Voortgang

27 februari 2018.

Al een hele tijd geleden kreeg ik van mevrouw Riekie Leander toestemming om de data inzake de familie Leander van haar website over te nemen. Dankbaar heb ik daarvan gebruik gemaakt. Zelf heb ik nog vele namen en data aan het geheel kunnen toevoegen.

1-03-2017.

In overleg met onze schoonzuster José Belet-van Baal heb ik personen en data van de familie Hoornick aan onze familiegeschiedenis toegevoegd..

3-06-2016.

Inmiddels hen ik veel personen en data verzameld van de familie Van Baal.

19-8-2015.

Via E-mailcontact kreeg ik toestemming van de heer Hans Tibbe om zijn familiegegevens over te nemen van zijn website www.tibbe-hombruch.de. Zeer veel dank Hans! Wij hebben zelf nog data kunnen toevoegen.

16-08-2015.

Voor de familie Augustijn ontving ik nadere informatie van mevrouw Herma Gumpert-van Oudheusden. Dank je wel, Herma!

15-08-2015.

Via E-mail ontvingen wij informatie van de heren Johan Scholte en Leo Heinsbroek en van mevrouw Marjolijn Haak-Kaal. Zelf hebben we daarop nog toevoegingen ingebracht.

17-07-2015.

Gewezen op de "Stamboom Vlastra", kreeg ik na gevraagde toestemming de mogelijkheid om veel leden van onder andere de families Van Dorp, Leloux, Tomeij, Amende, Lucassen, Sonne en Van Diepeningen in onze familiegeschiedenis op te Nemen. Ik dank de heer L. Vlastra zeer hartelijk voor deze verleende toestemming. Zelf hebben we nog personen en data aan het geheel kunnen toevoegen.

28-11-2014.

Via Genealogie Online kreeg ik E-mailcontact met de heer Hans Schutijser. Van hem kreeg ik welwillend toestemming om namen en data over te nemen van zijn "Database Schutijser en Fock". In eerste instantie stuitte ik in deze database op de naam Antje Gomes. Vandaar kwam ik op vooral de familie Küller. Veel dank Hans!

25-09-2014.

Van de heer Jan Schrage te Leek kreeg ik zijn zeer gewaardeerde toestemming om namen en data omstrent de familie Jager van zijn website over te nemen.

26-08-2014.

Na daarover via E-mail contact te hebben gehad met de heren Cor Cameron en Brend Vrients, ben ik verder gedoken in d familie Cameron en heb veel personen en data aan onze familiegeschiedenis kunnen toevoegen.

19-04-2014.

Via GenealogieOnline kregen wij contact met de heer Ted Cloin te Rotterdam. Naar aanleiding daarvan verzamelden wij veel leden van de families Adriaanse en Bominaar.

21-03-2014.

We hebben na eigen onderzoek veel namen en data kunnen toevoegen, vooral van de familie Feller. We deden vooral onderzoek via de website WieWasWie.

29-01-2014.

De namen en data betreffende de familie Chatellon (Chatillon) hebben wij gevonden in de jaarboeken van het Westfries Genootschap.

24-01-2014.

Wij hebben weer veel toevoegingen gedaan. Na een E-mail contact met de heer Neil Baylard uit New York, zijn wij verder in de familie Beelaard gedoken en hebben veel leden van deze familie op de pagina "Aan ons verbonden families" ingevoerd.

14-11-2013.

Van de heer Dik Jager kreeg ik zijn welwillende toestemming om namen en data inzakte de familie Naerebout van zijn website www.genealogieonline.nl/genealogier-naerebout/ over te nemen. Geweldig bedankt, Dik! Zelf heb ik aan deze familie nog veel toevoegingen aangebracht. Op 1-5-2013 heb ik de heer John de Graaf gemaild, met het verzoek om namen en data omtrent de familie Arnold te mogen overnemen van de site http://gw2.geneanet.org/lonka . (De heer De Graaf heeft helaas niet geantwoord).

27-06-2013.

Na een ontvangen E-mailbericht met informatie over zijn familie van de heer Hosse Water, vonden wij op de website van de familie Zwart bij "Stamboom Online" veel voor ons nuttige data. Het betreft namen en data ter aanvulling op de familie Feller. Op diverse mails naar de opsteller van deze site, mevrouw Esther van Gastel-Zwart, ontvingen wij geen reactie. Wij hebben de voor ons belangrijke informatie toch aan onze administratie toegevoegd.

5-02-2013.

Door informatie via E-mail ontvingen wij aanvulling voor de familie Praat van de heer Henk Rademakers. Dank je wel, Henk!

28-01-2013.

Na enkele E-mail contacten met de heer Marco de Kock hebben wij met zijn toestemming veel van zijn "Stamboom de Kock" overgenomen. Zelf hebben we nog aanvullingen toegevoegd. Dank je wel, Marco.

2-11-2012.

Van de heer Hans Jordans kregen wij zijn welwillende toestemming om van zijn gegevens omtrent de familie Jordans bij Geneanet de voor ons belangrijke data over te nemen. Veel dank heer Jordans.

8-08-2012.

Weer een update, met aanvullingen van de heer Brend Vrients en eigen opzoekingen. Brend, wederom zeer bedankt!

10-07-2012.

Wij mochten veel personen en data overnemen van de familie Von Meijenfeldt. Voor zijn welwillende toestemming om deze gegevens te mogen overnemen van zijn website www.meijenfeldt.nl zijn wij de heer Hans von Meijenfeldt zeer dankbaar. Voorts hebben wij weer een groot aantal aanvullingen verwerkt.

22-02-2012.

We hebben weer een hoop administratiewerk verzet. Dank zij de welwillende toestemming van de heer Henri van Asten en mevrouw Irene Gerverdinck, hebben wij aan onze gegevens kunnen toevoegen veel personen en data van de families Veenenburg/Sobbe/Haije. U treft deze gegevens  nu aan op de pagina "Verbonden families". Wij zijn beide genoemde personen zeer dankbaar.

1-11-2011.

We zijn eindelijk toegekomen aan de verwerking van de informatie over: de Parenteel Michael Heppel, ontvangen van de heer Nico Noordermeer; een groot deel van de Parenteel van Euft Hoek, ontvangen van de heer Janus de Goeij; een fragment van een familieonderzoek, betreffende de familie Withagen, ontvangen van de heer Nico Noordermeer; enige namen en data inzake de familie Hoornick, ontvangen van de heer Ruud Smelt; gegevens omtrent het gezin van Mathias de Kleijne, ontvangen van de heer ir. Gerard Lemmens; mevrouw Maria Paape zond ons infomatie over de familie Massa en de van de heer Brend Vrients ontvangen data van de familie Van den Boom. Bij al deze onderdelen hebben wij zelf nog meer gegevens opgezocht en toegevoegd. Alle genoemde personen zijn wij natuurlijk erg dankbaar voor hun inbreng en medewerking.

11-09-2011.

Door bijdragen van de heer Brend Vrients, de heer J.J. van Poll, de heer ir. Gerard Lemmens, de heer Laurens Janvier, de heer Nico Noordermeer, de heer Paul Schepers, de heer Han ter Horst en de heer Jan Lange heb ik de site weer behoorlijk kunnen aanvullen. Wij zijn de heren zeer danbaar. Mevrouw Carla Sterk verstrekte ons aanvullende informatie over de familie Sterk. Uiteraard zeggen wij ook haar onze dank. Ook zijn er veel toevoegingen gedaan op basis van eigen onderzoek.

24-06-2011.

Van de heer H.G.M. van Mil, neef van mijn echtgenote, ontvingen wij veel informatie over onze wederzijdese familie Van Mil. Deze informatie heb ik door eigen onderzoek verder aangevuld. Herman zeer hartelijk bedankt voor je zeer bereidwillige hulp!

19-02-2011.

Met veel dank aan de heren Paul Schepers en Tonny Roels en door verdere eigen opzoekingen, hebben wij veel uitbreding kunnen geven aan de data inzake de familie Roels. Wij hebben tevens nu verwerkt de op 5-2-2010 van de heer Nico Noordermeer ontvangen data omtrent de familie De Klerk. We zijn Nico erg dankbaar.

17-12-2010.

Eindelijk is de operatie "invoeren van de familie Graat nu beeindigd. Wij kregen van de heer Paul Graat (zie www.stamboom-graat.nl) welwillende toestemming om de data van zijn website over te nemen. Zelf hebben wij veel kunnen toevoegen en er zijn ook correcties aangebracht. Veel dank heer Graat.

22-07-2010.

Na een heel fijne vakantie met Frederica in Friesland, zijn we weer met frisse moed verder gaan puzzelen aan onze familiegeschiedenis. Vandaar nu deze ruime update.

27-04-2010.

We hebben vooral op de pagina "Aan ons verbonden families" veel namen en data kunnen toevoegen, door onderzoek in de archieven. Het meeste daarvan via onderzoek op internet.

02-2010.

De parenteel van de familie Ter Horst op de pagina Verbonden Families, hebben wij gevonden op de website www.xs4all.nl/~hatho van de heer Hans ter Horst.

12-09-2006.

Het voorgeslacht van Reijnhoud Kurving, echtgenoot van Adriana Hart, hebben wij overgenomen uit "Stamreeks Pieter Jan Kurvink", d.d. 5-11-1998, opgenomen in de Eendrachtsbode en verzameld door de heer J.P.B. Zuurdeeg en mevrouw A.J. Giljam.

03-09-2009.

Van de heer Kees de Koning te Oud Vossemeer kregen wij welwillend toestemming om van zijn gegevens bij MyHeritage personen en data over te nemen betreffende de familie Plandsoen. Wij hebben via E-mailcontact de heer De Koning onze dank overgebracht.

30-07-2009.

Aanvullend op de mededeling van 12 maart jl., is er te melden dat aan de informatie over de familie Heijns van de heer H. van Raam en onze eigen verzameling daarvan, nu te koppelen zijn de gegevens die wij in 2005 mochten ontvangen van de heer Nico Noordermeer, die veel informatie verstrekte over o.a. de familie Baartmans. Met de heer Noordermeer mochten wij inmiddels nog meer informatie uitwisselen.

Wij zijn mevrouw Sonja Hermans veel dank verschuldigd voor haar ruime aanvulling van de familie Burger.

Natuurlijk gaat er ook nu weer veel dank uit naar onze informant de heer Brend Vrients. Hij weet wat wij daarvan vinden.

We gaan zelf natuurlijk ook gewoon door met onze naspeuringen.

12-03-2009.

Wij werden via Geneanet attent gemaakt op de website van de heer H. van Raam, die daar publiceert de Stamboom van Raam. In deze website werden personen en data genoemd van de familie Heijns. Wij zijn deze familie vervolgens gaan aanvullen ten behoeve van onze familiegeschiedenis.

Van mevrouw Anne Visser te Amsterdam ontvingen wij diverse vriendelijke E-mailberichten met informatie over haar familie, die behoort bij hetgeen onze informant de heer Brend Vrients ons heeft verstrekt. Het gaat hier vooral om de familie Lever.

De heer Franklin Toonen verstrekte ons aanvullende informatie over Joanna Toonen, de echtgenote van Gerardus Bergmans.

Van mevrouw Lisette de Jong ontvingen wij aanvullende informatie over het gezin van Friedrich Alwin Nöller en Maria Cornelia Raats.

De heer Hans Schmidt verraste ons met verhelderende informatie over de familie Lippens uit Vlissingen.

Zelf hebben we weer veel toegevoegd door Archiefonderzoek en via Internet.

Alle informanten hierbij nogmaals hartelijk bedankt!

02-01-2009.

Door mevrouw Loes Kleppe werden wij gewezen op het bestaan van een vierde kind van Jan Hubrechts van der Werf en Geertruid Anthonisse Oom: Jacoba Jansdr. van der Werf, echtgenote van Marinus Duijnhouwer. Dank je wel voor de attentie Loes! Naar aanleiding van deze mededeling zijn wij via Internet (voornamelijk het Zeeuws archief) verder gaan zoeken in de familie Duijnhouwer.

Door E-mailcontact met een bekende uit mijn vroege jeugd: de heer Adrie Suijkerbuijk, ben ik wat verder gedoken in deze familienaam. Naar aanleiding daarvan hebben we verdere voorouders kunnen toevoegen van mijn oom Josephus (Sjef) Suijkerbuijk, die gehuwd is geweest met mijn tante van vader's zijde Maria Belet.

1-12-2008.

We hebben weer aardig wat namen en data kunnen toevoegen, voornamelijk door onderzoek op Internet. Steeds meer bronnen komen digitaal beschikbaar, waardoor het vinden van familieleden in de meest uitgebreide zin gemakkelijker wordt. Door het ruim verspreid zijn van onze informatie, krijgen wij ook steeds meer contacten met andere genealogen. Heel vaak verlopen deze contacten zeer plezierig.

3-11-2008.

Na een aangenaam E-mail contact met de heer R.J.W. Burger, verraste deze ons met het beschikbaar stellen en zelfs bij ons af te geven van de door hem verzamelde familiegegevens van de familie Burger. Deze uitbreiding aan de zijde van de familie van mijn vrouw is uiteraard zeer welkom. Nogmaals zeer hartelijk bedankt heer Burger. Wij danken voorts de hierna te noemen heren voor hun toestemming de voor ons relevante data van hun sites over te nemen: de heer H. Boterenbrood, inzake de familie Pinte; de heer L. Krols, over de familie Coninckx; de heer A. van Lienden, voor wat betreft de familie Beelaard.

15-10-2008.

Door eigen onderzoek en door verdere opgaven van de heren Paul Schepers en Brend Vrients, hebben wij weer veel toevoegingen kunnen plegen. Van de heer Edwin van Willigen ontvingen wij de kwartierstaat van Cornelie Emelie Hubertine Scriwanek, waardoor wij uitbreiding konden geven aan deze familie. Genoemde heren willen wij hartelijk bedanken. Aparte dank zijn wij verschuldigd aan de heer Herco de Boer. Hij wees ons op de vreemde constructie met betrekking tot de echtgenotes van onze voorvader Cornelis Belet (1763-1814). Wij hebben gemeend de argumentatie van de heer De Boer te moeten volgen. De uitkomst is dat Johanna E. van Ackeren en Janna Stellenaars een en dezelfde persoon zijn. Van de heer H. Boterenbrood, webmaster van de site "Rijnberg Web Site" over o.a. de familie Pinte en van de heer Jeremia Klant, webmaster van de "Klant Web Site" over o.a. de familie Vrients, kregen wij welwillend toestemming om personen en data ten behoeve van onze familiegeschiedenis van hen over te nemen. Dank u wel heren!

14-08-2008.

Na een paar weken van gezellig vakantiegenot, pakken we de draad weer op. Wij zijn de volgende personen zeer dankbaar, omdat zij ons hun welwillende toestemming gaven, van hun gegevens gebruik te maken:  de heer Patrick Beldé, via de website www.GenCircles.com/users/bepat/data/95 , voor veel personen en data betreffende de familie Belde, familie van mijn overgrootmoeder Anna Cornelia Raats; de heer Aaron Shirley van de website "Shirley Web Site" via MyHeritage; de heer Wim Schipper van de website "Schot Web Site" via MyHeritage; mevrouw Corinne Parkinson van de website "Suwijn Web Site" via MyHeritage; de heer Wim van Huuksloot van de website "De Huukslootjes" bij MyHeritage en de heer Wilco Jansen, die een website is begonnen over de familie Jansen via MyHeritage. Ik wil niet vergeten ook nu weer de heer Brend Vrients te bedanken. Hij blijft ons zeer waardevolle informatie verstrekken. Zelf hebben we op basis van de door bovengenoemden verzamelde personen en data veel toevoegingen kunnen doen.

20-05-2008.

Aanvulling voor de familie Bot troffen wij aan op de website van mevrouw Johanna Bot. Mevrouw Marianne van Dorst - de Haas gaf ons toestemming data inzake de familie Franken van haar website over te nemen. Via aangenaam E-mail contact verkregen wij toestemming van de heer Sebastiaan de Laat om van zijn website gegevens omtrent de familie Van Beveren over te nemen. Voor de families Roels en Wolse zond onze "vaste" hulp, de heer Brend Vrients, weer nadere informatie, die wij zelf nog weer konden aanvullen. Genoemde personen zeggen wij veel dank! Indien wij door ons gewenste gegevens aantreffen op andere websites, zullen wij steeds trachten contact met de betreffende webmasters op te nemen om hun toestemming voor de overname van data te vragen.

29-04-2008.

Met de toestemming van de betreffende webmasters hebben wij personen en data aan onze website kunnen toevoegen bij de families Leijs en Van Sundert/Van Zundert. Het betreft data van de website van deze families, beheert door mevrouw Marion van Zundert - Gerrits. Van de website www.genealogieonline.nl/genealogie-overhofs hebben wij enkele voorouders van de familie Overhoff overgenomen. De heer Marinus Oudesluijs gaf ons welwillend zijn toestemming om van zijn database personen en data van de familie Oudesluijs over te nemen. En uiteraard kregen wij weer verdere informatie omtrent de familie Vrients van de heer Brend Vrients. Op de "Riemens website" van mevrouw Marion Riemens vonden wij de doopdatum van Anna Barentsen. Gaarne bedanken wij hier nogmaals de genoemde personen.

04-04-2008.

Wij kregen informatie van "MyHeritage" omtrent Smartmatches naar de website Oudesluijs Web Site van de heer Marinus M. Oudesluijs en naar de Familie Huuksloot ("de huukslootjes"). Wij hebben de vrijheid genomen om hiervan voor ons relevante personen en data over te nemen. Uiteraard gaan wij de webmasters van genoemde sites hieromtrent benaderen. Wij ontvingen van MyHeritage nog meer informatie omtrent Smartmatches met sites van andere genealogen. Waar wij relevante data aantreffen, zullen wij de betreffende webmasters via E-mail benaderen.

06-03-2008.

Toevoegingen voor de familie Van Egeraat mochten wij ontvangen van de heer Paul Schepers, die weer zijn bron had in de verzameling van de heer Jan van Egeraat. Via Geneanet werden wij geattendeerd op de website www.vanhengel.net , waar wij uit de "Parenteel van Rommen Thonisz (Paans)", de voorouders van onze kwartierstaatmoeder Elisabeth Paans (moeder van Janneke de Wit) konden overnemen. Wij hebben via E-mail de heer Van Hengel benaderd, om hem formeel om toestemming voor deze overname te vragen. De Parenteel van Rommen Thonisz is opgesteld door de heren Wout Paans, Jan Arie van Hengel en Ad Paans. Wij danken de heer Van Hengel voor zijn toestemmend antwoord.

23-02-2008.

Via E-mail contacten met de heer Cees Feringa, met de heer Rob Waterlander en met mevrouw Mariska de Rijke, hebben wij veel personen en data van de familie De Rijke aan onze database kunnen toevoegen. Op onze desbetreffende vraag, kregen wij toestemming om deze gegevens over te nemen van hun websites http://members.chello.nl/~cferinga/derijke.htm  en www.waterlander.nl .

Via de heer Brend Vrients verkregen wij de toestemming van de heer Fred Stuij om veel personen en data van de genealogie van de familie Stuij aan onze familiegeschiedenis toe te voegen.

22-01-2008.

We zijn het nieuwe jaar gestart met toevoeging van weer veel personen en data. Naast eigen opzoekingen, hebben wij uit de volgende bronnen kunnen (en vaak ook mogen) putten:

1. Uit het tijdschrift "Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Brabant en de Bommelwaard", onder redactie van de heer P. Sanders, voor wat betreft data van de familie Hoogemoet (Hoogmoet). De betreffende genealogische data zijn in dat tijdschrift gepubliceerd door de heren Jonkhout te Roosendaal en C.A. van Hoogmoet te Hengelo.

2. Data voor de familie Schuurbiers mochten wij met zijn toestemming overnemen van de heer J. Schnitker uit de "Genealogie Petrus Schuurbiers".

3. Voor de familie Fluijt raadpleegden wij de site van de heer K. Fluijt http://home.hetnet.nl/~dobeij01/Fluijt1.htm . Wij hebben zijn toestemming gevraagd en gekregen om gegevens over te nemen.

4. Van de website van de heer J. Aarse te Neukirchen Vluijn in de Bondsrepubliek Duitsland vergaarden wij data omtrent de familie Schrijver.

5. Na aangename contacten via E-mail met de heer Dave van Putten konden wij personen en data van de familie Van der Maale aan onze familiegeschiedenis teovoegen.

6. Na bezoek aan de website www.vdhouten.net/index.html namen wij contact op met de heer Dick van den Houten. Met zijn toestemming konden wij personen en data van zijn familie Van den Houten aan onze familiegeschiedenis toevoegen.

24-12-2007.

Edwin heeft een aantal nieuwe ikonen gemaakt voor de Index. Het vernieuwt de site weer enigszins. Wij nodigen u uit een kijkje te nemen.

5-12-2007.

We zijn verder gegaan met ons onderzoek en hebben weer veel namen en data kunnen toevoegen.

3-11-2007.

Door verder onderzoek via internet en in plaatselijke archieven hebben we wederom veel namen en data kunnen toevoegen en aanvullen.

5-10-2007.

Wij gaan onverdroten verder met onze naspeuringen. Thans hebben wij kunnen toevoegen -na verkregen toestemming van de heren Paul Schepers en Brend Vrients- veel leden van de familie Janvier. Deze familie is door huwelijk verbonden aan de familie Roels. Voor een deel hebben wij de onderzoekingen zelf verricht.

21-08-2007.

Vanwege hun relatie met de families Van Oevelen, Boden en De Jongh hebben wij bij de met ons verbonden families toegevoegd de familie Van Ginderen. De personen en data hebben wij voornamelijk via internet in het gemeentearchief te Roosendaal opgezocht.

15-07-2007.

Onze fijne vakantie in Friesland ziet er weer op. We hebben fantastisch weer gehad en hebben veel kunnen fietsen. Zonder nog archiefbezoek te hebben gepleegd, heb ik door vooral zoeken via Isis volop uitbreiding in de vorm van namen en data kunnen geven.

22-05-2007.

Edwin heeft voor onze website nieuwe ikoontjes en kopregels gemaakt. Het ziet er echt verfrist uit. Laat ons eens weten wat u ervan vindt.

04-05-2007.

Wij hebben weer veel aanvullingen verwerkt. Van mijn neef, de heer L. H. Weijs, ontving ik veel namen en data van met name de verbonden families Bastiaanse, Boden en Meeus. Wij zijn hem zeer dankbaar. Ook ontvingen wij een stimulerend E-mailbericht van mevrouw R. van Zunderd, die ons over met name het voorgeslacht van haar echtgenoot veel namen en data verstrekte. Ria, bedankt!

17-03-2007.

Wij hebben weer aardig wat namen en data toegevoegd, vooral op de pagina "Aan Ons Verbonden Families". Hoewel wij inmiddels bijna 11.000 bezoekers mochten verwelkomen op onze website, valt het aantal ontvangen reacties -met vooral eventuele aanvullingen- niet echt mee. Wij blijven in contact met onze ondervermelde "vaste" informatieverstrekkers

31-12-2006.

Tot op de laatste dag van dit nu zo ongeveer verstreken jaar, zijn wij doorgegaan met het invoegen van weer veel namen en data. Diverse E-mailcontacten en eigen verder onderzoek hebben daarbij geholpen.

20-11-2006.

Na contact met de heren Piet Augustijn en Brend Vrients en als gevolg van eigen opzoekingen, hebben we weer nieuwe personen en data toegevoegd. Mevrouw Laetitia Belet verrast ons uit België met haar aanvullende opgave. Dank je wel Laetitia.

18-10-2006.

Door wederom ruime opgaven van de heren Piet Augustijn en Brend Vrients, ook aangevuld in breder zin door eigen opzoekingen, hebben we veel data kunnen toevoegen. Het betreft vooral de families Augustijn en Vrients.

17-7-2006.

De vakantie zit er zo ongeveer weer op, in ieder geval voor ons. Aarzelend pakken we de draad weer op. Van de heer Piet Augustijn ontvingen wij via E-mail veel informatie over de familie Augustijn. Geweldig bedankt Piet!! We hebben onze site met zijn informatie uitgebreid en konden er door eigen onderzoek veel data aan toevoegen. Ook de heer Brend Vrients blijft ons ijverig van aanvullende informatie voorzien. Dank je wel, Brend!

27-5-2006.

Via Geneanet kwamen wij op data met betrekking tot de Belgische tak van onze familie. Het betreft personen in de familie van Eduardus Belet en Johanna Kalingart. De data zijn op Geneanet gepubliceerd door de heer Alain J.A. Houtevelde. De heer Houtevelde had geen bezwaar tegen overname van voor ons belangrijke gegevens. Wij zijn hem zeer dankbaar!

11 april 2006.

En het gaat maar door. Wij hebben nieuwe data toegevoegd aan de familie De Haas. De heer Brend Vrients te Venlo heeft ons ook weer veel aanvullingen toegezonden. 

27 februari 2006.

Wij hebben in de "Parenteel" veel aanvullingen gedaan bij de Familie De Haas. Voorts hebben we weer informatie ontvangen van de heer Brend Vrients.

8 januari 2006.

Een E-mail van de heer Henri Beniest stelde ons in staat enkele correcties aan te brengen op de pagina "Nog meer Belet". Dank u wel, heer Beniest!

14 december 2005.

Door aanvullende opgaven en eigen opzoekingen hebben wij weer uitbreiding aan de data van de website kunnen geven. Van mevrouw Jody Fuller in Australië ontvangen wij veel namen en data omtrent de familie Friezer/Frieser. Heel erg bedankt Jody! Wij gaan proberen om de aansluiting te vinden.

29 november 2005.

Wij hebben aanvulling op onze database voor wat betreft de familie Commissaris kunnen verzorgen, door een belangrijke opgave van mevrouw Christel Meijer. Wij kwamen met haar in contact na ons bezoek aan de website van Christel en Ad Meijer http://genealogie.meijer-web.nl . De opgave van mevrouw Meijer hebben wij aangevuld met eigen opzoekingen. Wij zijn de heer en mevrouw Meijer zeer dankbaar. Ook de heer Brend Vrients weer hartelijk bedankt voor zijn aanvullende opgaven!

17 oktober 2005.

Van de heer Brend Vrients ontvingen wij enkele malen weer aanvullende informatie over zijn familie. Dank je wel, Brend! Op de website van de heer Theo Moelker, http://members.home.nl/thmoelker vonden wij informatie over zijn familie, die door huwelijk aansluit bij de familie Noordijke.

1 oktober 2005.

Edwin heeft vandaag een totaal nieuwe lay-out van onze Index-pagina gemaakt. We zijn er zelf best tevreden over. Wat vindt u ervan?

8 september 2005.

Wij ontvangen een verhelderend E-mailbericht van de heer Hans van Felius, die ons uit de droom helpt inzake de juiste doopdatum van Willem Bijnagte, de waard van "De Gouden Leeuw" te Scherpenisse. Hartelijk dank Hans!!

25 augustus 2005,

Door verdere opzoekingen via "Isis", "Thematis" en diverse Gemeentelijke en Gewestelijke archiefsites hebben we weer veel namen en data aan de "Parenteel" en aan de "Aan ons verbonden families" kunnen toevoegen. 

21 juli 2005.

Met de toestemming van de heer Paul Schepers, heb ik leden van de families Becht  en Verheezen in onze familiegeschiedenis kunnen opnemen.

Van de heer Brend Vrients ontvingen wij weer vele aanvullingen voor de familie Vrients.

Na contact met haar te hebben gekregen via E-mail, ontvingen wij van mevrouw Pieternell van de Velde toestemming om namen en data van haar website www.pieternell.nl met betrekking tot de familie Briene over te nemen. Ook over de familie Stuij is op haar website veel te vinden. Zij deelde ons ook mede dat veel van haar gegevens haar zijn verstrekt door de heer Ir. J.A. ten Bokkel Huinink (zie diens website www.tenbokkelhuinink.nl/website/familieframeset.htmfamiliestart.htm).

Voor wat betreft gegevens omtrent het voorgeslacht van Anna Cornelia Koolen, echtgenote van Adrianus Raats, kregen wij toestemming van de heer Kees van den Bergh, om de betreffende data over te nemen van zijn website home.versatel.nl/kvandenbergh/stamboom/koolen.htm .

31 mei 2005.

Wij hebben weer aanvullingen en correcties aangebracht na eigen onderzoek en aangeleverde data.

20 mei 2005.

Vanaf 16 mei ontvingen wij via E-mail uit de Verenigde Staten van Noord Amerika veel informatie en foto's over de families Van de Sandvoort, Harmsen en Andreae van Mieke Zseleczky - Vicnair. Zeer veel dank, Mieke!

30 april 2005.

Onze nicht Kitty Schoep - Geers verrast ons met informatie over haar gezin. Zeer bedankt Kitty!!. De heer Achille Herrijgers geeft ons via E-mail gegevens door over een Belgische "Beletten"- tak. Dank je wel Achille!.

21 april 2005.

Wij blijven informatie vinden en doorkrijgen. Uit onze (vooral E-mail-)contacten putten wij veel inspiratie om door te gaan met onze onderzoekingen. Het aanzien van onze website is weer aangepast, door werk van Edwin. 

We ontvangen een aangename E-mail van de heer Chris Meloen, die daarbij een overzicht voegt van een tak van zijn familie. Erg bedankt Chris!

8 april 2005..

Een serie verrassende E-mails uit Engeland. Michael Billett verschaft ons veel informatie over vooral een Middeleeuwse familie Belet. Wij gaan trachten deze informatie te verwerken in de rubriek "Belet in de Middeleeuwen"  of  in "Belet in het Verenigd Koninkrijk". Thank you very much, Michael!!

3 februari 2005,

Wij kwamen op de website van de heer Ton Veth, www.gencircles.com/users/tveth  en vonden daar veel namen en data betreffende de familie Stuij. De heer Veth had geen bezwaar tegen het gebruik van zijn data voor onze website. Wij danken de heer Veth hiervoor zeer! Volgens zijn eigen mededeling verzamelde de heer Veth veel informatie van de heer Jan van Rijn, van de Historische Vereniging West Alblasserwaard ( www.hv-wa.nl ) en van de Historische Vereniging Sliedrecht        ( www.historie-sliedrecht.nl ).

Via de website www.vandersande.org , onder het item "Tree Map" hebben wij aanvulling gevonden betreffende de families Van der Slikke en Lepeltak.

8 januari 2005.

Het contact met de heer Brend Vrients levert tot ons grote genoegen veel waardevolle namen en data op. Zeer bedankt, Brend!

Van de heer J.Th. J.  Henderson uit Maastricht kregen wij een prettige reactie na zijn bezoek aan onze website. Hij verstrekte ons meer informatie over personen in de rubriek "NogMeerFamilie". Hartelijk bedankt Hans Henderson!

27 december 2004.

En steeds maar weer vinden wij nieuwe personen en data. Nu hebben wij contact met de heer Brend Vrients te Venlo, die ons waardevolle informatie over zijn familie wilde doorgeven. Hartelijk dank, Brend!

24 november 2004.

Langzaamaan hebben we de draad weer opgepakt met het bezoeken van archieven en het verder spitten via o.a. internet. Van de heer Paul Schepers kregen we weer veel namen en data door betreffende de familie Bergmans

De heer Paul Schepers voorzag ons van een grote database omtrent de familie Suijkerbuijk. Wij hebben daar zelf nog het nodige aan toe kunnen voegen. 

8 september 2004

Wij ontvangen een prettig E-mailbericht met informatie over zijn familie van de heer Jean Verswijvelen uit België. Wij zeggen hem hiervoor onze dank!

Blij verrast zijn wij door de E-mails van de heer G. Hartman te Bergen op Zoom. Hij verstrekt ons nieuwe en aanvullende informatie over zijn gezin en over de familie Bergmans. Hij weet dat wij hem daarvoor zeer dankbaar zijn.

In de familie van Frederica, aan de zijde van haar grootmoeder Frederica Theodora van de Sandvoort, hebben wij via Isis en Genlias in de Brabant Archieven uitbreiding gevonden.

Het voorgeslacht van Cornelis Marinus Borghouts hebben wij aangetroffen op de website home.hccnet.nl/j.rienstra , opgesteld door de heer Jan Rienstra

Voor de "Parenteel" en voor "NogMeerFamilie" vinden wij namen en data op de website van de heer J.H.A. Schnitker www.schnitker.be  en op die van de heer E. Boeren www.geocities.com/edwardboeren  Van de heer Paul Schepers ontvingen wij aanvullend namen en data, tijdens een aangenaam bezoek te zijnen huize. Paul, nogmaals dank voor het gulle onthaal!!

Voor "NogMeerFamilie" vinden we op de websites van de Gemeente Rotterdam, het Regionaal Historisch Centum Tilburg en Genlias meer namen en data. Help ons deze personen aan de familielijn van Edwin en mijzelf te koppelen!!

Via de "Digitale Stamboom" van het Gemeentearchief van Delft, vinden wij veel personen met de naam Belet. Wij zullen trachten uit te vinden of deze personen inderdaad tot "onze" familie behoren. Uw eventuele hulp is hierbij zeer welkom!! 

Van de heer Johnny Belet uit St. Truiden in België ontvangen wij gegevens over een "tak" van de Familie Belet, die stamt uit de plaats Zepperen (nu St. Truiden). Hartelijk bedankt Johnny!! Verder onderzoek zal uit moeten wijzen in hoeverre deze tak bij "ons" hoort.

Op 18-5-2004 krijgen wij van Marleen Belet uit St. Truiden een E-mail met de door haar verzamelde namen en data van bij haar bekende familieleden. Erg veel dank Marleen!! Ook hier is verder intensief onderzoek nodig om te zien of allen tot één stamvader zijn terug te voeren.

Op 29 april 2004 ontvangen wij een E-mail van de heer Ing. Gerard W.C. Lemmens uit de Verenigde Staten. Hij vraagt ons eens te gaan kijken in zijn kwartierstaat. Wij vinden daarin namen en data voor de Familie Van Mil, die wij nog niet kenden. Hartelijk dank Gerard! 

Op de websites van de heren Ruud Raats en Wim Raedts vinden wij aanvullingen betreffende de families Raats en Beijers van Voxdael. Heel fijn!! Bedankt beide heren!!. 

Meer genealogie

U kunt meer genealogiëen, met ook onze website en daarin informatie over met ons verbonden families, vinden via de link http://www.stamboomsurfpagina.nl  Ga daar beslist ook eens kijken.

U kunt onze website ook vinden via de link http://home.hccnet.nl/p.molema/zeweb.htm  Daar klikt u aan familienamen A-B.

Onze website is nu ook aangemeld op "pagina 0164" en is aan te loggen via de link http://0164.pagina.nl

Verder vindt u ons op de website http://genealogie-opnaam.pagina.nl en www.geneanet.nl .

Bezwaar

Indien personen, om welke reden dan ook, bezwaar hebben tegen vermelding van hun naam en/of verdere gegevens in deze familieverzameling , dan verzoeken wij hen dit aan ons kenbaar maken door het zenden van een E-mail of anderszins. De gewraakte data zullen dan onverwijld door ons van de site worden verwijderd.  

Verzoek

Zoals u zult kunnen zien, hebben we nog lang niet alle data en nadere gegevens van alle personen in de genealogie. Indien u na het lezen van de geschiedenis, iets toe kunt voegen, zijn wij u daarvoor bij voorbaat erg dankbaar. U kunt in eerste instantie reageren via een E-mail. Ons adres daarvoor kunt u vinden op de Index-pagina in de rubriek "E-mail".