Via de internetsite www.gencircles.com hebben wij deze tak van de familie Belet gevonden. Wie zijn de voorouders van Claudine?

Claudine Belet huwt met Gabriel Ruffet. Gabriel is omstreeks 1778 geboren. Zij krijgen een dochter:

Anne Ruffet, die op 12-11-1797 is geboren te Evans, Jura en die overlijdt te Chateauneuf, Dampierre, Jura. Anne huwt te Evans, Jura, met François Prost, die op 29-12-1797 te Dampierre, Jura, is geboren. François Prost is de zoon van François Prost, die op 27-11-1829 te Dampierre, Jura, overlijdt en van Thérèse Jeannin, die op 7-9-1758 te Rans, Jura, is geboren  François Prost en Thérèse Jeannin huwen te Rans, Jura, op 2-10-1781. François Prost is de zoon van Claude Prost, die omstreeks 1725 is geboren te Pas à Dampierre, Voir Ranchot en die op 4-5-1747 te Ranchot, Jura, huwt met Françoise Martin, die omstreeks 1723 is geboren. Anne Ruffet en François Prost krijgen drie kinderen:

1. ? Prost (een meisje). Zij huwt met Jean François Bonnot, die omstreeks 1830 is geboren.

2. Jean Baptiste Prost, geboren omstreeks 1838 te Dampierre.

3. Jeanne Claude Prost, op 22-10-1827 geboren te Orchamps, Jura. Jeanne huwt op 5-5-1857 te Dampierre, Jura met Pierre Nicolas, die op 30-11-1824 is geboren te Orchamps, Jura en die op 17-7-1869 aldaar overlijdt. Pierre Nicolas is de zoon van Pierre Joseph Nicolas, geboren te Orchamps, Jura en overleden na 8-1-1876 en van Jeanne Françoise Riard (Ryard), die op 1-4-1799 is geboren te Ranchot, Jura en die te Orchamps, Jura, overlijdt. Pierre Joseph Nicolas is de zoon van Etienne Nicolas, die omstreeks 1767 is geboren en van Claude Barbe Serron (Seron, Ceron), die op 13-7-1771 is geboren, die op 14-7-1771 is gedoopt en die omstreeks 1848 overlijdt. Etienne Nicolas is de zoon van François Nicolas, die na 16-10-1792 is overleden en van Marguerite Metadieu, die eveneens na 16-10-1792 is overleden. Claude Barbe Serron is de dochter van Pierre Serron (Seron, Ceron, Sairon) en van Jeanne Antonie Lombard, die op 2-7-1728 te Orchamps, Jura, is geboren en die aldaar overlijdt op 21-1-1799. Pierre Serron en Jeanne Lombard huwen op 14-11-1752 te Eglise d'Orchamps. Pierre Serron is de zoon van Anatoile Serron (Seron, Ceron, Sairon) en van Jeanne Bourgeon.

Behalve Claude Barbe hebben Pierre Serron en Jeanne Antoine Lombard nog zes kinderen:

a. Claude Françoise Serron (Seron, Ceron, Sairon), geboren te Orchamps, Jura, op 14-9-1753.

b. Barbe Serron (Seron, Ceron, Sairon), op 18-6-1755 geboren te Orchamps.

c. Charles Serron (seron, Ceron, Sairon), geboren te Orchamps op 29-11-1756.

d. Marguerite Serron (Seron, Ceron, Sairon), geboren op 11-12-1758 te Orchamps.

e. Jean Denise Serron (Seron, Ceron, Sairon), geboren op 19-12-1761.

f. Thérèse Françoise Serron (Seron, Ceron, Sairon), te Etrepigney, Jura, geboren op 16-4-1763.

Naast Pierre hebben Pierre Joseph Nicolas en Jeanne Françoise Riard nog twee kinderen:

a. Etienne Nicolas, geboren te Orchamps omstreeks 1823.

b. Paul Nicolas, begoren omstreeks 1838 te Orchamps.

Pierre Nicolas en Jeanne Claude Prost hebben twee kinderen:

a. Etienne Nicolas, geboren omstreeks 1859.

b. Joseph Stephan Nicolas, geboren te Orchamps, Jura, op 15-1-1867. Hij huwt op 29-8-1896 te Liesle, Doubs, met Marie Alice Billerey, die te Liesle, Doubs, is geboren als de dochter van Renobert Billerey, geboren te Liesle, Doubs en van Pierrette Toutenu, die is geboren te Cessey, Doubs en die is overleden te Chateauneuf, Dampierre, Jura. Marie Alice Billerey heeft een broer: Jules Billerey, die omstreeks 1882 is geboren te Chateauneuf. Renobert Billerey is de zoon van Guillaume Billerey, geboren op 12-5-1806 te Liesle, Doubs en aldaar overleden en van Jeanne Lavaire, die vóór 7-2-1855 is overleden. Na het overlijden van Jeanne Lavaire huwt Guillaume Billerey met Marie Chavelet, die is geboren te Buffard, Doubs en die overlijdt te Liesle, Doubs. Marie Chavelet is de dochter van Pierre Chavelet, die omstreeks 1771 is geboren en die omstreeks 1845 overlijdt en van Jeanne Antoine Mercier, die omstreeks 1777 is geboren en die omstreeks 1862 overlijdt. Jeanne Antoine Mercier is de dochter van Denis Mercier, geboren 19-2-1744 te Buffard, Doubs, overleden aldaar op 9-3-1818 en van Philiberte Poupeney, geboren omstreeks 1744 en overleden op 2-3-1799 te Buffard, Doubs. Denis Mercier en Philiberte Poupeney huwen op 8-3-1769 te Buffard, Doubs. Behalve Jeanne Antoine krijgen Denis Mercier en Philiberte Poupeney nog vijf kinderen:

1. Jeanne Dorothé Mercier, geboren op 8-5-1770.

2. Adam Mercier, geboren op 21-8-1772.

3. Anne Mercier, geboren op 19-2-1775 en overleden te Buffard, Doubs, op 26-5-1776.

4. Claude Antoine Mercier, geboren op 17-9-1779.

5. Alexandre Mercier, geboren op 8-4-1784 en overleden te Buffard, Doubs, op 14-4-1784.

Philiberte Poupeney is de dochter van Adam Poupeney, geboren op 25-2-1712, overleden op 11-4-1792 te Buffard, Doubs en van Adrienne Demesmay, die op 10-2-1717 is geboren te Mesmay, Doubs en die op 26-11-1798 overlijdt te Buffard, Doubs. Adam en Adrienne huwen op 3-11-1737 te Buffard, Doubs.

Philiberte Poupeney heeft twee broers en vier zusters:

a. Jean Poupeney, geboren omstreeks 1747 en overleden op 26-7-1769 te Buffard, Doubs.

2. Françoise Poupeney, geboren op 28-7-1751.

3. Anne Poupeney, geboren op 27-3-1754.

4. Marguerite Poupeney, geboren op 8-11-1756.

5. Claudine Poupeney, geboren omstreeks 1759 en overleden te Buffard, Doubs op 28-12-1764.

6. François Poupeney, geboren omstreeks 1762. Hij huwt op 29-1-1787 met Anne Lustre.

Adrienne Demesmay is de dochter van Jean François Demesmay, geboren op 12-12-1679, overleden op 13-9-1731 te Mesmay, Doubs en van Marie Bonvalot, geboren te Pretin, Jura en overleden op 15-11-1723 te Mesmay, Doubs. Jean François Demesmay is de zoon van Claude Demesmay, overleden op 4-4-1722 te Mesmay, Doubs en van Marguerite Jannerey, geboren te Rans, Jura en overleden op 25-3-1725 te Mesmay, Doubs. Claude Demesmay en Marguerite Jannerey huwen te Ronchamp, Doubs, op 19-5-1669.

Adam Poupeney is de zoon van Claude Poupeney, geboren op 11-5-1677, overleden op 18-10-1752 te Buffard, Doubs en van Françoise Grandjean, geboren op 19-11-1682 en overleden op 7-3-1753 te Buffard, Doubs. Claude Poupeney en Françoise Grandjean huwen op 17-2-1705.

Claude Poupeney is de zoon van Jean Claude Poupeney, geboren 11-7-1649, overleden januari 1723 te Buffard, Doubs en van Etiennette Chauvelet, geboren omstreeks 1650 en overleden op 25-10-1720 te Buffard, Doubs. Jean Claude en Etiennette huwen op 29-10-1676 te Buffard, Doubs.

Jean Claude Poupeney is de zoon van Etienne Poupeney, geboren omstreeks 1612 te Chamesol, Près St. Hypolithe, Doubs, overleden op 2-7-1692 te Buffard, Doubs en van Catherine Maréchal, geboren omstreeks 1611 en overleden op 16-3-1693 te Buffard, Doubs.

Françoise Grandjean is de dochter van Hugues Grandjean, overleden op 18-4-1714 te Buffard, Doubs en van Jeanne Louise Cussey, die is overleden te Buffard, Doubs, op 15-5-1716. Hugues en Jeanne Louise huwen te Buffard, Doubs, op 3-2-1682. Jeanne Louise Cussey is de dochter van Claude Cussey, geboren omstreeks 1654 en overleden op 16-11-1694 te Liesle, Doubs. Claude Cussey is de zoon van Etienne Cussey, geboren omstreeks 1620, overleden op 23-6-1690 te Liesle, Doubs en van Jeanne Chapelin, geboren omstreeks 1621 en overleden op 19-11-1691 te Liesle, Doubs. Etienne en Jeanne huwen omstreeks 1637.

Denis Mercier is de zoon van Jacques Mercier, geboren op 16-11-1684 te Buffard, Doubs, overleden 25-3-1750 te Buffard, Doubs en van Claudine Vuillemot, geboren op 19-1-1704 te Liesle, Doubs en overleden op 15-11-1754 te Buffard, Doubs. Jacques en Claudine huwen te Buffard, Doubs, op 27-12-1731. Jacques Mercier is de zoon van Antonia Lhermite. Vóór zijn huwelijk met Claudine Vuillemot is Jacques Mercier op 22-2-1718 gehuwd met Jeanne Chavelet, die op 3-7-1731 te Buffard, Doubs, overlijdt. Claudine Vuillemot is de dochter van Pierre "Le Vieil" Vuillemot, geboren omstreeks 1672, overleden op 12-10-1754 te Liesle, Doubs en van Alexis Jahin, die is geboren op 1-1-1653 en die op 24-5-1713 te Liesle, Doubs, overlijdt. Alexis Jahin is de dochter van Henry Jahin, geboren omstreeks 1623 en overleden op 31-1-1693 te Liesle, Doubs. De grootouders van Pierre "Le Vieil" Vuillemot zijn Renobert Vuillemot, geboren omstreeks 1621, overleden op 10-8-1691 te Liesle, Doubs en Pierrette Poussin.

De hierboven vermelde Guillaume Billerey is ook gehuwd geweest met Jeanne Louise Etevenon, die op 12-5-1813 is geboren te Liesle, Doubs. Jeanne Louise is de dochter van Ferrecol Etevenon, overleden op 13-4-1853 en van Françoise Lefranc. Jeanne Louise Etevenon heeft een broer: Jacques Etevenon, die omstreeks 1815 is geboren. Guillaume Billerey is de zoon van Anatoile Billerey, overleden op 13-4-1853 en van Marguerite Valot, die is overleden te Liesle, Doubs. Marguerite is de dochter van Charles Valot, geboren op 17-9-1740 te Liesle, Doubs en van Jeanne Françoise Tachot, die op 8-12-1743 te Liesle is geboren en die op 11-9-1792 aldaar overlijdt. Charles Valot is de zoon van Claude Valot en van Catherine Pernot. Guillaume Billerey heeft een broer: Renobert Billerey, die omstreeks 1803 is geboren.

Anatoile Billerey is de zoon van (François) Xavier Billerey, geboren op 20-8-1736 te Senans, Doubs, overleden op 25-1-1784 te Liesle, Doubs en van Anne Ferdinande Etevenon, die is geboren te Liesle, Doubs en die aldaar overlijdt op 20-12-1815. Anne Ferdinande Etevenon is de dochter van Claude François Etevenon, geboren te Liesle op 13-3-1713, overleden aldaar op 17-3-1779 en van Barbe Guye, die op 18-1-1713 te Liesle is geboren en die op 11-1-1779 aldaar is overleden.

(François) Xavier Billerey is de zoon van Guillaume Billerey, geboren op 27-1-1699 te Senans, overleden aldaar op 16-7-1774 en van Denise Percier-Caillet, die op 27-3-1702 te Senans is geboren en die aldaar is overleden op 24-8-1783. Guillaume Billerey is de zoon van Jean Claude Billerey, geboren omstreeks 1676, overleden op 27-9-1768 te Senans, Doubs en van Françoise Nicolier, die omstreeks 1673 te Liesle is geboren en die op 28-1-1709 te Senans, Doubs, overlijdt. Jean Claude Billerey en Françoise Nicolier huwen te Senans op 27-5-1698. Zij hebben een dochter, de zuster van Guillaume Billerey: Françoise Billerey, die op 18-12-1710 te Senans, Doubs, is geboren. Na het overlijden van Françoise Nicolier huwr Jean Claude Billerey op 2-12-1713 te Senans, Doubs, met Antoinette Demillieres. Op 14-2-1741 huwt Jean Claude Billerey te Senans, Doubs, met Anne Le Blanc.

Jean Claude Billerey is de zoon van Pierre Billerey, geboren omstreeks 1639, overleden op 2-7-1691 te Senans, Doubs en van Jeanne Antonia Mineret, die omstreeks 1647 te Pontarlier, Doubs, is geboren en die op 22-8-1718 te Senans, Doubs, overlijdt.

Denise Percier-Caillet is de dochter van Jean Percier-Caillet, geboren omstreeks 1660, overleden op 18-10-1730 te Senans, Doubs en van Antoinette Secretant. Antoinette Secretant is de dochter van François Secretant en van Berthe Dart. Jean Percier-Caillet en Antoinette Secretant huwen op 20-6-1697 te Liesle, Doubs. Jean Percier-Caillet is ook gehuwd geweest met Jeanne Guy, die is geboren omstreeks 1663 en die op 10-4-1697 is overleden. Jean Percier-Caillet is de zoon van Claude Percier-Caillet en van Pierrette Rebon.

Pierrette Toutenu is de dochter van Jean Baptiste Toutenu, geboren te Cessey, Doubs, overleden op 8-8-1865 te Chenecy Buillon, Doubs en van Eve Catherine Lavigne, geboren te Niederbronn, Bas-Rhin en overleden op 21-5-1872 te Liesle, Doubs. Eve Catherine is gedoopt op 29-1-1814 te Herxheim bei Landau, Palatinat. Behalve Pierrette hebben Jean Baptiste Toutenu en Eve Catherine Lavigne een zoon: Louis Toutenu, die omstreeks 1837 is geboren. Eve Catherine Lavigne is de dochter van Claude Lavigne, overleden op 18-4-1826 te Quincy, Doubs en van Marie Apollonia Kirschthaler. Eve Catherine heeft een broer: Jean Louis Lavigne, die op 27-5-1816 te Wantzenau, Bas-Rhin is geboren en die op 29-6-1838 te Cessey, Doubs, huwt met Rose Marle. Claude Lavigne is omstreeks 1822 gehuwd met Catherine Bahorst, geboren te Crindt, Bavière en overleden na 18-4-1826. Claude Lavigne is de zoon van Jean Simon Lavigne en van Louise Bar.

Jean Baptist Toutenu is de zoon van Jean Claude Toutenu, geboren op 1-4-1762 te Mont sur Lison, Doubs, overleden op 3-12-1828 te Lavans Les Quingey, Doubs en van Anne Jacoutet, die te Lavans Les Quingey is geboren en die op 18-6-1820 aldaar is overleden. Jean Baptist Toutenu heeft een broer: Antoine Toutenu(s), die omstreeks 1797 is geboren. Jean Claude Toutenu is de zoon van Jean Antoine Toutenu(s), overleden op 16-12-1817 te Cessey, Doubs en van Rose Moulet, die omstreeks 1738 is geboren en die na 1-1-1833 is overleden. Jean Antoine Toutenu(s) is de zoon van Jean Antoine Toutenu(s) en van Denise Faivre, die omstreeks 1698 is geboren en die op 17-4-1758 te Goux, Doubs, overlijdt. Jean Antoine Toutenu(s) is de zoon van Denis Toutenu(s) en van Jacqua Bassan, de dochter van Renobert Bassan. Rose Moulet is de dochter van Claude Moulet en van Antoinette Bulet (Butet, Culet). Jean Antoine Toutenu(s) en Rose Moulet huwen te Mont sur Lison, Doubs, op 20-6-1758.

Joseph Stephan Nicolas en Marie Alice Billerey huwen te Boussières, Doubs, op 29-8-1896. Zij krijgen drie kinderen:

1. Jean Renobert Nicolas, geboren op 13-8-1897 te Chateauneuf-Dampiere, Doubs en overleden aldaar op 24-11-1958. Hij huwt op 17-4-1922 te Dampierre, Jura, met Lucienne Marie-Louise Delorme, die op 29-6-1897 is geboren te Dampierre, Jura en die op 15-9-1946 aldaar overlijdt. Lucienne Marie-Louise Delorme is de dochter van Joseph Emile Delorme en van Marie Josephine Grenot.

2. Emile Charles Joseph Nicolas, geboren vóór 1911 en overleden op 21-1-1990 te Dole, Jura.

3. Alice Yvette Pierrette Nicolas.

Op de website van mevrouw dr. Nathalie Quinard, anaesthesiste, 19 Cotissement de la boulitrie, 85490 Benet-France, http://gw.geneanet.org/nathaliequinard (E-mail adres dominique,quinard@wanadoo.fr) ,troffen wij de volgende tak van de familie Belet aan.

Pierre Belet, huwt omstreeks 1618 met Marguerite Barbotin, die op 31-7-1659 te Nalliers overlijdt. Hun kinderen zijn:

1. Gille Belet, gedoopt op 16-10-1618 te Nalliers. Zijn peter en meter zijn Gille Cramay, notaris te Nalliers en Catherine Duranseau.

2. Paul Belet, gedoopt op 26-10-1621 te Nalliers. Peter en meter zijn Paul Ragot en Jeanne Belet.

3. Pierre Belet, gedoopt op 16-1-1623 te Nalliers. Hij is overleden na 21-2-1716.

4. Jehanne Belet, gedoopt op 5-3-1624 te Nalliers. Bij haar doop getuigen Mathurin Bonaud en Marie Cousseau.

5. Jeanne Belet, gedoopt op 12-9-1632 te Nalliers. Haar peter en meter zijn Jehan ? en Mathurine Pascaud.

6. Jean Belet, geboren te Nalliers op 24-4-1629 en aldaar overleden op 21-2-1716. Bij zijn doop getuigen Jean Appraille en Anne Gauteron. De aangevers van zijn overlijden zijn François Belet, son fils, Pierre Belet, son frère en Jacques Bessiere. Hij huwt op 14-2-1656 te Nalliers met Marie Boutet, die op 2-2-1632 te Nalliers is gedoopt en die omstreeks 1669 overlijdt. Marie is de dochter van Pierre Boutet en van Tiphaine Esnard. De peter en meter bij de doop van Marie Boutet zijn Thomas Arnaud en Marie Goyau. Jean Belet en Marie Boutet krijgen zes kinderen:

a. Mathurine Belet, op 3-12-1656 gedoopt te Nalliers. Haar peter en meter zijn Jean Guinot en Françoise Baraud. Op 14-10-1687 huwt zij te Nalliers met Jacques Vinet, met als huwelijksgetuigen Mathurin Venet, son père en Jean Belet, son frère.

b. Jean Belet. Hij is op 2-11-1660 te Nalliers gedoopt, waarbij getuigen Jean Boutet en Marie Suzanne Boutet. Op 9-2-1688 huwt hij te Nalliers met Catherine Febure Feure, die omstreeks 1662 is geboren en die is overleden op 7-12-1709. De getuigen bij hun huwelijk zijn François Febure en Pierre Urtaud. De vier kinderen zijn:

1. François Belet, gedoopt te Nalliers op 19-4-1689 en overleden op 12-5-1748 te Sainte Gemme la Plaine. Zijn doopgetuigen zijn François Ligné en Jeanne Febure. Hij huwt op 30-1-1725 te Nalliers met Marie Lozelet, die op 4-9-1702 is geboren te Sainte Gemme la Plaine en die aldaar overlijdt op 11-5-1779. Haar peter en meter zijn René Chailloleau en Marie Chailloleau. Haar overlijden wordt aangegeven door haar zonen Mathurin Belet, René Belet en François Belet en son gendre Jacques Gouin. Marie Loizelet is de dochter van François Lozelet, geboren op 17-9-1671 te Sainte Gemme la Plaine en die op 24-1-1708 te Sainte Gemme la Plaine is overleden en van Jeanne Chasnay, die op 18-3-1678 te Sainte Gemme la Plaine is gedoopt en die op 3-2-1706 aldaar is overleden. Jeanne is de dochter van ? en van Françoise Passetrau, die op 24-12-1642 te Sainte Gemme la Plaine is gedoopt, waarbij getuigen Pierre Chaillolleau en Marie Chasnay. Françoise is na 18-1-1701 overleden. Françoise Passetrau is de dochter van Mathurin Passetrau, geboren omstreeks 1602 en overleden op 17-12-1673 te Sainte Gemme la Plaine en van Jeanne Rifau, die na 15-1-1675 is overleden. De aangevers van het overlijden van Mathurin Passetrau zijn Louis Passeteau, zijn zoon en Jean Herveau. Mathurin Passetrau en Jeanne Rifau huwen omstreeks 1638.

Françoise Passetrau is gehuwd met ? en heeft behalve Jeanne Chasnay nog een dochter: Renée Chasnay, die op 12-12-1675 is gedoopt te Sainte Gemme la Plaine en die aldaar overlijdt op 20-10-1710. Bij de doop van Renée getuigen Charles Geofray en Renée Passetreau. Renée huwt op 18-2-1697 te Sainte Gemme la Plaine met Pierre Pépin, die op 16-6-1673 te Sainte Gemme la Plaine is gedoopt en die op 1-3-1742 aldaar overlijdt. De getuigen bij het huwelijk zijn Daniel Garreau en Mathurin Girardin. Pierre Pépin is de zoon van Symphorien Pépin, die omstreeks 1650 is geboren en die op 10-10-1717 te Sainte Gemme la Plaine overlijdt en van Marie Gelereau, die vóór 4-2-1687 overlijdt. Symphorien Pépin en Marie Gelereau huwen te Sainte Gemme la Plaine op 17-7-1672.

De negen kinderen van François Belet en Marie Lozelet zijn:

A. François Louis Belet, gedoopt te Nalliers op 9-11-1725. Peter en meter zijn François Sabourin en Louise Furget. Hij overlijdt op 24-4-1727 te Nalliers. De aangevers van het overlijden zijn François Belet, son père en François Vincent.

B. Marie Jeanne Belet, te Nalliers gedoopt op 18-8-1727, waarbij getuigen Pierre Belet en Catherine Loizelet.

C. René Belet. Hij is gedoopt op 20-1-1729 te Nalliers. De doopgetuige is René Langlois. Hij is na 11-5-1779 overleden.

D. Jean Belet, geboren op 8-12-1730 te Sainte Gemme la Plaine, 85, Pays de la Loire, Frankrijk. Peter is Pierre Pépin, meter is Louise Barrion. Hij huwt op 19-11-1755 te Chaillé les Marais met Marguerite Bailly. De getuigen bij het huwelijk zijn Marie Loizelet, sa mère, Mathurin Belet, son frère, Susanne Belet, sa soeur, François Bailly, son père, François Bailly, son frère, Jeanne Bailly, sa soeur, Mathurin Bailly, son frère en Pierre Bailly, son cousin germain. Marguerite Bailly is gedoopt te Sainte Gemme la Plaine op 8-12-1730 en zij overlijdt te Chaillé les Marais op 20-11-1764. Zij krijgen een dochter: Françoise Belet, die is gedoopt op 2-2-1757 te Chaillé les Marais. Bij haar doop getuigen René Arrivé en Françoise Denfer.

E. Mathurin Belet, geboren op 30-5-1735 te Sainte Sainte Gemme la Plaine en overleden 13-4-1803 te Sainte Gemme la Plaine. Peter is Mathurin Barion, meter is Louise Thomazeau. Hij huwt op 29-2-1764 te Sainte Gemme la Plaine, 85, PDL, Frankrijk, met Jeanne Marteau, die in 1809 overlijdt. Jeanne Marteau is de dochter van Jean Marteau, laboureur, die is overleden vóór 29-2-1764 en van Louise Loisy, die is gedoopt te Nalliers op 27-4-1715 en die aldaar is overleden op 15-9-1783. De peter en meter van Louise Loisy zijn Jacques Boutin en Louise Bouhier. De aangevers van haar overlijden zijn René Gouin, son gendre, Jean Dougé, son beau frère en Mathurin Marteau. Jean Marteau en Louise Loisy huwen te Nalliers op 5-2-1742. De ouders van Louise Loisy zijn Jean Louisy, geboren omstreeks 1661 en overleden 20-7-1743 te Nalliers en Jeanne Paillereau, die omstreeks 1678 is geboren en die op 17-12-1740 te Nalliers overlijdt. De aangevers van het overlijden van Jean Loisy zijn Jean Loisy, son fils en François Soulet. Het overlijden van Jeanne Paillereau is aangegeven door Jean Loisy, son fils. Jean Loisy en Jeanne Paillereau huwen te Nalliers op 10-2-1699. Bij dit huwelijk getuigen Joachim Boué, Charles Loisy, Jean Boué, Hélie Boué, Pierre Borgereau en Morice Aubin. De twaalf kinderen van Mathurin Belet en Jeanne Marteau zijn:

a. René Belet, geboren op 16-12-1764 te Sainte Sainte Gemme la Plaine, Peter en meter zijn René Marteau en Louise Loisy.

b. Jeanne Louise Belet, op 17-5-1766 te Sainte Sainte Gemme la Plaine, met als doopgetuigen François Belet en Louise Marteau. Zij huwt op 28-6-1796 te Sainte Sainte Gemme la Plaine, met Jacques Faucher.

c. Jean Belet, cultivateur, te Sainte Sainte Gemme la Plaine geboren op 3-10-1767 en overleden na 1809. De doopgetuigen zijn Jean Marteau en Jeanne ? Hij is gehuwd met Renée Clerjeau, die omstreeks 1773 is geboren.

d. Louis Belet, geboren te Sainte Sainte Gemme la Plaine, op 18-11-1769. Zijn peter en meter zijn Louis Clerjaud en Marie France Marteau.

e. Marie Jeanne Belet, te Sainte Sainte Gemme la Plaine geboren op 25-11-1771, met als doopgetuigen Pierre Girardeau. Zij huwt op 18-7-1809 te Sainte Sainte Gemme la Plaine met Julien Divet, die op 29-12-1759 is geboren te Messac, Ile et Vilaine.

f. Louise Jeanne Belet. Zij is op 25-10-1173 te Sainte Sainte Gemme la Plaine geboren. Bij de doop getuigen Nicolas Clerjaud en Jeanne Faucher. Op 28-11-1797 huwt zij te Sainte Sainte Gemme la Plaine met Pierre Drouet.

g. Mathurin René Belet, geboren te Sainte Sainte Gemme la Plaine op 18-9-1775. Zijn peter en meter zijn René Léger en Magdeleine Léger.

h. Louise Rose Belet, op 30-12-1777 te Sainte Sainte Gemme la Plaine geboren. Voor haar zijn de doopgetuigen Jacques Thoumazeau en Louise Planchot.

i. Maria Belet, geboren op 11-4-1780 te Sainte Sainte Gemme la Plaine. Haar peter en meter zijn Prosper Bouliau en Marie Grosset. Op 10-06-1807 huwt zij te Sainte Sainte Gemme la Plaine met Louis Clerjaud, die na 1809 is overleden.

j .Mathurin Belet, geboren in 1782 en te Sainte Sainte Gemme la Plaine overleden op 26-10-1785. De aangifte van het overlijden is gedaan door Mathurin Belet, son père en Jeanne Marteau, sa mère.

k. Jean Belet, geboren op 4-5-1783 te Sainte Sainte Gemme la Plaine. Zijn doopgetuigen zijn Jean Lozelet, son cousin germain en Louise Belet, sa soeur.

l. Mathurin Belet, te Sainte Sainte Gemme la Plaine geboren op 21-11-1786. De doopgetuigen zijn Mathurin Pépin en Marie Anne Belet.

F. Suzanne Belet, dochter van François Belet en Marie Lozelet, geboren te Sainte Gemme la Plaine, 85, PDL, Frankrijk, op 18-2-1737. Peter is Louis Pépin, meter is Marie Pépin. Suzanne huwt op 12-11-1764 te Sainte Gemme la Plaine met François Guillon, die te Sainte Gemme la Plaine is geboren en gedoopt op 22-2-1737. De getuigen bij het huwelijk zijn Marie Paris, sa mère, Mathurin Guillon, son frère, Joseph Barradeau, son beau-frère, Jean Paris, son oncle, Marie Lozelet, sa mère, Jean Belet, son frère, Mathurin Belet, son frère, René Belet, son frère, Jacques Gouin, son beua-frère en Auguste Girardeau, son cousin. François, die te Sainte Gemme la Plaine overlijdt op 5-1-1809, is de zoon van Jean Guillon, overleden omstreeks 1764 en van Marie Paris, die omstreeks 1707 is geboren en die op 28-12-1777 te Sainte Gemme la Plaine overlijdt. Bij de doop van François Guillon is de peter François Guichard, de meter is Marie Clerjaud. De aangevers van het overlijden van François Guillon zijn François Guillon, zoon van de overledene en Mathurin Joly, schoonzoon van de overledene. Jean Guillon, de zoon van Jean Guillon, overleden te Sainte Gemme la Plaine op 24-4-1742 en Marie Paris, die is overleden op 28-12-1777 te Sainte Gemme la Plaine, huwen te Sainte Gemme la Plaine op 2-3-1734. De aangevers van het overlijden van Marie Paris zijn François Guillon, zoon van de overledene en Mathurin Guillon, zoon van de overledene.

G. Jeanne Belet, dochter van François Belet en Marie Lozelet, gedoopt te Sainte Gemme la Plaine op 19-11-1742. Haar peter en meter zijn Jean Michoteau en Marie Loizelet. Jeanne is gehuwd met Jacques Gouin, die na 11-5-1779 is overleden.

H. François Belet, zoon van François Belet en Marie Lozelet, te Sainte Gemme la Plaine gedoopt op 15-10-1743, met als doopgetuigen René Chaveau en Marie Lozelet.

I. François René Belet, zoon van François Belet en Marie Lozelet. Hij is gedoopt te Sainte Gemme la Plaine op 15-10-1745 en overleden na 11-5-1779. Zijn peter en meter zijn René Chaveau en Marie Villateau.

2. Pierre Belet, zoon van Jean Belet en Catharine Febure Feure, gedoopt op 16-12-1692 te Nalliers. Zijn doopgetuigen zijn Pierre Triaud en Jeanne Goupilleau.

3. Louise Belet, dochter van Jean Belet en Catharine Febure Feure, gedoopt op 4-1-1696 te Nalliers en overleden aldaar op 18-8-1730. De aangevers van haar overlijden zijn François Bardeau, son mari, Pierre Bardeau, son beau-frère en François Belet, son frère. Louise huwt op 13-11-1719 te Nalliers met François Bardeau, die op 17-21696 te Nalliers is gedoopt en die op 2-7-1766 aldaar overlijdt. Zijn doopgetuigen zijn François Pascaud en Mathurin Brois. François Bardeau is de zoon van Louis Bardeau, maître charpentier en van Françoise Brois. De getuigen bij het huwelijk van François Bardeau en Louise Belet zijn Louis Baradeau, Pierre Baradeau, François Pascaut, Nicolas Thomazeau, maître Pierre Belet, son oncle, Jacques Bessiere, son oncle en Mathurin Bessiere. De aangevers van het overlijden van François Bardeau zijn Pierre Bardreau, son fils, Jean Boutet, son beau-frère en François Bardreau, son fils.

4. Pierre Belet, zoon van Jean Belet en Catharine Febure Feure, op 29-7-1700 gedoopt te Nalliers. Bij zijn doop getuigen Pierre Linier en Perine Belet.

c. François Belet, zoon van Jean Belet en Marie Boutet, op 11-11-1663 te Nalliers gedoopt, waarbij getuigen Laurens Truyau en Marie Thomas.

d. Pierre Belet, zoon van Jean Belet en Marie Boutet, geboren omstreeks 1666 te Nalliers en op 2-4-1728 aldaar overleden. Zijn overlijden wordt aangegeven door Pierre Belet, son fils en maître Jacques Bessiere, son beau-frère. Hij huwt op 10-2-1688 te Nalliers met Jeanne Bessiere, de dochter van Pierre Bessiere en van Gilette Rabion. Jeanne is op 7-1-1668 gedoopt te Nalliers en zij overlijdt aldaar op 2-11-1745. De getuige bij het huwelijk is Pierre Bessiere, son père. Hun zes kinderen zijn:

1. François Belet, op 14-11-1688 te Nalliers gedoopt, waarbij getuigen François Bruzon en Marguerite Belet. Hij huwt met Louise Martineau, die omstreeks 1709 is geboren en die op 8-12-1753 te Nalliers overlijdt. De aangevers van haar overlijden zijn François Belet, son mari, Jacques Chaveau, Jacques Chupin, Thomas Fauché en Jean Baptiste Fauché.

2. Pierre Belet, te Nalliers gedoopt op 21-3-1690 en overleden na 20-2-1753. Zijn peter en meter zijn Pierre Baraud, notere en Renée Chemerot. Hij huwt op 16-6-1723 te Nalliers met Louise Chaveau, die op 2-8-1695 te Nalliers is gedoopt. Louise is de dochter van Jacques Chaveau en van Françoise Chemerot. De doopgetuigen voor Louise zijn Pierre Chemerot en Louise Chemerot. De getuigen bij het huwelijk zijn Pierre Belet, son père, François Bessiere, Mathurin Bessiere, Jacques Chaveau, son père, Pierre Chemerot, son oncle en François Chemerot, son oncle. Pierre Belet en Louise Chaveau hebben negen kinderen:

a. Françoise Belet, gedoopt op 28-8-1724 te Nalliers. Haar peter en meter zijn André Papion en Dame Françoise Amiod.

b. Pierre Belet, te Nalliers gedoopt op 23-10-1726. Bij zijn doop getuigen Pierre Lynier en Marie Amiaud.

c. Jean Baptiste Belet, op 10-7-1729 gedoopt te Nalliers, met als getuigen Jean Baptiste Seguinot, marchand en Perrine Belet.

d. Louis Belet, gedoopt op 7-11-1731 te Nalliers. Zijn peter en meter zijn Louis Lynier en Louise Bruzon.

e. Renée Perrine Belet, te Nalliers gedoopt op 23-3-1733. Haar doopgetuigen zijn Pierre Renaut en Perrine Bobinet.

f. Jeanne Belet. Zij is gedoopt te Nalliers op 30-9-1735. Voor haar getuigen François Lyner en Jeanne Chaveau.

g. Philippe Belet, op 3-11-1736 gedoopt te Nalliers. Zijn peetouders zijn Philippe Bardereau en Perrine Chauveau.

h. Marie Belet, gedoopt op 11-5-1739 te Nalliers. Peter en meter zijn François Belet en Marie Lignier.

i.  François Belet, op 7-3-1741 te Nalliers gedoopt, waarbij getuigen François Belet en Françoise Belet.

3. Charles Belet, zoon van Pierre Belet en Jeanne Bessiere, geboren omstreeks 1693 en te Nalliers overleden op 1-9-1717. Het overlijden van Charles is aangegeven door Pierre Belet, son père en Jacques Bessiere, son oncle.

4. Perrine Belet, dochter van Pierre Belet en Jeanne Bessiere, gedoopt op 15-7-1698 te Nalliers en aldaar overleden op 28-10-1762. Haar peter en meter zijn Pierre Garnier en Perine Belet. Haar overlijden wordt aangegeven door Jacques Chauveau, son mari, Jacques Chauveau, son fils, Jean Chauveau, son fils, Jacques Bodin, son gendre en Jacques Favereau, son gendre. Op 21-6-1723 huwt Perrine te Nalliers met Jacques Chauveau, die op 3-3-1703 te Nalliers is gedoopt en die op 12-4-1780 aldaar overlijdt. Getuigen bij zijn doop zijn Pierre Bruzon en Margueritte Fruijau. Zijn overlijden is aangegeven door Jacques Chauveau, son fils, Jean Chauveau, son fils, Louise Chauveau, sa fille, Jeane Chauveau, sa fille, Marie Chauveau, sa fille en Jacques Bodin, son gendre. Bij het huwelijk getuigen Pierre Chemerot, son oncle, François Chemerot, son oncle, Jacques Bessiere, son oncle, Mathurin Bessiere, son cousin en Pierre Belet, son frère. Jacques Chauveau is de zoon van Jacques Chauveau en Françoise Chemerot. Zij krijgen acht kinderen.

5. François Belet, zoon van Pierre Belet en Jeanne Bessiere, op 17-3-1701 gedoopt te Nalliers en aldaar overleden op 20-1-1766. Zijn doopgetuigen zijn François Chemerot en Jeanne Chauveau. Zijn overlijden wordt aangegeven door François Belet, son fils, Jean Chauveau, son beau-frère en Jean Bardreau, son gendre. François Belet huwt op 21-6-1723 te Nalliers met Jeanne Chauveau, die omstreeks 1701 is geboren en die op 16-12-1748 te Nalliers overlijdt. Haar overlijden is aangegeven door Jacques Chauveau. Hun zes kinderen zijn:

a. François Belet. Hij is op 23-7-1724 te Nalliers gedoopt en hij overlijdt aldaar op 19-8-1773. Zijn overlijden wordt aangegeven door Jeanne Galliot, son épouse, René Belet, son fils, Jean Belet, son frère, Jean Bardreau, son beau-frère, Jean Galliot, son beau-frère, Jacques Chauveau, son oncle, Jacques Chauveau, son cousin germain en Pierre Bellet, son cousin germain. François huwt op 17-2-1749 te Nalliers met Jeanne Galliot, de dochter van Pierre Galliot en van Jeanne Martin. Jeanne Galliot is gedoopt te 23-3-1730 te Nalliers en zij overlijdt 28-12-1778. Haar peter en meter zijn Jacques Mounet en Jeanne Grolier. Bij het huwelijk getuigen François Belet, son père, Jean Belet, son frère, Jacques Cjauveau en Jacques Mounet. Zij krijgen elf kinderen:

A. François Belet, gedoopt te Nalliers op 10-11-1749, met als getuigen François Belet en Jeanne Boutin. Hij overlijdt in zijn geboorteplaats op 6-11-1759. Het overlijden wordt aangegeven door François Belet, son père.

B. Jeanne Belet, op 3-12-1751 te Nalliers gedoopt. De doopgetuigen zijn Pierre Goron en Jeanne Mercier.

C. Louis Belet, te Nalliers gedoopt op 21-1-1752.

D. Jean Belet, gedoopt te Nalliers op 7-1-1753. Zijn peter en meter zijn François Galliot en Jeanne Soulet.

E. Jean Belet, op 16-12-1754 gedoopt te Nallier, met als getuigen Jean Galliot en Jeanne Menier.

F. Jean Belet. Hij is te Nalliers gedoopt op 23-2-1756, met als getuigen Jean Galliot en Marie Gabillot.

G. Jean Belet, op 4-3-1758 te Nalliers gedoopt en aldaar overleden op 10-3-1758. De doopgetuigen zijn Jean Galliot en Jeanne Mercier.

H. René Belet, gedoopt op 5-2-1761 te Nalliers. Peter en meter zijn René Begot en Louise Pelagie Liniyer.

I. Jean Belet, te Nalliers gedoopt op 11-2-1764. Hij heeft als peter en meter Jean Gatiot en Jeanne Seguinot.

J. Pierre Belet, gedoopt te Nalliers op 10-9-1766. Daarbij getuigen Pierre Blet en Suzanne Boutet.

K. Jeanne Louise Belet. Deze dochter is te Nalliers gedoopt op 10-6-1771. Haar peter en meter zijn Jean B? en Louise Mounet. Jeanne Louise overlijdt te Nalliers op 13-9-1771.

b. Jacques Belet, zoon van François Belet en Jeanne Chauveau, gedoopt te Nalliers op 30-9-1729, met als peter en meter Maître Jacques Chauveau en Perrine Bobinet. Hij overlijdt te Nalliers op 26-1-1732, met als aangever van het overlijden François Belet, son père.

c. Jean Belet, zoon van François Belet en Jeanne Chauveau, op 7-2-1733 te Nalliers gedoopt. Zijn doopgetuigen zijn Jean Gabillaut en Louis Paquaut. Hij huwt op 7-2-1764 te Nalliers met Marie Suzanne Jeanne Marceteau, die omstreeks 1740 is geboren te Hilaire le Vouhis en die te Nalliers overlijdt op 19-9-1772. Haar overlijden wordt aangegeven door Jean Belet, son mari, Jean Badreau, son beau-frère, Jean Belet, son oncle en Jacques Chauveau, son oncle. Bij het huwelijk zijn de getuigen Jean Belet, son père, François Belet, son frère, Pierre Belet, son frère, Jacques Chauveau, son oncle maternel, Jean Belet, son cousin germain, François Belet, son cousin germain, Philippe Belet, son cousin germain, Jacques Chauveau, son cousin germain maternel, Joseph Artarit, son cousin issu de germain en Jean Marceteau, son père. Het echtpaar krijgt vijf kinderen:

1. Jeane Belet, gedoopt te Nalliers op 12-11-1764, met als getuigen Jacques Chauveau en Jeane Belet. Zij overlijdt te Nalliers op 15-1-1766.

2. Jean Belet, op 12-7-1767 te Nalliers gedoopt, met als peter en meter Jean Badreau en Marie Chauveau.

3. Marie Anne Louise Belet, te Nalliers gedoopt op 12-7-1767. Haar peter en meter zijn Jacques Chauveau en Louise Joubert, sa grand-mère.

4. Jean Belet. Hij is gedoopt te Nalliers op 15-7-1769. Hierbij zijn de getuigen Jean Chauveau en Louise Fauchard.

5. Louise Pelagie Belet, gedoopt te Nalliers op 28-8-1772, met als getuigen Pierre Bergereau en demoiselle Louise Lynier.

d. Jeanne Belet, dochter van François Belet en Jeanne Chauveau, gedoopt te Nalliers op 27-6-1738. Haar peter en meter zijn Pierre Boutet en Louise Chauveau. Zij overlijdt te Nalliers op 26-4-1773. De aangevers van het overlijden zijn Jean Bardereau, son mari,  Jean Bardereau, son beau-frère, Jean Belet, son frère, Jacques Chauveau, son oncle, Jacques Boudin, son cousin germain en Alain Pelaud, son neveu. Jeanne Belet huwt op 13-11-1764 te Nalliers met Jean Bardereau, domestique, die na 15-11-1774 is overleden. Bij het huwelijk zijn de getuigen Jean Marteau, son oncle par alliance, Jean Bardereau, son frère, Jean Boutet, son neveu, Pierre Bardereau, son neveu, François Belet, son père, François Belet, son frère, Jean Belet, son frère en Jacques Chauveau, son oncle par alliance.

e. Pierre Belet, zoon van François Belet en Jeanne Chauveau, op 9-5-1741 te Nalliers gedoopt, waarbij getuigen Pierre Renaud en Jeanne Mareteau. Hij is na 7-2-1764 overleden.

f. Jacques Belet, zoon van François Belet en Jeanne Chauveau, gedoopt te Nalliers op 8-11-1743. Zijn peter en meter zijn François Belet en Françoise Belet.

6. Jean Belet, zoon van Pierre Belet en Jeanne Bessiere, geboren omstreeks 1708 en te Nalliers overleden op 18-6-1781. Bij de aangifte van zijn overlijden zijn aanwezig Pierre Belet, son fils, Jean Belet, son fils, Jeanne Belet, sa fille, Françoise Belet, sa fille, Michel Fauché, son beau-frère, Jean Chemerot, son beau-frère, Pierre Fauché, son neveu, Michel Fauché, son neveu, Jean Belet, son neveu, Jacques Chauveau, son neveu en Pierre Chemerot, son neveu. Hij huwt op 4-7-1741 te Nalliers met Catherine Chemerot, de dochter van Pierre Chemerot en van Jeanne Vesqueau. Catherine is gedoopt te Nalliers op 28-10-1717 en zij overlijdt aldaar op 25-3-1781. Het overlijden van Catherine Chemerot wordt aangegeven door Pierre Belet, son fils, René Belet, son fils, Jean Belet, son fils, Jean Chemerot, son frère, Louis Fauché, son beau-frère, Jacques Bodin, son neveu, Jean Chauveau, son neveu, Pierre Chemerot, son neveu, Mathurin ?, son neveu en Pierre Fauché, son neveu. Bij het huwelijk zijn de getuigen J. Chauveau, François Belet, Pierre Belet en Joseph Artarit. Hun tien kinderen zijn:

A. Pierre Belet. Hij is overleden na 5-9-1792.

B. Louise Belet, gedoopt te Nalliers op 31-3-1742, met als doopgetuigen Jean Chemerot en Louise Boutin. Zij overlijdt te Nalliers op 14-9-1744. Haar overlijden wordt aangegeven door Jean Belet, son père..

C. Jeanne Belet, op 31-7-1744 te Nalliers gedoopt. Haar peetouders zijn Pierre Chemerot en Louise Chemerot. Jeanne Belet overlijdt te Nalliers op 26-4-1773. Het overlijden wordt aangegeven door Jean Badreau, son mari, Jean Badreau, son beau-frère, Jean Belet, son père, Jacques Chauveau, son oncle, Jacques Bodin, son cousin germain en André Pacaud, son neveu.

D. Jeanne Belet, te Nalliers gedoopt op 7-7-1747, met als doopgetuigen François Belet en Jeanne Chauveau. Zij overlijdt in haar geboorteplaats op 5-9-1792. Het overlijden is aangegeven door Pierre Belet, son frère, Jean Belet, son frère, Françoise Belet, sa soeur, Jean Chemerot, son oncle maternel, Jerome Chemerot, son cousin germain en Françoise Chemerot, sa cousine germaine.

E. Jeanne Belet, op 1-8-1748 te Nalliers gedoopt, met als peter en meter Pierre Briault en Jeanne Chauveau.

F. Mathurine Belet, gedoopt op 10-12-1750. De doopgetuigen zijn Louis Triau en Mathurine Gaborit.

G. Françoise Belet. Zij is te Nalliers gedoopt op 22-1-1752. Zij is na 5-9-1792 overleden. Op 11-1-1785 huwt Françoise Belet te Nalliers met François Fort. Bij het huwelijk getuigen Pierre Belet, son frère, Jean Belet, son frère, Michel Fauché, son oncle maternel, Michel Fauché, son cousin, Jean Chemerot, son oncle maternel en Jean Chemerot, son cousin.

H. Marie Belet, op 11-9-1754 te Nalliers gedoopt, waarbij getuigen Jacques Bregeon en Marie Bocquier.

I. Jean Pierre Belet, te Nalliers gedoopt op 23-1-1757. Zijn  doopgetuigen zijn Pierre Fauché en Marie Lefort.

J. René Jean Belet, gedoopt te Nalliers op 25-1-1763. Bij de doop getuigen René Fauché en Renée Fauchier.

e. Marguerite Belet, dochter van Jean Belet en Marie Boutet, te Nalliers gedoopt op 11-4-1670 en aldaar overleden op 15-8-1730. Haar peter en meter zijn Pierre Marquay en Margueritte Seguinot. Haar overlijden wordt aangegeven door Jacques Bessiere, son mari en Jacques Olivier, son gendre. Zij huwt op 10-2-1688 te Nalliers met Jacques Bessiere, de zoon van Pierre Bessiere en van Gilette Rabion. Getuigen bij het huwelijk zijn Pierre Bessiere, son père en Jean Belet, son frère. Zij krijgen acht kinderen.

f. Aubin Belet, zoon van Jean Belet en Marie Boutet, gedoopt te Nalliers op 26-10-1673. Zijn peter en meter zijn Aubin Siccard en Françoise Chemerot.