I. Bastijaen Belet.

Tot nu toe is onbekend waar en wanneer onze stamvader is geboren. Naar het geboortejaar van Bastijaen is echter wel een gissing te maken. Daarbij nemen we aan dat destijds een man op ongeveer 25-jarige leeftijd huwde. Gekeken naar de trouwdata van de drie zonen, kan aangenomen worden dat Bastijaen tussen 1630 en 1635 is geboren. We weten verder dat hij gedurende de jaren van 1655 tot 1662 in St. Philipsland heeft gewoond. Dokumenten betreffende koop en verkoop van een woning daar zijn in het archief te St. Maartensdijk gevonden. Vanaf 1662 is zijn woonplaats vermoedelijk St. Maartensdijk geworden. 

N.B. Bastijaen wordt ook genoemd met de familienaam Beledt, Beleedt en Jacs Ballet.

In verband met de toevoeging "Jacs" merken wij het volgende op. Zonder dat daar vooralsnog enigerlei waarde aan kan worden gehecht met betrekking tot ouderschap of dergelijke, maken wij hier melding van hetgeen we in het Stadsarchief van Antwerpen hebben gevonden in de "Klapper op de huwelijken" van de parochie van Sint Andries. Daar staat op bladzijde 33, folio 160: Jacobus Belet. De betreffende microfilm laat zien:

"24 Oktober 1632 Jacobus belet . Anna neuiaens (neviaens?) . Testes petrus Snijers . Guerardus Snijers".

Bastijaen is gehuwd geweest met de moeder van de drie zonen,  Heijndrickje Dircks, van wie wij alleen weten dat zij vóór 10-8-1685 moet zijn overleden. Op die datum namelijk gaat Bastijaen  te St. Maartensdijk in ondertrouw met  Dina Jans; de trouwdatum is 6-9-1685. Van Dina hebben wij, behalve dat zij te Rotterdam is geboren, geen nadere gegevens.

In het huwelijk van Bastijaen Belet en Heijndrickje Dircks zijn geboren:

1. Dirck Bastiaensen Belet (zie IIa); 2. Jacob Bastiaans Blet (zie IIb); 3. Jan Belet (zie IIc).

 IIb. Jacob Bastiaans Blet.

Onbekend is waar Jacob is geboren en overleden. Bij zijn huwelijk met Maedtje Jans Oversloot wordt vermeld dat hij is geboren te Out Beijerlant. In "St. Maartensdijk Doodlijsten 1570-1810" vinden wij "Overleden april 1712: Van Plipjesland, Jacob (St. Philipsland". Als afgeleide van zijn trouwdatum stellen we dat Jacob omstreeks 1656 moet zijn geboren. Hij huwt in 1681 te St. Annaland met  Maria Michiels, die afkomstig is van St. Jansland of van St. Annaland. Maria overlijdt vóór november 1685, want op 18-11-1685, met de ondertrouw op 23-10-1685, huwt Jacob te St. Maartensdijk met  Janneken Hubrechts (Vattecanne), die geboortig is van Strijenham (Poortvliet), onbekend is wanneer. Janneken overlijdt te St. Maartensdijk in het jaar 1690. Op 13-9-1692, met de ondertrouw op 16-8-1692, huwt Jacob voor de derde maal en wel te St. Maartensdijk met  Maedtje Jans, die is geboren te Wemelingen (?) (St. Maartensdijk ?). Maedtje, die ook vermeld wordt met de naam Maria/Maiken/Maatje Jans Oversloot, was, toen zij ging trouwen met Jacob, weduwe van  Jan Christiaensen Boudens (Boutensen), ook vermeld als Jan Boutens, met wie zij op 28-3-1664 te St. Maartensdijk was gehuwd. Na Jan Christiaansen was Maedtje op 1-5-1668 te St. Maartensdijk gehuwd met  Daniel Jans Oversloot. De ondertrouw met Daniel was op 2-4-1668, hij was j.m. en geboortig van St. Maartensdijk. Op 30-8-1670 gaat Maedtje Jans (Oversloot), als weduwe van Daniel Oversloot te St. Maartensdijk in ondertrouw met  Pieter Joosen, die is geboren te Oosterland.

In het huwelijk van Jacob Bastiaans Belet en Maria Michiels zijn geboren:

 1. Maedtje Jacobs Belet; vermoedelijk in 1681 gedoopt te St. Annaland. Zij is moeder van een buitenechtelijk ("onecht") kind:  Willem Belet, die is gedoopt op 7-12-1702 te St. Maartensdijk. Bij deze doop zijn geen getuigen vermeld.

 2. Heijndrina Balet, gedoopt op 15-3-1682 te St. Maartensdijk. Bij de doop zijn getuigen Bastiaen Balet en Adriaenken Cornelis Cijs. Heijndrina is de moeder van een buitenechtelijk ("onecht") kind:  Pieter Belet, die is gedoopt op 3-1-1706 te St. Maartensdijk. Bij de doop van Pieter zijn geen getuigen aanwezig.

In het huwelijk van Jacob Bastiaans Belet en Janneken Hubrechts zijn geboren:

 1. Cornelis Ballet, gedoopt op 21-11-1688 te St. Maartensdijk. De getuigen bij deze doop zijn Jan Ballet, Vettecanne Cornelis Hubrechts, Adriaentje Koeke en Cornelis Huibregts

 2. Neeltje Ballet, gedoopt op 25-2-1691 te St. Maartensdijk. Getuigen bij de doop zijn Adriaantje Torremans en Adriaantje Cornelis.  

Uit het huwelijk van Jacob Bastiaans Belet en Maedtje Jans zijn ons geen kinderen bekend.

 IIc. Jan Ballet.

Volgens de "Trouwboeken St. Maartensdijk" is Jan geboren te St. Philipsland. Hier is hij in de doopregisters echter niet gevonden. Afgeleid van zijn trouwdatum, nemen we aan dat Jan omstreeks het jaar 1658 is geboren. Jan Ballet huwt op 28-4-1683 te St. Maartensdijk, met de ondertrouw op 10-4-1683, met  Cornelia Cornelis Pinte. Cornelia, die met haar ouders woonde op de boerderij "Grote Warde", is gedoopt te St. Maartensdijk op 6-4-1661. Zij is de dochter van Cornelis Pinte, die omstreeks 1635 te St. Maartensdijk is geboren en die aldaar is begraven op 20-4-1678, van beroep landbouwer en van Hendricxken Oudesluijs, die op 24-2-1636 te St. Maartensdijk is gedoopt en die omstreeks 1668 aldaar is overleden.

'Meer over de Familie Oudesluijs

' Meer over de Familie Pinte

Getuigen bij de doop van Cornelia zijn Jacob Pietersen Jouw, Maeycken Martensen en Tanneken Pietersen. Jan Ballet overlijdt in 1695 of 1696 te St. Maartensdijk. Cornelia Pinte huwt daarna op 1-8-1700 te Scherpenisse, met de ondertrouw op 10-7-1700, met  Cornelis Leenderts(e) Colle, die op 11-11-1675, als de zoon van Leonard Cornelissen Kolle en van Tanneken Jacob Baers, te St. Maartensdijk is gedoopt. Getuigen bij de doop van Cornelis zijn Jacobmijnken Baers, Jacob Baers en Crijn Cornelissen (Kolle). Cornelia Pinte overlijdt in het jaar 1703 te St. Maartensdijk. Op 6-3-1703 huwt Cornelis Leendertse Colle te St. Maartensdijk met  Neeltje Adriaens Hertog, die op 30-8-1676 te St. Maartensdijk is gedoopt. Neeltje is de dochter van Adriaen Adriaensen Hertog, gedoopt in 1642 te St. Maartensdijk en van Catlijnken Hendriks Steenhoven, die in 1643 te St. Maartensdijk wordt gedoopt en die in 1714 aldaar wordt begraven. Bij de doop van Neeltje Hertog zijn de getuigen Jacob Stoffelsen Cijs en Joanna van de Venne. Cornelis Leendertse Colle overlijdt te St. Maartensdijk in december 1711.

'Meer over de Familie Hertog

In het huwelijk van Jan Ballet en Cornelia Cornelis Pinte zijn geboren:

 1. Cornelis Baltet, gedoopt op 18-11-1685 te St. Maartensdijk. Getuigen bij de doop zijn Dirck Baltet, Cornelis Pinte en Claesken Pinte. Cornelis Baltet overlijdt in het jaar 1702 te St. Maartensdijk.

 2. Hendrina Ballet, gedoopt op 18-7-1688 te St. Maartensdijk. Getuigen bij de doop zijn Jacob Ballet en Maria Pinte. Hendrina huwt op 11-4-1708, met de ondertrouw op 23-3-1708, te Tholen met   Stoffel Pietersen Stoute, die te Tholen is geboren en die aldaar is overleden op 30-7-1768. Stoffel en Hendrina krijgen drie kinderen, die te St. Maartensdijk zijn gedoopt: 

 a. Pieter Stoute, gedoopt op 23-12-1708. Doopgetuigen zijn Pieter Marinussen, Dina Jans en Hendrina Jacobs Bolet. Deze zoon is vermoedelijk vóór 23-2-1710 overleden.

 b. Pieter Stouten, gedoopt op 23-2-1710. Er zijn geen doopgetuigen.

 c. Jacob Stouter, gedoopt op 28-2-1712. De doopgetuige is Neeltje Jacobs.

 3. Hendrik Ballet, gedoopt te St. Maartensdijk op 18-3-1691. Getuige bij de doop is Judith Charpentier, de vrouw van Jan van der Schoor. Hendrik overlijdt te St. Maartensdijk in het jaar 1691.

 4. Ariaen Belet, gedoopt te St. Maartensdijk op 11-1-1693. Getuige bij de doop is Cornelia Adriaense

 5. Hendrick Belet, gedoopt op 13-3-1695 te St. Maartensdijk. Getuigen bij zijn doop zijn Willem van Moort, Jannetje Pietersz en Stoflijntje Pieters. Hendrick huwt op 11-2-1720, met de ondertrouw op 7-1-1720, te St. Maartensdijk met  Geertje Dingemanse den Boender. Geertje, ook vermeld met de naam Geertje Boenders, overlijdt in december 1724 te St. Maartensdijk. Hendrick huwt daarna op 14-3-1732 te St. Maartensdijk met  Lena van Diest, die is gedoopt op 9-3-1704 te St. Annaland. Zij is de dochter van Josias van Diest, geboren op 31-5-1668 te St. Annaland en overleden aldaar in juli 1745, de zoon van Jacob Engelse van Diest en van Grietje Jans Steenbak, en van Crijntje Jans, die in oktober 1707 te St. Annaland overlijdt. Na het overlijden van Crijntje Jans huwt Josias van Diest op 1-5-1709, met de ondertrouw op 12-4-1709, te St. Annaland met de weduwe Willemina Jans. Getuigen bij de doop van Lena van Diest zijn Cornelis Jansz en Janna Cornelis. Lena overlijdt op 26-9-1732 te St. Annaland. Behalve dochter Lena, de vrouw van Hendrick Belet, hebben  Josias van Diest en  Crijntje Jans nog acht kinderen:

 1. Fransijntje van Diest, gedoopt te St. Annaland op 26-12-1689

 2. Lena van Diest, te St. Annaland gedoopt op 25-4-1693. Getuige bij haar doop is Leuntje Jacobs van Diest. Lena overlijdt vermoedelijk vóór 26-9-1732.

 3. Helena van Diest, op 18-12-1694 te St. Annaland gedoopt. Bij haar doop getuigen Johannis Jacobse van Diest en Leuntje van Diest.

 4. Jacoba van Diest. Zij is te St. Annaland gedoopt op 28-10-1696, met de getuigenis van Jacob Engelse van Diest en Leuntje Jacobs van Diest.

 5. Jan van Diest, gedoopt te St. Annaland op 29-11-1698. Getuigen zijn Johannes Jacobsen van Diest, Adriaantje Potappels en Maria Andriessen. Deze zoon overlijdt vermoedelijk vóór 1-1-1702. 

 6. Jacob van Diest, te St. Annaland gedoopt op 14-3-1700. Hierbij getuigen Johannes Jacobse van Diest en Marij Andries. Jacob overlijdt te St. Annaland op 8-1-1736.

 7. Jan van Diest, op 1-1-1702 te St. Annaland gedoopt. Zijn doopgetuigen zijn Hendrick van der Weel en Geertruit Jacobsz.

 8. Johanna van Diest is op 12-9-1706 te St. Annaland gedoopt. Gillis Labeur en Matje Cornelis zijn haar doopgetuigen.

In het huwelijk van Josias van Diest en  Willemina Jans worden zes kinderen geboren:

 1. Lijsbeth van Diest, gedoopt te St. Annaland op 2-2-1710. Bij haar doop getuigen Jacobus Witte en Jannetje Jans.

 2. Leuntje van Diest, op 11-10-1711 te St. Annaland gedoopt. Hierbij getuigen Gillis Labeur en Janna Cornelis. Leuntje overlijdt te St. Annaland in oktober 1757.

 3. Abram van Diest. Hij is te St. Annaland gedoopt op 11-11-1714, met Domus Tintelaar en Geertruijd van Diest als getuigen. Hij overlijdt te St. Annaland in december 1752.

 4. Elisabeth van Diest, op 9-12-1716 te St. Annaland gedoopt. Voor haar getuigen Cornelis Hendrickss en Lijsbet Gillis.

 5. Isack van Diest, te St. Annaland gedoopt op 26-2-1719, waarbij getuigt Cornelia Pieterse Boeije.

 6. Wilhem van Diest, gedoopt te St. Annaland op 3-9-1724, met Cornelia Domus als doopgetuige.

Josias van Diest heeft twee zusters en twee broers:

 1. Leuntje van Diest, op 20-9-1670 te St. Annaland geboren en aldaar overleden in maart 1707.

 2. Johannis van Diest, te St. Annaland geboren op 20-9-1672.

 3. Geertruijt van Diest, geboren te St. Annaland op 23-11-1674.

 4. Abraham van Diest, geboren te St. Annaland op 3-11-1681.

Na de dood van Lena van Diest huwt Hendrick Belet op 15-5-1735, met de ondertrouw op 29-4-1735, te St. Maartensdijk met  Martijntje van Bilsen, die gedoopt is op 4-3-1708 te Stavenisse en die de dochter is van Jan Maartensen van Bilsen, geboortig van Spurk bij Bilzen in 't land van Luijk en van Katalijntje (Corn) van Du(ij)vesteijn, die is geboren te Oud Vossemeer. Getuigen bij de doop van Martijntje zijn Aart de Clark en Jannetje van Duvesteijn. Martijntje overlijdt in het jaar 1738 te St. Maartensdijk. Hendrick overlijdt in augustus 1741 te St. Maartensdijk.

Van Martijntje van Bilsen zijn ons drie zusters bekend:

 a. Margriet van Bilsen, die op 3-2-1699 te Stavenisse is gedoopt.

 b. Cornelia Janssen van Bilsen, te Stavenisse gedoopt op 11-12-1701. Bij haar doop getuigen Marinus Lepeltak en Matje Adriaans van Rossum. Zij huwt op 2-6-1725, met de ondertrouw op 3-5-1725, te St. Maartensdijk met  Jan Roelofs, die geboortig is van Empe-Voorst, nu gemeente Brummen, in Gelderland.

 c. Catelijntje van Bilsen, gedoopt te Stavenisse op 30-3-1711.

De kinderen uit het huwelijk van Hendrick Belet en Geertje Dingemanse den Boender zijn:

 1. Jan Balet, gedoopt op 9-6-1720 te St. Maartensdijk. Hij overlijdt in het jaar 1720 te St. Maartensdijk.

 2. Dingeman Balet, gedoopt op 19-10-1721 te St. Maartensdijk. Getuigen bij de doop zijn Marinus Cassebant en Cornelia Boenders. Dingeman overlijdt in het jaar 1721 te St. Maartensdijk.

 3. Cornelia Balet, gedoopt op 9-5-1723 te St. Maartensdijk. Getuigen bij de doop zijn Marinus Dekker en Lena Colle. Cornelia overlijdt in september 1724 te St. Maartensdijk.

Het kind uit het huwelijk van Hendrick Belet en Lena van Diest is:

 Leendert Billet, gedoopt op 19-10-1732 te St. Annaland. Getuigen bij de doop zijn Jacob van Diest en Susanna van Gent. Deze zoon overlijdt te St. Annaland op 3-2-1733.

Uit het huwelijk van Hendrick Belet en Martijntje van Bilsen zijn ons geen kinderen bekend.

naar
boven

 IIa. Dirck Bastiaensen Ballet.

Niet bekend is waar deze voorvader is geboren. Bij zijn huwelijk met Adriaenken wordt vermeld dat hij van St. Philipsland is. In ieder geval heeft hij daar een tijd gewoond. Ook hier weer aannemende dat deze man op ongeveer 25-jarige leeftijd huwde, kan zijn geboortejaar geschat worden op omstreeks het jaar 1655.

Dirck Bastiaensen Ballet was dienstknecht bij Joannes Oudesluijs, op de boerderij van Oudesluys, die nu nog bestaat - zij het uiteraard geheel verbouwd - en die gelegen is achter in het Middelland bij St. Maartensdijk. 

Dirck Bastiaensen Ballet huwt op 4-5-1680 te St. Maartensdijk, met de ondertrouw op 5-4-1680, met  Adriaenken Cornelis(s)(e) Cijs. Adriaenken is gedoopt te St. Maartensdijk op 1-2-1654 en zij overlijdt te St. Maartensdijk omstreeks 1712. Zij is de dochter van Cornelis Jacobsen Cijs en van Janneken Adriaans (Oudesluijs).  Cornelis Jacobsen Cijs, jonge man en  Janneken Adriaans Oudesluijs, jonge dochter, gaan op 7-4-1652 te St. Maartensdijk in ondertrouw. Cornelis Jacobsen Cijs, de zoon van  Simon Cijs en van  Lijntien Engels, is gedoopt te St. Maartensdijk op 5-11-1628 en hij is aldaar overleden op 26-5-1695. Janneken Adriaans Oudesluijs, de dochter van Adriaen Jansen Oudesluys en van Adriaentje Clemens, is p[ 16-5-1632 te St. Maartensdijk gedoopt en zij is te St. Maartensdijk overleden vóór 5-9-1668. Simon Cijs, de zoon van Jacob Simonsen Cijs is omstreeks 1597 geboren te Ramskapelle (België) en hij is te St. Maartensdijk overleden op 22-1-1663. Lijntien Clemens, de dochter van Engel Betse Engels, is omstreeks 1600 geboren en zij is overleden op 29-7-1656. Na het overlijden van Janneken Oudesluijs huwt Cornelis Kacobsen Cijs op 2-10-1668, met de ondertrouw op 5-9-1668, te St. Maartensdijk met Pieternella (Pieternelleken Pieters) van Nieuwaerde. (Meer over de familie Oudesluijs op d pagina "Aan ons verbonden families").

 

Adriaenken was toen zij met Dirck huwde weduwe van  Adriaen Cornelissen Hoogwerf, met wie zij te St. Maartensdijk was gehuwd in september 1677, met de ondertrouw op 14-8-1677. Adriaen is gedoopt op 22-12-1648 te St. Maartensdijk en hij is de zoon van Cornelis Hoogwerf en van Jacomijnke Adriaens. Adriaen Hoogwerf moet vóór april 1680 zijn overleden. Van Adriaen Hoogwerf is ons een zuster bekend:  Lijsebeth Hoogwerf, die op 9-11-1651 te St. Maartensdijk is gedoopt. 

Vóór haar huwelijk met Adriaen Cornelissen Hoogwerf was Adriaenken op 11-4-1676 te St. Maartensdijk in ondertrouw gegaan met  Jacob Jansen (Jacobus Joannis) (Jans) de Vriend, die vermoedelijk in het jaar 1653 te St. Maartensdijk is geboren, als de zoon van Jan Jacs (de) Vriend en van Pieternella Prs Nieuwaerde. Het huwelijk met Jacob is niet voltrokken omdat deze man op 20-4-1676 te St. Maartensdijk overlijdt. 

Dirck Bastiaensen Ballet overlijdt te Poortvliet in maart 1712.

Uit het huwelijk van Dirck Bastiaensen Ballet en Adriaenken Cornelisse Cijs zijn geboren:

1. Bastiaen Ballet (zie IIIb); 2. Janneken Biljet (zie IIa1); 3. Hendrijnken Ballet (zie IIa2); 4. Cornelia Ballet (zie IIa3); 5. Maria Ballet (zie IIa4); 6. Catelijntje Ballet (zie IIa5); 7. Cornelis Dirkse Bolet (zie IIIa).

 IIa1. Janneken Biljet

Zij is gedoopt te St. Maartensdijk op 14-3-1683. Getuigen bij haar doop zijn Jan Ballet en Pieternella (Pieternelleken) Casseband, die is geboren op 23-6-1655.

 IIa2. Hendrijnken Ballet

Hendrijnken is gedoopt te St. Maartensdijk op 28-3-1684. Getuigen bij de doop zijn Cornelis Cijs, Hendricke Dircks en Josijnken Cornelis. Hendrijnken overlijdt in september 1748 te Scherpenisse. Zij huwt op 18-9-1709, met de ondertrouw op 31-8-1709, te Scherpenisse met  Adriaan Marinisse Noordijke. Adriaan is geboren en gedoopt in 1675 te Scherpenisse, als de zoon van Marinus Pieterse Langejan Noordijke en van Tanneke Marijnis. Hij overlijdt op 29-9-1747 te Scherpenisse.  Marinus Pieterse Langejan Noordijke is op 22-8-1639 gedoopt te St. Maartensdijk. Op 15-10-1660 huwt hij te Scherpenisse met  Tanneke Marijnis, die op 14-12-1641 te Scherpenisse is gedoopt.

Adriaan Marinusse Noordijke was vóór zijn huwelijk met Hendrijnken gehuwd geweest met  Stoffelijntje Cornelisse Duivelaer. Dat huwelijk was gesloten op 9-3-1702 te Scherpenisse. Stoffelijntje is de dochter van Cornelis Duijvelaer, die is geboren in het jaar 1620 te Scherpenisse en van Janneke Cornelisse Block, die op 2-10-1633 te Scherpenisse is gedoopt. Stoffelijntje is gedoopt op 10-11-1658 te Scherpenisse, waarbij de getuigen zijn Jan Anthonisse Speck, Dingenis de Bonte, Marij de Loose en Dyngetje Claes. Stoffelijntje is bij haar huwelijk met Adriaan Noordijke weduwe van  Marinus Noachse Hooij, met wie zij in maart 1684 was gehuwd. Marinus Noachse, die op 2-2-1659 te St. Maartensdijk is gedoopt, met als getuigen Job Eeuwoudsen, Jacob Batenborg, Claesken Boeije en Huijbregtjen Machielsen, is de zoon van Noach Stoffelsz Hoij, die vóór 1637 is geboren en van Pieternelleken Marinissen. Na het overlijden van Pieternelleken huwt Noach Stoffelsz Hoy in 1668 met Cornelia Jacobs Ribbe, die op 6-4-1643 te St. Maartensdijk is gedoopt en die de dochter is van Jacob Leendertsz Ribbe en van Janneken Rochus. Jacob Leendertsz Ribbe en Janneken Rochus gaan op 31-5-1638 te St. Maartensdijk in ondertrouw. Van Stoffelijntje Duyvelaer kennen wij een broer:  Cornelis Duyvelaer, die op 8-2-1654 te Scherpenisse is gedoopt en die is gehuwd met  Caatje Cornelisse Ardon(ne), die op 22-2-1660 te Fijnaart is gedoopt. Van Marinus Noachse Hooij is een halfbroer bekend:  Johannes Noachz Hoij, die omstreeks het jaar 1669 is geboren en die is gehuwd met  Sara Gijsbregts. Johannes Hoyen Sara Gijsbregts hebben een dochter:  Martijntje Jans Hoij, die omstreeks het jaar 1703 is geboren.

Cornelis Duijvelaer en Caatje Cornelisse Ardon(ne) krijgen voorzover wij weten zes kinderen:

 1. Cornelis Duijvelaer, te Dinteloord gedoopt op zondag 23-2-1681, waarbij getuigen Janneke Cornelis, Pieternella Pieters, Demmingh Habecuxe en Michiel Haegens.

 2. Johannes Duijvelaer, gedoopt te Dinteloord op zondag 7-12-1692. Zijn doopgetuigen zijn Dingeman C. Ardonne, Caetje Duijvelaers en Cornelia Ardonne.

 3. Mathijs Duijvelaer, te Dinteloord gedoopt op zondag 7-8-1695, met als doopgetuigen Mathijs Ardon en Susanneke Francken.

 4. Janneke Duijvelaer, gedoopt te Dinteloord op zaterdag 12-1-1697. Bij haar doop getuigen Caetie Duijvelaer en Cornelis de Herder.

 5. Hendrick Cornelisz Duijvelaer. Hij is te Dinteloord gedoopt op zondag 11-1-1699. De doopgetuigen zijn Francijntje van de Enden, Cornelis Pelle en Jochem J. Vermeer. Hendrick huwt op 30-9-1725, met de ondertrouw op zaterdag 8-9-1725, te Dinteloord met  Lijsbeth (Elisabeth) Bom, de dochter van Cornelis Bom en van Lijdia Rolle. Lijsbeth Bom is gedoopt te Willemstad op 3-4-1701. Hierbij zijn de getuigen Jacobus Bloosen en Maijke Claas van Sevenbergen. Op 24-7-1735 huwt Hendrick Duyvelaer te Willemstad met  Ariaentje van der Gijp, de weduwe van Joh. Borgers.

 6. Hendrik Duijvelaer (Duivelaar), op zondag 27-6-1700 te Dinteloord gedoopt. Bij deze doop getuigen Cornelis Pelle, Adriaen Priemer en Francine J. van de Ende.

De kinderen uit het huwelijk van Hendrijnken Ballet en Adriaan Marinusse Noordijke zijn:

 a. Marinus (Adriaans) Noor(d)dijke, gedoopt op 6-7-1710 te Scherpenisse. Hij is op 28-8-1733 te Scherpenisse in ondertrouw gegaan met   Jannetje Jacobse Bevelander, die in 1712 of 1713 te Poortvliet is geboren en die overlijdt te Westkerke op 31-12-1778. Marinus, die schoolmeester en voorzanger was te Schakerloo, wordt begraven te Tholen op 7-3-1758. Zijn weduwe Jannetje huwt daarna op 13-2-1759, met de ondertrouw op 24-1-1759, te St. Maartensdijk met  Jacob Verstrate, die dan weduwnaar is van  Dirk(s)je Geluk. Dirk(s)je is op 3-10-1723 te St. Maartensdijk gedoopt en is aldaar overleden in 1757. Bij haar doop getuigen Jan Geluk en Dirksje Heijndrikse de Leeuw. Dirk(s)je is de dochter van  Jacob Geluk en van  Arjaantje Bogert

Jacob Verstrate, die op 19-1-1721 te St. Maartensdijk is gedoopt, met als doopgetuigen Marinus Giljam en Maria Pape en die op 26-10-1766 aldaar is overleden, is de zoon van Ary Verstraaten, geboren te den Doele, in juli 1735 overleden te St. Maartensdijk en van Aegtje Pape, die te St. Maartensdijk is geboren. Het huwelijk van Jacob Verstrate en Dirkje Geluk werd gesloten te St. Maartensdijk op 13-3-1753, met de ondertrouw op 23-2-1753. Dirkje Geluk is bij haar huwelijk met Jacob Verstrate weduwe van  Jannes Mahu. Johannes Mahuij is te St. Maartensdijk overleden in 1751 of 1752. 

Voordat hij huwde met Dirkje Geluk was Jacob Verstrate op 20-11-1743, met de ondertrouw op 25-10-1743, te St. Maartensdijk gehuwd met  Maatje Lameer. Maatje is op 28-3-1717 te Scherpenisse gedoopt en is de dochter van Robbert (Janss) Lameer en van Catje Bamisse. Zij overlijdt in 1752 of 1753 te St. Maartensdijk. Wij kennen twee broers en twee zusters van Maatje Lameer:  1. Jan Lameer (ook La Mere), gedoopt te Scherpenisse op 1-5-1712 en te St. Maartensdijk overleden op 9-11-1796.  2. Kornelia Lameer (ook La Mere), op 18-2-1714 te Scherpenisse gedoopt.  3. Cornelis Lameer, te Scherpenisse gedoopt op 9-4-1719 en die te St. Maartensdijk overlijdt op 26-9-1782.  4. Robberta Lameer, op 22-12-1720 te Scherpenisse gedoopt en die op 25-4-1809 te St. Annaland overlijdt.

 b. Dirk Adriaanse Noordijke is gedoopt op 9-4-1713 te Scherpenisse. Dirk overlijdt in augustus 1759 te Scherpenisse. Hij huwt met  Elisabeth Cornelisse Oom. Elisabeth is op 1-11-1722 te Scherpenisse gedoopt. Zij is de dochter van Cornelis Jacobse Oom, die is geboren te Poortvliet en van Catharina Pieterse Hutspot, die is geboren te Scherpenisse. Cornelis Oom en Catharina Hutspot huwen te Scherpenisse op 23-11-1715. Na het overlijden van Dirk Noordijke hertrouwt Elisabeth Oom in 1762 te Scherpenisse met  Marinus Cornelisse Menheere. Marinus is op 28-2-1723 te Scherpenisse gedoopt en hij overlijdt aldaar in oktober 1767. Hij is de zoon van Cornelis Menheere en van Lijsbeth Pieterse van Lindonk (1686-1750, zie hierna). Elisabeth Cornelisse Oom wordt in december 1785 te Scherpenisse begraven. Dirk Adriaanse Noordijke en Elisabeth Cornelisse Oom krijgen zes kinderen: 

 a. Hendrina Noordijke, op 1-2-1750 gedoopt te Scherpenisse. Zij huwt op 14-11-1773, met de ondertrouw op 29-10-1773, te Scherpenisse met  Jan(us) Jasperse van Dijke, die is gedoopt te Oud Vossemeer op 7-5-1730 en die de zoon is van Jasper Johannissen (Jansen) van Dijke, geboren in 1695 en overleden in 1740 en van Maria (Marya) Hendriks Fasol (Voshol), die in 1705 is geboren. 

' Meer over de Familie Fasol (Voshol)

 'Meer over de Familie Van Dijke

De twee kinderen van Hendrina Noordijke en Jan(us) Jasperse van Dijke zijn: 

 1. Elisabeth van Dijke, geboren te Scherpenisse op 23-9-1774 en aldaar gedoopt op 2-10-1774. 

 2. Hendrik van Dijke, gedoopt te Oud Vossemeer op 26-1-1778. 

 b. Cornelis Noordijke, gedoopt op 4-3-1752 te Scherpenisse. Cornelis is vermoedelijk overleden vóór 12-5-1759. 

 c. Catharina (Kaatje) Noordijke, gedoopt te Scherpenisse op 6-5-1753. Kaatje huwt op 27-3-1787 te Scherpenisse met  Cornelis Geuze. Cornelis is gedoopt op 27-7-1765 te Scherpenisse en hij is de zoon van Jan Geuze, geboren in 1729 en overleden in 1769 en van Willemijntje Dekker(s). Willemijntje, de dochter van Johannes Adriaans Dekker en van Adriaantje Willems Kraak, is op 19-6-1735 te Scherpenisse gedoopt. De drie kinderen van Cornelis Geuze en Kaatje Noordijke zijn: 

 1. Adriana Geuze, geboren op 28-1-1788 en gedoopt op 3-2-1788 te Scherpenisse. Zij is vermoedelijk overleden vóór 27-5-1790.

 2. Dirk Geuze, geboren op 16-2-1789 en gedoopt op 22-2-1789 te Scherpenisse. 

 3. Adriana Geuze, geboren op 27-5-1790 en gedoopt op 30-5-1790 te Scherpenisse.

 d. Adriana Noordijke, gedoopt te Scherpenisse op 7-8-1756. 

 e. Cornelis Noordijke, gedoopt op 12-5-1759 te Scherpenisse. 

 c. Tannetje Noordijke, het derde kind van Adriaan Noordijke en Hendrijnken Ballet, is gedoopt op 14-7-1715 te Scherpenisse en is aldaar overleden  in juni 1794. Zij is gehuwd met  Pieter Scherpenisse, die op 18-5-1721 te Scherpenisse is gedoopt en die de zoon is van Jacob Huybregtss Scherpenisse en van Lijsbeth (Elizabeth) Pieterse van Lindonk. Pieter Scherpenisse overlijdt te Scherpenisse in mei 1800. Van Tannetje en Pieter zijn ons geen kinderen bekend. Van Pieter Scherpenisse kennen wij een zuster:  Jannetje Scherpenisse, die op 29-11-1716 te Scherpenisse is gedoopt.  Jacob Huybregtss Scherpenisse, de zoon van Huijbrecht Adriaense Scherpenisse en van Janneken Habakkuk, is gedoopt te Stavenisse op 30-1-1684 en hij wordt te Westkerke begraven op 11-7-1721. Jacob huwt op 13-7-1714, met de ondertrouw op 20-6-1714 te Scherpenisse met  Lijsbeth Pieterse van Lindonk, de dochter van Pieter Meussen en van Janneken Janssen. Lijsbeth is op 14-7-1686 te Ossendrecht gedoopt en zij overlijdt te Westkerke tussen 1-10-1750 en 29-12-1750. Eerder was Lijsbeth Pieterse van Lindonk gehuwd met  Joris Hendrikse. Na het overlijden van Jacob Scherpenisse huwt Lijsbeth van Lindonk met  Cornelis Menheere (zie daarvoor hierboven).  Huijbrecht Adriaense Scherpenisse, de zoon van Adriaan Jacobs Scherpenisse en van Grietje Hubrechts, is gedoopt te Colijnsplaat op 2-2-1635. Hij overlijdt aldaar omstreeks 1692. Op 29-4-1665, met de ondertrouw op 15-3-1665, huwt hij te Stavenisse met  Janneken Habakkuk, de dochter van Habakkuk Dimmensen en van Barbelken Jans (Barbel Jan Aertsen). Janneken is omstreeks 1643 geboren te St. Maartensdijk en zij overlijdt omstreeks 1693.  Adriaan Jacobs Scherpenisse, de zoon van Jacob Thonissen Scherpenisse, is omstreeks 1605 te Colijnsplaat geboren en hij overlijdt te Stavenisse tussen 18-9-1670 en 10-12-1670. Hij huwt omstreeks 1630 met  Grietje Hubrechts, de dochter van Hubrecht (Hugo) Segers en van Berbel Cornelis. Grietje is te Orizand geboren en zij overlijdt vóór 20-2-1655.

 d. Adriaan Noordijke; gedoopt op 28-11-1717 te Scherpenisse en begraven aldaar in mei 1777. Hij huwt in 1744 of 1745 te Scherpenisse met  Cornelia Jans Bak, die is geboren te Poortvliet in het jaar 1706 of 1707 en die de dochter is van Jan Cornelisse Back en van Jannetje Oom. Cornelia is dan weduwe van  Jan Olivier de Rijke, die op 28-11-1668 te Scherpenisse is gedoopt en die is overleden in februari 1744 te Scherpenisse. Met Jan Olivier de Rijke is zij op 27-11-1729, met de ondertrouw op 2-11-1719 te Poortvliet, te Scherpenisse gehuwd. Cornelia wordt te Scherpenisse begraven in maart 1779.  Jan Cornelisse Back, de zoon van Cornelis Govertse Back en van Maetje Paulusse, is omstreeks 1675/1680 te Schakerlo geboren. Hij huwt in april 1701 te Poortvliet met  Jannetje Oom, de dochter van Cornelis Anthonisse Oom en van Heiltje Stoffelse Rijstebil, die omstreeks 1681/1682 te Poortvliet is geboren.  Cornelis Govertse Back, geboren te Borgvliet, huwt op 24-3-1672 te Poortvliet met  Maetje Paulusse.  Cornelis Anthonisse Oom, is omstreeks 1656 te Tholen geboren. Op 3-5-1679 huwt hij te Poortvliet met  Heiltje Stoffelse Rijstebil, die op 6-1-1647 te Poortvliet is gedoopt.

'Meer over de Familie De Rijke

De twee kinderen van Adriaan Noordijke en Cornelia Jans Bak zijn: 

 1. Heindrijntje (Hendrina Adriaan) Noordijke, gedoopt te Scherpenisse op 19-9-1745 en overleden te Poortvliet op dinsdag 30-3-1813. Zij gaat op 28-12-1764 te Scherpenisse als jonge dochter in ondertrouw met  Cornelis Bartelse Boogert, jonge man en krijgt bij hem een zoon:  Bartel Boogaart, die wordt gedoopt te Poortvliet op 24-2-1771. Na het overlijden van Cornelis Bartelse Boogert huwt Heindrijntje Noordijke met  Dirk Janse van der Zande, die is gedoopt te Poortvliet op 2-2-1749 en die de zoon is van Jan van de Zande en van Elizabeth Zuerland

 2. Adriana Noordijke, gedoopt op 26-11-1747 te Scherpenisse en overleden aldaar op 2-10-1775. Zij is op 24-6-1768 te Scherpenisse gehuwd met  Matthijs Anthonisse den Engelse, die is gedoopt op 26-3-1740 te Dinteloord, als de zoon van Antoni den Engelse en van Belia de Jong. Hij overlijdt te Tholen op 28-5-1787. Na het overlijden van Adriana huwt Matthijs op 21-2-1779, met de ondertrouw op 3-2-1779, te Tholen met  Tannetie Klippels, die dan weduwe is van  Leendert van Helm. Matthijs Anthonisse den Engelsen overlijdt te Tholen op 28-5-1787.

Matthijs Anthonisse den Engelse en Adriana Noordijke krijgen een dochter:  Cornelia den Engelse, die op 13-10-1772 te St. Maartensdijk is geboren en die op 15-7-1828 te Tholen overlijdt. Cornelia, van beroep werkster, arbeidster, gaat op 1-4-1789 te St. Maartensdijk in ondertrouw met  Pieter Praat, arbeider. Pieter is op 6-2-1760 te Zevenbergen gedoopt, als de zoon van Melchior (Mels) Praat en van Jacomijna Lonke en hij overlijdt op zaterdag 13-11-1819 te Tholen.  Melchior (Mels) Praat, de zoon van Adrianus Melsse Praet en van Anna Huibrechtse Maes, is te Tholen geboren en is op 6-10-1736 gedoopt te Halsteren. Bij zijn doop getuigen Henricus Grimps en Anna Hermansse Maes. Hij huwt op 22-12-1756 te Tholen met  Jacomijna Lonke, de dochter van Adriaan Pieterse Lonke(n) en van Paulientje Sijmense. Jacomijna is gedoopt te Tholen op 23-2-1714.  Adrianus Melsse Praet, de zoon van Melchior Norberti Praet en van Margareta Joannis de Ben, is gedoopt te Sprundel op 26-9-1701. De getuigen bij deze doop zijn Sebastianus Janssen Philipsen en Maria Joannis de Ben. Adrianus huwt op zaterdag 26-9-1733 re Roosendaal met  Anna Huijbrechtse Maes, die te Roosendaal is geboren.  Melchior Norberti Praet, de zoon van Norbertus van Praet, overleden te Wouw op zondag 29-10-1679 en van Anna van Praet, is te Wouw gedoopt op 16-12-1669 en hij overlijdt te Sprundel op 29-6-1743. De getuigen bij zijn doop zijn Melchior van Praet en Antonetta Cornelissen.  Margareta Joannis de Ben, de dochter van Johannis Hijndrix en van Johanna Adrians Tominguin, is gedoopt te Hoeven op 30-1-1675 en zij overlijdt te Sprundel op woensdag 25-12-1715. Zij wordt op het kerkhof begraven. Bij haar doop getuigen Cowardus Jans namens Tomes Adriansse en Catharina Pieters.

Pieter Praat heeft drie broers en een zuster:

 a. Cornelis Praat, gedoopt te Zevenbergen op 7-2-1763 en begraven te Tholen op 22-11-1804. Op 13-7-1785, met de ondertrouw op woensdag 22-6-1785, huwt Cornelis te Tholen met  Cornelia Kamhoofd, de dochter van Simon Kamhoofd en van Sara van der Ree. Cornelia is te Tholen gedoopt op 20-11-1763.Na het overlijden van Cornelis Praat huwt Cornelia Kamhoofd op 2-8-1805 te Thoen met  Jan van Loon.

 b. Adrianus (Adriaan) Praat, op 16-5-1764 gedoopt te Tholen en aldaar overleden op 22-12-1845. Adriaan Praat, schipper, winkelier, huwt op 30-10-1793 te Tholen met  Maria Pleune, winkelierster. de dochter van Marinus Pleune en van Klasina (Clasina, Clazijna) Kuvelje (Kuvelier). Maria Pleune is gedoopt te Tholen op 16-11-1760 en zij overlijdt aldaar op 28-7-1820.  Klasina (Clasina, Clazijna) Kuvelje (Kuvelier), de dochter van Jan Kuvelier en van Maria Catharina Bosserie, is omstreeks 1730 geboren en zij overlijdt te Tholen op 14-4-1812. In tweede echt huwt Adriaan Praat op 12-7-1826 te Tholen met  Johanna Adriana Moeliker (Moelker), de dochter van Willem Leenderts Moeliker (Moelker) en van Alida Cornelia van der Jagt. Johanna Adriana is op woensdag 13-9-1780 te Zierikzee gedoopt en zij overlijdt te Tholen op dinsdag 24-9-1850.

 c. Huijbregt Praat, gedoopt te Zevenbergen op zondag 9-11-1766.

 d. Antolina Praat. Zij is gedoopt te Tholen op zondag 8-5-1768 en zij is overleden te Middelburg op 28-6-1827. Antolina Praat, dagloonster, huwt op 19-12-1811 te Middelburg met  Daniel Koster, cordonier (schoenmaker), de zoon van Pieter Koster en van Hendrina van Vuren. Daniel Koster is gedoopt te Brielle op 7-2-1763 en hij overlijdt te Middelburg op 27-2-1812. Antolina huwt na zijn overlijden op 24-9-1818 te Middelburg met  Marinus Step, steenhouwer, de zoon van Marinus Step en van Anna Polderman. Marinus Step jr. is op 23-3-1761 te Veere gedoopt en hij overlijdt te Middelburg op 8-10-1839. Marinus Step jr. was eerder gehuwd en wel op 7-8-1801 te Middelburg met  Levina Ponse, de dochter van Willem Ponse en van Pieternella Teerling. Levina Pomse is te Middelburg (Brigdamme) gedoopt omstreeks 1753 en zij is te Middelburg overleden op 27-4-1812. Het derde huwelijk van Marinus Step jr. werd gesloten te Middelburg op 30-6-1836 en wel met  Jannetje Danielze, de dochter van Daniel Danielze en van Jannetje van Tatenhove. Jannetje Danielze is te Serooskerke gedoopt op 6-10-1782 en zij is te Middelburg overleden op 9-3-1839. Voor de vierde maal huwt Marinus Step op 17-5-1839 te Middelburg met  Cornelia Johanna (Cornelia Maria) Groen, bleekster, de dochter van Hendrik Groen en van Adriana Gosen. Cornelia Groen is te Middelburg gedoopt op 19-3-1774 en zij overlijdt aldaar op 3-10-1857.

Na het overlijden van Pieter Praat huwt Cornelia den Engelse op 23-9-1824 te Tholen met  Jillis Moelijker, van beroep stadsarbeider, geboren op 18-5-1775 en gedoopt op 21-5-1775 te Tholen, als de zoon van Willem Moelijker en van Maria Roelands. Bij zijn doop getuigen Jillis Roelandze en zijn dochter Elizabeth Roelandze. Bij zijn huwelijk met Cornelia den Engelse is Jillis Moelijker weduwnaar van  Cornelia Rijmerink, met wie hij omstreeks 1801 was gehuwd. Jillis, of Gilles zoals hij ook genoemd wordt, overlijdt te Tholen op 8-11-1831. Cornelia Rijmerink is te Wouw geboren op 9-4-1776 en zij overlijdt te Tholen op maandag 15-3-1819. Cornelia is de dochter van Hendrik Reijmerinck, geboren te Haaksbergen en van Elisabetha van den Heuvel, die geboortig is van Zundert. Hendrik Reijmerink, jonge man en Elisabeth van den Heuvel, jonge dochter, huwen te Wouw op zondag 5-5-1771, met de ondertrouw op 20-4-1771. Jillis Moeliker en Cornelia Reimerink krijgen zeven kinderen:

 1. Elisabeth Moeliker, geboren te Scherpenisse op 19-9-1802 en aldaar gedoopt op 25-9-1802. Elisabeth overlijdt te Scherpenisse in september 1804.

 2. Maria Moeliker, dienstmeisje, te Tholen geboren op 27-6-1803, aldaar gedoopt op 30-6-1803 en te Tholen overleden op 9-3-1819.

 3. Elisabeth Moeliker, arbeidster, op 19-9-1804 te Tholen geboren en aldaar gedoopt op 30-9-1804. Zij overlijdt in haar geboorteplaats op 11-11-1853.

 4. Wilhelmus Moeliker. Hij is geboren te Tholen op 6-10-1806 en is aldaar gedoopt op 13-10-1805. Wilhelmus overlijdt te Halsteren op 22-5-1845.

 5. Josina Moeliker, geboren te Tholen op 10-8-1807 en aldaar gedoopt op 16-8-1807.

 6. Hendrik Moeliker, gedoopt te Tholen op 9-1-1810, aldaar gedoopt op 17-1-1810 en te Zierikzee overleden op 21-7-1863.

 7. Cornelia Moeliker, geboren te Tholen op 21-6-1811.

 Willem Marinusse Moeliker, de vader van Jillis, is geboren en gedoopt te Tholen op 20-10-1748 en is aldaar overleden op 8-2-1811. Hij is de zoon van Marinis Willems Moeliker en van Hendrikje Jans Tonisse. Op 4-10-1772 huwt Willem te Tholen met  Maria Gillisse Roelands, de dochter van Gilles Roelands en van Josina Heijns. M\ria Roelands is geboren te Den Doel en is gedoopt te Liefkenshoek op 23-3-1748. Zij overlijdt te Noordgouwe op 14-8-1821.

 Marinis Willems Moeliker, visser, de zoon van Willem Willems Moeliker en van Jobje Marinusse Commoot, is geboren te Tholen op 17-3-1705, is aldaar gedoopt op 18-3-1705 en wordt te Tholen begraven op 28-6-1779. Hij huwt op 12-5-1729 te Oude Tonge met  Hendrikje Jans Tonisse, die op 2-11-1704 te Tholen is gedoopt en die aldaar op 21-4-1769 wordt begraven. Hendrikje is de dochter van Jan Anthonisse en van Adriaentje Jans.

 Willem Willems Moeliker, schipper, visser, de zoon van Willem Willemse Moeijelijcker en van Lijntje Imans van Damme, is te Oude Tonge gedoopt op 28-10-1674. Hij wordt te Tholen begraven op 8-12-1734. Op 26-5-1697 huwt Willem Willems Moeliker te Tholen met  Jobje Marinusse Commoot, de dochter van Marinus Philipse Camhoot en van Pieternella Rochus Moeijelijcker. Jobje is geboren te St. Annaland op 27-4-1668.

 Willem Willemse Moeijelijcker, schipper, visser is geboren te Oude Tonge op 20-5-1641 en hij wordt begraven te Tholen op 21-3-1707. Hij is de zoon van Willem Jacobse Moeijelijcker alias Smit en van Ariaentje Lambrechts. Willem Willemse Moeijelijcker huwt op 19-1-1668 te Sommelsdijk met  Lijntje Imanse van Damme, die op 16-1-1648 te Sommelsdijk is gedoopt en die op 7-4-1697 te Tholen overlijdt. Lijntje is de dochter van Iman Pieters van Damme en van Janneken Arends.

 Marinus Philipse Camhoot, schipper, visser, de zoon van Philips Adriaens Camhoot en van Jacomijntje Cornelisse, is omstreeks 1642 te Sommelsdijk geboren en hij wordt op 25-12-1677 te Tholen begraven. Op 17-9-1662 huwt hij te Tholen met  Pieternella Rochus Moeijelijcker, die omstreeks 1639 te Tholen is geboren, als de dochter van Rochus Jacobse Moeijelijcker en van Jobje Lambrechts.

 Willem Jacobse Moeijelijcker alias Smit, schipper, visser, de zoon van Jacob Moeijelijcker, die omstreeks 1585 te Reimerswaal is geboren, is omstreeks 1610 te Reimerswaal geboren. Hij wordt op 2-11-1680 te Tholen begraven. Willem Jacobse Moeijelijcker huwt met  Ariaentje Lambrechts, de dochter van Lambrecht. Ariaentje is omstreeks 1615 te Ooltgensplaat geboren en zij wordt op 4-6-1681 te Tholen begraven.

 Rochus Jacobse Moeijelijcker, schipper, visser, de broer van Willem Jacobse Moeijelijcker alias Smit, de zoon van Jacob Moeijelijcker, is omstreeks 1615 te Reimerswaal geboren en hij overlijdt te Tholen omstreeks het jaar 1689. Hij huwt met  Jobje Lambrechts, de zuster van Ariaentje Lambrechts, de dochter van Lambrecht.

 e. Cornelis Adriaanse Noordijke, de zoon van Adriaan Noordijke en van Hendrijnken Ballet, is gedoopt op 18-5-1721 te Scherpenisse. Hij overlijdt aldaar in november 1763. Cornelis huwt op 6-11-1744 te St. Annaland met  Tannetje Labeur, die te St. Annaland is gedoopt op 11-9-1718 en die de dochter is van Gillis Labeur en van Lysbeth Anthonisse Gras(maayer). Tannetje wordt begraven te Scherpenisse in november 1778. De zeven kinderen uit het huwelijk van Tannetje Labeur en Cornelis Adriaanse Noordijke zijn: 

 1. Adriaan Noordijke, gedoopt te St. Annaland op 5-9-1745, met als doopgetuigen Adriaan Noordijke en Hendrijntje Belet. Deze zoon is vermoedelijk vóór 31-7-1757 overleden. 

 2. Gillis Noordijke, gedoopt op 16-10-1746 te St. Annaland, met Mattheus vd Boogert en Lysbeth Labeur als doopgetuigen. Hij overlijdt te Scherpenisse op vrijdag 14-2-1812. Gillis, van beroep bakker, huwt op 26-4-1785, met de ondertrouw op 9-4-1785, te Scherpenisse met  Cornelia Leendertse Bruinzeel (Bruijnzeel), die te Scherpenisse is gedoopt op 15-4-1736 en die de dochter is van Leendert Bruinzeel en van Cornelia van Osta. Cornelia Leendertse Bruinzeel is bij haar huwelijk met Gillis Noordijke weduwe van  Adriaan Joosse Feijtel, die is geboren in 1734 en die in 1784 is overleden; zie hiervoor verder bij het echtpaar Cornelis Bolet en Maria Marinus Bloks.

 3. Hendrijntje Noordijke, gedoopt te St. Annaland op 28-9-1755. Hierbij zijn de doopgetuigen Marinus Noordijke en Jannetje Bevelander.  

 4. Adriaan Noordijke, gedoopt op 31-7-1757 te St. Annaland. Bij zijn doop getuigen Dirk Noordijke en Elizabeth Oom

 5. Marinus Noordijke, gedoopt op 7-7-1759 te Scherpenisse. Deze zoon behandelen wij verderop uitvoerig in het kader van zijn huwelijk met Cornelia P. Feijtel.

 6. Elizabeth Noordijke, gedoopt te Scherpenisse op 25-10-1760. Zij overlijdt op 27-2-1802 te Westkerke. Elisabeth huwt op 18-8-1782, met de ondertrouw op 16-2-1782, te Scherpenisse met  Jacob Fluijt. Jacob is gedoopt te Westkerke op 1-4-1758. Hij is de zoon van Pieter Fluijt, die is geboren in 1727 en die in 1793 is overleden en van Catelijntje Pieters Slager, geboren in 1728 en overleden in 1788. Door overname van de boot van zijn vader werd Jacob schipper en eigenaar van de veerboot Gorishoek - Yersekerdam. Na het overlijden van Elisabeth Noordijke huwt Jacob Fluijt op 22-2-1803, met de ondertrouw op 26-1-1803, te Scherpenisse met   Jobje Quaak, die in 1760 te St. Maartensdijk is geboren. Na het overlijden van Jobje in maart 1804 te Scherpenisse, huwt Jacob Fluijt aldaar op 23-5-1804, met de ondertrouw op 3-5-1804, met   Elizabeth Polderman, die omstreeks 1764 te St. Maartensdijk is geboren. Jacob Fluijt en Elizabeth Noordijke krijgen twaalf kinderen: 

'Meer over het gezin van Pieter Fluijt

 a. Catilina Fluijt, gedoopt op 18-8-1782 te Scherpenisse en aldaar overleden in september 1782. 

 b. Pieter Fluijt, geboren op 2-1-1785 te Westkerke en te Scherpenisse gedoopt op 9-1-1785. 

 c. Tannetje Fluijt, geboren te Westkerke op 2-1-1786, gedoopt op 8-1-1786 te Scherpenisse en aldaar overleden in augustus 1786. 

 d. Cornelis Fluijt, geboren te Westkerke op 11-3-1787 en gedoopt te Scherpenisse op 18-3-1787.

 e. Catilina Fluijt, geboren te Westkerke op 2-5-1789 en te Scherpenisse gedoopt op 10-5-1789. Zij overlijdt te St. Maartensdijk op donderdag 31-5-1855. Zij huwt in eerste echt met  Hubrecht Stouten. Hubrecht is omstreeks 1789 geboren en hij overlijdt te St. Maartensdijk op dinsdag 14-4-1812. Hij is de zoon van Mattheus Stouten en van Maria van Schetzen. Na het overlijden van Hubrecht Stouten huwt Catilina Fluijt op donderdag 20-1-1814 te St. Maartensdijk met  Cornelis Geluk, van beroep landman. Cornelis is op 8-5-1775 te St. Maartensdijk gedoopt en hij is de zoon van Jacob Marinusse Geluk en van Pieternella Kraane (Craane). Bij zijn doop getuigen Cornelis van der Hulst, Maria van der Hulst, Janus Geluk en Jannetje Meulstee. Cornelis Geluk overlijdt op woensdag 29-10-1834 te St. Maartensdijk, 60 jaar oud. Bij de aantekening van het overlijden heet zijn vader Jacob Geluk. De ouders van Cornelis Geluk huwen als jonge man en jonge dochter te St. Maartensdijk op 3 of 9-5-1763, met de ondertrouw op 15-4-1763.

 f. Tannetje Fluijt, geboren op 27-4-1790 te Westkerke en gedoopt te Scherpenisse op 2-5-1790. Zij overlijdt te St. Maartensdijk op donderdag 26-7-1860. Tannetje, van beroep dienstmaagd, arbeidster, huwt op donderdag 27-4-1815 te St. Maartensdijk met  Jan Adriaanse Bogert (Bogaart), arbeider, die op 30-12-1789 te Poortvliet is geboren en die op 3-1-1790 aldaar is gedoopt. Hij is de zoon van Arjaan (Adriaan) Willemse Bogaart en van Jannetje van der Wellen. Bij zijn doop getuigen Jan van der Wellen en Krusje Hagen. De doop wordt verricht door dominee Hofman. Jan Bogaart overlijdt te St. Maartensdijk op vrijdag 13-1-1854.

 g. Maria Fluijt, geboren te Westkerke op 30-5-1791 en te Scherpenisse gedoopt op 5-6-1791. Zij overlijdt te St. Maartensdijk op dinsdag 21-5-1822. Maria Fluijt, van beroep huisvrouw, huwt op donderdag 6-4-1815 te St. Maartensdijk met  Gerard Cornelisse Wielaard, arbeider, die omstreeks 1795 te St. Maartensdijk is geboren en die op zondag 25-12-1881 aldaar overlijdt. Gerard is de zoon van Cornelis Wielaard, winkelier en van Hendrika Francke. Na het overlijden van Maria Fluijt huwt Gerard Cornelisse Wielaard op donderdag 6-3-1823 te St. Maartensdijk met  Maatje Goosens, arbeidster. Maatje is omstreeks 1794 te St. Maartensdijk geboren, als de dochter van Cornelis Goosens, arbeider en van Lena Daniëlse. Maatje overlijdt op donderdag 4-3-1886 te St. Maartensdijk. 

 h. Hendrina Fluijt, geboren op 3-9-1792 te Westkerke en te Scherpenisse gedoopt op 9-9-1792. 

 i. Dirk Fluijt, geboren te Westkerke op 15-12-1793 en op die dag gedoopt te Scherpenisse. Hij overlijdt te St. Maartensdijk op woensdag 22-7-1835. Dirk Fluijt, van beroep schippersknegt, schipper, huwt op vrijdag 28-5-1819 te St. Maartensdijk met  Jannetje Seijs, winkelierster, die op 2-9-1792 te St. Maartensdijk is gedoopt, als de dochter van Pieter Seijs en van Johanna Rijnsberg. Jannetje overlijdt te St. Maartensdijk op woensdag 12-9-1866.

 j. Marinus Fluijt, geboren op 9-4-1795 te Westkerke en gedoopt te Scherpenisse op 19-4-1795. Hij overlijdt te Westkerke op 5-1-1798. 

 k. Elizabeth Fluijt, geboren te Westkerke op 29-3-1796 en te Scherpenisse gedoopt op 3-4-1796. Elizabeth, van beroep naaister, overlijdt ongehuwd te St. Maartensdijk op vrijdag 14-8-1846.

 l. Marinus Fluijt, geboren op 25-5-1801 te Westkerke en gedoopt te Scherpenisse op 31-5-1801. Marinus overlijdt in augustus 1801 te Westkerke.

Gaan we nu verder met de kinderen van Cornelis Adriaanse Noordijke en Tannetje Labeur.

 7. Hendrina Noordijke is  gedoopt te Scherpenisse op 8-10-1763. 

Thans pakken we het gezin van Adriaan Marinusse Noordijke en Hendrijnken Ballet weer op. 

 f  Pieter Noordijke is gedoopt op 24-9-1724 te Scherpenisse. Hij overlijdt in die plaats in april 1750.

 g. Johannes Noordijke is gedoopt op 1-12-1726 te Scherpenisse. Hij overlijdt aldaar op 13-10-1727.

 h. Adriana (Adriaans) Noor(t)dijke, de dochter van Adriaan Noordijke en van Hendrijnken Ballet, is gedoopt op 15-10-1729 te Scherpenisse. De doopgetuigen zijn Jan Cornelisse Douw en Janna Scherpenisse. Adriana overlijdt in april 1796 te Scherpenisse. Zij huwt aldaar met  Abraham Hovendaal. Abraham is geboren te Scherpenisse op 7-12-1712 en is aldaar gedoopt op 11-12-1712, met als doopgetuigen Abraham Mattheeusen, Abraham Hovendaal en Maria van Sluis. Abraham overlijdt te Scherpenisse op 3-2-1774. Hij is de zoon van David Hovendaal, die dominee was te Scherpenisse en van Josijna Mattheeus (Mattheeusen), geboren te Sluis in Vlaanderen.  David(t) Hovendael, de zoon van Antonijs Hovendael en van Geertruijt Verstraten is gedoopt te Rotterdam op 24-10-1669. Bij zijn doop zijn de getuigen Mijndert Vermuelen, Jannetie de Blij en Tuentie Davidts Hovendael. David overlijdt te Scherpenisse in  januari 1750. David Hovendaal en Josijna Mattheeusen huwen op 4-5-1695, met de ondertrouw op 13-4-1695, te Sluis in Vlaanderen. Behalve Abraham hebbe David Hovendaal en Josijna Mattheeusen nog elf kinderen:

 A. Thomas Hovendaal, op 4-3-1696 te Scherpenisse gedoopt.

 B. Antonij Hovendaal, te Scherpenisse gedoopt op 13-1-1697.

 C. Thomas Hovendaal. Hij is op 9-2-1698 te Scherpenisse gedoopt.

 D. Geertruij Hovendaal, op 27-6-1700 gedoopt te Scherpenisse.

 E. Antonij Hovendaal, gedoopt op 5-6-1701 te Scherpenisse.

 F. Maria Hovendaal, op 30-9-1703 geboren te Scherpenisse. Zij is aldaar gedoopt op 7-10-1703.

 G. Maria Hovendaal, te Scherpenisse geboren op 25-5-1706 en aldaar gedoopt op 30-5-1706.

 H. Antonia Hovendaal, geboren te Scherpenisse op 17-10-1707 en aldaar gedoopt op 23-10-1707.

 I. Antonij Hovendaal, geboren te Scherpenisse op 15-2-1709 en aldaar gedoopt op 17-2-1709.

 J. Antonij Hovendaal, geboren op 14-12-1709 te Scherpenisse en aldaar gedoopt op 15-12-1709.

 K. Maria Susanna Hovendaal, op 10-2-1711 geboren te Scherpenisse. Zij is aldaar gedoopt op 15-2-1711.

Abraham Hovendaal overlijdt op 3-2-1774 te Scherpenisse. Adriana en Abraham krijgen veertien kinderen: 

 1. Hendrina Hovendaal, geboren op 2-12-1749 en gedoopt op 7-12-1749 te Scherpenisse, waarbij de doopgetuigen zijn Pieter Scherpenisse en Tannetje Adriaense Noordijke. Hendrina wordt in oktober 1795 te Scherpenisse begraven. Zij huwt op 5-5-1774 te Scherpenisse met  Hubrecht van der Werf. Hubrecht is op 18-12-1751 te Scherpenisse gedoopt. Hij is de  zoon van Pieter Hubrechts van der Werf en van Tannetje Abrahams van den Berg, die in maart 1781 te Westkerke overlijdt en die op 16-3-1781 te Scherpenisse wordt begraven. Volgens de aantekening in het overlijdensregister was Tannetje bij haar overlijden gehuwd met Marijnis van Damme. Hubrecht van der Werf overlijdt op 30-8-1824 te Scherpenisse.

Pieter Hubrechts van der Werf is de zoon van  Hubrecht Maartens van der Werf, die tussen 1665 en 1670 te Scherpenisse moet zijn geboren. In juni 1741 wordt hij in die plaats begraven. Op 20-10-1698, met de ondertrouw op 12-9-1698, huwt Hubrecht Maartens van der Werf te Scherpenisse met  Adriaentie Jaspers, die te Poortvliet is geboren. Adriaentie moet vóór 12-2-1706 zijn overleden, want op die datum gaat Hubrecht Maartens van der Werf te Poortvliet in ondertrouw met  Christina (Stijntje) Jacobs van Poortvliet, die te Poortvliet is geboren en die op 24-9-1728 te Scherpenisse wordt begraven. Christina is de dochter van Jacob Jans(e) van Poortvliet en van Sentijntje Cents (Vincents). Jacob Jans van Poortvliet is de zoon van Jan Cornelis van Poortvliet, die op 3-12-1650 te Colijnsplaat overlijdt en van Cornelia Adriaansdr.  Jacob Jans van Poortvliet is op 1-5-1644 te Colijnsplaat gedoopt en hij overlijdt te Poortvliet op 10-2-1716.  Sentijntje Sents (Cents) overlijdt te Poortvliet in juli 1719. Jacob Jans en Sentijntje huwen te Poortvliet op 3-11-1667. Jan Cornelis van Poortvliet is de zoon van Cornelis Adriaens van Poortvliet, die op 18-8-1649 te Colijnsplaat overlijdt en van Cornelia Neelken Jans, die op 5-9-1637 te Colijnsplaat overlijdt.

Pieter Hubrechts van der Werf heeft een broer:  Jan Hubrechts van der Werf, die op 6-3-1712 te Scherpenisse wordt gedoopt en die op 2-3-1778 te Poortvliet wordt begraven. Jan huwt op 16-3-1749 te Poortvliet met  Geertruid Anthonisse Oom, die te Poortvliet is geboren en die op 12-11-1803 aldaar wordt begraven. Geertruid is de dochter van Anthony Oom en van Anna Gabriels. Anthony Oom en Anna Gabriëls huwen in 1723 te Poortvliet. Jan van der Werf en Geertruid Oom krijgen vier kinderen:

 1. Thona van der Werf, die omstreeks 1753 is geboren en die op zondag 31-3-1811 te Scherpenisse overlijdt. Thona van der Werf, journalière, is gehuwd met  Johannes Lesveld.

2. Pieter Janse van der Werf. Deze zoon komt verder ter sprake bij de met ons verbonden familie Van der Werf. Hij is gehuwd met Kornelia Lindhout.

 3. Antoni van der Werf. Hij is omstreeks 1764 geboren en hij overlijdt te Scherpenisse op vrijdag 14-1-1820. Antoni van der Werf, arbeider, winkelier, huwt op donderdag 15-7-1790 te Poortvliet met  Johanna Bal, arbeidster, winkelierster, de dochter van David Bal en van Neeltje Molman. Johanna is omstreeks 1753 geboren en zij overlijdt op woensdag 15-6-1825 te Scherpenisse.

 4. Jacoba Jansdr. van der Werf, omstreeks 1755 te Strijenham geboren en te Scherpenisse overleden op 15-12-1832. Jacoba, arbeidster, huwt op 13-1-1785, met de ondertrouw op 15-12-1784, te Poortvliet met  Marinus Duinhouwer, winkelier, die te Krabbendijke is geboren. Marinus Duinhouwer en Jacoba van der Werf krijgen vijf kinderen:

 a. Christoffel Duijnhouwer, gedoopt te Scherpenisse op 22-7-1785. Christoffel Duijnhouwer, arbeider, schaapherder, huwt op 1-9-1825 te Scherpenisse met  Elisabeth Hage, de dochter van Jan Hage en van Helena Hart. Elisabeth is op 3-8-1788 te Westkerke gedoopt. Christoffel Duijnhouwer overlijdt te Scherpenisse op zaterdag 19-9-1857. Elisabeth Hage overlijdt te Scherpenisse op zondag 24-1-1858.

b. Jan Marinisse Duinhouwer. Deze zoon en zijn gezin wordt apart besproken als de echtgenoot van Adriana Dirkse (Adriaantje) Geuze.

 c. Jacob Duinhouwer, dagloner, arbeider, omstreeks 1792 te Scherpenisse geboren. Op donderdag 23-4-1812 huwt hij te Scherpenisse met  Pietronella Vermaas, geboren omstreeks 1789 te Scherpenisse, de dochter van Jacob Vermaas en van Elisabeth Stouten. Pietronella is de zuster van de op de pagina "Aan ons verbonden families" vermelde Maria Vermaas, de echtgenote van Willem Feijtel. Jacob Duijnhouwer overlijdt te Scherpenisse op donderdag 8-2-1872. Pieternella overlijdt te Scherpenisse op dinsdag 31-10-1843. Na het overlijden van Pieternella Vermaas huwt Jacob Duijnhouwer op vrijdag 5-1-1844 met  Maatje van der Kempe, arbeidster, de dochter van Jacob van der Kempe en van Pieternella den Engelsman. Maatje is omstreeks 1808 te St. Annaland geboren en zij overlijdt te Scherpenisse op maandag 23-12-1878.

 d. Anthonij Duijnhouwer, geboren te Scherpenisse op 26-7-1794, aldaar gedoopt op 10-8-1794 en te Scherpenisse overleden op woensdag 11-1-1854. Anthonij Duijnhouwer, dijkwerker, herbergier, huwt op donderdag 3-3-1814 te Scherpenisse met  Helena Westerweel, herbergierster, de dochter van Jacobus Westerweel en van Maria Clasina Douw. Helena is omstreeks 1794 te St. Maartensdijk geboren en zij overlijdt te Scherpenisse op woensdag 11-7-1855.  Jacobus Westerweel, de zoon van Jacobus Westerweel en van Jannetje Pape, is op 23-11-1766 te St. Maartensdijk geboren en hij overlijdt aldaar op 14-11-1799. Op 22-9-1791 huwt Jacobus Westerweel te St. Maartensdijk met  Maria Clasina Douw, de dochter van Gerard Douw en van Lena Tuk. Maria Clasina is gedoren te St. Maartensdijk op 23-1-1768 en zij overlijdt te Scherpenisse op 25-4-1853.  Jacobus Westerweel sr., de zoon van Claas Marinusse Westerweel en van Dirkje Jacobsdr. Lokker, is op 19-10-1721 te St. Maartensdijk geboren en hij overlijdt aldaar op 7-5-1785. Hij huwt op 11-2-1749 te St. Maartensdijk met  Jannetje Pape, de dochter van Willem Jacobs Pape en van Maatje Willems Hage. Jannetje Pape is op 7-3-1728 te St. Maartensdijk geboren. Zij overlijdt in haar geboorteplaats op 25-6-1803.  Claas Marinusse Westerweel, de zoon van Marinus Joosse en van Dina Claasse Mechelman, is op 22-5-1678 te Zonnemaire geboren en hij overlijdt te St. Maartensdijk in februari 1730.  Dirkje Jacobsdr. Lokker, de dochter van Jacob Lokker en van Neeltje Jacobs, is geboortig van Nieuwerkerk op Schouwen en zij overlijdt te St. Maartensdijk omstreeks 1748.  Marinus Joosse, de zoon van Joos Laurusse en van Adraaintje Marinusdr Houtsager, geboren omstreeks 1615 en overleden in maart 1653, is in mei 1644 te Zonnemaire gedoopt en hij overlijdt in die plaats omstreeks 1681.  Dina Claasse Mechelman is op 15-9-1647 te Dreischor gedoopt. Joos Laurusse is de zoon van Laurus ? en van Jelinken (Jannetje) ?.

Anthonij Duijnhouwer en Helena Westerweel hebben een zoon:  Marinus Duijnhouwer, die te Scherpenisse is geboren op vrijdag 26-8-1814. Marinus Duijnhouwer, arbeider, stratenmaker, huwt op vrijdag 2-9-1836 te Scherpenisse met  Cornelia Kaashoek, dienstmeid, arbeidster, de dochter van Kornelis Kaashoek en van Janna Geluk. Zij is ook de zuster van de elders genoemde Fora Kaashoek. Cornelia Kaashoek is geboren te St. Annaland op zondag 11-5-1817 en zij overlijdt te Scherpenisse op dinsdag 23-12-1890.  Kornelis Kaashoek, landman, de zoon van Frans Kaashoek en van Grietje Seijs, is op 20-12-1789 geboren te St. Annaland en hij overlijdt aldaar op vrijdag 14-2-1817. Bij zijn doop op 27-12-1789 getuigen Cornelis Noom en Neeltje Caashoek.  Janna Geluk, landvrouw, de dochter van Jacob Geluk en van Fora Heiboer, is op 19-11-1793 te St. Annaland geboren en zij overlijdt te Scherpenisse op zaterdag 3-1-1835. Bij de doop van Janna te St. Annalnd op 24-11-1793 zijn de getuigen Leendert Heiboer en Neeltje Klippel. Na het overlijden van Kornelis Kaashoek huwt Janna Geluk op woensdag 14-10-1818 te St. Annaland met  Johannis Heijboer, de zoon van Gerhardus Heijboer, bouwman en van Maaike Bevelander. Johannis is op 18-3-1785 te Nieuw Vossemeer geboren, waarbij de getuigen zijn Johannis Heijboer en Maatie Leenheer. Hij is aldaar gedoopt op 20-3-1785 en hij overlijdt te Scherpenisse op donderdag 27-8-1846. Johannis Heijboer heeft een broer:  Cornelis Heijboer, die, met als doopgetuigen Jan Bevelander en Catharina Haase, op 20-3-1785 te Nieuw Vossemeer is gedoopt.

Marinus Duijnhouwer en Cornelia Kaashoek krijgen zeventien kinderen:

 1. Antonie Duijnhouwer, geboren te Scherpenisse op maandag 2-1-1837. Op zaterdag 29-7-1865 huwt Antonie Duijnhouwer, arbeider, te Scherpenisse met  Katharina de Valk, dienstmeid, de dochter van Adriaan de Valk en van Jozina Hartog. Katharina is geboren te Scherpenisse op donderdag 3-6-1841.

 2. Janna Duijnhouwer, te Scherpenisse geboren op donderdag 22-3-1838. Janna Duijnhouwer, dienstbode, huwt op vrijdag 25-8-1876 te Scherpenisse met  Marinus Hendrikze, landbouwer, landman, de zoon van Hendrik Hendrikze, landbouwer en van Pieternella Flohil. Marinus is geboren te Oosterland op woensdag 9-3-1836. Hij overlijdt in zijn geboorteplaats op dinsdag 3-7-1906. Marinus Hendrikze was bij zijn huwelijk met Janna Duijnhouwer weduwnaar van  Pieternella van de Velde, met wie hij op woensdag 26-2-1868 te Scherpenisse was gehuwd. Pieternella van de Velde, de dochter van David van de Velde en van Leuntje de Rijke, landbouwster, is te Poortvliet geboren op dinsdag 14-7-1846 en zij overlijdt te Scherpenisse op zaterdag 24-10-1874.

 3. Leendert Duijnhouwer, op woensdag 29-1-1840 te Scherpenisse geboren en aldaar overleden op vrijdag 14-6-1929. Op zaterdag 12-8-1871 huwt Leendert Duijnhouwer, arbeider, te Scherpensisse met  Maria Beaufort, de dochter van Gerard Beaufort, metselaar en van Adriana van der Graaf. Maria is te Scherpenisse geboren op maandag 21-9-1846 en zij overlijdt aldaar op woensdag 1-9-1926.

 4. Cornelis Duijnhouwer, op woensdag 17-11-1841 geboren te Scherpenisse en aldaar overleden op vrijdag 4-2-1842.

 5. Cornelis Duijnhouwer, geboren te Scherpenisse op woensdag 23-11-1842 en te Poortvliet overleden op vrijdag 25-4-1919. Cornelis Duijnhouwer, arbeider, huwt op zaterdag 12-6-1869 te Scherpenisse met  Hendrika Maria Ouke, arbeidster, de dochter van Andries Ouke en van Jannetje Poulisse, welk ouderpaar reeds is genoemd bij de familie Feijtel, als de ouders van Pieternella Ouke. Hendrika Maria Ouke is geboren te Poortvliet op vrijdag 8-1-1847 en zij overlijdt te Poortvliet op vrijdag 13-7-1923.

 6. Jacoba Duijnhouwer, op vrijdag 15-11-1844 te Scherpenisse geboren en aldaar overleden op donderdag 20-1-1944. Jacoba huwt op zaterdag 12-6-1869 te Scherpenisse met  Jan Pieter van Geet, arbeider, landbouwer, de zoon van Pieternella van Geet. Jan Pieter is geboren te Scherpenisse op maandag 1-12-1845 en hij overlijdt aldaar op zaterdag 30-6-1928.  Pieternella van Geet, de dochter van Jan van Geet en van Maria Kuijper (Kuiper), is geboren te Scherpenisse op maandag 14-12-1812 en zij overlijdt in die plaats op dinsdag 5-11-1907.

 7. Grietje Jacoba Duijnhouwer. Zij is te Scherpenisse geboren op zaterdag 5-8-1848. Grietje huwt op zaterdag 25-5-1872 te Scherpenisse met  Pieter Suurland, arbeider, de zoon van Cornelis Suurland, arbeider en van Martha Bolier. Pieter Suurland is op zaterdag 1-12-1849 te Scherpenisse geboren.

 8. Lena Catharina Duijnhouwer, omstreeks 1849 geboren en te Scherpenisse overleden op donderdag 31-7-1851.

 9. Helena Clasina Duijnhouwer, geboren te Scherpenisse op zondag 28-10-1849.

 10. Frans Duijnhouwer, op donderdag 26-12-1850 te Scherpenisse geboren en aldaar overleden op zondag 13-4-1851.

 11. Helena Catharina Duijnhouwer, te Scherpenisse geboren op zondag 1-2-1852 en aldaar overleden op zaterdag 24-9-1898. Helena huwt op dinsdag 2-9-1879 te Scherpenisse met  David Izaak van de Velde, boerenknecht, bierhuishouder, de zoon van David Cornelis van de Velde en van Janna Kleppe. David Izaak van de Velde is te Poortvliet geboren op zondag 24-4-1853.

12. Op zaterdag 21-5-1853 te Scherpenisse levenloos geboren zoon.

 13. Frans Duijnhouwer, geboren te Scherpenisse op zondag 21-9-1856 en overleden te Goes op zondag 32-3-1929. Frans Duijnhouwer, straatmaker, huwt op woensdag 12-3-1884 te Stavenisse met  Cornelia Luijk, de dochter van Cornelis Luijk, slagter en van Cornelia Smits. Cornelia Luijk is op zondag 26-2-1854 te Stavenisse geboren en zij overlijdt te Goes op zondag 17-10-1937.

 14. Fora Duijnhouwer, op donderdag 12-8-1858 te Scherpenisse geboren en aldaar overleden op vrijdag 27-8-1858.

 15. Jan Duijnhouwer, tweelingbroer van Fora, te Scherpenisse geboren op donderdag 12-8-1858 en in die plaats overleden op vrijdag 27-8-1858.

 16. Jan Duijnhouwer, geboren te Scherpenisse op maandag 2-1-1860 en aldaar overleden op vrijdag 27-4-1860.

 17. Jan Duijnhouwer, te Scherpenisse geboren op dinsdag 2-4-1861.

e. Elisabeth Duijnhouwer, dochter van Marinus Duijnhouwer en Jacoba Jansdr. van der Werf,

Hubrecht Maartens van der Werf is de zoon van  Meerten Huijbrechtsen, geboren te Poortvliet en van  Anneke Pieters, die geboortig is van Canvey Island in Engelandt. 

Na de dood van Hendrina Hovendaal huwt Hubrecht van der Werf op 24-12-1797 te Scherpenisse met  Maatje Quaak, die in 1775 te St. Maartensdijk is geboren en die op 7-11-1833 te Scherpenisse overlijdt. Maatje is de dochter van Krijn Cornelisse Quaak, geboren te St. Maartensdijk en op 14-3-1785 te Poortvliet begraven en van Neeltje Kuiper (Kuijper, Kuijpers), die te Oud Vossemeer is geboren en die op 21-6-1797 te Poortvliet is begraven. Krijn Cornelisse Quaak en Neeltje Kuijpers huwen te St. Maartensdijk op 8-8-1770. Maatje Quaak heeft een broer:  Cornelis Quaak, die op 7-4-1777 te Poortvliet is gedoopt en die te Scherpenisse is overleden op zondag 31-1-1843. Deze Cornelis Quaak komen we later nog tegen als de echtgenoot van Catharina Helmstrijd.

Het echtpaar Hubrecht van der Werf - Hendrina Hovendaal krijgt negen kinderen, die allen te Scherpenisse zijn geboren en gedoopt: 

 a. Tannetje van der Werf, geboren op 29-7-1775 en gedoopt op 30-7-1775. Zij wordt in oktober 1775 te Scherpenisse begraven. 

 b. Abraham van der Werf, geboren op 29-8-1776, gedoopt op 1-9-1776. Hij overlijdt op 18-3-1830 te Scherpenisse. Deze arbeider/boerenknecht huwt op 29-7-1798, met de ondertrouw op 13-7-1798, te Scherpenisse met de boerenmeid  Johanna van Du(u)ren, die op 22-11-1776 te Oud Vossemeer is gedoopt en die op donderdag 11-6-1835 te Poortvliet overlijdt. Johanna is de dochter van Pieter van Duuren en van Maria van den Boogert (Maria Dingenis Kodde?).

 c.Tannetje van der Werf, geboren op 11-3-1779 en gedoopt op 14-3-1779. Tannetje overlijdt op 10-4-1858 te St. Maartensdijk. Zij huwt met  Johannes Kloet, landman. Johannis Kloet is te Stavenisse geboren op 18-9-1778 en is aldaar gedoopt op 20-9-1778. Bij zijn doop getuigen Johannis Oom en Adriana Mulart. Hij overlijdt te St. Maartensdijk op zondag 3-4-1853, 75 jaar oud. Hij is de zoon van Cornelis Kloet en van Maria (N)oom.

 d. Sara Maria van der Werf, geboren op 15-3-1781 en gedoopt op 18-3-1781. Zij overlijdt te Stavenisse op maandag 7-4-1817. Sara huwt met  Gabriel Martinusse Hoek, dagloner, arbeider, die op 30-3-1781 te Stavenisse is geboren, die aldaar is gedoopt op 1-4-1781 en die op zondag 7-12-1817 te Stavenisse overlijdt. Gabriël is de zoon van Martinus (Maarten) Hoek en van Neeltje van den Doel. De getuigen bij zijn doop zijn Jacob Suijdweg en Martijntje van den Doele.

 e. Pieternella van der Werf, geboren op 31-3-1783 en gedoopt op 6-4-1783. Zij overlijdt te Poortvliet op 20-12-1847. Pieternella, van beroep dienstmaagd en arbeidster, huwt met  Hendrik Deurloo, dagloner, arbeider. Hendrik is geboren te Bath, is gedoopt te Poortvliet op 4-9-1772 en is de zoon van Isaak Deurloo, die is geboren omstreeks 1730 te Poortvliet en die op 8-1-1790 aldaar overlijdt en van Maria Bruijnzeel, die op 2-3-1738 te Scherpenisse is gedoopt en die op 17-4-1805 te Poortvliet wordt begraven. Hendrik Deurloo overlijdt te Poortvliet op woensdag 1-4-1840. Het huwelijk van Isaak Deurloo met Maria Bruijnzeel was het derde huwelijk van Isaak. Eerder was hij op 31-5-1752 te Poortvliet gehuwd met  Maria Willems den Engelsman, die op 1-7-1731 te St. Annaland is gedoopt en die op 15-9-1760 te Poortvliet is begraven. Zijn tweede huwelijk was met  Cornelia de Min, die op 27-8-1730 te Oud Vossemeer is gedoopt en die op 3-5-1765 te Poortvliet is begraven.

 f. Josina van der Werf, geboren op 16-2-1785 en gedoopt op 20-2-1785. Zij overlijdt op 27-3-1842 te Tholen.

 g. Centina van der Werf, geboren op 31-5-1787 en gedoopt op 3-6-1787. Zij huwt met  Anthony van der Slikke. Centina overlijdt te St. Maartensdijk op 10-1-1855. 

 h. David van der Werf, geboren op 9-3-1789 en gedoopt op 15-3-1789. Hij overlijdt op 22-5-1865 te Scherpenisse. Op vrijdag 31-7-1818 huwt David te Scherpenisse met  Elisabeth Duijnhouwer, die op 30-11-1796 te Scherpenisse is geboren en die op 7-3-1881 aldaar overlijdt. Elisabeth is de zuster van Jan Duinhouwer en de dochter van Marinus Duijnhouwer en van Jacoba van der Werff, arbeidster. David vervulde zijn dienstplicht van 1811 tot 1813 in de garde côte (kustwacht), met bestemming Bataillon 13 du Train. 

 i. Adriana van der Werf, geboren op 13-5-1791 en gedoopt op 15-5-1791. Zij overlijdt op 1-4-1820 te Scherpenisse.

Hubrecht van der Werf en Maatje Quaak krijgen zeven kinderen:

 a. Neeltje van der Werf, geboren te Scherpenisse op 16-11-1798 en aldaar overleden op 10-5-1854, 55 jaar oud. Op woensdag 9-5-1827 huwt Neeltje te Tholen met  Jacob (van) Dijke, boereknegt, die omstreeks 1794 te Oud Vossemeer is geboren, als de zoon van Marinus (van) Dijke, arbeider en van Elena van der Stel. Jacob van Dijke overlijdt te Scherpenisse op maandag 25-7-1870.

 b. Magdalena van der Werf, te Scherpenisse geboren op 6-3-1800 en te Tholen overleden op 24-4-1882, 82 jaar oud. Magdalena huwt op woensdag 12-11-1828 te Tholen met  Cornelis Nelisse, arbeider, de zoon van Marinus Nelisse, arbeider en van Janna Bogerts. Cornelis is omstreeks 1805 geboren te Tholen en hij overlijdt aldaar op woensdag 28-4-1847.

 c. Quirijn van der Werf, op 6-12-1801 te Scherpenisse geboren en aldaar overleden, 82 jaar oud, op 17-1-1884.

 d. Maria van der Werf, geboren op 1-1-1804 te Scherpenisse, aldaar gedoopt op 8-1-1804 en in die plaats overleden op 22-12-1869, 65 jaar oud.

 e. Maatje van der Werf. Zij is te Scherpenisse geboren op 2-8-1807 en is te Poortvliet overleden, 47 jaar oud, op 8-3-1855.

  f. Een op 26-6-1811 te Scherpenisse levenloos geboren kind.

 g. Willemina van der Werf, te Scherpenisse geboren op 16-9-1812 en aldaar overleden op 25-11-1905, 93 jaar oud.

We gaan nu verder met het gezin van Abraham Hovendaal en Hendrina Noordijke.

 2. David Hovendaal is gedoopt te Scherpenisse op 13-6-1751. De doopgetuigen zijn Dirk Adriaanse Noordijke en Lysebet Cornelisse Oom

 3. Adriaan Hovendaal, gedoopt op 8-9-1752 te Scherpenisse. Deze zoon is vermoedelijk vóór september 1753 overleden. 

 4. Adriaan Hovendaal, gedoopt te Scherpenisse op 9-9-1753. 

 5. Josina Hovendaal, gedoopt op 11-10-1755 te Scherpenisse. Dit kind is vermoedelijk vóór 9-4-1757 overleden.

 6. Josina Hovendaal, gedoopt te Scherpenisse op 9-4-1757. Zij overlijdt te St. Maartensdijk op zaterdag 1-8-1835, 79 jaar oud, echtgenote van Pieter Bierens en dochter van Marinus (Abraham?) Hovendaal en van Adriana Noordijke. Josina huwt op 27-9-1784, met de ondertrouw op 8-9-1784, te St. Maartensdijk met  Pieter Bierens, landman, gedoopt op 14-12-1738 te Tholen, als de zoon van Arij Pieters Bierens, gedoopt te Oud Vossemeer op 4-12-1715, overleden te St. Maartensdijk op 21-5-1764 en van Krijna Jans (Krijntje) Kuijpers. De getuigen bij de doop van Pieter Bierens zijn Cornelis van de Vijver en Clasina van de Vijver.  Krijna Jans (Krijntje) Kuijpers, de dochter van Jan Willemse Kuiper, geboren te Poortvliet en op 11-12-1726 aldaar overleden en van Janneke Willems Mense, die te Poortvliet is geboren en overleden, is op 23-9-1711 te Oud Vossemeer gedoopt en is op 6-2-1766 te St. Maartensdijk overleden.  Arij Pieters Bierens, de zoon van Pieter Bierens en van Clasina Stevens van de Vijver, is gedoopt te Oud Vossemeer op 4-12-1715 en hij overlijdt te St. Maartensdijk op 21-5-1764. Pieter Bierens (14-12-1738) is eerder gehuwd met  Matje Laven, jonge dochter, geboren te St. Maartensdijk, met wie hij op 6-3-1766 te Poortvliet in ondertrouw is gegaan. Na het overlijden van Matje Laven op 12-3-1773 te St. Maartensdijk huwt Pieter op 3-11-1773 te Oud Vossemeer met  Elisabeth van der Ree, jonge dochter, geboren te Oud Vossemeer. Elisabet van der Ree overlijdt te St. Maartensdijk op 6-2-1782. 

 Pieter Bierens, de vader van Arij Pieters Bierens, is op 16-9-1685 te Steenbergen gedoopt en hij overlijdt op 12-9-1734 te Schakerloo. Pieter is de zoon van Rochus Govaertsen (Goverts) Bierens en van Tanneken Heijndrickx van Hoogerwerf. Hij huwt op woensdag 6-3-1709 te Steenbergen met  Clasina Stevens van de Vijver, de dochter van Steven van de Vijver en van Soeta Claas, die te Tholen is geboren. Clasina wordt gedoopt te Tholen op 15-12-1688 en zij wordt op 10-3-1765 aldaar begraven.  Steven van de Vijver, de zoon van Machiel van de Vijver en van Cornelia Stevens, is geboren te Tholen op 5-9-1646.  Machiel van de Vijver is de zoon van Geerardt van de Vijver en van Passchijntje Willems.  Cornelia Stevens is de dochter van Steven Antonisse en van Susanna Huijberechts. Rochus Bierens en Tanneken van Hoogerwerf huwen te Nieuw Vossemeer op 30-5-1678, met de ondertrouw te Steenbergen op zaterdag 7-5-1678. Tanneken is dan weduwe van  Cornelis Jansen Marcelis, met wie zij op 27-10-1673 te Steenbergen was gehuwd.

 7. Dirk Hovendaal, gedoopt op 24-12-1758 te Scherpenisse. Hij is vermoedelijk vóór september 1761 overleden. 

 8. Thomas Hovendaal, gedoopt te Scherpenisse op 14-12-1759. Thomas is vermoedelijk vóór 12-11-1769 overleden.

 9. Dirk Hovendaal, gedoopt op 13-9-1761 te Scherpenisse. 

 10. Maria Susanna Hovendaal, gedoopt te Scherpenisse op 5-3-1763 en overleden te Dreischor op 20-10-1806. Maria Susanna huwt op 5-2-1788, met de ondertrouw op 18-1-1788, te St. Maartensdijk met  Dirk van Driel, wonende te Strijen, dan weduwnaar van  Anna van der Valk. Dirk is op 5-11-1758 te St. Maartensdijk gedoopt, met als doopgetuigen Dirk van Driel en Lena Lameer. Zijn ouders zijn Pieter van Driel en Maria de Kock. Dirk is vermoedelijk omstreeks 1808 overleden. Pieter van Driel en Maria de Kock huwen te St. Maartensdijk op 8-5-1755, met de ondertrouw op 18-4-1755.

 11. Adriana Hovendaal, gedoopt op 6-4-1764 te Scherpenisse. Vermoedelijk is Adriana vóór 26-10-1765 overleden.

 12. Adriana Hovendaal, gedoopt te Scherpenisse op 26-10-1765 en overleden te Poortvliet op 3-1-1841. Adriana Hovendaal, arbeidster, winkelierster, jonge dochter, huwt op 26-4-1791, met de ondertrouw op 8-4-1791, te Scherpenisse met  Kornelis (Cornelis) van Driel, jonge man, winkelier. Kornelis is op 6-1-1765 te St. Maartensdijk gedoopt, waarbij getuigen Kornelis Douw en Rachel de Jonge. Hij is de zoon van Pieter van Driel, geboren te St. Maartensdijk en van Maria de Kock, die te St. Philipsland is geboren. Kornelis van Driel overlijdt te Poortvliet op 6-5-1820. Hij is de broer van de hierboven vermelde Dirk van Driel.

 13. Zara Hovendaal, gedoopt op 13-9-1766 te Scherpenisse. 

 14. Thomas Hovendaal, gedoopt te Scherpenisse op 12-11-1769. Op 15-7-1794, met de ondertrouw op 27-6-1794 huwt Thomas Hovendaal te Scherpenisse met  Dina Karol (Carol), wollenaaister, naaister, de dochter van Franciscus Carol en van Naomie de Koe. Dina is geboren te Vlissingen op 19-5-1778 en zij is aldaar gedoopt op 24-5-1778, waarbij de doopgetuigen zijn Jacob den Koenen en Mahdalena ? Dina Karol overlijdt te Scherpenisse op dinsdag 20-2-1844. Thomas Hovendaal overlijdt te Scherpenisse in oktober 1802. Na zijn overlijden huwt Dina (Dingena) Karol te Scherpenisse op 25-12-1803, met de ondertrouw op 9-12-1803, met  Hendrik Beijser, kleermaker, die omstreeks 1772 te Scherpenisse is geboren en die op woensdag 12-11-1823 aldaar overlijdt. Hendrik Beijser is de zoon van Koenraad Beijzer en van Kathalina Berendze. Thomas Hovendaal en Dina Karol krijgen vijf kinderen:

 a. Abraham Hovendaal, gedoopt te Scherpenisse op 16-10-1796.

 b. Martinus Hovendaal. Hij is te Scherpenisse gedoopt op 3-12-1797.

 c. Abraham Hovendaal, op 15-12-1799 gedoopt te Scherpenisse.

 d. Naomia Hovendaal, te Scherpenisse geboren op 18-1-1801 en aldaar gedoopt op 25-1-1801.

 e. Thomina Adriana Hovendaal, geboren te Scherpenisse op 25-4-1803 en aldaar gedoopt op 1-5-1803. Zij overlijdt te Kattendijke op 27-7-1891. Thomina Hovendaal, naaister, huwt op 19-1-1825 te Scherpenisse met  Hendrik van Dalen, arbeider, de zoon van Pieter van Dalen en van Elisabeth Stormezand. Hendrik is omstreeks 1802 te Oud Vossemeer geboren en hij overlijdt te Kattendijke op 2-2-1848.

 IIa3. Cornelia Ballet

Deze dochter van Dirck Bastiaensen Ballet en Adriaenken Cijs is gedoopt op 3-11-1686 te Scherpenisse. Getuigen bij de doop zijn Jacob Ballet en Catlijnken Sijmonsen Cijs. Cornelia huwt op 10-4-1707 te Stavenisse met  Marinus Adriaansen de Jonge. Marinus is gedoopt te Stavenisse op 11-5-1681. Hij is de zoon van Adriaen Marinissen, die geboren is te Stavenisse en van Jacomijntje Gesels, die is geboren te Middelburg. 

Na het overlijden van Marinus in januari 1729 te St. Maartensdijk, huwt Cornelia Ballet op 24-11-1733 te Scherpenisse, met de ondetrouw op 6-11-1733, met  Izaak van der Slikke. Izaak is gedoopt op 18-11-1691 te Stavenisse en hij wordt te St. Maartensdijk begraven op 14-7-1746. Hij is de zoon van Anthonij Joosse van der Slikke en van Maria Habakuks. Getuigen bij de doop van Izaak zijn Cornelis Pinte en Barbara Verboven. De ouders van Izaak van der Slikke worden nader besproken bij het gezin van Dirk Geuze en Jacoba van der Slikke. 

Bij zijn huwelijk met Cornelia Ballet is Izaak van der Slikke weduwnaar van  Maria de Later, die is geboren te Zaamslag in februari 1690, als de dochter van Dirk Philipsen de Later en van Susanna Isakse Hage. Het echtpaar De Later - Hage huwt op 17-2-1690, met de ondertrouw op 21-1-1690, te St. Maartensdijk. Dirk is jonge man, Susanna wordt in het huwelijksregister vermeld met de naam Zuzanna Isaaks (Hagen), jonge dame. Maria de Later wordt op 10-7-1723 te Stavenisse begraven. Het huwelijk van Izaak van der Slikke en Maria de Later is gesloten op 19-4-1722 te Stavenisse. Cornelia Ballet overlijdt te St. Maartensdijk op 14-10-1767.

Cornelia Ballet en Izaak van der Slikke krijgen een zoon:  Anthonie van der Slikke, die is gedoopt te Scherpenisse op 7-2-1723 en die in die plaats overlijdt in het jaar 1773. 

Bij de huisschatting van huis no. 146 in het Oudeland op 23-2-1729, na de dood van Marinus Adriaansen de Jonge, wordt geschreven: "d'weduwe Marinus Adriaans hofstee genaamt Den Duurniet f. 0-6-8". 

Bij de doop van dochter Jacomijntje wordt haar vader Marinus vermeld onder de naam Marinus Adriaanse van den Duur-niet.

Marinus Adriaansen de Jonge heeft twee zusters en een broer:

 1. Madeleentje Marinussen, op 1-10-1679 te Stavenisse gedoopt

 2. Magdaleentje Marinussen, te Stavenisse gedoopt op 11-9-1684.

 3. David Marinussen, gedoopt op 23-1-1689 te Stavenisse.

Uit het huwelijk van Cornelia Ballet en Marinus Adriaansen de Jonge zijn ons elf kinderen bekend:

 a. Adriaan Marinusse de Jonge, gedoopt op 2-9-1708 te St. Maartensdijk en begraven in die plaats in april 1740. Getuigen bij de doop van Adriaan Marinisse zijn Pieter Bil en Magdalena Adriaans. Adriaan huwt op 15-7-1732 te St. Maartensdijk met  Anna Noor(t)dijk(e). Anna is gedoopt te St. Maartensdijk op 12-1-1710. Zij is de dochter van Adriaen Janse Noortdijke en van Annetje Janse Putoor.  Adriaen Jans(s)e Noortdijke is op 20-12-1665 te St. Maartensdijk gedoopt en hij wordt in april 1720 aldaar begraven. Op 29-4-1695 huwt hij te Stavenisse met  Annetje Jans(s)e Putoor, die op 7-2-1672 te St. Maartensdijk wordt gedoopt en die in maart 1732 in die plaats wordt begraven. Anna Noor(t)dijk(e) overlijdt te St. Maartensdijk tussen 1-10-1757 en 21-8-1758. Na het overlijden van Adriaan komt Anna met Cornelis Balet op 19-8-1740 tot een akkoord over het onderhoud van de kinderen: Marinus Adriaanse de Jonge en  Anna de Jonge, die dan respectievelijk omstreeks 5 en omstreeks 3 jaar oud zijn. 

Anna Noortdijke hertrouwt op 13-2-1741, met de ondertrouw op 28-1-1741, te St. Maartensdijk met  Izaak (Izak Leendertse) Hart, die op 26-12-1714 te Stavenisse is gedoopt en die op 12-3-1778 aldaar overlijdt. Getuigen bij de doop van Izaak zijn Adriaan Smalheer j.m., Isaack van Oost en Jannetje van Duijvesteijn, zijn echtgenote. Na het overlijden van Anna Noor(t)dijke huwt Izaak Hart op 22-3-1759 te Stavenisse, met de ondertrouw op 2-3-1759, met  Lijsabeth (Elijsabeth) Moerland, de dochter van Abraham Moerlant en van Maetjen Priems, die op 3-12-1788 te Stavenisse is overleden.  Abraham Moerlant (Moerland), de zoon van Abraham Corn. Moerland en van Lena Jans Verbeecke, is op 2-11-1687 te Stavenisse gedoopt. Lijsabeth Moerland is te Stavenisse gedoopt op 14-12-1721. Izaak Hart is de zoon van Leendert Hart, te St. Maartensdijk begraven in mei 1725 en van Sara Smalheer (Smallers), die in juni 1727 te St. Maartensdijk is begraven.. Dit ouderpaar heeft nog een dochter:  Rachel Hart, die op 20-8-1713 te Stavenisse is geboren. Lijsabeth Moerland huwt na het overlijden van Izaak Hart op 24-2-1779, met de ondertrouw op 22-2-1779, te St. Maartensdijk met  Cornelis van der Hulst, die te St. Maartensdijk is geboren en die op 25-6-1786 aldaar overlijdt. Lijsabeth Moerland huwt voor de derde maal en wel op 19-5-1789, met de ondertrouw op 30-4-1789, met  Pieter Janse van Oist, die dan weduwnaar is van  Elizabeth van Beveren. Izaak Hart en Elijsabeth Moerland hebben vier dochters:

 1. Sara Hart, omstreeks 1761 geboren en op dinsdag 30-9-1815 te Bruinisse overleden. Sara Hart, landbouwster, is op 2-6-1785 te St. Maartensdijk gehuwd met  Jan Jacobse Goudswaard, landbouwer, de zoon van Jacob Goudswaard en van Jannetje de Jaager. Jan Jacobse Goudswaard is omstreeks 1757 te Ouwerkerk geboren en hij overlijdt op donderdag 12-9-1816 te Bruinisse.

 2. Helena (Elena) Hart, geboren omstreeks 1762 en op zondag 26-1-1812 te Westkerke overleden. Helena Hart is op 31-5-1780 te St. Maartensdijk gehuwd met  Jan Hage, geboren te Westkerke, de zoon van Marinus Hage..

 3. Adriana Hart, te St. Maartensdijk geboren omstreeks 1763. Zij overlijdt te Terneuzen op dinsdag 30-11-1802. Adriana Hart is op 20-7-1784, met de ondertrouw op 2-7-1784, te St. Annaland gehuwd met  Reijnhoud Kurvink, arbeider, landman, de zoon van Nicolaas Kurvink en van Crijna Cornelisse Vroegop. Reijnhoud is te St. Annaland gedoopt op 23-1-1757 en hij overlijdt te Terneuzen.  Crijna Cornelisse Vroegop, de dochter van Cornelis Vroegop en van Lena Goudswaart, is te St. Annaland gedoopt op 17-10-1723 en zij overlijdt aldaar op 11-11-1808.  Nicolaas Kurvink, de zoon van Pieter Corving en van Neeltje Marinus Tamboer, is te St. Annaland gedoopt op 16-12-1714 en hij wordt aldaar begraven op 1-3-1790.  Pieter Corving, de zoon van Marinus Pieterse Corving en van Commertje Cornelis, is geboren te St. Annaland op 16-1-1687 en hij wordt aldaar begraven op 15-6-1732. Hij huwt op 6-5-1712 te St. Annaland met  Neeltje Marinus Tamboer, de dochter van Marinus Marinusse Tamboer, geboren te Poortvliet en van Clasijntje Cornelis Geubels, geboren te Oud Vossemeer. Neeltje Tamboer is te Oud Vossemeer geboren en zij wordt te St. Annalnd begraven op 10-12-1716.Marinus Marinusse Tamboer en Clasijntje Cornelis Geubels huwen te Poortvliet op 11-3-1676, met de ondertrouw op 22-2-1676. Na het overlijden van Neeltje Marinus Tamboer huwt Pieter Corving met  Matje Lambrechts Colle, de dochter van Lambrecht Colle en van Anthonia Michiels. Matje Colle is gedoopt te Stavenisse op 18-1-1682 en zij wordt begraven te St. Annaland op 15-3-1723.  Marinus Pieterse Corving, de zoon van Pieter Antoniss Teunisse Corvinck en van Tanneken Adriaens, is geboren te Schakerloo en hij wordt gedoopt te Tholen op 17-8-1659. Hij wordt begraven te St. Annaland op 2-2-1717. Op 18-11-1682 huwt hij te St. Annaland met  Commertje Cornelis, de dochter van Cornelis Commerse en van Francina Dircks. Commertje Cornelis is geboren te St. Annaland op 13-1-1662.  Pieter Antoniss Teunisse Corvinck, de zoon van Thonis Jansz Corvincx is omstreeks 1610 geboren te Schakerloo en hij wordt aldaar begraven. Op 6-5-1635 huwt hij te Tholen met  Tanneken Adriaens, die te Schakerloo is geboren. Pieter Antoniss Teunisse Corvinck huwt in tweede echt op 1-5-1641 te Tholen met  Maria Jans Geijssels, die te St. Maartensdijk is geboren. Na haar overlijden huwt Pieter Corvinck op 30-3-1644 te Tholen met  Maetjen Anthonis, die geboren is te Westerschouwen. Vervolgens huwt hij met  Dingetje Andries en daarna met  Lijsbeth Ariaens, die te St. Maartensdijk is geboren en die te Tholen overlijdt. Zijn laatste huwelijk is met  Cornelia Matthijs, die te Vossemeer is geboren. Cornelia Matthijs is dan weduwe van  Antonij Marinusse Duijne, met wie zij op 17-1-1663 te Tholen was gehuwd.

 4. Rachel Hart, dochter van Izaak Hart en Elijsabeth Moerland, omstreeks 1766 te St. Maartensdijk geboren en overleden aldaar op donderdag 19-8-1819. Rachel Hart, boerin, huwt op 27-2-1787, met de ondertrouw op 9-2-1787, te St. Maartensdijk  met  Dirk de Wilde, landman, de zoon van Kornelis de Wilde, geboren te Oud Vossemeer en van Kornelia Geluk. Dirk de Wilde is te St. Maartensdijk gedoopt op 14-5-1758, met als getuigen Kornelia Caashoek en Kristina de Wilde. Dirk overlijdt te St. Maartensdijk op 7-7-1810. Kornelis de Wilde en Kornelia Geluk huwen te St. Maartensdijk op 11-3-1748, met de ondertrouw op 23-2-1748.

 b. Dirck Adriaensen de Jonge, gedoopt op 26-12-1710 te St. Maartensdijk. Getuigen bij zijn doop zijn Dirck Bastiaensen Belet, Adriana -Sijs, Arjan Marinusse Noortdijke en Hendrijntje Dirks Belet.

 c. Jacobus Adriaensen de Jonge, gedoopt te St. Maartensdijk op 25-9-1712. De doopgetuigen zijn Habakuk Danielsen, Marinus Danielsen en Catje Dirks Belets.

 d. Adriana Adriaansen de Jonge, gedoopt te St. Maartensdijk op 30-9-1714. Getuigen bij de doop zijn Cornelis Belet, Bastiaen Belet en Jannetje Belet.

 e. Jacomijntje Adriaensen de Jonge , gedoopt op 16-2-1716 te St. Maartensdijk. Doopgetuigen zijn Hendrik Belet, Jan Matthijsen en Catje Sijs.

 f. Jacomijntje de Jonge (Jacomijntje van den Duurniet), gedoopt te St. Maartensdijk op 24-10-1717. Voor haar getuigen bij haar doop Willem Leenderse Bijnagte en Cornelia Janse van Dijk.

 g.  Magdalena de Jonge, gedoopt op 6-11-1718 te St. Maartensdijk.

 h. Kornelis Adriaanse de Jonge, gedoopt te St. Maartensdijk op 4-5-1720. Kornelis Belet en Anna Jacobs Douw zijn de doopgetuigen. 

 i. David Arjaense de Jonge, gedoopt op 4-1-1722 te St. Maartensdijk. Bij zijn doop getuigen Gillis Jansse van Beveren en Lijsbeth Leendertse Kolle.

 j. Daniel Arjaansen de Jonge, gedoopt te St. Maartensdijk op 19-12-1723. Bij de doop getuigen Cornelis Belet en Maria Bloks.

 k. Dirkje de Jonge, gedoopt op 11-2-1725 te St. Maartensdijk. Haar doop wordt als getuigen bijgewoond door Cornelis Dirks Belets en Maria Bloks

 IIa4. Maria Ballet

Gedoopt op 8-5-1689 te Scherpenisse. Getuigen bij de doop zijn Antonij Sturmezand en Jannetje Hubrechts (Hubregts), de vrouw van Jacob Belet. 

 IIa5. Catelijntje Ballet

Is gedoopt op 6-1-1692 te St. Maartensdijk. Getuigen bij haar doop zijn Jan Vermet, Michiel Molinet en Claesje Corn. Pinte. Zij huwt op 24-5-1717, met de ondertrouw op 30-4-1717, als jonge dochter, te Scherpenisse met  Willem Bijnagte, jonge man. Catelijntje Ballet overlijdt te Scherpenisse op 22-12-1747. Willem Bijnagte, de zoon van Leendert Gilisse Bijnagt(e) en van Lijdia Willems is te Scherpenisse gedoopt op 20-4-1687. Hij is de oudere broer van Leendert Bijnagt(e), die besproken wordt in "Verbonden Families". Willem heeft ook een zuster, de tweelingzuster van Leendert:  Lijdia Bijnagte, die is gedoopt te Scherpenisse op 5-8-1696.

Wat wij nog hebben gevonden op de website van Cees Kleppe, waarop wij door Dick Geuze werden geattendeerd, is dat Willem Bijnagte op 27-1-1732 eigenaar wordt van de herberg "De Gouden Leeuw" te Scherpenisse.

De acht kinderen uit het huwelijk van Catelijntje Ballet en Willem Bijnagte zijn:

 a. Lijdia Bijnagte, gedoopt op 17-4-1718 te Scherpenisse. Deze dochter overlijdt op 1-5-1720 te Scherpenisse. De vermelding van het overlijden in de doodlijsten luidt "Bijnagte Willem zijn kind". 

 b. Adriaantje Bijnagte, gedoopt op 28-1-1720 te Scherpenisse. Zij huwt met  Pieter Pieterss Dane. Hun zoon:  Pieter Dane is gedoopt te Scherpenisse op 2-1-1746. Na het overlijden van Adriaantje gaat Pieter Pieterss Dane op 10-2-1760 te Scherpenisse in ondertrouw met  Lena Leenderts, jonge dame, die geboren is te Bergen op Zoom. 

 c. Lijdia Bijnachte, gedoopt op 23-3-1721 te Scherpenisse. Lijdia overlijdt op 27-12-1723 te Scherpenisse. De aantekening in de doodlijsten is "Bijnagte Willem zijn kind". 

 d. Leendert Bijnagte, gedoopt op 26-4-1722 te Scherpenisse. Hij overlijdt op 10-9-1725 te Scherpenisse. Ook hier is de aantekening in de doodlijsten "Bijnagte Willem zijn kind". 

 e. Lidia Bijnagte, gedoopt op 5-12-1723 te Scherpenisse. Lidia overlijdt op 19-7-1730 te Scherpenisse. De doodlijsten zeggen "Bijnagte Willem zijn kind". 

 f. Dirk Bijnagte, gedoopt op 5-1-1725 te Scherpenisse. Deze zoon overlijdt op 14-8-1731 te Scherpenisse. De overlijdensaantekening luidt "Bijnagte Wilm zijn kind". 

 g. Leendert Bijnagte, gedoopt op 25-12-1730 te Scherpenisse. Leendert overlijdt in augustus 1733 te Scherpenisse. Dit overlijden is vermeld in de doodlijsten als "Bijnagte Wilm zijn kind". 

 h. Lijdia Bijnagte, gedoopt op 17-5-1733 te Scherpenisse.

 IIIb. Bastiaen Ballet

Deze zoon is gedoopt op 23-2-1681 te Scherpenisse. Getuigen bij de doop zijn Bastiaen Ballet en Catlijnken Peuye, de vrouw van Joannes Oudesluijs, die de broodheer is van zijn vader. Bastiaen overlijdt in november 1719 te St. Maartensdijk.

De te Scherpenisse in het ambt werkzame dominee bij de doop van Bastiaen is Willem Stamperius. Deze dominee diende van 1655 tot 1690; in het laatstvermelde jaar ging hij met emeritaat. 

naar
boven

 IIIa. Cornelis Dirkse Bolet.

Cornelis Dirkse Bolet, voor zover wij weten het zevende en laatste kind van Dirck Bastiaensen Ballet en Adriaenken Cornelis Cijs, is gedoopt op 25-4-1694 te St. Maartensdijk. Getuigen bij de doop zijn Jan Geertse van der Schoor (de man van Judith Charpentier; zie bij de doop van Hendrik Ballet op 16-3-1691) en Cornelia Cornelisse

Cornelis Dirkse Bolet huwt op 2-7-1722, met de ondertrouw op 13-6-1722, te Scherpenisse met  Maria Marinus Bloks. Maria is gedoopt op 11-3-1703 te Westkerke. Zij is de dochter van Marinus Blocq en van Matje (Maeijken) Otters. Getuigen bij haar doop zijn Cornelis Spek, Matje Mels, Jacob Otter en Dingetje Otters. Maria overlijdt op 31-8-1749 te Westkerke.

Op 9-2-1759 gaat Cornelis Bolet te Scherpenisse in ondertrouw met  Elisabeth Putters, die dan weduwe is van  Noag Stoffels Hooij, de zoon van Stoffel Noachse Hoy en van Adriaentje Gillis. Noag is op 30-3-1687 gedoopt te Scherpenisse en hij is overleden te Scherpenisse op 2-5-1758. Bij de doop van Noag getuigen Marijnis Noachse Hoy, Dingeman Oom en Cornelia Jacobs. Elisabeth Putters overlijdt in december 1764 te Scherpenisse.

Kornelis Bolet overlijdt te Westkerke en wordt begraven te Scherpenisse in oktober 1769.

In het huwelijk van Cornelis Dirkse Bolet en Maria Marinus Bloks zijn elf kinderen geboren:

1. Adriana Bolet (zie IIIa1); 2. Marinus Bolet (zie IVb); 3. Matje Bolet (zie IIIa2); 4. Matje Bolet (zie IIIa3); 5. Matje Bolet (zie IIIa4); 6. Marinis Bolet (zie IVa); 7. Antonie Belet (zie IVc); 8. Cornelis Bolet (zie IVd); 9. Matje Bolet (zie IIIa5); 10. Cornelia Bolet (zie IIIa6); 11. Matje Bolet (zie IIIa7).

 IIIa1. Adriana Bolet

Adriana is gedoopt op 21-2-1723 te Scherpenisse. Zij huwt te Scherpenisse met  Willem Geuze. Willem is gedoopt te Scherpenisse op 16-9-1725. Hij is de zoon van Cornelis Willemse Geuze, die is overleden in 1758 en van Aaltje Jans Schaft, die omstreeks 1690 is geboren en die is overleden in juli 1742. Adriana Bolet overlijdt in januari 1767 te Westkerke. Na haar overlijden huwt Willem opnieuw en wel met  Johanna (Janna) Hendriks  de Graaf; de ondertrouw was op 8-2-1771. Johanna, de dochter van Hendrik Mattheeuss de Graaf en van Appolonia Dingemans Oom, is gedoopt te Scherpenisse op 28-4-1737. Zij overlijdt te Westkerke op 9-12-1776. Willem Geuze overlijdt op 20-10 of 20-11-1797 te Westkerke. 

'Meer over het gezin van Cornelis Willemse Geuze en Aaltje Jans Schaft.

De zes kinderen uit het huwelijk van Adriana Bolet en Willem Geuze zijn:

 a. Kornelis Geuze, gedoopt te Scherpenisse op 29-3-1750. Hij overlijdt te Scherpenisse in oktober 1758.

 b. Dirk Geuze, gedoopt te Scherpenisse op 23-1-1752. Hij huwt op 4-3-1778, met de ondertrouw op 13-2-1778, te Poortvliet met  Jacoba van der Slikke, die op 14-10-1736 is gedoopt te Poortvliet en die de dochter is van Pieter Isakse van der Slikke en van Lena Jacobse Uijl . Jacoba overlijdt op 20-3-1788 te Poortvliet. Dirk huwt daarna te Scherpenisse op 25-11-1788 met  Lena Cornelis Dane. Lena is gedoopt op 12-7-1766 te Scherpenisse. Zij is de dochter van Cornelis Pieterse Dane en van Anna Marinusse van Damme. Dirk Geuze, die in 1789 de herberg "De Gouden Leeuw" te Scherpenisse heeft gekocht van zijn schoonvader Cornelis Pieterse Dane, overlijdt te Scherpenisse op 30-6-1804. Uit het huwelijk van Dirk Geuze en Jacoba van der Slikke zijn geen kinderen bekend. Na het overlijden van Dirk Geuze huwt Lena Cornelis Dane op 5-3-1805, met de ondertrouw op 15-2-1805, te Scherpenisse met  Pieters Cornelisse Dane.

De vader van Jacoba van der Slikke  Pieter Isakse van der Slikke, is op 25-10-1699 te Poortvliet gedoopt. Hij wordt op 6-6-1763 te Poortvliet begraven. Op 19-4-1730, met de ondertrouw op 1-4-1730, huwt Pieter Isakse te Stavenisse met  Lena Jacobse Uijl, die op 20-3-1707 te Stavenisse is gedoopt en die op 15-10-1785 te Poortvliet wordt begraven. Lena is de dochter van Jacob Abrahamse Uijl en van Jacomina Dirkse van Noorden.

Pieter Isakse van der Slikke is de zoon van  Isak Joosse van de(r) Slikke en van  Neeltje Cornelisse Lepeltak. Isak Joosse is gedoopt te Stavenisse op 28-2-1666. Hij wordt op 28-1-1751 te Stavenisse begraven. Zijn huwelijk, met de ondertrouw op 2-4-1694, met Neeltje Cornelisse Lepeltak is op 8-5-1694 te Stavenisse. Neeltje is gedoopt te Stavenisse op 4-12-1672. Zij wordt begraven te Stavenisse op 28-10-1747. Behalve zoon Pieter Isakse hebben Isak Joosse van der Slikke en Neeltje Cornelisse Lepeltak nog een zoon: Izaak van der Slikke, die wij reeds eerder noemden als de echtgenoot van Cornelia Ballet. Hun dochter Claesje Izaakse van der Slikke wordt later besproken. Neeltje Cornelisse Lepeltak is de dochter van Cornelis Marinusse Lepeltack en van Pieternelleken Jacobs.

Isak Joosse van de(r) Slikke is de zoon van  Joos Anthonisse van de(r) Slikke en van  Lena Jans. Joos Anthonisse is op 7-9-1631 te Stavenisse gedoopt. Hij is de zoon van  Antonis Joossen, die omstreeks 1605 te Sirjansland is geboren en die op 4-6-1651 te Stavenisse is overleden en van  Claesken Isaackx, die omstreeks 1605 te Stavenisse is geboren en die op 20-1-1656 overlijdt. De ouders van Antonis Joossen zijn Joost en  Lisabeth Joos. Claesken Isaackx is de dochter van  Isak Clements en van  Lijsbeth Claesdr.

Bij Lena Cornelis Dane krijgt Dirk Geuze negen kinderen, allen te Scherpenisse geboren en gedoopt: 

 1. Adriana (Adriaantje) Geuze, geboren op 27-9-1789, gedoopt op 4-10-1789 en overleden op dinsdag 12-8-1834, eveneens te Scherpenisse. Zij huwt op donderdag 4-6-1812 te Scherpenisse met  Jan Marinisse Duinhouwer, dagloner, logementhouder, herbergier, koopman, die op 11-2-1790 te Scherpenisse is geboren, die aldaar is gedoopt op 14-2-1790 en die de zoon is van Marinus Duinhouwer en van Jacoba van der Werff, arbeidster. Jan Marinisse Duinhouwer overlijdt op donderdag 7-6-1866 te Scherpenisse. 

Na het overlijden van Adriana Geuze huwt Jan Marinisse Duinhouwer op vrijdag 6-11-1835 te Scherpenisse met  Elisabeth Laban, dienstmeid. Elisabeth is omstreeks 1806 geboren te St. Maartensdijk, als de dochter van Johannis Laban, arbeider en van Johanna Kaashoek, arbeidster. Elisabeth Laban overlijdt te Scherpenisse op zondag 9-10-1842, 36 jaar oud. 

Na haar overlijden huwt Jan Marinisse Duinhouwer voor de derde keer, ditmaal op maandag 22-5-1843 te Scherpenisse met  Clasina Cornelia van Rhee, de dochter van Jan Cornelis van Rhee en van Johanna Margaretha van Maasik (van Maurik?). Clasina is omstreeks 1805 te Westkapelle geboren en zij overlijdt te Noordwelle op zaterdag 30-4-1881, 76 jaar oud, dan weduwe van Jan Duinhouwer.

De vier kinderen van Adriana Geuze en Jan Marinisse Duinhouwer zijn:

 a. Marinus Duijnhouwer, winkelier, op woensdag 16-12-1812 te Scherpenisse geboren en aldaar overleden op zaterdag 26-3-1892. Hij huwt op 12-12-1833 te Scherpenisse met  Fora (Tona) Kaashoek, die op woensdag 5-2-1812 te St. Annaland is geboren, als de dochter van Kornelis Kaashoek en van Janna Geluk. Fora Kaashoek overlijdt te Scherpenisse op zaterdag 12-1-1878.

Bij het huwelijk van Marinus en Tona worden de ouders van Marinus vermeld als Jan Marinusse Duijnhouwer, logementhouder en Adriana Dirkse Geuze, particuliere.

Marinus Duijnhouwer en Fora Kaashoek krijgen veertien kinderen:

 1. Adriana Duijnhouwer, te Scherpenisse geboren op dinsdag 1-7-1834.

 2. Kornelis Duijnhouwer, geboren te Scherpenisse op maandag 21-12-1835 en aldaar overleden op 23-6-1906. Op 11-11-1875 huwt Kornelis Duijnhouwer, landbouwer, te Scherpenisse met  Johanna Davina Jansens, de dochter van Laban Jansens (Janssens, Janse) en van Adriana Bolier (zie voor dit ouderpaar elders op deze pagina). Johanna Davina Jansens is te Scherpenisse geboren op 22-11-1844 en zij overlijdt in die plaats op 6-2-1914.

 3. Janna Elena Duijnhouwer, te Scherpenisse geboren op zaterdag 24-12-1836.

 4. Grietje Duijnhouwer, op donderdag 22-2-1838 te Scherpenisse geboren en aldaar overleden op donderdag 27-12-1838..

 5. Helena Duijnhouwer, geboren te Scherpenisse op zondag 21-4-1839.

 6. Grietje Duijnhouwer, te Scherpenisse geboren op vrijdag 25-9-1840 en aldaar overleden op donderdag 19-12-1872. Grietje huwt op vrijdag 22-3-1861 te Scherpenisse met  Pieter van der Slikke, landbouwer, de zoon van Cornelis van der Slikke en van Jacomina Menheere. De ouders van Pieter van der Slikke zijn reeds eerder vermeld en wel hierboven bij de familie Feijtel. Pieter is geboren te Poortvliet op zondag 25-12-1836 en hij overlijdt te Scherpenisse op woensdag 21-11-1906. Na het overlijden van Grietje Duijnhouwer huwt Pieter van der Slikke op vrijdag 25-4-1873 te Oud Vossemeer met  Adriana Verwijs, arbeidster, de dochter van Sara Willemina Verwijs. Adriana is geboren te St. Philipsland op donderdag 20-11-1834 en zij overlijdt te Scherpenisse op vrijdag 11-5-1894. Bij haar huwelijk met Pieter van der Slikke is Adriana Verwijs weduwe van  Jacobus van Hoogerhuis, arbeider, de zoon van Johannis van Hoogerhuis en van Lena Kats. Jacobus van Hoogerhuis is op zaterdag 23-8-1834 te Oud Vossemeer geboren en hij overlijdt aldaar op vrijdag 31-3-1871.

 7. Jan Marinis Duijnhouwer, te Scherpenisse geboren op woensdag 20-10-1841.

 8. Elizabeth Duijnhouwer, geboren op donderdag 3-8-1843 te Scherpenisse.

 9. Dirk Duijnhouwer, geboren te Scherpenisse op woensdag 30-10-1844 en aldaar overleden op zaterdag 1-2-1845.

 10. Katharina Duijnhouwer, op vrijdag 10-4-1846 te Scherpenisse geboren.

 11. Frans Duijnhouwer, op zaterdag 12-2-1848 te Scherpenisse geboren.

 12. Dirk Duijnhouwer, te Scherpenisse geboren op dinsdag 1-10-1850 en in zijn geboorteplaats overleden op zondag 8-11-1931. Op woensdag 7-5-1873 huwt Dirk Duijnhouwer, kantoniier, te Scherpenisse met  Janna Polderman, de dochter van Daniel Polderman, boereknecht en van Antonia (Antonina, Antolina) Larooij. Janna is op maandag 27-1-1840 te Scherpenisse geboren en zij overlijdt in die plaats op maandag 28-9-1914.  Daniel Polderman, de zoon van Nicolaas Polderman, landbouwer en van Johanna IJzerman, landbouwster, is omstreeks 1814 geboren. Op donderdag 6-3-1834 huwt Daniel te Scherpenisse met  Antonia (Antonina, Antolina) Larooij, geboren te Westkerke omstreeks 1813, de dochter van het de pagina "Aan ons verbonden families" ook vermelde ouderpaar Abraham Larooij en Jacomina Jagt.

 13. Jacoba Duijnhouwer, op donderdag 2-12-1852 geboren te Scherpenisse.

 14. Cornelia Duijnhouwer, geboren op vrijdag 24-3-1854 te Scherpenisse.

 b. Helena Duijnhouwer, dochter van Jan Marinisse Duinhouwer en van Adriana Geuze, geboren op dinsdag 24-12-1816 te Scherpenisse en overleden op 30-3-1855, eveneens te Scherpenisse. Op donderdag 9-4-1835 huwt Helena te Scherpenisse met  Leendert (Leonard) Steketee, van beroep schipper, logementhouder, die op 3-3-1811 te St. Maartensdijk is geboren en die op 24-5-1876 te Scherpenisse overlijdt. Hij is de zoon van Cornelis Steketee, schipper en van Huigje Polderman, winkelierster. De ouders van Leendert Steketee huwen op 21-10-1793 te St. Maartensdijk. De zoon van Leendert Steketee en Helena Duijnhouwer is  Cornelis Hugo Steketee, die op zondag 7-1-1849 te Scherpenisse is geboren en die op zaterdag 11-11-1882 te Stavenisse overlijdt. Cornelis Hugo Steketee, boerenknecht, logementhouder, huwt op donderdag 6-3-1873 te Stavenisse met Cornelia Luijk. Cornelia Luijk huwt na het overlijden van Cornelis Hugo Steketee met de hierboven te noemen Frans Duijnhouwer.

Na het overlijden van Helena Duijnhouwer huwt Leendert Steketee op maandag 19-11-1855 te Scherpenisse met  Akke Boeles Heida. Akke, die dan gescheiden is van Pieter Lammerts Woudstra, is op8-11-1813 te Beneden Knijpe geboren als de dochter van Boele Pieters Heida en van Hantje Jochems Lemstra. Akke Boeles Heida overlijdt te Scherpenisse op maandag 3-9-1900.

Mede door gedeelde erfenis van zijn vrouw Helena Duijnhouwer wordt Leendert Steketee eigenaar van de herberg "De Gouden Leeuw" te Scherpenisse, met de bijbehorende beboerde landerijen.  

 c. Jacoba Duinhouwer, dochter van Jan Marinisse Duinhouwer en van Adriana Geuze, op zondag 28-2-1819 te Scherpenisse geboren en aldaar overleden op woensdag 24-3-1886. Jacoba, van beroep dienstmeid, huwt op 10-3-1853 te Scherpenisse met  Pieter Suurland, arbeider, die geboren is te Scherpenisse op zaterdag 26-1-1822, als de zoon van Abraham Sebastiaan Suurland en van Catharina Lobbezoo. Pieter Suurland overlijdt te Scherpenisse op donderdag 28-7-1892.

 d. Dirk Cornelis Duijnhouwer, zoon van Jan Marinisse Duinhouwer en van Adriana Geuze, is geboren op donderdag 9-2-1815 te Scherpenisse en hij is aldaar overleden op zondag 13-7-1879. Dirk, van beroep landbouwer, boereknecht, huwt op 22-4-1846 te Scherpenisse met  Martina Poot, die op zaterdag 8-3-1823 te Scherpenisse is geboren en die op woensdag 23-5-1849 te Scherpenisse als particuliere is overleden. Martina is de dochter van Marinus Poot, landman, geboren omstreeks 1791 en van Pieternella de Bakker, landvrouw. 

Op 26-10-1849 huwt Dirk Cornelis Duijnhouwer te Scherpenisse met de dienstmaagd  Jobje op den Brouw, die op 13-1-1825 te St. Maartensdijk is geboren en die op donderdag 9-7-1896 te Scherpenisse overlijdt. Jobje is de dochter van Jacob op den Brouw en van Wilhelmina Koopman. Dirk Cornelis Duijnhouwer en Jobje op den Brouw krijgen twee kinderen:

 a. Jobje Dirkje Duijnhouwer, op 16-8-1861 te Scherpenisse geboren en te Velsen overleden op 17-1-1935. Op 5-4-1883 huwt Jobje te Scherpenisse met de jonge man  Adriaan Arend Geuze, die op 17-1-1861 te Scherpenisse is geboren en die op 15-5-1932 te Koudekerke overlijdt. Het beroep van Adriaan Arend Geuze was veldwachter te Ritthem. Adriaan is de zoon van Dirk Geuze en van Elizabeth Hartog, welk ouderpaar later nog ter sprake komt. 

Een interessant gegeven is dat de grootvader van Adriaan Arend Geuze, Matthijs Geuze en de grootmoeder van Jobje Dirkje Duijnhouwer, Adriana Geuze, broer en zuster zijn. 

 b. Wilhelmina Duijnhouwer, op maandag 9-6-1856 te Scherpenisse geboren en op dinsdag 30-4-1935 als particuliere te Terneuzen overleden. Zij huwt op donderdag 4-9-1879 te Scherpenisse met  Jan Gerrit van der Have, broodbakker, de grondlegger van Wereldhave Zaadhandel. Jan Gerrit is op maandag 21-12-1857 te Scherpenisse geboren als de zoon van Cornelis van der Have, broodbakker en van Sara Johanna Swerus (Zwerens). Jan Gerrit van der Have overlijdt op maandag 8-9-1924 te Terneuzen. Hun dochter,  Cornelia van der Have, huwt met  Govert Frederik van der Peijl, die de grondlegger is van de bouwstoffenhandel "De Hoop".  

 2. Cornelis Geuze, geboren op 7-9-1790 en gedoopt op 12-9-1790. Hij overlijdt in oktober 1797 te Scherpenisse.

 3. Cornelia Willemina Geuze, geboren op 16-11-1791 en gedoopt op 20-11-1791. 

 4. Anna Cornelia Geuze, geboren op 24-10-1793 en gedoopt op 27-10-1793. 

 5. Willem Geuze, geboren op 2-11-1795 en gedoopt op 8-11-1795. Willem Geuze, van beroep landman, huwt op maandag 24-2-1817 te Scherpenisse, met  Maatje Rijstenbil, die op 31-5-1797 te Westkerke is geboren en die op 4-6-1797 te Scherpenisse is gedoopt. Zij is de dochter van Izak Rijstenbil en van Maatje Hubertina van Damme

Na het overlijden van Maatje Rijstenbil, op zondag 27-2-1820 te Scherpenisse, huwt Willem Geuze op woensdag 11-2-1824 te Scherpenisse met  Catharina Heijboer, die omstreeks 1801 te St. Maartensdijk is geboren. Catharina, van beroep dienstbode, is de dochter van Cornelis Heijboer, landman en van Jacomina Faase. Willem Geuze overlijdt op zaterdag 6-2-1847 te Scherpenisse. Catharina Heijboer overlijdt op dinsdag 31-12-1861 eveneens te Scherpenisse.

 6. Cornelis Geuze, geboren op 29-4-1797 en gedoopt op 7-5-1797. Hij overlijdt op vrijdag 4-4-1856 te Poortvliet. Cornelis, van beroep boerenknecht, huwt op zondag 12-4-1818 te Scherpenisse met  Johanna Dekker, dienstbode. Johanna is omstreeks 1794 te St. Maartensdijk geboren en zij overlijdt op zaterdag 20-6-1874 te Poortvliet. Zij is de dochter van Marinus Dekker en van Maria Minheere

 7. Pieter Geuze, geboren op 23-6-1799 en gedoopt op 30-6-1799 en overleden te Middelburg op 12-9-1865. Pieter, van beroep huurkoetsier, casteleijn en logementhouder, huwt met  Catharina Groenewege, herbergierster, geboren te St. Maartensdijk omstreeks 1785 en overleden op 2-10-1840 te 's Heer Arendskerke. Na haar overlijden huwt Pieter op vrijdag 16-7-1841 te Middelburg met  Leijntje Groenewege, dienstbode, waschvrouw, herbergierster, die op 19-12-1792 te Middelburg is geboren, als de dochter van Jan Groenewege, tuinier en van Francina Maarschalk. Leijntje Groenewege was eerder gehuwd en wel op donderdag 24-9-1818 te Middelburg, met  Jacobus Jansen, turfkruier, die is geboren op 25-12-1793 te Middelburg, als de zoon van Pieter Jansen en van Maria Pieternella Vermoet. Leijnte Groenewege overlijdt te Middelburg op 22-8-1865. Jacobus Jansen is te Middelburg overleden op 26-2-1820.

Na het overlijden van Jacobus Jansen huwt Leijntje Groenewege op vrijdag 8-12-1837 te Middelburg met  Marienus Onderdijk (ook genoemd Duivewaarde), kuiper, valet de laboureur, die op 24-12-1789 te Heinkenszand is geboren en die op 8-5-1839 te Middelburg is overleden. Hij is de zoon van Maatje Dignusse. Marienus is dan weduwnaar van  Berbera (Barbara) Pieterse  Meulblok, winkelierster, die op 6-1-1788 te Kapelle op Zuid Beveland is geboren. Barbara is de dochter van Pieter Meulblok, negotiant en van Elena Quintense Nagelkerke. Het huwelijk van Barbara en Marienus is gesloten te Heinkenszand op donderdag 18-6-1812. Barbara Meulblok overlijdt op zondag 31-7-1836 te Ovezande.

 8. Matthijs Geuze, geboren op 1-7-1801 en gedoopt op 5-7-1801. Matthijs, van beroep kleermaker, huwt op donderdag 17-5-1821 te Scherpenisse met  Neeltje Lobbezoo, dienstbode, die op 14-1-1799 te Scherpenisse is geboren en die aldaar is gedoopt op 20-1-1799. Zij is de dochter van Laurens Lobbezoo, arbeider en van Janna Godefrooi, arbeidster. Matthijs Geuze en Neeltje Lobbezoo zijn de ouders van de later uitvoerig te behandelen Dirk Geuze, echtgenoot van Elizabeth Hartog. Matthijs Geuze overlijdt op maandag 25-1-1858 te Scherpenisse. Neeltje Lobbezoo overlijdt op zaterdag 31-7-1880, eveneens te Scherpenisse. 

 9. Marinus Geuze, geboren op 21-11-1802 en gedoopt op 28-11-1802. Hij overlijdt op vrijdag 18-11-1859 te Poortvliet. Marinus, die het beroep van bakker uitoefende, huwt op woensdag 28-5-1823 te Scherpenisse met  Adriana de Glopper, particuliere, geboren te Burgh omstreeks 1804 en op zondag 2-1-1848 te Poortvliet overleden. Zij is de dochter van Adriaan Jopse de Glopper en van Adriaantje Hokke, landbouweresse.

Gaan we nu verder met de kinderen van Willem Geuze en Adriana Bolet.

  c. Matthijs Geuze, gedoopt op 2-6-1754 te Scherpenisse en aldaar als weduwnaar overleden  op donderdag 30-4-1812. Hij huwt op 6-1-1784, met de ondertrouw op 19-12-1783, te Scherpenisse met  Adriana Fluijt. Adriana, ook genoemd Aaltje, is gedoopt te Westkerke op 19-5-1764. Zij is de dochter van Pieter Fluijt en van Catelijntje Pieters Slager. Adriana is de zuster van eerdergenoemde Jacob Fluijt, de schipper en eigenaar van de veerpont Gorishoek - Yersekerdam. Op de pagina "Andere Families" vindt u het gezin van Pieter Fluijt en Catelijntje Pieters Slager nader uitgewerkt. Adriana Fluijt overlijdt op vrijdag 17-4-1812 te Scherpenisse. Matthijs Geuze en Adriana Fluijt krijgen negen kinderen, allen te Scherpenisse geboren en gedoopt: 

 1. Adriana Geuze, gedoopt op 27-2-1785. 

 2. Catilina Geuze, geboren op 21-4-1786 en gedoopt op 23-4-1786. Deze dochter overlijdt vermoedelijk vóór juli 1787. 

 3. Catilina Geuze, geboren op 22-7-1787 en gedoopt op 29-7-1787. Catilina, van beroep dienstmeid, arbeidster, huwt op donderdag 20-5-1824 te Poortvliet, met  Jan van der Werf(f), arbeider. Jan, die op 27-1-1799 te Nieuw Strijen (= Poortvliet) is gedoopt, is de zoon van Cornelis van der Werff en van Clasina Quist. Catilina Geuze overlijdt te Poortvliet op dinsdag 23-2-1856. Jan van der Werff overlijdt op dinsdag 4-11-1856, eveneeens te Poortvliet.

 4. Cornelia Geuze, geboren op 7-1-1790 en gedoopt op 10-1-1790.

 5. Maria Geuze, geboren op 8-5-1792 en gedoopt op 13-5-1792. 

 6. Willem Geuze, geboren op 30-6-1797, gedoopt op 2-7-1797en overleden te Scherpenisse op vrijdag 14-7-1815. Het beroep van Willem is boereknecht.. . 

 7. Pieter Geuze, geboren op 3-5-1799 en gedoopt op 5-5-1799. Hij overlijdt te Oud Vossemeer op vrijdag 6-8-1880. Pieter Geuze, boereknecht, huwt op donderdag 16-9-1830 te Tholen met  Elisabeth van Le(e)uwen, landvrouw, die op 13-3-1794 te Oud Vossemeer is geboren, als de dochter van Antonie (Anton) van Le(e)uwen en van Maatje van Driel. Elisabeth overlijdt op 22-7-1872 te Tholen.

 8. Aaltje Geuze, gedoopt op 9-7-1804 en overleden te Poortvliet op maandag 1-2-1886. Aaltje, van beroep dienstmeid, huwt op woensdag 4-5-1836 te Tholen met  Johannes Heijboer, arbeider, boerenknecht, die omstreeks 1803 te Oosterland is geboren als de zoon van Cornelis Heijboer en van Elizabeth van der Ree. Johannes overlijdt te Poortvliet op vrijdag 28-3-1879. Aaltje overlijdt eveneens te Poortvliet en wel op maandag 1-2-1886. . 

 9. Marinus Geuze, geboren op 22-12-1807 en gedoopt op 25-12-1807. Getuigen bij de doop van Marinus zijn de echtelieden Marinus Geuze en Catharina Hartog. Marinus Geuze, van beroep landman, landmansknecht, overlijdt op zondag 14-4-1889 te Poortvliet. Hij huwt op vrijdag 10-1-1833 te Scherpenisse met  Neeltje Menheere. Neeltje is geboren te Westkerke op 26-6-1809 en is op 2-7-1709 te Scherpenisse gedoopt. Bij haar doop getuigen Pieter Bruinzeel en Neeltje Blok, echtgenoten. Neeltje Menheere is de dochter van Cornelis Abrahamse Menheere en van Maatje van der Klooster. Neeltje Menheere overlijdt te Poortvliet op vrijdag 17-12-1888.

 d. Cornelia Geuze, de dochter van Willem Geuze en Adriana Bolet, is gedoopt op 15-1-1757 te Westkerke. Cornelia, die de beroepen heeft gehad van dienstbode en arbeidster, huwt op 1-5-1781 te Poortvliet met  Maarten Heiboer, die in 1732 of 1733 te St. Maartensdijk is geboren, als de zoon van Jan Heijboer en van Johanna Maartense Blommers. Maarten Heiboer wordt begraven te Poortvliet op 13-1-1809. Vóór zijn huwelijk met Cornelia Geuze is Maarten Heiboer gehuwd geweest met  Johanna (Anna) Kwist. De drie kinderen uit het huwelijk van Maarten Heiboer en Cornelia Geuze zijn: 

 1. Adriaantje (Adriana) Heiboer, geboren op 12-11-1781 te Poortvliet en aldaar gedoopt op 18-11-1781. Getuigen bij de doop van Adriaantje zijn Willem Geuse en Aaltje Geuse. Adriaantje overlijdt te Tholen op woensdag 4-1-1843. Adriana Heiboer (Adriaantje Heijboer) huwt op 26-4-1807, met de ondertrouw op 10-4-1807, te Poortvliet met  Pieter Dirkse van Driel, arbeider, die op 12-3-1786 te Poortvliet is geboren, die aldaar op 19-3-1786 is gedoopt en die op maandag 8-1-1849 te Rilland en Maire overlijdt. Bij zijn doop getuigen Marinus van Cappelen en Dina de Jong. Pieter Dirkse van Driel is de zoon van Dirk van Driel en van Anna de Valk. In zijn overlijdensakte is aangetekend dat hij ten tijde van zijn overlijden met zijn echtgenote  Johanna Jongejan woonachtig was te Tholen. 

Het huwelijk van Pieter Dirkse van Driel en Johanna Jongejan, die dan weduwe is van  Philippus Wessels, is gesloten te Tholen op woensdag 11-3-1846. Johanna is geboren te Spijkenisse omstreeks het jaar 1791, als de dochter van Johannes Jongejan en van Ingelje Jonker. Zij overlijdt op 78-jarige leeftijd, op zaterdag 23-3-1867 te Tholen. Philippus Wessels, dagloner, stadsarbeider, de zoon van Jacob Wessels en van Maria Witte, is omstreeks 1781 te Tholen geboren en hij overlijdt aldaar op zaterdag 1-3-1845. Het huwelijk van PHilippus Wessels en Johanna Jongejan is gesloten te Tholen op zaterdag 22-4-1813. Philippus is dan weduwnaar van  Catharina Sebastiana Beunis.

 2. Janna Heiboer, geboren te Poortvliet op 22-1-1784 en aldaar gedoopt op 25-1-1784. Bij haar doop getuigen Janis Heiboer en Matje Leenheer. Janna huwt met  Johannes van de Velde, die omstreeks 1781 te Koudekerke is geboren, als de zoon van Anthonij van de Velde en van Matje Goedhart. Johannes van de Velde, arbeider, overlijdt te Poortvliet op zondag 17-11-1822. Janna Heiboer, van beroep arbeidster, overlijdt te Poortvliet op vrijdag 22-1-1847.

 3. Willem Heiboer, geboren te Poortvliet op 25-3-1785 en aldaar gedoopt op 27-3-1785. Willem Geuze en Aaltje Geuze getuigen bij zijn doop. Willem Heijboer overlijdt te Poortvliet op 30-7-1785. 

Na de dood van Maarten Heiboer huwt Cornelia Geuze in 1810 te Poortvliet met  Pieter Anthonisse Quist. Deze man is dan weduwnaar van  Cornelia Christiaanse, die geboren en wonende is te Poortvliet en met wie hij op 18-3-1777, met de ondertrouw op 28-2-1777, te Poortvliet was gehuwd. Cornelia Christiaanse is gedoopt te Poortvliet op 22-9-1754, waarbij de doopgetuigen zijn Cornelis Christiaanse en Elisabet Le Rooij. Zij is de dochter van Dingenis Christiaanse en van Janna Slootmaker. Cornelia overlijdt te Poortvliet op 22-6-1809. Pieter Quist, de zoon van  Anthonie Pietersen Quist, schoolmeester en van  Kornelia Rimpelaer, is geboren te Nieuw Vossemeer op 24-3-1755 en is aldaar gedoopt op 30-3-1755. Bij de doop getuigt Martinis Scheepers sijn vrouw Ammerens Pippinks. Pieter Anthonisse Quist overlijdt te Poortvliet op 6-10-1810. Anthonie Pietersen Quist, de zoon van Pieter Quist en van Amerensje Pipping, is gedoopt te Nieuw Vossemeer op 22-9-1726, met als doopgetuigen Anthonij Quist en Anna Maria Huijssers. Kornelia Rimpelaer, de dochter van Pieter Rimpelaer en van Rosetta Krull, is te Dinteloord gedoopt op 10-8-1721. Bij haar doop getuigen Wouter Verbeek en Cornelia Cornelisse.

Na het overlijden van Pieter huwt Cornelia op 1-3-1813 te St. Maartensdijk met  Jan (Jean Cornelisse) Koopman, van beroep dagloner, gedoopt op 9-9-1764 te Scherpenisse en te St. Maartensdijk overleden op donderdag 29-7-1813. Hij is de zoon van Cornelis Koopman en van Susanna Marinus Noordijke. Jan Koopman is bij zijn huwelijk met Cornelia Geuze weduwnaar van Cornelia Westdorp. Cornelia Geuze huwt voor de vierde keer. ditmaal op donderdag 12-5-1814 te St. Maartensdijk met  Daniel Daniëlze, arbeider. Daniel is gedoopt te Poortvliet op 23-3-1755. Bij zijn doop getuigen Habekuk Daniëlze en Jacomijntje Daniëlze. Hij is de zoon van Willem Daniëlze en van Neeltje van Oevere(n). Daniel Daniëlze is bij zijn huwelijk met Cornelia Geuze weduwnaar van  Hendrika Smuls (Snul). Daniel, dan 86 jaar oud, arbeider, overlijdt te St. Maartensdijk op woensdag 8-9-1841. Cornelia Geuze, dan 66 jaar, arbeidster, overlijdt op zaterdag 24-5-1823 te St. Maartensdijk.

Merkwaardig te noemen is het feit dat bij de huwelijken van Cornelia Geuze haar moeder steeds vermeld wordt als Cornelia Bollet. Vervolgens wordt in haar overlijdensakte haar moeder vermeld met de naam Adraantje Noordijke.

 e. Aaltje Geuze; gedoopt te Westkerke op 7-4-1760. Getuigen bij de doop zijn Willem de Korte en Leena Geuze. Aaltje gaat op 20-4-1775 te Scherpenisse in ondertrouw met  Cornelis van Es, die te Almkerk is geboren en die in september 1805 te Scherpenisse overlijdt. Aaltje Geuze overlijdt in april 1805 te Scherpenisse. Bij Cornelis van Es krijgt zij negen kinderen, allen te Scherpenisse geboren en gedoopt:: 

 1. Pieternella van Es, geboren op 2-4-1776 en gedoopt op 7-4-1776. Pieternella overlijdt te Scherpenisse op woensdag 26-3-1845. Zij is dan weduwe van  Johannis Tichom (Johannes Tichem). Johannes overlijdt te Scherpenisse op woensdag 7-6-1820, 51 jaar oud en arbeider. Hij is de zoon van  Jacob Tichem en van  Maria Koense.

 2. Jan van Es, geboren op 14-12-1777 en gedoopt op 21-12-1777. Deze zoon is in februari 1779 te Scherpenisse overleden.

 3. Alida (Aaltje) van Es, geboren op 15-3-1780 en gedoopt op 19-3-1780. Zij overlijdt te Scherpenisse op vrijdag 5-4-1844. Aaltje van Es, van beroep arbeidster, is gehuwd met  Cornelis Bruijnzeel, arbeider. Cornelis. de zoon van  Jan Bruijnzeel en van  Aaltje (N)Oom, is geboren te Scherpenisse op 18-4-1778 en wordt aldaar gedoopt op 19-4-1778. Hij overlijdt op maandag 6-11-1848 te Scherpenisse.

 4. Cornelia van Es, geboren op 8-1-1782 en gedoopt op 13-1-1782. Cornelia, van beroep arbeidster, overlijdt op dinsdag 1-2-1848 te Poortvliet. Zij is gehuwd met  Jan Overbeek(e), arbeider, die op 4-11-1785 te Scherpenisse is geboren, aldaar is gedoopt op 3-11-1785 en die op dinsdag 30-10-1855 te Poortvliet overlijdt. Jan is de zoon van Martinis Overbeek(e) en van Catharina Kateflooi (Godefrooij).

 5. Jan van Es, geboren op 6-8-1784 en gedoopt op 8-8-1784. Hij overlijdt te Scherpenisse in november 1784.

 6. Jan van Es, geboren op 6-1-1786 en gedoopt op 8-1-1786. Hij overlijdt op donderdag 9-1-1845 te Stavenisse. Jan van Es, van beroep kanonnier kustwachter, arbeider, huwt op donderdag 27-8-1812 te Stavenisse met  Geertje de Jong(e), die op 28-6-1792 te Stavenisse is geboren, die aldaar op 1-7-1792 is gedoopt en die als particuliere overlijdt te Stavenisse op dinsdag 6-6-1876. Bij haar doop getuigen Stoffel de Jong en Cornelia van Rossem. Geertje is de dochter van Lambregt de Jong(e) en van Adriana Krijgsman (Kriesman, Krisman).

 7. Johanna van Es, geboren op 3-3-1788 en gedoopt op 9-3-1788. Johanna overlijdt te Scherpenisse op donderdag 2-5-1822.

 8. Maria van Es, geboren op 17-3-1792 en gedoopt op 25-3-1792. Deze dochter overlijdt in september 1792 te Scherpenisse. 

 9. Maria van Es, geboren op 5-8-1794 en gedoopt op 10-8-1794. Zij overlijdt te Scherpenisse in maart 1797.. 

 f. Marinus Geuze, de zoon van Willem Geuze en Adriana Bolet, is gedoopt te Westkerke op 16-4-1763. Getuigen bij de doop zijn Daniel Fijtel en Maatje Bolets. Marinus, van beroep arbeider, overlijdt te Scherpenisse op 19-2-1822. Hij huwt op 23-2-1802 te Scherpenisse met  Catharina Hartog, die op 11-5-1764 te Scherpenisse is gedoopt en die dan weduwe is van  Joost Beste(n)broer, die op 29-1-1758 te Stavenisse is gedoopt en met wie zij op 27-10-1789 te Scherpenisse is gehuwd. Joost overlijdt te Scherpenisse in november 1799. Catharina is de dochter van Benjamin Hartog, gedoopt te St. Maartensdijk op 7-1-1731 en aldaar overleden op 29-10-1818 en van Elisabeth Kennis(se), die op 11-1-1733 te Scherpenisse is gedoopt. Catharina Hartog overlijdt te Scherpenisse op vrijdag 26-11-1841. Joost Bestenbroer is de zoon van  Frans Bestenbroer en van  Kaatje Tjonke. Getuigen bij de doop van Joost Bestenbroer zijn Joost Bestenbroer en Jacomijntje Step. Marinus Geuze en Catharina Hartog krijgen vier kinderen, die zijn geboren en gedoopt te Scherpenisse: 

 1. Willem Geuze, geboren op 4-1-1803 en gedoopt op 9-1-1803. Hij overlijdt op zaterdag 10-10-1857 te Poortvliet. Willem, van beroep boereknecht, landman, huwt op donderdag 7-3-1833 te Poortvliet met  Rebekka van Dis, boerin, landvrouw, die op 3-8-1800 te Dinteloord is gedoopt en die op zaterdag 14-3-1840 te Poortvliet overlijdt. Rebekka is de dochter van Johannis Meeuwisse van Dis en van Cornelia Herbertse Vriens, boerin. De ouders van Rebekka van Dis zijn te Dinteloord gehuwd op 15-6-1794, met de ondertrouw op zaterdag 31-5-1794. Rebekka is eerder gehuwd met  Matthijs Rochus (Rokus) Bierens, landman. Matthijs is geboren op 4-6-1802 te Tholen en is aldaar gedoopt op 13-6-1802, met als doopgetuigen Matthijs Rokus Bierens en Aagje La Roy. Hij overlijdt te Poortvliet op 31-1-1832. Matthijs Rochus (Rokus) Bierens is de zoon van Pieter Bierens en van Pieternella Joppe.  Pieter Bierens, de zoon van Nicolaas Bierens en van Neeltje Koolhaart, is te Tholen gedoopt op 31-3-1755, waarbij getuigen Arie Bierens en Krijntje Kuijpers. Pieter wordt op 3-12-1808 te Poortvliet begraven. Op 26-12-1795 huwt Pieter Bierens, dan weduwnaar van Adriana Elenbaas, bouwvrouw, te Steenbergen met  Pieternella Joppe, de dochter van Isak Cornelisse Joppe en van Maria Adriaanse Quist. Pieternella is op 23-6-1765 te Nieuw Vossemeer gedoopt en zij wordt op 6-6-1810 begraven. Isak Cornelisse Joppe overlijdt te Nieuw Vossemeer op vrijdag 4-8-1775. Zijn huwelijk met Maria Adriaanse Quist wordt te Nieuw Vossemeer gesloten op 29-4-1759, met de ondertrouw op 13-4-1759.  Maria Adriaanse Quist, de dochter van Adriaan Quist en van Willemijntje Pieters de Neef, is gedoopt te Nieuw Vossemeer op 7-8-1729, waarbij getuigen Jan Blankenburg en Maria Bisschop. Adriaan Quist en Willemijntje de Neef huwen te Steenbergen op zaterdag 11-12-1723. De ondertrouw van Pieter Bierens en Adriana Elenbaas is gesloten te Tholen op 23-2-1785. Hij is dan jonge man, zij is dan weduwe van Huijbregt van der Malen.

Willem Geuze huwt op donderdag 17-12-1840 te Poortvliet met  Maria Johanna Wijnan(d)s. Maria Johanna is op 1-5-1820 te Poortvliet geboren. Zij is de dochter van Kornelis Wijnan(d)s, overleden te Poortvliet en van Krijna Mijnheere, winkelierster, eveneens overleden te Poortvliet. Maria Johanna Wijnan(d)s, landbouwster, overlijdt op maandag 3-3-1890 te 's Heer Arendskerke. Zij is dan gehuwd met  Kornelis Heijboer, landman. Kornelis is op 3-2-1833 te Poortvliet geboren en hij overlijdt op dinsdag 8-3-1904 te 's Heer Arendskerke. Hij is dan gehuwd met  Rebekka Maria Dierx. Kornelis Heijboer is de zoon van Mattheus Heijboer en van Matje Hage (Jage). Het huwelijk van Kornelis Heijboer, landbouwer, 58 jaar en Rebekke Maria Dierx, 33 jaar, wordt gesloten te Breskens op woensdag 18-2-1891. Rebekke (Rebekka) Dierx is de dochter van Pieter Jacobus Dierx, vleeschhouwer en van Elisabeth Rebekka van den Heuvel.

 2. Cornelis Geuze, geboren op 24-12-1803 en gedoopt op 1-1-1804. 

 3. Adriana Geuze, geboren op 15-5-1805, gedoopt op 19-5-1805 en overleden te Poortvliet op vrijdag 15-5-1891. Adriana is op 2-5-1828 te St. Maartensdijk gehuwd met  Hu(i)bregt Scherpenisse, arbeider, die op 18-8-1803 te Scherpenisse is geboren, als de zoon van Kornelis Scherpenisse, dagloner, die op 22-7-1766 te Scherpenisse is geboren en van Jannetje Slootmaker.  Hu(i)bregt Scherpenisse overlijdt te Poortvliet op dinsdag 20-1-1857. De ouders van Kornelis Scherpenisse zijn Hubregt Scherpenisse en Janna de Jong. Huibregt Scherpenisse en Adriana Geuze krijgen een dochter:  Catharina Scherpenisse, die op donderdag 4-3-1847 te Scherpenisse is geboren en die te Bergen op Zoom overlijdt op dinsdag 26-6-1934. Catharina Scherpenisse, dienstbode, huwt op donderdag 13-5-1875 te Oud Vossemeer met  Jan Kornelis de Jager, boereknecht, de zoon van Leendert de Jager en van Adriana Quist. Jan Kornelis is te Tholen geboren op vrijdag 24-1-1845 en hij overlijdt te Oud Vossemeer op donderdag 21-10-1926.

 4. Marinus Geuze, geboren op 29-8-1806 en gedoopt op 1-9-1806.

De twee kinderen uit het huwelijk van Willem Geuze (1725-1797) en Johanna Hendriks de Graaf zijn:

 a. Hendrik Geuze, gedoopt te Scherpenisse op 22-9-1771. Doopgetuigen zijn Mattheus H. de Graaf en Tannetje Blok. Hendrik overlijdt op dinsdag 23-2-1813 te Scherpenisse. Zijn beroep was dagloner (journalier).  

 b. Jannetje Geuze, geboren op 31-10-1773 te Westkerke en gedoopt aldaar op 7-11-1773. Haar moeder wordt vermeld als Janna de Graaf. Jannetje overlijdt te Scherpenisse op maandag 15-9-1823, 48 jaar oud, arbeidster en weduwe van  Frans Duine, kledermaker. Frans is overleden op donderdag 13-7-1820 te Scherpenisse. Hij was 54 jaar oud, echtgenoot van Jannetje Geuze en de zoon van Marinus Duine en van Maria Poot.   

 IIIa2. Matje Bolet

Gedoopt op 16-12-1725 te Westkerke. Deze dochter overlijdt aldaar op 22-4-1727.

 IIIa3. Matje Bolet

Gedoopt op 16-2-1727 te Westkerke. Dit meisje overlijdt in dezelfde plaats op 24-4-1727.

 IIIa4. Matje Bolet

Gedoopt op 10-4-1729 te Westkerke. Zij overlijdt op 13-6-1729 te Westkerke.

 IIIa5. Matje Bolet

Gedoopt te Westkerke op 9-6-1737. Deze dochter overlijdt in dezelfde plaats op 15-6-1737.

 IIIa6. Cornelia Bolet

Cornelia is gedoopt op 20-12-1739 te Westkerke. Zij is op 9-7-1763 te Scherpenisse in ondertrouw gegaan met  Pieter Feijtel, landman. Pieter is gedoopt op 18-8-1743 te Scherpenisse. Hij is de zoon van Joost Adriaanss Feijtel, geboren in 1705 en overleden in 1758 en van Cornelia van Borne, die is geboren in 1708 en die in 1748 is overleden. Pieter Feijtel is de broer van Daniel Joostz Feijtel, die gehuwd is met de in 1742 geboren Matje Bolet. Dit echtpaar wordt later besproken. Cornelia Bolet overlijdt te Westkerke op 3-5-1782. Pieter Feijtel overlijdt te Scherpenisse op 28-10-1783.

Uit het huwelijk van Cornelia Bolet en Pieter Feijtel kennen wij negen kinderen:

 a. Cornelia P. Feijtel. Deze boerendochter is geboren te Westkerke en is gedoopt op 11-2-1764 te Scherpenisse. Zij huwt op 11-9-1787, met de ondertrouw op 25-8-1787, te Scherpenisse met  Marinus Noordijke, boerenknecht, vrachtenaar. Hij is gedoopt op 7-7-1759 te Scherpenisse en is de zoon van Cornelis Adriaanse Noordijke, geboren in 1721 en overleden in 1763 en van Tannetje Labeur,  die is geboren in 1718 en die is overleden in 1778. Marinus is de broer van Adriaan Noordijke, geboren in 1745, van Gillis Noordijke, geboren in 1746, van Hendrijntje Noordijke, geboren in 1755, van Adriaan Noordijke, geboren in 1757, van Elizabeth Noordijke, geboren in 1760 en overleden in 1802 en van Hendrina Noordijke, die in 1763 is geboren. Marinus Noortdijke, cultivateur, overlijdt te Scherpenisse op donderdag 28-3-1811, 51 jaar oud. Cornelia P. Feijtel overlijdt op woensdag 12-12-1827 te Scherpenisse.

In het Archief van de Rekenkamer van Zeeland vinden wij enkele transacties van Marinus Noordijke:

1. In 1787/1788 koopt hij voor £ 58:6:8 te Scherpenisse van Nicolaas Gijseling een huis met erf.

2. In 1792/1793 koopt hij van Dingnus Koopman te Scherpenisse een huis met hof en erf voor £ 440:0:0.

3. In 1794/1795 koopt hij voor £ 557:15:8 van Pieter Scherpenisse te Scherpenisse een stuk land.

4. In 1798/1799 koopt hij te Scherpenisse voor £ 101:6:10 een stuk land van Cornelis Menheere.

5. In hetselfde jaar koopt hij voor £ 200:6:8 van dezelfde man te Scherpenisse een stuk land.

De negen kinderen uit het huwelijk van Cornelia P. Feijtel en Marinus Noordijke zijn:

 1. Cornelis Noordijke, geboren op 7-1-1788 en gedoopt op 13-1-1788 te Scherpenisse. Hij overlijdt te Scherpenisse in juli 1803.

 2. Pieter Noordijke, geboren op 21-11-1790 en gedoopt op 28-11-1790 te Scherpenisse. Pieter, die van beroep landman en huisknecht is geweest, overlijdt op 26-3-1867 te Scherpenisse, als weduwnaar van  Cornelia van As, met wie hij op 10-6-1813 te Scherpenisse is gehuwd. Cornelia is geboren op 1-5-1789 en is gedoopt op 3-5-1789 te Scherpenisse. Zij is de dochter van Wouter Janss en van Alida (Aaltje) van As en zij overlijdt te Scherpenisse op 8-2-1865. Alida van As is de dochter van  Krijn van As en van  Rachel Elenbaas. Krijn en Rachel gaan op 26-8-1729 te Tholen in ondertrouw.

Wouter Janss (Wouter van As) is te Stavenisse gedoopt op 28-2-1740, als de zoon van  Jan Wouterszoon van Asch en van  Adriana Jeremiasse Elenbaas, die op 6-1-1715 te St. Annaland is gedoopt en die de dochter is van Jeremias Witte Elenbaas en van Anna Vroegop. Bij de doop van Adriana getuigen Anthoni Janss Caashoeck en Aarjaantje Potappels. Jan Wouterszoon van Asch en Adriana Jeremiasse Elenbaas huwen te Stavenisse op 5-7-1736. Jan Wouterszoon van As is de zoon van  Wouter Gommertse van Asch en van  Lijsbeth Krijnze Colle.  Jeremias Witte Elenbaas is op 9-7-1684 te Stavenisse gedoopt en hij overlijdt aldaar omstreeks 1748.  Anna Pieters Vroegop is gedoopt te St. Annaland op 17-8-1688 en zij is overleden te St. Annaland op 14-5-1760. Jeremias Witte Elenbaas en Anna Pieters Vroegop huwen te St. Annaland op 30-6-1709. Jeremias was eerder gehuwd met  Neeltien Leenders Elenbaas, die te Oosterlant is geboren en wel op 14-3-1708, met de ondertrouw op 25-2-1708, te St. Annaland. Wouter Gommertse van Asch, geboren te Stavenisse en Lijsbeth Krijze Colle, die eveneens te Stavenisse is geboren, huwen te Stavenisse op 7-5-1698.Na het overlijden van Lijsbeth Colle huwt Wouter van Asch op 4-5-1729 te Stavenisse met  Jacomientje Jacobs, die dan weduwe is van  Johannes van Luicx.

De gegevens over de familie Van As hebben wij overgenomen uit "Bijdrage tot de Genealogie van het geslacht Van As/Van Ast (van het eiland Tholen)" van de hand van mevrouw C.L. van Es - van der Have. Dit werkje hebben wij aangetroffen in het gemeente-archief van Tholen te St. Maartensdijk.

In het huwelijk van Pieter Noordijke en Cornelia van As zijn twee zonen geboren: 

 a. Marinus Noordijke, geboren te Scherpenisse op dinsdag 20-12-1814 en aldaar overleden op vrijdag 2-6-1893. Deze man, van beroep boereknecht en landbouwer, huwt op vrijdag 21-7-1837 te Scherpenisse met  Adriana Mol, die op zaterdag 19-8-1815 te St. Philipsland is geboren en die te Scherpenisse overlijdt op dinsdag 1-10-1878. Adriana is de dochter van Cornelis Mol en van Thona (Thona, Tona) de Groene. Uit het huwelijk van Marinus Noordijke en Adriana Mol is ons een dochter bekend:  Wouterina Noordijke, die is geboren op donderdag 19-10-1854 te Scherpenisse en die aldaar overlijdt op 23-1-1947. Wouterina huwt op 26-9-1889 te Scherpenisse met  Cornelis Bevelander, landman, die op 27-11-1849 te Poortvliet is geboren, als de zoon van Jacob Bevelander, geboren in 1823 en overleden in 1895 en van Elizabeth Vermaas, die in 1819 is geboren en die in 1911 is overleden. Cornelis Bevelander overlijdt te Scherpenisse op woensdag 4-3-1931.  Cornelis Mol, de zoon van Machiel Mol en van Aaktje Hage, is in juni 1781 te St. Philipsland geboren en hij is overleden te St. Philipsland in mei 1816. Cornelis Mol, landbouwer, pachter van de hoeve "De Noordhoeve", huwt op 17-7-1802 te St. Philipsland met  Anthona (Thona, Tona) de Groene, landvrouw, boerinne, de dochter van Jacob de Groene en van Neeltje Kuijper (Kuipers). Anthona is geboren te Nieuw Vossemeer op 8-8-1776 en zij overlijdt te Poortvliet op 25-10-1849. Na het overlijden van Cornelis Mol, huwt Anthona de Groene op 10-8-1817 te St. Philipsland met  Pieter Cornelis Faasse, dienstknegt, de zoon van Gerrit Daase en van Rebecca Pieterse Bierens. Pieter Faasse is te Steenbergen geboren op 1-3-1791 en hij is te Scherpenisse overleden op 6-8-1840. 

 b Cornelis Noordijke, die te Scherpenisse is geboren op 2-1-1819 en die aldaar  overlijdt op 12-4-1906. Cornelis, van beroep boerenknecht, landbouwer, huwt op 3-5-1850 te Scherpenisse met  Willemientje Bolier, dienstmeid. Willemientje is geboren op 6-7-1819 te Scherpenisse. Zij is de dochter van Leendert Bolier Czn, arbeider en van Maria Beeke. Willemientje overlijdt op 16-1-1907 te Scherpenisse. 

 Leendert Bolier Czn is te Scherpenisse geboren op 4-11-1777, is aldaar gedoopt op 16-11-1777 en hij overlijdt te Scherpenisse op zondag 20-9-1857, op de leeftijd van 79 jaar. Hij is de zoon van Cornelis Bolier en van Adriaanrtje Tholenaar (Tolenaer).  Maria Beeke (Peker) is op 10-1-1781 te Scherpenisse geboren, is aldaar gedoopt op 21-1-1781 en zij overlijdt, 47 jaar oud, op donderdag 20-11-1828 te Scherpenisse. Haar beroep was arbeidster. Maria Beeke (Peker) is de dochter van Philip(pus) Beeke (Peker) en van Cornelia Geuze.

Cornelis Noordijke en Willemientje Bolier krijgen voor zover ons bekend drie kinderen:

 a. Pieter Noordijke, op maandag 10-2-1851 te Scherpenisse geboren. Pieter, van beroep landbouwer, huwt op donderdag 29-3-1888 te Scherpenisse met  Willemina Cornelia Geuze. Zij is op vrijdag 18-2-1853 te Scherpenisse geboren en is de dochter van Dirk Geuze, landbouwer, bodedienst, boereknecht en van Elizabeth Hartog, dienstmeid. Dirk en Elizabeth zijn ook genoemd hierboven als de ouders van Adriaan Arend Geuze.  Elizabeth Hartog is op donderdag 8-2-1827 te Scherpenisse geboren en zij overlijdt aldaar op zondag 24-3-1889. Zij is de dochter van Cornelis Hartog, beurtschipper van Scherpenisse en van Wilhelmina Kievit. Elizabeth Hartog, van beroep dienstmeid, particuliere, huwt op donderdag 10-4-1857 te Scherpenisse met  Dirk Geuze, die op maandag 26-5-1823 te Scherpenisse is geboren, als de zoon van Matthijs Geuze en van Neeltje Lobbezoo. Dirk, van beroep landbouwer, boerenknecht, bodedienst, overlijdt op donderdag 4-12-1890 te Scherpenisse. Behalve zoon Adriaan Arend en dochter Willemina Cornelia kennen wij nog vier kinderen van Dirk Geuze en Elizabeth Hartog: 

 1. Neeltje Janna Geuze, geboren op donderdag 3-5-1855 te Scherpenisse en aldaar op de leeftijd van 10 maanden overleden op maandag 24-3-1856. 

2. Cornelis Adriaan Geuze. Deze zoon wordt besproken bij de familie Schot. Hij is de echrgenoot van Adriana Huberdina Schot.

 3. Neeltje Janna Geuze, te Scherpenisse geboren op donderdag 9-1-1862 en aldaar op donderdag 12-6-1862 overleden, 5 maanden oud. 

 4. Neeltje Geuze, op donderdag 5-2-1863 te Scherpenisse geboren en in die plaats overleden op maandag 29-6-1863, 4 maanden oud. 

 b. Maria Lena Noordijke, op zaterdag 22-10-1853 te Scherpenisse geboren en aldaar op donderdag 6-12-1923 overleden. Zij huwt op donderdag 6-1-1876 te Scherpenisse met  Johannes Rijstenbil, landbouwer. Johannes is op donderdag 5-6-1851 te Scherpenisse geboren. Hij is de zoon van Jan Rijstenbil en van Jannetje Jansens. Johannes Rijstenbil overlijdt te Scherpenisse op zondag 26-12-1915. 

 Jan Rijstenbil is te Scherpenisse geboren op 17-12-1809, is aldaar gedoopt op 24-12-1809 en overlijdt in zijn geboorteplaats op donderdag 23-12-1879. Zijn beroep was wethouder. Hij is gehuwd met  Jannetje Jansens, die op 3-1-1811 te Scherpenisse is geboren, die aldaar op 6-1-1811 is gedoopt en die in die plaats als particuliere overlijdt op zaterdag 20-12-1879. Jan Rijstenbil (Rijssenbil) is de zoon van Arend Rijstenbil (Rijssenbil) en van Catharina van de Velde. Bij zijn doop getuigen Jan Rijssenbil en Geertje Engelvaart, echtgenoten. Jannetje Jansens is de dochter van Jacob Jansens en van Martha Laven. De broer van Jannetje Jansens, Leendert Jansens, komen wij later nog tegen.

 c. Wouter Cornelis Noordijke. Hij is op dinsdag 21-7-1857 te Scherpenisse geboren en overlijdt in die plaats op maandag 14-11-1859.

 3. Tannetje Noordijke, de dochter van Marinus Noordijke en van Cornelia P. Feijtel, is geboren op 9-4-1793 en gedoopt op 14-4-1793 te Scherpenisse. Zij overlijdt aldaar op 22-1-1833. Tannetje, die gewerkt heeft als dienstmaagd en arbeidster, huwt op 23-8-1820 te Scherpenisse met  Willem van Dijke, arbeider, kustwachter. Willem is geboren op 25-9-1788 te Scherpenisse en is aldaar gedoopt op 28-9-1788. Hij is de zoon van Cornelis van Dijke, geboren in 1760 en overleden in 1812 en van Katharina van de(r) Klooster, die is gedoopt te Poortvliet op 25-12-1763 en die is overleden te Scherpenisse op maandag 15-1-1844. Catharina van de Klooster is de dochter van Willem van der Klooster en van Catharina Soetens. Getuigen bij haar doop zijn Johannes van de Klooster en Maatje Klerks. Willem van der Klooster en Catharina Soetens huwen te Poortvliet op 31-3-1761. Cornelis van Dijke, jonge man, geboren te Westkerke en Catharina van der Klooster, jonge dame, huwen te Poortvliet op 9-7-1786, met de ondertrouw op 23-6-1786. Willem van Dijke overlijdt op 4-9-1846 te Scherpenisse. De vier kinderen uit het huwelijk van Tannetje en Willem zijn: 

 a. Catharina van Dijke, geboren op 7-2-1821 te Scherpenisse en aldaar overleden op 8-2-1821. 

 b. Cornelis van Dijke, op 1-10-1822 te Scherpenisse geboren en in die plaats overleden op 10-2-1902. 

 c. Marinus van Dijke, geboren op 20-12-1824 te Scherpenisse en aldaar overleden op 17-9-1842. 

 d. Catharina van Dijke, geboren te Scherpenisse op 8-8-1826 en in die plaats overleden op 28-9-1826.

Gaan we hier verder met het gezin van Marinus Noordijke en Cornelia P. Feijtel.

 4. Cornelia Noordijke, geboren op 5-9-1794 en gedoopt op 14-9-1794 te Scherpenisse. Cornelia overlijdt vermoedelijk vóór 28-9-1804. 

 5. Cornelis Noordijke, geboren op 15-12-1798 en gedoopt op 23-12-1798 te Scherpenisse. Hij overlijdt in die plaats op 4-2-1825. Hij was boerenknecht en is bij zijn overlijden ongehuwd.

 6. Marinus Noordijke, geboren op 13-9-1801 en gedoopt op 20-9-1801 te Scherpenisse. Marinus overlijdt aldaar ongehuwd op 16-3-1848. Hij was militair.

 7. Jacob Noordijke, geboren op 24-7-1803 en gedoopt op 31-7-1803 te Scherpenisse. Hij overlijdt te Scherpenisse in het jaar 1803.

 8. Cornelia Noordijke; geboren op 28-9-1804 en gedoopt op 7-10-1804 te Scherpenisse. Zij overlijdt in die plaats op donderdag 3-7-1856. Cornelia huwt op 15-7-1830 te Scherpenisse met  Dirk Oudesluijs, boerenknecht, arbeider. Dirk is geboren op 9-1-1803 en is gedoopt op 16-1-1803 te Poortvliet. Hij is de zoon van Marinus Oudesluis, landman en van Jannetje van de Zande, landvrouw. Na het overlijden van zijn vrouw Cornelia en nadat zijn zonen Cornelis en Marinus hem in april 1866 zijn voorgegaan, emigreert Dirk Oudesluijs op 11-4-1867 met zijn zoon Pieter Cornelis naar de Verenigde Staten van Amerika, waar hij op 7-10-1872 te Grand Rapids in Michigan, overlijdt. 

De gegevens over het gezin van Dirk Oudesluijs zijn door ons overgenomen uit "Het geslacht Oudesluijs van ca. 1590 tot heden (1983)", welk werk zich bevindt in het Gemeentearchief van Tholen te St. Maartensdijk.

In het huwelijk van Dirk Oudesluijs en Cornelia Noordijke worden zes kinderen geboren: 

 a. Jannetje Oudesluijs, geboren op 17-12-1830 en overleden op 3-6-1831 te Scherpenisse. 

 b Marinus Oudesluijs, geboren op 13-12-1834 te Scherpenisse. Hij overlijdt op 5-3-1905 te Grand Rapids in Michigan, USA. Marinus, van beroep boerenknecht, huwt op 29-4-1859 te Oud Vossemeer met   Anna Martina Rijstenbil. Het gezin emigreert op 17-4-1866 naar de USA. Anna is op vrijdag 9-3-1838 te Oud Vossemeer geboren als de dochter van Jan Rijstenbil en van Jopje Gebraad.

 c. Pieter Jan Oudesluijs, geboren op 14-1-1836 en overleden op 2-5-1837 te Scherpenisse. 

 d. Pieter Cornelis Oudesluijs, geboren op 7-6-1837 te Scherpenisse. Hij emigreert op 11-4-1867, samen met zijn vader en als vrijgezel, naar de USA. Hij huwt te Grand Rapids in Michigan, op 13-1-1873 met  Cornelia Quist. Pieter, van beroep boerenknecht, overlijdt te Grand Rapids in de USA op 24-12-1912.

 e. Jannetje Oudesluijs, geboren op 1-5-1840 te Scherpenisse. Zij overlijdt te Tholen op 20-5-1884. Op 30-11-1870 huwt zij te Tholen met  Jacob Deurloo, metselaar, geboren te Tholen op zaterdag 4-11-1826. Jacob is de zoon van Jan Deurloo, metselaar en van Jacoba Flikweert.. 

 f. Cornelis Oudesluijs, geboren op 20-8-1841 te Scherpenisse. Hij emigreert als vrijgezel in april 1866 naar de USA en huwt op 14-10-1868 te Grand Rapids in Michigan met  Maria Christina Mol, die in het voorjaar van 1868 naar de USA emigreerde. Zij is te Oud Vossemeer geboren op woensdag 3-6-1840, als de dochter van Cornelis Mol en van Adriana Soetens. Cornelis Oudesluijs, van beroep boerenknecht, arbeider (in Amerika veger in een fabriek), was een eigenzinnig man; hij vertikt het om Engels te leren spreken. Hij woont ook geen erediensten bij, omdat die in het Engels werden gehouden en richt om die reden de Dutch Reformed Church op. Cornelis Oudesluijs overlijdt in 1924 te Grand Rapids in Michigan, USA. 

 9. Adriaan Noordijke, zoon van Marinus Noordijke en van Cornelia P. Feijtel, te Scherpenisse geboren op 12-10-1806 en gedoopt aldaar op 19-10-1806. Adriaan, van beroep negociant/koopman/herbergier, huwt op donderdag 1-7-1841 te Goes met  Jannetje Tuk (Fuk), herbergierster, die gedoopt is te St. Annaland op 8-9-1776. De doopgetuigen zijn Gerard Douw en Lena Tuk. Jannetje is de dochter van Cornelis Tuk (Fuk) en van Jannetje van Vossen. Zij overlijdt te Goes op donderdag 1-5-1851. Bij haar huwelijk met Adriaan Noordijke is Jannetje Tuk weduwe van  Adriaan Cornelisse Schrijver, herbergier, de zoon van Cornelis Willemsz Schrijver en van Maria Cornelisse Quaak (Kwaak, Quaeck). Cornelis Schrijver en  Maria Cornelisse Quaak, die omstreeks 1741 te St. Maartensdijk is geboren, gaan op 25-6-1762 te Scherpenisse in ondertrouw. Adriaan Schrijver is op 6-4-1774 te Scherpenisse geboren, is aldaar gedoopt op 10-4-1774 en hij overlijdt te Goes op donderdag 23-4-1840.  Cornelis Willemsz Schrijver is gedoopt te St. Maartensdijk op 9-1-1724. Cornelis Willemsz Schrijver is de zoon van  Willem Hubrechtse Schrijver, geboren omstreeks 1685/1690 te Oud Vossemeer en van  Jannetje Cornelisse Beijerland, die op 14-3-1683 te Steenbergen is gedoopt. Willem Schrijver en Jannetje Beijerland huwen omstreeks 1710. Willem Hubrechtse Schrijver is de zoon van  Hubrecht Cornelisse Schrijver, geboren omstreeks 1640 en van  Dingetje Paulus, die omstreeks 1650 is geboren. Hubrecht Cornelisse Schrijver huwt omstreeks 1702 met  Barbel Maertens. Hubrecht Cornelisse Schrijver is de zoon van  Cornelis Hendrikse Schrijver, geboren omstreeks 1597 en van  Susanna Marinusse Harts. Cornelis Schrijver en Susanna Harts huwen omstreeks 1624. Na het overlijden van Cornelis Hendrikse Schrijver huwt Susanna Marinusse Harts op 10-8-1641 te Tholen met  Marinus Heijndrickse. Cornelis Hendrikse Schrijver is de zoon van  Heijndrick Cornelisse Schrijver, geboren omstreeks 1570 te Schakerlo en van  Bettken Pieters, die eveneens omstreeks 1570 is geboren.

Na het overlijden van Jannetje Tuk huwt Adriaan Noordijke op donderdag 6-5-1852 te Wemeldinge met  Maria Oranje, arbeidster, geboren omstreeks 1811 te Heinkenszand en op maandag 21-10-1878 te Goes overleden. Maria is de dochter van Cornelis Gommertse Oranje, winkelier/tailleur en van Neeltje (Maatje) van Noppen, winkelierster. Maria Oranje is bij haar huwelijk met Adriaan Schrijver weduwe van  Willem de Schipper, winkelier, de zoon van Jan de Schipper en van Cornelia Traas. Willem de Schipper is op 3-2-1811 te Wemeldinge geboren en is aldaar gedoopt op 10-2-1811. Hij overlijdt aldaar op maandag 11-1-1847. Willem de Schipper en Maria Oranje huwen te Heinkenszand op 12-12-1833.  Jan de Schipper is geboren te Wemeldinge op 29-12-1775 en hij overlijdt in die plaats op 19-1-1835. Jan de Schipper huwt op 9-3-1798 te Wemeldinge met  Cornelia Traas, de dochter van Willem Traas en van Adriana Roose. Cornelia Traas is op 28-3-1782 te Eversdijk geboren en zij overlijdt te Goes op 11-2-1870. 

 Cornelis Gommertse Oranje is op3-2-1785 geboren te 's Heerenhoek, hij is aldaar gedoopt op 6-2-1785 en hij overlijdt op 2-7-1867 te Heinkenszand.  Neeltje (Maatje) van Noppen is op 21-1-1789 te Heinkenszand geboren en zij overlijdt op 24-1-1875 te Kapellen in België. Cornelis Gommertse Oranje en Neeltje (Maatje) van Noppen huwen te Heinkenszand op 1-3-1809. Cornelis Gommertse Oranje is de zoon van  Gommert Oranje en van  Johanna (Johanna Cornelisse) Mol. Neeltje van Noppen is de dochter van  Leendert van Noppen en van  Maria Meulblok. Gommert Oranje, de zoon van Joost Oranje en van Agatha Cornelisse Dominicus, is op 25-2-1753 te Yerseke geboren en hij overlijdt te Heinkenszand op 29-4-1818. Hij huwt op 31-5-1752 te 's Heerenhoek met Johanna Mol, die op 24-12-1758 te 's Heer Arendskerke is gedoopt en die op 13-6-1811 te 's Heerenhoek overlijdt. Joost Oranje, die vóór 28-10-1758 is overleden en Agatha Cornelisse Dominicus, die in oktober 1720 te Wemeldinge is geboren en die vóór 6-10-1750 is overleden, huwen te Kloetinge op 28-7-1742. Leendert van Noppen is op 18-10-1750 te Schore gedoopt en hij overlijdt te Dordrecht op 8-11-1793. Hij wordt te Heinkenszand begraven. Maria Meulblok, de dochter van Jacobus Meulblok en van Berbera Philipse Krijger, is op 6-5-1754 te Heinkenszand geboren en zij overlijdt aldaar op 18-8-1824. Jacobus Meulblok, geboren omstreeks 1715 en overleden omstreeks 1790 te Heinkenszand en Berbera Philipse Krijger, geboren vóór 1736 te Wolphaartsdijk en overleden te Heinkenszand omstreeks 1780, huwen te Heinkenszand op 31-5-1752.

 b. Cornelis  Pieterse Feijtel, de zoon van Pieter Feijtel en van Cornelia Bolet, is gedoopt op 25-5-1765 te Westkerke. Hij overlijdt te Kattendijke op 7-3-1834. Cornelis huwt op 25-5-1795, met de ondertrouw op 29-4-1795, te Tholen (Stad) met  Elena Jansdr. Kuijper, boerendochter. Elena is op 6-10-1766 geboren te Tholen en wordt op 12-10-1766 aldaar gedoopt. Zij overlijdt te Kattendijke op vrijdag 26-1-1827. Elena is de dochter van Jan (Cornelisse) Kuiper en van Josina van der Slikke.  Jan Cornelisse Kuiper, landman, is op 3-4-1745 te Poortvliet geboren. Hij overlijdt te Tholen op dinsdag 19-10-1819. Van Cornelis Pieterse Feijtel en Elena Jansdr. Kuijper is een zoon bekend:  Pieter Feijtel, die is geboren op 28-3-1796 te Scherpenisse en die aldaar is gedoopt op 3-4-1796. Pieter overlijdt op zaterdag 8-11-1828 te Kattendijke.

 c. Dina Feijtel, gedoopt op 17-1-1767 te Scherpenisse. Zij overlijdt aldaar op 19-11-1773. In het overlijdensregister luidt de vermelding "Feijtel Pieter zijn kind Dina".

 d. Maria Feijtel, gedoopt op 15-10-1768 te Scherpenisse. Maria, van beroep landbouwster, overlijdt te Kattendijke op donderdag 15-10-1846. Zij huwt op 5-6-1793, met de ondertrouw op 17-5-1793, te Scherpenisse met  Leendert (Pieterse) Bruinzeel (Bruijnzeel), landbouwer, die op 31-1-1766 te Westkerke is geboren, die op 1-2-1766 te Scherpenisse is gedoopt en die op 8-9-1846 te Kattendijke overlijdt. Leendert is de zoon van Pieter Klaasse Bruijnzeel en van Cornelia Cornelisse.

 e. Joos  (Joost Pieterse) Feijtel, geboren op 13-10-1771 te Westkerke en gedoopt op 20-10-1771 te Scherpenisse. Joos, van beroep arbeider, overlijdt op zondag 16-10-1825 te Kattendijke.

 f. Marinus Feijtel, geboren op 19-4-1773 te Westkerke en gedoopt op 25-4-1773 te Scherpenisse. De landman Marinus Feijtel overlijdt op 14-5-1821 te Rilland en Maire. Hij was gehuwd met   Janna (Johanna) Weststrate, landbouwster/particuliere. Janna is omstreeks 1777 te Krabbendijke geboren en zij overlijdt op maandag 15-9-1834 te Rilland en Maire. Zij is de dochter van Johannis Matthijsse Weststrate en van Paulina Piepers. Na het overlijden van Marinus Feijtel huwt Janna Weststrate op zaterdag 7-6-1823 te Rilland en Maire met  Jan de Jonge, boerenknecht. Jan is omstreeks 1796 geboren. Hij is de zoon van Johannes de Jonge en van Maatje van Liere. Het echtpaar Marinus Feijtel en Janna Weststrate krijgt drie kinderen:

 1. Magdalena Feijtel, geboren omstreeks 1803 en overleden te Rilland en Bath op 21-2-1812.

 2. Cornelia Feijtel, omstreeks 1804 geboren en op 6-3-1815 te Rilland en Bath overleden.

 3. Cornelia Feijtel, geboren op 14-7-1815 en als particuliere overleden te Rilland-Bath op 18-1-1894. Zij is op 7-3-1839 te Rilland-Bath gehuwd met  Adriaan Blok, landbouwer, de zoon van Christiaan Blok en van Maatje Adriana Kole. Adriaan is op 1-11-1815 geboren te Maire en hij overlijdt te Rilland-Bath op vrijdag 21-12-1900..

 g. Adriaan Feijtel, geboren te Westkerke op 15-6-1777 en gedoopt te Scherpenisse op 22-6-1777. Hij overlijdt ongehuwd te Scherpenisse op zaterdag 27-3-1819.

 h. Jacoba Feijtel, geboren op 17-7-1779 te Westkerke en gedoopt op 23-7-1779 te Scherpenisse. Zij overlijdt te Westkerke op 24-6-1783. De vermelding in het overlijdensregister luidt: "Feijtel Pieter zijn kind Jacoba onder Westkerke".

 i. Christina Feijtel, geboren op 29-3-1782 te Westkerke en gedoopt op 31-3-1782 te Scherpenisse. Deze dochter overlijdt te Westkerke op 12-8-1785. Haar overlijden is in de registers vermeld als: "Feijtel Pieter zijn wees Caristiana onder Westkerke".  

 IIIa7. Matje Bolet

Matje (Cornelisse) Bolet, ook genoemd Maatje Bolet, is gedoopt op 14-1-1742 te Westkerke. Zij huwt op 26-2-1762 te Scherpenisse met  Daniel Joostz Feijtel. Daniel is gedoopt op 1-2-1739 te Scherpenisse. Hij is de zoon van Joost Adriaanss Feijtel, geboren in 1705 en overleden in 1758 en van Cornelia van Borne, die is geboren in 1708 en die in 1748 is overleden en hij is de broer van eerdergenoemde Pieter Feijtel, die is geboren in 1743 en die is overleden in 1783. Daniel Joostz overlijdt in augustus 1778 te Scherpenisse. Op 24-3-1779, met de ondertrouw op 6-3-1779, huwt Matje Bolet daarna met  Adriaan Dirkse Noordijke. Adriaan is gedoopt op 28-9-1754 te Scherpenisse en is de zoon van Dirk Adriaanse Noordijke, geboren in 1713 en overleden in 1759 en van Elisabeth Cornelisse Oom, die is geboren in 1722 en die is overleden in 1785. Zie voor dit ouderpaar verder bij Hendrijnken Ballet. Adriaan Dirkse Noordijke is de broer van Hendrina Noordijke, geboren in 1750, van Cornelis Noordijke, geboren in 1752, van Catharina Noordijke, geboren in 1753, van Adriana Noordijke, geboren in 1756 en van Cornelis Noordijke, geboren in 1759. Matje Bolet overlijdt op donderdag 7-1-1819 te Scherpenisse. Bij de vermelding in de overlijdensregisters staat geschreven dat Matje Bolet de dochter zou zijn van Cornelis Belet en van Maria Bolier??

Uit het huwelijk van Matje Bolet en Daniel Joostz. Feijtel zijn ons drie kinderen bekend: 

 a. Joost Feijtel, gedoopt op 25-1-1768 te Scherpenisse en overleden aldaar in september 1772.

 b. Maria Feijtel. Zij is geboren te Westkerke, is gedoopt te Scherpenisse op 13-1-1770 en zij overlijdt op donderdag 15-10-1846 te Kattendijke. Maria, van beroep landbouwster, huwt op 2-6-1793 te Scherpenisse, met de huwelijksaankondigingen op 19 en 26 Meij 1793, met  Leendert Bruijnzeel, landbouwer, die in 1766 te Westkerke is geboren en die op 17-5-1766 te Scherpenisse is gedoopt. Leendert is de zoon van  Leendert Bruijnzeel en van  Anna Margaretha Bosschaart. Hij overlijdt op dinsdag 8-9-1846 te Kattendijke.

 c. Cornelis Daniels Feijtel is geboren op 15-6-1774 en gedoopt op 19-6-1774 te Scherpenisse. Hij overlijdt op 23-10-1831 te Scherpenisse. Cornelis, van beroep boerenknecht en doodgraver,  huwt op 10-4-1796, met de ondertrouw 25-3-1796, te Scherpenisse met  Johanna van Oost(en), wollenaaister. Johanna is gedoopt op 8-9-1766 te Scherpenisse. Zij is de dochter van Jacobus van Oost en van Catelijntje Slotemaker. Na de dood van Johanna huwt Cornelis Daniels Feijtel op 11-3-1810, met de ondertrouw op 23-2-1810, te Poortvliet met  Geertruy(d) van der Werf, arbeidster, geboren op 24-7-1788 te Strijenham (Poortvliet) en gedoopt aldaar op 27-7-1788. Geertruy is de dochter van Pieter Janse van der Werf en van Kornelia Lindhout. De getuige bij haar doop is Geertruijd Ooms. Geertruy van der Werf overlijdt te Scherpenisse op 10-2-1870, 82 jaar oud. 

' Meer over de Familie Van der Werf 

Uit het huwelijk van Cornelis Daniels Feijtel en Johanna van Oost(en), die vermoedelijk vóór 23-2-1810 is overleden, zijn ons vier kinderen bekend:

 1. Daniel Feijtel, geboren op 12-9-1798 en gedoopt op 16-9-1798 te Scherpenisse. Daniel, van beroep arbeider, huwt op 9-3-1827 te Scherpenisse met   Janna Koppenhol, dienstmaagd. Janna is op 11-3-1797 te Poortvliet geboren en is aldaar gedoopt op 19-3-1797. Zij is de dochter van Arij Koppenhol en van Lena Tolenaar. De ouders van Janna zijn bij haar huwelijk reeds overleden. 

 2. Catharina Feijtel, geboren op 14-11-1800 en gedoopt op 16-11-1800 te Scherpenisse, Zij overlijdt, 54 jaar oud, op 24-4-1855 te Oud Vossemeer. Catharina, van beroep dienstmeid, huwt op zaterdag 18-9-1847 te Oud Vossemeer met  Christoffel Johannes Quist, arbeider. Christoffel is geboren te Oud Vossemeer op zondag 18-12-1796. Hij is de zoon van Johannes Johannisse Quist, overleden te Nieuw Vossemeer en van Maria Anthonisse Quist, eveneens overleden te Nieuw Vossemeer. Getuigen bij zijn doop zijn Christoffel Quist en  Belia van Nieuwenhuijze. Christoffel Johannes Quist overlijdt te Oud Vossemeer op woensdag 28-5-1862

Vóór zijn huwelijk met Catharina Feijtel is Christoffel Quist achtereenvolgens gehuwd geweest met  Thona Bierens en met  Maria Voshol. Dit laatste huwelijk is gesloten op zaterdag 1-2-1845 te Oud Vossemeer. Thona Bierens is op 17-3-1771 te Steenbergen gedoopt, met als getuigen Cornelis Bierens en Rebekka Stokkert. Zij is de dochter van Anthonij Bierens en van Jannetje de Beer. Haar vader overlijdt acht dagen vóór haar geboorte. Antonie Bierens en Janneke de Beer huwen op zondag 3-12-1758, met de ondertrouw op 11-11-1758, te Steenbergen. Thona Bierens overlijdt op maandag 5-8-1844 als particuliere te Oud Vossemeer. Maria Voshol, arbeidster, is op 29-12-1805 te Scherpenisse geboren, is aldaar gedoopt op 5-1-1806 en zij overlijdt op donderdag 25-3-1847 te Oud Vossemeer. Maria is de dochter van Cornelis Voshol en van Maria (ook Pieternella) Quist. Na het overlijden van Catharina Feijtel huwt Christoffel Johannes Quist op zaterdag 28-3-1857 te Oud Vossemeer met  Neeltje Baazen, arbeidster, de dochter van Jacobus Baazen en van Anna van Dommelen. Neeltje Baazen is dan weduwe van  Hermanus Stokman. Neeltje is op 9-10-1807 te St. Annaland geboren en is aldaar gedoopt op 18-10-1807. Bij haar doop getuigen Adriaan Corneliszn Quaak en Neeltje van Dommelen, echtgenoten, geen lidmaat. Neeltje Baazen overlijdt op zondag 13-11-1864 te Oud Vossemeer. 

 3. Maatje Feijtel, geboren op 3-3-1803 en gedoopt op 6-3-1803 te Scherpenisse.

 4. Jacoba Feijtel, geboren op 20-5-1806 en gedoopt op 25-5-1806 te Scherpenisse. 

De elf ons bekende kinderen uit het huwelijk van Cornelis Daniels Feijtel en Geertruy van der Werf zijn:

 a. Jacob Feijtel, geboren te Scherpenisse op 1-1-1810 en overleden aldaar op 25-7-1811.

 b. Cornelia Feijtel, geboren op 14-2-1811 te Scherpenisse. Zij overlijdt op 11-7-1811 eveneens te Scherpenisse.

 c. Pieter Feijtel, arbeider, geboren op 2-11-1812 te Scherpenisse. Hij overlijdt op 6-12-1892 te Scherpenisse. Hij is bij zijn overlijden 80 jaar oud en weduwnaar van  Jacoba Beneter, met wie hij op 14-9-1833 te Scherpenisse is gehuwd. Jacoba is geboren te St. Maartensdijk op 15-5-1811. Zij is de dochter van Gerard Beneter, van beroep smid, die is geboren omstreeks 1763 te Mentz en die te Scherpenisse overlijdt op zaterdag 24-4-1824 en van Lena Kerpel, die omstreeks 1781 is geboren. Lena Kerpel is de dochter van Jacob Kerpel en van Maria van Engele. Zij overlijdt te Scherpenisse op maandag 28-1-1833, 52 jaar oud, weduwe van Geerhard Beneten. Gerard Beneter, arbeider en Lena Kerpel, arbeidster, huwen te Tholen op 4-1-1804, met de ondertrouw op 14-12-1803. Jacoba Beneter, arbeidster,  overlijdt te Scherpenisse op 12-2-1879, 67 jaar oud. Van het echtpaar Feijtel - Beneter zijn ons elf kinderen bekend:

 1. Johanna Feijtel

 2. Cornelia Feijtel. Zij is op zaterdag 18-1-1834 te Scherpenisse geboren en zij overlijdt aldaar op zaterdag 15-3-1913. Cornelia, van beroep arbeidster, huwt op maandag 25-1-1858 te Scherpenisse met  Johannis van der Werff, arbeider, die op woensdag 30-1-1833 te Scherpenisse is geboren en die op zondag 23-5-1915 te Scherpenisse overlijdt. Johannis is de zoon van Antoni van der Werff, arbeider en van Adriana Kraak, arbeidster.

 3. Leendert Feijtel, geboren te Scherpenisse op donderdag 15-1-1835 en overleden te Rilland-Bath op vrijdag 31-12-1915. Leendert, van beroep arbeider en sluiswachter, huwt op vrijdag 21-3-1862 te Scherpenisse met  Pieternella Ouke, arbeidster, die op zondag 5-2-1837 te Poortvliet is geboren en die op vrijdag 9-9-1910 te Rilland-Bath overlijdt. Pieternella is de dochter van Andries Ouke en van Jannetje Poulisse. Leendert en Pieternella krijgen een dochter:  Jacoba Feijtel, die op 19-6-1862 te Scherpenisse is geboren en die op 10-3-1948 aldaar overlijdt. Zij huwt op 13-2-1896 te Scherpenisse met  Jacobus Johannis Coomans, arbeider, de zoon van Cornelis Coomans en van Jacoba Heijboer. Jacobus Coomans is te Scherpenisse geboren op 18-8-1860 en hij is aldaar overleden op 16-6-1947.

 4. Kornelis (Cornelis) Feijtel, geboren op zondag 10-1-1836 te Scherpenisse en te Wemeldinge overleden op maandag 2-4-1917, 81 jaar oud, dan weduwnaar van Jannetje van der Jacht. In zijn overlijdensakte is als zijn moeder genoemd Jacoba Smit (?). Op vrijdag 16-8-1861 huwt Kornelis Feijtel te Scherpenisse met  Jannetje Jagt, 23 jaar oud, particuliere. Jannetje is geboren te Scherpenisse op donderdag 26-10-1837, als de dochter van Jacob Jagt en van Grietje Kaashoek. Jannetje Jagt overlijdt te Wemeldinge op donderdag 15-3-1900. Kornelis en Jannetje hebben een dochter:  Jacoba Feijtel, geboren te Kruiningen op 17-4-1871 en overleden te Eindhoven op 31-10-1951. Jacoba, dienstmeid, huwt op 13-4-1899 te Wemeldinge met  Jan Nijssen, de zoon van Jacobus Nijssen, arbeider en van Jannetje Nieuwenhuijze, arbeidster. Jan Nijssen, is te Wemeldinge geboren op 22-9-1868 en hij is aldaar overleden op 12-8-1918. 

 5. Lena Feijtel, op zondag 9-7-1837 te Scherpenisse geboren en op donderdag 9-10-1902 aldaar overleden. Lena Feijtel, van beroep dienstmeid, huwt op woensdag 3-5-1865 te Scherpenisse met  Cornelis Jansens, kleermaker, de zoon van Laban Jansens, landbouwer, bakkersknecht en van Adriana Bolier. Cornelis Jansens is op zondag 14-12-1834 te Scherpenisse geboren en hij overlijdt aldaar op dinsdag 6-6-1893. Cornelis is de broer van Laban Jansens, de man van de hieronder te noemen Anna Maria Feijtel.  Laban Jansens (Janssens, Janse), de zoon van Jacob Janse(ns), broodbakker en van Martha Laven, is op 6-4-1812 te Scherpenisse geboren en hij is aldaar overleden op 19-1-1892.  Adriana Bolier, de dochter van Cornelis Cornelisse Bolier, aannemer van publieke werken en van Geertruij van der Werff, is te Scherpenisse geboren op 3-11-1812 en zij overlijdt in haar geboorteplaats op 16-12-1882.  Cornelis Cornelisse Bolier, de zoon van Cornelis Bolier en van Adriaantje Tholenaar (Tolenaar), is op 5-12-1784 te Scherpoenisse gedoopt en hij overlijdt in die plaats op 30-8-1847. Hij huwt op 23-4-1812 te Scherpenisse met  Geertruij van der Werff, de dochter van Antoni van der Werf en van Johanna Bal (zie voor dit ouderpaar elders op deze pagina). Geertruij is geboren te Scherpenisse op 16-12-1794, is aldaar gedoopt op 21-12-1794 en zij is te Scherpenisse overleden op 29-4-1876.

 6. Geertruida Feijtel. Zij is op maandag 25-2-1839 te Scherpenisse geboren en zij overlijdt aldaar op vrijdag 8-4-1864. Geertruida, van beroep dienstmeid en arbeidster, huwt op vrijdag 16-5-1862 te Scherpenisse met  Cornelis Tichem, arbeider, de zoon van Cornelis Tichem, arbeider en van Maria Bal. Cornelis, de echtgenoot van Geertruida Feijtel, is op maandag 26-3-1832 te Scherpenisse geboren en hij overlijdt aldaar op maandag 6-2-1893. In zijn overlijdensakte wordt zijn moeder vermeld met de naam Johanna Bal. Na het overlijden van Geertruida Feijtel is Cornelis Tichem op donderdag 13-4-1865 te Scherpenisse gehuwd met  Catharina Quaak, dienstmeid, landbouwster, de dochter van Geerard Quaak, arbeider en van Josina Daniëlse. Catharina Quaak is op vrijdag 24-8-1838 te Scherpenisse geboren en zij overlijdt aldaar op donderdag 16-6-1921.

 7. Jan Feijtel, geboren te Scherpenisse op 21-3-1841 en overleden te Dinteloord op 19-11-1902. Op 19-5-1869 huwt Jan Feijtel, grensjager, te Scherpenisse met  Wilhelmina Kuijper, de dochter van Nicolaas Kuijper en van Jacoba Johanna de Vos. Wilhelmina is geboren te Scherpenisse op 31-7-1846.  Nicolaas Kuijper, de zoon van Maria Kuijper, arbeidster, is omstreeks 1792 geboren te St. Maartensdijk en hij is overleden te Scherpenisse op 28-6-1865. Nicolaas Kuijper, arbeider, huwt op 7-9-1833 te Scherpenisse met  Jacoba Johanna de Vos, werkvrouw, arbeidster, de dochter van Adriaan de Vos en van Catharina Broebacher. Jacoba is op 16-12-1803 te Oud Vossemeer geboren, zij is aldaar gedoopt op 18-12-1803 en zij overlijdt te Scherpenisse op 2-4-1872. Bij het huwelijk van Nicolaas en Jacoba is de moeder van de bruidegom weduwe van Jacobus Leendertse Geluk.

 8. Jacoba Feijtel, te Sscherpenisse geboren in oktober 1842 en aldaar overleden op 1-9-1844.

 9. Jacoba Feijtel. Zij is op woensdag 25-12-1844 te Scherpenisse geboren en zij overlijdt op woensdag 23-2-1927 te St. Maartensdijk. Jacoba Feijtel, van beroep arbeidster, huwt op zaterdag 1-7-1871 te Scherpenisse met  Commerijn Bolier, arbeider, de zoon van Gabriël Bolier en van Commerijntje Polderman. Commerijn is op woensdag 29-8-1838 te Scherpenisse geboren. Hij overlijdt te St. Maartensdijk op zaterdag 5-10-1901.

 10. Anna Maria Feijtel, te Scherpensisse geboren op maandag 7-4-1856 en te Groede overleden op dinsdag 13-1-1931. Op donderdag 24-4-1879 huwt Anna Maria Feijtel te Scherpenisse met  Laban Jans(s)ens, arbeider, landbouwersknecht, de zoon van Laban Jansens, landbouwer en van Adriana Bolier. Laban Jans(s)ens is op woensdag 22-8-1855 te Scherpenisse geboren en hij overlijdt te Groede op maandag 7-11-1910.

 11. Johanna Feijtel, geboren te Scherpenisse op 13-12-1852. Zij huwt op 18-5-1882 te Scherpenisse met  Adriaan Bevelander, arbeider, landbouwer, die op 2-7-1851 te Poortvliet is geboren. Adriaan is de zoon van Jacob Bevelander en van Elizabeth Vermaas. Johanna Feijtel overlijdt op 6-8-1921 te Scherpenisse. Adriaan Bevelander overlijdt in diezelfde plaats op 12-1-1941.  Jacob Bevelander is op 4-1-1823 te Scherpenisse geboren. Zijn beroepen waren arbeider en boerenknecht. Hij overlijdt op 4-10-1895 te Poortvliet. Op 28-1-1848 huwt Jacob Bevelander te Poortvliet met  Elizabeth Vermaas, arbeidster, dienstmeid, die op 25-9-1819 te Poortvliet is geboren en die op 29-1-1911 aldaar overlijdt. 

Adriaan Bevelander is de broer van Cornelis Bevelander, de echtgenoot van Wouterina Noordijke, welk echtpaar wij reeds eerder in de Parenteel bespraken.  

'Meer over de Familie Bevelander 

 d. Cornelis Feijtel, de zoon van Cornelis Daniels Feijtel en van Geertruij van der Werf, is  geboren te Scherpenisse op 9-12-1813. Hij overlijdt,  7 jaar oud, op 7-10-1820 te Scherpenisse.

 e. Jacob Feijtel, geboren op 10-10-1815 te Scherpenisse. Jacob overlijdt aldaar, 72 jaar oud en ongehuwd, op 18-7-1888.

 f. Marinus Feijtel, geboren te Scherpenisse op dinsdag 25-2-1817. Hij overlijdt, 73 jaar oud, op 14-4-1890 te Scherpenisse. Op 30-7-1859 huwt hij te Scherpenisse met  Cornelia de Graaf, arbeidster. Cornelia is geboren te Westkerke op 10-2-1827. Zij is de dochter van Cornelis de Graaf en van Catharina Slager. Cornelia is bij haar huwelijk met Marinus weduwe van  Cornelis van de Velde, arbeider, die op maandag 24-7-1815 is geboren te Scherpenisse, als de zoon van Dingenis van de Velde en van Pieternella Kwaak. Het huwelijk van Cornelia de Graaf en Cornelis van de Velde wordt gesloten op 16-4-1853 te Scherpenisse. Cornelis van de Velde is op woensdag 5-11-1856 te Scherpenisse overleden. Marinus Feijtel en Cornelia de Graaf krijgen drie kinderen: 

 1. Cornelis Feijtel, geboren in 1860 te Scherpenisse. Hij overlijdt aldaar, 6 weken oud, op 19-1-1861. 

 2. Geertruida Feijtel. Zij is eveneens in 1860 (tweelingzuster van Cornelis?) geboren  te Scherpenisse en overlijdt aldaar op 29-12-1860, 3 weken oud. 

 3. Catharina Feijtel, geboren in 1864 te Scherpenisse. Catharina overlijdt in die plaats op 30-10-1864, 15 maanden oud.

 g. Johannes Feijtel, de zoon van Cornelis Daniels Feijtel en Geertruy van der Werf, is op 21-3-1819 geboren te Scherpenisse. Hij overlijdt aldaar op 28-7-1822, 3 jaar oud.

 h. Antonie Feijtel, op 16-8-1820 geboren te Scherpenisse en aldaar overleden op 18-2-1822, 18 maanden oud.

 i. Antonie Feijtel, levenloos geboren te Scherpenisse op 9-10-1823.

 j. Johannis Feijtel, geboren 23-3-1827 te Scherpenisse. Johannis overlijdt op 6-10-1827 te Scherpenisse, 7 maanden oud.

 k. Johannis Feijtel is te Scherpenisse geboren op 10-11-1828. Hij overlijdt op 28-2-1911 te Scherpenisse, 82 jaar oud. Hij huwt op 23-2-1859 te Scherpenisse met  Cornelia Kot. Cornelia is geboren op 19-1-1835 te Scherpenisse. Zij is de dochter van Marinus Kot en van Pieternella Monteau. Zij overlijdt te Scherpenisse, 79 jaar oud, op 10-1-1915. Uit het huwelijk van Johannis Feijtel en Cornelia Kot zijn ons twee zonen bekend: 

 1. Cornelis Feijtel, geboren te Scherpenisse op 22-7-1859 en aldaar overleden op 14-3-1946. Deze zoon, van beroep landarbeider, huwt op 16-5-1889 te Scherpenisse met  Adriana Pieternella van Dijke, geboren te Scherpenisse op 19-5-1862, de dochter van Cornelis van Dijke, koopman, stoelenmatter, geboren in 1834 en overleden in 1911 en van Martha Jacoba Jans(s)ens, arbeidster, die is geboren in 1836 en die in 1886 is overleden. Adriana Pieternella van Dijke overlijdt te Scherpenisse op 12-5-1951. De ouders van Adriana Pieternella van Dijke hebben wij opgenomen in de geschiedenis van de Familie van Dijke.

 2. Gerard Feijtel, geboren te Scherpenisse op 2-12-1868. Hij overlijdt op 12-9-1948 te Gouderak. Gerard, van beroep landbouwersknecht, huwt op vrijdag 7-4-1894 te Scherpenisse met  Marina (Rina) Jansens, veldarbeidster, die is geboren te Scherpenisse op maandag 14-3-1870 en die te Poortvliet overlijdt op zaterdag 15-11-1902. Marina is de dochter van Jacob Jansens en van Cornelia Clazina Kievit. Van Gerard Feijtel en Marina Jansens is ons een zoon en een dochter bekend: 

 1. Johannis Feijtel, die is geboren te Scherpenisse op 15-6-1897. Hij overlijdt op 20-10-1966 te Middelburg en wordt aldaar begraven op 24-10-1966. Johannis Feijtel huwt op 27-5-1925 te Wissenkerke met  Adriana Tollenaar, die op 2-6-1902 te Geersdijk is geboren, als de dochter van Adriaan Tollenaar en van Paula Filius. Adriana Tollenaar overlijdt te Middelburg op 11-1-1990. Het echtpaar heeft een zoon:

 2. Jacoba Feijtel, te Scherpenisse geboren op 29-11-1898.

 Adrianus Gerardus Feijtel, die is geboren te Kats op 15-11-1927. Hij huwt op 15-4-1953 te Wissenkerke met  Hendrika Cornelia de Looff, die op 20-1-1931 te Wissenkerke is geboren. Hendrika is de dochter van  Frans de Looff en van  Jobje van der Maas. Frans de Looff is op 28-3-1906 te Wissenkerke geboren. Hij overlijdt te Goes op 4-5-1980. Jobje van der Maas is geboren te Wissenkerke op 24-10-1909. Zij overlijdt te Goes op 25-2-1997. Het echtpaar Adrianus Gerardus Feijtel en Hendrika Cornelia de Looff heeft een zoon:

 Frans Johannis Feijtel. Frans, die ons veel gegevens over zijn familie doorgaf, waarvoor wij hem veel dank verschuldigd zijn, is op 17-11-1957 te Wissenkerke geboren. 

In het huwelijk van Matje Bolet en Adriaan Dirkse Noordijke is een dochter geboren:

 Elizabeth Noordijke, gedoopt te Scherpenisse op 11-2-1781. Voor haar huwelijk met  Isak Cornelisse Minheere, arbeider, wordt het trouwgeld betaald te Scherpenisse op 5-2-1802. Elizabeth, van beroep arbeidster, boerendochter, overlijdt te Scherpenisse op maandag 28-6-1824. Isak Cornelisse Minheere (Mijnheere, Menheere) is op 15-8-1773 te Poortvliet gedoopt en hij overlijdt te Scherpenisse op maandag 28-6-1841. De getuigen bij zijn doop zijn Isak Mijnheere en Janna Bruinzeel. Isak is de zoon van Cornelis Menheere (Mijnheere) en van Jacomina (Jacomijntje) Bruinzeel. Elizabeth Noordijke en Isak Cornelisse Minheere  krijgen vijf kinderen:

 1. Adriaan Minheere. Hij is op 1-8-1804 geboren te Scherpenisse, is aldaar gedoopt op 5-8-1804 en hij overlijdt op dinsdag 30-1-1827 te Scherpenisse. In zijn overlijdensakte is vermeld dat hij tot niets bekwaam is geweest.

 2. Maatje Minheere, op 14-3-1808 te Scherpenisse geboren en te St. Maartensdijk als particuliere overleden op dinsdag 6-3-1883  Maatje, van beroep dienstmeid, huwt op donderdag 26-3-1835 te St. Maartensdijk met  Jacobus Caashoek (Kaashoek), arbeider, die op 8-5-1808 te St. Maartensdijk is geboren, als de zoon van Izak Caashoek en van Johanna Jacoba van der Graaf. Jacobus Caashoek overlijdt te St. Maartensdijk op woensdag 22-11-1882.

 3. Jacomina Minheere (Menheeren), geboren op donderdag 11-9-1811 te Scherpenisse, van beroep dienstmeid en landvrouw. Zij overlijdt als particuliere te Poortvliet op zaterdag 5-10-1872. Jacomina huwt op donderdag 22-5-1828 te Poortvliet met  Leenderd (Leendert) de Krom, landman. Leenderd is op 26-7-1790 te Scherpenisse geboren als de zoon van Leenderd (Leendert) de Krom en van Maria Suurland (Zuurland). Op 1-8-1790 wordt hij te Scherpenisse gedoopt. Hij overlijdt te Poortvliet op maandag 13-4-1835. Na het overlijden van Leenderd huwt Jacomina Minheere op vrijdag 15-7-1836 te Poortvliet met de boerenknecht en landman  Cornelis van der Slikke. Cornelis is op 25-1-1807 te St. Annaland geboren en hij wordt aldaar gedoopt op 8-2-1807, waarbij als doopgetuige aanwezig is Isaac van der Slikke. Cornelis is de zoon van Pieter van der Slikke en van Maatje Meersen (Maarse) en hij overlijdt op zondag 27-9-1857 te Poortvliet. 

 4. Cornelia Minheere, te Scherpenisse geboren omstreeks 1814 en te Oud Vossemeer overleden op zaterdag 14-2-1891. Cornelia, van beroep dienstmeid, huwt op zaterdag 4-5-1839 te Oud Vossemeer met  Anthonij Lindhout, arbeider. Hij is als buitenechtelijke zoon op 29-8-1809 te Oud Vossemeer geboren, is op 24-9-1809 aldaar gedoopt, waarbij getuigt Maria Heiligenberg en hij overlijdt te Oud Vossemeer op zondag 20-8-1882. Zijn moeder is Jannetje Lindhout.

 5. Pieternella Maria Minheere, geboren op 15-12-1816 te Scherpenisse en op donderdag 16-7-1896 te Scherpenisse overleden. Zij was dienstmeid en huwt op vrijdag 5-5-1843 te Scherpenisse met  Cornelis Bruijnzeel, die op 24-8-1813 is geboren, als de zoon van Cornelis Janse Bruijnzeel, arbeider en van Aaltje van Es (van As), arbeidster. Cornelis Bruijnzeel overlijdt op vrijdag 26-11-1897 te Scherpenisse. Bij zijn huwelijk met Pieternella Minheere is Cornelis Bruijnzeel weduwnaar van  Catharina (Katje) van de(r) Klooster, de dochter van Marius (Marinis) van de(r) Klooster, landman, geboren omstreeks 1788 en van Anna Overbe(e)ke, landvrouw, die omstreeks 1793 is geboren. Catharina is op 2-6-1815 te Scherpenisse geboren en zij overlijdt op 27-10-1836 te Poortvliet. Cornelis Bruijnzeel en Catharina van der Klooster zijn op vrijdag 22-7-1839 te Scherpenisse gehuwd.  Cornelis Janse Bruijnzeel is op 18-4-1778 te Scherpenisse geboren en hij overlijdt aldaar op maandag 6-11-1848. Hij is de zoon van Jan Bruijnzeel en van Aaltje Noom. Aaltje van Es (1780 - 1844) is de dochter van het eerder besproken echtpaar Cornelis van Es en Aaltje Geuze

 IVb. Marinus Bolet

Gedoopt op 23-7-1724 te Westkerke. Hij overlijdt in diezelfde plaats op 18-3-1726.

 IVc. Antonie Belet

Gedoopt op 30-3-1732 te Westkerke. Antonie overlijdt aldaar op 28-8-1738.

 IVd. Cornelis Bolet

Gedoopt te Westkerke op 13-2-1735. Hij overlijdt op 24-3-1735 in diezelfde plaats.

' Meer over het geslacht Feijtel

' Personen en data van de familie Plansoen

naar
boven

 IVa. Marinis Bolet.

Marinis Bolet, het zesde kind van Cornelis Dirkse Bolet en Maria Marinus Bloks, is gedoopt op 25-2-1731 te Scherpenisse. Hij overlijdt aan "borstziekte" en wordt op het "Oude Kerkhof" te Dinteloord begraven op 8-5-1787. Hij treedt op 10-9-1757, met de ondertrouw op 20-8-1757, te Dinteloord in het huwelijk met  Judith van der Loo. Judith is gedoopt te St. Annaland op 14-2-1734. Zij is de dochter van Marinus van der Loo, die is overleden te St. Annaland in november 1750 en van Jacoba du Pré. Getuige bij de doop van Judith is Jannetje Pietersz Nooms. Judith overlijdt te Dinteloord op 26-3-1784 aan "het water". Ook zij wordt op het "Oude Kerkhof" begraven. De ouders van Judith huwen op 18-5-1726 te St. Annaland, met de ondertrouw op 22-4-1726.  Jacoba du Pré, de dochter van Willem du Pré, die omstreeks 1670 te Vierlingsbeek is geboren en van Catharina (Catarina, Caatje) van der Burgh, is op 12-4-1703 te Rotterdam geboren en gedoopt, met als doopgetuige Hartig van Raa. Zij overlijdt te St. Annaland in september 1748.  Catharina (Catarina, Caatje) van der Burgh, de dochter van Barent van der Burgh, omstreeks 1650 geboren te Amsterdam en van Cornelia (Kornelia) Winkelmans (Winckelmans), is geboren en gedoopt te Rotterdam op 8-9-1680. Zij wordt te Rotterdam begraven op 27-11-1737.  Cornelia (Kornelia) Winkelmans (Winckelmans) is omstreeks 1655 te Rotterdam geboren en zij wordt op 26-5-1698 aldaar begraven. Catharina van der Burgh heeft een broer:  Harmanus van der Burgh, geboren te Rotterdam op 1-7-1683.

Jacoba du Pré heeft twee broers:

 a. Barnardus du Prée, geboren en gedoopt te Rotterdam op 12-10-1704.

 b. Cornelis du Prée, te Rotterdam geboren en gedoopt op 28-10-1706.

Judith van der Loo komt uit een gezin van elf kinderen. Haar tien broers en zusters zijn:

 1. Pieternella van der Loo, op 13-10-1726 te St. Annaland gedoopt, met als doopgetuigen Johannes van der Loo en Crijntje Dabel

 2. Leendert van der Loo, te St. Annaland gedoopt op 29-2-1728, waarbij Paulus van der Loo getuigt.

 3. Lena van der Loo, gedoopt te St. Annaland op 3-4-1729. Daarbij getuigen Paulus van der Loo en Jacoba Boeije. Zij wordt te Scherpenisse begraven in december 1768. Op 9-12-1757 gaat Lena van der Loo te Scherpenisse in ondertrouw met  Marinus van Damme, de zoon van Jan Marinusse van Damme en van Lijsbeth Cornelisse Gras. Marinus is geboren te Westkerke en hij wordt op 20-5-1709 te Scherpenisse gedoopt. Hij is begraven te Scherpenisse in april 1793.

 4. Crina van der Loo, op 25-6-1730 te St. Annaland gedoopt. Hierbij getuigen Cornelis van der Loo en Hendrina Du Pree.

 5. Willem van der Loo, te St. Annaland gedoopt op 8-2-1733. Zijn doopgetuigen zijn Johannes van der Loo en Tannetje van Diest. Zijn moeder wordt in het register vermeld als Jacoba Dupte. Willem is vermoedelijk vóór 24-11-1737 overleden.

 6. Josina van der Loo, gedoopt te St. Annaland op 4-3-1736, met als doopgetuige Cornelia Blommerts.

 7. Willem van der Loo, op 24-11-1737 te St. Annaland gedoopt. Bij zijn doop getuigen Willem Du Pré en Heijnderick Du Pré. Deze zoon is vermoedelijk vóór 28-10-1742 overleden.

 8. Hendrina van der Loo, te St. Annaland gedoopt op 15-2-1739. Hendrina Du Pré is de doopgetuige.

 9. Pieter van der Loo. Hij is op 28-10-1742 te St. Annaland gedoopt. Hierbij getuigen Jan Pieterse van der Loo en Lena van der Lek. Pieter is de tweelingbroer van

 10. Willem van der Loo, die dus ook op 28-10-1742 te St. Annaland is gedoopt. Voor hem getuigen Johannes Pieterse van der Loo en Willemina de Vos

Dat het huwelijk van Marinis en Judith pas werd gesloten na de geboorte van hun twee eerste kinderen, is wellicht te verklaren aan de hand van de volgende documentatie:

"Ik ondergeschreeve, Cornelis Belet, verklare hiermeede te consenteren in 't huwelijk; Trouw en Ondertrouw van mijn soon Marinis Belet, met Judick van der Loo. Scherpenisse den 6en Augustij 1755. Corns Belet".  en

"De ondergeschreve, certificeren hiermede dat, onder ons is geweest een brieftien ondertekent door ballieu van Lent, en heijboer, waarbij, de Weeskamer van Ste Anneland heeft geconsenteert in het huwelijk van Judic van der Loo, met Marinis bolet, welk brieftie misleijt en thans niet te vinden is. Scherpenisse den 8en Augst 1757 als secris J. de Jonge. M. Jansen, predicant". 

In het huwelijk van Marinis Bolet en Judith van der Loo zijn negen kinderen geboren:

1. Maria Belet (zie IVa1); 2. Maria Belet (zie IVa2); 3. Jacobus Belet (zie Vb); 4. Elizabeth Belet (zie IVa3); 5. Cornelis Belet (zie Va); 6. Willem Belet (zie Vc); 7. Jacoba Belet (zie IVa4); 8. Adriana Belet (zie IVa5); 9. Arriaen Belet (zie Vd).

 IVa1. Maria Belet. 

Zij is gedoopt op 7-7-1754 te Dinteloord. Vermoedelijk is Maria vóór 8-2-1756 overleden.  

 IVa2. Maria Belet. 

Maria is gedoopt op 8-2-1756 te Dinteloord. Zij overlijdt aldaar aan "waterzucht" op 26-8-1788 en wordt kerkelijk begraven op 28-8-1788. Maria huwt op 8-10-1780, met de ondertrouw op 2-9-1780, te Dinteloord met  Johannes (Jan) Bom. Johannes is gedoopt te Dinteloord op woensdag 13-12-1747. Hij is de zoon van Frans Leendertse Bom en van Metje Vissers. Dit ouderpaar is op zaterdag 26-6-1745 te Dinteloord in ondertrouw gegaan.  Metje Jansse Vissers, is op zondag 15-8-1723 te Dinteloord gedoopt. Zij is de dochter van Jan Vissers en van Maria S. Vroon.  Frans Leendertse Bom (Fransoijs Bom) is op 27-3-1707 te Willemstad gedoopt, waarbij getuigen Gijsbert Frans van Hil en Joosje Gerrits. Frans is de zoon van Leendert Jacobs Bom en van Kaatie Franse van Hil. Hij overlijdt te Dinteloord op 9-11-1792. Johannes Bom overlijdt te Dinteloord op 25-2-1830. De aangevers van zijn overlijden zijn Gerard van Saarloos, 59 jaar, gemeentensbode en Willem de Rooy, 50 jaar, timmerman. 

Na het overlijden van Maria Belet is Johannes Bom op zaterdag 2-7-1791 te Rozendael gehuwd met  Elizabeth (Lijsbet) van der Linden, jonge dochter. Elizabeth is geboren "onder  Fijnaert" en is te Fijnaart en Heijningen gedoopt op zondag 25-7-1751. Bij haar doop getuigt Adriaentje Adriaanse den Engelsen. Elizabeth is de dochter van Lambregt van der Linden en van Mechelina Cornelisse den Engelsen. Elizabeth, ook genoemd Lijsbeth, overlijdt op 13-12-1823 te Dinteloord. De aangevers van het overlijden zijn Johannes Vissers, 36 jaar, timmerman en Willem de Rooy, 43 jaar, timmerman.  Lambregt van der Linde(n) en  Megchelina Cornelisse den Engelsen, jonge dochter en wonende op de Groenedijk onder de Lage Zwaluwe, huwen te Fijnaart op 2-8-1750, met de ondertrouw op 16-7-1750. Megchelina is op 16-11-1710 te Hoge en Lage Zwaluwe gedoopt als de dochter van Cornelis Adriaanze den Engelse en van Adriaantie Kleijne. Bij haar doop zijn geen getuigen. Lambregt van der Linden is bij zijn huwelijk met Megchelina den Engelsen weduwnaar van  Neeltje Claasse Bom, die is gedoopt te Fijnaart op 8-5-1700 en die daar ook woont. Bij de doop van Neeltje getuigen Leendert de Been, Dirk Jans Broers en Maijcken Jacobs Bom. Neeltje Bom is de dochter van Claas Jacobus Bom en van Maeijken Cornelis de Been. Het huwelijk van Lambregt van der Linden, jonge man, geboren te Zierikzee en Neeltje Bom is gesloten te Fijnaart op 26-9-1734, met de ondertrouw op 28-8-1734. Neeltje is dan weduwe van  Jacob Dane(n). Jacob Danen, de zoon van Jan Jacobsen Daenen, geboren te Ruigenhil en van Celia (Sijli) Arijssen, is gedoopt te Fijnaart en Heijningen op 7-7-1697. Bij zijn doop zijn de getuigen Pieter Jacobs Daenen en Lijsbeth Andriessen, de vrouw van Jan van Mecchelen. Jan Jacobsen Daenen en Celia (Sijli) Arijssen huwen te Fijnaart en Heijningen op 11-11-1685, met de ondertrouw op 27-10-1685. Zij is dan weduwe van Jan Wilmsen. Lambregt van der Linde(n) en Neeltje Claasse Bom hebben voor zover ons bekend is twee kinderen:

 1. Govert van der Linden, gedoopt te Fijnaart en Heijningen op 23-12-1736. Hierbij zijn de getuigen Jan Oostdijk en Maria Claasse Bom.

 2. Maike van der Linde, te Fijnaart en Heijningen gedoopt op 29-3-1744, met als doopgetuigen Jan Dane en Maria Bom.

Behalve Jan, het tweede kind, hebben Frans Bom en Metje Vissers nog zeven kinderen:

 1. Caetje (Caatje, Kaatje) Bom, gedoopt te Dinteloord op 8-5-1746, met de getuigenis van Jacobus Verstraaten en Francijntje Bom (echtelieden). Caetje is op zondag 25-8-1765, met de ondertrouw op 3-8-1765, te Dinteloord, als jonge dochter, gehuwd met  Jacobus Verkouteren, jonge man, gedoopt te Dinteloord op zondag 26-4-1739, met als doopgetuigen Cornelis Pleunissen en Maria Nagelkerk. Jacobus Verkouteren is de zoon van Cornelis Verkouteren en van Rebecca Arissen. Ons zijn van Caetje Bom en Jacobus Verkouteren tien kinderen bekend:

 a. Cornelis Verkouteren, op zondag 13-7-1766 te Dinteloord gedoopt, met als doopgetuige Rebecca Teunisse. Hij overlijdt te St. Philipsland op maandag 1-2-1830. Cornelis, van beroep collecteur, huwt op 19-5-1811 te St. Philipsland met  Jacoba van Bregt, die omstreeks 1788 te Nieuwerkerk is geboren en die op woensdag 7-2-1855 te Zierikzee overlijdt. Zij is de dochter van Pieter van Bregt en van Maria van Dam. Bij zijn huwelijk met Jacoba van Bregt is Cornelis Verkouteren weduwnaar van Cornelia Picaard. Hij betaalde het trouwrecht voor zijn huwelijk met Cornelia op 7-11-1794 te St. Philipsland.

 b. Metje Verkouteren, op zondag 13-3-1768 te Dinteloord gedoopt. Bij de doop getuigen Frans Bom en Metje Vissers. Zij overlijdt te St. Philipsland op vrijdag 12-8-1831. Op 4-7-1790, met de ondertrouw op zaterdag 19-6-1790, huwt Metje Verkouteren, landvrouw, te Dinteloord met  Hermannus van Nieuwenhuizen, de zoon van Willem van Nieuwenhuizen en van Johanna Zegboer. Hermanuus is op donderdag 1-1-1767 te Dinteloord gedoopt, waarbij de getuigen zijn Johannes Vogelaar en Cornelia van Nieuwenhuizen.

 c. Rebecca Verkouteren, te Dinteloord gedoopt op zondag 12-11-1769. Rebecca Teunissen is de doopgetuige.

 d. Frans Verkouteren, gedoopt te Dinteloord op vrijdag 29-3-1771. Zijn grootouders van moeder's kant, Frans Bom en Metie Vissers, zijn de doopgetuigen.

 e. Rebecca Verkouteren. Zij is gedoopt te Dinteloord op zondag 10-1-1773. Bij de doop getuigen Cornelis Wijngaerden en Maria Verkouteren.

 f. Johannes Verkouteren, gedoopt te Dinteloord op zondag 4-12-1774. De doopgetuigen zijn Johannes Bom en Helena Bom.

 g. Adrianus Verkouteren, te Dinteloord gedoopt op vrijdag 19-7-1776, met als doopgetuigen Meewis A van Dis en Johanna Verkouteren.

 h. Adrianus Verkouteren, op zondag 2-11-1777 te Dinteloord gedoopt. Zijn doopgetuigen zijn Meewis A van Dis en Johanna Verkouteren.

 i. Cornelia Verkouteren, gedoopt te Dinteloord op zondag 9-1-1780. Bij haar doop getuigen Arij Fuijckschot en Adriana Fuickschot.

 j. Adriana Verkouteren. Deze dochter is op zondag 23-9-1781 te Dinteloord gedoopt.

Na het overlijden van Caetje Bom huwt Jacobus Verkouteren op 3-8-1783 te Dinteloord met  Petronella Franken (Fransen), die te Prinsland is geboren.

Behalve bovengenoemde Jacobus hebben Cornelis Verkouteren en Rebecca Arissen nog zes kinderen:

 a. Maria Verkouteren, gedoopt te Dinteloord op zondag 2-10-1735. Haar doopgetuigen zijn Cornelis M. Bastiaanse en Maeijke van Overbeek. Maria huwt te Dinteloord op 1-5-1757, met de ondertrouw op zaterdag 16-4-1757, met  Adrianus Fuikschot.

 b. Jacobus Verkouteren, te Dinteloord gedoopt op zondag 16-2-1738, waarbij getuigen Cornelis Leunis en Maria Nagelkerk.

 c. Cornelia Verkouteren, gedoopt op maandag 14-5-1742 te Dinteloord, met als doopgetuigen Jan Verkouteren en Janna Arissen. Cornelia huwt op 30-3-1760, met de ondertrouw op zaterdag 8-3-1760, te Dinteloord met  Ari Fuikschot, de zoon van Jacobus Fuikschot en van Ariaentje Essenboom. Ari is gedoopt te Dinteloord op zondag 18-7-1734. Bij de doop getuigen Arie Essenboom en Grietje Kostermans. Na het overlijden van Cornelia Verkouteren huwt Ari Fuikschot op 29-3-1767 te Dinteloord, met de ondertrouw op 17-3-1767, met  Maria Segboer, die te Dinteloord is geboren.

 d. Johanna Verkouteren, op zondag 20-9-1744 te Dinteloord gedoopt. Antoni Verkouteren en Coba Verkouteren zijn de doopgetuigen. Johanna huwt op 20-5-1764, met de ondertrouw op 5-5-1764, te Dinteloord met  Meeuwis Adr. van Dis. Hun zoon is  Johannis Meeuwisse van Dis, die op 27-7-1769 te Fijnaart en Heiningen is gedoopt en die op 3-2-1803.te Dinteloord overlijdt. Johannis Meeuwise van Dis huwt op 15-6-1794, met de ondertrouw op zaterdag 31-5-1794, met  Cornelia Herbertse Vriens, de dochter van Herbert Pietersz Vriens en van Elisabeth Biesheuvel. Cornelia Herbertse Vriens is geboren te Kruisland op woensdag 20-9-1769 en zij is aldaar gedoopt op 24-9-1769. Bij haar doop getuigen Hermanus Vriens, vaders broeder en sijn vrouw Geertje Groenevelt, die het kindt ook ten H. Doop geheft heeft. Cornelia overlijdt te Dinteloord op 25-12-1835. De twee kinderen van Johannis Meeuwisse van Dis en Cornelia Herbertse Vriens zijn Herbert van Dis en Rebakka van Dis, die beiden elders worden besproken. Na het overlijden van Johannis Meeuwisse van Dis huwt Cornelia Herbertse Vriens op zondag 8-6-1806 te Kruisland met  Adriaan Leonardus den Engelsen, de zoon van Adriaan den Engelsen en van Johanna van Gastel. Adriaan Leonardus den Engelsen is geboren te Tholen en hij overlijdt te Dinteloord op 15-12-1835. Adriaan Leonardus den Engelsen en Cornelia Herbertse Vriens hebbe een zoon:  Pieter den Engelsen, die op 12-7-1815 te Dinteloord is geboren.

 e. Pischier Verkouteren. Hij is op zondag 24-11-1748 te Dinteloord gedoopt.

 f. Adriana Verkouteren, op zondag 5-3-1752 te Dinteloord gedoopt. De doopgetuige is Pieter Torre.

 2. Maria Bom, dochter van Frans Bom en Metje Vissers, te Dinteloord gedoopt op 20-9-1750. Maria huwt op zaterdag 2-6-1781, met de ondertrouw op 10-5-1781, te Dinteloord met  Anthony Roskam. Zij heeft met hem twee kinderen:

 a. Leendert Roskam, gedoopt te Dinteloord op 3-10-1784. Bij zijn doop getuigen Leendert Bom en Johanna Bom. Leendert Roskam, arbeider, huwt op 19-10-1823 te Dinteloord met  Catarijna Kostermans, naaister, de dochter van Pieter Kostermans en van Aletta Langeweg. Catarijna Kostermans is op 21-11-1784 te Dinteloord gedoopt. De doopgetuigen zijn Joost Dirckje Drogendijk en Grietje Kostermans. De getuigen bij het huwelijk zijn Cornelis Kostermans, 48 jaar, vleesschhouwer; Adriaan Kostermans, 37 jaar, arbeider; Jacobus Roskam, 36 jaar, vlasboer en Willem Kostermans, 37 jaar, arbeider. Catarijna Kostermans is bij haar huwelijk met Leendert Roskam weduwe van  Jacobus van Nieuwenhuizen.

b.  Metje Roskam, die op 18-10-1789 te Dinteloord wordt gedoopt. Bij de doop van Metje getuigen haar grootouders Frans Bom en Metje Vissers. Metje Roskam overlijdt te Poortvliet op vrijdag 3-11-1820.

Antonie Roskam, de zoon van Jan Roskam en van Maria van Blassum, is met de getuigenis van Antonie Roskam en Prijna Ruijtenborg, gedoopt te Dinteloord op zondag 9-10-1757. Jan Roskam en Maria van Blassum zijn gehuwd te Dinteloord op zondag 16-3-1755, met de ondertrouw op 1-3-1755. Vóór haar huwelijk met Anthony Roskam is Maria Bom gehuwd geweest met  Johannes Fuijkschot, met wie zij een kind heeft, dat op zondag 4-4-1779 te Dinteloord Nederlands Hervormd is gedoopt. Bij deze doop zijn getuigen Frans Bom en Metje Vissers. Het huwelijk van Maria Bom en Johannes Fuijkschot, die dan weduwnaar is van  Maaijke van Dam, is gesloten te Dinteloord op 23-5-1774, met de ondertrouw op 30-4-1774. Metje Roskam huwt op 1-1-1813 te Dinteloord met  Cornelis Hendrikse (Corneille) van der Stel, de zoon van Hendrik (Henry) van der Stel, arbeider, geboren te Poortvliet en van Cornelia (Cornelie) Pleune, die omstreeks 1764 te Poortvliet is geboren en die op zondag 14-2-1813 aldaar overlijdt. Corneille van der Stel is omstreeks 1787 te Poortvliet geboren. Cornelis Hendrikse van der Stel en Metje Roskam hebben vijf kinderen:

 a. Hendrik van der Stel, geboren te Poortvliet op zondag 24-10-1813.

 b. Maria Antonia van der Stel, te Poortvliet geboren op zondag 23-10-1814

 c. Cornelia Cornelisse van der Stel, geboren te Poortvliet op zaterdag 25-11-1815.

 d. Anthony van der Stel, op zaterdag 9-11-1816 te Poortvliet geboren.

 e. Willemina van der Stel, geboren te Poortvliet op vrijdag 10-9-1819 en aldaar overleden op vrijdag 21-7-1820.

 3. Lena Bom, gedoopt te Dinteloord op 7-5-1752. Lena huwt op zondag 10-11-1776, met de ondertrouw op 19-10-1776, te Dinteloord met  Adrianus Sim Segboer. Adrianus Segboer, de zoon van Simon Segboer en van Apolonia van Saarloos, is gedoopt te Dinteloord op zondag 4-1-1756. Bij zijn doop getuigen Pieternella van Saarloos en Hermanus Segboer. Na het overlijden van Adriaan Segboer huwt Lena Bom op 9-2-1785 te Dinteloord met   Dirck van Sprangh, gedoopt te Fijnaart en Heijningen op 11-8-1737 en wonende onder de Heijningen. Dirck van Sprangh, de zoon van Willem van Sprangh en van Cornelia Dirkze Schilperoort, is dan weduwnaar van  Neeltje Dirck Hendrickx. Lena Bom overlijdt te Dinteloord op maandag 2-7-1821.

 4. Johanna Bom, op 19-5-1754 te Dinteloord gedoopt. Johanna is vermoedelijk vóór 29-9-1759 overleden.

 5. Leendert Bom. Hij is gedoopt te Dinteloord op 4-4-1756 en hij overlijdt in zijn geboorteplaats op dinsdag 22-12-1840. Op zondag 18-5-1794, met de ondertrouw op 26-4-1794, huwt Leendert Bom, bouwman, te Dinteloord met  Heiltje Molendijk, de dochter van Hendrik Molendijk en van Pieternella Sjoers. Heiltje is te Dinteloord gedoopt op zaterdag 25-12-1773 en zij overlijdt aldaar op woensdag 13-3-1839. Leendert en Heiltje krijgen twee kinderen:

 a. Frans Bom, geboren te Dinteloord op 25-7-1795 en aldaar gedoopt op 26-7-1795. Frans huwt op 6-4-1837 te Dinteloord met  Elisabeth van Sliedrecht, de dochter van Aart Jacobse van Sliedrecht en van Pieternella Herbertse Vriens. Elisabeth is geboren te Heiningen op 24-9-1794 en zij wordt aldaar gedoopt op 27-9-1794. Bij haar doop getuigen Herbert Vriens en Elisabeth Biesheuvel, echtelieden. De getuigen bij het huwelijk zijn Wingert Oostreijk, 37 jaar, schoenmaker; Herbert van Dis, 38 jaar, landman; Jacobus Koopman, 36 jaar, verwer en Samuel du Pont, 34 jaar, koopman.

 b. Pieternella Bom, op 18-10-1797 te Dinteloord gedoopt. Er zijn geen doopgetuigen. Op 28-5-1829 huwt Pieternella te Dinteloord met  Herbert van Dis, de zoon van Johannis Meeuwisse van Dis en van Cornelia Herbertse Vriens, boerin. Hij is de broer van de hierboven genoemde Rebekka van Dis. Herbert is op 17-7-1796 te Dinteloord gedoopt. De doopgetuigen zijn Herbert Vriens en Elisabeth Biesheuvel. Bij het huwelijk getuigen Marijnus Bom, 47 jaar, bouwman; Johannis Molendijk, 51 jaar, arbeider; Meeuwis van Dis, 34 jaar, bouwknecht en Leendert van Dis, 27 jaar, bouwknecht.

 6. Arie Bom, zoon van Frans Bom en Metje Vissers, te Dinteloord gedoopt op 24-3-1758.

 7. Johanna Bom, dochter van Frans Bom en Metje Vissers, op 29-9-1759 te Dinteloord gedoopt en zij overlijdt aldaar op dinsdag 4-3-1828. Johanna huwt op zondag 13-7-1788, met de ondertrouw op 21-6-1788, te Dinteloord met  Nicolaas Franken. Nicolaas is op zondag 30-7-1752 te Dinteloord gedoopt, waarbij getuigen Cornelis Langeweg en Johanna de Sout. Nicolaas Franken is de zoon van Aarnhout Franken en van Dingna Langeweg. Hij overlijdt te Dinteloord op maandag 20-1-1840.

In het huwelijk van Maria Belet en Johannes Bom zijn vier kinderen geboren:

 a. Frans Bom, gedoopt op zondag 31-12-1780 te Dinteloord. Getuigen bij de doop zijn Frans Bom en Metje Vissers, zijn grootouders van vader's zijde. Frans overlijdt te Dinteloord op vrijdag 9-7-1784. 

 b. Katharina Bom, overlijdt te Dinteloord op 5-10-1781, 14 dagen oud. De geboorte en/of de doop is niet in de DTB's van Dinteloord te vinden.

 c. Marijnus Bom, gedoopt op zondag 31-3-1782 te Dinteloord. Bij deze doop zijn de getuigen Marijnus Belet en Judith van der Loo, zijn grootouders van moeder's zijde. Marijnus Bom, van beroep bouwman, huwt op 2-8-1807, met de ondertrouw op zaterdag 18-7-1807, te Dinteloord met  Maria Betten. Maria is gedoopt op zondag 12-11-1786 te Dinteloord. Zij is de dochter van Isaac Jansse Betten en van Johanna Sijmonse Vissers. Dit ouderpaar is te Dinteloord gehuwd op 4-12-1785, met de ondertrouw op vrijdag 18-11-1785. De aantekening van het huwelijk luidt voor wat betreft Klundert: "bruidegom op zaterdag 19-11-1785 Isaak Jansen Betten en Johanna Simonse Vissers".  Isaac Jansse Betten is op 25-11-1759 gedoopt te Fijnaart en Heijningen, hij is overleden te Dinteloord op 29-10-1790 en hij wordt aldaar begraven op 30-10-1790. Isaac is de zoon van Jan Bette en van Maria Provilie. Zijn vader is doopheffer.  Johanna Sijmonse Vissers, de dochter van Sijmen Vissers en van Elisabeth van Saarloos, is op 17-9-1758 te Dinteloord gedoopt en zij overlijdt aldaar op 28-4-1834. Na het overlijden van IJzak Betten huwt Johanna Simonse Visser, die dan te Princeland woont, op 13-11-1791, met de ondertrouw op 22-10-1791, te Dinteloord met de jonge man  Johannis Hendrikse Veermans, die is gedoopt te Zevenbergen op 5-2-1758 en die woonachtig is te Klundert. Hij is de zoon van Hendrik Veermans en van Adriaantie van de Leur

Marijnus Bom overlijdt op 5-7-1832, 50 jaar oud, te Dinteloord. De aangevers van het overlijden zijn Gerardus Stevens, 28 jaar, herbergier en Gerard van Saarloos, 32 jaar, gemeentensbode. Maria Betten overlijdt op 12-8-1840, eveneens te Dinteloord. De aangevers van haar overlijden zijn Marinus van Schilfgaarde, 52 jaar, koster der Gereformeerde Kerk en Pieter Rijnsaardt, 42 jaar, timmerman. Als beroep van Maria wordt vermeld "bouwmansse". Zij zou bij haar overlijden de weduwe zijn van Marijnus Kem (zal wel verkeerd geschreven zijn = Bom?). Marijnus Bom en Maria Betten hebben een zoon:  Johannis (Jean) Bom, die met de getuigenis van Johannes (Jean) Bom, 65 jaar en Johannes (Jean) Verkouteren, 38 jaar, boutiqier te Dinteloord is geboren op 27-10-1812. Johannis Bom, bouwknecht, huwt op 5-6-1832 te Dinteloord met  Maria van Nieuwenhuijzen, de dochter van Johannis Joh. zoon van Nieuwenhuijzen, bouwman, Assessor en lid van de raad der gemeente en van Heiltje Simonse Knook. Maria is op 13-11-1810 te Dinteloord gedoopt, waarbij de getuigen zijn Christiaan Christiaanse en Maria Joh.dr. van Nieuwenhuizen. Bij het huwelijk getuigen Simon Bette, 42 jaar, bouwman; Leendert Cornelisse Vissers, 49 jaar, bouwman; Gerard van Saarloos, 32 jaar, gemeentensbode en Hendrik van Nieuwenhuijzen, 30 jaar, bouwman.

Maria Betten heeft twee broers:

 1. Simon Bette(n), geboren te Dinteloord op 9-11-1788 en aldaar overleden op 31-1-1835. Op zondag 28-10-1810 huwt Simon te Dinteloord met  Erkje Adriaans van Dis, de dochter van Adriaan van Dis en van Kaatje van de Berght. Erkje is gedoopt te Dinteloord op donderdag 1-4-1790, met als doopgetuigen Jan van de Berg en Erkje Bom. Zij overlijdt te Dinteloord op 13-8-1811.

 2. Yzak Betten, op 1-12-1790 te Dinteloord geboren. Yzak Bette overlijdt te Dinteloord op 23-10-1818.

 d. Jan Bom; overlijdt te Dinteloord op 26-8-1783, De geboorte of de doop is niet in de DTB's van Dinteloord te vinden. Aangenomen kan echter worden dat Jan geboren is in 1783, daar in de DTB bij zijn overlijden is vermeld: "kraamkind, 42 dagen oud".

Jan Bette(n), die te Fijnaart en Heiningen is begraven op 7-9-1793 en Maria Provilie, die aldaar is begraven op 14-9-1775, hebben behalve Isaac Jansse nog vijf kinderen, die allen te Fijnaart en Heijningen zijn gedoopt, met hun vader als doopheffer:

 1. Francina Bette, gedoopt op 6-6-1756.

 2. Isaac Bette, gedoopt op 24-7-1757. Deze zoon is vermoedelijk overleden vóór 25-11-1759.

 3. Jacob Bette, gedoopt op 13-8-1758.

 4. Adriaan Bette, gedoopt op 8-3-1761.

 5. Joost Bette, gedoopt op 11-9-1763.

 IVa3. Elizabeth Belet.

Gedoopt te Dinteloord op 30-8-1761. Getuigen bij de doop zijn Cornelis Belet en Elizabeth Bloks. Elizabeth Belet huwt op zondag 22-4-1792, met de ondertrouw op zaterdag 7-4-1792, te Dinteloord met  Willem de Graaf(f) (Graef, Graav). Willem is gedoopt op 28-8-1757 te Wiilemstad. Willem is de zoon van Pieter Willemse de Graaff, geboren te Willemstad en van Pieternella Janssen Mostertt, die te Made is geboren. Elizabeth Belet overlijdt te Dinteloord op 13-10-1801. Willem de Graaf, van beroep journalier, wordt op maandag 16-11-1812 dood gevonden te Wolphaartsdijk, aan de kant van de dijk tussen de Heeren- en Oostnieuwlandschepolder.

Vóór zijn huwelijk met Elizabeth Belet is Willem de Graaf op 22-7-1781, met de ondertrouw op 29-6-1781, te Dinteloord gehuwd met  Maria Arijsse van den Oudendijk, die omstreeks 1758 te Oud Vossemeer moet zijn geboren, die op 20-11-1790 te Dinteloord overlijdt en die op maandag 22-11-1790 aldaar wordt begraven. Maria is de dochter van Arij Nabotse van den Oudendijk en van Geertje Adriaans Burgers, die op 6-10-1761 te Oud Vossemeer wordt begraven.  Arij Nabotse van den Oudendijk, de zoon van Naboth Arisse van den Ouwendijk en van Maria Lowisse Slootmakers, is op 2-8-1733 te Oud Vossemeer gedoopt en hij wordt op 21-11-1776 aldaar begraven. Arij Nabotse van den Oudendijk en Geertje Burgers hebben ook een zoon:  Adriaan van den Oudendijk, die op 17-6-1759 te Oud Vossemeer is gedoopt. Willem de Graaf en Maria van den Oudendijk krijgen zeven kinderen:

 1. Geertje Willemse de Graef (Graav), gedoopt te Dinteloord op zondag 5-1-1783, met als doopgetuigen Willem A. Burgers en Janneke C. Knook. Zij overlijdt te Dinteloord op woensdag 21-3-1832. Op 7-5-1809 huwt Geertje te Dinteloord met  Willem Joostse de Wit, voerman, de zoon van Joost Willemse de Wit en van Margaritha Jansse Roest. Willem de Wit is op zaterdag 16-12-1786 te Dinteloord gedoopt. Bij zijn doop getuigen Willem de Wit en Margaritha van de Heijde. Hij overlijdt te Dinteloord op 13-4-1857. Zijn overlijden wordt aangegeven door Gerard van Saarloos, 57 jaar, gemeentensbode en Johannis Jimkes, 41 jaar, veldwachter. Geertje de Graef en Willem de Wit hebben een dochter:  Maria de Wit, die op 25-2-1815 te Dinteloord is geboren. De getuigen bij haar geboorteaangifte zijn Cornelis Duijvelaar en Jan Roskam. Op 26-8-1836 huwt Maria te Dinteloord met  Antonij van der Made, metselaarsknecht, de zoon van Jan van der Made, timmerman en van Allerdina Blom. Bij het huwelijk zijn de getuigen Carolus Johannis Smet, 45 jaar, geneesheer; Christiaan van der Burght, 59 jaar, koopman; David Littooij, 27 jaar, onderwijzer der jeugd en Willem van Everdingen, 37 jaar, timmermansknecht. Antonij is op 23-11-1813 te Klundert geboren. De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn Henri Littooij, 45 jaar, charpentier en Corneil Zuijs, 48 jaar, tailleur. Na het overlijden van Geertje de Graef huwt Willem Joostse de Wit op 31-12-1839 te Dinteloord met  Johanna Sneep, pachteres van 't kleine erfboote veer over de rivier de Steenbergse Vliet. de dochter van IJsbrand Sneep en van Geertruij Stolk. Johanna is op 30-3-1783 te Dinteloord gedoopt, waarbij getuigen Andries Sneep en Johanna Sneep. Zij overlijdt te Dinteloord op 2-2-1842. De aangevers van haar overlijden zijn Laurens Carel Katterle, 57 jaar, veldwachter en Gerard van Saarloos, 42 jaar, gemeentensbode. Johanna Sneep is tweemaal eerder gehuwd geweest. De eerste maal op 30-3-1806, met de ondertrouw op 15-3-1806 te Dinteloord met  Johann Jacob Wijgand, veerman, de zoon van Johan Frederik Wijgand en van Johanna Berbera ?. Johanna Jacob Wijgand is omstreeks 1766 geboren te Volcheim bij Creusnach in de Palz. Hij overlijdt te Dinteloord op 3-6-1825. De aangevers van zijn overlijden zijn Govert de Kater, 57 jaar, arbeider en Arnoldus Mertens, 31 jaar, winkelier. Het tweede huwelijk van Johanna Sneep wordt gesloten te Dinteloord op 23-12-1826 en wel met  Joannes van Eindhoven, de zoon van Cornelis van Eindhoven en van Bastiaantje Grootenboer. Joannes van Eindhoven is op 3-10-1802 geboren te Willemstad en hij is aldaar gedoopt op 10-10-1802. Joannes overlijdt te Dinteloord op 6-3-1837. Het overlijden is aangegeven door Pieter Slootmans, 47 jaar, vleeschhouwer en Theodorus Krouwers, 27 jaar, kuiper.

 2. Pieter de Graef, zoon van Willem de Graaf en Maria van den Oudendijk, te Dinteloord gedoopt op zondag 29-1-1784. Hij overlijdt te Dinteloord op donderdag 4-6-1812.

 3. Petronella de Graaf, dochter van Willem de Graaf en Maria van den Oudendijk, op zondag 5-5-1785 te Dinteloord gedoopt. Hierbij getuigen Jacob Ortele en Petronella Mostter.

 4. Petronella de Graaf, dochter van Willem de Graaf en Maria van den Oudendijk, gedoopt te Dinteloord op zondag 20-8-1786.

 5. Adriana de Graaf, dochter van Willem de Graaf en Maria van den Oudendijk, te Dinteloord gedoopt op zondag 6-1-1788.

 6. Pieternella de Graef, dochter van Willem de Graaf en Maria van den Oudendijk. Zij is gedoopt te Dinteloord op zondag 1-3-1789.

 7. Adriana de Graef, dochter van Willem de Graaf en Maria van den Oudendijk, op maandag 24-5-1790 te Dinteloord gedoopt.

Na het overlijden van Elizabeth Belet huwt Willem de Graaf op zaterdag 4-8-1805 te Dinteloord, met de ondertrouw op 20-7-1805, met  Elisabeth Janse Vissers, jonge dochter, die op zondag 17-6-1781 te Dinteloord is gedoopt, als de dochter van Johannes Sijmonse (Jan) Vissers en van Jacoba Roskam. Getuigen bij haar doop zijn Sijmon Vissers en Elijsabeth van Saarloos.  Johannes Sijmonse (Jan) Vissers, de zoon van Simen Vissers en van Elisabeth van Saarloos, is te Dinteloord gedoopt op zondag 16-10-1746, met als doopgetuigen Jacobus Verstraten en Francijntje Bom. Hij overlijdt te Dinteloord op donderdag 26-10-1826. Op 9-2-1780 gaat Johannes Sijmonse Vissers te Dinteloord in ondertrouw met  Jacoba Roskam, de dochter van Jan Roskam en van Maria van Blassum. Jacoba Roskam is op zondag 30-12-1759 gedoopt te Dinteloord en zij overlijdt aldaarop 20-7-1803. Jacoba is de zuster van eerder genoemde Antonij Roskam, de echtgenoot van Maria Bom. In het huwelijk van Willem de Graaf en Elizabeth Belet zijn twee kinderen geboren:

 a. Judea de Graaff. Dit meisje is geboren te Dinteloord op 30-3-1793, is aldaar gedoopt op zondag 31-3-1793  en overlijdt, eveneens te Dinteloord, op donderdag 23-5-1793.

 b. Marijnus de Graaff. Geboren op 9-7-1794 te Dinteloord en aldaar gedoopt op 13-7-1794. Hij overlijdt te Dinteloord op 15-12-1803. 

Willem de Graaf en Elisabeth Janse Vissers krijgen vier kinderen:

 1. Jacoba de Graaf, gedoopt te Dinteloord op zondag 13-7-1806 en aldaar overleden op donderdag 30-7-1857. Jacoba was gehuwd met  Johannes den Boef.

 2. Johannis de Graaf, te Dinteloord gedoopt op dinsdag 20-12-1807 en overleden aldaar op zondag 28-1-1855. Johannis was gehuwd met  Geertje van Maastricht.

 3. Jacob de Graaf, op zondag 11-2-1810 gedoopt te Dinteloord en in die plaats overleden op dinsdag 23-1-1838.

 4. Cornelis de Graav. Deze zoon is geboren te Goes op 3-4-1812 en hij overlijdt te Dinteloord op dinsdag 18-10-1813.

Na het overlijden van Willem de Graaf huwt Elisabeth Janse Vissers op 22-9-1822 te Dinteloord met  Adriaan Livesse Adriaanse, arbeider, de zoon van Antoni Livisse Adriaanse, arbeider en van Maria in 't Velt, arbeidster. Bij het huwelijk zijn de getuigen Johannis Johannisse Vissers, 38 jaar, arbeider; Willem de Wit, 36 jaar, arbeider; Adriaan de Cloo, 26 jaar en Hendrik Koen, 24 jaar, arbeider. De bruidegom en de moeder van de bruidegom kunnen niet schrijven. Adriaan Livesse Adriaanse is met als getuige Cornelia Lieveze Adraanze op 18-3-1792 te Dinteloord gedoopt en hij overlijdt te Dinteloord op maandag 14-5-1849. Elisabeth Janse Vissers, arbeidster, overlijdt te Dinteloord op maandag 15-2-1841.  Maria in 't Velt, de dochter van Johannes in 't Veld en van Grietje Lemans, is gedoopt te Dinteloord op zondag 9-3-1766. Zij overlijdt te Dinteloord op dinsdag 5-12-1843. Bij haar overlijden is Maria in 't Velt weduwe van  Hendrik Metman en eerder van Antonij Livesse Adriaanse. Hendrik Metman en Maria in 't Velt huwen te Dinteloord op dinsdag 19-3-1799. Adriaan Livesse Adriaanse en Elisabeth Janse Vissers krijgen twee kinderen:

 1. Maria Lievesse Adriaanse, die op donderdag 3-6-1824 te Dinteloord wordt geboren en die op vrijdag 25-6-1824 aldaar overlijdt.

 2. Antonij Adriaan Livisse Adriaanse, geboren te Dinteloord op vrijdag 6-12-1822.

 IVa4. Jacoba Belet

Geboren te Dinteloord op 12-3-1769 en gedoopt aldaar op 27-3-1769. Jacoba overlijdt aan "het water" op 9-6-1785 te Dinteloord en wordt begraven op 10-6-1785, op het "Oude Kerkhof".

 IVa5. Adriana Belet

Gedoopt op 24-11-1771 te Dinteloord. Adriana overlijdt, drie jaar oud, op 17-8-1774, eveneens te Dinteloord, met begrafenis op het "Oude Kerkhof".

 Vb. Jacobus Belet.

Jacobus is gedoopt te Dinteloord op zondag 14-10-1759. Getuigen bij de doop zijn Willem Geusen en Ariaantje Belet. Hij overlijdt te Dinteloord op 24-2-1784.

 Vc. Willem Belet. 

Willem is gedoopt te Dinteloord op zondag 16-3-1766. Onbekend is waar en wanneer hij is overleden.  Dat moet echter zijn vóór 1805, want bij het overlijden van zijn echtgenote wordt gezegd dat zij weduwe is. Willem huwt op 24-6-1788, met de ondertrouw op 7-6-1788, te Dinteloord met  Marijke Hotte {ook vermeld als Hothen, Otte(r)}. Marijke is geboren te Oud Vossemeer, alwaar zij in het doopregister is ingeschreven op 9-9-1764 onder de naam Maatje Otte(r), als de dochter van Jacob Otte en van Maria Mulaart (Muilaarts). Marijke overlijdt op vrijdag 22-2-1805 te Dinteloord. In het overlijdensregister is geschreven dat zij bij haar overlijden weduwe is van Corn. Belet (!?). Marijke heeft één zuster en drie broers:

 a. Pieter Otte, gedoopt te Oud Vossemeer op 4-9-1763 en overleden te Goes op 10-8-1819. Bij zijn doop getuigen Jan Roggeband en Franssijntje Loene. Pieter Otte, dagloner, arbeider, huwt op 6-6-1790 te Wouw, met de ondertrouw op 20-5-1790, met  Teuntje (Tona, Theuntje) van Aken (van Haken), arbeidster, de dochter van Johannis van Aken en van Maria de Vroome. Teuntje is op 23-9-1770 te Oud en Nieuw Gastel gedoopt. Hierbij zijn de getuigen Cornelis Versteegen en Janneke de Vroome. Zij overlijdt te Goes op 23-2-1829.

 b. Francina Otte(r), te Oud Vossemeer gedoopt op 14-8-1768.

 c. Jacob Otte(r), op 18-1-1770 te Oud Vossemeer gedoopt.

 d. Marinus Otte(r). Hij is op 9-2-1772 te Oud Vossemeer gedoopt.

Na het overlijden van Maria Mulaart huwt  Jacob Otte(r) op 27-6-1784 te Halsteren met   Cornelia van Brevoort, de dochter van Joseph (Josephus) van Brevoort (Brevoord), geboren te Rucphen en van Anna Martha Bouman. Cornelia van Brevoort is op 10-11-1756 te Halsteren geboren en zij wordt aldaar gedoopt op 14-11-1756. Bij de doop zijn de getuigen Jacob Streefkerk en Johanna van Brevoort.  Anna Martha Bouman, de dochter van Augustijn Bouman en van Anna Elisabeth Krubbel, is op zondag 22-11-1733 te Breda gedoopt, waarbij peter en meter zijn Hendrik Bomensen en Anna Martha Vetter.

In het huwelijk van Willem Belet en Marijke Hotte zijn vijf kinderen geboren:

 1. Marijnes Belet, gedoopt op 19-10-1788 te Dinteloord. Hij overlijdt aan "kinderziekte" op 5-10-1790, eveneens te Dinteloord. Marijnes wordt begraven op het "Oude Kerkhof".

 2. Maria Belet, gedoopt op 3-1-1792 te Dinteloord. Zij overlijdt aldaar op 25-8-1833. Aangevers van haar overlijden zijn Pieter van Boksel, 43 jaar, kleermaker en Gerard van Saarloos, 33 jaar, gemeentensbode. Maria is bij haar overlijden 41 jaar oud en van beroep arbeidster. Maria baart twee buitenechtelijke ("onechte") kinderen:

 a. Cornelis Belet, geboren te Steenbergen op 26-10-1815. Zijn geboorte wordt aangegeven door de dorpsvroedvrouw Cornelia Hendriks, met als getuigen Johannes Antonius Vissers en Willem de Rooy. Cornelis overlijdt op 22-8-1816 te Steenbergen. Aangevers van het overlijden zijn Pieter Reimerinck en Boudewijn Sassaard, winkelier.

 b. Maayke Belet is geboren op 14-10-1817 te Dinteloord. De aangifte wordt gedaan door de dorpsvroedvrouw Cornelia Hendriks, met als getuigen Johannis Vissers, timmerman en Willem de Rooy, timmerman. Maayke overlijdt te Dinteloord op 29-3-1887, 69 jaar oud. Zij is de dochter van Maria Belet (overleden). Aangevers van het overlijden zijn Johannes van Nieuwenhuijzen, 40 jaar, kleermaker en Albertus van Hulzen, 63 jaar, gemeente-veldwachter.

 3. Judica Belet. Deze dochter van Willem en Marijke is geboren te Dinteloord op 15-5-1793, wordt aldaar gedoopt op 19-5-1793 en overlijdt te Dinteloord op 31-5-1793. 

 4. Marijnus Belet, geboren te Dinteloord op 15-6-1794 en gedoopt aldaar op zondag 22-6-1794. 

 5. Adriana Belet is geboren te Dinteloord op 13-4-1796 en is gedoopt op 17-4-1796 eveneens te Dinteloord. Zij overlijdt aldaar op 11-12-1816, 21 jaar oud. De aangevers van het overlijden zijn Willem van Reijsbergen, timmerman en Jacobus van Gils, arbeider. De ouders van Adriana zijn bij haar overlijden reeds overleden. Adriana is de moeder van een buitenechtelijk ("onecht") kind:  Maayke Belet, die is geboren op 9-11-1815 te Dinteloord. Aangevers van de geboorte zijn Willem de Rooy en Johannis Antonius Vissers. De moeder kan niet schrijven. Maayke Belet overlijdt op 6-5-1816 te Dinteloord. Aangevers van het overlijden zijn Boudewijn Sassaard en Willem de Rooy.

 Vd. Arriaen Belet. 

Arriaen is gedoopt te Dinteloord op zondag 16-5-1773. Hij overlijdt in die plaats op 8-5-1806.

naar
boven

 Va. Cornelis Belet

Cornelis Belet, het vijfde kind van Marinis Bolet en Judith van der Loo, is gedoopt te Dinteloord op 4-12-1763. Hij overlijdt te Dinteloord op 29-3-1814. Op 8-2-1789, met de ondertrouw op 17-1-1789, huwt hij te Dinteloord met  Janneke de Wit.  Janneke is geboren op 27-3-1764 te Kruisland en is aldaar Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 1-4-1764. Zij is de dochter van Willem de Wit en van Elizabeth Panis (ook Lijsabeth Paans). Doopgetuigen zijn Leendert de Wit, broer van haar vader en Maria van Pijpen. Janneke wordt begraven op 15-4-1803 te Dinteloord en Princeland. Bij de aantekening van haar overlijden is geschreven dat zij de huisvrouw is van Corn.s Belet. De ouders van Janneke de Wit zijn op 8-11-1761 te Dinteloord voor de Nederlands Hervormde kerk gehuwd, met de ondertrouw op 16-10-1761.  Willem de Wit, de zoon van Joost de Wit en van Janneke van Driel, is geboren te Princeland en is op 24-10-1734 te Dinteloord gedoopt.  Elizabeth (Lijsabeth) Paans (Panis) is op zondag .4-5-1732 te Sleeuwijk, Noord Brabant, gedoopt, met als doopgetuige Maria Paens. Lijsabeth Paans is de dochter van Arij Cornelisz (Adriaan) Paans en van Anneke Jans de Ruijter.

Vóór zijn huwelijk met Lijsabeth Paans is Willem de Wit op zondag 10-12-1758, met de ondertrouw op 18-11-1758, te Dinteloord gehuwd met  Janneke Knook. Janneke is gedoopt te Dinteloord op zondag 3-6-1736, met als doopgetuigen Cornelis Knook en Francijntje Knook. Janneke Knook is de dochter van Joost Jansse Knook en van Soetje Hendrikse Knook, welk ouderpaar te Dinteloord in ondertrouw is gegaan op 31-7-1734. Joost de Wit en Janneke van Driel zijn te Dinteloord gehuwd op 14-11-1723, met de ondertrouw op 30-10-1723.

 Arij Cornelisz Paans, de zoon van Cornelis Gijdberts Paans en van Elisabeth Adriaans van Oosterhout, is gedoopt te Sleeuwijk op 11-9-1695.  Anneke Jans de Ruijter, de dochter van Jan Jansz de Ruijter en van Belia (Beliken) Aertsdr. van Vucht, is te Rijswijk (N.Br.) gedoopt op 25-3-1703. Arij Paans en Anneke de Ruijter huwen te Woudrichem op 21-6-1726, met de ondertrouw op 17-5-1726. Na het overlijden van Anneke de Ruijter huwt Arij Cornelisz Paans met  Theuntje van Pelt, de dochter van Leendert van Pelt en van Adriaantje Bak. Theuntje van Pelt is te Werkendam gedoopt op 19-8-1714.

 Cornelis Gijsberts Paans, de zoon van Gijsbrecht Paans en van Lijsbeth Govertsdr. Smit, is gedoopt te Capelle op 7-9-1653. Hij huwt op 23-12-1685 te Capelle met  Elisabeth Adriaans van Oosterhout, die te Capelle is geboren.

 Gijsbrecht Paans, de zoon van Teunis (Thonisz) Gelden (Paens) en van Aentje Gijsberts Wouters, huwt op 1-4-1635 te Capelle met  Lijsbeth Govertsdr. Smit.

 Teunis (Thonisz) Gelden (Paens), de zoon van Gelden Antonisz en van Willemke Jansdr., is geboren te Capelle. Hij huwt met  Aentje Gijsberts Wouters, de dochter van Gijsbert Wouters en van Leijske Wouters Prince (Stockmans). Aentje is geboren omstreeks 1575 te Sprang en zij overlijdt omstreeks 1626 te Capelle. Het tweede huwelijk van Teunis Gelden is met  Aentken Geldensdr., die op 11-9-1661 te Capelle overlijdt.

 Gelden Antonisz, de zoon van Anthonis Rommen en van Lijntke Joosten, is geboren en overleden te Capelle. Hij is gehuwd met  Willemke Jansdr., die te Sprang is geboren en die te Capelle overlijdt. Willemke is de dochter van Jan Michiels en van Catelijn Cornelis Gerrits Leeu.

 Anthonis Rommen, de zoon van  Rommen Thonisz, overlijdt op 2-9-1558 te Capelle. Hij is gehuwd met  Lijntke Joosten, de dochter van  Joost Pauwel Gherwijns. Lijntke overlijdt te Zuidewijn Capelle,

Janneke de Wit heeft twee broers en twee zusters:

 a. Arij de Wit, Nederlands Hervormd gedoopt te Steenbergen op zondag 29-8-1762, met als doopgetuigen Marinus van de Plas en Elizabeth Vriens.

 b. Anneke de Wit, geboren te Kruisland en op zondag 15-9-1765 te Steenbergen Nederlands Hervormd gedoopt. Bij haar doop getuigt Willem de Wit. Anneke huwt als jonge dochter op 4-5-1788, met de ondertrouw op 5-4-1788, te Dinteloord met  Dirk Verheulen, die dan weduwnaar is van  Maria Roskam.

 c. Martinus de Wit, te Steenbergen Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 3-5-1767, met als getuigen Marinus van de Plas en Krijntje de Wit. Martinus huwt op 14-5-1797, met de ondertrouw op 29-4-1797, te Dinteloord met  Janneke Cats, jonge dochter van Princeland.

 d. Krijntje de Wit. Deze dochter is op donderdag 4-5-1769 te Steenbergen Nederlands Hervormd gedoopt. Bij de doop getuigt Teuntje Koek.

Na het overlijden van Janneke de Wit, huwt Cornelis Belet op 1-5-1803, met de ondertrouw op zaterdag 16-4-1803, te Dinteloord met  Johanna Elizabeth (Janna) van Ackeren (Stellenaers), die is gedoopt te Kruisland op 13-4-1755, als de dochter van Bartel van Ackeren, die geboortig is van Wouw en van Elizabeth Pietersdr Vriends (Vriens). Johanna groeit op in het gezin van Marijn (Marinus Jasperszn.) Stellenaar, met wie haar moeder later huwt. Johanna (Janna) overlijdt te Dinteloord op dinsdag 19-8-1836.  Elisabeth Pietersdr Vriends (Vriens) is gedoopt te Kruisland op zaterdag 21-2-1739, waarbij getuigen Tanneke Dijckmans en Jan van Poortvliet. De ouders van Elisabeth zijn Pieter Vriendts (Vriends, Vriens) en Pieternel (Pieternellitje) Herberts (Herpers).  Pieternel Herberts, de dochter van Herbert Herbertsen en van Cornelia Adriaenssen, is gedoopt te Dinteloord op 27-11-1704. Bij haar doop getuigen Jillis Meertensen en Janneken Herbertsen.  Pieter Vriendts, de zoon van Claes Machielsen Vrients (Vriens) en van Elisabeth Chaerloos, is te Cruijslandt gedoopt op 9-11-1692. Het huwelijk van Pieter Vriendts en Pieternel Herberts wordt gesloten te Dinteloord op 31-10-1727, met de ondertrouw op 24-10-1727. Na het overlijden van Pieter Vriens huwt Pieternel Herberts met  Karel Groenendijck, die op 11-2-1757 is begraven. Johanna van Ackeren (Stellenaers) was bij haar huwelijk met Cornelis Belet weduwe van  IJzaak Adriaanzen Quist (Kwist). IJzaak Quist, gedoopt te Nieuw Vossemeer op zondag  12-2-1747, is de zoon van Adriaen Klaessen Quist, geboren te Nieuw Vossemeer en van Catharina Isaacsen Pleune, geboren te St. Maartensdijk. Hij is op zaterdag 4-5-1783 te Steenbergen gehuwd met Janna (Johanna) Stellenaars. IJzaak Quist overlijdt te Dinteloord op woensdag 17-4-1799. Het huwelijk van Adriaen Klaessen Quist en Catharina Isaacsen Pleune werd gesloten te Nieuw Vossemeer op 11-3-1742, met de ondertrouw op 29-2-1742. Bij dit huwelijk is Adriaen weduwnaar van  Maria Schijven. Na de dood van Adriaen Klaessen Quist huwt Catharina Isaacsen Pleune op 8-7-1753 te Nieuw Vossemeer met  Willem Brouwers, die te Deventer is geboren.

Pieter Vriendts heeft vier zusters en twee broers:

 1. Janneken Vriens, gedoopt te Kruisland op 17-11-1680. Daarbij getuigen Jan Hermansen Vroon, Jacob Jaspersen van den Ende en Steven Matthijsen. In het doopboek wordt als haar moeder genoemd Lijsbeth Hermansen de Vroon.

 2. Cornelia Vrients, op 4-4-1683 te Kruisland gedoopt, met als getuigen Mr. Willem van Diepenbeeck en Marij Leendertsen Hoogzant. Haar moeder wordt in het doopboek genoemd als Lijsbeth Hermansen de Vroom.

 3. Cornelia Vrients, te Kruisland gedoopt op 23-4-1684, waarbij peter en meter zijn Arij Hermansen en Marij Michielsen Vroon. De moeder wordt vermeld als Lijsbeth Hermansen de Vroon.

 4. Hermanus Vrients, gedoopt te Kruisland op 13-10-1686. Bij de doop getuigen Claes Aertsen van Stel en Cornelia Hermansen de Vroom. De moeder heet hier Lijsbeth Hermansen de Vroom.

  5. Michiel Vrients, op 1-7-1691 gedoopt te Kruisland, waarbij getuigen Andries Charlois en Pleuntje Cornelis de Roij. Zijn moeder heet hier Lisabeth Charlois.

 6. Pieternelle Vriends, te Kruisland gedoopt op 4-4-1700. Als doopgetuigen zijn aanwezig Adriaan Kerstens en Margarita van Kelder. Haar moeder heet Elisabeth Saarloos.   

Elisabeth Vriens heeft een zuster en vijf broers:

 a. Nikolaas Vriendts, gedoopt te Dinteloord op 15-4-1731.

 b. Cornelia Vriendts, op 22-1-1733 te Dinteloord gedoopt.

 c. Herbert Pietersz. Vriens, gedoopt te Dinteloord op 13-3-1735. Herbert huwt op 23-8-1761, met de ondertrouw op 8-8-1761, als jonge man te Kruisland met  Elizabeth Biesheuvel, jonge dochter, die op 15-3-1741 te Tholen is gedoopt. Bij haar doop getuigen Pieter van der Reet en Jacomina van de Luijster. Elizabeth Biesheuvel is de dochter van Leendert Biesheuvel en van Janna van der Reet. Herbert en Elizabeth zijn de ouders van de elders besproken Cornelia Herbertse Vriens.

 d. Cornelis Vriends, te Kruisland gedoopt op 19-10-1736.

 e. Hermannus Vriends (Vriens), geboren te Kruisland op 1-1-1741 en aldaar gedoopt op 15-1-1741. Hij is gehuwd met  Geertjen Groeneveld en heeft bij haar twee kinderen:

 1. Adriana Vriens, gedoopt te Nieuw Vossemeer op 10-1-1768. De doopgetuigen zijn Geert Groeneveld en Adriana de Riemer.

 2. Govert Vriens, op 11-2-1770 te Nieuw Vossemeer gedoopt, waarbij de getuigen zijn Marinus Stellenaer en Elizabet Vriens.

 f. Pieter Vriends, zoon van Pieter Vriendts (Vriends, Vriens) en Pieternel (Pieternellitje) Herberts (Herpers), op 2-8-1744 te Kruisland gedoopt. Het kind is door Tanneke Dijckmans ten doop gehouden.

In het huwelijk van Yzaak Quist en Johanna Elizabeth van Ackeren (Stellenaers) zijn twee dochters geboren:

 1. Adriana Quist, gedoopt op zondag 25-4-1784 te Steenbergen, met als 1e getuige Adriana Quist. Zij overlijdt te Dinteloord op dinsdag 24-12-1850. Adriana is gehuwd met  Jacobus Cornelis van Gils, de zoon van Lambertus van Gils en van Susanna van Kerfhout. Jacobus van Gils overlijdt te Dinteloord op zaterdag 15-1-1848.

 2. Elizabeth Quist, op 12-7-1794 geboren, met als doopdag 20-7-1794. Haar  doopgetuigen zijn Elizabeth Vriens en Cornelis Stellenaar

Johanna Elizabeth (Janna) van Ackeren (Stellenaers) heeft vier (half)broers en vijf (half)zusters:

 a. Engelina Petronilla Stellenaar, gedoopt te Kruisland op 13-2-1757, met als doopgetuigen Jasper Stellenaar en zijn vrouw Pleuntje van Driel. Engelina wordt begraven te Kruisland op 19-2-1757

 b. Pieter Stellenaar, gedoopt te Kruisland op 16-7-1758. Doopgetuigen zijn Pieternel Herberts, eerst weduwe van Pieter Vriens, laast weduwe van Carel Groenendijck, des kindts grootmoeder, die ook het kindt ten H. doop geheft heeft en Herbert Vriens, des kinds oom of moeders broer.

 c. Engelina Pieternella (Pleuntje) Stellenaar, te Kruisland gedoopt op 5-8-1759. Bij de doop getuigen Pieternel Herberts, eerst weduwe van Pieter Vriens, laast weduwe van Groenendijck, des kindts grootmoeder, die ook het kindt ten H. doop geheft heeft en Herbert Vriens, des kinds oom of moeders broeder. Engelina overlijdt te Dinteloord op 14-8-1818. Haar overlijden wordt aangegeven door Christiaan van der Burght, kleedermaker en Johannis Vissers, timmerman. Engelina Pieternella Stellenaar is gehuwd met  Aart van der Linden.

 c. Pieternella Clasina Stellenaar, op 7-3-1762 gedoopt te Kruisland. Har doopgetuigen zijn Cornelis Vriens en Elizabeth Biesheuvel, doopheffer, de vrouw van Herbert Vriens.

 d. Polonia Stellenaar, te Kruisland gedoopt op 30-6-1765, waarbij getuigen Jasper Stellenaar en desselfs vrouw.

 e. Pieter Jaspersche Stellenaar, geboren te Kruisland op 9-11-1768 en aldaar gedoopt op 13-11-1768. Bij zijn doop getuigen Herbert Vriends en desselfs huisvrouw Elizabeth Biesheuvel.

 f. Cornelis Stellenaars, te Prinsland geboren op woensdag 6-10-1773 en te Kruisland gedoopt op 17-2-1773. Bij zijn doop getuigen Pieter Dijckmans en zijn vrouw Anna Maria Quist. Hij is gehuwd met  Johanna Verwijen. Cornelis Stellenaars, arbeider, overlijdt op 17-2-1818 te Dinteloord. De aangevers van het overlijden zijn Pieter Franken, kooperslager en Pieter de Lange, veldwagter.

 g. Engelina Cornelia Stellenaar. Zij is te Kruisland gedoopt op 26-5-1771. Er zijn geen doopgetuigen.

 h. Hermanus Stellenaar, gedoopt op 10-2-1776 te Kruisland. Janna Stellenaars en Pieter Vriens zijn de doopgetuigen.

In het huwelijk van Cornelis Belet en Janneke de Wit zijn zeven kinderen geboren:

1. Marijnus Belet (zie VIb); 2. Marijnus Belet (zie VIc); 3. Elizabeth Belet (zie Va1); 4. Marijnus Belet (zie VId); 5. Willem Belet (zie VIa); 6.Elizabeth Belet (zie Va2); 7 Jacobus Belet (zie VIe).

 Va1. Elizabeth Belet

Zij is geboren op 5-2-1793 en is gedoopt op 10-2-1793 te Dinteloord. Zij overlijdt vermoedelijk te Dinteloord op 19-10-1796, waarbij de vermelding in de DTB luidt: "Een kind van Corn. Belet".  

 Va2. Elizabeth Belet. 

Zij is geboren te Dinteloord op vrijdag 3-1-1800 en is gedoopt aldaar op zondag 5-1-1800. Zij overlijdt te Dinteloord op 31-3-1855, 55 jaar oud. Aangevers van het overlijden zijn Johannis Jimkes, 39 jaar, veldwachter en Gerard van Saarloos, 55 jaar, gemeentensbode. Elizabeth huwt op 29-11-1831 te Dinteloord met  Jacobus van Bavinkhoven. Jacobus is geboren te Dinteloord op 7-11-1808 en is aldaar gedoopt op 13-11-1808. Hij is de zoon van Leendert van Bavinkhoven, arbeider en van Adriana de Vos, arbeidster. De huwelijksafkondigingen vinden plaats op 13 en 20 november 1831. Getuigen bij het huwelijk zijn Gerard van Saarloos, 31 jaar, gemeentebode; Pieter van Boksel, 32 jaar, kleermaker; Jacob Edelschaap, 49 jaar, kleermaker en Cornelis van Oorschot, 41 jaar, arbeider. Jacobus van Bavinkhoven overlijdt te Dinteloord op 28-5-1872. Aangevers van het overlijden zijn Pieter van der Burght, 55 jaar, winkelier en Johannes Pieter Willem Vogelaar, 59 jaar, grondeigenaar. Elizabeth Belet is de moeder van een buitenechtelijke zoon  Cornelis Belet. Deze jongen is geboren op 30-6-1823 te Dinteloord. Aangeefster van de geboorte is Cornelia Hendriks, 56 jaar, gemeente-vroedvrouw, met de getuigen Willem de Rooy, 43 jaar, timmerman en Johannes Vissers, 35 jaar, timmerman. De moeder is bij zijn geboorte 23 jaar oud en arbeidster. Cornelis overlijdt op 29-10-1825, te Dinteloord. Hij is dan 2 1/2 jaar oud, de zoon van Elisabeth Belet, arbeidster. De aangevers van het overlijden zijn Machiel van Aalst, 50 jaar, broodbakker en Willem de Rooy, 44 jaar, timmerman. Jacobus van Bavinkhoven heeft een zuster:  Seijke van Bavinkhoven, die op 22-12-1814 te Dinteloord is geboren. Haar vader geeft de geboorte aan, waarbij getuigen Cornelis van Saarloos en Pieter Franken. Op 14-5-1836 huwt Seijke van Bavinkhoven te Dinteloord met  Jacobus Krogman, arbeider, de zoon van Jacobus Krogman en van Jacoba Heijnedal. Bij het huwelijk zijn de getuigen Pieter van Boksel, 45 jaar, kleermaker; Abraham Hartman, 41 jaar, gareelmaker; Jacobus van Bavinkhoven, 30 jaar, arbeider en Gerrit Binkhorst, 31 jaar, schoenmaker. Jacobus is op 30-10-1806 te Steenbergen geboren en hij wordt aldaar gedoopt op 2-11-1806. 

 Leendert van Bavinkhoven, de vader van Jacobus, is omstreeks het jaar 1773 geboren te Duinkerken in Fransch Vlaanderen, als de zoon van Anthonij van Bavinkhoven en van Dina de Vos. Hij overlijdt te Dinteloord op 26-1-1816. Het overlijden wordt aangegeven door Pieter Franken, koperslager en Cornelis van Saarloos, timmerman. Zijn huwelijk met Adriana de Vos is te Dinteloord gesloten op 8-5-1808, mnet de ondertrouw op 23-4-1808.

 Adriana de Vos, de moeder van Jacobus van Bavinkhoven, is gedoopt te Dinteloord op 17-4-1774 en zij is te Dinteloord overleden op 15-7-1844. Adriana is de dochter van Jacobus de Vos en van Sijke van Meel. De aangevers van haar overlijden zijn Gerard van Saarloos, 44 jaar, gemeentensboden en Cornelis Pieter van der Burght, 28 jaar, winkelier, beiden bekenden van de overledene.

 VIb. Marijnus Belet

Hij is geboren te Dinteloord op 28-6-1789 en is aldaar gedoopt op 30-6-1789. Hij overlijdt te Dinteloord aan "het water", 1 jaar oud, op 15-6-1790. Hij wordt begraven op 16-6-1790 op het "Oude Kerkhof" te Dinteloord.

 VIc. Marijnus Belet. 

Deze zoon is gedoopt te Dinteloord op 19-12-1790. Hij overlijdt aldaar op 3-8-1792.  

 VId. Marijnus Belet

Marijnus is geboren te Dinteloord op 5-9-1795 en is aldaar gedoopt op 6-9-1795. Hij huwt op 1-4-1821 te Dinteloord en Princeland met  Elizabeth Oostenrijk, dienstmaagd en arbeidster, die is geboren te Dinteloord op 11-7-1796 en die aldaar is gedoopt op 17-7-1796. Zij is de dochter van Melchior Oostenrijk en van Kaatje Meeuse (Meeuwisse). Marijn Belet overlijdt te Dinteloord op 13-1-1846. Hij is dan 51 jaar oud en arbeider. De aangevers van het overlijden zijn Jacobus Maris, 52 jaar, landbouwer en Gerard van Saarloos, 45 jaar, gemeentensbode. Elizabeth Oostenrijk overlijdt te Dinteloord op 17-7-1836, 40 jaar oud. De overlijdensaangifte wordt gedaan door Frans Burgers, 46 jaar, winkelier en Hendrik Hartman, 36 jaar, smidsknecht. Marijnus Belet en Elizabeth Oostenrijk krijgen een dochter:  Katharina Belet. Katharina is geboren te Dinteloord op 22-9-1819 en zij overlijdt, 28 jaar oud en van beroep arbeidster, te Dinteloord, op 20-12-1847. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door Gerard van Saarloos, 47 jaar, gemeentebode en Cornelis Pieter van de Burght, 30 jaar, winkelier. 

 Melchior Oostenrijk is geboortig van Stokhouzen. Hij overlijdt op 22-12-1804 te Dinteloord. Op 13-10-1793, met de ondertrouw op 28-9-1793, huwt Melchior te Dinteloord met  Kaatje (Katharina) Meeuse (Meeuwissen), arbeidster, die omstreeks 1768 te Meliskerke is geboren en die op 10-3-1829 te Dinteloord overlijdt. Zij is dan 61 jaar oud en weduwe van  Jan van Dooren, schoenmaker, die op 31-10-1762 te Fijnaart is gedoopt, als de zoon van Adrianus van Dooren en van Maria van Wesel. Bij zijn doop getuigen Adranus van Wesel en Maria van Dooren. Het huwelijk van Jan van Dooren en Kaatje Meeuse is gesloten te Dinteloord op 20-10-1805. Jan van Dooren overlijdt te Dinteloord op 8-5-1824. De aangevers van het overlijden zijn Johannis Vissers, 37 jaar, timmerman en Willem de Rooij, 44 jaar, timmerman, bekenden van de overledene. Vóór haar huwelijk met Melchior Oostenrijk is Kaatje Meeuse gehuwd geweest met  Adrianus Burger. Het huwelijk van Adriaan Jansse Burgers, jonge man en Catrijna Meeusen, jonge dochter, is gesloten te Dinteloord op 4-4-1791, met de ondertrouw op 19-3-1791. Kaatje Meeuse is de dochter van Willem Meeuse en van Adriana Hogedeure.

Behalve het tweede kind, Elisabeth, hebben Melchior Oostenrijk en Kaatje Meeuse nog vijf kinderen:

 1. Johannes Oostenrijk, geboren te Dinteloord op 6-2-1794, aldaar Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 9-2-1794 en te Fijnaart en Heiningen overleden op 13-3-1839. De aangifte van zijn overlijden is gedaan door Willem Smeukelaar, 72 jaar, kledermaker en Hendrik Braam, 50 jaar, veldwagter. Johannes Oostenrijk, bouwknegt, arbeider, huwt op 12-1-1817 te Dinteloord met  Neeltje Lambrechts (Lambregts, de Regt), dienstmaagd, de dochter van Lambert Lambrechts (Lambregts), die op 21-4-1807 te Willemstad overlijdt en van Lena Marcus, die op 3-8-1812 te Willemstad overlijdt. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op 22 en 29-12-1816. De getuigen bij hey huwelijk zijn Willem Meeuwisse, 68 jaar, commissionair in granen; Johannis Oostenrijk, 47 jaar, schoenmaker; Johannis Burgers, 3o jaar, arbeider en Adriaan de Geus, 27 jaar, slagter. Het bruidspaar kan niet schrijven. Neeltje is op 26-1-1795 te Willemstad gedoopt. Zij overlijdt te Dinteloord op 24-5-1867. Het overlijden wordt aangegeven door Pieter van Nieuwenhuijzen, 59 jaar, kleermaker en Christiaan van Saarloos, 33 jaar, gemeentebode, beiden welbekenden van de overledene.

 2. Adriaan Oostenrijk, op 9-9-1800 te Dinteloord geboren en aldaar Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 14-9-1800.

 3. Anna Maria Oostenrijk. Zij is geboren te Dinteloord op 6-3-1803 en is aldaar Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 13-3-1803. Doopgetuige is Anna Maria Kett.

 4. Willem Oostenrijk (Oostrijk). Hij is te Dinteloord gedoopt op zondag 21-10-1798, waarbij getuigen Willem Meeuwsen en Adriana Hogedeure. Willem overlijdt op 17-5-1804 te Dinteloord.

 5. Andries Oostenrijk. Van geboorte en doop van deze zoon is niets gevonden. Andries overlijdt op 3-9-1803 te Dinteloord. 

 VIe. Jacobus Belet

Jacobus is geboren te Dinteloord op 8-1-1802 en is aldaar gedoopt op 10-1-1802. Hij overlijdt te Dinteloord op 1-4-1802.

naar
boven

 VIa. Willem Belet.

Willem Belet, het vijfde kind van Cornelis Belet en Janneke de Wit, is geboren op 27-1-1798 te Dinteloord en is aldaar gedoopt op 28-1-1798. Er zijn geen doopgetuigen. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 9-7-1874. Aangevers van het overlijden zijn Gaspar Benoit Biesen, 26 jaar, commies ter gemeente secretarij en Petrus Laanen, 45 jaar, bediende in het burger Gasthuis. Willem, van beroep arbeider, venter, huwt op 13-12-1834 te Steenbergen met  Maria Catharina Belletter, dienstbode, huisvrouw. Getuigen bij het huwelijk zijn Jan Baptist Menens (?), 65 jaar, kleermaker, Huibrecht Menens (?), 40 jaar, kleermaker, Gerrit van Aken, 47 jaar, veldwachter en Hendrik de Groodt, 27 jaar, veldwachter. Maria is geboren en ook gedoopt op 1-8-1806 te Woensdrecht. Zij is de dochter van Jacob(us) Belleter, veldwachter te Wouw, die is geboren op 8-1-1769 te Zurich in Swetia (Zwitserland) en van Maria Joanna Catharina Branckaert ( Blankers, Brankaart, Brancaert, Blankaart), die op 15-1-1776 te Weert is gedoopt. Bij de doop van Maria Catharina Belletter is als getuige aanwezig Catharina van Oevelen. Maria overlijdt te Bergen op Zoom op 12-12-1869. Haar zoon Pieter Belet, 29 jaar, negociant en haar schoonzoon Christiaan Bergmans, 26 jaar, negociant doen de aangifte op 13-12-1869. 

 Joanna Catharina (Maria Joanna Catharina) Branckaert  is de dochter van Joannes Baptist Branckaert (Brankart), meester-kleermaker, oud kleerkooper en van Joanna Margareta Verheggen.  Joanna Margareta Verheggen is op 21-9-1749 te Weert gedoopt en zij wordt op 9-5-1789 aldaar begraven. Zij is de dochter van Guilielmus (Wilhelmus, Willem) Verheggen en van Joanna (Joanna Margaretha) Meerts (Meers). De doopgetuigen bij de doop van Joanna Margaretha Verheggen zijn Anna Verstappen en Petrus Hautappels.  Joannes Baptist Branckaert (Brankart) is de zoon van Jacobus Brancart en van Henrina Stultiens. Hij is omstreeks 1750 te Weert geboren en hij overlijdt aldaar op 19-4-1825. De aangevers van zijn overlijden zijn Jacob Vaessen, 27 jaar, wever en Jacob Koolen, 62 jaar, stoeldraaijer. Henrina Stultiens overlijdt te Weert op 24-11-1793. Joannes Baptist Brankart en Joanna Margareta Verheggen huwen te Weert op 24-7-1774.  Guilielmus (Wilhelmus, Willem) Verheggen, die op 10-4-1766 te Weert overlijdt en  Joanna (Joanna Margaretha) Meerts (Meers) huwen te Weert op 3-9-1743. Joanna Meerts, is op 30-11-1717 gedoopt te Weert en zij overlijdt aldaar op 16-3-1768. Zij is de dochter van  Segerus Meers en van  Lucia Verstappen. Segerus Meers, de zoon van  Jacobus Meers en van  Helena Kessels, is op 14-1-1681 te Weert gedoopt en hij overlijdt aldaar op 6-3-1751. Lucia Verstappen, de dochter van  Petrus Verstappen en van  Johanna van Kelst, is op 13-12-1687 te Weert gedoopt. Segerus Meers en Lucia Verstappen huwen te Weert op 6-11-1712. Johanna van Kelst, de dochter van  Joannes van Kelst en van Margaretha ?, is op 10-4-1656 te Weert gedoopt. Petrus Verstappen en Johanna van Kelst zijn op 9-2-1687 te Weert gehuwd. Jacobus Meers, de zoon van  Servatius Meers en van  Joanna Pitten, is op 6-2-1647 te Weert gedoopt. Hij wordt op 7-2-1738 in zijn geboorteplaats begraven. Helena Kessels, de dochter van Joannes Kessels en van Margareta ?, is te Weert gedoopt op 13-1-1643. Jacobus Meers en Helena Kessels zijn te Weert gehuwd op 27-12-1674.  Joanna Catharina Branckaert heeft een zuster en een broer:

 1. Maria Lucia Brancaert. Zij is op 19-5-1813 te Weert gehuwd met  Jean Joseph van Schoonderwalt, de zoon van Jean François van Schoonderwalt en van Caroline Portemans (Cortemans). Jean Joseph is te Weert geboren op 8-8-1793. Het echtpaar hheft een dochter:  Jeanne Margueritte van Schoonderwalt, geboren te Weert op 2-2-1819. Jeanne van Schoonderwalt huwt op 11-7-1846 te Weert met  Leonard van Lieshout, de zoon van Lucas van Lieshout en van Marie van den Bergt. Leonard van Lieshout is op 16-10-1813 te 's Hertogenbosch geboren. Na het overlijden van Maria Lucia Brancaert huwt Jean Joseph van Schoonderwalt op 4-6-1835 te Weert met  Maria Triqué, geboren te Lille (St. Hubert), de dochter van Lambert Triqué en van Antonetta Cortiens.

 2. Pierre Guillaume Brancaert, geboren te Weert op 19-4-1783. Op 6-5-1815 huwt hij te Weert met  Maria Catherine Pex, geboren te Weert, de dochter van Gerard Pex en van Jeanne Heijnen.

Na het overlijden van Joanna Verheggen huwt Joannes Baptist Branckaert met  Joanna Sniekers (Snijkers). Zij krijgen twee kinderen:

 1. Joannes Brancaert, geboren te Weert op 7-10-1790. Op 18-12-1834 huwt hij te Weert met  Guilielmine Catharine van Ess, geboren te Weert, de dochter van Joseph van Ess en van Marie van de Waesenberg.

 2. Gertrude Brancart, te Weert geboren op 6-4-1801.

NB. Met betrekking tot de vestiging van het gezin van Willem Belet in Bergen op Zoom hebben wij in het Regionaal Historisch Centrum aldaar de volgende akte gevonden:

"In het jaar een duizend, acht honderd zevenenveertig den negentiende Augustus is voor ons Burgemeester der stad Bergen op Zoom, verschenen Willem Belet, geboren te Dinteloord oud 50 jaren, gepensioneerd Militair de welke aan ons heeft O.

Acte van den heere Burgemeester van Wouw provincie NBrabant in dato 22 juni JL, waaruit blijkt, dat hij benevens zijn vrouw Maria Catharina Belletter en kinderen genaamd Jacobus, oud 14 - Pieter, oud 8 - Maria Catharina, oud 6 - en Elisabeth, oud 4 jaren hebben verklaard, optehouden hun Burgerlijke rechten in die gemeente uitteoefenen en de uitvoering derzelve overtebrengen naar deze stad, 

En heeft gezegde comparant deze verklaring herhaald, om en ten einde onmiddelijk op het Burgerlijk register te worden gebragt overeenkomstig de bepalingen van artikel 76 van het Burgerlijk wetboek, en heeft de Comparant, na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven.

De Burgemeester voornoemd, wg.Vermeulen." 

Willem Belet en Maria Catharina Belletter hebben in Bergen op Zoom gewoond aan het adres Wouwschestraat (Wal) 34A.

Van Maria Catharina Belletter zijn ons vier broers en twee zusters bekend:

 a. Bernardus Billeter (Belleter), dagloner, die is geboren te Woensdrecht en die is gedoopt te Hogerheiden op 21-2-1802, met als doopgetuige Catharina Pop. Bernardus overlijdt te Wouw op 15-12-1819.

 b. Carolus (Carel, Karel) Belleter, die op 27-6-1804 te Woensdrecht is gedoopt en die op 25-1-1877 te Steenbergen overlijdt. Het overlijden wordt aangegeven door Adriaan Belleter, 39 jaar, arbeider, zoon van de overledene en Peter Melis, 32 jaar, veldwachter. Op 23-7-1836 huwt Carel Belleter, 32 jaar, kleermaker, met  Joanna van Loenhout, 43 jaar, arbeidster, gedoopt te Halsteren op zondag 9-12-1792. Haar doopgetuigen zijn Adrianus van Someren en Joanna van Loenhout. Joanna is de dochter van Joannes (Jan) van Loenhout, geboren te Halsteren en van Adriana van Someren, die geboortig is van Steenbergen. Bij haar huwelijk met Carel Belleter is Joanna van Loenhout weduwe van  Pieter van Meer. In de huwelijksakte wordt de moeder van Carel vermeld als Maria Joanna Brankaard (!?). Carel Belleter en Joanna van Loenhout hebben een zoon:  Adraan Belleter, die op 20-8-1837 te Steenbergen is geboren. Zijn vader, 33 jaar, kleermaker, geeft de geboorte aan. Hierbij getuigen Gerrit van Aken, 39 jaar, veldwachter en Dirk de Vries, 59 jaar, veldwachter. Adriaan Belleter huwt op 8-2-1884 te Steenbergen met  Anna Cornelia Ruijten, de dochter van Johannes Ruijten, geboren omstreeks 1830, arbeider en van Johanna van den Berg, arbeidster. Anna Cornelia Ruijten is geboren te Roosendaal op 27-5-1858. De geboorteaangifte is gedaan door de vader, 28 jaar, arbeider, met als getuigen Willem Bogers, 33 jaar, metselaar en Jacobus van Veghel, 35 jaar, veldwachter.

De zoon van Adriaan Belleter en Anna Cornelia Ruiten is:  Johannes (Jan) Belleter, die op 12-1-1890 te Steenbergen is geboren. De vader, 52 jaar, arbeider, geeft de geboorte aan. Daarbij getuigen Lodewijk Overheijden, 75 jaar, schoenmaker en Constant Cornelis Mommers, 29 jaar, broodbakker. Op 29-4-1910 huwt Jan Belleter te Steenbergen met  Petronilla Maria Augustijn, de dochter van Jan Augustijn, arbeider, geboren omstreeks 1848 en van Philippina Maria Verheijen, die omstreeks 1851 is geboren. Petronilla Augustijn is geboren te Steenbergen op 9-3-1888.. Haar vader, 40 jaar, arbeider, doet de geboorteaangifte. De getuigen daarbij zijn Adriaan de Ron, 35 jaar, arbeider en Willem Frederiks, 34 jaar, arbeider. De vader kan niet schrijven. Petronilla Augustijn overlijdt te Steenbergen op 12-9-1934. Het overlijden is aangegeven door Johannes Belleter, 44 jaar, arbeider en Adam de Bruijn, 48 jaar, schoenmaker.  Johannes Belleter, hun zoon, is geboren te Steenbergen op 31-8-1928. Hij overlijdt te Wouw op 27-11-2010. Zijn echtgenote is  C.J. (To) van Hassel. Hun vier kinderen zijn:

 1. Ad Belleter.

 2. Johan Belleter.

 3. Peter Belleter. Hij is gehuwd met Hanneke ?. Zij hebben twee kinderen:  Saskia Belleter  en  Marloes Belleter.

 4. Elly Belleter. Zij is gehuwd met Erik ? en heeft bij hem twee kinderen: Ricky ? en Kelly ?.

 c. Gaspar Josephus Belleter, gedoopt te Wouw op maandag 12-12-1808. Bij de doop getuigen Gaspar Josephus Steins en Theresia Bosmans. Gaspar Josephus Belleter, arbeider, huwt in eerste echt op 11-9-1831 te Tholen met  Petronella Hendrika Jansen, dan weduwe van  Cornelis Wessels. Petronella  is omstreeks 1785 te Leerdam geboren en zij overlijdt te Tholen op 28-3-1844. Zij is de dochter van Gerrit Jansen en van Maria Josina Doenswijk. Na het overlijden van Petronella Jansen huwt Gaspar Belleter op 4-6-1845 te Tholen met  Catharina Willemina Etienne, geboren te Rotterdam op 3-4-1815, als de dochter van Hendrik Etienne, geboren te Leijden en overleden te Rotterdam op 9-5-1834 en van Willemina Simons, de dochter van Pieter Simons. Catharina Etienne overlijdt te Rotterdam op 3-11-1858. Catharina Willemina Etienne heeft  broers en  zusters:

 1. Theodora Etienne, geboren te Leiden op 2-5-1807, aldaar gedoopt op 3-5-1807 en overleden te Rotterdam op 29-5-1890. Zij is gehuwd met  Jan de Haaij Stekelenburg.

 2. Wilhelmina Rosetta Etienne, op 3-10-1802 te Leiden gedoopt en te Rotterdam overleden op 12-6-1887. Zij is gehuwd met  Justus de Hooge, de zoon van Justus de Hooge en van Geertruida Zoeten (Soeten). Justus de Hooge is op 8-9-1808 geboren te Rotterdam, is aldaar gedoopt op 18-9-1808 en hij overlijdt te Rotterdam op 10-6-1886.

 3. Hendrika Etienne, op 18-11-1804 te Leiden gedoopt en te Rotterdam overleden op 21-1-1891. Zij is in eerste echt gehuwd met  Jan Tabbernal en na diens overlijden met  Guillaume Charles François van Rijn. Haar derde huwelijk is met  Mattheus Wilhelmus van Niepoort.

 4. Pieternella Etienne, geboren te Leiden op 7-11-1809, aldaar gedoopt op 12-11-1809 en overleden te Rotterdam op 23-3-1881. Zij is gehuwd met  Hendrik Lammeree.

 5. Margaretha Etienne, te Leiden gedoopt op 22-6-1800 en te Rotterdam overleden op 23-6-1870. Haar echtgenoot is  Jacobus Adrianus van Velthoven.

 6. Franciscus Etienne. Hij is te Rotterdam geboren op 18-10-1812 en hij is overleden op 10-10-1858. Op 2-11-1837 huwt Franciscus Etienne te Schiedam met  Petronella Groenendaal, de dochter van  Jacobus Groenendaal en van Johanna Wenneker. Petronella is op 25-1-1808 geboren en zij overlijdt op 6-10-1858. Er zijn drie kinderen:

 a. Johanna Jacoba Etienne, geboren te Schiedam op 28-12-1832.

 b. Dina Etienne, op 5-12-1835 te Schiedam geboren.

 c. Henricus Franciscus Etienne, te Schiedam geboren op 21-11-1841. Hij huwt op 6-7-1864 te Schiedam met  Johanna Maria Reijgersberg, de dochter van Cornelis Reijgersberg en van Johanna van den Boomgaard. Johanna Reijgersberg is op 19-8-1842 te Schiedam geboren. Henricus en Johanna krijgen zeven kinderen:

 A. Petronella Francisca Etienne, geboren te Schiedam op 10-4-1865.

 B. Franciscus Johannes Etienne, te Schiedam geboren op 7-8-1968.

 C. Johanna Etienne, op 13-9-1871 geboren te Schiedam.

 D. Sophia Johanna Etienne. Zij is te Schiedam genoren op 17-12-1874.

 E. Hendricus Franciscus Etienne, geboren op 28-3-1878 te Schiedam.

 F. Henricus Franciscus Etienne, te Schiedam geboren op 23-12-1879.

 G. Johanna Etienne, geboren te Schiedam op 12-12-1881.

 7. Jacoba Wilhelmina Etienne, dochter van Hendrik Etienne en Willemina Simons, te Rotterdam geboren op 181-11-1819 en aldaar overleden op 21-1-1820.

 d. Jacobus Belleter, zoon van Jacobus Belleter en Maria Joanna Branckaert, geboren en gedoopt te Wouw op zondag 16-9-1810. Bij zijn doop getuigen Jacobus Brancaert en Adriana de Blaeij namens Joanna Somers. Jacobus is gehuwd met  Helena Huijbrechts. Zij hebben een zoon:  Franciscus Belleter, geboren te Berendrecht omstreeks 1841 en aldaar overleden op 1-3-1842.

 e. Marie Lucie Belleter, dochter van Jacobus Belleter en Maria Joanna Branckaert. Marie is op woensdag 9-12-1812 te Wouw geboren. Zij overlijdt te Brussel op 24-8-1866. Zij is gehuwd met  Andries Olyslagers, de zoon van Teunis Olyslagers en van Elisabeth S'jaak. Andries Olyslagers is omstreeks 1819 te Zutphen geboren en hij is te Antwerpen overleden op 6-12-1873.

 f. Elizabeth Belleter, dochter van Jacobus Belleter en Maria Joanna Branckaert, geboren te Wouw op vrijdag 16-12-1816.

De negen kinderen uit het huwelijk van Willem Belet en Maria Catharina Belletter zijn:

1. Jacobus Belet (zie VIIb); 2. Petrus Johannes Belet (zie VIIc); 3. Cornelis Belet (zie VIId); 4. Cornelis Belet (zie VIIe); 5. Pieter Belet (zie VIIa); 6. Maria Catharina Belet (zie VIa1); 7. Elizabeth Belet (zie VIa2); 8. Cornelis Belet (zie VIIf) ; 9. Cornelia Josina Belet (zie VIa3).

 VIa1. Maria Catharina Belet

Geboren op vrijdag 15-10-1841 te Roosendaal en Nispen. In het register van geboorten wordt gezegd dat haar vader bij haar geboorte 42 jaar is en haar moeder 32 jaar. Maria Catharina Belet overlijdt te Bergen op Zoom op 24-1-1910. Aangevers van het overlijden zijn Hendrik Robbe, 48 jaar, koopman, schoonzoon van de overledene en Hendrik Koppejan, 32 jaar, koopman, schoonzoon van de overledene. Maria is van beroep liedjeszangster. Zij huwt te Bergen op Zoom op 11-2-1864, in het bijzijn van de getuigen Adrianus Gilissen, 48 jaar, winkelier; Egidius Roelant, 48 jaar, koekbakker; Thomas van Assel, 32 jaar, negociant en Cornelis Robben, 27 jaar, koekkramer, met  Franciscus Johannes Groenendijk, orgeldraaier, koopman, negociant, kermisreiziger. Franciscus is geboren te Bergen op Zoom op 7-10-1840. Hij is de zoon van Frans Groenendijk en van Maria Elisabeth Wolf. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Johannes Hoogerwerf, 30 jaar, arbeider en Heindrick Marinus Visch, 30 jaar, blocker. Franciscus overlijdt te Bergen op Zoom op 22-2-1901. Aangevers van het overlijden zijn Hendrikus Robbe, 40 jaar, koopman, schoonzoon van de overledene en Christoffel Maes, 44 jaar, herbergier. NB. Maes tekent zelf met de naam Maus. 

 Frans Groenendijk is in 1805 te Ridderkerk geboren, als de zoon van  Heiltje Groenendijk. Hij overlijdt op 5-11-1856 te Bergen op Zoom. De aangifte van het overlijden van Frans Groenendijk, van beroep arbeider, wordt gedaan door Frederik Alder, 33 jaar en Hendrik Scheers, 37 jaar. De moeder van Frans was toen reeds overleden.  Maria Elisabeth Wolf is in 1803 te Utrecht geboren. Zij is de dochter van Henricus Wolf en van Maria Allegonda Matthijssen. Maria is overleden te Bergen op Zoom op 12-5-1862. De overlijdensaangifte is gedaan door Adrianus Gilissen, 50 jaar, winkelier en Egidius Roelants, 46 jaar, koekbakker. Adrianus Gilissen kan niet schrijven. Behalve Franciscus Johannes hebben Frans Groenendijk en Maria Elisabeth Wolf nog twee kinderen:

 1. Adriana Alegonda Groenendijk, op 28-10-1837 te Bergen op Zoom geboren. De vader, bijna 32 jaar, arbeider, doet de aangifte. Getuigen hierbij zijn Johannes Henricus de Wolf, 53 jaar, schoenmaker en Carolus Palmans, 34 jaar, winkelier. Vader Frans kan niet schrijven. De buitenechtelijke dochter Adriana wordt door haar vader gewettigd op 18-1-1838. Adriana  overlijdt te Bergen op Zoom op 29-9-1901. Het overlijden wordt aangegeven door Franciscus Cousin, 39 jaar, zoon van de overledene, logementhouder en Johannes Mouwen, 29 jaar, scharenslijper, schoonzoon van de overledene. De beide aangevers kunnen niet schrijven. Adriana Alegonda Groenendijk huwt op 13-1-1859 te Bergen op Zoom met  Hendrik Cousin. Hendrik is geboren te Oosterhout op 27-4-1830, als de zoon van Johannes Josephus Cousin, die op 20-1-1852 te Oosterhout is overleden en van Maria Louisa Ramak (Ramaacq), die op 17-8-1837 te Oosterhout is overleden. Getuigen bij het huwelijk zijn Willem Belet, 61 jaar, negociant; Hendrik Laurensen, 58 jaar, gepensioneerd militair; Johannes Jacobus Koopman, 47 jaar, metselaar en Nicolaas Bredeveld, 45 jaar, arbeider. De echtgenooten, de moeder van de echtgenoote en Willem Belet kunnen niet schrijven. Hendrik Cousin is op 12-5-1908 te Bergen op Zoom overleden. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door Jacobus Konings, 43 jaar, bediende en Hendrikus Bernardus Couwenberg, 60 jaar, zonder beroep. 

Behalve een dochter, die is gehuwd met  Johannes Mouwen, die omstreeks 1872 moet zijn geboren en die van beroep scharenslijper is, heeft het echtpaar Cousin - Groenendijk een zoon:  Franciscus Cousin, die op 19-2-1862 te Bergen op Zoom is geboren. De geboorteaangifte wordt gedaan door Antonius Johannes van Opdorp, 63 jaar, Chirurgijn en vroedmeester. Getuigen hierbij zijn Egidius Roelants, 47 jaar, koekbakker en Adrianus Gilissen. Franciscus Cosijn is op 29-4-1886 van Bergen op Zoom naar Middelburg verhuisd.

 2. Hendrik Laurens Groenendijk, het derde ons bekende kind van Frans Groenendijk en Maria Elisabeth Wolf. Hij is geboren te Bergen op Zoom op 4-8-1844, met als getuigen bij de aangifte van de geboorte Jan Goes, 57 jaar, hospitaalbediende en Franciscus Elst, 53 jaar, timmerman. Hendrik Laurens Groenendijk, van beroep kermisreiziger, huwt op 17-11-1864 te Bergen op Zoom met  Helena Thiel, die op 10-6-1845 te Bergen op Zoom is geboren. Getuigen bij de geboorteaangifte door haar vader, 46 jaar, arbeider, zijn Antonius Coehorst, 56 jaar, arbeider en Hermanus Coenen, 46 jaar, schoenmaker. Helena Thiel is de dochter van Hendrik Thiel en van Maria Jansse.  Hendrik Thiel is gedoopt op 13-2-1799 te Standdaarbuiten, als de zoon van Philippus Thiel, afkomstig van Singhoven en van Joanna Verheijen, die te Stantdaerbuijten is geboren. De doopgetuigen zijn Helena van Steen en Joanna Verheijen. Hendrik Thiel, van beroep arbeider, overlijdt op 1-7-1850 te Bergen op Zoom. De aangevers van het overlijden zijn Jacobus Laurentius La Fontijn, 48 jaar, rentmeester van het Algemeen Burger Gasthuis en Johannes Adriaansen, 46 jaar, huisknecht in voorschreven gesticht.  Maria Jansse is te Oudenbosch gedoopt op 10-2-1803, als de dochter van Bernardus Bernardse Jansse, die geboortig is van Lippenhuisen bij Leeuwarden in Vriesland, Gereformeerd en van Johanna Deckers, die te Bergen op Zoom is geboren. Bij haar doop getuigen Anna Maria Cantrijn en Petrus Stoep, "ejus loco" Engelina Nijssen. Maria Jansse overlijdt te Bergen op Zoom op 26-8-1866. Het overlijden wordt aangegeven door Philippus Stolwerk, 32 jaar, kramer, schoonzoon van de overledene en Egidius Roelants, 50 jaar, koekbakker. Hendrik Laurens Groenendijk en Helena Thiel krijgen zes kinderen:

 a. Maria Groenendijk, geboren te Bergen op Zoom op 11-5-1868. Getuigen bij de geboorteaangifte door haar vader, 23 jaar, kermisreiziger, zijn Geurt Steven Gaasbeek, 55 jaar, arbeider en Adrianus Bogers, 30 jaar, herbergier. De vader en getuige Gaasbeek kunnen niet schrijven. Maria is te Bergen op Zoom overleden op 29-10-1869, een jaar en vijf maanden oud. Haar vader, 26 jaar, kermisreiziger, doet de aangifte. Getuige is Marcellus Leemhorst, 24 jaar, negociant. De vader kan niet schrijven. 

 b. Adriana Groenendijk, geboren te Stad aan het Haringvliet in 1869 en te Bergen op Zoom overleden op 13-10-1870. Haar vader, 26 jaar, kermisreiziger, doet de aangifte van het overlijden. Jan Hendrik Oostelbos, 30 jaar, soldaat bij de infanterie, is de getuige bij deze aangifte. De vader kan niet schrijven.

 c. Johannes Groenendijk, geboren op 19-12-1872 te Bergen op Zoom. Zijn vader, 28 jaar, kermisreiziger, doet de geboorteaangifte. De getuigen hierbij zijn Johannes Melchior Niederer, 46 jaar, katoenverwer en Leonard Koebergen, 60 jaar, weeshuisvader. De vader kan niet schrijven.

 d. Albertus Johannes Waltherus Groenendijk. Hij is te Bergen op Zoom geboren op 30-1-1875. De geboorte wordt aangegeven door Maria Cornelia Deschamps, 53 jaar, Gemeente vroedvrouw, met Albertus Johannes Walterus Moock, 29 jaar, herbergier en Petrus Verraes, 25 jaar, arbeider, als getuigen. 

 e. Bernardus Groenendijk, te Bergen op Zoom geboren op 24-1-1877. Maria Cornelia Deschamps, 56 jaar, Gemeente Vroedvrouw, doet de aangifte. Getuigen zijn Albertus Johannes Walterus Moock, 31 jaar, herbergier en Johannes Baptist La Fors, 34 jaar, policie-agent. Als datum en plaats van overlijden van Bernardus is genoteerd maandag 11-5-1914. Dit is de datum waarop hij te Wouw is "gevonden". Zijn woonplaats was Breda.

 f. Wilhelmina Groenendijk is op 26-6-1879 te Bergen op Zoom geboren. De geboorte wordt aangegeven door Anna Carolina Stenten, 23 jaar, Gemeente Vroedvrouw, met Johannes Peeters, 33 jaar, koopman en Petrus Paulus Maria Jurgers, 24 jaar, commies ter secretarij, als getuigen. Op 6-4-1899 huwt Wilhelmina te Bergen op Zoom met  Jacobus Hendrikus Adrianus van Helden, 21 jaar, venter, geboren in 1878 te Breda. Hij is de zoon van Johannes Antonius van Helden, stoelematter en van Hendrica Postelmans, beiden wonende te Breda. De huwelijksgetuigen zijn Hendricus Zwang, 38 jaar, zonder beroep; Adriaan Glerum, 41 jaar, arbeider; Hermanus Adrianus Soeters, 43 jaar, herbergier en Willem Dekkers, 30 jaar, arbeider. De afkondigingen worden gedaan op zondag 29-1 en 5-2-1899 te Bergen op Zoom en te Breda. De ouders van de comparant en de vader van de comparante zijn aanwezig. De echtgenooten, de moeder van den echtgenoot en de vader van de echtgenoote kunnen niet schrijven. 

De vier kinderen uit het huwelijk van Franciscus Johannes Groenendijk en Maria Catharina Belet zijn:

 1. Elisabeth Groenendijk, geboren op 4-1-1865 te Bergen op Zoom. Met de vader, 24 jaar, kermisreiziger, doen aangifte Adrianus Gilissen, 54 jaar, winkelier en Egidius Roelants, 49 jaar, winkelier. De vader en de getuige Roelants kunnen niet schrijven. Elisabeth huwt op 28-1-1886 te Bergen op Zoom met  Hendrik Robbe, negociant, die is geboren op 26-6-1861 te Dinteloord en Princeland. Hendrik is de zoon van Hermanus Robbe  en van Cornelia Habits. De geboorte van Hendrik wordt aangegeven op 24-7-1861 door zijn vader, 32 jaar, koopman, wonende te Bergen op Zoom. Getuigen bij de aangifte zijn Roelof van Os, 45 jaar, borstelmaker en Josephus van Turenhout, 30 jaar, genees-, heel- en verloskundige. Vader Hermanus kan niet schrijven. Getuigen bij het huwelijk van Hendrik Robbe en Elisabeth Groenendijk zijn Jacobus Robbe, 35 jaar, negociant, broer van de bruidegom; Johannes Baptist van Nispen, 33 jaar, schipper, zwager van de bruidegom; Pieter Belet, 46 jaar, negociant, oom van de bruid en Christiaan Bergmans, 43 jaar, negociant, oom van de bruid. Hendrik Robbe overlijdt op 20-1-1933 te Bergen op Zoom. De aangevers van het overlijden zijn: Adrianus Dymphnus Bakx, 54 jaar, stalhouder en Godefridus Johannes Aloysius van Steen, 46 jaar, bevolkingsagent. Hendrik Robbe en Elisabeth Groenendijk krijgen zeven kinderen:

 1. Hermanus Robbe. Hij is geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 17-12-1886. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Adrianus Bartholomeus Buijs en Henri Goudstikker.

 2. Franciscus Robbe, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 22-8-1888 en aldaar overleden in 1891. Anna Carolina Stenten, gemeentevroedvrouw, doet de geboorteaangifte, waarbij getuigen Cornelis Robbe en Antonius Cornelis de Jager.

 3. Cornelia Clasina Robbe, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 11-10-1889. De geboorteaangifte wordt gedaan door Anna Carolina Stenten, gemeentevroedvrouw, met als getuigen Cornelis Robbe en Johannes Baptist van Nispen.

 4. Jacobus Robbe, te Bergen op Zoom geboren op donderdag 15-1-1891. Bij de geboorteaangifte zijn de getuigen Johannes Baptist van Nispen en Antonius Cornelis de Jager.

 5. Catharina Robbe, op maandag 13-6-1892 te Bergen op Zoom geboren. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Cornelis Robbe en Johannes Wilhelmus van Dort.

 6. Franciscus Petrus Gerardus Robbe, te Bergen op Zoom geboren op donderdag 5-7-1894. Cornelis Robbe en Petrus Franken zijn getuigen bij de geboorteaangifte. Franciscus overlijdt te Breda op 23-9-1951. Hij is op 6-4-1925 te Bergen op Zoom gehuwd met Dina Louisa (Dina) Janvier (1896-1978), die op de pagina "Aan ons verbonden families" bij de familie Janvier nader wordt besproken. De afkondiging voor het huwelijk is gedaan op zaterdag 7-3-1925. De huwelijksgetuigen zijn Jacobus Robbe, 34 jaar, koopman, broeder van den bruidegom en Johannes Adrianus Janvier, 34, kermisexploitant, broeder der bruid. De ouders der bruid weigeren toestemming tot het huwelijk, doch zij verschijnen niet voor de kantonrechter om in hun weigering te volharden. Franciscus Petrus Gerardus Robbe is bij zijn huwelijk met Dina Janvier de gescheiden echtgenoot van  Johanna Koopman.

 7. Cornelis Wilhelmus Robbe, op zaterdag 26-1-1901 te Bergen op Zoom geboren. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Cornelis Robbe en Antonius Cornelis de Jager.

 Hermanus Robbe is op 6-12-1827 geboren te Lier in België, als de zoon van Martijn Kornelis (Martinus) Robbe (Robben), koopman en van Joanna Christina (Anna Christina) Riems. Hij overlijdt op 7-5-1898 te Bergen op Zoom. De aangevers van het overlijden zijn Antonius Cornelis de Jager, 39 jaar, kastelein, schoonzoon van de overledene en Franciscus Gerardus Janvier, 37 jaar, carousselhouder, schoonzoon van de overledene. Op 24-1-1850 huwt Hermanus Robbe, van beroep pakdrager, negociant, te Bergen op Zoom met  Elisabeth Cornelia Habits. Zij is op 22-10-1822 te Bergen op Zoom geboren en is de dochter van Johannes Jacobus Habits, gepasporteerd kanonnier van het Corps Rijdende Artillerie, herbergier, koekkramer, geboren omstreeks 1791 te Lanaken en van Catharina Elisabeth Doyar. De getuigen bij het huwelijk van Hermanus Robbe en Elisabeth Cornelia Habits zijn Adrianus van der Zwaluw, 44 jaar, uitdrager; Johan Wilhelm Wolvekoten, 38 jaar, winkelier; Willem Willemse, 52 jaar, hovenier en Adrianus Soeters, 64 jaar, portier. De echtgenooten, de vader van de echtgenoote en Adrianus Soeters kunnen niet schrijven. Elisabeth Cornelia Habits overlijdt te Bergen op Zoom op 18-9-1895. Haar overlijden is aangegeven door Hermanus Robbe, 68 jaar, koopman, echtgenoot van de overledene en Cornelis Robbe, 58 jaar, kastelein, zwager van de overledene. Hermanus Robbe kan niet schrijven. Johannes Jacobus Habits is de zoon van Cornelis Habits en van Maria Helena Philippens.   Catharina Elisabeth Doyar is te Bergen op Zoom gedoopt op woensdag 18-3-1801, met als doopgetuigen Simon Sauveur en Catharina Elizabetha Keurings. Catharina Doyar overlijdt te Bergen op Zoom op 17-6-1824. Zij is de dochter van Joannes Franciscus Doyar, geboren te Serres bij Luik in België en van Catharina Elizabetha Machiels, die afkomstig is van Nijmegen. Het huwelijk van Johannes Jacobus Habits en Catharina Elisabeth Doyar is gesloten te Bergen op Zoom op 2-9-1821. Na het overlijden van Catharina Doyar huwt Johannes Jacobus Habits op 24-4-1834 te Bergen op Zoom met  Anna van den Brink, de dochter van Gerrit van den Brink en van Maria Kersten. Anna van den Brink is gedoopt te Rotterdam op 7-2-1806 en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 30-3-1852. Hermanus Robbe heeft een broer:

Cornelis Robben, die op 12-8-1837 te Gilze-Rijen is geboren. Zijn geboorte wordt aangegeven door Petrus Johannes Hubertus Loonen, 25 jaar, heel- en vroedmeester. De getuigen hierbij zijn Govert van den Corput, 29 jaar, veldwachter en Adriaan van Alphen, 45, herbergier. Cornelis, van beroep koekbakker, herbergier, overlijdt te Bergen op Zoom op 12-8-1919. Hij huwt met Maria Habits, de dochter van Johannes Jacobus Habits, herbergier, geboren in 1791 en van Anna van den Brink. Maria is de halfzuster van Cornelia Habits, hierboven vermeld, de echtgenote van Hermanus Robbe. Maria Habits is te Bergen op Zoom geboren op donderdag 22-12-1836. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Willem Kruijf en Jacobus Hardhout. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 27-4-1913. Cornelis Robben en Maria Habits komen verderop in deze Parenteel nader ter sprake.

Behalve zoon Hendrik heeft het echtpaar Hermanus Robbe en Cornelia Habits nog zes kinderen:

 a. Catharina Jacoba Robbe, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 7-8-1851. Bij de geboorteaangifte door Maria Cornelia Hergelt, stadsvroedvrouw, zijn de getuigen Thomas de Klerk en Jacobus Harthout. Catharina Jacoba Robbe, herbergierster, overlijdt te Bergen op Zoom op 27-3-1916.

 b. Maria Robbe, te Bergen op Zoom geboren op vrijdag 28-10-1853. Bij de geboorteaangifte getuigen Thomas de Klerk en Petrus Robertus Stuart. Maria overlijdt te Bergen op Zoom op 17-9-1854.  De aangevers van het overlijden zijn Jacobus Harthout, 63 jaar, winkelier.en Gijsbertus Mattheuwissen, 53 jaar, winkelier.

 c. Helena Robbe, op dinsdag 26-12-1854 te Bergen op Zoom geboren. Jacobus Harthout en Marinus Franken zijn de getuigen bij de geboorteaangifte. Helena Robbe overlijdt te Bergen op Zoom op 24-1-1856. Haar overlijden wordt aangegeven door Johannes Jacobus Habits, 66 jaar, koekkramer, grootvader van de overledene en Jacobus Harthout, 65 jaar, winkelier.

 d. Barbara Robbe, geboren te Bergen op Zoom op 24-11-1856. De vader, 28 jaar, negociant, doet de aangifte. Getuigen zijn Johannes Jacobus Habits, 65 jaar, herbergier en Jacobus Harthout, 65 jaar, winkelier. De vader en de getuige Habits kunnen niet schrijven. Barbara huwt op 3-5-1888 te Bergen op Zoom met  Antonius Cornelis de Jager, schipper, die op 14-3-1859 te Bergen op Zoom is geboren, als de zoon van Cornelis de Jager en van Catharina Hoek. Getuigen bij het huwelijk zijn Jacobus Robbe, 37 jaar, negociant, broeder der echtgenoote; Hendrikus Robbe, 27 jaar, kermisreiziger, broeder der echtgenoote; Johannes Baptist van Nispen, 35 jaar, herbergier, zwager der echtgenoote en Franciscus Gerardus Janvier, 27 jaar, kermisreiziger, zwager der echtgenoote. Getuigen bij de aangifte van de geboorte van Antonius Cornelis de Jager zijn Willem Hoek, 63 jaar, beurtschipper en Huibrecht Marinus van Dort, 38 jaar, schipper. 

 Cornelis de Jager is geboren te Bergen op Zoom op 22-9-1832, als de zoon van Antonie de Jager, schippersknecht en van Cornelia Augustijn. Getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn Laurens de Jager, 61 jaar, zonder beroep en Laurens Augustijn, 39 jaar, potmaker. Cornelis, van beroep pottenbakker, overlijdt te Bergen op Zoom op 16-11-1895. De aangevers van het overlijden zijn Antonius Cornelis de Jager, 36 jaar, schipper, zoon van de overledene en Gommarus Franciscus Mes, 39 jaar, commies ter secretarie. Op 17-2-1857 huwt Cornelis de Jager te Bergen op Zoom met  Catharina Hoek. De getuigen bij het huwelijk zijn Laurens de Jager, broeder van de echtgenoot, 27 jaar, kantoorbediende; Pieter Willem Hoek, broeder der echtgenoote, 33 jaar, schipper; Huibrecht Marinus van Dort, zwager van de echtgenoot, 36 jaar, schipper en Johannes Cornelis van Dort, neef der echtgenoote, 66 jaar, commissaris der beurtschepen. Catharina Hoek is te Bergen op Zoom geboren op 13-10-1831, als de dochter van Willem Hoek, schipper en van Goela Pieternella Philippus (Filippus). Zij overlijdt te Utrecht op 22-5-1919.  Willem Hoek is gedoopt op zondag 15-5-1796 te Bergen op Zoom. Doopgetuigen zijn Willem Scheffelaar en Tanna Janssen. Willem is de zoon van Cornelis Hoek en van Johanna Elisabeth Scheffelaar. Hij overlijdt op14-6-1866 te Bergen op Zoom. Zijn overlijden is aangegeven door Pieter Willem Hoek, 45 jaar, schipper, zoon van de overledene en Jacobus Hoek, 43 jaar, arbeider, zoon van de overledene.  Goela Pieternella Philippus (Filippus), de dochter van Pieter Filippus en van Anna Wilhelmina van den Berg, is te Bergen op Zoom gedoopt op 30-1-1796 en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 29-12-1858. Haar overlijden wordt aangegeven door Pieter Willem Hoek, 37 jaar, schipper, zoon van de overledene en Jacobus Hoek, 35 jaar, schipper, zoon van de overledene.  Cornelis Hoek is te Bergen op Zoom gedoopt op 5-10-1763, als de zoon van Antonie Hoek en van Thanna Wittermans en hij overlijdt in die plaats op 29-2-1840. Zijn doopgetuigen zijn Roeland Quakaas en Haletta Wittermans. De aangevers van het overlijden zijn Willem Hoek, 43 jaar, schipper en Jan Kornelis Hoek, 36 jaar, schipper, zonen van de overledene.  Johanna Elisabeth Scheffelaar, de dochter van Pieter Scheffelaar en van Tanna Janssen, is te Bergen op Zoom gedoopt op 19-1-1766 en zij overlijdt aldaar op 30-1-1848. De getuige bij haar doop is Johanna Elisabeth Muijters. Haar overlijden wordt aangegeven door Willem Hoek, 51 jaar, schipper en Johannes Cornelis Hoek, 44 jaar, schipper, zonen van de overledene. Johanna Elisabeth Scheffelaar heeft een broer:  Willem Scheffelaar, die op 9-9-1767 te Bergen op Zoom is gedoopt, met als getuige Johanna Elisabeth Muijters. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 7-10-1808. Willem Scheffelaar is gehuwd met  Magdalena Gastelaar, de dochter van Adrianus Gastelaar en van Adriana Tak, welk ouderpaar ook wordt vermeld op de pagina "Aan ons verbonden families" en wel bij de familie Augustijn. Magdalena is gedoopt te Bergen op Zoom op zondag 7-4-1760. Bij haar doop getuigen Magdalena Baks, weduwe van L. Gastelaar en Engel Gastelaar. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 10-2-1808.

 Antonie de Jager, de zoon van Laurens de Jager, winkelier en van Geertruida van der Kuil, is te Bergen op Zoom gedoopt op 30-9-1792. Getuigen daarbij zijn Antonie de Jager en Paulina van den Berg. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 8-1-1870. Het overlijden wordt aangegeven door Cornelis de Jager, 38 jaar, pottenbakker, zoon van de overledene en Huibrecht Marinus van Dort, 49 jaar, schipper, schoonzoon van de overledene. Het huwelijk van Antonie de Jager en Kornelia Augustijn wordt gesloten te Bergen op Zoom op 7-3-1825. 

 Cornelia Augustijn, de moeder van Cornelis de Jager, is te Bergen op Zoom gedoopt op woensdag 10-7-1799. Doopgetuige is Adriana Kroon, de weduwe van Joannes Ger.zn Augustijn. Cornelia Augustijn overlijdt op 14-8-1869 te Bergen op Zoom. Aangevers van het overlijden zijn Cornelis de Jager, 37 jaar, pottenbakker, zoon avn de overledene en Huibrecht Marinus van Dort, 49 jaar, schipper, schoonzoon van de overledene. Cornelia is de dochter van Gerrit Augustijn en van Kornelia Willekens.

 Laurens de Jager, de zoon van Antonie de Jager en van Paulina van den Berg, is gedoopt te Bergen op Zoom op 17-2-1771. Bij zijn doop getuigen Willem van den Berg en Goela Kuipers. Laurens de Jager overlijdt te Bergen op Zoom op 13-10-1853. De aangevers van het overlijden zijn Engel de Jager, 59 jaar, koopman, zoon van de overledene en Petrus Huijts, 46 jaar, kleermaker.  Geertruida van der Kuil, de dochter van Engel van der Kuijl en van Barbara Hogerheiden, is te Bergen op Zoom gedoopt op 18-4-1773. Haar doopgetuigen zijn Pieter van der Kuijl en Geertruij Hogerheiden. Geertruida van der Kuil is te Bergen op Zoom overleden op 16-7-1858. Cornelis van Hemsdaal, 52 jaar, lijkdienaar en Cornelis Johannes Pilaar, 43 jaar, eerste commies ter gemeente secretarie, geven het overlijden aan.

 e. Willem Robbe, zoon van Hermanus Robbe en Cornelia Habits, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 25-3-1858. Bij de geboorteaangifte zijn de getuigen Jacobus Harthout en Jacobus Habits. Willem overlijdt op 26-8-1859 te Bergen op Zoom. Het overlijden wordt aangegeven door Johannes Melchior Niederer, 34 jaar, katoenverwer en Petrus Soeters, 33 jaar, smid.

 f. Hendrica Robbe, geboren te Bergen op Zoom op 9-6-1859. Antonius Johannes van Opdorp, 59 jaar, Chirurgijn en Vroedmeester, doet de geboorteaangifte. Daarbij zijn als getuigen aanwezig Johannes Melchior Niederer, 32 jaar, katoenverwer en Petrus Soeters, 33 jaar, smid. Hendrica Robbe overlijdt te Bergen op Zoom op 9-7-1923. Het overlijden wordt aangegeven door Hermanus Leusink, 36 jaar, administrateur en Huibert Dirk Cornelis Geuze, 21 jaar, klerk. Op 25-11-1886 huwt Hendrica te Bergen op Zoom met  Franciscus Gerardus Janvier, kermisreiziger, negociant, carousselhouder. Hij is op 7-4-1861 te Bergen op Zoom geboren, als de zoon van Johannes Wilhelmus Janvier en van Cornelia Putten. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Johannes Franciscus Janvier, 50 jaar, kleermaker en Philippus Stolwerk, 26 jaar, negociant. Getuigen bij het huwelijk zijn Johannes van de Water, 41 jaar, herbergier, oom van de echtgenoot; Jacobus Robbe, 35 jaar, negociant, broeder der echtgenoote; Johannes van Nispen, 34 jaar, herbergier, zwager der echtgenoote en Gaspar Benoit Biesen, 39 jaar, eerste commies ter Gemeente secretarie. Farnciscus Janvier overlijdt te Heenvliet op 24-5-1920.

 Johannes Wilhelmus Janvier is te Bergen op Zoom geboren op 4-1-1840 en hij overlijdt te Halsteren op 16-7-1918. Hij is de zoon van Johannes Franciscus Janvier, geboren in 1810, kleermakersknecht, negociant en van Maria Houtepen. Getuigen bij de aangifte van de geboorte zijn Pieter Taal, 59 jaar, vischverkoper en Johannes Hendricus de Wolf, 56 jaar, 's lands portier. Johannes Wilhelmus Janvier, negociant, koopman, overlijdt te Halsteren op 16-7-1918. Hij is op 26-11-1860 te Breda gehuwd met  Cornelia Putten, die op 4-1-1835 te Breda is geboren, als de dochter van Petrus Putten, schaarslijper, koopman, geboren omstreeks 1803 en van Geertruida de Graauw, die omstreeks 1802 is geboren. Getuige bij de geboorteaangifte van Cornelia is Adrianus Dielemans. Cornelia overlijdt te Bergen op Zoom op 28-2-1890. Aangifte van het overlijden wordt gedaan door Franciscus Gerardus Janvier, 28 jaar, negociant en Marinus Petrus van Riet, 30 jaar, timmerman. De afkondigingen voor het huwelijk met Cornelia Putten zijn gedaan te Breda en Bergen op Zoom op 11 en 18-11-1860. De getuigen zijn Adrianus Roels, gepensioneerd militair, 73 jaar; Christiaan Obus Jaspers, daglooner, 40 jaar; Johannes Deusing, gepensioneerd militair, 32 jaar en Hendrik Boudewijn Jamin, daglooner, 31 jaar. Na het overlijden van Cornelia Putten huwt Johannes Wilhelmus Janvier met  Maria Henrica Soomers, geboren op 28-2-1865 te Antwerpen. Zij is de dochter van Joannes Baptista Soomers en van Joanna Cornelia Pasmans. Maria Soomers overlijdt te Bergen op Zoom op 15-6-1917. Haar overlijden wordt aangegeven door Cornelis Egidius Huigens, 45 jaar, kermisexploitant, stiefschoonzoon van de overledene en Rombout Adriaan Stadhouders, 29 jaar, herbergier. 

'Meer over de familie Janvier

Behalve Franciscus Gerardus zijn ons nog vijf kinderen van Johannes Wilhelmus Janvier en Cornelia Putten bekend:

 a. Adrianus Janvier, te Bergen op Zoom geboren op 6-3-1864. De aangever van zijn geboorte is Antonius Johannes van Opdorp, 65 jaar, chirurgijn en vroedmeester. Getuigen bij de aangifte zijn Adrianus Gilissen, 53 jaar, winkelier en Egidius Roelants, 48 jaar, koekbakker. Op 11-2-1886 huwt Adrianus Janvier, van beroep negociant, herbergier, koopman, kermisreiziger, te Bergen op Zoom met  Adriana Wilhelmina Johanna Robben. Adriana is geboren te Bergen op Zoom op 8-4-1865.  Zij is de dochter van Cornelis Robben, geboren omstreeks 1837, herbergier, koekkramer en van Maria Habits. De vader geeft de geboorte aan, waarbij getuigen Jacobus Harthout, 74 jaar, winkelier en Thomas Josephus Riems, 30 jaar, zonder beroep. Getuigen bij het huwelijk zijn Johannes van de Water, 40 jaar, herbergier, oom van de echtgenoot; Petrus Nollee, 33 jaar, negociant, oom van de echtgenoot; Hermanus van Zantvoort, 60 jaar, arbeider, oom van de echtgenoote en Johannes Baptist van Nispen, 33 jaar, schipper, neef van de echtgenoote. De ouders van de echtgenoot en de getuigen Van de Water en Van Zantvoort kunnen niet schrijven.  Cornelis Robben, koekbakker, herbergier, is geboren te Gilze-Rijen op 12-8-1837 en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 12-8-1919.  Maria Habits, de dochter van Johannes Jacobus Habits, herbergier, geboren omstreeks 1791 en van Anna van den Brink, halfzuster van Cornelia Habits, de echtgenote van Hermanus Robbe, is geboren te Bergen op Zoom op donderdag 22-12-1836. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Willem Kruijf en Jacobus Hardhout. Zij overlijdt te Bergen op Zoom 27-4-1913. Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johannes Robben krijgen twaalf kinderen:

 1. Johannes Cornelis Janvier, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 20-8-1886. Op maandag 24-1-1910 huwt Johannes Cornelis Janvier, arbeider, kermisexploitant, te Bergen op Zoom met  Geertrui Maria Elisabeth van de Kasteele, de dochter van Cornelis van de Kasteele en van Maria Catharina Clevers. Geertrui is te Bergen op Zoom geboren op woensdag 11-5-1892. Zij krijgen negen kinderen:

 a. Maria Catharina Janvier, op 20-6-1910 te Bergen op Zoom geboren. Haar echtgenoot is  Jacobus Johannes Jungbeker, die op 2-10-1905 te Bergen op Zoom is geboren. Hij is de zoon van  Johannes Jungbeker, zevenmaker, koopman, die op donderdag 28-2-1867 te Middelburg is geboren en van  Antonetta van Uffelen, die op zondag 22-11-1874 te Bergen op Zoom is geboren. Johannes Jungbeker is de zoon van Carl Jungbeker, koopman, geboren omstreeks 1840 en van Dina Johanna Donselaar. Antonetta van Uffelen is de dochter van Petrus Laurentius van Uffelen, arbeider en van Josina Tax. Antonetta is de zuster van de elders genoemde Dina Louisa van Uffelen.  Petrus Laurentius van Uffelen, de zoon van Petrus van Uffelen, wanlapper, geboren omstreeks 1799 en van Seraphina Francisca van den Bosch, is te Bergen op Zoom geboren op 12-11-1837 en hij overlijdt aldaar op 14-5-1897. Bij zijn geboorteaangifte getuigen Petrus Marinus Taheij, 28 jaar, slijper en Johannes Foppele, 38 jaar, zwavelstokmaker. Zijn overlijden wordt aangegeven door Adrianus van der Heijden, 58 jaar, bediende Algemeen Burger Gasthuis en Antonius Tax, 47 jaar, arbeider, zwager van de overledene. Van der Heijden en Tax kunnen niet schrijven.

 b. Wilhelmina Adriana Janvier. Zij is geboren te Bergen op Zoom op 19-7-1911. Wilhelmina huwt met  Theodorus Wilhelmus Ditvoorst, de zoon van Laurentius Ditvoorst, arbeider, geboren omstreeks 1871 en van Wilhelmina Koopman. Theodorus is geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 24-10-1902.

 c. Cornelis Johannes Janvier, te Bergen op Zoom geboren op 13-3-1917.

 d. Adrianus Janvier, op 16-8-1918 te Bergen op Zoom geboren.

 e. Johannes Wilhelmus Janvier, geboren te Bergen op Zoom op 24-9-1920.

 f. Johannes Wilhelmus Adrianus Janvier, op 16-7-1922 geboren te Hoofdplaat.

 g. Adrianus Janvier.

 h. Helena Johanna Janvier, te Bergen op Zoom geboren op 6-6-1927.

 i. Evert Janvier, geboren te Bergen op Zoom op 26-1-1931.

2. Cornelis Johannes Janvier. Deze zoon van Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johanna Robben, is elders besproken als de echtgenoot van Adriana Petronella Leemhorst.

 3. Maria Cornelia Janvier, dochter van Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johanna Robben, te Roosendaal geboren op dinsdag 17-9-1889.

 4. Franciscus Gerardus Janvier, zoon van Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johanna Robben, op maandag 27-7-1891 te Bergen op Zoom geboren.

 5. Cornelia Maria Hendrika Janvier, dochter van Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johanna Robben, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 27-7-1892. De geboorte wordt aangegeven door Anna Carolina Stenten, verloskundige. Cornelia Maria overlijdt te Bergen op Zoom op 8-9-1892. De aangevers van het overlijden zijn Adrianus Janvier, 28 jaar, herbergier, vader van de overledene en Cornelis Robbe, 55 jaar, logementhouder, grootvader van de overledene.

 6. Josephina Wilhelmina Janvier, dochter van Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johanna Robben, geboren te Bergen op Zoom op maandag 2-10-1893. Josephina huwt op 16-4-1914 te Bergen op Zoom met  Cornelis Alleman, arbeider, de zoon van Cornelis Alleman en van Maria Dillen. Cornelis is geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 9-9-1890.  Cornelis Alleman senior is geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 28-6-1834 en hij overlijdt aldaar op 6-10-1910. Zijn ouders zijn Adrianus Alleman, pennenbereider en Maria Engelina Steers.  Maria Dillen, de dochter van Johannes Dillen en van Louisa Pieternella Kas, is geboren te Bergen op Zoom op 14-1-1847. De getuigen bij de geboorteaangifte door Maria Cornelia Hergelt, stadsvroedvrouw, zijn Ferdinand Geleijnen en Adrianus Bakx. Maria Dillen overlijdt te Bergen op Zoom op 22-12-1910. Het huwelijk van Cornelis Alleman en Maria Dillen (het derde huwelijk van Cornelis Alleman) wordt gesloten te Bergen op Zoom op 15-9-1884. Johannes Dillen en Louisa Pieternella Kas huwen op 11-5-1848.  Adrianus Alleman, de zoon van Joannes Alleman en van Catharina Nuijten, geboren te Hoogerheide, is gedoopt te Bergen op Zoom op zondag 2-2-1800. Bij zijn doop getuigen Marinus Nuijten en Joanna van Hoevelen. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 27-8-1872. Hij is weduwnaar van Maria Angelina Steers en van  Anna Cornelia de Weerd; bij zijn overlijden is hij de echtgenoot van  Gerrigje Vermeulen. Het overlijden wordt aangegeven door Jacobus de Weerd, 26 jaar, metselaar, stiefzoon van de overledene en Jacob de Vos, 42 jaar, agent van policie.  Maria Engelina Steers, de dochter van Franciscus Adrianus Steers, geboren te Antwerpen en van Theresia Preis, is gedoopt te Bergen op Zoom op zaterdag 17-1-1795. De doopgetuigen zijn Engelbertus Nicolaus van Weer en Maria Elizabetha van der Mast. Het huwelijk van Adrianus Alleman, opperman, pennenbereider en Maria Angelina Steers is gesloten te Bergen op Zoom op  9-8-1821.  Theresia Preis, de dochter van Nicolaus Josephus Preis, geboren te Doornik en van Godefrida Kolf, is te Bergen op Zoom gedoopt op vrijdag 25-10-1754, waarbij getuigen Henricus de Bisschop en Theresia Dobbeler.  Godefrida Kolf, de dochter van Jacobus Kolf, soldaat en van Guilielma de Wit, is gedoopt te 's Hertogenbosch op woensdag 29-8-1714. Bij deze doop getuigen Paulus Kolf en Petronella Lucas.

Theresdia Preis heeft vijf broers en zusters:

 a. Michael Franciscus Preis, gedoopt te Bergen op Zoom op vrijdag 5-9-1749. De doopgetuigen zijn Michael Franciscus Bellain, Maria Josepha Habo en Wilhelmina de Wit.

 b. Henricus Preis, te Bergen op Zoom gedoopt op donderdag 23-3-1752. Bij zijn doop getuigen Henricus van der Slot en Catharina Patroonsse.

 c. Maria Magdalena Preis, op zaterdag 14-5-1757 te Bergen op Zoom gedoopt, met als doopgetuigen Josephus Heep en Magdalena de Jong.

 d. Reginaldus Preis, met als doopgetuigen Reginaldus Kolf en Maria van Gastel, te Bergen op Zoom gedoopt op maandag 27-4-1761.

 e. Henrica Preis. Zij is gedoopt te Bergen op Zoom op maandag 28-5-1764. De doopgetuigen zijn Johannes Kolf en Henrica Kolf.

 7. Hendrika Janvier, dochter van Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johanna Robben. Zij is geboren te Bergen op Zoom op maandag 16-12-1895. Op donderdag 8-4-1915 huwt Hendrika Janvier te Bergen op Zoom met  Willem Heitzman, de zoon van Jozef Heitzman en van Helena de Klerk. Willem is te Bergen op Zoom geboren op maandag 17-6-1895.

 8. Cornelia Maria Janvier, dochter van Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johanna Robben, geboren te Bergen op Zoom op zondag 14-11-1897. Op maandag 18-10-1915 huwt zij te Bergen op Zoom met  Jacobus Paasen, machinevormer, arbeider, loswerkman, die op maandag 3-5-1896 te Bergen op Zoom is geboren. Jacobus is de zoon van Marinus Cornelis Paasen en van Maria Schuurbiers.

 9. Antonia Hermina Janvier, dochter van Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johanna Robben, op donderdag 9-2-1899 te Bergen op Zoom geboren. Zij huwt op 3-3-1919 te Bergen op Zoom met  Petrus de Koning, de zoon van Cornelis Adriaan de Koning en van Catharina Suijkerbuijk. Petrus de Koning is te Berge op Zoom geboren op zondag 31-10-1897.

 10. Adriana Wilhelmina Janvier, dochter van Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johanna Robben, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 15-3-1901 en aldaar overleden op zondag 19-3-1905.

 11. Catharina Francisca Janvier, dochter van Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johanna Robben, op donderdag 24-12-1903 te Bergen op Zoom geboren en aldaar overleden op 18-2-1905. Haar overlijden is aangegeven door Adrianus Janvier, 41 jaar, kermisreiziger, vader van de overledene en Petrus Johannes Disco, 67 jaar, schoenmaker.

 12. Anthonetta Helena Adriana Janvier, dochter van Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johanna Robben, op 15-7-1909 te Bergen op Zoom geboren.

b. Petrus Janvier. Deze zoon van Johannes Wilhelmus Janvier en Cornelia Putten wordt hieronder bij 3. Cornelia Clasina Groenendijk nader besproken.

 c. Hendricus Janvier. Deze zoon van Johannes Wilhelmus Janvier en Cornelia Putten is geboren te Bergen op Zoom op 8-9-1868. Antonius Johannes van Opdorp, 69 jaar, Chirurgijn en Vroedmeester doet de geboorteaangifte. Hierbij zijn de getuigen Egidius Roelants, 52 jaar, koekbakker en Adrianus Gilissen, 57 jaar, winkelier. De getuige Gilissen kan niet schrijven. Hendricus overlijdt te Bergen op Zoom op 13-11-1932. Hij is dan 64 jaar oud, zonder beroep en echtgenoot van Seraphina Ditvoorst. De aangevers van het overlijden zijn Adrianus Dymphnus Bakx, 54 jaar, stalhouder en Godefridus Johannes Aloysius van Steen, 46 jaar, bevolkingsagent. Op 18-11-1889 huwt Hendricus Janvier, kermisreiziger, koopman, carousselhouder, te Bergen op Zoom met  Seraphina (Fientje) Ditvoorst. Getuigen bij het huwelijk zijn Adrianus Janvier, 25 jaar, negociant, broeder van den echtgenoot; Petrus Janvier, 23 jaar, negociant, broeder van den echtgenoot; Petrus van Huffel, 53 jaar, negociant, oom der echtgenoote en Laurens van Huffel, 46 jaar, negociant, oom derzelven. Bij hun huwelijk erkent en wettigt Hendricus Janvier hun zoon  Wilhelmus Johannes Ditvoorst, geboren te Bergen op Zoom op 10-7-1888 (zie voor Wilhelmus Ditvoorst ook de pagina Verbonden families). De ouders der echtgenooten en de beide getuigen Van Huffel kunnen niet schrijven. Seraphina Ditvoorst is te Bergen op Zoom geboren op 11-5-1867, als de dochter van Johannes Ditvoorst, geboren omstreeks 1836 en van Dina Louisa van Huffel. Aangifte van de geboorte wordt gedaan door haar vader, 31 jaar, venter, met als getuigen Cornelis Robben, 30 jaar, kermiskramer en Adrianus Nefs, 46 jaar, kermiskramer. De vader kan niet schrijven. Seraphina overlijdt te Rijen op 22-6-1942.

d. Maria Janvier, dochter van Johannes Wilhelmus Janvier en Cornelia Putten, is geboren te Bergen op Zoom op 17-1-1872. Haar geboorte wordt aangegeven door Antonius Johannes van Opdorp, 72 jaar, chirurgijn en vroedmeester. Getuigen bij de aangifte zijn Christiaan Bergmans, 29 jaar, negociant en Gaspar Benoit Biesen, 24 jaar, commies ter secretarij. Maria huwt op 21-11-1892 te Bergen op Zoom met  Cornelis Egidius Huijgens, ondernemer van een bioscoop, negociant, koopman, geboren te Bergen op Zoom op 9-7-1871. De geboorte van Cornelis Egidius wordt aangegeven door zijn vader, 40 jaar, hovenier, met als getuigen Cornelis Huijgens, 70 jaar, hovenier en Adrianus van der Zwaluw, 65 jaar, zonder beroep. Bij het huwelijk zijn de getuigen Jacobus Jacobus Huijgens, 58 jaar, hovenier, neef van de echtgenoot; Adrianus Janvier, 29 jaar, herbergier, broeder van de echtgenoote en Petrus Janvier, 25 jaar, koopman, broeder van de echtgenoote. De vader van de echtgenoote kan niet schrijven. Het echtpaar Huijgens - Janvier komt hierna ook nog ter sprake bij de Familie Roels.

 e. Marinus Janvier, zoon van Johannes Wilhelmus Janvier en Cornelia Putten, is te Bergen op Zoom geboren op dinsdag 26-12-1876. Op 21-12-1899 huwt Marinus Janvier, kermisreiziger, te Bergen op Zoom met  Maria Cornelia Willemsen, de dochter van Jacobus Johannes Willemsen en van Elizabeth Cornelia Maria Louiza Vermoed. Maria Willemsen is geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 8-11-1878. Marinus en Maria krijgen vijf kinderen:

 A. Maria Cornelia Janvier, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 3-12-1897. Op 22-4-1920 huwt zij te Breda met  Josephus Bernardus Christiaansen, geboren te Breda op 30-6-1900, de zoon van Johannes Jacobus Christiaansen en van Maria Carolina Brouwers. Zijn vader, 31 jaar, winkelier doet de geboorteaangifte. Hierbij getuigen Andreas Adrianus van Dongen, 48 jaar, koopman en Wilhelmus Johannes de Flaa, 28 jaar, barbier.

 B. Johannes Jacobus Janvier, op zondag 20-1-1901 te Bergen op Zoom geboren.

 C. Cornelia Jacoba Janvier, te Bergen op Zoom geboren op maandag 13-1-1902.

 D. Theresia Cornelia Janvier. Deze dochter is te Bergen op Zoom geboren op donderdag 9-4-1903. Zij overlijdt te Tilburg op 19-9-1903.

 E. Henricus Janvier, geboren te Bergen op Zoom op zondag 5-2-1905. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 11-4-1905. Het overlijden wordt aangegeven door de vader, Marinus Janvier, 28 jaar, carousselhouder en Henricus Overhoff, 58 jaar, mandenmaker.

Gaan we nu verder met het gezin van Franciscus Johannes Groenendijk en Maria Catharina Belet:

 2. Maria Catharina Groenendijk, geboren te Bergen op Zoom op 13-9-1866. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Adrianus Gilissen, 55 jaar, winkelier en Hendrik Backer, 28 jaar, muzikant. Deze dochter overlijdt te Dinteloord en Princeland op 6-9-1868, omstreeks twee jaar oud. Haar vader wordt in de overlijdensakte vermeld met het beroep van orgeldraaier. De aangevers van het overlijden zijn Jacobus Johannes Roomer, 67 jaar, kleermaker en Albertus van Hulzen, 65 jaar, Gemeente Veldwachter.

 3. Cornelia Clasina Groenendijk. Geboren op 11-11-1868 te Bergen op Zoom en aldaar overleden op 16-5-1947. De vader, 27 jaar, kermisreiziger, doet aangifte, met als getuigen Adrianus Gilissen, 57 jaar, winkelier en Paulus Cats, 50 jaar, hospitaalbediende. Cornelia, kermisreizigster, marskraamster, huwt te Bergen op Zoom op 30-11-1893 met  Petrus Janvier, koopman, geboren op 13-1-1866, het tweede kind van Johannes Wilhelmus Janvier en van Cornelia Putten. Getuigen bij het huwelijk zijn Adrianus Janvier, 29 jaar, herbergier, broer van de bruidegom; Hendrik Robbe, 32 jaar, koopman, zwager van de bruid en Machiel Dekkers, 49 jaar, metselaar, oom van de bruid. Petrus Janvier overlijdt te Oud en Nieuw Gastel op 7-1-1897. Petrus Janvier en Cornelia Clasina Groenendijk krijgen drie kinderen:

 a. Maria Catharina Janvier, geboren te Bergen op Zoom op maandag 27-8-1894. Getuigen bij de geboorteaangfte zijn Adrianus Stadhouders en Theodorus Muller. Maria overlijdt te IJzendijke op 5-6-1898.

 b. Maria Janvier, te Bergen op Zoom geboren op dinsdag 10-12-1895. Bij de geboorteaangifte getuigen Johannes van Loon en Hendrikus Janvier.

 c. Hendrikus Janvier. Hij is geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 29-12-1896. Jacob Peels en Hendrikus Robbe getuigen bij de geboorteaangifte. Op 7-4-1919 huwt Hendrikus Janvier, kermisreiziger, kermisexploitant, te Bergen op Zoom met  Harmijntje van der Woude. Bij het huwelijk zijn de getuigen Adrianus Janvier, 55 jaar, oom van de bruidegom en Cornelis Leemhorst, 36 jaar, koopman. Harmijntje van der Woude, die op 24-11-1913 van Rotterdam naar Bergen op Zoom is gekomen, is geboren te Amsterdam op 23-1-1899. Zij is de dochter van  Jacob van der Woude en van  Betje Harms. Hendrikus Janvier en Harmijntje van der Woude krijgen twee kinderen:

 1. Henri Matheus (Harry) Janvier, geboren te Bergen op Zoom op 13-6-1920, aldaar overleden op 11-9-2008 en op 15-9-2008 aldaar gecremeerd. Hij is gehuwd met  Riet de Moor.

 2. Betje Janvier, op 31-7-1921 te Bergen op Zoom geboren.

Na het overlijden van Harmijntje van der Woude krijgt Hendrikus Janvier een relatie met ? Falen. Bij haar heeft hij twee kinderen:

 a. Antonius Cornelis Janvier, geboren te Bergen op Zoom op 9-1-1927.

 b. Cornelia Clasina Janvier,op 25-11-1930 te Bergen op Zoom geboren.

Betje Harms, de dochter van Hinderk Harms en van Saakje Veenstra, is geboren te Groningen op 23-6-1876. Zij vestigt zich te Bergen op Zoom, komende van Rotterdam, op 24-11-1913. Uit haar huwelijk met Jacob van der Woude heeft Betje Harms, behalve dochter Harmijntje ook een zoon:  Anthonie van der Woude, die op 21-5-1906 te Oostvoorne is geboren.  Hinderk Harms, de zoon van Hinderk Harms en van Rebekka Hindriks Schildkamp, is geboren te Groningen op 23-8-1851 en hij overlijdt aldaar op 8-4-1877. Op 10-12-1876 huwt Hinderk Harms, arbeider te Groningen met  Saakje Veenstra, de dochter van Akke Joukes Veenstra. Saakje is te Leeuwarden geboren op 4-8-1852, haar vader is niet bekend. Bij het huwelijk worden twwe kinderen erkend en gewettigd.  Hinderk Harms, arbeider, is te Groningen geboren omstreeks 1814 en hij overlijdt aldaar op 7-6-1874. Hij is de zoon van Harm Harms, schipper en van Harmpje Berends. Bij zijn huwelijk met Rebekka Schildkamp is Hinderk Harms weduwnaar van  Rika Jurjens van der Wijk.  Rebekka Hindriks Schildkamp is omstreeks 1818 te Groningen geboren en zij overlijdt aldaar op 31-3-1895. Rebekka is de dochter van Hindrik Jacobs Schildkamp en van Grietje Klasen.

Na het overlijden van Petrus Janvier op 7-1-1897 te Oud en Nieuw Gastel, huwt Cornelia Clasina Groenendijk, van beroep kermisreizigster, op 25-11-1901 te Bergen op Zoom met  Henri(e) Matthijs Vale, kermisreiziger, geboren op 12-3-1875 te Hoofdplaat en wonende te Oostburg, de zoon van Carolus Franciscus Vale, leurder, kermisreiziger, eigenaar van een scheepjesmolen en van Catharina Olderson. Getuigen bij dit huwelijk zijn Hendrik Robbe, 40 jaar, koopman, zwager van de bruid; Hendrik Louwerens Koppejan, 24 jaar, kermisreiziger, zwager van de bruid; Christianus Bergmans, 58 jaar, koopman, oom van de bruid en Machiel Dekkers, 57 jaar, metselaar, oom van de bruid. 

 Carolus Franciscus Vale is geboren op 29-9-1847 te Hoofdplaat, als de zoon van Petrus Bernardus Vale en van Johanna Maria Turpeijn. Hij huwt op woensdag 4-12-1872 te Oostburg met  Catharina Olderson, marsdraagster, die omstreeks 1847 te Utrecht is geboren als de buitenechtelijke dochter van Jacoba Olderson en die te Axel overlijdt op 20-10-1920. 

 Jacoba Olderson is op 10-4-1811 geboren te Amsterdam, als de dochter van Hendrik Olderson en van Pleuntje (Aplonia) Korenhof. Jacoba, die van beroep winkelierster en koopvrouw is geweest, overlijdt op donderdag 16-10-1884 te St. Maartensdijk. Zij is dan weduwe van  Arij Reinenberg, leurder, koopman, die op 22-1-1828 te Zierikzee is geboren, als de zoon van Johannes (Jan) Reinenberg en van Catharina Kaasberg(e). Arij overlijdt te Terneuzen op maandag 14-4-1884.

 Petrus Bernardus Vale, arbeider, werkman, boerenknecht, de zoon van Suzanna Vale, is omstreeks 1814 geboren te Biervliet. Hij huwt op 17-10-1846 te Hoofdplaat met  Johanna Maria Turpijn, dienstmeid, die omstreeks 1822 te Eede is geboren en die op 14-10-1847 te Hoofdplaat overlijdt. Johanna is de dochter van Laureijns Turpijn en van Maria Jacoba van Bouchaute.

 Laureijns Turpijn, de zoon van Jean François Turpeijn en van Isabelle van der Haegen, is omstreeks 1774 te St. Laurent geboren en hij overlijdt te Brugge. Op 23-6-1813 huwt Laureijns Turpijn, werkman, te Eede met  Maria Jacoba van Bouchaute, de dochter van Laurent van Bouchaute en van Angeline Cornelie Verpoorter, landbouwster. Maria Jacoba, van beroep werkster, is omstreeks 1791 geboren te Eede en zij overlijdt in haar geboorteplaats. Bij haar huwelijk met Laureijns Turpijn is Maria Jacoba van Bouchaute weduwe van  Jean Lannoy.

Behalve Henri Matthijs krijgen Carolus Franciscus Vale en Catharina Olderson nog een zoon en een dochter:

 a. Petrus Jacobus Vale, geboren te Hoofdplaat op 6-9-1873. Petrus, van beroep koopman, huwt op dinsdag 27-6-1916 te Axel met  Desideria Willems, die omstreeks 1869 te Wachtebeke in België is geboren, als de dochter van Charles Willems en van Melanie van Loij. Na het overlijden van Desideria huwt Petrus Jacobus Vale op dinsdag 4-10-1921 te St. Jansteen met  Eugenia Seghers. Eugenia is op 6-1-1877 geboren te St. Jansteen. Zij is de dochter van Carolus Ludovicus Seghers en van Maria Clementina Vlaminck

 b. Jacoba Carolina Vale, geboren op 4-8-1877 te Middelburg. Jacoba huwt op woensdag 11-9-1901 te Oostburg met  Richard Alphonse Galle, die op 25-11-1874 te Oostburg is geboren, als de zoon van Jacobus Bernardus Galle en van Henrica Francisca van Hercke.

Henri Matthijs Vale en Cornelia Clasina Groenendijk krijgen voor zover ons bekend is zes kinderen: 

 a. Carolus Franciscus Vale, geboren op 8-9-1902 te Bergen op Zoom. Bij de aangifte door zijn vader, 27 jaar, koopman, getuigen Johannes de Boer, 29 jaar, werkman en Machiel Bergmans, 20 jaar, gehuwd.

 b. Johannes Franciscus Vale, geboren op 15-9-1903 te Bergen op Zoom. De aangifte van geboorte wordt gedaan door Anna Carolina Stenten, 46 jaar, verloskundige. Hierbij getuigen Andreas Cornelis van Loon, 43 jaar, timmerman en Jacobus Adrianus Touw, 29 jaar, winkelbediende.

 c. Pieter Jacobus Vale, geboren te Tholen op vrijdag 4-8-1905. 

 d. Richard Vale, geboren op 18-12-1906 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de aangifte door de vader, 31 jaar, koopman, zijn Adrianus Stadhouders, 71 jaar, herbergier en Petrus Johannes Disco, 68 jaar, schoenmaker.

 e. Hermanus Vale, geboren op 21-4-1908 te Bergen op Zoom. Johannes Lambertus Josephus Falla, 73 jaar, horlogemaker en Hendricus Robbe, 47 jaar, koopman, getuigen bij de geboorteaangifte door de vader, die 33 jaar is en koopman. Hermanus overlijdt te Zevenbergse Hoek op 26-11-1949, ten gevolge van een tragisch ongeval. Hij is gehuwd met  Cornelia Deelen.

 f. Maria Catharina Vale, geboren te Bergen op Zoom op 29-8-1909. Maria wordt de echtgenote van Augustinus Johannes Roels (zie verder bij de Familie Roels). 

 4. Maria Catharina Groenendijk, de dochter van Franciscus Johannes Groenendijk en van Maria Catharina Belet, is geboren te Bergen op Zoom op 5-3-1871. Bij afwezigheid van de vader wordt de aangifte gedaan door Maria Cornelia Deschamps. Getuigen bij de aangifte zijn Adrianus Gilissen, 60 jaar, winkelier en Pieter Belet, 31 jaar, negociant. De getuige Gilissen kan niet schrijven. Maria, van beroep kermisreizigster, huwt op 18-4-1895 te Bergen op Zoom met  Hendrik van Helde (van Hilde), (kermis)reiziger, geboren te Terneuzen op 27-5-1864, de zoon van Hendrik van Helde en van Johanna Dorothea Waar. Huwelijksgetuigen zijn Johan Dorothe Frederik van Helde, 28 jaar, ambtenaar staatsspoorwegen, broer van de bruidegom, geboren in 1867 en wonende te Utrecht; Hermanus Arie Arentsen, 28 jaar, onderwijzer, zwager van de bruidegom, woonachtig in Naarden; Hendrik Robbe, 33 jaar, zwager van de bruid en Petrus Janvier, 29 jaar, koopman, zwager van de bruid. Maria Catharina Groenendijk overlijdt te Terneuzen op maandag 18-12-1944. Hendrik van Helde en Maria Catharina Groenendijk krijgen drie kinderen:

 a. Maria Catharina van Helde, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 8-10-1896. Bij de geboorteaangifte zijn de getuigen Adrianus Stadhouders en Henricus Stolwerk.

 b. Johanna Dorothea Frederica van Helde, op zondag 20-3-1898 te Bergen op Zoom geboren. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Christianus Petrus Bergmans en George Backer.

 c. Elisabeth van Helde, te Bergen op Zoom geboren op woensdag 24-1-1900. Jacobus van Mourik en Henricus Stolwerk getuigen bij de geboorteaangifte.

Na het overlijden van Hendrik van Helde op 16-10-1900 te Rotterdam, huwt Maria Catharina Groenendijk op 11-11-1901 te Bergen op Zoom met  Hendrik Louwerens Koppejan, kermisreiziger, koopman, geboren op 17-7-1877 te Vlissingen, de zoon van Cornelis Koppejan en van Pieternella Maas. Getuigen bij het huwelijk zijn Hendrik Robbe, 40 jaar, koopman, zwager van de bruid; Christianus Bergmans, 58 jaar, koopman, oom van de bruid; Machiel Dekkers, 57 jaar, metselaar, oom van de bruid en Henri Matthijs Vale, 26 jaar, kermisreiziger. Het gezin Koppejan verhuist op 29-12-1921 van de St. Anthoniestraat nummer 11 te Bergen op Zoom naar woonwagen nummer 38 aan de Schoolweg te Terneuzen. Hendrik Koppejan en Maria Catharina Groenendijk krijgen twee kinderen: 

 a. Petronella Koppejan, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 11-12-1902. Bij de geboorteaangifte zijn de getuigen Christoffel Maes en Hendrik Vale.

 b. C.G. Koppejan, geboren in 1904. 

 Cornelis Koppejan is op 14-4-1839 te Vlissingen geboren, als de zoon van Lourens Koppejan, houtzager en van Maatje Machielse. Hij overlijdt in zijn geboorteplaats op 15-4-1890.  Pieternella Maas is geboren te Vlissingen op 21-10-1837, als de dochter van Huijbregt Maas, dijkwerker en van Pieternella Vader. Zij overlijdt te Vlissingen op 13-11-1902. Cornelis Koppejan, matroos bij de marine, 25 jaar, geboren te Vlissingen en Pieternella Maas, 26 jaar, geboren te Vlissingen huwen te Vlissingen op woensdag 10-8-1864.

 VIa2. Elizabeth Belet. µ

Zij is geboren op 25-10-1843 te Steenbergen en overlijdt op 26-9-1913 te Bergen op Zoom. De geboorte wordt aangegeven door de vader, 44 jaar, arbeider, met als getuigen Jan Frans van den Dorpel, 67 jaar, broodbakker en Willem Verkouter, 46 jaar, kleermaker. Aangevers van het overlijden zijn Machiel Bergmans, 31 jaar, koopman en Adrianus Stadhouders, 78 jaar, herbergier. Elizabeth Belet, van beroep negociante, huwt te Bergen op Zoom op 26-12-1867, met als getuigen Eduardus Bergmans, 26 jaar, broer van de bruidegom; Pieter Belet, 28 jaar, broer van de bruid; Franciscus Groenendijk, 27 jaar, zwager van de bruid en Philippus Stolwerk, 33 jaar, kermisreiziger met  Christianus Bergmans, die van beroep negociant is. Christianus is geboren op 27-12-1842 te Bergen op Zoom, als de zoon van Petrus Bergmans, arbeider en van Sophia Huiberdina Huijbregtse. Getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn Adrianus Allemans, 42 jaar, arbeider en Reinier van Schendermaal, 37 jaar, dagloner. De vader van Christianus is bij het huwelijk van zijn zoon reeds overleden. Christianus Bergmans, die een broer is van Adriana Bergmans, de vrouw van Pieter Belet en van Eduard Bergmans, de echtgenoot van Elizabeth Cas, overlijdt te Bergen op Zoom op 8-5-1915. Aangevers van het overlijden zijn Machiel Bergmans, 33 jaar, koopman, zoon van de overledene en Christianus Bergmans, 23 jaar, arbeider, kleinzoon van de overledene. 

Petrus Bergmans en Sophia Huberdina Huibregtse zullen wij nader bespreken bij het later volgende echtpaar Pieter Belet en Adriana Bergmans.

Van Elizabeth Belet is omstreeks het jaar 1885 een mooi schilderij gemaakt, waarop zij in  Brabantse klederdracht is afgebeeld. Dit schilderij is in het bezit van het museum Het Markiezenhof te Bergen op Zoom. De afbeelding is te vinden in het boek "De geschiedenis van Brabant" door Prof. van den Eerenbeemt..

De vier kinderen van Chrstianus Bergmans en Elizabeth Belet zijn:

 a. Petrus Johannes Belet, geboren vóór het huwelijk op 19-9-1864 te Bergen op Zoom. De aangifte wordt gedaan door Maria Cornelia Deschamps, 40 jaar, vroedvrouw, met als getuigen Marinus Franken, 23 jaar, kanonnier en Marijnus Laenen, 23 jaar, korporaal. Petrus Johannes overlijdt te Bergen op Zoom op 19-1-1865. Getuigen bij de overlijdensaangifte zijn Christianus Bergmans, 23 jaar, kanonnier en Johannes Petrus Willem Scheffelaar, 26 jaar, korporaal bij de vestingartillerie.

 b. Christianus Petrus Bergmans, zoon van Christianus Bergmans en Elizabeth Belet, geboren te Bergen op Zoom op 27-6-1866. Aangever van de geboorte is Maria Cornelia Deschamps, 44 jaar, vroedvrouw. Getuigen bij deze aangifte zijn Christiaan Bergmans, 24 jaar, horenblazer en Pieter Francis Somers, 40 jaar, kramer. Christianus, van beroep negociant,  is door zijn vader gewettigd op 26-12-1867. Hij is overleden te Vught op 22-12-1912. Hij huwt op 24-11-1887 te Bergen op Zoom met  Adriana Huiberdina Kommers, van beroep koopvrouw. Hij krijgt toestemming voor zijn huwelijk van de chef van het corps waar hij in dienst is. Getuigen bij het huwelijk zijn Jacobus Belet, 54 jaar, bediende, oom van de bruidegom; Machiel Dekkers, 41 jaar, metselaar, oom van de bruidegom; Petrus Kommers, 37 jaar, arbeider, broer van de bruid en Jacobus Kommers, 35 jaar, negociant, broer van de bruid. De afkondigingen voor het huwelijk vinden plaats op 13 en 20 november 1887. Adriana Huiberdina Kommers is geboren te Bergen op Zoom op 28-10-1864. Zij is de dochter van  Johannes Adrianus Kommers, slachter, vleeshouwer, slagersknecht en van  Adriana Wilhelmina Noordhuisen. Getuigen bij de geboorteaangifte door de vader zijn Willem Koolen, 50 jaar, pruikmaker en Cornelis Philippus Jansen, 30 jaar, smid. Adriana Huiberdina Kommers is overleden op 17-11-1953 te Bergen op Zoom. Na het overlijden van Christianus Petrus Bergmans huwt Adriana Huiberdina Kommers op 22-1-1914 te Bergen op Zoom met  Adolf Cesar Keppens, acrobaat, die op 24-11-1886 te Ledeberg in België is geboren. Adolf is de zoon van Joannes Keppens, schrijnwerker, geboren in 1861 en van Marie Cesarine van Boekstaele.

Johannes Adrianus Kommers, de zoon van  Catharina Kommers, is geboren op 27-6-1818 te Bergen op Zoom en hij is aldaar overleden op 6-1-1890. Adriana Wilhelmina Noordhuisen, de dochter van  Huijbregt Noordhuisen, potmakersknecht, geboren omstreeks 1795 en van  Cornelia Cornelissen, die omstreeks 1788 is geboren, is te Bergen op Zoom geboren op 12-5-1823. Haar vader, 28 jaar, potmakersknecht geeft de geboorte aan, waarbij getuigen Jacobus van Broekhoven, 44 jaar, potmakersknecht en Hendrik Volke, 61 jaar, dagloner. De vader en Jacobus van Broekhoven kunnen niet schrijven. Adriana Noordhuisen overlijdt te Bergen op Zoom op 28-7-1890. Johannes Adrianus Kommers en Adriana Wilhelmina Noordhuisen huwen te Bergen op Zoom op 23-11-1843. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op 5 en 12-11-1843. De getuigen zijn Jacobus Noordhuizen, 37 jaar, kleermaker; Sebastianus Visser, 26 jaar, scheepstimmerman; Willem van Tatenhoove, 31 jaar, metselaar en Paulus Cats, 25 jaar, arbeider. De echtgenoote, haar vader en Willem van Tatenhoove kunnen niet schrijven. Catharina Kommers, herbergierster, is geboren omstreeks 1784.

Adriana Huiberdina Kommers heeft negen broers en zusters:

 a. Hubertus Gerardus Kommers, geboren op 24-12-1844 te Bergen op Zoom en aldaar overleden op 11-11-1913. Hubertus Gerardus Kommers, slager huwt op 6-5-1869 te Bergen op Zoom met  Cornelis Stubenrouch, de dochter van  Henricus Stubenrouch en van  Maria van den Berg. Cornelia Stubenrouch is geboren te Bergen op Zoom op 31-5-1843 en zij overlijdt in die plaats op 3-9-1925. Er zijn acht kinderen:

 1. Maria Johanna Kommers, op 6-2-1870 geboren te Bergen op Zoom en aldaar overleden op 28-8-1938. Op 7-5-1894 huwt zij te Bergen op Zoom met  Cornelis van Tilborg, verzekeringsagent, de zoon van  Gerardus van Tilborg en van  Maria Wilhelmina Nijsen. Cornelis van Tilborg is te Bergen op Zoom geboren op 29-10-1871 en hij overlijdt aldaar op 5-1-1944.

 2. Adriana Hendrica Kommers, te Bergen op Zoom geboren op 17-6-1872 en aldaar overleden op 1-7-1876.

 3. Catharina Christina Kommers Zij is geboren op 29-12-1873 te Bergen op Zoom em zij overlijdt aldaar op 30-1-1929. Op 5-11-1900 huwt Catharina Christina Kommers te Bergen op Zoom met  George Frederik Becht, broodbakker, de zoon van  Jan Cornelis Becht, meubelmaker en van  Cornelia Huijsmans. George Frederik Becht is geboren te Steenbergen op 27-5-1874 en hij overlijdt te Zeist op 28-1-1948.

 4. Petrus Cornelis Kommers, geboren op 4-4-1875 te Bergen op Zoom en aldaar overleden op 27-6-1954. Petrus Cornelis Kommers, kleermaker, huwt op 9-2-1904 te Bergen op Zoom met  Trijntje Wessels, dienstbode, de dochter van  Bernardus Wessels, ziekenoppasser, dagloner, sergeant-kok en van  Albertje Buwalda. Trijntje is te Leeuwarden geboren op 2-8-1879 en zij is te Bergen op Zoom overleden op 16-10-1951. Bernardus Wessels, de zoon van  Arnoldus Wessel Wessels en van  Maria Berends, is omstreeks 1846 geboren te Deventer. Hij huwt op 20-7-1873 te Leeuwarden met Albertje Buwalda, de dochter van  Rients Taedes Buwalda, arbeider en van  Trijntje Boonstra. Albertje is geboren te Leeuwarden op 20-9-1851. Rients Taedes Buwalda, de zoon van  Taede Reintzes Buwalda en van  Albertje Abes de Vries is op 15-9-1811 te Wirdum geboren en hij overlijdt aldaar op 13-12-1873. Trijntje Boonstra, de dochter van  Hiltje Klazes Boonstra, koopvrouw, breidster, is geboren te Leeuwarden op 1-9-1811 en zij overlijdt in die plaats op 6-3-1895. Hiltje Klazes Boonstra, de dochter van  Klaas Lauwes Boonstra, klokmaker en van  Trijntje Gerlofs, is geboren omstreeks 1793 te Leeuwarden en zij is overleden te Leeuwarden op 28-1-1866. Hiltje Klazes Boonstra huwt op 30-4-1815 te Leeuwarden met  Johannes Ombelet, de zoon van  Claudius Ombelet en van Aagje ? Johannes Ombelet is omstreeks 1795 te Leeuwarden geboren en hij overlijdt aldaar op 3-1-1871.

 5. Cornelia Kommers, te Bergen op Zoom geboren op 21-6-1876 en aldaar overleden op 12-9-1876.

 6. Hendricus Adrianus Kommers, op 11-12-1877 geboren te Bergen op Zoom. Hij overlijdt aldaar op 9-11-1942. Hendricus Adrianus Kommers huwt omstreeks 1908 met  Armantine Victoria Marquerita Marie Goemans, de dochter van  Pierre Jean Lambert Goemans en van  Augustine Aimée Lille. Armantine is omstreeks 1881 te Saint Denis (Fr.) geboren en zij is te bergen op Zoom overleden op 25-2-1945.

 7. Cornelia Johanna Kommers. Cornelia is geboren te Bergen op Zoom op 10-4-1881 en zij overlijdt te Amsterdam op 9-3-1956. Op 29-1-1906 huwt zij te Bergen op Zoom met  Wilhelmus Henricus Hertoghs, kantoorklerk, de zoon van  Wilhelmus Hertoghs, smid, geboren omstreeks 1843 en van  Johanna Lambregts. Wilhelmus Henricus Hertoghs is geboren te Roosendaal op 15-8-1883. Hij overlijdt te Roosendaal en Nispen op 27-1-1956.

 8. Gerardus Adrianus Kommers, geboren te Bergen op Zoom op 15-2-1883. Op 3-12-1906 huwt Gerardus Adrianus Kommers, slager, te Bergen op Zoom met  Theresia Petronella Loomans, de dochter van  Antonius Loomans en van  Anna Pieternella Stouthart. Theresia is geboren te Bergen op Zoom op 27-8-1884. Antonius Loomans, de zoon van  Wilhelmus Jacobus Loomans, koekbakker, geboren omstreeks 1816 en van  Anna Maria Coenen, is te Bergen op Zoom geboren op 12-11-1848 en hij is aldaar overleden op 17-10-1916. Antonius Loomans, letterzetter, huwt op 5-10-1874 te Bergen op Zoom met Anna Pieternella Stouthart, dienstbode, de dochter van  Paulus Stouthart, metselaar en van  Johanna Noordhuizen. Anna Pieternella Stothart is geboren te Bergen op Zoom op 22-3-1853 en zij is aldaar overleden op 3-8-1938.

 b. Catharina Johanna Kommers, dochter van Johannes Adrianus Kommers en Adriana Wilhelmina Noordhuisen, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 3-8-1847en aldaar overleden op 1-1-1917. Haar overlijden is aangegeven door Johannes Koenen, 43 jaar, arbeider, zoon van de overledene en Hendrik van Diesen, 38 jaar, koopman. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Huibrecht Noordhuizen en Jacobus Hippel. Catharina huwt op 23-11-1868 te Bergen op Zoom met  Ludovicus Koenen, schoenmaker, de zoon van Johannes Koenen, kleermaker, geboren omstreeks 1808 en van Catharina Pluijm. Ludovicus is te Bergen op Zoom geboren op 2-8-1840 en hij is in zijn geboorteplaats overleden op 29-11-1921. De geboorte van Ludovicus Koenen is aangegeven door zijn vader, 32 jaar, kleermaker, met als getuigen Franciscus Verbrugge, 39 jaar, schoenmaker en Carolus Palmans, 37 jaar, kleermaker. De overlijdensaangifte is gedaan door Adrianus van Gaans, 28 jaar, zeeman, kleinzoon van de overledene en Johannes Schuurbiers, 44 jaar, arbeider.

 c. Petrus Adrianus Jacobus Kommers, zoon van Johannes Adrianus Kommers en Adriana Wilhelmina Noordhuisen, te Bergen op Zoom geboren op maandag 17-12-1849. Bij de geboorteaangifte getuigen Huibrecht Noordhuizen en Sebastianus Visser. Hij overlijdt op 16-1-1917 te Bergen op Zoom. De aangevers van het overlijden zijn Jacobus Arnoldus de Rooij, 66 jaar, schoenmaker en Petrus de Clerck, 61 jaar, suikerbakker. Op 4-5-1874 huwt Petrus Adrianus Jacobus Kommers te Bergen op Zoom met  Agatha Schot, mutsenmaakster, de dochter van Reinier Schot, schipper en van Cornelia Reelick. Agatha Schot is te Bergen op Zoom geboren op 30-9-1849. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Jacob Gerrit Schot, 57 jaar, schipper en Johannes Paulus Soleil, 29 jaar, timmerman. Agatha overlijdt te Bergen op Zoom op 1-11-1882. Haar overlijden wordt aangegeven door Huibrecht Schot, 38 jaar, pottenbakker, broeder der overledene en Ludovicus Koenen, 42 jaar, schoenmaker, zwager van de overledene. De afkondigingen voor het huwelijk van Petrus Kommers en Agatha Schot zijn gedaan op zondag 19 en 26-4-1874. De getuigen zijn Hubertus Gerardus Kommers, 29 jaar, vleeschhouwer, broeder van den echtgenoot; Johannes Kommers, 23 jaar, pottenbakker, broeder van denzelven; Huibrecht Schot, 29 jaar, pottenbakker, broeder der echtgenoote en Jacob Gerrit Schot, 26 jaar, arbeider, broeder van dezelve. De echtgenoote, de moeder van den echtgenoot en Johannes Kommers kunnen niet schrijven. Na het overlijden van Agatha Schot huwt Petrus Adrianus Jacobus Kommers op 3-7-1893 te Bergen op Zoom met  Cornelia van Tilburg, vischleurster, werkvrouw, de dochter van Cornelius van Tilburg en van Maria van den Heuvel, welk ouderpaar reeds elders is genoemd. Cornelia van Tilburg is de zuster van de ook elders besproken Alberta Everdina van Tilburg. Cornelia is geboren te Bergen op Zoom op 13-3-1845. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Johannes Voerhans en Johannes Kameron. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 26-10-1918. De aangevers van haar overlijden zijn Wilhelmus van Tilburg, 50 jaar, werkman, neef van de overledene en Ferdinand Verbiest, 29 jaar, conciergebode. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 19 en 26-4-1874. De getuigen zijn Hubertus Gerardus Kommers, 48 jaar, slager, broeder van den echtgenoot; Johannes Lambertus Kommers, 41 jaar, negociant, broeder van den echtgenoot; Matthijs van Tilburg, 56 jaar, negociant, broeder der echtgenoote en Franciscus van Tilburg, 53 jaar, arbeider, broeder der echtgenoote. De echtgenoote kan niet schrijven. Bij haar huwelijk met Petrus Adrianus Jacobus Kommers is Cornelia van Tilburg weduwe van  Hendrik Cameron, arbeider. Hendrik Cameron, de zoon van Joannes (Johannes) Cameron en Jans (Johanna) Lavanchee, is te Bergen op Zoom geboren op 15-11-1838. Zijn vader, 40 jaar, arbeider, doet de geboorteaangifte, met als getuigen Bartholomeus Cameron, 28 jaar en Jan Hendrik de Groot, 40 jaar, dagloner. De vader en Jan Hendrik de Groot kunnen niet schrijven. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 21-8-1890. Zijn overlijden is aangegeven door Johannes Cameron, 62 jaar, arbeider, broeder van de overledene en Matthijs van Tilburg, 53 jaar, zwager van de overledene. Johannes Cameron kan niet schrijven. Voor het huwelijk van Hendrik Cameron en Cornelia van Tilburg zijn de afkondigingen gedaan op zondag 1 en 8-4-1866. De getuigen zijn Matthijs van Tilburg, broeder der echtgenoote, 29 jaar, arbeider; Franciscus van Tilburg, broeder derzelve, 27 jaar, arbeider; Hendricus van Tilburg, broeder derzelve, 24 jaar, arbeider en Johannes Melchior Niederer, neef van den echtgenoot, 39 jaat, katoenverwer. De echtgenooten, de moeder van den echtgenoot en de ouders der echtgenoote kunnen niet schrijven.

d. Johannes Lambertus Kommers, zoon van Johannes Adrianus Kommers en Adriana Wilhelmina Noordhuisen. Deze zoon wordt nader behandeld op de pagina "Aan ons verbonden families".

 e. Cornelia Kommers, dochter van Johannes Adrianus Kommers en Adriana Wilhelmina Noordhuisen, op zaterdag 17-3-1855 te Bergen op Zoom geboren. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Huibrecht Noordhuizen en Gerrit Noordhuizen. Cornelia overlijdt te Bergen op Zoom op 19-9-1855. De getuige bij de overlijdensaangifte door haar vader is Franciscus Hal, 32 jaar.

 f. Johanna Jacoba Kommers, dochter van Johannes Adrianus Kommers en Adriana Wilhelmina Noordhuisen, geboren op zaterdag 12-7-1856 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Gerardus van der Houven en Johannes Foppele. Johanna Jacoba Kommers overlijdt te Bergen op Zoom op 30-9-1856. Haar vader doet de overlijdensaangifte, met als getuige Matthijs Scheers, 63 jaar, kleermaker.

 g. Gerardus Cornelis Kommers, zoon van Johannes Adrianus Kommers en Adriana Wilhelmina Noordhuisen, te Bergen op Zoom geboren op zaterdag 27-11-1858. Marterus Soffers en Jacobus Johannes Huijgens getuigen bij de geboorteaangifte. Gerardus Kommers overlijdt te Bergen op Zoom op 14-3-1859. Zijn vader doet de overlijdensaangifte, samen met George Frederik Becht, 46 jaar, agent van policie.

 h. Lambertus Cornelis Kommers, zoon van Johannes Adrianus Kommers en Adriana Wilhelmina Noordhuisen, . Hij is geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 9-12-1859. Bij de geboorteaangifte getuigen Philippus Crusio en Johannes Henricus Wilhelm. Lambertus overlijdt op 30-7-1860 te Bergen op Zoom. Het overlijden wordt aangegeven door zijn vader en door Jelle Jellema, 52 jaar, arbeider.

 i. Adrianus Jacobus Kommers, zoon van Johannes Adrianus Kommers en Adriana Wilhelmina Noordhuisen, op dinsdag 23-4-1861 te Bergen op Zoom geboren en aldaar overleden op 16-1-1866. De aangevers van het overlijden zijn de vader en Gerardus Disco, 55 jaar, schoenmaker.

De acht kinderen in het huwelijk van Christianus Petrus Bergmans en Adriana Huiberdina Kommers zijn: 

 1. (Voornaam onbekend) Bergmans, levenloos geboren te Bergen op Zoom op 9-3-1889. 

 2. Johannes Lambertus Bergmans, zoon van Christianus Petrus Bergmans en Adriana Huiberdina Kommers, geboren te Bergen op Zoom op 17-7-1890. De geboorteaangifte wordt gedaan door de vader, 24 jaar, negociant, met als getuigen Adriaan Stadhouders, 55 jaar, herbergier en Johannes Jacobus Heijboer, 26 jaar, schilder. Johannes Lambertus Bergmans overlijdt te Bergen op Zoom op 24-11-1890, vier maanden en zeven dagen oud. Zijn vader, 24 jaar, negociant, doet de aangifte van het overlijden. Getuige daarbij is Johannes Jacobus Heijboer, 26 jaar, huisschilder.  

 3. Christianus Cornelis Bergmans, zoon van Christianus Petrus Bergmans en Adriana Huiberdina Kommers, te Bergen op Zoom geboren op 28-1-1892. Zijn vader, 26 jaar, negociant, doet de geboorteaangifte. Daarbij getuigen Christianus Bergmans, 49 jaar, negociant en Ludovicus Koenen, 51 jaar, schoenmaker. Christiaan, van beroep kermisreiziger, huwt op 4-8-1913 te Bergen op Zoom met  Maria Klupper. Maria is te Bergen op Zoom geboren op 26-9-1893. Getuigen bij de geboorteaangifte door haar vader, 31 jaar, arbeider, zijn Cornelis Albertus Schot, 40 jaar, arbeider en Christiaan Meerman, 38 jaar, arbeider. Maria is de dochter van  Hermanus Klupper, arbeider, corveeër, werkman, hospitaalgeëmployeerde, geboren op 9-7-1862 te Norg en van  Dina Louisa van Uffelen, die op zaterdag 7-1-1865 te Bergen op Zoom is geboren. Dina Louisa van Uffelen is de dochter van Petrus Laurentius van Uffelen, arbeider, geboren omstreeks 1839 en van Josina Tax. Christianus Cornelis Bergmans en Maria Klupper krijgen twee kinderen: 

 a. Hermanus Christianus Bergmans, geboren te Bergen op Zoom op zondag 21-12-1913. Bij de aangifte door zijn vader zijn de getuigen Hermanus Klupper, 51 jaar, arbeider en Marinus Schuurbiers, 23 jaar, arbeider. Deze zoon overlijdt op 26-11-1993. Hermanus, van beroep kapper huwt op 4-12-1933 te Bergen op Zoom met  Johanna (Joke) van Egeraat, die te Bergen op Zoom is geboren op donderdag 16-9-1915 en die de dochter is van Hendrik van Egeraat, machinevormer, ijzergieter en van Elisabeth Hoedelmans. Bij de aangifte van de geboorte getuigen Hendricus van Broekhoven, 26 jaar, ijzergieter en Jacobus Johannes Chapel, 24 jaar, ijzergieter. Getuigen bij het huwelijk zijn Hermanus Klupper, 71 jaar, zonder beroep, grootvader van de bruidegom en Cornelis Albertus van der Velden, 33 jaar, zonder beroep, zwager van de bruid. Hermanus Bergmans overlijdt te Bergen op Zoom op vrijdag 26-11-1993. Johanna van Egeraat overlijdt te Bergen op Zoom op zondag 1-5-1994. Herman Bergmans en Joke van Egeraat hebben drie kinderen:

 1. Christianus Elisabeth Bergmans, geboren te Bergen op Zoom op 30-4-1934. Bij de aangifte van de geboorte door zijn vader, 20 jaar, kapper, getuigen Hermanus Klupper, 71 jaar, zonder beroep en Christianus Cornelis Bergmans, 42 jaar, caféhouder. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 26-2-2013. Christianus Elisabeth Bergmans is gehuwd met Jaantje Besters. Zij hebben vijf kinderen:

 a. Herman Bermans, gehuwd met Johanna ?. Hun twee kinderen zijn:  1. Cindy Bergmans en  2. Edwin Bergmans.

 b. Anja Bergmans, gehuwd met Gerdo ?. Hun twee kinderen zijn: 1. Mark ?, gehuwd met Sanne ? en 2. Jessie ?, gehuwd met Tom ?.

 c. Jolande Bergmans, die gehuwd is met Marc ?. Zij hebben twee kinderen: 1. Femke ?, gehuwd met Rob ? en 2. Glenn ?.

 d. Kees Bergmans, gehuwd met Mary ?. Er zijn twee kinderen:  1. Mayke Bergmans en  2. Daan Bergmans, gehuwd met Kimberleij ?..

 e. Monique Bergmans, gehuwd met Ferry ?. Hun twee kinderen zijn: 1. Dieke ?, gehuwd met Luc ? en 2. Jinke ?.

 2. Elisabeth Hendrika Bergmans, geboren te Bergen op Zoom op 13-6-1935. De geboorteaangifte wordt gedaan door de vader, 21 jaar, kapper. Elisabeth overlijdt te Bergen op Zoom op 20-2-1936, acht maanden oud. Ook hiervan doet de vader, 22 jaar, kapper, de aangifte.

 3. Maria Hendrika Bergmans, geboren te Bergen op Zoom op 28-12-1937. De vader, 24 jaar, kapper, doet de geboorteaangifte.

 Hendrik van Egeraat is geboren te Bergen op Zoom op woensdag 12-9-1877, als de zoon van Leonardus van Egeraat, arbeider, en van Johanna Cornelia van de Water. Bij de geboorteaangifte door zijn vader, 43 jaar, arbeider, getuigen Jacobus Johannes Crusio, 31 jaar, vrachtrijder en Adrianus Bartholomeus Buijs, 39 jaar, agent van policie. Elisabeth Hoedelmans, is op donderdag 1-6-1878 te Bergen op Zoom geboren. Haar vader, 28 jaar, arbeider, doet de geboorteaangifte. Hierbij getuigen Martinus Fukker, 43 jaar, mandenmaker en Johannes Baptist La Fors, 35, agent van policie. De getuige Fukker kan niet schrijven. Elizabeth Hoedelmans is de dochter van Jacobus Hoedelmans, arbeider, werkman, en van Adriana Bruijs. Hendrik van Egeraat, machinevormer, ijzergieter, overlijdt te Bergen op Zoom op 14-4-1944. Elisabeth Hoedelmans overlijdt op 17-3-1968 te Bergen op Zoom. Hendrik van Egeraat en Elisabeth Hoedelmans huwen te Bergen op Zoom op maandag 17-6-1901. De getuigen zijn Arnoldus van Egeraat, 78 jaar, voerman, oom van de bruidegom; Arnoldus van Egeraat, 26 jaar, smid, broeder van de bruidegom; Christianus Hoedelmans, 54 jaar, huisbediende, oom van de bruid en Arnoldus Bruijs, 45 jaar, hovenier, oom van de bruid. De afkondigingen zijn gedaan op zondag 2 en 9-6-1901. De vader van de echtgenoot, de moeder van de echtgenote en de eerste getuigen kunnen niet schrijven.

De zes broers en zusters van Johanna (Joke) van Egeraat zijn:

 1. Adriana Leonarda van Egeraat, op vrijdag 15-8-1902 te Bergen op Zoom geboren en aldaar overleden op maandag 30-6-1958. Op maandag 6-8-1928 huwt zij te Bergen op Zoom met  Cornelis Albertus van der Velden, die op vrijdag 9-11-1900 te Bergen op Zoom is geboren en die op zondag 8-11-1964 aldaar overlijdt.

 2. Jacobus Cornelis (Jac) van Egeraat, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 5-5-1904 en aldaar overleden op donderdag 16-12-1982. Op donderdag 31-5-1928 huwt hij te Bergen op Zoom met  Wilhelmina Maria Geers, de dochter van Johannes Geers en van Wilhelmina Catharina de Bruijn. Wilhelmina Geers is geboren te Bergen op Zoom op donderdag 29-10-1908 en zij overlijdt aldaar op donderdag 5-4-1990.

 3. Cornelia Dimphna van Egeraat. Zij is geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 24-11-1906 en zij overlijdt aldaar op vrijdag 7-5-1993. Op maandag 28-9-1931 huwt Cornelia van Egeraat te Bergen op Zoom met  Cornelis Arnoldus Franken, de zoon van Arnoldus Franken en van Maria Catharina van Broekhoven. Cornelis Franken is geboren te Bergen op Zoom op zondag 25-6-1905 en hij overlijdt in zijn geboorteplaats op donderdag 5-3-1987.  Arnoldus Franken, hovenier, de zoon van Adrianus Franken en van Johanna Petronella Franken, is geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 18-10-1862. Hij is gehuwd met  Maria Catharina van Broekhoven, de dochter van Henricus van Broekhoven en van Maria Cornelia Franken. Maria Catharina van Broekhoven is te Bergen op Zoom geboren op zondag 21-2-1864. Haar geboorte wordt aangegeven door Antonius Johannes van Opdorp, 65 jaar, chirurgijn en vroedmeester.  Adrianus Franken, hovenier, de zoon van Lambertus Franken, hovenier, geboren omstreeks 1794 en van Jacoba Bax, geboren omstreeks 1793, is op 9-4-1827 te Bergen op Zoom geboren. Zijn vader doet de geboorteaangifte, waarbij getuigen Adrianus Rampart, 28 jaar, landbouwer en Johannes Kalf, 32 jaar, schoenmaker. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 6-9-1892. De aangevers van het overlijden zijn Gerardus Franken, 32 jaar, hovenier, zoon van de overledene en Johannes Arnoldus Franken, 42 jaar, hovenier, schoonzoon van de overledene. Adrianus Franken huwt op 27-12-1855 te Bergen op Zoom met Johanna Petronella Franken. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 16 en 23-12-1855. De getuigen zijn Gerardus Franken, 25 jaar, hovenier, broeder van den echtgenoot; Arnoldus Franken, 44 jaar, hovenier, broeder der echtgenoote; Martinus Franken, 37 jaar, hovenier, broeder derzelve en Johannes Franken, 24 jaar, hovenier, broeder derzelve. De echtgenoote, hare moeder, de eerste en derde getuigen kunnen niet schrijven.  Johanna Petronella Franken, de dochter van Johannes Franken, hovenier, landbouwer en van Petronella Akkermans, hovenier, landbouwster, is op 8-5-1828 te Bergen op Zoom geboren. Haar vader doet de geboorteaangifte. Hierbij getuigen Jacobus Melsen, 34 jaar, winkelier en Martinus Franken, 24 jaar, hovenier. Johanna Petronella Franken overlijdt te Bergen op Zoom op 22-11-1885. De aangevers van het overlijden zijn Johannes Arnoldus Franken, 35 jaar, hovenier, schoonzoon van de overledene en Gerardus Franken, 56 jaar, hovenier, zwager van de overledene.  Henricus van Broekhoven, negotiant, de zoon van Johannes Baptist van Broekhoven, arbeider, geboren omstreeks 1804 en van Catharina Pat, arbeidster, geboren omstreeks 1800, is geboren op 6-10-1837 te Bergen op Zoom. De aangever van de geboorte is Maria Cornelia Hergelt, 37 jaar, thuisvroedvrouw, waarbij getuigen Hendrik Vrijdag, 50 jaar, kleermaker en Bernardus van de Borgt, 35 jaar, koopman in oud ijzer. Henricus overlijdt op 5-6-1917 te Bergen op Zoom. Het overlijden wordt aangegeven door Cornelis Johannes van Broekhoven, 49 jaar, hovenier, zoon van de overledene en Cornelis Huijgens, 49 jaar, hovenier, schoonzoon van de overledene. Henricus van Broekhoven huwt op 27-8-1863 te Bergen op Zoom met  Maria Cornelia Franken, de dochter van Cornelis Franken, hovenier, geboren omstreeks 1816 en van Maria Catharina Hopmans. Maria Franken is te Bergen op Zoom geboren op 21-10-1839. Bij de geboorteaangifte door haar vader zijn getuigen Johannes Hopmans, 50 jaar, hovenier en Adrianus van der Zwaluw, 44 jaar, kleerkooper. Maria Cornelia Franken overlijdt te Bergen op Zoom op 19-12-1919. Het overlijden wordt aangegeven door Marinus Johannes van Broekhoven, 42 jaar, slager, zoon van de overledene en Cornelis Huijgens, 51 jaar, hovenier, schoonzoon van de overledene. De afkondigingen voor het huwelijk van Henricus van Broekhoven en Maria Cornelia Franken zijn gedaan op zondag 16 en 23-8-1863. De getuigen zijn Petrus Rozenboom, 47 jaar, negociant, aangehuwden oom van den echtgenoot; Petrus Hopmans, 40 jaar, hovenier, oom der echtgenoote; Jacobus van Reijen, 56 jaar, landbouwer, aangehuwden oom derzelve en Cornelis Bogers, 41 jaar, voerman. De moeder van de echtgenoot kan niet schrijven.

 Johannes Franken, de zoon van Martinus Franken en van Joanna Proost, is gedoopt te Bergen op Zoom op 2-5-1787, met als doopgetuigen Joannes Proost en Gregoria Andriessen.  Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 25-10-1871. Het overlijden is aangegeven door Martinus Franken, 53 jaar, hovenier, zoon van de overledene en Adrianus Musters, 54 jaar, hovenier, schoonzoon van de overledene. Martinus Franken kan niet schrijven. Johannes Franken huwt op 6-8-1809, met de ondertrouw op 22-7-1809, te Bergen op Zoom met  Petronella Akkermans, de dochter van Martinus Akkermans, geboren te Meerse (bij Maastricht) en van Adriana Everse, die geboortig is van Bergen op Zoom. Petronella is op 4-2-1790 te Bergen op Zoom gedoopt. Bij haar doop getuigen Petrus Timmermans en Petronella de Grauw. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 19-12-1863. De aangevers van het overlijden zijn Johannes Franken, 76 jaar, echtgenoot van de overledene en Arnoldus Franken, 24 jaar, hovenier, kleinzoon van de overledene. Behalve hun dochter Johanna Petronella hebben Johannes Franken en Petronella Akkermans ook twee zonen:

 a. Arnoldus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 7-2-1812. De vader geeft de geboorte aan, waarbij getuigen Carel Tierhoff, 47 jaar, boutiquier en Adrien van Zundert, 27 jaar, boutiquier. Arnoldus overlijdt te Bergen op Zoom op 29-11-1889. Het overlijden is aangegeven door Arnoldus Franken, 50 jaar, hovenier, zoon van de overledene en Johannes Melchior Niederer, 63 jaar, katoenverwer. Arnoldus Franken, hovenier, huwt op 2-5-1839 te Bergen op Zoom met  Petronella Pruijs (Bruijs), landbouwster, de dochter van Johannes Bruijs, jardinier en van Maria Aagenaars. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan te Bergen op Zoom op zondag 21 en 28-4-1839. De getuigen zijn Cornelis van Tilborg, 36 jaar, landbouwer, zwager van den echtgenoot; Laurens Franken, 31 jaar, hovenier, oom van den echtgenoot; Cornelis Dietvorst, 40 jaar, hovenier, aangehuwd oom van de echtgenoote en Petrus Crusio, 41 jaar, hovenier, aangehuwd oom van de echtgenoote. De moeder van de echtgenoot, Laurens Franken en Petrus Crusio kunnen niet schrijven. Petronella Pruijs (Bruijs) is geboren te Bergen op Zoom op 20-5-1811. Haar vader doet de geboorteaangifte, met als getuigen Jean Hapke, 69 jaar, cordonier en Corneille van den Boom, 36 jaar, jardinier. Petronella overlijdt te Bergen op Zoom op 16-8-1887. De aangevers van haar overlijden zijn Adrianus Verbiest, 48 jaar, hovenier, schoonzoon van de overledene en Arnoldus Franken, 48 jaar, hovenier, schoonzoon van de overledene. Adrianus Verbiest kan niet schrijven. Johannes Pruijs en Maria Aagenaars huwen te Bergen op Zoom op 5-8-1810, met dee ondertrouw op 21-7-1810. De twee zonen van Arnoldus Franken en Petronella Bruijs zijn:

 1. Johannes Martinus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 25-8-1847 en aldaar gedoopt op 27-8-1847. Zijn vader, 36 jaar, hovenier, geeft de geboorte aan. Hierbij getuigen Petrus Adriaansen, 40 jaar, timmerman en Johannes Antonius Schoutens, 29 jaar, kleermaker. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 25-12-1873. De aangevers va het overlijden zijn Marijn Kommers, 51 jaar, hovenier, schoonvader van de overledene en Arnoldus Franken, 35 jaar, hovenier, zwager van de overledene. Marijn Kommers kan niet schrijven. Op 18-1-1872 huwt Johannes Martinus Franken, hovenier, te Bergen op Zoom met  Petronella Kommers, hovenierster, de dochter van Marijnus Kommers en van Johanna Schuurbiers (dit ouderpaar wordt ook elders op deze pagina vermeld). De getuigen bij het huwelijk zijn Arnoldus Franken, 33 jaar, hovenier, zwager van den echtgeoot; Petrus Antonius Cornelis Laro, 33 jaar, zwager van denzelven; Cornelis Nuijten, 54 jaar, hovenier, behuwd oom der echtgenoote en Sebastiaan Paanen, 44 jaar, hovenier, behuwd oom derzelve. De echtgenoote, de vaders der echtgenooten, Arnoldus Franken en Sebastiaan Paanen kunnen niet schrijven. Petronella Kommers is op 19-7-1850 te Bergen op Zoom geboren. Bij de aangifte door haar vader, 26 jaar, hovenier, getuigen Marijn Schuurbiers, 51 jaar, hovenier en Josephus Falck, 50 jaar, logementhouder. De vader en Marijn Schuurbiers kunnen niet schrijven. Petronella overlijdt te Bergen op Zoom op 15-11-1879. Haar overlijden is aangegeven door Petrus Johannes Franken, 29 jaar, negociant, echtgenoot van de overledene en Arnoldus Franken, 40 jaar, negociant. Petronella is bij haar overlijden weduwe van Johannes Martinus Franken. Na het overlijden van Johannes Martinus Franken huwt Petronella Kommers op 8-2-1877 te Bergen op Zoom met  Petrus Johannes Franken, hovenier, negociant, de zoon van Martinus Antonius Franken en van Helena Hopmans (zie voor dit ouderpaar hieronder). Petrus Johannes Franken is geboren te Bergen op Zoom op 24-10-1850. Zijn vader, 32 jaar, hovenier doet aangifte van de geboorte. Daarbij getuigen Arnoldus Franken, 39 jaar, hovenier en Adrianus Musters, 34 jaar, hovenier. De vader kan niet schrijven. Petrus Johannes overlijdt te Bergen op Zoom op 2-11-1923. De aangevers van het overlijden zijn Cornelis Franciscus Arts, 50 jaar, inspecteur Rijksverzekering, schoonzoon van de overledene en Adrianus Johannes Franken, 42 jaar, hovenier.  De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 28-1 en 4-2-1877. De getuigen bij het huwelijk zijn Wouter Franken, 28 jaar, hovenier, broeder van den echtgenoot; Josephus Maria Leenaars, 31 jaar, vleeschhouwer, zwager van denzelven; Adrianus Vriens, 28 jaar, arbeider, zwager der echtgenoote en Cornelis Nuijten, 59 jaar, hovenier, oom derzelve. De echtgenoote, de ouders van den echtgneoot, de vader der echtgenoote en Adrianus Vriens kunnen niet schrijven. Na het overlijden van Petronella Kommers huwt Petrus Johannes Franken op 18-10-1880 te Bergen op Zoom met  Maria Wierckx, de dochter van Adriaan Wierckx, arbeider, geboren omstreeks 1810 en van Maria Hoendervangers, arbeidster. De afkondigingen voor dit huwelijk zijn gedaan op zondag 3 en 10-10-1880. Getuigen bij het huwelijk zijn Waltherus Franken, 31 jaar, hovenier, broeder van den echtgenoot; Marijn Kommers, 54 jaar, hovenier, schoonvader van denzelven; Johannes Wierckx, 44 jaar, arbeider, broeder der echtgenoote en Adriaan Wierckx, 33 jaar, arbeider, broeder derzelve. De ouders van de echtgenoot en Marijn Kommers kunnen niet schrijven. Maria Wierckx is geboren te Wouw op 23-5-1845. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 21-12-1907. De aangevers van het overlijden zijn Lambertus de Bakker, 54 jaar, concierge en Henricus Overhoff, 60 jaar, mandenmaker.

Johannes Martinus Franken en Petronella Kommers hebben een zoon:  Arnoldus Franken, die op 24-4-1872 te Bergen op Zoom is geboren. Zijn vader, 24 jaar, hovenier, doet de geboorteaangifte, met als getuigen Petrus Johannes Roels, 28 jaar, kramer en Johannes van Raam, 47 jaar. Johannes van Raam kan niet schrijven. Arnoldus Franken, huisschilder, huwt op 31-1-1898 te Bergen op Zoom met  Engelina Margaretha Massa, de dochter van Gerardus Johannes Massa en van Maria Francina Jochems (dit ouderpaar wordt elders op deze pagina besproken). Engelina is te Bergen op Zoom geboren op 22-12-1876 en zij overlijdt aldaar op 20-2-1960.

  2. Martinus Johannes Franken, de zoon van Arnoldus Franken en van Petronella Pruijs (Bruijs), is geboren te Bergen op Zoom op 6-11-1850. Zijn geboorte wordt aangegeven door de vader, 38 jaar, hovenier. Hierbij getuigen Johannes Kallenbach, 25 jaar, schoenmaker en Adrianus Schraauwen, 43 jaar, smid. Adrianus Schraauwen kan niet schrijven. Martinus Franken, hovenier, huwt op 16-9-1875 te Bergen op Zoom met  Anna Cornelia Kommers, de dochter van Cornelis Kommers en van Johanna Koolen. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 5 en 12-9-1875. De getuigen zijn Petrus Antonius Laro, 37 jaar, hovenier, zwager van den echtgenoot; Arnoldus Franken, 36 jaar, hovenier, zwager van denzelven; Theodorus van der Wegen, 52 jaar, stiefvader van de echtgenoote en Petrus Withagen, 43 jaar, hovenier, zwager derzelve. De echtneooten, de vader van den echtgenoot, Arnoldus Franken en Theodorus van der Wegen kunnen niet schrijven. Anna Cornelia Kommers is te Bergen op Zoom geboren op 21-11-1854. Haar geboorte is aangegeven door de vader, 33 jaar, arbeider. De getuigen daarbij zijn Jacobus Linders, 70 jaar, arbeider en Adrianus Vergroesen, 39 jaar, winkelier. De vader kan niet schrijven.

 b. Martinus Antonius Franken, zoon van Johannes Franken en Petronella Akkermans, is op 14-10-1818 te Bergen op Zoom geboren. Zijn vader, 31 jaar, hovenier, doet de geboorteaangifte. Hierbij getuigen Carel Sierof (Tierhoff?), 52 jaar, winkelier en Antonie Evers, 32 jaar, kleermaker. Op 11-5-1843 huwt Martinus Antonius Franken, hovenier, te Bergen op Zoom met  Helena Hopmans, landbouwster, de dochter van Johannes Hopmans, landbouwer en van Maria Raaijmakers (Raeijmakers), landbouwster. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 23 en 30-4-1843. De getuigen zijn Arnoldus Franken, 30 jaar, landbouwer, broeder van den echtgenoot; Cornelis van Tilborg, 40 jaar, landbouwer, zwager van den echtgenoot; Cornelis Franken, 27 jaar, landbouwer, neef van de echtgenoote en Martinus Wijnaars, 51 jaar, landbouwer, neef van de echtgenoote. De echtgenooten, hunne moeders en Martinus Wijnaars kunnen niet schrijven. Martinus Antonius Franken overlijdt te Bergen op Zoom op 18-1-1900.De aangevers van het overlijden zijn Walterus Franken, 50 jaar, hovenier, zoon van de overledene en Petrus Franken, 49 jaar, arbeider, zoon van de overledene. Helena Hopmans is te Bergen op Zoom geboren op 9-5-1818. Haar vader, 28 jaar, hovenier, geeft de geboorte aan, waarbij getuigen Johannes Bruijs, 31 jaar, hovenier, oom van den comparant en Pieter Dietvorst, 33 jaar, bouwman, zwager van den comparant. Helena overlijdt op 6-7-1897 te Bergen op Zoom. Haar overlijden is aangegeven door Petrus Johannes Franken, 47 jaar, arbeider, zoon van de overledene en Adrianus Stadhouders, 62 jaar, herbergier.

 4. Antonetta Petronella van Egeraat, dochter van Hendrik van Egeraat en Elisabeth Hoedelmans, te Bergen op Zoom geboren op woensdag 15-9-1909 en aldaar overleden op dinsdag 27-8-1912.

 5. Leonardus Susanna van Egeraat, zoon van Hendrik van Egeraat en Elisabeth Hoedelmans, op maandag 25-9-1913 geboren te Bergen op Zoom en aldaar overleden op zondag 1-1-2006. Op maandag 5-2-1940 huwt hij te Bergen op Zoom met  Geertruda Koenraadt, die op maandag 13-8-1917 te Halsteren is geboren en die op vrijdag 30-12-2005 te Bergen op Zoom overlijdt.

 6. Dimphna van Egeraat, dochter van Hendrik van Egeraat en Elisabeth Hoedelmans, geboren te Bergen op Zoom op zondag 12-10-1919. Op maandag 25-2-1946 huwt zij te Bergen op Zoom met  Jacobus Hubertus Sleijpen, die op zaterdag 18-10-1919 te Meerssen (Limburg) is geboren.

 Jacobus Hoedelmans is geboren te Bergen op Zoom op 19-4-1850, als de zoon van Johannes Baptist Hoedelmans, geboren te Bergen op Zoom op 28-10-1809 en van Helena Hopmans. Getuigen bij de aangifte van de geboorte van Jacobus Hoedelmans door de vader zijn Jacobus Stuart, 56 jaar, scheerder en Pieter Hagenaars, 35 jaar, kuiper. Jacobus Hoedelmans overlijdt te Bergen op Zoom op 24-1-1932. Op 22-7-1876 huwt hij te Bergen op Zoom met  Adriana Bruijs, die op 16-1-1849 te Bergen op Zoom is geboren en die op 5-6-1937 aldaar overlijdt.

 Leonardus van Egeraat is te Bergen op Zoom geboren op 14-3-1836, als de zoon van Petrus van Egeraat, voerman, die omstreeks 1802 is geboren,  en van Johanna Steenbak, die is geboren omstreeks het jaar 1801. De aangifte van zijn eboorte is gedaan door Eduardus Dominicus van de Putte, 31 jaar, chirurgijn en vroedmeester. Hierbij zijn de getuigen Josephus Noé, 34 jaar, kommies bij stadsbelastingen en Josephus Tabak, 38 jaar, logementhouder. Op 23-8-1860 is Leonardus te Bergen op Zoom gehuwd met  Johanna Cornelia van de Water, 24 jaar, dochter van Johannes van de Water en van Antonia van der Wegen. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 5 en 12-8-1860. Getuigen bij het huwelijk zijn Petrus Paulus Withagen, aangehuwd oom van den echtgenoot, 57 jaar, hovenier; Pieter van Boxsel, aangehuwd oom der echtgenoote, 43 jaar, spekslager; Henricus van de Venne, aangehuwd oom derzelve, 53 jaar, timmerman en Henricus de Groot, zwager van den echtgenoot, 27 jaar, voerman. De echtgenooten en hunne moeders kunnen niet schrijven. Leonardus van Egeraat overlijdt te Bergen op Zoom op 6-1-1917. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door Petrus van Egeraat, 56 jaar, smid en Arnoldus van Egeraat, 42 jaar. smid, zonen van de overledene. Johanna Cornelia van de Water is geboren te Bergen op Zoom op 20-6-1836. Haar vader, 34 jaar, timmerman, doet de aangifte, met daarbij als getuigen Johannes van Tongeren, 29 jaar, timmerman en Cornelis Franciscus van Dijk, 32 jaar, timmerman. Op 24-8-1882 overlijdt Johanna van de Water te Bergen op Zoom. De aangevers van het overlijden zijn Leonardus van Egeraat, 45 jaar, arbeider, echtgenoot van de overledene en Petrus Robertus Stuart, 59 jaar, kleermaker. 

 b. Huiberdina Michiel Bergmans, dochter van Christianus Cornelis Bergmans en Maria Klupper, geboren te Bergen op Zoom op 17-4-1915. Getuigen bij de geboorteaangifte door haar vader, 23 jaar, arbeider, zijn Johannes Antonius Janvier, 24 jaar, carousselhouder en Hermanus Klupper, 52 jaar, arbeider. Huiberdina huwt te Bergen op Zoom op 31-5-1934 met   Jacobus Marinus Luijsterburg, van beroep handelsreiziger, die op 2-10-1910 te Roosendaal en Nispen is geboren, als de zoon van Antonius Johannes Luijsterburg en van Elisabeth Tax. Bij het huwelijk zijn de getuigen Johannes Adrianus Luijsterburg, 37 jaar, rijksambtenaar, broeder der bruidegom en Hermanus Christianus Bergmans, 20 jaar, kapper, broeder van de bruid. 

 Antonius Johannes Luijsterburg, de vader van Jacobus Marinus, is op 1-3-1865 te Roosendaal en Nispen geboren, als de zoon van Adriaan Luijsterburg, arbeider en van Adriana Bogers, arbeidster. Antonius overlijdt te Roosendaal en Nispen op zondag 24-7-1927. Op dinsdag 13-11-1894 zijn Antonius Johannes Luijsterburg, spoorwegwerker, en  Elisabeth Tax te Roosendaal en Nispen gehuwd. Elisabeth is bij haar huwelijk 22 jaar oud en van beroep dienstmeid. Zij is op 14-6-1872 te Zundert geboren als de dochter van Johannes Tax en van Maria van der Zanden.  Adriaan Luijsterburg is geboren op 15-8-1819 te Roosendaal en Nispen en hij overlijdt te Roosendaal en Nispen op woensdag 15-3-1876 aan keeltering. De ouders van Adriaan Luijsterburg zijn Antonij Luijsterburg en Adriana Valkenburg, beiden omstreeks 1795 geboren. Adriaan Luijsterburg en Adriana Bogers huwen te Roosendaal en Nispen op zondag 11-8-1861.  Adriana Bogers is op 22-2-1825 te Roosendaal en Nispen geboren, als de dochter van Matheus Bogers, geboren omstreeks 1795 en van Johanna Zacharias. Adriana overlijdt te Rosmalen op 1-1-1884. Johannes Tax en Maria van der Zanden huwen te Zundert op 10-4-1872. Johannes Tax is de zoon van Adriaan Tax en van Helena Borgmans. Maria van der Zanden is de dochter van Damus van der Zanden en van Josina van Nijnatten.

 4. Hubertus Lambertus Bergmans, zoon van Christianus Petrus Bergmans en  Adriana Huiberdina Kommers, is geboren te Bergen op Zoom op 11-4-1894. Zijn vader, 27 jaar, koopman, doet aangifte. De getuigen zijn Christiaan Bergmans, 51 jaar, koopman en Hermanus Roels, 22 jaar, gehuwd, koopman. Hubertus, van beroep machinevormer, huwt op 1-8-1918 te Bergen op Zoom met  Wilhelmina Antonia Dons, die op dinsdag 4-4-1899 te Roosendaal en Nispen is geboren, als de dochter van Lambertus Dons, arbeider, geboren in 1875 en van Catharina van Zon, die in 1873 ia geboren. Wilhelmina Dons overlijdt op donderdag 22-11-1973 te Bergen op Zoom. Hubertus Lambertus Bergmans en Wilhelmina Antonia Dons krijgen drie kinderen: 

 a. Christianus Adolf Bergmans, te Bergen op Zoom geboren op 12-12-1918 en op 27-9-1970 overleden. Getuigen bij de aangifte van de geboorte door de vader, 24 jaar, machinevormer, zijn Nicolaas Franken, 23 jaar, loswerkman en Jacobus Marie Cats, 25 jaar, zandvormer. Christianus Adolf is gehuwd met  Geertje van Bemden. Geertje overlijdt op 21-6-1994. Het echtpaar krijgt zes kinderen:

 1. Hubertus Lambertus Jan (Huub) Bergmans, geboren op 21-12-1945. Huub heeft vier kinderen:

 a. Geertje Santina Bergmans, geboren op 29-3-1971.

 b. Christianus Adolf Bergmans, geboren op 25-1-1973.

 c. Hubertus Bergmans, geboren op 111-9-1978.

 d. Simone Catharina Bergmans, geboren op 20-5-1981.

 2. Jan Christianus Bergmans, zoon van Christianus Adolf Bergmans en Geertje van Bemden, op 1-12-1947 geboren.

 3. Paulina Maria Bergmans, dochter van Christianus Adolf Bergmans en Geertje van Bemden, geboren op 27-6-1950.

 4. Wilhelmina Antonia Bergmans, dochter van Christianus Adolf Bergmans en Geertje van Bemden, tweelingzuster van Paulina Maria, dus ook geboren op 27-6-1950.

 5. Jannetje Christiaan Bergmans, dochter van Christianus Adolf Bergmans en Geertje van Bemden, op 25-12-1952 geboren.

 6. Lambertus Jacob Bergmans, zoon van Christianus Adolf Bergmans en Geertje van Bemden, geboren op 26-7-1954. Lambertus heeft twee kinderen. 

 b. Lambertus Hubertus (Bart) Bergmans, zoon van Hubertus Lambertus Bergmans en Wilhelmina Antonia Dons, geboren te Bergen op Zoom op zondag 8-2-1920. Bij de geboorteaangifte door zijn vader, 25 jaar, machinevormer, getuigen Petrus Paulus Matheeusen, 30 jaar, arbeider en Christianus Cornelis Bergmans, 28 jaar, koopman. Lambertus is gehuwd met  Hilde Dymarski. Het echtpaar heeft geen kinderen.

 c. Catharina (Toos) Bergmans, dochter van Hubertus Lambertus Bergmans en Wilhelmina Antonia Dons, geboren te Bergen op Zoom op 20-12-1923. Hendrikus Kommers, 46 jaar, koopman en Christianus Cornelis Bergmans, 30 jaar, koffiehuishouder getuigen bij de geboorteaangifte door de vader, 29 jaar, machinevormer. Catharina overlijdt te Bergen op Zoom op 12-8-2003 en is dan weduwe van  Johannes C. (Jan) Langenberg, die op 9-6-1921 te Bergen op Zoom is geboren en zij is dan de echtgenote van  Johannes Marie (Sjef) Dingemans, die op 3-11-1921 te Bergen op Zoom is geboren en die op 24-5-2013 aldaar is overleden.  Sjef Dingemans is de zoon van  Josephus Philippus Dingemans, slager en van  Emma Apolonia van Acker. Josephus Philippus Dingemans, de zoon van Petrus Dingemans, meubelmaker en van Johanna Maria Steers, is op 25-3-1890 te Bergen op Zoom geboren. Hij is de broer van de op de pagina "Aan ons verbonden families" besproken Maria Theresia Pieternella Dingemans, de echtgenote van Henricus Johannes (Ricis) Jordans. Emma Apolonia van Acker, de dochter van  Johannes Baptiste van Acker en van  Mathilde van Rompu, is te Hoofdplaat geboren op 23-4-1892.

Toos Bergmans heeft bij haar overlijden kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De vijf kinderen uit haar huwelijk met Jan Langenberg zijn: Mientje Langenberg; Jan Langenberg; Ineke Langenberg; Rita Langenberg en Bert Langenberg.

 5. Elisabeth Pieternella Bergmans, dochter van Christianus Petrus Bergmans en Adriana Huiberdina Kommers, is geboren op 28-6-1896 te Bergen op Zoom. Bij de aangifte van de geboorte door de vader, 30 jaar, negociant, getuigen Josephus Hal, 31 jaar, letterzetter en Marijn Meesters, 28 jaar, kleermaker. Zij krijgt een zoon:  Arsène Philip Marie Bergmans, die op 28-4-1923 is geboren te Waenrode (België).

 6. Cornelia Johanna Petronella Bergmans, dochter van Christianus Petrus Bergmans en Adriana Huiberdina Kommers, is geboren te Bergen op Zoom op 12-11-1898. Getuigen bij de aangifte door de vader, 32 jaar, koopman, zijn George Bäcker, 27 jaar, arbeider en Adrianus Schuurbiers, 25 jaar, kleermaker. Cornelia is gehuwd met  N. N. Baars.

 7. Machiel Adrianus Bergmans, zoon van Christianus Petrus Bergmans en van Adriana Huiberdina Kommers, is op 28-4-1901 te Bergen op Zoom geboren. Bij de aangifte door zijn vader, 34 jaar, koopman, getuigen Christiaan Bergmans, 51 jaar, koopman en Hendrikus Robbe, 40 jaar, koopman. Met als beroepen kermisreiziger, chauffeur, machinist,  huwt Machiel Bergmans op 6-12-1929 te Middelburg met  Adriana Maria Poerstamper, die op 27-9-1908 te Middelburg is geboren. Zij is de dochter van Lambertus Poerstamper, schilder en van Catharina Helena de Schrijver.  Lambertus Poerstamper,  de zoon van Cornelia Poerstamper, is geboren te Middelburg op 27-4-1876. Hij huwt op 17-4-1903 te Middelburg met  Catharina Helena de Schrijver, de dochter van Johannes de Schrijver, sjouwerman, kuiper, geboren omstreeks 1865 en van Kornelia Minderhoud. Catharina is te Middelburg geboren op 17-5-1883. Machiel Adrianus Bergmans overlijdt te Bergen op Zoom op 2-2-1997. Adriana Maria Poerstamper overlijdt op 27-5-1992, eveneens te Bergen op Zoom. Het echtpaar Bergmans - Poerstamper krijgt zeven kinderen: 

 a. Marinus (Rinus) Bergmans, geboren te Middelburg op 26-2-1926.

 b. Christianus Lambertus (Christ) Bergmans, zoon van Machiel Adrianus Bergmans en Adriana Maria Poerstamper, geboren te Bergen op Zoom op 2-5-1930. Getuigen bij de geboorteaangifte door de vader, 29 jaar, kermisreiziger, zijn Hubertus Lambertus Bergmans, 36 jaar, machine-vormer en Jacobus de Nijs, 24 jaar, metselaar. Christ Bergmans huwt met  Catharina Verbaarendse, die op 24-3-1931 is geboren en krijgt bij haar negen kinderen:

 1. Petronella Adriana (Elly) Bergmans, geboren op 22-3-1953. Elly huwt met  Gerard Roks. Elly en Gerard hebben drie kinderen: 

 a. Ronald Roks, geboren op 18-4-1978.

 b. Edwin Roks, geboren op 1-2-1981. Deze zoon is zeer jong overleden en wel op 22-5-1989.

 c. Annika Roks, geboren op 8-1-1984.

 2. Machiel Adrianus (Chiel) Bergmans, zoon van Christianus Lambertus Bergmans en Catharina Verbaarendse, geboren op 11-3-1954.

 3. Marinus Ludovicus (Rini) Bergmans, zoon van Christianus Lambertus Bergmans en Catharina Verbaarendse, geboren op 24-11-1955. Rini Bergmans huwt met  Anita Jeroense, die op woensdag 29-3-1961 is geboren. Anita overlijdt op 14-8-2002. Rini en Anita hebben twee kinderen: 

 a. Patricia Bergmans, die is geboren op 10-6-1977. Patricia is gehuwd met  Ronald Terlaak. Hun zoon  Justin Terlaak is geboren op 27-9-2001.

 b. Christian Bergmans, die is geboren op 23-6-1979. 

 4. Franciscus Christianus (Hans) Bergmans, zoon van Christianus Lambertus Bergmans en Catharina Verbaarendse, geboren op 10-8-1957. Hans is gehuwd met  Bea Tak en heeft bij haar twee kinderen: 

 a. Jeroen Bergmans, geboren op 24-6-1983. 

 b. Richard Bergmans, die is geboren op 7-6-1987.

 5. Martinus Adrianus (Mart) Bergmans, zoon van Christianus Lambertus Bergmans en Catharina Verbaarendse, geboren op 2-10-1958. Hij is gehuwd met  Donna Schouten. Het echtpaar heeft twee kinderen: 

 a. Ricky Bergmans, geboren op 21-12-1989. 

 b. Samantha Bergmans, die is geboren op 19-9-1992.

 6. Christianus Lambertus (Christ) Bergmans, zoon van Christianus Lambertus Bergmans en Catharina Verbaarendse, geboren op 3-1-1960. Christ Bergmans is gehuwd met  José van de Horst. Er zijn drie kinderen: 

 a. Dennis Bergmans, geboren op 29-7-1988. 

 b. Kevin Bergmans, geboren op 14-6-1991. 

 c. Youri Bergmans, die is geboren op 14-7-1997.

 7. Petrus (Peter) Bergmans, zoon van Christianus Lambertus Bergmans en Catharina Verbaarendse, geboren op 20-10-1961.

 8. Adriana Catharina (Saskia) Bergmans, geboren op 16-1-1963 en gehuwd met  Jan Jacobs, die is geboren op 27-12-1958. Jan en Saskia hebben twee kinderen:

 a. Astrid Jacobs, die is geboren op 29-9-1985.

 b. Mark Jacobs, geboren op 2-6-1989.

 9. Elizabeth Johanna Maria (Lizet) Bergmans, dochter van Christianus Lambertus Bergmans en Catharina Verbaarendse, geboren op 28-9-1964. Lizet is gehuwd met  Wim van Geel, die is geboren te Bergen op Zoom op 17-1-1960. Wim en Lizet hebben een zoon:  Marijn van Geel, geboren op 6-11-1989.

 c. Lambertus Adrianus (Bart) Bergmans, zoon van Machiel Adrianus Bergmans en Adriana Maria Poerstamper, geboren te Bergen op Zoom op 26-6-1931. Bij de aangifte van de geboorte door zijn vader, 30 jaar, kermisreiziger, getuigen Christianus Cornelis Bergmans, 39 jaar, cafehouder en Gerardus Elisabeth Govaarts, 39 jaar, lijstenmaker. Lambertus Bergmans overlijdt te Bergen op Zoom op 24-6-2014.

 d. Catharina Huberdina (Marieke) Bergmans, dochter van Machiel Adrianus Bergmans en Adriana Maria Poerstamper, geboren op 13-1-1933 te Bergen op Zoom. Bij de aangifte van de geboorte van Catharina door de vader, 31 jaar, chauffeur, getuigen Hubertus Lambertus Bergmans, 38 jaar, zandvormer en Pieter Willem Tak, 29 jaar, timmerman. Catharina Bergmans is omstreeks het jaar 1935 overleden. 

 e. Hubertus Johannes  (Huub) Bergmans, zoon van Machiel Adrianus Bergmans en Adriana Maria Poerstamper, geboren op Tweede Kerstdag, 26-12-1934 te Bergen op Zoom. Hubertus Lambertus Bergmans, 40 jaar, machinevormer en Hermanus Christianus Bergmans, 21 jaar, kapper, getuigen bij de geboorteaangifte door de vader, 33 jaar, machinist. Hubertus Bergmans is gehuwd met  Dina Johanna Suikerbuik. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 1-6-2014. Van Hubertus en Dina zijn drie kinderen bekend: 

 1. Anja Bergmans, te Bergen op Zoom geboren op 23-8-1959 en aldaar overleden op 4-10-1981. Anja is gehuwd met  Quirinus Johannes Maria (Ron) Weijts, die op maandag 7-10-1957 is geboren. 

 2. Machiel Adrianus Maria (Gino) Bergmans. Gino Bergmans huwt op vrijdag 20-7-1990 met  Cornelia Johanna Elst. Dit huwelijk werd ontbonden door echtscheiding op dinsdag 20-7-1993.

 3. Ron Bergemans. De partner van Ron Bergmans is Maria ?.

 f. Johannes Adrianus (Joop) Bergmans, zoon van Machiel Adrianus Bergmans en Adriana Maria Poerstamper, geboren op 10-1-1936 te Bergen op Zoom. Zijn vader, 34 jaar, chauffeur, doet de aangifte. Johannes Adrianus Bergmans is gehuwd met  Riet Kuipers. Van het echtpaar zijn drie kinderen bekend: 

 1. Chiel Bergmans. Deze zoon is in het jaar 1962 te Bergen op Zoom overleden.

 2. Peter Bergmans, die is geboren op 26-11-1964. Peter is gehuwd met  Petra Langenberg, die is geboren te Bergen op Zoom op 19-11-1963, als de dochter van  Antoon Langenberg en van  Cornelia F.W. (Corry) Stoetzer. Antoon Langenberg is op 28-2-1935 te Roermond geboren en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 14-11-2009. Hij huwt op 8-12-1960 te Bergen op Zoom met Cornelia F.W. (Corry) Stoetzer, die op 22-3-1935 te Bergen op Zoom is geboren. Peter en Petra hebben een dochter  Michelle Bergmans, die is geboren op 15-9-1995.

 3. Annemieke Bergmans, geboren op donderdag 22-5-1969. Annemieke heeft relaties met  Cor Jacobs en met  Leon Jacobs. Haar zoon  Ricardo Jacobs en haar dochter  Kimberly Jacobs stammen uit haar relatie met Leon Jacobs.

 g. Huberdina Catharina (Dien) Bergmans, dochter van Machiel Adrianus Bergmans en Adriana Maria Poerstamper, geboren te Bergen op Zoom op 22-3-1946. Dien Bergmans huwt met  Rochus Doggen, die is geboren te Roosendaal op 14-8-1939. Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding. De twee kinderen van Dien Bergmans en Rochus Doggen zijn:

 1. Rochus Adrianus Alphonse (Rook) Doggen, geboren op 6-1-1967 te Bergen op Zoom.

 2. Gilbert Machiel Adrianus Hubertus (Gilbert) Doggen, geboren te Bergen op Zoom op 5-1-1973.

 8. Johannes Adrianus Bergmans, zoon van Christianus Petrus Bergmans en Adriana Huiberdina Kommers, geboren te Breskens op maandag 11-7-1904 en hij is overleden te Wattrelos (Fr) op 29-9-1930. Hij huwt op 17-5-1924 te Wattrelos (Frankrijk) met  Marie Louise Ureel, de dochter van Albert Dagobert Jules Ureel en van Adèle Rosalie Henriette Boux. Marie Louise Ureel is geboren te Lille (Dept. Pas de Calais, Frankrijk) op 10-9-1903 en zij overlijdt te Calais (Frankrijk) op 2-12-1979. Er zijn drie kinderen:  a. Jean Albert Christian Bergmans;  b. Odette Bergmans;  c. Armand Marcel Bergmans.

Hier pakken we na de zonen Petrus Johannes en Christianus Petrus het gezin van Christianus Bergmans en Elisabeth Belet weer op:

 c. Johannes Petrus Bergmans, zoon van Christianus Bergmans en Elisabeth Belet, is geboren te Bergen op Zoom op 12-10-1869. De vader, 27 jaar, negociant, doet aangifte, vergezeld van de getuigen Adrianus Bogers, 31 jaar, herbergier en Johannes Bergmans, 23 jaar, kanonnier.  Johannes Petrus overlijdt te Bergen op Zoom op 16-2-1871. Het overlijden wordt aangegeven door de vader, 28 jaar, negociant en door Pieter Belet, 31 jaar, negociant, oom van de overledene.

 d. Machiel Bergmans, zoon van Christianus Bergmans en Elisabeth Belet, geboren te Bergen op Zoom op 19-1-1882. De geboorte wordt bij afwezigheid van de vader aangegeven door de gemeente-vroedvrouw Anna Carolina Stenten. Getuigen bij de aangifte zijn Gaspar Benoit Biesen, 34 jaar en Jean Francois Bevin, 26 jaar, beiden commies ter secretarij. Machiel, van beroep koopman, huwt op 28-11-1901 te Bergen op Zoom met  Elisabeth van de Water, koopvrouw, geboren te Bergen op Zoom op 31-7-1887, als de dochter van Petrus Johannes van de Water, arbeider, kermisreiziger en van Geertruida Somers. Getuigen bij het huwelijk zijn Christianus Petrus Bergmans, 35 jaar, koopman, broer van de bruidegom; Marinus Cornelis Hendrickx, 26 jaar, werkman, zwager van de bruid; Johannes van der Burgt, 37 jaar, werkman, oom van de bruid en Henrie Mathijs Vale, 26 jaar, kermisreiziger, neef van de bruidegom. De vader van de bruid en getuige Van der Burgt kunnen niet schrijven. De moeder van de bruid is reeds overleden. 

 Petrus Johannes van de Water is geboren te Bergen op Zoom op 3-1-1854. Aangever van de geboorte is de vader, 22 jaar, arbeider, met als getuigen Petrus Kalf, 50 jaar, schoenmaker en Jacobus Lansen, 27 jaar, kleermaker. De vader en getuige Lansen kunnen niet schrijven. Petrus Johannes is de zoon van Franciscus Cornelis van de Water, geboren in 1831 en van Maria Johanna Stoubenroug. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 1-3-1930. Hij is dan weduwnaar van Geertruida Maria Somers en echtgenoot van Helena Pullen. Aangevers van het overlijden zijn Machiel Bergmans, 48 jaar, koopman en Maria Cornelia Habets, 48 jaar, koopman.  Geertruida Somers is in 1854 geboren te Breda, als de dochter van Petrus Franciscus Somers en van Maria Pelt, kermisreizigster. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 12-2-1901, waarvoor de aangifte wordt gedaan door Petrus Johannes van de Water, echtgenoot, 47 jaar, kermisreiziger en Pieter van de Water, 27 jaar, koopman, neef van de overledene. Na de dood van Geertruida Somers huwt Petrus Johannes van de Water met  Helena Pullen.

De vijf kinderen van Machiel Bergmans en Elisabeth van de Water zijn: 

 1. Geertruida Maria Bergmans, geboren op 24-9-1902 te Bergen op Zoom. De vader, 20 jaar, koopman, doet de aangifte, met daarbij als getuigen Johannes de Boer, 29 jaar, arbeider, wonende te Middelburg en Henri Vale, 27 jaar, koopman. Geertruida huwt op 21-1-1926 te Bergen op Zoom met  Cornelis Petrus Huijgens, kermisexploitant, geboren op 2-2-1903 te Bergen op Zoom, als de zoon van Adrianus Petrus Huijgens, kermisexploitant en van Clarisse Louisa Elich. De geboorte van Cornelis Petrus wordt aangegeven door zijn vader, met daarbij als getuigen Adrianus Stadhouders, 67 jaar, herbergier en Cornelis Huijgens, 34 jaar, kermisreiziger. De afkondiging van het huwelijk wordt gedaan op zaterdag 2-1-1927. Getuigen bij het huwelijk zijn Cornelis Huijgens, 53 jaar, lunchroomhouder, oom van de bruidegom en Sebastianus Steenbak, 28 jaar, horlogemaker. 

 Adrianus Petrus Huijgens is geboren te Bergen op Zoom op 8-4-1878. De vader, Petrus Johannes Huigens, 49 jaar, winkelier, koopman, doet de aangifte. Getuigen daarbij zijn Cornelis Huijgens, 80 jaar, hovenier en Jacobus Lansen, 51 jaar, kleermaker. De moeder is Maria Catharina Roelants.  Clarisse Louisa Elich is geboren op 16-3-1876 te Bergen op Zoom, als de dochter van Leonardus Hendricus Elich, arbeider, en van Elisabeth van Dongen. Haar geboorte wordt aangegeven door Maria Cornelia Deschamps, gemeente vroedvrouw. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Hendrik Backer, 37 jaar, muziekant en Johannes van de Water, 30 jaar, negociant. Clarisse Elich overlijdt te Bergen op Zoom op 5-1-1937, 60 jaar oud en echtgenoote van Adrianus Petrus Huijgens. De aangever van het overlijden is Wilhelmus Jacobus van Broekhoven, 58 jaar, sigarenmaker. Adrianus Petrus Huijgens en Clarisse Louisa Elich huwen te Bergen op Zoom op 20-11-1899. Getuigen hierbij zijn Egidius Petrus Huijgens, 26 jaar, schilder, broeder van de bruidegom; Cornelis Egidius Huijgens, 28 jaar, koopman, broeder van de bruidegom; Franciscus Johannes Wilhelmus Elich, 32 jaar, arbeider, broeder van de bruid en Hendricus Janvier, 31 jaar, kermisreiziger. 

 Petrus Johannes Huijgens is geboren te Bergen op Zoom op 8-8-1830. De geboorte wordt aangegeven door de vader, Cornelius Huijgens, 32 jaar, hovenier. Getuigen bij de aangifte zijn Johannes Huijgens, 56 jaar, hovenier en Johannes Dietvorst, 41 jaar, hovenier. Petrus Johannes Huijgens overlijdt te Bergen op Zoom op 24-8-1897, 67 jaar oud, echtgenoot van Maria Catharina Roelants. De aangevers van het overlijden zijn Cornelis Egidius Huijgens, 26 jaar, koopman, zoon van de overledene en Egidius Cornelis Huijgens, 24 jaar, verver, zoon van de overledene. De moeder is Jacoba Crusio, hovenierster.  Jacoba Crusio wordt op woensdag 31-12-1794, als de dochter van Cornelius Crusio (Krusio) en van Petronilla van ter Heijen, te Bergen op Zoom gedoopt. Hierbij getuigen Petrus Reniersen en Petronella Tolenaars. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 30-3-1866.  

Petrus Johannes Huijgens huwt op 23-5-1870 te Bergen op Zoom met  Maria Catharina Roelants. Getuigen bij het huwelijk zijn Cornelis Huijgens, vader van den echtgenoot, 72 jaar, hovenier; Jacobus Johannes Huijgens, broeder van denzelven, 36 jaar, hovenier; Hendrik van der Zwaluw, oom der echtgenoote, 73 jaar, timmerman en Adrianus van der Zwaluw, oom derzelve, 65 jaar, zonder beroep. De moeder van de echtgenoote kan niet schrijven. Maria Catharina Roelants is geboren te Bergen op Zoom op 31-10-1842, als de dochter van Egidius Roelants, herbergier, koekbakker en van Paulina van der Zwaluw. Haar geboorte wordt aangegeven door de vader, 27 jaar, herbergier. De getuigen zijn Josephus Falcke, 43 jaar, kastelein en Johannes Jacobus Habits, 49 jaar, kastelein. Maria overlijdt te Bergen op Zoom op 4-1-1911, 66 jaar oud, weduwe van Petrus Johannes Huijgens. De aangevers van het overlijden zijn Egidius Petrus Huijgens, 38 jaar, huisschilder, zoon van de overledene en Adrianus Huijgens, 32 jaar, kermisreiziger, zoon van de overledene. De moeder van Maria Catharina Roelants,  Paulina van der Zwaluw, is op 7-5-1810 te Bergen op Zoom gedoopt. Daarbij zijn als getuigen aanwezig Rumoldus van Bergen en Paulina van den Enden. Paulina van de Zwaluw, die de dochter is van Mattheus van der Zwaluw, arbeider en van Dorothea van den Enden, arbeidster, overlijdt te Bergen op Zoom op 3-7-1875.  Egidius Roelants, de zoon van Antonius Roelants en van Elisabeth de Riet, is omstreeks 1615 geboren te Duffel (België) en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 28-9-1873.   Mattheus van der Zwaluw, de zoon van Johannes van der Zwaluw en van Adriana Engelberts, is gedoopt te Steenbergen op 22-10-1760. Bij de doop getuigen Joannes Engelberts en Antonia van de Swaluw. Mattheus overlijdt te Bergen op Zoom op 5-6-1821. De aangevers van het overlijden zijn Hendrik van der Zwaluw, 21 jaar, timmermansknecht, zoon van de overledene en Cornelis Tebille, 56 jaar, kleedermaker, gebuur van de overledene.  Dorothea van de Enden, de dochter van Cornelis (Quirinus) van den Enden en van Anna Cornelia van Oudenhoven, is, met als getuigen Adrianus van Spilbeeck en Dorothe\ van Oudenhoven, gedoopt te Halsteren op 30-4-1774. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 17-6-1845. Adrianus van der Zwaluw, 39 jaar, winkelier, zoon van de overledene en Hendrik van der Zwaluw, 47 jaar, timmerman, zoon van de overledene, zijn de aangevers van het overlijden. Mattheus van der Zwaluw en Dorothea van den Enden huwen te Halsteren op 26-10-1794, met de ondertrouw op 11-10-1794. Mattheus is dan weduwnaar van Maria van Elsakkers.

 Cornelius Huijgens, de zoon van Joannes Huijgens en van Anna Maria (Maria) Talboom (Talleboom), is te Bergen op Zoom gedoopt op 29-1-1798 en hij overlijdt aldaar op 29-9-1881. Bij zijn doop getuigen Cornelis Talboom en Maria van Gastel. Cornelius huwt op 2-5-1823 te Bergen op Zoom met Jacoba Crusio.  Joannes Huijgens, de zoon van Adrianus Huijgens en van Joanna Weijnaerts, is gedoopt te Bergen op Zoom op 30-1-1773. Joannes de Graaf en Mechtildis Weijnaerts zijn de doopgetuigen. Joannes Huijgens, hovenier, overlijdt op 31-8-1850 te Bergen op Zoom. Hij is op 24-5-1795 te Bergen op Zoom gehuwd met  Anna Maria (Maria) Talboom (Talleboom), hovernierse, de dochter van het op de pagina "Verbonden families" vermelde ouderpaar Marinus Talboom en Catharina Dietvorst. Anna Maria is, met als getuigen Jacobus van de Plas en Maria Lammers, op 30-9-1766 te Bergen op Zoom gedoopt en zij overlijdt aldaar op 15-8-1854.  Adrianus Huijgens, de zoon van Gerardus Huijgens en van Cornelia van Eeckelen, is te Halsteren geboren en hij is op 2-4-1741 te Steenbergen gedoopt. Bij zijn doop getuigen Jacobus van Nunum en Maria Schrauwen.  Joanna Weijnaerts, de dochter van Adrianus Weijnaerts en van Adriana de Bot, is te Bergen op Zoom gedoopt op 26-6-1751, waarbij getuigen Cornelis van Bergen (alleen in naam) en Joanna Brouwers.

 2. Elizabeth Petronella Bergmans, dochter van Machiel Bergmans en Elisabeth van de Water, geboren te Bergen op Zoom op 11-11-1903. De aangifte wordt gedaan door de vader, 21 jaar, koopman, met als getuigen Christianus Bergmans, 61 jaar, koopman en Christianus Petrus Bergmans, 37 jaar, koopman. Op 14-9-1925 huwt Elizabeth te Bergen op Zoom met  Sebastianus Steenbak, horlogemaker. Sebastianus is geboren te Bergen op Zoom op 28-8-1897 en is de zoon van Petrus Johannes Steenbak, horlogemaker en van Maria Philomena Hagenaars. Getuigen bij de aangifte door de vader van de geboorte van Sebastianus Steenbak zijn Sebastianus Steenbak, 53 jaar, meubelmaker en Petrus Johannes Lint, 31 jaar, lithograaf. De afkondiging van het huwelijk van Elizabeth Bergmans en Sebastianus Steenbak geschiedt op zaterdag 22-8-1925. De huwelijksgetuigen zijn Adrianus Petrus Johannes Steenbak, 26 jaar, machinetekenaar, broeder van de bruidegom en Cornelis Huijgens, 23 jaar, kermisexploitant.Sebastianus en Elizabeth krijgen een zoon:  Petrus E. Steenbak, de echtgenoot van Elisabeth Catharina Theresia (Lieske) Roels (zie voor het echtpaar Steenbak-Roels elders op deze pagina).

 Petrus Johannes Steenbak is geboren te Bergen op Zoom op 20-9-1869, als de zoon van Sebastianus Steenbak, meubelmaker, geboren in 1845 te Bergen op Zoom en van Johanna Somers, die in 1840 te Bergen op Zoom is geboren. Getuigen bij de aangifte door de vader, 25 jaar, meubelmaker, zijn Petrus Ludovicus Weijte, 30 jaar, kleermaker en Petrus Rosenboom, 58 jaar, schoenmaker. Sebastianus Steenbak en Johanna Somers huwen te Bergen op Zoom op 9-5-1867.  Maria Philomena Hagenaars is geboren te Wouw op donderdag 8-9-1870. Zij is de dochter van Adrianus Jacobus Hagenaars, metselaar, die is geboren te Wouw op zaterdag 9-10-1841 en die is overleden op donderdag 25-11-1926 te Wouw, 85 jaar oud en van Elizabeth van Eekelen. Adrianus Jacobus Hagenaars en Elisabeth van Eekelen huwen op woensdag 18-8-1869 te Wouw. 

 Adrianus Jacobus Hagenaars is de zoon van Cornelis Johannes Hagenaars, metselaar, geboren omstreeks 1819 en van Adriana Geleijns Elizabeth van Eekelen is geboren te Wouw op donderdag 10-3-1842, als de dochter van Petrus Josephus van Eekelen, dagloner, die op 19-7-1807 te Nispen-Essen is gedoopt en van Huberta Willemina Verhaegen, dagloonster. Elizabeth van Eekelen overlijdt te Wouw op zaterdag 12-7-1924. Petrus Josephus van Eekelen en Huberta Willemina Verhaegen huwen te Wouw op dinsdag 21-2-1832.

 3. Christianus Petrus Bergmans, zoon van Machiel Bergmans en Elisabeth van de Water, geboren op 3-4-1906 te Bergen op Zoom. Bij de geboorteaangifte door de vader, 24 jaar, koopman, zijn als getuigen aanwezig Christianus Bergmans, 64 jaar, koopman en Izak van Loon, 27 jaar, koopman.

 4. Huberdina Maria Bergmans, dochter van Machiel Bergmans en Elisabeth van de Water, geboren te Bergen op Zoom op 31-1-1908. Bij de aangifte door de vader, 26 jaar, koopman, zijn de getuigen Adrianus Stadhouders, 72 jaar, herbergier en Augustinus Fukker, 39 jaar, koopman. Huiberdina overlijdt te Roermond op zondag 16-5-1954 en wordt te Roermond begraven. Zij is gehuwd met  Johann Andreas Becht, die is geboren te Bergen op Zoom op 5-9-1906 en die is overleden op 28-2-1962 te Heerlen. Huiberdina Maria Bergmans en Johann Andreas Becht krijgen vier kinderen:

 a. Elisabeth Becht, geboren te Eindhoven op donderdag 3-7-1930. Elisabeth huwt met  Eduard van Steen.

 b. Martinus (Rien) Becht, geboren op 2-5-1935 te Eindhoven. Hij huwt met  Franciska de Visser, die omstreeks 1935 is geboren.

 c. Johann Becht, geboren te Eindhoven op 27-2-1947. Johann huwt met  Rebecca de Jode, die omstreeks 1947 is geboren.

Johann Andreas Becht is de zoon van  Adrianus Martinus Becht en van  Cornelia Stoffels. Adrianus Becht is geboren te Bergen op Zoom op woensdag 9-7-1884 en hij overlijdt aldaar op zaterdag 4-11-1961. Op maandag 9-7-1906 huwt hij te Bergen op Zoom met Cornelia Stoffels, de dochter van Leonard Stoffels en van Maria Cornelia Smael. Cornelia Stoffels is geboren op zaterdag 14-2-1885 te Bergen op Zoom, zij overlijdt te Zevenbergen op woensdag 4-8-1965 en zij wordt te Bergen op Zoom begraven op zaterdag 7-8-1965. De ouders van Adrianus Martinus Becht zijn:

 Johan Andreas Becht en  Josefien Akkermans. Johan Andreas is geboren te Vlissingen op zondag 5-6-1859, hij overlijdt te Bergen op Zoom op zondag 7-11-1943 en hij wordt te Bergen op Zoom begraven op woensdag 10-11-1943. Josefien Akkermans, de dochter van Martinus Akkermans en van Helena Gooren, is te Bergen op Zoom geboren op zaterdag 23-5-1863 en zij overlijdt aldaar op zaterdag 6-1-1934. Johan Andreas Becht en Josefien Akkermans huwen te Bergen op Zoom op donderdag 20-3-1884.  Martinus Akkermans, de zoon van Thomas Akkermans, verwersknecht, geboren omstreeks 1799 en van Martina Gadri, is te Bergen op Zoom geboren op zaterdag 9-4-1825. Bij de geboorteaangifte zijn de getuigen Joseph Akkermans en Jacobus Gadri. Martinus overlijdt te Bergen op Zoom op 11-2-1864. Het overlijden wordt aangegeven door Thomas Akkermans, 67 jaar, verwer, vader van de overledene en Gerrit Brouwer, 27 jaar, arbeider, zwager van de overledene.  Helena Gooren, de dochter van Johanna Gooren, is te Bergen op Zoom geboren op maandag 11-2-1833. De geboorte wordt aangegeven door Henrica Huijsseelaar, 72 jaar, stadsvroedvrouw, met als getuigen Wilhelmus Weijts en Pieter Mulders. Helena wordt op 1-6-1854 door haar moeder erkend. Helena Gooren overlijdt te Bergen op Zoom op 18-6-1882. Zij is weduwe van Martinus Akkermans en van  Marinus Vervuggen; zij is bij haar overlijden de echtgenote van  Walterus Johannes Coenen, schoenmaker. De aangevers van het overlijden zijn Walterus Johannes Coenen, 46 jaar, schoenmaker, echtgenoot van de overledene en Lambertus Sio, 48 jaar, schoenmaker. Marinus Vervuggen, de zoon van Petrus Vervuggen en van Elizabetha Lenaers, is te Bergen op Zoom gedoopt op maandag 10-1-1791. Walterus Johannes Coenen, de zoon van Petrus Coenen, die op 17-1-1836 te Bergen op Zoom overlijdt en van Petronella van den Boom, is te Bergen op Zoom geboren op 7-6-1836. De geboorte wordt aangegeven door Eduardus Dominicus van de Putte, 31 jaar, heel- en vroedmeester. De getuigen hierbij zijn Johannes Cornelis Hoek en Pieter Touw. Walterus overlijdt te Bergen op Zoom op 27-10-1910.

 Adrianus Becht, de vader van Johan Andreas Becht, is geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 26-11-1822. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op dinsdag 21-8-1900 en hij wordt aldaar begraven op vrijdag 24-8-1900. Op donderdag 17-5-1849 huwt Adrianus Becht te Bergen op Zoom met de moeder van Johan Andreas,  Petronella Blaeser, de dochter van Daniel Marijn Blaeser en van Maria Sophia de Bakker. Petronella Blaeser is te Bergen op Zoom geboren op maandag 6-2-1826, zij overlijdt te Bergen op Zoom op woensdag 18-1-1888 en zij wordt aldaar bnegraven op zaterdag 21-1-1888.

De ouders van Adrianus Becht zijn  Johann Andreas Becht en  Anna Barbara Weller. Johann Andreas is gedoopt op zaterdag 6-5-1775 te Nijmegen en hij overlijdt te Bergen op Zoom op dinsdag 2-9-1834. Johann Andreas Becht huwt met Anna Barbara Weller, de dochter van (Johan) Georg Weller en van Johanna Georgina Sabina Holzapfel. Anna Weller is geboren te Den Bosch op maandag 19-7-1779 en zij wordt in de Lutherse Kerk aldaar gedoopt op woensdag 21-7-1779. Zij overlijdt te Dordrecht op donderdag 13-4-1854 en zij wordt aldaar begraven op maandag 17-4-1854.

 Johann Andreas Becht, de vader van Johann Andreas Becht, is geboren op donderdag 28-8-1738 te Medenbach. Op zondag 15-10-1769 huwt hij te Nijmegen met de moeder van Johann Andreas,  Maria Gertruda Brinck, die te Nijmegen is geboren.

 Johann Philip Becht, geboren op woensdag 11-9-1697 te Medenbach en Maria Elisabeth ?, die omstreeks 1695 is geboren, zijn de ouders van Johann Andreas Becht. De ouders van Johann Philip Becht zijn  Johannes Becht, geboren omstreeks 1663 te Medenbach en  Anna Margaretha Sebastian. Johannes Becht en Anna Margaretha Sebastian huwen op zaterdag 21-2-1688 te Medenbach.  Lorentz Becht, geboren omstreeks 1632 te Medenbach, overleden aldaar omstreeks 1698 en Catharina ?, die omstreeks 1635 is geboren, zijn de ouders van Johannes Becht. Lorentz Becht is de zoon van  Johannes Becht, die op donderdag 28-7-1611 te Naurod is geboren. 

 Peter Becht, geboren omstreeks 1585 te Naurod en  Kunigunde Simon, die omstreeks 1585 te Rambach is geboren, zijn de ouders van Johannes Becht. Peter en Kunigunde huwen omstreeks 1609 te Naurod. Peter Becht, geboren omstreeks 1555 te Naurod is de vader van  Peter Becht. Peter Becht is de zoon van  Christian Becht, die omstreeks 1530 te Selbach is geboren. De niet met voornaam bekende vader van Christian Becht, is omstreeks 1500 geboren. De oudst bekende stamvader is  Henrich Becht, die omstreeks 1480 te Delbach (Niederseelbach) is geboren. 

 d. Benedictus Becht, geboren op pinksterzondag 28-5-1950 te Eindhoven. Benedictus huwt met  Petronella Verbeek, die omstreeks 1950 is geboren.

 5. Michel Maria (Sjel) Bergmans, zoon van Machiel Bergmans en Elisabeth van de Water, geboren te Bergen op Zoom op 22-2-1912 en aldaar overleden op 26-3-1998. Michel Maria, van beroep coupeur, huwt op 13-2-1939, met de afkondiging op 14-1-1939, te Bergen op Zoom met  Maria Anna Dietvorst, die op 16-8-1913 te Bergen op Zoom is geboren en die de dochter is van Jan Dietvorst, gemeente-arbeider en van Adriana Cornelia Franken. Bij de huwelijksvoltrekking zijn de beide ouderparen aanwezig. De afkondiging is gedaan op zaterdag 14-1-1939. Getuigen bij het huwelijk zijn Petrus Dietvorst, 26 jaar, plaatwerker, broeder van de bruid en Christianus Petrus Bergmans, 32 jaar, kelner, broeder van de bruidegom. De geboorte van Maria Anna Dietvorst wordt aangegeven door haar vader, 31 jaar, arbeider, waarbij getuigen Petrus Dietvorst, 50 jaar, metzelaar en Henricus van Schilt, 44 jaar, arbeider. Maria Anna Dietvorst overlijdt te Bergen op Zoom op 16-5-1986.

 Jan Dietvorst is op 14-12-1881 te Bergen op Zoom geboren, als de zoon van Petrus Dietvorst, metselaar en van Johanna Noordhuizen. Dit ouderpaar is te Bergen op Zoom gehuwd op 21-4-1884. De erkenning door Petrus Dietvorst en Johanna Noordhuizen van Jan Dietvorst als hun zoon, wordt ingeschreven te Bergen op Zoom op 4-9-1884. Het besluit van Willem III, Groothertog van Luxemburg en ondertekent door de minister van justitie, Du Toureau Bellinshane, dateert van 6-8-1884.  Adriana Cornelia Franken is geboren te Bergen op Zoom op 12-10-1881, als de dochter van Jacobus Franken, winkelier, geboren in 1837 en van Bastiana Johanna Schot. De vader, 44 jaar, winkelier, doet de geboorteaangifte, met de getuigen Johannes Franken, 49 jaar, hovenier en Jacob de Vos, 51 jaar, agent van policie. Het huwelijk van Jan Dietvorst, ijzergieter en Adriana Cornelia Franken wordt te Bergen op Zoom gesloten op 26-5-1904. De getuigen hierbij zijn Matthijs Dietvorst, 37 jaar, bruggendraaier, oom van de bruidegom; Franciscus Noordhuizen, 31 jaar, korporaal houtwerker, oom van de bruidegom en Reinier Cameron, 35 jaar, smid, halfbroeder van de bruid. De afkondigingen zijn gedaan op zondag 15 en 22-5-1904. De wederzijdse ouders zijn bij de plechtigheid aanwezig. Adriana Cornelia Franken overlijdt  te Bergen op Zoom op 20-7-1958 en Jan Dietvorst overlijdt in die plaats op 18-5-1966.

De vier kinderen van Michel Maria Bergmans en Maria Anna Dietvorst zijn: 

 1. Addy Bergmans, geboren te Bergen op Zoom op 5-12-1941 en aldaar overleden op 14-6-2003. Addy is op 13-5-1963 te Bergen op Zoom gehuwd met  Gerrit Johannes Marinus (Gerrit) Hartman. Gerrit is geboren te Dinteloord en Prinsenland op 1-12-1940. Hij is de zoon van  Frederik (Free) Hartman, geboren op 4-8-1911 te Dinteloord en Prinsenland en van  Johanna den Boef, die op 28-7-1916 te Dinteloord en Prinsenland is geboren. Addy en Gerrit hebben drie kinderen:

 a. Marjo Hartman, geboren te Alphen a/d Rijn op 20-4-1964. Marjo is gehuwd  met  Arnold van Toledo. Arnold is te Utrecht geboren op 27-7-1962. Hun twee dochters zijn: 

 1. Marieke van Toledo, geboren te Bergen op Zoom op 3-2-1988.

 2. Esther van Toledo, die is geboren te Bergen op Zoom op 24-8-1992. 

 b. Petra Hartman, geboren te Stolzenau in West Duitsland op 14-11-1967. Zij woont samen met  Bas Barten, die is geboren te Wijk bij Duurstede op 1-7-1976. Bas is de zoon van  Jos Barten en van  Liesbeth van Kerkhof.

 c. Erik Hartman, geboren te Stolzenau in West Duitsland op 1-11-1968. Erik woont samen met  Nathalie van der Woerdt. Nathalie is op 1-6-1972 te De Bilt geboren. Hun dochter is  Lisa Sophie Hartman, die te Wijk bij Duurstede is geboren op 14-11-2002.

 2. Els Bergmans, dochter van Michel Maria Bergmans en Maria Anna Dietvorst, op 23-6-1943 te Bergen op Zoom geboren en gehuwd (?) met Hans N. N. Er zijn twee kinderen: 

a. Monique N. N, die een zoon heeft genaamd Jamie N. N.

b. Annemarie N. N, die als partner heeft Jeroen N. N.  

 3. Jopie Bergmans, dochter van Michel Maria Bergmans en Maria Anna Dietvorst, geboren te Bergen op Zoom op 4-12-1944 en gehuwd (?) met Jan N. N. Zij hebben een dochter: Ellis N. N, waarvan de naam van de partner is: Harm N. N

 4. Truus Bergmans, dochter van Michel Maria Bergmans en Maria Anna Dietvorst, geboren te Bergen op Zoom op 14-4-1946. Truus is gehuwd geweest met  G.P.M. Dietvorst, de zoon van Carolus Johannes Maria Dietvorst en van Petronella Dingena Bruijs. Zij is nu gehuwd met  Jan Hachmer. De ons bekende kinderen van Truus Bergmans zijn: 

 a. Michel Dietvorst. De partner van Michel is Marieke N. N.

 b. Carlo Dietvorst, die als partner heeft Nathalie N.N.

'Meer over de Familie Bergmans

 VIa3. Cornelia Josina Belet

Cornelia is geboren te Bergen op Zoom op 3-9-1848. De geboorteaangifte is gedaan op 4-9-1848 door de vader, met als getuigen Arnoldus Augusteijn en Sebastianus Verdult. Cornelia huwt op 23-12-1872 te Bergen op Zoom met  Machiel Dekkers. Getuigen bij het huwelijk zijn Johannes Franciscus Groenendijk, 32 jaar, negociant, zwager van de bruid; Eduard Bergmans, 31 jaar, negociant; Johannes Jansen, 53 jaar, negociant, stiefvader van de bruidegom en Willem Antonissen, 62 jaar, metselaar, oom van de bruidegom. Cornelia Josina Belet, van beroep arbeidster, overlijdt te Bergen op Zoom op 22-3-1929. Het overlijden is aangegeven door Hendrik Robbe, 68 jaar, zonder beroep en Johannes Wilhelmus van Dort, 75 jaar, scheepsbevrachter.

Machiel Dekkers is geboren te Bergen op Zoom, op 14-2-1844 en is de zoon van Johannes Dekkers, metselaarsknecht, arbeider en van Antonia Johanna Belderbos. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Jacobus Kruif, 31 jaar, kleermaker en Theodorus Jacobus Maghielse, 36 jaar, verver en glazenmaker. Machiel, van beroep arbeider, overlijdt op 20-3-1924 te Bergen op Zoom. Aangevers van het overlijden zijn Theodorus Antonius Alphonsus Stevens, 48 jaar, stalhouder en Godefridus Johannes Aloysius van Steen, 38 jaar, bevolkingsagent.

Machiel Dekkers en Cornelia Josina Belet krijgen een dochter  Maria Catharina Dekkers. Maria is geboren te Bergen op Zoom op 28-1-1874. Getuigen bij de geboorteaangifte door de vader, 29 jaar, arbeider, zijn Hendricus van der Bruggen, 35 jaar, arbeider en Johannes Nuijten, 29 jaar, arbeider. Maria Catharina overlijdt op 16-1-1877 te Bergen op Zoom. De vader, 32 jaar, arbeider, doet de aangifte, met als getuige Johannes Melchior Niederer, 50 jaar, katoenverwer. 

De vader van Machiel Dekkers,  Johannes Dekkers, is geboren te Bergen op Zoom op 15-11-1817. Zijn vader, Marijnus Dekkers, metselaarsknecht, gedoopt op maandag 12-10-1778 te Bergen op Zoom, met als doopgetuigen Marinus van der Waeter en Joanna van der Waeter, doet de aangifte, met daarbij als getuigen Anton Nijnbur, 34 jaar, arbeider en Lodewijkus de Lang, 46 jaar, arbeider. De moeder van Johannes Dekkers is Maria van Es, gedoopt op zaterdag 18-10-1777 te Bergen op Zoom, met als doopgetuigen Cornelius van ter Heijen en Catharina van Es. De ouders van Marijnus Dekkers zijn Joannes Deckers, geboren te Bergen op Zoom en Barbara Stoof, geboren te Halsteren. Maria van Es is de dochter van Antonius van Es, geboren te Bergen op Zoom en van Anna Maria La Motte, die te Rottertdam is geboren. Johannes Dekkers overlijdt te Bergen op Zoom op 13-6-1856, 38 jaar oud, echtgenoot van Antonia Johanna Belderbos. De aangevers van het overlijden zijn Frederik Alders, 33 jaar, tweede commies ten gemeente secretarie en Hendrik Scheers, 37 jaar, bediende in het burgergasthuis.  Marijnus Dekkers overlijdt te Bergen op Zoom op 12-11-1842. De aangevers van het overlijden zijn Jacobus Kruijf, 30 jaar, timmerman, schoonzoon van de overledene en Franciscus Kruijf, 26 jaar, kleermaker.  Maria van Es overlijdt op 26-4-1851 te Bergen op Zoom. Haar overlijden wordt aangegeven door Johannes Dekkers, 34 jaar, metselaar, zoon van de overledene en Willem Antonissen, 39 jaar, metselaar.

Op 11-5-1843 huwt Johannes Dekkers te Bergen op Zoom met  Antonia Johanna Belderbos, de dochter van Michael Belderbos, timmerman, gedoopt op donderdag 19-2-1795, met als doopgetuigen Michael Koolen en Huberta Belderbos en van Anna Catharina Smout.  Anna Catharina Smout is op 2-9-1784 te Woensdrecht gedoopt, met als doopgetuigen Petrus Laenen en Maria Plompe. Zij is de dochter van Judocus Smout en van Antonetta Ketelaars. Anna Catharina overlijdt te Bergen op Zoom op 24-12-1848. Haar overlijden wordt aangegeven door Michael Belderbos, 54 jaar, timmerman, haar echtgenoot en Jacobus van der Borght, 37 jaar, arbeider. Michael Belderbos en Anna Catharina Smout huwen te Bergen op Zoom op 27-10-1814. Michael Belderbos is de zoon van Anselmus Belderbos en van Anna Catharina Koolen (Coolen, Kolen).  Anselmus Belderbos, de zoon van Govert Belderbos en van Martina Marsilles, is omstreeks 1748 te Bergen op Zoom geboren en hij overlijdt aldaar op 24-5-1814. De aangevers van zijn overlijden zijn Johannes van der Stokker, 33 jaar, herbergier en Stephanus Westhoven, 83 jaar, sellier.  Anna Catharina Koolen (Coolen, Kolen), de dochter van Leonardus Coolen is op 2-2-1751 te Breda geboren en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 4-5-1820. Haar overlijden is aangegeven door Michael Belderbos, 26 jaar, linnenwever, zoon van de overledene en Thomas van den Akker, 48 jaar, metselaar, gebuur van de overledene. Thomas van den Akker kan niet schrijven. Anselmus Belderbos en Anna Catharina Coolen (Koolen, Kolen) huwen te Bergen op Zoom op woensdag 8-5-1776, met de ondertrouw op 17-4-1776.

Getuigen bij het huwelijk van Johannes Dekkers en Antonia Johanna Belderbos zijn Jacobus Kruf, 30 jaar, timmerman, zwager van den echtgenoot; Franciscus Kruf, 28 jaar, kleermaker, zwager van den echtgenoot; Willem Antonissen, 35 jaar, metselaarsknecht, zwager van den echtgenoot en Antonius Belderbos, 28 jaar, kleermaker, broeder van den echtgenoote. Antonia Johanna Belderbos wordt geboren te Bergen op Zoom op 2-2-1820. Haar vader, 25 jaar, timmerman,  doet de aangifte, met als getuigen Thomas van den Akker, 47 jaar, metzelaar en Mathijs Schuurbiers, 41 jaar, kleermaker. Antonia overlijdt te Bergen op Zoom op 29-3-1901. Zij is dan 81 jaar oud en weduwe van Johannes Baptist Jansen. De aangevers van het overlijden zijn Machiel Dekkers, 57 jaar, metselaar, zoon van de overledene en Johannes van Overveldt, 44 jaar, arbeider.

Na het overlijden van Johannes Dekkers is Antonia Johanna Belderbos op 2-7-1859 te Bergen op Zoom gehuwd met  Johannes Baptist Jansen, negociant, zwavelstokleurder, de zoon van Petrus Jansen, arbeider, geboren in 1792 en van Anna de Vrugt, die is geboren in 1791. Johannes is op 6-2-1821 te Halsteren geboren. Zijn vader, 28 jaar, arbeider, doet de aangifte. Hierbij zijn als getuigen aanwezig Michael Maas, 63 jaar, arbeider en Frederik Kroonen, 22 jaar, arbeider. De vader en getuige Maas kunnen niet schrijven. Johannes Baptist Jansen overlijdt te Bergen op Zoom op 3-4-1892. Het overlijden wordt aangegeven door Johannes Wijk, 62 jaar, koopman en Alphons Gorissen, 24 jaar, arbeider. Getuige Gorissen kan niet schrijven. De afkondigingen van het huwelijk zijn gedaan op zondag 22 en 29-5-1859. De getuigen bij het huwelijk zijn Johannes Petrus Steers, 67 jaar, kuiper; Petrus Tange, 26 jaar, arbeider; Adrianus van den Boom, 33 jaar, arbeider en Johannes van der Stokker, 38 jaar, arbeider.

Vóór zijn huwelijk met Cornelia Josina Belet is Machiel Dekkers gehuwd geweest met  Margarita Adriana van de Water, arbeidster, de dochter van Cornelis Wilhelmus van de Water en van Elisabeth Bre(e)mers. Margarita is geboren te Bergen op Zoom op 4-10-1848. Maria Cornelia Hergett, 49 jaar, stadsvroedvrouw, doet de geboorteaangifte, met als getuigen Marijn van de Water, 57 jaar, kleermaker en Antoni Wolmershouzen, 55 jaar, arbeider. Margarita Adriana van de Water overlijdt op 15-2-1872 te Bergen op Zoom. Haar echtgenoot, Machiel Dekkers, 27 jaar, arbeider, doet de overlijdensaangifte. Hierbij is als getuige aanwezig Johannes Melchior Niederer, 45 jaar, katoenverwer. In het huwelijk van Machiel Dekkers en Margarita Adriana van de Water wordt een dochter geboren:  Elisabeth Dekkers, die is geboren te Bergen op Zoom op 22-4-1867. 

 VIIb. Jacobus Belet

Jacobus is geboren te Steenbergen op 3-2-1835. Getuigen bij de geboorteaangifte door de vader, 36 jaar, arbeider, zijn Jan Slootmans, 25 jaar, kleermaker en Jan Potters, 30 jaar, kleermaker. Vader Willem kan niet schrijven. Jacobus, van beroep arbeider, overlijdt op 9-8-1888 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de aangifte van overlijden zijn Gerardus Hebgen, 37 jaar, verwer en Henricus Overhoff, 41 jaar, mandenmaker. Jacobus huwt op 13-5-1878 te Bergen op Zoom, met daarbij als getuigen Machiel Dekkers, 34 jaar, metselaar, zwager van de bruidegom; Johannes de Kort, 36 jaar, arbeider, broer van de bruid; Rombout Appels, 60 jaar, voerman en Caspar Benoit Biesen, 30 jaar, commies ter secretarij, met  Anna Cornelia de Kort. Anna is geboren op 7-6-1850 te Wouw en is de dochter van Jacobus de Kort, timmerman en van Maria Cornelia Raats. De aangever van de geboorte van Anna Cornelia is Petrus Gerardus Antonius van den Elsacker, 52 jaar, vroedmeester en de getuigen hierbij zijn Johannes Hermanus de Bessen, 24 jaar, kantoorschrijver en Alexander Bedcher, 56 jaar, veldwachter. Anna overlijdt te Bergen op Zoom op 6-10-1917. Aangevers van haar overlijden zijn Lambertus de Bakker, 64 jaar, concierge en Josephus Adrianus de Smid, 44 jaar, timmerman.

 Jacobus de Kort is op 15-5-1816 geboren te Bergen op Zoom, als de zoon van Cornelis de Kort, hovenier, geboren omstreeks 1769 en van Anna Cornelia Broos, die omstreeks 1776 is geboren. Aangifte van de geboorte wordt gedaan door de vader, 47 jaar, met als getuigen Petrus Franciscus Kools, 21 jaar, broodbakker en Marijn Biezen, 57 jaar, timmerman. Jacobus overlijdt te Bergen op Zoom op 4-7-1888, 72 jaar oud, timmerman, weduwnaar van Maria Raats, zoon van Cornelis de Kort en van Anna Cornelia Broos. De aangevers van het overlijden zijn Cornelis de Kort, 41 jaar, verwer, zoon van de overledene en Johannes Jacobus Disco, 40 jaar, schoenmaker. Jacobus de Kort huwt op donderdag 18-4-1844 te Wouw met:

 Maria Cornelia (Marie Cornelie) Raats, die is geboren te Wouw op zondag 15-11-1812. Zij is de dochter van Johannes (Jan) Raats en van Petronella (Pieternella) Houtepen. Maria Raats overlijdt op 18-4-1862 te Bergen op Zoom. Het overlijden wordt aangegeven door Jacobus de Kort, 45 jaar, timmerman, echtgenoot en Gerardus Disco, 51 jaar, schoenmaker.

 Johannes (Jan) Raats, dagloner, arbeider, is op zondag 12-1-1783 te Rucphen gedoopt, als de zoon van Adrianus Raats en van Mechgelina (Magdalena) van Vlimmere(n). Bij zijn doop getuigen Cornelius van Vlimmere en Joanna van Vlimmere. Jan Raats overlijdt op woensdag 12-4-1848 te Wouw. Op zondag 22-5-1808, met de ondertrouw op 7-5-1808, huwt hij te Wouw met  Petronella (Pieternella) Houtepen, dagloonster, arbeidster. Petronella is de dochter van Adrianus Houtepen, geboren te Roosendaal en van Elizabetha van den Berg, die te Essen is geboren. Petronella Houtepen is op donderdag 10-11-1785 geboren te Heerle en is op dezelfde dag gedoopt te Wouw, met als getuigen Marijnus Veraert en Dijmphana Engelen namens Joanna de Coning.  . 

Jan Raats en Pieternel Houtepen hebben naast Maria Cornelia nog tien kinderen:

 1. Adrianus Raats, gedoopt te Steenbergen op 9-4-1809. Bij zijn doop getuigen Christianus Houtepen en Mechlina van Vlimmeren.

 2. Adrianus Raats is geboren aan het Noordeind te Wouw op 2-10-1810 en is op dezelfde dag gedoopt te Wouw. Bij zijn doop getuigen Hubertus Raets en Elizabeth van den Berg. Adrianus huwt op vrijdag 13-6-1845 te Steenbergen met  Anna Cornelia Koolen, die op 31-10-1816 te Steenbergen is geboren en die aldaar overlijdt op 8-12-1896. Anna Cornelia Koolen is de dochter van Pieter Jan Koolen, arbeider, en van Eva Oetelmans. Getuigen bij de aangifte door de vader zijn Kornelis van Aken, 60 jaar, veldwachter en Hendrik Kornelis Lodder, 67 jaar, veldwachter. Adrianus Raats overlijdt te Woensdrecht op 3-2.1854.  Pieter Jan Koolen is gedoopt te Bergen op Zoom op vrijdag 10-10-1783 en hij overlijdt te Steenbergen op donderdag 30-6-1831. Op zaterdag 23-10-1813 huwt hij te Wouw met  Eva Oetelmans, de dochter van Henricus Oetelmans en van Cornelia Bierbooms. Eva Oetelmans is gedoopt te Steenbergen op maandag 1-12-1788. Zij overlijdt te Steenbergen op donderdag 3-10-1872. Hendrik Oetelmans en Cornelia Bierbooms huwen op zondag 3-12-1786, met de ondertrouw op 18-11-1786, te Steenbergen. Pieter Jan Koolen is de zoon van:

 Petrus Johannes Koolen en van  Anna Maria Cleren (Cleeren). Petrus Johannes Koolen, is geboren in de Buitenpoorterij en hij is gedoopt te Bergen op Zoom op vrijdag 17-10-1738. De doopgetuigen zijn Rumoldus Stock en Elisabetha Rampaert. Op zondag 1-2-1807 overlijdt hij te Bergen op Zoom. Petrus Johannes Koolen, bouwman en burgemeester van Borgvliet, huwt in eerste echt op zondag 10-11-1765, met de ondertrouw op zaterdag 26-10-1765, te Bergen op Zoom met  Catharina Verdult. Catharina Verdult, de dochter van Jacobus Janssen Verdult en van Adriana (Adriaentje) Faes, is geboren in de Buitenpoorterij, is gedoopt te Bergen op Zoom op 7-5-1731 en zij wordt begraven op donderdag 7-3-1782 te Nieuw Borgvliet. Na het overlijden van Catharina Verdult huwt Petrus Johannes Koolen op zondag 20-10-1782 te Bergen op Zoom met Anna Maria Cleren, de dochter van Petrus Johannes Cleren en van Cornelia van Calmpthout. Anna Maria Cleren is gedoopt te Hoogerheide op dinsdag 2-12-1749 en zij overlijdt te Bergen op Zoom op donderdag 4-1-1821.

De broer van Pieter Jan Koolen is  Johannes Franciscus Koolen, die op 7-10-1793 te Bergen op Zoom is gedoopt. Bij zijn doop getuigen Petrus Cleeren en Anna Snakken. Op 6-11-1818 huwt Johannes Franciscus Koolen, arbeider, landbouwer, te Bergen op Zoom met  Maria Catharina Schneiders (Snijders), landbouwster, de dochter van Antonie Schneiders, geboren te Dusseldorp en van Catharina van Eekeren, herbergierster, die te Bergen op Zoom is geboren. De afkondigingen zijn gedaan op zondag 25-10 en 1-11-1818. De getuigen zijn Pieter de Mooij, 30 jaar, schippersknegt, zwager van de comparant; Jan Andriessen, 53 jaar, herbergier; Cornelis Janbroers, 56, winkelier en Matheus Pilaar, 47 jaar, timmerman. De comparante en de moeders van de comparanten kunnen niet schrijven. Maria Catharina Schneiders is te Bergen op Zoom gedoopt op 31-3-1799, waarbij getuigen Antonius Feber en Maria Luijks. Johannes Koolen en Maria Schneiders hebben een dochter: Johanna Koolen, die elders wordt genoemd als de echtgenote van Cornelis Kommers (12-3-1820). Na het overlijden van Maria Catharina Schneiders, huwt Johannes Franciscus Koolen op 21-5-1832 te Bergen op Zoom met  Helena Carolina Koolen, dienstbode, landbouwster, de dochter van Cornelis Koolen, geboren in de Poorterij en van Susanna Melsen, landbouwster, geboren te Zuijdgeest. De afkondigingen voor dit huwelijk zijn gedaan op zondag 5 en 12-5-1832. De getuigen zijn Jacobus Melsen, 38 jaar, winkelier, oom der comparante; Cornelis Lemmers, 71 jaar, logementhouder; Mattheus Pilaar, 59 jaar, stadsbode en Jacobus Laurentius LaFontijn, 30 jaar. De moeder van de comparante en Cornelis Lemmers kinnen niet schrijven. Helena Carolina Koolen, dienstbode, landbouwster, is op14-2-1805 gedoopt te Putte. Hierbij zijn de getuigen Jacobus Carolus Bertina en Helena Gijssen. Johannes Franciscus Koolen en Helena Carlina Koolen krijgen acht kinderen, die elders op deze pagina worden behandeld.

De ouders van Petrus Johannes Koolen zijn: 

 Cornelis Pieterse Coolen, hovenier en  Cornelia van Aert, die op zondag 29-3-1705 te Halsteren is gedoopt en die de dochter is van Antonius Stoffels van Aert en van Elisabeth Gijssen Rampaert. Cornelis Pieterse Coolen is geboren te Moerstraten, hij wordt gedoopt te Wouw op maandag 13-6-1701en hij overlijdt te Bergen op Zoom omstreeks 1773. Hij huwt op zondag 13-7-1727 te Halsteren met Cornelia van Aert. Cornelia van Aert overlijdt te Bergen op Zoom op 4-3-1745. Behalve Petrus Johannes hebben Cornelis Pieterse Coolen en Cornelia van Aert nog elf kinderen:

 1. Catharina Coolen, gedoopt te Bergen op Zoom op vrijdag 23-4-1728. De doopgetuigen zijn Petrus de Graef en Catharina van Meeuwen.

 2. Elisabetha Coolen, te Bergen op Zoom gedoopt op dinsdag 27-9-1729. Hierbij getuigen Gijsbertus van Aert en Cornelia Coolen.

 3. Antonius Coolen, op zondag 26-11-1730 te Bergen op Zoom gedoopt, met als doopgetuigen Josephus van Aert en Petronelle Coolen.

 4. Anna Maria Coolen. Zij is te Bergen op Zoom gedoopt op dinsdag 9-9-1732 en zij overlijdt aldaar op 9-5-1737. Haar doopgetuigen zijn Paulus van Aert en Maria van Aert.

 5. Petronella Coolen (Koolen), gedoopt te Bergen op Zoom op vrijdag 22-1-1734. Bij de doop getuigen Joannes Rombouts en Helena van Dorst. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 8-1-1819. Het overlijden is aangegeven door Martinus Koolen, 51 jaar, hoveniert, neef van de overledene en Johannes Geijsen, 48 jaar, winkelier. Op 20-2-1757, met de ondertrouw op 5-2-1757, huwt Petronella Coolen te Bergen op Zoom met  Jacobus Daverveld, die te Ravensteijn is geboren.

 6. Petrus Coolen (Colen), op donderdag 16-6-1735 te Bergen op Zoom gedoopt en aldaar overleden op 6-5-1737. Zijn doopgetuigen zijn Sebastianus Jansen Scheurbier en Elisabetha Gijsen Rampaert.

 7. Petrus Coolen, te Bergen op Zoom gedoopt op woensdag 26-6-1737, met als doopgetuigen Jacobus Gelten en Maria Hermans.

 8. Martinus Roelen (Coolen?), gedoopt op donderdag 21-4-1740 te Bergen op Zoom. Hierbij zijn de getuigen Adrianus Withaegen en Maria van Aert. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 5-2-1808. Martinus Roelen (Coolen?), landbouwer, huwt op 1-9-1771, met de ondertrouw op 17-8-1771, te Bergen op Zoom met  Maria de Bruijn , de dochter van Wilhelmus de Bruijn en Maria Franken. Maria de Bruijn is , met als getuigen Bartholomaeus Franken en Maria de Bruijn, gedoopt te Bergen op Zoom op 25-10-1751. Zij overlijdt in haar geboorteplaats op 23-7-1792. Martinus en Maris hebben zes kinderen:

 a. Wilhelmus Coolen, gedoopt te Bergen op Zoom op dinsdag 16-2-1773. De doopgetuigen zijn Wilhelmus de Bruijn en Elizabetha Coolen.

 b. Cornelius Coolen, te Bergen op Zoom gedoopt op vrijdag 25-11-1774. Hierbij getuigen Petrus Joannes Coolen en Maria Franken.

 c. Petrus Coolen, op maandag 7-9-1778 te Bergen op Zoom gedoopt, met als doopgetuigen Mathias Janssen en Lucia de Bruijn.

 d. Jacobus Coolen. Deze zoon is te Bergen op Zoom gedoopt op zondag 31-10-1779. Jacobus Daverveld en Lucia de Bruijn getuigen bij de doop.

 e. Elizabetha Coolen, op donderdag 21-3-1782 gedoopt te Bergen op Zoom. Bij haar doop getuigen Dionisius Dietvorst en Elizabetha Daverveld.

 f. Petrus (Piet) Koolen (Coolen), gedoopt te Bergen op Zoom op dinsdag 11-10-1785. De getuigen bij zijn doop zijn Antonius Coolen en Petronella de Grauw. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 18-12-1865. Het overlijden is aangegeven door Martinus Koolen, 57 jaar, hovenier, zoon van de overledene en Henricus Cremers, 31 jaar, schoenmaker. Piet Koolen huwt op 19-6-1808 te Bergen op Zoom met  Catharina Heugen (Huijgen), de dochter van Waltherus Huijgen en van Anna Maria Schuurbiers. Catharina Heugen (Huijgen) is gedoopt te Gorinchem op 16-3-1787 en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 11-12-1848. Hun dochter is: Anna Maria Koolen, de echtgenote van Josephus Baartmans, die op de pagina "Aan ons verbonden families" nader wordt besproken.  Waltherus Huijgen de zoon van Petrus Huijgen en van Catharina Franken, is gedoopt te Bergen op Zoom op 25-5-1756. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 14-1-1796. Waltherus Huijgen, soldaat, huwt op 25-9-1785 te Bergen op Zoom met  Anna Maria Schuurbiers, de dochter van Mattheus Scheurbiers en van Francisca Mastboom. Haar ouders komen verderop nog ter sprake. Anna Maria is gedoopt te Bergen op Zoom op 15-6-1765 en zij overlijdt aldaar op 13-3-1852.

 9. Joannes Coolen, zoon van Cornelis Pieterse Coolen en Cornelia van Aert, te Bergen op Zoom gedoopt op zondag 23-9-1742. De doopgetuigen zijn Joannes Goris Donckers en Maria Jan Tunnis.

 10. Adriana Coolen, dochter van Cornelis Pieterse Coolen en Cornelia van Aert, gedoopt op zondag 1-12-1743 te Bergen op Zoom, met als doopgetuigen Jacobus Masboom en Anna Hertoghs.

 11. Cornelius Coolen, zoon van Cornelis Pieterse Coolen en Cornelia van Aert. Hij is gedoopt te Bergen op Zoom op 1-2-1745. Bij zijn doop getuigen Joannes Ditvorst en Adriana van Lits.

Cornelis Pieterse Coolen is de zoon van:

 Pieter Cornelissen Coolen en van  Catharina Adriaens de Wael (Catholijn Adriaenssen Walen), die omstreeks 1655 te Oudelant (Steenbergen) is geboren en die op maandag 27-2-1713 te Wouw is begraven. Pieter Cornelissen Coolen is geboren te Moerstraten, is op zaterdag 29-7-1656 te Wouw gedoopt. Hij overlijdt te Moerstraten en hij wordt te Wouw begraven op dinsdag 27-4-1723. Pieter Cornelissen Coolen, bouwman, schepen en burgemeester van Moerstraten en Catharina Adriaens de Wael huwen op zaterdag 20-9-1687 te Steenbergen. In tweede echt huwt Pieter Cornelissen Coolen op zondag 8-4-1714 te Moerstraten met  Catholijn Mertenssen van Ackeren, die omstreeks 1674 te Heerle is geboren, die te Moerstraten is overleden en die te Wouw wordt begraven op zaterdag 22-9-1733. De ouders van Pieter Cornelissen Coolen zijn:

 Cornelis Goortssen Coolen, bouwman, herbergier en schepen en  Petronila Geertsen. Cornelis Goortssen Coolen is omstreeks 1606 geboren te Moerstraten. Hij overlijdt te Moerstraten en hij wordt op zaterdag 12-11-1689 te Wouw begraven. Op zondag 2-8-1643, met de ondertrouw op zondag 19-7-1643, huwt hij te Wouw met Petronilla Geertsen, die omstreeks 1620 te Moerstraten is geboren, die aldaar is overleden en die op donderdag 9-6-1678 te Wouw wordt begraven, Vóór zijn huwelijk met Petronilla Geertsen is Cornelis Goortssen Coolen op woensdag 9-3-1639 te Heerle gehuwd met  Elisabeth Adriaensen Wijnants. Elisabeth is omstreeks 1615 te Heerle geboren, zij overlijdt te Moerstraten en zij wordt op dinsdag 2-9-1642 te Wouw begraven. Bij Elisabeth Adriaensen Wijnants heeft Cornelis Goortssen Coolen een vóórechtelijke zoon:

 Gerardus Coolen, die op 15-8-1637 te Steenbergen is gedoopt. Gerardus tekent in 1660 voor de VOC en hij overlijdt in Nederland Indië. 

 3. Adriana Raats, dochter van Jan Raats en Pieternel Houtepen, is omstreeks 1811 te Wouw geboren. Adriana huwt op donderdag 3-5-1838 te Bergen op Zoom met  Hendrik Marinus Vis, die op 12-5-1810 te Bergen op Zoom is geboren en die op 15-5-1810 aldaar is gedoopt. Hij is de zoon van Huibrecht Vis en van Hendrika van Henneveld. Bij de doop van Hendrik Vis zijn de getuigen Hendrik Vis en Maria Pikaar

 4. Pieter Raats, geboren te Wouw op zaterdag 21-1-1815.

 5..Jacobus Raats, op woensdag 12-12-1817 te Wouw geboren. Op donderdag 4-3-1852 huwt hij te Steenbergen met  Adriana van Terheijden, die op 13-6-1828 te Steenbergen is geboren. Adriana is de dochter van Jakob van Terheijden, arbeider, geboren omstreeks 1795 en van Dimphna Vromans, arbeidster. Bij de aangifte van de geboorte door de vader, zijn getuigen Kornelis van Breemen, 32 jaar, schoenmaker en Quirijn van Gunst, 21 jaar, kleermaker. De vader kan niet schrijven. In tweede echt huwt Jacobus Raats op vrijdag 17-9-1852 te Steenbergen met  Cornelia van Tilburg. Cornelia is op 12-6-1823 te Steenbergen geboren. Zij is de dochter van Jan van Tilburg, arbeider, geboren omstreeks 1795 en van Adriana de Lauwer, arbeidster, die omstreeks 1794 is geboren De getuigen bij de geboorteaangifte door de vader zijn Willem Frederik van Riet, 56 jaar, deurwaarder en Theodoor van de Stadt, 28 jaar, mandenmaker. De vader kan niet schrijven. 

6. Een levenloos geboren zoon op 31-1-1819 te Wouw.

 7. Anna Raats, geboren te Wouw op zondag 28-5-1820. Anna huwt op donderdag 26-1-1871 te Bergen op Zoom met  Jacobus van der Burgt, die omstreeks 1812 is geboren te Berchem. Jacobus van der Burgt is de zoon van Franciscus van der Burgt en van Wilhelmina van Oss.

 8. Hendrik Raats. Deze zoon is geboren te Wouw op donderdag 7-11-1822. Op woensdag 19-2-1823 overlijdt Hendrik te Wouw.

 9. Magdalena Raats, te Wouw geboren op vrijdag 28-5-1824 en aldaar overleden op maandag 10-10-1825.

 10. Maria Elisabeth Raats, te Wouw geboren op donderdag 24-8-1826. Op donderdag 2-8-1849 huwen  Jacobus Johannes Koopman, metselaar en Maria Elisabeth Raats te Bergen op Zoom. Jacobus Koopman is op 18-10-1820 te Bergen op Zoom geboren. De geboorteaangifte wordt gedaan door de vader, 37 jaar, schoenmaker, met als getuigen Johannes Huekeshooven, 60 jaar, kleermaker en Mattheus Hallen, 24 jaar, kleermaker. Jacobus Johannes is de zoon van Hendrik (Hendricus) Koopman en van Dingena (Dijna, Dijmpna) Martens. Jacobus Johannes Koopman overlijdt te Bergen op Zoom op 28-1-1894, 73 jaar oud. Het overlijden wordt aangegeven door de zonen Henricus Johannes Koopman, 41 jaar, brievenbesteller en Johannes Cornelis Koopman, 39 jaar, borstelmaker. Maria Elisabeth Raats overlijdt te Bergen op Zoom op 2-4-1913, 86 jaar oud. Henricus Johannes Koopman, 61 jaar, brievenbesteller en Johannes Cornelis Koopman, 59 jaar, zonder beroep, zonen van de overledene, doen de aangifte.

Behalve dochter Anna Cornelia hebben Jacobus de Kort en Maria Cornelia Raats nog drie kinderen:

 a. Johannes de Kort, geboren vóór het huwelijk van zijn ouders, te Wouw op maandag 6-12-1841. In zijn geboorteakte wordt de naam van zijn vader niet vermeld; in de kantlijn is geschreven dat Johannes bij het huwelijk van zijn ouders wordt erkend en gewettigd. Johannes de Kort, van beroep stoker, huwt op 16-1-1868 te Bergen op Zoom met  Johanna Adriana Maria Schuurbiers. Johanna is geboren te Bergen op Zoom op 20-8-1845, als de dochter van  Johannes Schuurbiers en van  Johanna van Looijen. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 9-12-1915.  Johannes de Kort overlijdt te Bergen op Zoom op 20-11-1922. Het overlijden wordt aangegeven door Antonius Kruf, 53 jaar, arbeider, schoonzoon van de overledene en Theodorus Schuurbiers, 65 jaar, zwager van de overledene. Johannes Schuurbiers is geboren te Bergen op Zoom op 13-4-1818 en hij overlijdt te Roosendaal op 18-9-1866. Johanna van Looijen is geboren op 28-9-1818 te Bergen op Zoom en zij overlijdt aldaar op 14-12-1893. Johannes Schuurbiers en Johanna van Looijen huwen te Bergen op Zoom op 30-9-1841. Johannes Schuurbiers is de zoon van:

 Cornelis Schuurbiers, arbeider, die op 22-12-1785 te Bergen op Zoom is gedoopt en die op 24-4-1861 in die plaats overlijdt. De doopgetuigen zijn Sebastianus Scheurbiers en Maria Ruijten. Cornelis Schuurbiers huwt op 27-12-1816 te Bergen op Zoom met  Adriana Withagen, dienstbode, de dochter van Joannis Baptist Withagen en van Maria Lamers (Lamberts, Lammens). Adriana is te Bergen op Zoom gedoopt op 26-3-1783 en zij overlijdt in haar geboorteplaats op 6-11-1832. Bij de doop van Adriana zijn de getuigen Gerardus Govers en Dijmpna Lammers. De ouders van Cornelis Schuurbiers zijn Petrus Scheurbiers en Catharina Ruijten, welk ouderpaar wij nog tegenkomen bij de familie van de moeder van Joop Belet.

'Meer over de Familie Schuurbiers

 b. Adriana Cornelia Anthonia de Kort. Zij is te Wouw geboren op zondag 21-12-1845. De geboorte wordt aangegeven door de vader, 29 jaar, timmerman. Adriana overlijdt te Wouw op vrijdag 2-1-1846, elf dagen oud.

 c. Cornelis de Kort, geboren te Wouw op donderdag 25-2-1847. De aangever van de geboorte is de vader, 31 jaar, timmerman. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 31-12-1929. Zijn overlijden is aangegeven door Josephus Cornelis de Kort, 28 jaar, zandvormer, zoon van de overledene en Bartholomeus Lancel, 35 jaar, machinist. Op 28-11-1898 huwt Cornelis te Bergen op Zoom met  Maria Teuns, de dochter van Quirijn Teuns en van Maria Godrie. Maria is geboren te Bergen op Zoom op 22-8-1865. Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader, waarbij getuigen George Frederik Becht, 52 jaar en Johannes Baptist Carolus van Poll, 57 jaar, agenten van policie. Zij overlijdt in haar geboorteplaats op 27-1-1946. De aangever van het overlijden is Adrianus Dymphnus Bakx, 67 jaar, stalhouder. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op de zondagen 13 en 20-11-1898. Bij het huwelijk getuigen Johannes de Kort, 57 jaar, arbeider, broeder van den bruidegom; Jacobus Withagen, 27 jaar, arbeider, aangehuwd neef van den bruidegom; Jacobus Teuns, 41 jaar, ijzervormer, broeder van de bruid en Dirk Ambertus Lancel, 25 jaar, arbeider. Bij haar huwelijk met Cornelis de Kort is Maria Teuns weduwe van  Pieter Joseph Lancel, arbeider, de zoon van Dirk Ambertus Lancel en van Willemijntje Nieuwboer. Pieter Joseph Lancel is op 8-8-1847 geboren te Leiden en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 15-10-1897. Zijn overlijden wordt aangegeven door Adrianus van der Heijden, 58 jaar, bediende in het Algemeen Burger Gasthuis en Adrianus Richard König, 47 jaar, kleermaker. Bij zijn huwelijk met Maria Teuns zijn de getuigen Bernardus Weijs, 37 jaar, metselaar, zwager van den echtgenoot; Jacobus Teuns, 30 jaar, ijzergieter, broeder der echtgenoote; Andries Teuns, 23 jaar, sigarenmaker, breoder derselve en Johannes de Vries, 52 jaar, metselaar. De vader der echtgenoote en Johannes de Vries kunnen niet schrijven. Pieter Joseph Lancel is eerder gehuwd  en wel op 30-10-1871 te Bergen op Zoom met  Johanna van Es, de dochter van Stephanus van Es, arbeider, daglooner, meekrapdelver, geboren omstreeks 1809 te Zonnemaire en van Cornelia Bol, arbeidster. Bij dit huwelijk getuigen Johannes Videler, 39 jaar, metselaar, neef der echtgenoote; Dingeman Andriessen, 28 jaar, arbeider, zwager derselve; Marinus Alleman, 48 jaar, surveillant in eene suikerfabriek en Frederik Alder, 48 jaar, commies ter secretarij. De echtgenoote, haar moeder en Dingeman Andriessen kunnen niet schrijven. Bij hun huwelijk erkennen de comparanten hun op 13-10-1867 te Bergen op Zoom geboren zoon  Coenraad van Es. Johanna van Es -de zuster van Jacoba Johanna van Es, die gehuwd is met Bernardus Weijs (zie aldaar)-  is geboren te Bergen op Zoom op 7-9-1844. Bij de geboorteaangifte door de vader, 36 jaar, daglooner, zijn getuigen Gijsbertus Areisen, 37 jaar, daglooner en Henricus Gillessen, 27 jaar, daglooner. Gillessen kan niet schrijven. Johanna van Es overlijdt te Bergen op Zoom op 29-4-1883. De echtgenoot, Pieter Joseph Lancel, 35 jaar, arbeider en Petrus Johannes de Kock, 37 jaar, policie-agent doen de aangifte van het overlijden. Cornelis de Kort was ook reeds eerder gehuwd en wel op 6-10-1873 te Bergen op Zoom met  Berbera Schot, de dochter van Reinier Schot, schippersknecht en van Johanna Elisabeth Hoek. Berbera is te Bergen op Zoom geboren op 6-3-1854. Bij de geboorteaangifte getuigen Jacobus Hoek, 57 jaar en Frederik Alder, 31, commies ter secretarie. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 5-10-1883. Het overlijden is aangegeven door Cornelis de Kort, 36 jaar, verwer, echtgenoot van de overledene en Johannes Baptist van As, 60 jaar, schoenmaker.  Reinier Schot, de zoon van Pieter Schot en van Berbera (Berbel) Pikaar, is op 5-2-1819 te Bergen op Zoom geboren. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Juriaan Pikaar, 50 jaar, arbeider, zwager van de vader en Cornelis Pikaar, 47 jaar, schipper, zwager van de vader.   Johanna Elisabeth Hoek, de dochter van Jacobus Hoek en van Johanna Geertruij Haas, is op 7-10-1828 te Bergen op Zoom geboren. Getuigen bij de gebooteaangifte door de vader zijn Cornelis Hoek, 65 jaar, schipper en Johannes Cornelis Hoek, 25 jaar, schipper. Reinier Schot, schippersknecht en Johanna Hoek huwen te Bergen op Zoom op 19-12-1853. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op de zondagen 4 en 11-12-1853. De getuigen zijn Adriaan Schot, 45 jaar; Cornelis Schot, 43 jaar, beiden schippersknecht, broeders van den echtgenoot; Pieter Touw, 57 jaar, havenarbeider, oom der echtgenoote en Theodorus Smout, 50 jaar, schipper. De moeder der echtgenoote kan niet schrijven. Reinier Schot overlijdt te Bergen op Zoom op 11-1-1888. Het overlijden is aangegeven door Cornelis de Kort, 40 jaar, schoonzoon van de overledene en Cornelis Johannes Disco, 55 jaar, letterzetter.

 Pieter Schot, de zoon van Pieter Schot en van Cornelia van Broekhuisen, is gedoopt te Bergen op Zoom op 6-9-1780, met als doopgetuigen Adriaan Schot en Eva de Leeuw. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 16-4-1848. De aangevers van het overlijden zijn Cornelis Schot, 37 jaar, schippersknecht, zoon van de overledene en Rijnier Schot, 29 jaar, schippersknecht, zoon van de overledene. Pieter Schot, schipper, huwt op 29-1-1804 te Bergen op Zoom met  Berbel Pikaar, de dochter van Adriaan Adamze (Adrianus) Picaar (Pykaar) en van Fransijna (Francina) Frijt (Freit). Berbel is te Bergen op Zoom gedoopt op woensdag 8-12-1779. Bij de doop getuigen Cornelis Pikaar en Berbel Pikaar. Berbel overlijdt te Bergen op Zoom op 2-12-1841. De aangevers van het overlijden zijn Adrianus Schot, 33 jaar, schippersknecht, zoon van de overledene en Cornelis Schot, 31 jaar, schippersknecht, zoon van de overledene. Behalve Reinier hebben Pieter Schot en Berbel Pikaar nog een zoon:  Adrianus Schot, die te Bergen op Zoom is gedoopt op 2-3-1808 en die op 4-8-1863 te Bergen op Zoom overlijdt. Zijn overlijden is aangegeven door Philip Voorhans, 44 jaar, vormer, zwager van de overledene en Gerardus Withagen, 30 jaar, potbakkersknecht. Adrianus Schot, schipper, huwt op 2-12-1837 te Bergen op Zoom met  Wilhelmina Lucresia Borrie, dienstbode, de dochter van Wilhelmus Borrie, tailleur en van Cornelia Smit. Wilhelmina Borrie is op 14-9-1812 te Bergen op Zoom geboren en zij overlijdt aldaar op 3-10-1899. Bij het huwelijk getuigen Cornelis Schot, 27 jaar, schippersknecht, broeder van den comparant; Jacob Borrie, 31 jaar, kleermaker, broeder der comparante; Leendert Borrie, 28 jaar, verwer, broeder der comparante en Antonius Josephus Smits, 36 jaar, winkelier, bekende der comparanten. Bij de aangifte van de geboorte van Wilhelmina zij getuigen Cornelis Blaskens, 48 jaar, ceinturier en Martin Pouwelsen, 62 jaar, cordonnier. De aangevers van het overlijden van Wilhelmina zijn Johannes Schot, 45 jaar, schoenmaker, zoon van de overledene en Willem Borrie, 66 jaar, schoenmaker. neef van de overledene. Adrianus Schot en Wilhelmina Borrie krijgen een dochter:

 Maria Adriana Schot, geboren te Bergen op Zoom op 2-5-1846 en aldaar overleden op 25-11-1925. Haar geboorte is aangegeven door Maria Cornelia Hergelt, 44 jaar, stadsvroedvrouw, met als getuigen Jacob Borrie, 38 jaar, kleermaker en Petrus Hoeijmans, 38 jaar, schoenmaker. De aangevers van het overlijden van Maria Schot zijn Laurentius Johannes Goedschalk, 33 jaar, koopman en Johannes Klasen, 63 jaar, timmerman. Maria Adriana Schot, dienstbode, huwt op 15-4-1875 te Bergen op Zoom met  Antonius Verdaasdonk, stafmuzikant, de zoon van Matheus Verdaasdonk, hovenier, geboren omstreeks 1813 en van Johanna Beckers. Antonius is te Teteringen geboren op 22-11-1849 en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 9-4-1938. Zijn vader doet aangifte van de geboorte. Hierbij getuigen Willem Snoek, 46 jaar en Adriaan Vriends, 33 jaar, hoveniers. Het overlijden van Antonius Verdaasdonk is aangegeven door Willem Frederik Boluijt, 54 jaar. Bij het huwelijk van Maria en Antonius zijn de getuigen Henricus Seraphinus Fredericus Cartens, 24 jaar; Willem Bouwens, 29 jaar; Willem Dimer, 25 jaar en Karel Johannes Roos, 29 jaar, allen stafmuzikanten. De echtgenoote en hare moeder kunnen niet schrijven. De afkindigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 4 en 11-4-1875. Er zijn twaalf kinderen:

 1. Wilhelmina Schot, geboren te Bergen op Zoom op 3-10-1867. Maria Cornelia Deschamps, 43 jaar, vroedvrouw doet de geboorteaangifte. Daarbij getuigen Adrianus Schot, 55 jaar en Petrus van Broekhoven, 32 jaar, pottenbakkers. Bij het huwelijk van haar ouders wordt Wilhelmina erkend en gewettigd. Zij overlijdt op 11-1-1920 te Bergen op Zoom. De aangevers van het overlijden zijn haar vader, 70 jaar en Adrianus Wilhelmus Johannes Verdaasdonk, 43 jaar, stafmuzikant, broeder van de overledene.

 2. Antonius Schot, te Bergen op Zoom geboren op 5-9-1873. De geboorteaangifte is gedaan door Maria Cornelia Deschamps, 52 jaar, gemeente vroedvrouw, met als getuigen Johannes Visser, 60 jaar, baardscheerder en Franciscus Wouts, 29 jaar, negociant. Antonius wordt bij het huwelijk van zijn ouders erkend en gewettigd.

 3. Mathilda Johanna Schot, op 2-10-1874 te Bergen op Zoom geboren. Haar geboorte is aangegeven door Maria Cornelia Deschamps, 53 jaar, gemeente vroedvrouw. Daarbij getuigen Antonius Verdaasdonk, 25 jaar, korporaal en Karel Johannes Roos, korporaal. Zij wordt erkend en gewettigd bij het huwelijk van haar ouders. Op 27-1-1942 overlijdt Mathilda te Bergen op Zoom. Willem Frederik Voluijt, 58 jaar, is de aangever van het overlijden.

 4. Adrianus Wilhelmus Verdaasdonk. Hij is geboren te Bergen op Zoom op 31-10-1876. Zijn  vader, 27 jaar, stafmuzikant, geeft de geboorte aan. Daarbij zijn de getuigen Arnoldus Martin, 29 jaar, stafmuzikant en Izaak Hooftman, 34 jaar, stafmuzikant.

 5. Johannes Hendrikus Mattheus Verdaasdonk, op 5-11-1877 te Bergen op Zoom geboren en aldaar overleden op 10-3-1878. Zijn vader, 28 jaar, stafmuzikant, doet de geboorteaangifte, met daarbij als getuigen Johannes Martinus Olbers, 37 jaar, stafmuzikant en Arnoldus Martin, 30 jaar, stafmuzikant. Het overlijden is aangegeven door de vader, 29 jaar, stafmuzikant en Johannes Schot, 23 jaar, schoenmaker, oom van de overledene.

 6. Willem Cornelis Verdaasdonk,  te Bergen op Zoom geboren op 17-12-1878. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 27-6-1879. Zijn vader, 29 jaar, stafmuzikant, is aangever van de geboorte. Hierbij getuigen Dirk Hendrikus Boekwijt, 36 jaar, stafmuzikant en Johannes Franciscus Schot, 23 jaar, schoenmaker. De vader, 30 jaar, stafmuzikant, doet ook aangifte van het overlijden, tesamen met Jan François Schot, 24 jaar, schoenmaker.

 7. Mattheus Johannes Verdaasdonk, geboren te Bergen op Zoom op 19-2-1880 en aldaar overleden op 26-7-1880. De geboorte wordt aangegeven door de vader, 30 jaar, stafmuzikant, met als getuigen Jan Martin Olbers, 40 jaar, stafmuzikant en Hendrikus Seraphinus Fredericus Cartens, 28 jaar, stafmuzikant. De vader, 30 jaar, stafmuzikant en Johann Daniel Holtermans, 34 jaar, stafmuzikant doen aangifte van het overlijden van Mattheus.

 8. Johanna Catharina Adriana Verdaasdonk, te Bergen op Zoom geboren op 3-8-1881.Haar geboorte is aangegeven door haar vader, 32 jaar, stafmuzikant. Daarbij getuigen Leonardus Linders, 36 jaar, sergeant bij de infanterie en Franciscus Cornelis Maas, 37, sergeant bij de infanterie.

 9. Cornelia Maria Verdaasdonk, op 2-1-1883 te Bergen op Zoom geboren. Haar vader, 33 jaar, arbeider, doet de geboorteaangifte, met als getuigen François Schot, 28 jaar, schoenmaker en Wilhelmus Borrie, 29 jaar, timmerman.

 10. Mattheus Johannes Verdaasdonk. Deze zoon is op 12-4-1884 te Bergen op Zoom geboren en hij overlijdt aldaar op 23-4-1884. Zijn vader, 35 jaar, arbeider, geeft de geboorte aan. Hierbij getuigen Jacobus Bastiaanse, 37 jaar, timmerman en Marinus Brugmans, 32 jaar, arbeider. De overlijdensaangifte wordt gedaan door de vader, 35 jaar, arbeider en Matthijs Verbarendse, 39 jaar, policieagent.

11. Een op 15-2-1886 te Bergen op Zoom levenloos geboren zoon. Hiervan wordt de aangifte gedaan door de vader, 36 jaar, bleeker en Willem Adrianus Schot, 44 jaar, pottenbakker.

 12. Maria Adriana Verdaasdonk, geboren te Bergen op Zoom op 19-10-1889 en aldaar overleden op 22-10-1890. De geboorte is aangegeven door de vader, 40 jaar, met als getuigen Adrianus van Baal, 36 jaar, veldwachter en Jan Franois Schot, 35 jaar, schoenmaker. De aangifte van het overlijden is gedaan door de vader, 41 jaar en Leonardus Disco, 61 jaar, schoenmaker.

 Jacobus Hoek, de zoon van Cornelis Hoek en van Johanna Elisabeth Scheffelaar en de broer van de elders vermelde Willem Hoek, is te Bergen op Zoom gedoopt op 5-11-1797. Getuigen daarbij zijn Jakobus Hoek en Geertrui Kaliber. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 27-9-1859. Het overlijden is aangegeven door Adrianus Smout, 45 jaar, voerman, neef van de overledene en Reinier Schot, 40 jaar, schippersknecht, schoonzoon van de overledene.  Johanna Geertrui Haas is omstreeks 1799 te Zijpe geboren en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 30-6-1876. De aangevers van het overlijden zijn Daniel Touw, 61 jaar, beurtschipper, neef van de overledene en Adrianus Richard König, 25 jaar, schoenmaker.

Van Jacobus Belet is nog het volgende te vertellen

"In het gemeente-archief Woerden 1811-1936 bevindt zich onder inv.nr. 987 een achttal katerns, houdende het bevolkingsregister van de tussen 1873 en 1877 in Woerden gelegerde beroepsmilitairen, in sommige gevallen met hun gezinnen, met een uitloop naar het jaar 1881. In 1877 werden alle militairen ambtshalve uitgeschreven, een en ander ongetwijfeld in verband met het opheffen van de vesting Woerden. De officieren werden vervolgens in een apart register opnieuw ingeschreven. Op deze acht katerns is de navolgende index gemaakt. Achtereenvolgens zijn de achternaam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats van de ingeschrevenen aangegeven; in de laatste kolom een verwijzing naar de delen van het militaire register. Jacob Belet is vermeld in register I/02. Dit register beslaat de periode 1873-1877 en betreft de manschappen en onderofficieren van de 3e reservecompagnie van het 8e Regiment Infanterie, in 1873 uit Utrecht gekomen en in 1877 vertrokken naar Utrecht, alsmede de manschappen en onderofficieren van de 13e compagnie van het 2e Regiment Vestingartillerie, in 1875 uit Den Bosch gekomen en grotendeels opgegaan in de 3e compagnie van dat regiment".

Als voorechtelijk kind is geboren uit Anna Cornelia de Kort een dochter:

 1. Maria Adriana. Dit kind krijgt oorspronkelijk de naam de Kort, maar wordt bij het huwelijk van Jacobus en Anna op 13-5-1878 erkend door Jacobus en krijgt daarbij de naam Belet. Maria is geboren op 29-9-1873 te Bergen op Zoom. De aangifte wordt gedaan door Maria Cornelia Deschamps, gemeente-vroedvrouw, met als getuigen bij de aangifte Gerrit Wolf en Hermanus Bekker. Maria Adriana Belet overlijdt te Bergen op Zoom op 7-4-1952. Het overlijden wordt aangegeven door Johannes Simons, 43 jaar, stalhouder. Maria, van beroep werkvrouw, huwt op 11-6-1896 te Bergen op Zoom met  Jacobus Withagen, arbeider, winkelbediende. Getuigen bij het huwelijk zijn Johannes Withagen, 40 jaar, metselaar, oom van de bruidegom; Mathijs Jozef Heitzman, 42 jaar, koopman, oom van de bruidegom; Pieter Belet, 55 jaar, herbergier, oom van de bruid en Cornelis de Kort, 49 jaar, verver, oom van de bruid. Jacobus Withagen is geboren te Bergen op Zoom, op 23-1-1872. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Johannes Gilissen, 25 jaar, arbeider en Caspar Benoit Biesen, 24 jaar, commies ter secretarij. De ouders van Jacobus Withagen zijn Wilhelmus Withagen, geboren in 1852 en overleden in 1917 en Maria de Klerk, geboren in 1852 en overleden in 1917. Dit ouderpaar en hun beider voorgeslacht behandelen wij verder op de pagina "Met ons verbonden families". Jacobus Withagen overlijdt te Bergen op Zoom op 20-12-1909. Aangevers van het overlijden zijn Wilhelmus Withagen, 57 jaar, arbeider, vader van de overledene en Johannes Withagen, 32 jaar, arbeider, broer van de overledene. 

'Meer over de Familie Withagen

De vier kinderen uit het huwelijk van Jacobus Withagen en Maria Adriana Belet zijn:

 a. Wilhelmus Withagen geboren op 27-2-1897 te Bergen op Zoom. Zijn geboorte wordt aangegeven door de vader, 25 jaar, arbeider. Hierbij getuigen Jacobus Andreae, 52 jaar, suikerkoker en Wilhelmus Withagen, 45 jaar, arbeider. Wilhelmus huwt op 5-11-1923 te Bergen op Zoom met  Maria Johanna van Unen, die is geboren in 1899 te Princenhage, als de dochter van Cornelis van Unen, geboren in 1868, schoenmaker en van Anna Maria van den Maagdenberg, geboren in 1868. Getuigen bij het huwelijk zijn Cornelis Leonardus van Unen, 30 jaar, schoenmaker, broer van de bruid en Franciscus Johannes Dietvorst, 26 jaar, bankwerker. De moeder van de bruidegom geeft bij authentieke akte toestemming tot het huwelijk. De ouders van de bruid waren bij de plechtigheid aanwezig.

 b. Maria Johanna Withagen, geboren op 24-2-1900 te Bergen op Zoom. Vader Jacobus, 28 jaar, arbeider, doet de aangifte, met als getuigen Adrianus van Broekhoven, 27 jaar, arbeider en Michiel Johannes Verdult, 25 jaar, arbeider. Maria huwt op 10-9-1923 te Bergen op Zoom met  Franciscus Johannes Dietvorst, die is geboren op 10-12-1896, als de zoon van Petrus Johannes Dietvorst en van Johanna Wilhelmina Jacoba Jansen. Getuigen bij het huwelijk zijn Cornelis Philippus Dietvorst, 35 jaar, boekhouder, broer van de bruidegom en Wilhelmus Withagen, 26 jaar, bankwerker, broer van de bruid. De moeder van de bruid geeft bij authentieke akte toestemming tot het huwelijk. De ouders van de bruidegom zijn bij de plechtigheid aanwezig. De afkondiging voor het huwelijk is geschied op 10-8-1923.

 Petrus Johannes Dietvorst is te Bergen op Zoom geboren op 6-4-1865. Hij is de zoon van Johannes Franciscus Dietvorst en van Cornelia Verbiest. Zijn vader, 28 jaar, hovenier, doet de aangifte. Getuigen daarbij zijn Johannes Baptist Trimbos, 40 jaar, koffijhuishouder en Philippus Bechtholt, 68 jaar, schoenmaker. Petrus Johannes, van beroep kuiper, huwt op 7-2-1887 te Bergen op Zoom met  Johanna Wilhelmina Jacoba Jansen. Getuigen zijn Johannes Adrianus van den Boom, 31 jaar, arbeider, zwager van de bruidegom; Johannes Reinier Jansen, 27 jaar, gasvitter, broer van de bruid; Johannes Dietvorst, 27 jaar, arbeider, neef van de bruidegom en Caspar Johannes Vermeulen, 58 jaar, pettenmaker, oom van de bruid. Petrus Johannes Dietvorst overlijdt te Bergen op Zoom op 13-2-1935. Het overlijden wordt aangegeven door Johannes Sio, 54 jaar, schoenmaker. 

Johanna Wilhelmina Jacoba Jansen is geboren te Bergen op Zoom op 28-5-1863. Zij is de dochter van Cornelis Philippus Jansen en van Maria Magtilda Geertruida van Boxsel.  Haar vader, 29 jaar, smid, doet de aangifte, met als getuigen Petrus de Meulder, 45 jaar, gasvitter en Hendrik Nicolai, 39 jaar, arbeider. Johanna overlijdt te Bergen op Zoom op 12-2-1929. Het overlijden wordt aangegeven door Theodorus Antonius Alphonsus Dietvorst, 52 jaar, stalhouder en Petrus Panen, 49 jaar, voermansknecht. 

 Johannes Franciscus Dietvorst is op 7-12-1836 te Bergen op Zoom geboren, als de zoon van Johannes Franciscus Dietvorst, arbeider en van Adriana van Ginneken. De geboorte wordt aangegeven door de vader, 41 jaar, arbeider. Getuigen daarbij zijn Johannes Marinus Smits, 27 jaar, zonder beroep en Antonius van Bavel, 44 jaar, werkman. De vader kan niet schrijven. Johannes Franciscus huwt op 3-5-1860 te Bergen op Zoom met  Cornelia Verbiest. Getuigen bij het huwelijk zijn Hendrikus Verbiest, broeder der echtgenoote, 23 jaar, arbeider; Johannes de Jong, 40 jaar, landbouwer; Hendricus Smits, 50 jaar, smid en Petrus Franken, 62 jaar, hovenier. Johannes Franciscus Dietvorst, van beroep arbeider, overlijdt te Bergen op Zoom op 27-7-1897. Het overlijden wordt aangegegeven door Petrus Johannes Dietvorst, kuiper, zoon der overledene en Franciscus Hendricus Lint, 29 jaar, machinist der stoomtram, schoonzoon der overledene.

Cornelia Verbiest is geboren te Bergen op Zoom op 25-1-1834. Zij is de dochter van Petrus Verbiest en van Maria Willemse. De aangifte van de geboorte wordt gedaan door haar vader, 30 jaar, arbeider, met de getuigen Franciscus Jacobs, 35 jaar, schoenmaker en Josephus van de Vijver, 57 jaar, broodbakker. Cornelia overlijdt te Bergen op Zoom op 14-4-1909. Het overlijden wordt aangegeven door Petrus Johannes Dietvorst, 44 jaar, kuiper, zoon van de overledene en Sebastianus Dietvorst, 42 jaar, geboren in 1867, arbeider, zoon van de overledene. Behalve Petrus Johannes Dietvorst, hebben Johannes Franciscus Dietvorst en Cornelia Verbiest nog een zoon:  Sebastianus Dietvorst van beroep arbeider, opperman, die op 9-2-1867 te Bergen op Zoom is geboren. Getuigen bij de geboorteaangifte door zijn vader zijn George Frederik Becht, 54 jaar en Jacob de Vos, 36 jaar, agenten van policie. Op 6-5-1895 huwt Sebastianus Dietvorst te Bergen op Zoom met  Wilhelmina Kas, de dochter van Dingeman Kas en van Johanna van Vlimmeren. Wilhelmina Kas is te Bergen op Zoom geboren op 3-12-1873. Haar vader doet de geboorteaangifte. Hierbij getuigen Petrus Willems, 60 jaar, kleermaker en Marinus Scheepers, 34 jaar, kamerbehanger. De getuigen bij het huwelijk zijn Johannes Adrianus van den Boom, 39 jaar, arbeider, zwager van den echtgenoot; Franciscus Hendricus Lint, 27 jaar, machinist, zwager van den echtgenoot; Leonardus Braat, 45 jaar, arbeider, zwager van den echtgenoote en Servaas Knipsadler, 34 jaar, arbeider, halfbroer van den echtgenoote. Sebastianus Dietvorst overlijdt te Bergen op Zoom op 30-6-1930. Zijn overlijden wordt aangegeven door Petrus Josephus de Bakker, 74 jaar, lijkdienaar en Johannes van Kooten, 33 jaar, brievenbesteller. Wilhelmina Kas overlijdt te Bergen op Zoom op 10-3-1944. Het overlijden wordt aangegeven door Adrianus Dymphnus Bakx, 65 jaar, stalhouder.

 Cornelis Philippus Jansen is geboren te Bergen op Zoom op 1-3-1834. Hij is de zoon van Johannes Reinier Jansen, gedoopt te Bergen op Zoom op 21-2-1795, met als doopgetuigen Reinerus de Bie en Joanna Jansen en van Joanna Catharina Mulders, die op woensdag 9-8-1797 te Bergen op Zoom is gedoopt. Getuigen bij haar doop zijn Julianus Mulders en Joanna Adriana Stoverogh. Joanna Catharina Mulders is de dochter van Petrus Mulders, geboren te Bergen op Zoom en van Joanna Catharina Stoverogh, die geboortig is van Namen in België. De aangifte van de geboorte van Cornelis Philippus Jansen wordt gedaan door zijn vader, 39 jaar, zonder beroep. Getuigen zijn Pieter Mulders, 67 jaar, schoenmaker en Philippus Bechtholt, 38 jaar, schoenmaker. Cornelis Philippus, van beroep smid, arbeider, overlijdt te Bergen op Zoom op 26-12-1875. De overlijdensaangifte wordt gedaan door Philippus Johannes Jansen, 43 jaar, kleermaker, broer van de overledene en Franciscus Slootmans, 31 jaar, letterzetter, zwager van de overledene. Cornelis Philippus Jansen huwt op 15-4-1858 te Bergen op Zoom met  Maria Magtilda Geertruida van Boxsel, die op 20-4-1836 te Middelburg is geboren, als de dochter van Laurens van Boxsel, zadelmaker, varkenslager, geboren te Middelburg omstreeks 1791, aldaar overleden op 24-2-1874 en van Anna Gertruida Doodsmond (Dodemont). Getuigen bij het huwelijk zijn Philippus Johannes Jansen, broeder van den echtgenoot, 26 jaar, geboren in 1832, kleermaker; Marijn van Boxsel, oom van de echtgenoote, 74 jaar, slagter; Petrus Kalf, neef van de echtgenoote, 54 jaar, schoenmaker en Philippus Bechtholt, aangehuwd oom van de echtgenoot, 61 jaar, schoenmaker.

Behalve dochter Johanna Wilhelmina Jacoba hebben Cornelis Philippus Jansen en Maria Magtilda Geertruida van Boxsel nog vijf kinderen:

 1. Johanna Catharina Jansen, op 22-9-1858 te Bergen op Zoom geboren. Zij huwt op 6-5-1895 te Bergen op Zoom met  Adrianus Becht, kuiper, die op 6-9-1863 te Rotterdam is geboren, als de zoon van Jacob Becht, verwer en van Elizabeth Bastiaanse. Johanna Catharina Jansen overlijdt te Bergen op Zoom op 2-8-1940. Adrianus Becht was eerder gehuwd en wel op 22-6-1885 met Johanna Jaspers (zie voor haar ook de pagina "Aan ons verbonden families"). Johanna Jaspers is geboren te Bergen op Zoom op 21-12-1863 en zij overlijdt aldaar op 17-5-1894.  Jacob Becht, de zoon van Johan Andreas Becht en van Anna Barbara Weller (zie elders op deze pagina voor dit ouderpaar), is geboren te Bergen op Zoom op 3-1-1815. Hij huwt op 7-8-1851 te Bergen op Zoom met  Elizabeth Bastiaanse, de dochter van Joannes Bastiaanse (Beseanse), boerenknecht en van Adriana Proost, dienstbode, dagloonster. Elizabeth Bastiaanse is te Bergen op Zoom geboren op 5-10-1824 en zij overlijdt aldaaar op 10-10-1920.  Joannes Bastiaanse (Beseanse), de zoon van Antonius Bastiaanse en van Adriana Ansen (zie voor dit ouderpaar de pagina "Aan ons verbonden families"), is op 20-10-1801 te Bergen op Zoom gedoopt. Hierbij getuigen Rubertus Maas en Cornelia Nuijts, nomina Joanna Maas. Joannes Bastiaanse overlijdt te Bergen op Zoom op 15-5-1883.  Adriana Proost, de dochter van Joannes Proost, potmakersknecht, geboren omstreeks 1757 en van Adriana van Terhijen, is gedoopt te Bergen op Zoom op 4-11-1791, met als doopgetuigen Wilhelmus Proost en Adriana Proost. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 26-8-1870.

 2. Johannes Reinier Jansen, op 28-9-18601861 te Bergen op Zoom geboren en overleden te Vlissingen op 1-4-1928. Hij huwt op 14-5-1885 te Bergen op Zoom met  Cornelia van Loon, dienstbode, die omstreeks 1864 te Esschen (B) is geboren, als de dochter van Petrus van Loon en van Johanna Schellekens. Zij overlijdt te Vlissingen op 24-5-1908.  Petrus van Loon, de zoon van Joannes van Loon en van Cornelis Boeren, is op 12-1-1800 te Steenbergen gedoopt. Bij zijn doop getuigen Petrus Herckhoven en Cornelia Wijnaers.

 3. Philippus Cornelis Jansen, omstreeks 1866 te Bergen op Zoom geboren en op 16-5-1892 te Bergen op Zoom gehuwd met  Joanna van Uffelen. Joanna is omstreeks 1865 te Steenbergen geboren, als de dochter van Pieter van Uffelen en van Wilhelmina van Hertom.

 4. Cornelis Philippus Jansen. Hij is omstreeks 1873 te Berge op Zoom geboren en hij huwt op 6-8-1896 te Bergen op Zoom met  Wilhelmina de Jong. Wilhelmina is omstreeks 1872 te Bergen op Zoom geboren. Zij is de dochter van Cornelia de Jong.

 5. Mathilda Johanna Jansen, geboren te Bergen op Zoom omstreeks het jaar 1876. Op 7-1-1901 huwt Mathilda te Bergen op Zoom met  Marinus van Eekeren, die omstreeks 1879 te Bergen op Zoom is geboren. Marinus is de zoon van Cornelis Franciscus van Eekeren en van Wilhelmina Nieboer.

 Joannes Reinerus Jansen, 33 jaar, aannemer van publieke werken, zoon van Cornelis Jansen en van Elizabetha Gijzen, huwt op 4-8-1828 te Bergen op Zoom met  Joanna Catharina Mulders, 31 jaar, dochter van Petrus Mulders, 61 jaar, schoenmaker en van Joanna Catharina Stoverogh, 58 jaar, waschvrouw. Johannes Reinier Jansen overlijdt te Bergen op Zoom op 15-10-1860. De aangevers van het overlijden zijn Philippus Johannes Jansen, 28 jaar, kleermaker en Pieter Johannes Jansen, 30 jaar, timmerman, zonen van de overledene. Joanna Catharina Mulders overlijdt te Bergen op Zoom op 28-12-1879. Haar overlijden wordt aangegeven door haar zoon Philippus Johannes Jansen, 47 jaar, kleermaker en door haar schoonzoon Franciscus Slootmans, 35 jaar, koopman.

Cornelis Philippus Jansen heeft een broer:  Philippus Johannes Jansen, die op 5-8-1832 te Bergen op Zoom is geboren. Bij de geboorteaangifte door zijn vader zijn als getuigen aanwezig Philippus Bechtholt, 35 jaar, schoenmaker en Reinier de Bie, 69 jaar, landbouwer. Philippus Jansen overlijdt te Bergen op Zoom op 27-8-1892. Het overlijden wordt aangegeven door Franciscus Slootmans, 48 jaar, winkelier, zwager van de overledene en Adrianus Antonius Claessen, 55 jaar, winkelier, schoonzoon van de overledene. Op 18-9-1856 huwt Philippus Johannes Jansen, kleermaker, te Bergen op Zoom met  Carolina Scheepers, de dochter van Cornelis Scheepers en van Maria Margaretha Coenen. Carolina is te Bergen op Zoom geboren op 4-11-1828. Bij de geboorteaangifte door haar vader getuigen Matthijs Schuurbiers, 52 jaar, kleedermaker en Jacobus Koolen, 32 jaar, dagloner. Carolina Scheepers overlijdt te Bergen op Zoom op 9-5-1910, 81 jaar oud, weduwe van Philippus Johannes Jansen. Haar overlijden wordt aangegeven door Wilhelmus Johannes Philippus Jansen, 41 jaar, zonder beroep, zoon van de overledene en Adrianus Antonius Claessen, 72 jaar, zonder beroep, schoonzoon van de overledene.

 Petrus Verbiest is te Bergen op Zoom gedoopt op donderdag 10-3-1803, met als doopgetuigen Petrus de Booij en Petronilla van Tiggelen. Petrus overlijdt te Bergen op Zoom op 4-4-1880. Hij huwt op 2-10-1828 te Bergen op Zoom met  Maria Willemsen, 26 jaar, dienstbode, gedoopt te Zundert op 24-12-1801, als de dochter van Joannis Willemsen en van Joanna Deckers, 43 jaar, landbouwster, wonende te Woensdrecht. De getuigen bij het huwelijk zijn Johannes Verbiest, 36 jaar, arbeider, broeder van den comparant; Petrus Hopmans, 42 jaar, arbeider; Cornelis Mensch, 41 jaar, herbergier en Johannes Botermans, 41 jaar, arbeider. Maria Willemsen is te Bergen op Zoom overleden op 25-4-1878. Petrus Verbiest is de zoon van Daniëlis Verbiest en van Catharina van den Broek (van den Broeck), die te Nieuw Vossemeer is geboren en die op 27-10-1760 te Halsteren wordt gedoopt.  Catharina van den Broek (van den Broeck) is de dochter van Joannes van den Broeck en van Joanna Verburght. Bij haar doop getuigen Cornelis Verburght en Catharina Verburght. Catharina van de Broeck (Broek) overlijdt te Bergen op Zoom op 24-8-1828. Het huwelijk van de ouders van Petrus Verbiest wordt gesloten te Wouw op 25-9-1791, met de ondertrouw op 10-9-1791.  Daniëlis (Daniël) Verbiest, die is geboren te Oostelaar en die op 14-2-1757 te Wouw is gedoopt, is dan weduwnaar van Joanna Hoendervangers, met wie hij op 1-5-1785 te Wouw is gehuwd.  Joanna (Janna) Hoendervangers, de dochter van Jacobus Hoendervangers en van Antonia Booms, is te Steenbergen gedoopt op woensdag 2-7-1760, waarbij getuigen Joanna van Nispen en Petrus Booms. Zij overlijdt te Wouw en wordt aldaar begraven op donderdag 12-5-1791. Getuigen bij de doop van Daniëlis zijn Petrus Stock en Maria Prince. Getuigen bij het huwelijk van Daniëlis en Joanna zijn Joannes Vrints en Adrianus Mortelmans. Bij het huwelijk met Catharina van den Broek zijn de getuigen Joannes Herrijgers en Adriana Fabri. Daniëlis Verbiest is de zoon van Joannes Verbiest en van Joanna Stock. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 16-9-1836. Joannes van den Broeck en Joanna Verburght huwen te Steenbergen op 4-8-1754. Daniëlis Verbiest en Joanna (Janna) Hoendervangers krijgen een dochter:  Joanna Verbiest, die met de getuigenis van Cornelius Hoendervangers en Elizabeth Verbiest, te Wouw wordt gedoopt op dinsdag 3-5-1791.

 Johannes Franciscus Dietvorst is gedoopt te Bergen op Zoom op zondag 10-1-1796. Hierbij getuigen Mattheus Jansen en Maria Dietvorst. Hij is de zoon van Dionysius Dietvorst en van Elizabeth Disco. Zijn ouders zijn van Bergen op Zoom. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 13-3-1842. Zijn overlijden wordt aangegeven door Marijnus de Graauw, 38 jaar, winkelier en Johannes Melsen, 53 jaar, arbeider, bekenden van de overledene. Johannes Franciscus Dietvorst is op 7-5-1831 te Halsteren gehuwd met  Adriana van Ginneken, dienstbode, die is geboren te Hopmeer onder Wouw en die op dinsdag 19-4-1803 te Nispen-Essen is gedoopt. Zij is de dochter van Johannes van Ginneken en van Petronella Buijsen. Adriana overlijdt te Bergen op Zoom op 21-12-1854. De aangevers van het overlijden zijn Johannes van Eekelen, 65 jaar, landbouwer en Johannes Baptist Trimbos, 30 jaar, koffijhuishouder. 

 c. Jacobus Withagen, geboren op 10-10-1902 te Bergen op Zoom. De vader, 30 jaar, arbeider, doet aangifte, met de getuigen Hendricus Arnoldus van Tilborg, 30 jaar, arbeider en Johannes Scheepers, 27 jaar, smid. Jacobus overlijdt op 29-12-1903, te Bergen op Zoom. Aangevers van het overlijden zijn Jacobus Withagen, 31 jaar, arbeider, vader van de overledene en Johannes Withagen, 26 jaar, arbeider, oom van de overledene.

 d. Johanna Adriana Maria Withagen, geboren te Bergen op Zoom op 2-1-1904. De aangifte wordt gedaan door de vader, 31 jaar, arbeider, met als getuigen Theodorus Schuurbiers, 46 jaar, arbeider en Johannes van Overveldt, 46 jaar, arbeider.

 VIIc. Petrus Johannes Belet

Petrus zou zijn geboren op 5-5-1836 te Dinteloord of Steenbergen. Verdere gegevens zijn niet bekend.

 VIId. Cornelis Belet. 

Cornelis is geboren te Steenbergen op 9-3-1837. Zijn eigenlijke voornaam is Kornelis. Vader Willem is 38 jaar en arbeider. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Derk de Vries, 59 jaar, veldwachter en Gerrit van Aken, 39 jaar, veldwachter. Vader Willem kan niet schrijven. Kornelis overlijdt op 24-5-1837 te Steenbergen, elf weken oud. Aangever met zijn vader, die 38 jaar is en arbeider, is Frederik van Riet, 70 jaar, deurwaarder, bekende van de vader.

 VIIe. Cornelis Belet.

Op 28-3-1838 geboren te Steenbergen. Zijn eigenlijke voornaam is Kornelis. Zijn vader, oud 40 jaar, is arbeider, zijn moeder arbeidster. Getuigen bij de aangifte door zijn vader zijn Jan Clarijs, 29 jaar, metselaar en Jan Potters, 33 jaar, kleermaker. De vader en de getuige Clarijs kunnen niet schrijven. Deze zoon overlijdt te Steenbergen op 2-1-1839, negen maanden oud. De vader, 39 jaar, arbeider doet aangifte, vergezeld als getuige door Jan Gronsveld, 40 jaar, metselaar. Vader Willem kan niet schrijven.

 VIIf. Cornelis Belet

Te Steenbergen geboren op 15-5-1845. Zijn vader, 48 jaar, arbeider, doet de geboorteaangifte. Getuigen hierbij zijn Jan Frans van den Dorpel, 69 jaar, broodbakker en Jacobus Adrianus van IJzerloo, 29 jaar, schipper. Vader Willem kan niet schrijven. Op zaterdag 23-1-1847 overlijdt Kornelis te Wouw, 20 maanden oud. 

naar
boven

 VIIa. Pieter Belet.

Pieter Belet, het vijfde kind van Willem Belet en Maria Catharina Belletter, is geboren te Steenbergen op zondag 29-9-1839. Bij de aangifte door zijn vader zijn als getuigen aanwezig Abraham Anemaet, 53 jaar, particulier en Willem Frederik van Riet, 72 jaar, deurwaarder. Vader Willem is 40 jaar oud, is arbeider en kan niet schrijven. 

Pieter overlijdt te Bergen op Zoom op 4-1-1918. Aangevers van het overlijden zijn Hermanus Roels, 45 jaar, koffiehuishouder, schoonzoon van de overledene en Hendrikus Dietvorst, 39 jaar, vischhandelaar, schoonzoon van de overledene. 

Pieter Belet huwt op 2-5-1861 te Bergen op Zoom met  Adriana Bergmans. Hij is dan 21 jaar oud en van beroep respectievelijk arbeider, kermisreiziger, negociant, koopman en herbergier. Adriana is 22 jaar en arbeidster, later huisvrouw. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op 14 en 21 april 1861. Beide ouderparen zijn bij de huwelijksvoltrekking aanwezig. Getuigen bij het huwelijk zijn Adrianus Gilissen, 50 jaar, winkelier; Franciscus Schippers, 45 jaar, arbeider; Johannes Post, 31 jaar, arbeider en Thomas van Assel, 30 jaar, arbeider. De beide ouderparen, de bruid, de eerste en de vierde getuigen verklaren niet te kunnen schrijven.

Adriana Bergmans is geboren op 26-2-1839 te Bergen op Zoom, als de dochter van Petrus Bergmans, die is geboren op 21-7-1802 te Ledeacker bij Oploo, arbeider, ook kanonnier in de derde compagnie van het 6e Bataljon Artillerie Nationale Militie en die is overleden te Bergen op Zoom op 2-2-1864 en van Sophia Huberdina Huijbregts, negociante, geboren op 20-10-1813 te Oud Vossemeer, aldaar gedoopt op 22-10-1813 en te Bergen op Zoom overleden op 4-2-1889. De ouders van Sophia Huberdina Huijbregts zijn Pieter Huijbregtse, hovenier, tuinman, geboren op 27-1-1771 te Westkapelle-Binnen, aldaar gedoopt op 3-2-1771 en overleden te Bergen op Zoom op 14-6-1831 en Johanna Sandrina de Keijzer, koopvrouw.  Pieter Huijbregtse en  Johanna Sandrina de Keijzer huwen op woensdag 5-5-1813 te Oud Vossemeer. Vader Petrus Bergmans is bij de geboorte van zijn dochter 34 jaar oud en volgens de aantekening in de geboorteakte timmermansknecht. Als getuigen bij de geboorteaangifte voor Sophia zijn aanwezig Marijn van de Water, 46 jaar, kleermaker en Johannes Daems, 25 jaar, soldaat. Vader Petrus Bergmans kan niet schrijven. Bij zijn huwelijk met Johanna Sandrina de Keijzer is Pieter Huijbregtse weduwnaar van  Maria Hoechard. Johanna Sandrina de Keijzer is dan weduwe van  Adriaan de Vos. Behalve dochter Sophia Huberdina hebben Pieter Huijbregtse en Johanna Sandina de Keijzer nog zeven kinderen:

 1. Marguerite Martine Huijbregtse, geboren op vrijdag 22-10-1813 te Oud Vossemeer en aldaar overleden op woensdag 1-12-1813.

 2. Mergje Adriana Huijbregtse, te Oud Vossemeer geboren op maandag 21-8-1815 en aldaar overleden op zondag 24-12-1815.

 3. Hubregts Marinus Huijbregtse, op vrijdag 6-9-1816 te Oud Vossemeer geboren. Hij overlijdt in zijn geboorteplaats op donderdag 17-10-1816.

 4. Hubregt Marinus Huijbregtse, geboren te Oud Vossemeer op vrijdag 28-11-1617.

 5. Huibregt Huijbregtse, te Poortvliet geboren omstreeks 1818 en aldaar overleden op zaterdag 22-2-1823.

 6. Maartje Adriana Huijbregtse. Zij is geboren te Oud Vossemeer op vrijdag 14-1-1820 en zij overlijdt te Poortvliet op dinsdag 25-1-1820.

 7. Mergje Martina Huijbregtse. Deze dochter is op zondag 27-1-1822 te Poortvliet geboren.

De ouders van Pieter Huijbregtse zijn  Huijbregt Pieter Huijbregtse en  Zoetje Cornelis Hendrikse. Huijbregt Pieter Huijbregtse, dijkwerker, is omstreeks 1734 geboren te Westkapelle en hij overlijdt te Westkapelle-Binnen op zondag 6-10-1811. Zoetje Cornelis Hendrikse is omstreeks 1739 geboren en zij overlijdt te Westkapelle op 26-7-1804. De ouders van Johanna Sandrina de Keijzer, die op 19-5-1785 te Oud Vossemeer is geboren, aldaar is gedoopt op 29-5-1785 en die op 21-5-1825 te Bergen op Zoom is overleden, zijn  Willem de Keijzer en  Mergje van Herentals. Willem de Keijzer is op 2-7-1758 te Oud Vossemeer gedoopt. Hij is de zoon van Alexander de Keijser en van Johanna van de Linde. Willem overlijdt te Oud Vossemeer op 12-1-1797 en hij wordt aldaar begraven op 14-1-1797. Mergje van Herentals, de dochter van Michiel (Machiel) van Herenthals, geboren te Oud Vossemeer en op 4-1-1754 begraven te Oud Vossemeer en van Leuntje Labans, is te Oud Vossemeer gedoopt op 12-3-1752. Zij overlijdt te Oud Vossemeer op 16-3-1807. Michiel van Herenthals en Leuntje Labans huwen te St. Maartensdijk op 13-6-1741. Leuntje is dan weduwe van Jan Roelofs, de weduwnaar van Cornelia Janssen van Bilsen, met wie zij op 26-9-1739, met de ondertrouw op 14-7-1739, te St. Maartensdijk was gehuwd. Behalve dochter Johanna Sandrina hebben Willem de Keijzer en Margje van Herentals nog vier kinderen:

 a. Martina de Keijzer, geboren te Oud Vossemeer omstreeks 1789 en aldaar overleden op dinsdag 9-12-1851. Op donderdag 30-4-1812 huwt Martina de Keijzer, dienstbode, arbeidster, te Oud Vossemeer met  Nicolaas Last, de zoon van Jacob Last en van Josina de Kwant (Quant). Nicolaas Last, dagloner, is omstreeks 1780 te Oud Vossemeer geboren en hij overlijdt aldaar op zondag 23-1-1820.

 b. Anna Willemina de Keijzer, arbeidster, die is geboren in 1792. Zij overlijdt te Oud Vossemeer op woensdag 12-1-1848. Op zaterdag 5-5-1813 huwt zij te Oud Vossemeer met  Jan Aarnoudse, arbeider, de zoon van Bastiaan Aarnoudse, geboren te Oud Vossemeer en van Tona van Poortvliet, die geboortig is van Poortvliet. Jan Aarnoudse is omstreeks 1784 te Poortvliet geboren en hij overlijdt te Oud Vossemeer op zaterdag 2-5-1846. Bastiaan Aarnoudse en Tona van Poortvliet huwen te Poortvliet op 22-2-1783, met de ondertrouw op 7-2-1783. Tona is dan weduwe van Pieter Baareman.

 c. Margtje de Keijzer, arbeidster. Zij is omstreeks 1795 te Oud Vossemeer geboren en zij overlijdt aldaar op woensdag 20-12-1826.

 d. Willem Sander de Keijzer, kleermaker, geboren omstreeks 1797 en overleden te Oud Vossemeer.op dinsdag 17-9-1833. Op zaterdag 1-5-1830 huwt Willem Sander de Keijzer te Oud Vossemeer met  Johanna Monseure (Messeure), arbeidster, dienstmeid, die omstreeks 1798 te St. Philipsland is geboren en die op dinsdag 1-5-1849 te Oud Vossemeer overlijdt. Johanna is de dochter van Willem Messeure en van Adriana van der Heide. Na het overlijden van Willem Sander de Keijzer huwt Johanna Messeure op zaterdag 9-7-1836 te Oud Vossemeer met  Marinus Lindhout, kleermaker, de zoon van Jacob Marinus Lindhout en van Tona de Graaf. Marinus is omstreeks 1783 te Oud Vossemeer geboren en hij overlijdt aldaar op dinsdag 11-5-1852. Bij zijn huwelijk met Johanna Messeure is Marinus Lindhout weduwnaar van  Eva Willemina Slootmaker, die omstreeks 1790 te Tholen is geboren, als de dochter van Pieter Slootmaker en van Jozina Deurloo.

Adriana Bergmans overlijdt te Bergen op Zoom, op 14-1-1909. Aangevers van het overlijden zijn Augustinus Fukker, 40 jaar, timmerman, schoonzoon van de overledene en Everhardus Weijdt, 42 jaar, koopman. Adriana is de zuster van Christianus Bergmans, die gehuwd is met Elisabeth Belet.  

Ten aanzien van het beroep van herbergier dat Pieter Belet uitoefende, hebben wij in het boek "Café- en Bar Onderzoek van Bergen op Zoom, 1900 t/m 1999, Drankwetvergunningen" , geschreven door Henk Franken, het volgende gevonden:

"Bierhuis. (Voorheen Wijk M, nr. 383).  

Bij het in werking treden van de nieuwe drankwet in 1905, wordt er op 27 oktober van dat jaar een drankwet verlof uitgereikt aan Pieter Belet. Hij zat er toen al in, alleen is het niet bekend vanaf wanneer. In zijn verlof uit 1905 wordt dan het volgende vermeld: "Beroep; bierhuishouder. Een lokaal aan de Koepelstraat". In datzelfde jaar wordt hem door B & W een logementvergunning geweigerd. In 1909 neemt zijn schoonzoon Augustinus Fukker de zaak van hem over. Deze was van beroep timmerman en hij krijgt zijn eigen drankwet verlof op 9 april van dat jaar. Op 12 april 1912 wordt dit verlof door B & W ingetrokken, waarna zijn schoonvader het weer tijdelijk overneemt. Waarom zijn verlof werd ingetrokken is niet duidelijk. Het nieuwe verlof van Pieter Belet gaat dan in per 24 mei 1912. Als eind 1917 of begin 1918 (n.b dit is op 4 januari 1918; Joop Belet) P. Belet komt te overlijden wordt er weer een verlof uitgeschreven op naam van Augustinus. Op 8 juni 1928 dient hij een verzoek in voor een tapvergunning, maar omdat het maximum aantal vergunning reeds vergeven is wordt dit op 15 juni 1928 afgewezen. Uit dit verzoek blijkt wel dat het vloeroppervlak van dit pand toen 42,11 m2 was. Na dit wordt de tapvergunning van Adrianus Verhoeven overgeschreven van de Antwerpsestraatweg nr. 89 (oud adres Wijk K, nr. 325) naar hier en deze is dan hier geldig per 1 mei 1928. Deze tapvergunning staat echter niet lang op dit pand, want op 30 april 1929 wordt de tapvergunning van Jan van Wijk van de Wouwseweg nr. 120 overgeschreven naar hier. In beide gevallen blijft Augustinus Fukker als zetkastelein hier zitten. Op 26 april 1932 wordt deze tapvergunning van Jan van Wijk dan op zijn beurt overgeschreven op naam van Augustinus, dit na een verzoek uit maart van dat jaar met de mededeling dat Augustinus al van voor 1931 de vervanger was van Johannes van Wijk. In feite was dit dus al heel veel eerder. In november 1934 vindt er een verbouwing plaats in het pand, waardoor het vloeroppervlak vergroot werd naar 64,41 m2. Dit wordt dan daarna ook op zijn vergunning gewijzigd. Op 16 mei van het jaar daarop komt hier ook nog eens een benedenachterlokaliteit bij met een vloeroppervlak van 22,50 m2. Deze vergunning blijft lang op naam van Augustinus staan. Tot en met 21 april 1953 namelijk, want op deze datum wordt hij overgeschreven op naam van Adriana Petronella Fukker. Of dit zijn dochter of misschien zijn weduwe is, wordt niet duidelijk (n.b. dit is zijn dochter; Joop Belet). Wel dat deze persoon op 24 januari 1898 geboren werd. Zij blijft deze tapvergunning minstens tot 1969 houden, ook al die tijd op dit adres. Na 1969 zijn er geen gegevens meer beschikbaar". 

De tien kinderen uit het huwelijk van Pieter Belet en Adriana Bergmans zijn:

1. Sophia Huiberdina Belet (zie VIIa1); 2. Martina Philomena Belet (zie VIIa2); 3. Wilhelmus Petrus Belet (zie VIIIb); 4. Maria Catharina Belet (zie VIIa3); 5. Sophia Huiberdina Jacoba Belet (zie VIIa4); 6. Sophia Huiberdina Belet (zie VIIa5); 7. Elisabeth Catharina Belet (zie VIIa6); 8. Eduardus Belet (zie VIIIc); 9. Cornelia Rosina Belet(zie VIIa7); 10. Johannes Belet (zie VIIIa).

 VIIa1. Sophia Huiberdina Belet

Zij is geboren te Bergen op Zoom op 14-8-1862. Getuigen bij de aangifte zijn Petrus Cornelis Willemsen en Johannes Henricus Janssen. Sophia overlijdt op 10-2-1865 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de overlijdensaangifte zijn Philippus Stolwerk en Christiaan Bergmans.

 VIIa2. Martina Philomena Belet

Geboren te Bergen op Zoom, op 22-9-1864. Getuigen bij de aangifte door Maria Cornelia Deschamps, vroedvrouw, zijn Eduard Bergmans en Leonard Koebergen. Martina overlijdt te Bergen op Zoom, op 27-2-1865. Getuige bij de aangifte van het overlijden is Adrianus Gilissen.

 VIIa3. Maria Catharina Belet

Maria wordt op 8-3-1868 te Bergen op Zoom geboren. Getuigen bij de geboorteaangifte op 9-3-1868 zijn Franciscus Groenendijk en Christianus Bergmans. Maria overlijdt op 9-3-1936 te Bergen op Zoom, 58 jaar oud, echtgenote van Augustinus Fukker. Getuige bij de overlijdensaangifte is Johannes Sio, 55 jaar, schoenmaker. Maria Catharina Belet huwt te Bergen op Zoom op 3-5-1897 met  Augustinus Fukker, timmerman. Deze laatste is te Bergen op Zoom geboren op 3-12-1868. Hij is de zoon van Henricus Fukker en van Petronilla Claas. In de geboorteakte van Augustinus wordt vermeld dat de aangeefster is Maria Cornelia Deschamps, 45 jaar, vroedvrouw, met als getuigen Adrianus Bogers, 31 jaar, herbergier en Leonard Koebergen, 56 jaar, weesvader. Getuigen bij het huwelijk van Maria en Tinus zijn Wilhelmus Jacobus Fukker, 35 jaar, timmerman, wonende te Rotterdam, broer van de bruidegom; Hermanus Roels, 24 jaar, koopman, zwager van de bruid; Eduard Bergmans, 55 jaar, koopman, oom van de bruid en Franciscus Johannes Groenendijk, 56 jaar, koopman, oom van de bruid. 

 Henricus Fukker is op 27-5-1834 te Bergen op Zoom geboren, als de zoon van Wilhelmus Fukker en van Maria Adriana Overhof. Zijn vader, 37 jaar, timmerman, doet de aangifte. Daarbij zijn de getuigen Dionisius Feijen, 42 jaar, slijper en Adrianus Soeters, 49 jaar, koopman. Getuige Soeters kan niet schrijven. Henricus overlijdt te Bergen op Zoom op 15-1-1920. Op 5-5-1859 huwt hij te Bergen op Zoom met  Petronilla Claes, dienstbode, die op 30-1-1830 te Steenbergen is geboren en die de dochter is van Jakob Claas en van Anna Klugt. Getuigen bij het huwelijk zijn Antonius Overhoff, 52 jaar, tabakskerver, oom van de bruidegom; Lambertus Overhoff, 41 jaar, mandenmaker, oom van de bruidegom; Johannes Soeters, 42 jaar, metselaar, oom van de bruidegom en Johannes Clarijs, 34 jaar, wagenmaker. De ouders van de bruidegom zijn bij de plechtigheid aanwezig, de ouders van de bruid zijn reeds overleden. De moeder van de bruidegom kan niet schrijven. Petronilla Claas overlijdt te Bergen op Zoom op 24-1-1911. Het overlijden wordt aangegeven door Henricus Fukker, 75 jaar, timmerman, echtgenoot en Petrus Dietvorst, 40 jaar, werkman. 

 Jakob Claas is omstreeks 1785 geboren te Eeckeren in België, als de zoon van Giljam Claas en van Joanna Verbanen. Hij overlijdt op 8-5-1837 te Steenbergen, 52 jaar oud, van beroep houtzager, weduwnaar van Anna Klugt. Aangevers van het overlijden zijn Willem Claas, 26 jaar, houtzager, zoon van de overledene en Jan Frans van den Dorpel, 61 jaar, broodbakker, bekende van de familie.  Anna Klugt is gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 22-9-1786, als de dochter van Cornelis Klugt, die is geboren te Vlaardingen en van Cornelia Meijvis, die afkomstig is van Teteringen-Prinsenbeek. Doopgetuigen zijn Joannes Christianus Klugt en Elisabeth Klugt. Anna overlijdt op 24-11-1831 te Steenbergen, 45 jaar oud en echtgenoote van de aangever Jacob Claas, 47 jaar, houtzager. Getuige bij de overlijdensaangifte is Jacob van Mechelen, 55 jaar, wagenmaker, bekende van de overledene. 

 Wilhelmus Fukker is gedoopt te Bergen op Zoom op woensdag 27-1-1802, met als doopgetuigen Cornelius de Bruijn en Adriana de Bruijn. Hierbij is aangetekend dat hij in 1861 is gestorven en dat zijn ouders afkomstig zijn uit Bergen op Zoom. Wilhelmus is de zoon van Franciscus Fukker, kleedermaker, geboren in 1766 en van Cornelia de Bruijn. Wilhelmus overlijdt te Bergen op Zoom op 11-6-1861. De aangevers van het overlijden zijn Martinus Fukken, 25 jaar, mandenmaker, zoon van de overledene en Lambertus Overhoff, 43 jaar, mandenmaker, zwager vsn de overledene. Op 4-8-1828 huwt Wilhelmus Fukker te Bergen op Zoom met  Maria Adriana Overhof, de dochter van Hendrikus Overhof en van Catharina Petronella Boogaars. Maria Adriana Overhof is te Bergen op Zoom gedoopt op dinsdag 29-3-1803, waarbij als getuigen aanwezig zijn Matthaeus Overhof en Maria Adriana Overhof. Getuigen bij het huwelijk zijn Petrus Schuurbiers, 28 jaar, hovenier; Johannes Henricus Wijkbergen, 37 jaar, oude kleederkooper; Petrus Kalf, 25 jaar, schoenmaker en Adrianus Soeters, 43 jaar, gegageerd militair. Maria Adriana Overhof overlijdt te Bergen op Zoom op 2-3-1885, 81 jaar oud, weduwe van Wilhelmus Fukker. De aangevers van het overlijden zijn Henricus Fukken, 49 jaar, timmerman, zoon van de overledene en Lambertus Overhof, 69 jaar, mandenmaker, broeder van de overledene.

Hendrikus Overhoff (zie hieronder bij 13) is de zoon van  Arnoldus Overhoff, gedoopt te Maastricht op 3-7-1739 en van  Maria Catharina Hameleer (Hamelaar, Hamelaer), die op 1-12-1735 te Maastricht is gedoopt. Arnold Overhoff is de zoon van Johannes Adolphe (Hans) Overhof en van Margaretha Aleps. Maria Catharina Hameleer is de dochter van Joannis (Joannes) Hameleer (Hamelaers) en van Barbara Dre(e)sens. Arnold Overhoff en Maria Catharina Hameleer huwen te Maastricht op 15-8-1756. De getuigen bij het huwelijk zijn Martijnus Kleijn, Maria Janna Hameleer en Christina Sent.  Johannes Adolphe (Hans) Overhof, dragonder, de zoon van Hamman Also Johan Uberhoff (Oberhoff) en van Catharina ?, is omstreeks 1685 te Umminghausen (BRD) geboren. Omstreeks 1715 huwt hij met  Margaretha Aleps, die te Oudenaerde is geboren en die op 4-1-1783 de Maastricht overlijdt.  Joannis (Joannes) Hameleer (Hamelaers), de zoon van Guillaume Hamelaers en van Aleida Alder (Halder), is gedoopt te Maastricht in de St. Catharinaparochie op 26-9-1712. Bij de doop zijn de getuigen Laurentius Franssen en Anna Elizabeth Breuls.  Barbara Dre(e)sens, de dochter van Lambertus Dre(e)sens en van Helena Frederix, is te Maastricht in de St, Jacobparochie gedoopt op 21-3-1715. Bij haar doop getuigen Petrus Meijssen en Catharina Frederix. Joannis Hameleer en Barbara Dreesens huwen te Maastricht in de parochie St. Catharina op 17-1-1735. De getuigen bij het huwelijk zijn Renerus Olislaegers, Maria Olislaegers en Maria Franssen.  Hamman Also Johan Uberhoff (Oberhoff), de zoon van Hamman Zum Obernhove Oberhof, is omstreeks 1654 te Umminghausen (BRD) geboren en hij overlijdt en wordt begraven te Remlingrade (BRD) op 15-2-1724. Zijn echtgenote Catharina, is omstreeks 1652 geboren en zij overlijdt op 4-4-1714 te Freudenberg (Radevormwald (BRD).  Hamman Zum Obernhove Oberhof is omstreeks 1620 te Remlingrade (BRD) geboren. Hendrikus Overhoff heeft dertien broers en twee zusters:

 1. Lambert Overhoff, gedoopt te Maastricht op 11-7-1757.

 2. Michael Wilhelm Overhoff, op 29-9-1758 te Maastricht gedoopt.

 3. Wilhelm Overhoff, te Maastricht gedoopt op 23-6-1760 en aldaar overleden op 1-7-1760.

 4. Henricus Overhofs, gedoopt te Maastricht op 1-10-1761.

 5. Maria Helena Overhoff, op 22-9-1762 te Maastricht gedoopt.

 6. Henricus Overhoff, gedoopt op 22-4-1764 te Maastricht.

 7. Petrus Overhoff. Hij is op 16-2-1765 te Maastricht gedoopt en is gehuwd met  Anna Maria Kraenen.

 8. Matthias Overhoff, te Maastricht gedoopt op 6-3-1767.

 9. Arnold Overhoff, op 17-3-1769 te Maastricht gedoopt en op 1-2-1772 aldaar overleden.

 10. Wilhelm Overhoff, te Maastricht gedoopt op 26-4-1771 en aldaar op 11-5-1771 overleden.

 11. Johan Overhoff, gedoopt te Maastricht op 29-3-1772.

 12. Caspar Johan Overhoff, op 5-1-1773 te Maastricht gedoopt.

 13. Hendrikus Overhoff, te Maastricht gedoop op 21-7-1776. De doopgetuigen zijn Henricus Nike en Maria Bruijnen. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 18-12-1857. De aangevers van zijn overlijden zijn Lambertus Overhoff, 39 jaar, mandenmaker, zoon van de overledene en Johannes Soeters, 41 jaar, metselaar. Op 9-5-1802 huwt Hendrikus Overhoff, kleedermaker, commies van de Octrooi Municipal, te Bergen op Zoom met  Catharina Petronella Bogaars, de dochter van Franciscus Bogaars, geboortig van Antwerpen en van Adriana Janssen, die afkomstig is van Veere. Catharina Bogaars is op 12-11-1782 gedoopt te Bergen op Zoom, met als getuigen Andreas van der Mast en Petronilla Metzels. Zij overlijdt in haar geboortestad op 19-3-1860. Behalve hun dochter Maria Adriana (zie hierboven) hebben Hendrolis Overhoff en Catharina Bogaars nog een dochter:  Dorothea Overhoff, die is geboren te Bergen op Zoom op 20-3-1821. De geboorte is aangegeven door de vader, 49 jaar, ontvanger van Stadsbelasting, waarbij getuigen Andreas Boenders, 60 jaar, koopman en Jacob Kirchner, 56 jaar, winkelier. Dorothea overlijdt te Bergen op Zoom op 12-12-1886. Johannes Soeters, 70 jaar, arbeider, echtgenoot van de overledene en Johannes Henricus Demmers, 23 jaar, timmerman doen aangifte van haar overlijden. Johannes Soeters kan niet schrijven. Dorothea Overhoff, arbeidster, huwt op 11-5-1843 te Bergen op Zoom met  Johannes Soeters, arbeider, metselaar, de zoon van Adrianus Soeters, arbeider, oudijzerwinkelier en van Maria Elisabeth Korebrits. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 23 en 30-4-1843. Getuigen bij het huwelijk zijn Antonius Overhoff, 36 jaar, arbeider, broeder der echtgenoote; Wilhelmus Fukken, 41 jaar, timmerman, zwager van den echtgenoot; Petrus van Kaam, 42 jaar, bierbrouwersknecht en Antonius Mannie, 63 jaar, hovenier. De echtgenooten, de vader en moeder van den echtgenoot, de moeder der echtgenoote en Antonius Mannie kunnen niet schrijven. Johannes Soeters is te Bergen op Zoom geboren op 11-10-1816. De vader, 30 jaar, gegageerd soldaat, doet de geboorteaangifte. Daarbij getuigen Hendrik Wijkbergen, 24 jaar, kleermaker en Johannes Herman, 30 jaar, schoenmaker. De vader en Johannes Herman kunnen niet schrijven. Johannes overlijdt te Bergen op Zoom op 18-1-1892. Zijn overlijden is aangegeven door Adrianus Cornelis Soeters, 47 jaar, arbeider, zoon van de overledene en Henricus Overhoff, 44 jaar, mandenmaker.  Adrianus Soeters, de zoon van Franciscus Soeters, geboortig van Werchter (Wegter) en van Catharina Staelemans, is, met als getuigen Anna Coopmans, op 12-3-1785 te Bergen op Zoom gedoopt. Hij overlijdt aldaar op 5-12-1868. Adrianus Soeters huwt op 15-8-1813 te Bergen op Zoom met  Maria Elisabeth Korebrits, de dochter van Henricus Korebrits en van Maria Stalmans. Maria Korebrits is gedoopt te Breda op 26-11-1787. Bij haar doop getuigen Joannes Soeters en Maria Elisabeth Vrijstad. Maria overlijdt te Bergen op Zoom op 30-10-1864.

 14. Anton (Antonie) Overhoff, gedoopt te Maastricht op 17-3-1779. Hij is gehuwd met  Francina van Houte, die op 17-5-1779 te Goes is geboren.

 15. Maria Overhoff, op 5-9-1781 te Maastricht gedoopt en aldaar overleden op 23-5-1783.

De negen kinderen in het huwelijk van Augustinus Fukker en Maria Catharina Belet zijn:

 a. Adriana Petronella Fukker, geboren te Bergen op Zoom op 24-1-1898. De vader, 29 jaar, timmerman, doet aangifte, met de getuigen Pieter Belet, 58 jaar, herbergier en Antonius Andriessen, 46 jaar, arbeider. Getuige Andriessen kan niet schrijven. Op maandag 8-8-1921 huwt Adriana te Bergen op Zoom met  Johannes Jacobus van Tilborg, die op 1-5-1898 te Bergen op Zoom is geboren, als de zoon van Hendricus Arnoldus van Tilborg, die omstreeks 1873 is geboren en van Elisabeth Hendrica Noordhuizen. De getuigen bij de aangifte van de geboorte zijn Johannes Franciscus Noordhuizen en Petrus van Gaans.

 b. Pieternella Elisabeth Fukker, geboren op 30-1-1900 te Bergen op Zoom. De aangifte wordt gedaan door de vader, 31 jaar, timmerman, met de getuigen Pieter Belet, 60 jaar, herbergier en Hermanus Roels, 27 jaar, koopman. Pieternella overlijdt te Bergen op Zoom op 25-2-1900. Aangifte van het overlijden wordt gedaan door de vader, 31 jaar, timmerman, met als getuige Henricus Overhoff, 53 jaar, mandenmaker. 

 c. Hendricus Petrus Fukker, geboren te Bergen op Zoom op 25-11-1900. Vader Augustinus, 31 jaar, timmerman, doet aangifte, met als getuigen Pieter Belet, 61 jaar, herbergier en Hendricus Fukker, 66 jaar, timmerman. Deze zoon overlijdt te Bergen op Zoom op 8-12-1900. De overlijdensaangifte wordt gedaan door de vader, 32 jaar, timmerman, met als getuige Jacobus Theodorus Overhoff, 23 jaar, mandenmaker.

 d. Pieternella Elisabeth Fukker, geboren op 7-10-1901 te Bergen op Zoom. De vader, 32 jaar, timmerman, doet de aangifte, met de getuigen Petrus Belet, 62 jaar, herbergier en Cornelis Touw, 46 jaar, schoenmaker. Pieternella overlijdt te Bergen op Zoom op 8-9-1902. De overlijdensaangifte wordt gedaan door de vader, 33 jaar, timmerman, samen met Pieter Belet, 63 jaar, herbergier, grootvader van de overledene. 

 e. Elisabeth Petronella Fukker, geboren te Bergen op Zoom op 9-11-1903. Haar vader, 34 jaar, timmerman, doet de aangifte, met de getuigen Petrus Belet, 64 jaar, herbergier en Petrus van den Boom, 24 jaar, arbeider. Elisabeth huwt op 7-8-1930 te Bergen op Zoom met  Jacobus Johannes Marinus Dekkers, kleermaker. Jacobus is geboren op 14-3-1900 te Bergen op Zoom. Hij is de zoon van Adrianus Petrus Dekkers en van Adriana Christina Meerbach. De geboorteaangifte wordt gedaan door de vader, 29 jaar, koster, met de getuigen Carolus Meerbach, 66 jaar, winkelier en Fredericus Beuken, 38 jaar, smid. De huwelijksafkondiging wordt gedaan op zaterdag 19-7-1930. Getuigen bij het huwelijk zijn Lambertus Bruijs, 27 jaar, slager, schoonbroer der bruidegom en Adriana Petronella Fukker, 32 jaar, zonder beroep, zuster der bruid. De ouders der bruid zijn bij de huwelijksvoltrekking aanwezig. 

 Adrianus Petrus Dekkers is geboren te Bergen op Zoom op 29-6-1870. Zijn vader, Marinus Dekkers, geboren in 1842, 28 jaar, herbergier, doet de geboorteaangifte. Getuigen daarbij zijn Desiderius Melsen, 45 jaar, zadelmaker en Adrianus van Mechelen, 52 jaar, winkelier. De moeder van Adrianus Petrus is Adriana Groffen. Op 26-10-1896 huwt Adrianus Petrus Dekkers te Bergen op Zoom met  Adriana Christina Meerbach, naaister, de dochter van Karel Meerbach, gruttersknecht, winkelier en van Wilhelmina Hendrina Knoet. Getuigen bij het huwelijk zijn Jacobus Antonius Dekkers, 38 jaar, landbouwer, wonende te Wouw, broeder van den bruidegom; Frederik Beuken, 34 jaar, smid, zwager van den bruidegom; Alphonsus Wilhelmus de Groot, 33 jaar, houtdraaier, zwager van den bruidegom en Cornelis Marinus Meerbach, 25 jaar, broodbakker, broeder van den bruid. De afkondigingen zijn gedaan op zondag 11 en 18-10-1896. Beide ouderparen zijn bij de huwelijksplechtigheid aanwezig. Adriana Christina Meerbach is geboren te Bergen op Zoom op 22-2-1869. De geboorte wordt aangegeven door de vader, 33 jaar, gruttersknecht, met als getuigen Cornelis Ludovicus Knoet, 64 jaar, boekbinder en Christianus Knoet, 38 jaar, schoenmaker.

 Karel Meerbach is te Bergen op Zoom geboren op zaterdag 30-8-1834. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Henricus de Kort en Johannes Gillard. De ouders van Karel Meerbach zijn Christianus Meerbach, arbeider, geboren omstreeks 1790 en Johanna Kiel, arbeidster. Karel Meerbach overlijdt te Bergen op Zoom op 19-5-1924.  Wilhelmina Hendrina Knoet, de dochter van Cornelis Ludovicus Knoet, hoedenmakersknecht, boekbinder en van Adriana Hendrina Schrier, is op dinsdag 3-4-1838 te Bergen op Zoom geboren.Bij de geboorteaangifte zijn de getuigen Daniël Marijn Blaeser en Carolus Palmars. Wilhelmina Hendrina Knoet is op 6-1-1924 te Bergen op Zoom overleden.

 f. Theodora Cornelia Fukker, geboren te Bergen op Zoom op 23-9-1905. Bij afwezigheid van de vader, kermisreiziger, wordt de aangifte gedaan door Maria Muns, verloskundige, met de getuigen Pieter Belet, 66 jaar, herbergier en Johannes Herijgers, 38 jaar, kuiper. Theodora overlijdt op 19-9-1906 te Bergen op Zoom. De aangever van het overlijden is grootvader Pieter Belet, 66 jaar, herbergier, met als getuige Henricus Overhoff, 59 jaar, mandenmaker. 

 g. Cornelia Theodora Fukker, geboren op 12-1-1907 te Bergen op Zoom. De geboorte wordt aangegeven door de vader, 38 jaar, koopman, met als getuigen bij de aangifte Franciscus Johannes van der Leeuw, 44 jaar, koopman en Hermanus Roels, 34 jaar, koopman. Op 23-7-1931 huwt Cornelia te Bergen op Zoom met  Josephus Johannes Vennix, electricien. Josephus is geboren te Bergen op Zoom op 14-6-1907 en is de zoon van Petrus Jacobus Vennix en van Johanna Maria Alberta Kuijper. De geboorteaangifte wordt gedaan door de vader, 28 jaar, schoenmaker, met als getuigen Pieter Joseph Vennix, 72 jaar, schoenmaker en Willem George Frederik Kuijper,  59 jaar, smid. De huwelijksafkondiging is gedaan op zaterdag 4-7-1931 te Bergen op Zoom en te Breda, waar de bruidegom dan woont. De beide ouderparen zijn bij de huwelijksvoltrekking aanwezig, evenals de getuigen Johannes Gijzen, 59 jaar, banketbakker, oom van de bruidegom en Jacobus Johannes Dekkers, 31 jaar, kleermaker, zwager van de bruid.

 Petrus Jacobus Vennix is geboren te Bergen op Zoom op 25-3-1879. Hij is de zoon van Pieter Joseph Vennix, schoenmaker, geboren te Steenbergen op 5-2-1836 en te Bergen op Zoom overleden op 5-1-1908 en van Elisabeth Cornelissen. De geboorte wordt aangegeven door de vader, 43 jaar, schoenmaker, met als getuigen Johannes van den Boom, 43 jaar, arbeider en Boudewijn Smulders, 65 jaar, gemeente ambtenaar. Op 3-8-1903 huwt Petrus Jacobus Vennix te Bergen op Zoom met  Johanna Maria Alberta Kuijper, de dochter van Willem George Frederik Kuijper, smid, geboren op 13-2-1848 te Bergen op Zoom en van Barta Christina van Unen, die op 21-2-1849 te Leeuwarden is geboren en die op 24-5-1910 te Bergen op Zoom overlijdt. Getuigen bij het huwelijk zijn Franciscus Jacobus Vennix, 37 jaar, kleermaker, wonende te Steenbergen, broeder van den bruidegom; Martinus Josephus Vennix, 26 jaar, smid, broeder van den bruidegom; Johannes Gijzen, 31 jaar, koekbakker, zwager van den bruidegom en Adrianus Havermans, 31 jaar, metselaar, zwager van den bruidegom. De afkondigingen zijn gedaan op zondag 19 en 26-7-1903. Beide ouderparen zijn bij de plechtigheid aanwezig. Johanna Maria Alberta Kuijper is geboren te Bergen op Zoom op 23-7-1880. Haar vader, 33 jaar, smid, doet de aangifte. Getuigen hierbij zijn Ludovicus Johannes Jordans, 40 jaar, arbeider en Johannes Jacobus van Giels, 28 jaar, koperslager.

 h. Johanna Petronella Fukker, geboren te Bergen op Zoom op 17-11-1908. De geboorte wordt aangegeven door haar vader, 39 jaar, koopman, met de getuigen Adrianus Stadhouders, 73 jaar, herbergier en Hermanus Roels, 36 jaar, koopman. Johanna huwt te Bergen op Zoom op 14-6-1937 met  Antonius Josephus (Toon) Koolen, van beroep kapper. Antonius is geboren te Bergen op Zoom op 4-9-1909. Hij is de zoon van Cornelis Johannes Franciscus Koolen, smid, kachellakker, geboren op 11-7-1881 te Ossendrecht en van Maria Barbara Eijsermans, die op 22-4-1882 te Wouw is geboren. Aangifte van de geboorte van Antonius Josephus Koolen wordt gedaan door de vader, 28 jaar, smid, met de getuigen Petrus Paulus Oors, 31 jaar, werkman en Adrianus Martinus Becht, 25 jaar, smid. De getuigen bij het huwelijk zijn Jacobus Johannes Marinus Dekkers, 37 jaar, kleermaker, zwager van de bruid en Franciscus Petrus Antonius Koolen, 30 jaar, kachelsmid, broer van de bruidegom. De ouders van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig; de moeder van de bruid is reeds overleden. Antonius Josephus Koolen overlijdt te Bergen op Zoom in het jaar 1981. Johanna Petronella Fukker overlijdt te Bergen op Zoom op 3-4-2003. Cornelis Johannes Franciscus Koolen overlijdt te Bergen op Zoom op 28-3-1950. Maria Barbara Eijsermans is te Bergen op Zoom overleden op 20-1-1967.

 Cornelis Johannes Franciscus Koolen is de zoon van Petrus Franciscus Koolen, landbouwer, geboren omstreeks 1850 en van Joanna Adriana van den Bosch.  Maria Barbara Eijsermans is de dochter van  Anthonius Eijsermans, kleermaker, die op zaterdag 28-1-1837 te Wouw is geboren, als de zoon van  Gerardus Eijsermans, schoenmaker, gedoopt op zondag 28-12-1794 te Roosendaal, met als doopgetuigen Maria Meijers voor Gerardo Meijers en Maria Huijsmans, overleden te Wouw op dinsdag 5-1-1869 en van  Jacoba van den Bergh, arbeidster, die op woensdag 12-10-1795 is geboren te Vroenhout, die op dezelfde dag te Wouw is gedoopt, met als getuigen Joannes van Aert en Adriana de Wael namens Maria Meneelen en die op maandag 15-9-1879 te Roosendaal en Nispen is overleden. De moeder van Maria Barbara Eijsermans is  Adriana Cornelia Ribbens, die op vrijdag 9-4-1841 te Wouw is geboren, als de dochter van Guillelmus Ribbens, schoenmaker, schoenlapper, nachtwaker en van Barbara van Meir (van Meer). Anthonius Eijsermans en Adriana Cornelia Ribbens huwen te Wouw op 10-9-1869. Gerardus Eijsermans en Jacoba van den Bergh huwen te Wouw op zaterdag 29-4-1826. Gerardus Eijsermans is de zoon van Joannes Eijsermans en van Joanna Meijers. Jacoba van den Bergh is de dochter van Arnoldus van den Bergh, geboren te Vroenhout en van Adriana van Aert (van Haard), die eveneens te Vroenhout is geboren. Arnolus van den Bergh en Adriana van Aert huwen te Wouw op zondag 16-5-1790. Hierbij getuigen Joannes Herreijgens en Adriana Fabri. Anthonius Eijdermans overlijdt te Bergen op Zoom op 30-12-1922. De aangevers van het overlijden \zijn Gerardus Eijsermans, 43 jaar, kantoorbediende, zoon van de overledene en Petrus Marinus Crusio, 40 jaar, brievenbesteller. Adriana Cornelia Ribbens is te Bergen op Zoom overleden op 10-12-1929. Haar overlijden is aangegeven door Gerardus Eijsermans, 50 jaar, kantoorknecht, zoon van de overledene en Adrianus Bartholomeus Buijs, 49 jaar, kantoorknecht.

 Petrus Franciscus Koolen, tramconducteur, bierhuishouder, de zoon van Johannes Franciscus Koolen, landbouwer en van Helena Carolina Koolen, landbouwster, is op 12-5-1850 in het gehucht Borgvliet, Wijk K nummer 4, te Bergen op Zoom geboren. Bij de geboorteaangifte getuigen Johannes Franciscus Meeus en Jacob Hibbel. Hij overlijdt te Bergen op Zoom omstreeks 1907.  Joanna Adriana van den Bosch, pensionhoudster, is te Bergen op Zoom geboren op 12-1-1855. Petrus Franciscus Koolen heeft zeven broers en zusters:

 a. Susanna Koolen, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 18-8-1832. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Arnoldus Elst en Cornelis Lemmers. Susanna Koolen overlijdt op 8-1-1898 te Bergen op Zoom. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door Johannes Cornelis Roedelof, 41 jaar, kleermaker, schoonzoon van de overledene en Cornelis Robbe, 60 jaar, herbergier. Susanna is gehuwd met  Gerardus Vennix, winkelier, die is geboren op zondag 15-3-1829 te Bergen op Zoom. Bij de geboorteaangifte getuigen Hubertus Spoormans en Renier de Bie. Hij overlijdt in zijn geboorteplaats op 4-10-1858. De aangevers van het overlijden zijn Petrus Johannes Vennix, 64 jaar, leerlooier, vader van de overledene en Johannes Franciscus Koolen, 64 jaar, landbouwer, schoonvader van de overledene. Gerardus Vennix is de zoon van Petrus Johannes Vennix, leerlooier en van Anna Cornelia van Loon.  Petrus Johannes Vennix, de zoon van Adrianus Vennix, geboren te Huijbergen en van Cornelia Eskes, geboren te Zuidgeest, is te Bergen op Zoom gedoopt op 16-6-1794. Bij deze doop getuigen Petrus Vennix en Digna Eskes. Petrus Johannes Vennix overlijdt te Bergen op Zoom op 2-10-1861. Zijn overlijden wordt aangegeven door Cornelis Vennix, 52 jaar, winkelier, broeder van de overledene en Bernardus de Graauw, 59 jaar, herbergier, zwager van de overledene.

 b. Maria Catharina Koolen, te Bergen op Zoom geboren op donderdag 5-12-1833. Bij de geboorteaangifte getuigen Franciscus Heukeshoven, 64 jaar, koster en Jakob Laurens La Fontijn, 31 jaar, geëmployeerde bij de stedelijke regering.

 c. Johannes Cornelis Franciscus Koolen, op dinsdag 15-9-1835 geboren te Bergen op Zoom. Hendrik de Zwaluw en Jakob Laurens La Fontijn getuigen bij de geboorteaangifte.

 d. Maria Isabella Koolen, geboren te Bergen op Zoom op zondag 2-6-1839. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Petrus van Aart en Jacobus Melsen. Maria overlijdt te Bergen op Zoom op 17-10-1910. De overlijdensaangifte wordt gedaan door Cornelis Videler, 47 jaar, aannemer, neef van de overledene en Cornelis Adrianus Penders, 47 jaar, timmerman. Maria Isabella Koolen is gehuwd met  Antonij Hagenaars.

 e. Adam Koolen, op donderdag 19-8-1841 te Bergen op Zoom geboren. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Adam de Bruijn en Jacobus Melsen.

 f. Johanna Egidia Philomena Koolen, op vrijdag 14-6-1844 te Bergen op Zoom geboren. Bij de geboorteaangifte zijn de getuigen Jacobus Melsen en Josephus Falck.

 g. Antonius Petrus Koolen. Deze zoon is op dinsdag 21-4-1846 te Bergen op Zoom geboren. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Johannes Theewes en Jacobus Melsen.

 Guillelmus (Guilelmus, Willem) Ribbens, de zoon van Marguerite (Margo) Ribbens, is te Roosendaal en Nispen geboren en gedoopt op 13-11-1811. Bij zijn doop is de getuige Apolonia Ribbens. Hij overlijdt te Wouw op zaterdag 26-6-1880. Op 10-5-1840 huwt Willem Ribbens te Roosendaal en Nispen met  Barbara van Meir (van Meer), de dochter van Adrianus van Meir, geboren te Roosendaal en van Adriana Cornelia Costermans, die te Wouw is geboren. Barbara is geboren te Swanenberg op donderdag 16-10-1806 en zij wordt op dezelfde dag gedoopt te Wouw. Bij haar doop getuigen Joannes Stoffels en Joanna Braet namens Helena Costermans. Barbara van Meer overlijdt te Wouw op dinsdag 1-3-1887.  Marguerite (Margo) Ribbens, dagloonster, de dochter van Arnoldus Ribbens en van Johanna Kop, is omstreeks 1791 geboren en zij overlijdt te Roosendaal en Nispen op zondag 12-9-1852.

De drie kinderen van Antonius Koolen en Johanna Fukker zijn:

 1. Riet Koolen. Zij is gehuwd met  Kees Theuns.

 2. Frans Koolen, geboren te Bergen op Zoom op 6-8-1945. Frans is gehuwd met  Ria Musters.

 3. Marij Koolen. Deze dochter is gehuwd met  Ludo Videler.

 i. Pieter Henricus Fukker, geboren te Bergen op Zoom op 12-6-1910. Zijn vader, 41 jaar, timmerman, doet aangifte, met als getuigen Karel Wilhelmus van Dongen, 44 jaar, verver en Adrianus Martinus Becht, 25 jaar, smid. Pieter overlijdt te Bergen op Zoom op 9-4-1911. Het overlijden wordt aangegeven door de vader, 42 jaar, timmerman, met als getuige Cornelis van der Borght, 68 jaar, koopman.   

 VIIa4. Sophia Huiberdina Jacoba Belet

Zij is geboren te Bergen op Zoom, op 14-7-1870. In de geboorteakte is als aangeefster vermeld, door afwezigheid van de vader, Maria Cornelia Deschamps, gemeentevroedvrouw, met als getuigen Jacobus Belet, 34 jaar, sergeant en Leonard Koebergen, 58 jaar, weesvader. Sophia overlijdt te Bergen op Zoom op 29-1-1871. De aangifte wordt gedaan op 30-1-1871 door de vader, met als getuige Christiaan Bergmans, 26 jaar, negociant, oom van de overledene.

 VIIa5. Sophia Huiberdina Belet

Dit meisje wordt geboren te Bergen op Zoom op 28-11-1871. Haar vader, 31 jaar, negociant doet aangifte, met als getuigen Hendrik Baecker, 32 jaar, muzikant en Franciscus Groenendijk, 31 jaar, kermisreiziger. Getuige Groenendijk kan niet schrijven. Sophia overlijdt op 9-9-1876 te Antwerpen in Belgie.

 VIIa6. Elisabeth Catharina (Bets) Belet.

Elisabeth is geboren te Bergen op Zoom op 19-5-1874. In de geboorteakte is vermeld dat de aangifte wordt gedaan door Maria Cornelia Deschamps, 52 jaar, gemeente-vroedvrouw, bij afwezigheid van de vader en met de getuigen Johannes Franciscus Bol, 55 jaar, gepensioneerde en Antonius Franciscus Holtzer, 36 jaar, kleermaker. Elisabeth overlijdt op 5-12-1953 te Bergen op Zoom. Zij huwt op 26-11-1892 te Bergen op Zoom met  Hermanus Roels, die op 16-6-1872 te Ooltgensplaat is geboren en die de zoon is van Petrus Johannes Roels en van Johanna Catharina Cameron (Kamerom), koopvrouw. In de huwelijksakte worden als getuigen vermeld Hendricus Roels, 23 jaar, koopman, broer van de bruidegom; Johannes Cameron, koopman, oom van de bruidegom en Eduardus Bergmans, 51 jaar, koopman, oom van de bruid. Hermanus Roels overlijdt te Bergen op Zoom op 10-7-1945.

Het gezin Roels verhuist op 8-11-1932 van Glymusstraat 19 (garage) naar Antwerpschestraat 56 te Bergen op Zoom.

 Petrus Johannes ( Pieter Jan) Roels, koopman, is op 5-1-1844 te Steenbergen geboren, als de zoon van Johannes Stephanus Frederik Roels en van Johanna Wolse. Hij overlijdt te Steenbergen op 30-1-1884. Op 7-11-1867 huwt Pieter Jan Roels te Bergen op Zoom met  Johanna Catharina Cameron (Kamerom), koopvrouw, die op 25-11-1842 te Bergen op Zoom is geboren en die aldaar overlijdt op 25-1-1912. Johanna is de dochter van Joannes (Johannes) Cameron, dagloner en van Jans (Johanna) Lavanchee. De getuigen bij het huwelijk zijn Johannes Cameron, 38 jaar, arbeider, broeder der echtgenoote; Bartholomeus Cameron, 35 jaar, arbeider, broeder van dezelve; Bartholomeus Cameron, 57 jaar, bewaarschoolhouder, oom derzelve en Johannes Melchior Niederer, 40 jaar, katoenwever, behuwd neef derzelve. De broers van de bruid kunnen niet schrijven. Bij hun huwelijk erkend en wettigd het echtpaar hun zoon Frederik Cameron. De aangevers van het overlijden van Pieter Jan Roels zijn Albert Frans Slootmans, 29 jaar, kleermaker en Frederik Willem Pieter Slootmans, 25 jaar, kleermaker. Petrus Johannes Roels en Johanna Catharina Cameron krijgen naast hun zoon Hermanus Roels nog zeven kinderen:

 1. Frederik Cameron, geboren te Bergen op Zoom op maandag 2-7-1866. De geboorte wordt aangegeven door Maria Cornelia Deschamps, vroedvrouw, met als getuigen Frederik Alder en Leonard Koebergen. Frederik overlijdt te Bergen op Zoom op 18-2-1871.

 2. Hendricus Johannes Roels, koopman, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 17-4-1869. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Adrianus Nefs en Henricus Josephus Lommers. Hendricus overlijdt te Bergen op Zoom op 7-7-1960. Op 3-11-1892 huwt Hendricus Johannes Roels te Bergen op Zoom met  Helena van den Boom, werkvrouw, de dochter van Antonius van den Boom, hovenier, voerman, koopman in groenten en van Johanna Musters, hovenierster. Bij het huwelijk getuigen Hermanus Roels, 39 jaar, koopman, oom der echtgenoot; Johannes Cameron, 65 jaar, koopman, oom der echtgenoot; Johannes Cameron, 25 jaar, dienstkmecht, zwager der echtgenoote en Matheus van den Boom, 56 jaar, landbouwer, oom der echtgenoote. Helena van den Boom is te Bergen op Zoom geboren op zaterdag 24-7-1869. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Cornelis Klaassen en Philip Voorhans. Helena overlijdt te Bergen op Zoom op 22-3-1944.   Antonius van den Boom, de zoon van Johannes van den Boom, hovenier, commissionair, vrachtrijder en van Johanna Jacoba Donders, dienstmeid, is geboren te Bergen op Zoom op 22-11-1839 en hij overlijdt aldaar op 9-7-1906. Op 22-10-1863 huwt Antonius van den Boom te Bergen op Zoom met  Johanna Musters, de dochter van Willem Musters en van Cornelia Nuijten (voor dit ouderpaar zie "Aan ons verbonden families"). Johanna Musters is op 9-8-1840 geboren te Bergen op Zoom en zij overlijdt in die plaats op 26-10-1921.  Johannes van den Boom, de zoon van Mattheus van den Boom en van Apolonia Mertes (Martens), is gedoopt te Bergen op Zoom op 3-3-1810 en hij overlijdt aldaar op 28-9-1892. Hij huwt op 20-7-1835 te Tilburg met  Johanna Jacoba Donders, de dochter van Peter (Petrus) Donders, boer en van Margaretha van de Ven, landbouwster. Johanna Donders is te Tilburg gedoopt op 7-4-1808 en zij overlijdt te Bergen op Zoomop 10-4-1887. (De ouders van Johannes van den Boom zijn elders op deze pagina reeds vermeld, als de ouders van Maria van den Boom).  Peter (Petrus) Donders, de zoon van Laurentius (Laurens) Donders en van Johanna Maria Janssens, is te Tilburg gedoopt op 9-7-1775 en hij overlijdt aldaar op 17-11-1811. Hij huwt op 30-10-1797 te Tilburg met  Margaretha van de Ven, de dochter van Jacobus van de Ven en van Elisabeth Theodorus (Dirck) Dijckmans. Margaretha is te Lage Mierde gedoopt op 4-8-1768 en zij overlijdt te Tilburg op 7-8-1828. Laurentius (Laurens) Donders wordt te Tilburg begraven op 25-10-1781. Johanna Maria Janssens overlijdt te Tilburg omstreeks 1775.  Jacobus van de Ven is geboren te Lage Mierde en hij overlijdt aldaar op 20-12-1807. Hij huwt op 29-7-1765 te Lage Mierde met  Elisabeth Theodorus (Dirck) Dijckmans, die te Lage Mierde overlijdt op 18-4-1809.

Hendricus Johannes Roels en Helena van den Boom krijgen dertien kinderen:

  a. Johanna Pieternella Roels, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 17-8-1893 en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 9-11-1955. Op 23-4-1917 huwt Johanna Roels te Bergen op Zoom met  Petrus Wernaart, bankwerker4, de zoon van Joannes Wernaart, arbeider, agent van verzekeringen, geboren omstreeks 1865 en van Elisabeth van Gerwen. Petrus Wernaart is te Woensel geboren op 4-9-1891. De geboorte wordt aangegeven door de vader, 26 jaar, arbeider. Hierbij getuigen Antoon Dekkers, 63 jaar, wever en Hendrik Renders, 68 jaar, wever. Hendrik Renders kan niet schrijven. De getuigen bij het huwelijk zijn Hermanus Roels, 45 jaar, herbergier, oom van de bruid  en Frederik Roels, 35 jaar, koopman.

 b. Johanna Antonia Roels, te Bergen op Zoom geboren op woensdag 3-7-1895. De geboorte wordt aangegeven door Anna Carolina Stenten, verloskundige. Johanna huwt op 1-5-1924 te Bergen op Zoom met  Jan Stokvis, koopman, de zoon van Hendrik Stokvis en van Berendina Roozenboom. De afkondiging voor het huwelijk is gedaan op zaterdag 19-4-1924. De getuigen bij het huwelijk zijn Petrus Johannes Lambertus Roels, 25 jaar, koopman, broeder van de bruid en Petrus Wernaart, 33 jaar, kermisreiziger, zwager van de bruid. Jan Stokvis is omstreeks 1895 geboren te Hengelo (Ov.).

 c. Cornelia Amalia Roels, op zaterdag 3-4-1897 te Bergen op Zoom geboren. Zij is te Bergen op Zoom op 16-2-1928 gehuwd met Hermanus Robbe, de zoon van Hendrik Robbe en van Elisabeth Groenendijk (zie hierboven). Hermanus Robbe eb Cornelia Amalia Roels hebben een dochter:  Elisabeth C. W. Robbe, die op 29-10-1932 te Bergen op Zoom is geboren. Elisabeth huwt op 10-11-1951 te Bergen op Zoom met  Joseph Johannes Peeters, de zoon van Cornelis Peeters en van Adriana Johanna Petronella Roels (zie verder op deze pagina)

 d. Petrus Johannes Lambertus Roels, geboren op zaterdag 25-2-1899 te Bergen op Zoom.

 e. Antonius Maria Roels, op maandag 25-3-1901 te Bergen op Zoom geboren wn hij overlijdt aldaar op 5-4-1915.

 f. Johannes Wilhelmus Jacobus Johannes Roels, die op 5-9-1902 te Bergen op Zoom is geboren. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Adrianus Stadhouders, 67 jaar, herbergier en Gerardus Henning, 38 jaar, winkelbediende. Hij huwt op 5-11-1956 te Bergen op Zoom met  Johanna F. Verhaert.

 g. Elisabeth Matheus Roels, geboren te Goedereeds op 13-6-1904 en te Bergen op Zoom overleden op 29-12-1917.

 h. Jacoba Frederica Roels, te Bergen op Zoom geboren op 4-4-1906. Zij overlijdt in haar geboorteplaats op 11-9-1906.

 i. Hermanus Roels, op 11-7-1905 geboren te Bergen op Zoom en aldaar overleden op 30-4-1915.

 j. Maria Mathilda Roels, geboren op 12-5-1909 te Bergen op Zoom. Zij overlijdt te Eindhoven op 29-7-1918 en zij wordt te Bergen op Zoom begraven.

 k. Johanna Frederica Roels, te Bergen op Zoom geboren op 15-5-1911.

 l. Frederik Johanna Roels, op 6-4-1913 te Bergen op Zoom geboren en aldaar overleden op 5-4-1979. Frederik Johanna Roels, kermisexploitant, huwt op 23-7-1932 te Antwerpen met  Antonia Bertha Louisa Meesters, die op 15-12-1913 te Bergen op Zoom is geboren. Zij is de dochter van  Marijn Meesters, geboren te Steenbergen op 30-4-1868 en van  Maria de Jong, die op 18-12-1870 te Bergen op Zoom is geboren. Frederik Roels en Antonia Meesters krijgen drie kinderen:

 1. Hendrikus Maria Roels, geboren te Bergen op Zoom op 8-2-1933 en aldaar overleden op 16-5-1942.

 2. Marijn Maria Roels, op 3-1-1935 te Bergen op Zoom geboren. Hij huwt op 1-7-1957 te Bergen op Zoom met  Elisabeth Johanna Margaretha Arts, die op 11-3-1935 te Bergen op Zoom is geboren.

 3. Maria Petronella Roels, te Bergen op Zoom geboren op 8-4-1937. Maria huwt te Bergen op Zoom op 7-3-1957 met  Mattheus Cornelis Govardus (Theo) van Lammeren, die te Halsteren is geboren op 4-3-1933 en die op 31-5-2011 te Bergen op Zoom is overleden. Theo van Lammeren en Maria Roels hebben drie kinderen:

 a. Maaike van Lammeren.

 b. Rudy van Lammeren. Rudy en Lysch ? hebben een zoon:  Tom van Lammeren.

 c. Angelique van Lammeren.

 m. Helena Maria Roels, dochter van Hendricus Johannes Roels en Helena van den Boom, te Bergen op Zoom geboren op 7-12-1915. Zij huwt op 16-10-1945 te Bergen op Zoom met  John Mackintosh.

 3. Johannes Cornelis Roels, zoon van Petrus Johannes Roels en Johanna Catharina Cameron, te Bergen op Zoom geboren op zaterdag 31-12-1870, met als getuigen bij de geboorteaangifte Christianus IJzermans en Johannes Janvier. Johannes Cornelis Roels overlijdt te Ooltgensplaat op 30-5-1871.

 4. Frederik Jan Frans Roels, zoon van Petrus Johannes Roels en Johanna Catharina Cameron. Hij is geboren te Steenbergen op 17-10-1874. Op 8-11-1894 huwt Frederik Jan Frans Roels, arbeider, koopman, te Bergen op Zoom met  Helena Weijdt, de dochter van Jacobus Weijdt, negotiant, geboren omstreeks 1845 en van Maria Otto. Helena Weijdt is te Bergen op Zoom geboren op vrijdag 22-8-1873. Bij de geboorteaangifte zijn de getuigen Willem Koolen en Abraham Roem. Frederik Jan Frans Roels overlijdt te Bergen op Zoom op 17-11-1903. Het echtpaar Roels - Weijdt krijgt zes kinderen:

 a. Petrus Hendrikus Roels, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 12-3-1895. Op 23-3-1922 huwt hij te Bergen op Zoom met  Alida Maria (Aal) van Steenkiste, de dochter van Henri Adolphe van Steenkiste, koopman, geboren omstreeks 1855 en van Maria Paulina Lommers, die omstreeks 1868 is geboren. De getuigen bij het huwelijk zijn Ludovicus Johannes Roels, 47 jaar, koopman, neef van de bruidegom en Hendrikus Johannes Roels, 52 jaar, kermisreiziger, oom van de bruidegom. Alida Maria van Steenkiste is geboren te Bergen op Zoom op 21-2-1894. Anna Cornelia Stenten, 37 jaar, verloskundige, doet de geboorteaangifte, met als getuigen Thomas de Klerk, 70 jaar, kleermaker en Hendricus Stolwerk, 31 jaar, logementhouder. Petrus Hendrikus Roels is op 27-12-1921 van echt gescheiden van  Christina Frerejean, met wie hij op 31-7-1916 te Breda was gehuwd. Christina Frerejean, de dochter van Johannes F. Frerejean, dagloner, geboren omstreeks 1866 en van Mari van Duuren, die omstreeks 1869 is geboren, is geboren te Breda op 27-12-1894. Haar vader, 28 jaar, dagloner. doet de geboorteaangifte. De getuigen hierbij zijn Ferdinand Frerejean, 31 jaar, gepensioneerd militair en Arnoldus Josephus Essinger, 27, schijnwerker. Petrus Hendrikus Roels en Christina Frerejean hebben een dochter:  Maria Johanna Frerejean, geboren te Breda op 1-4-1916 en bij het huwelijk van haar ouders erkend en gewettigd. Aal Steenkiste is op 3-11-1936 van echt gescheiden van  Wilhelmus Hendrik Stols, grondwerker, die op 11-8-1895 te Woensdrecht is geboren en met wie zij op 17-6-1918 te Bergen op Zoom was gehuwd. Wilhelmus Stols en Aal van Steenkiste hebben een dochter:  Maria Paulina Stols, die op 24-2-1919 te Bergen op Zoom is geboren. Petrus Hendrikus Roels, koopman en Alida Maria van Steenkiste hebben zes kinderen:

 1. Frederik Jan Frans (Free) Roels, geboren te Bergen op Zoom op 3-6-1922.

 2. Henri Adolphe (Arie) Roels, te Bergen op Zoom geboren op 30-1-1924. Hij huwt op 4-7-1949 te Bergen op Zoom met  Catharina van Dessel.

 3. Helena Roels, op 8-2-1925 te Bergen op Zoom geboren. Zij overlijdt te Halsteren op 4-11-1964. Op 5-6-1946 huwt Helena Roels te Bergen op Zoom met  Laurens J. Th. Huijnen.

 4. Josephus Adolphus (Jos) Roels, geboren te Eeckeren op 23-2-1926.

 5. Petrus Antonius (Piet) Roels, op 19-10-1929 te Bergen op Zoom geboren. Hij huwt op 10-1-1949 te Bergen op Zoom met  Martina Johanna (Tine) Franken, de dochter van Adrianus Franken, varensgezel, havenarbeider en van Geertruida van Gent. Martina Franken is te Bergen op Zoom geboren op 29-8-1929, zij overlijdt te Bergen op Zoom op 6-1-2006 en zij wordt aldaar op 11-1-2006 gecremeerd.  Adrianus Franken, de zoon van Martinus Johannes Franken, hovenier en van Anna Cornelia Kommers, is geboren te Bergen op Zoom op 10-3-1887. Zijn geboorte is aangegeven door de vader, 36 jaar, hovenier. De getuigen daarbij zijn Bernardus Jacobus Peijnenborg, 29 jaar, hoefsmid en Gaspar Benoit Biesen, 39 jaar, commies ter secretarie.  Geertruida van Gent, de dochter van Johannes van Gent, arbeider en van Hendrika Wilhelmina Laenen, dienstbode, is te Bergen op Zoom geboren op 18-4-1889. Haar vader, 26 jaar, arbeider, geeft de geboorte aan. Hierbij getuigen Johannes van Gent, 63 jaar, arbeider en Petrus Stroubenroug, 40 jaar, arbeider. Adrianus Franken en Geertruida van Gent huwen te Bergen op Zoom op 27-4-1908. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 29-3 en 5-4-1908. De getuigen zijn Martinus Arnoldus Verbiest, 30 jaar, koopman, neef van den bruidegom; Johannes van Gent, 22 jaar, koopman, broder van de bruid; Pieter Adam Landa, 24 jaar, visscher, zwager van de bruid en Petrus van Geel, 44 jaar, arbeider, oom van de bruid. De ouders van den echtgenoot, de moeder van de echtgenoote en Petrus van Geel kunnen niet schrijven. Behalve hun dochter Martina Johanna hebben Adrianus Franken en Geertruida van Gent nog een dochter: Hendrika Wilhelmina (Driek) Franken, die u eerder ziet behandeld op de pagina "Aan ons verbonden families".

 Johannes van Gent, de zoon van Johannes van Gent, geboren omstreeks 1826, soldaat bij het zesde regiment infanterie, arbeider en van Elisabeth Stroubenrouch, is te Breda geboren op 2-1-1863. De geboorte wordt aangegeven door de vader, 37 jaar, soldaat bij het zesde regiment infanterie, met als getuigen Johannes Brekkers, 26 jaar en Frederik Petrus Heeneman, 32 jaar, soldaten bij hetzelfde regiment.  Hendrika Wilhelmina Laenen, de dochter van Marijnus Laenen, sigarenmaker en van Maria Christina Haas, werkster, is te Bergen op Zoom geboren op 25-11-1864. Maria Cornelia Deschamps, 40 jaar, vroedvrouw, geeft de geboorte aan. De getuigen daarbij zijn Nicolaas van der Borst, 26 jaar en Cornelis Westerlaken, 32 jaar, korporaals der artillerie. Johannes van Gent en Hendrika Laenen huwen te Bergen op Zoom op 4-5-1885. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 19 en 26-4-1885. Getuigen zijn Petrus van de Water, 31 jaar, negociant, neef van den echtgenoot; Johannes van de Water, 24 jaar, arbeider, neef van denzelven; Petrus Rosenboom, 73 jaar, schoenmaker en Sebastiaan Steenbak, 40 jaar, meubelmaker. De echtgenooten, hunne moeders, Petrus van de Watter en Petrus Rosenboom kunnen niet schrijven.  Marijnus Laenen, de zoon van Josephus Laenen, gepensioneerd militair en van Gertrudis (Geertruida) Marchand, is op 10-11-1841 geboren te Breda. Zijn vader, 48 jaar, gepensioneerd militair, geeft de geboorte aan. Daarbij getuigen Jacobus Gommers, 35 jaar, winkelier en Petrus Marijnus Dirven, 24 jaar, verwer. Marijnus is te Bergen op Zoom overleden op 2-2-1896.  Maria Christina Haas, de dochter van Johannes Norbertus Haas, geweermaker en van Hendrina Oostenrijk is op 13-1-1844 te Bergen op Zoom geboren. Antonius Johannes van Opdorp, 45 jaar, chirurgijn en vroedmeester, doet de geboorteaangifte. Getuigen daarbij zijn Johannes Winkel, 26 jaar, geweermaker en Hendrikus Peters, 24 jaar, soldaat. Maria Christina overlijdt te Vught op 16-2-1905. Marijnus Laenen en Maria Christina Haas huwen te Bergen op Zoom op 27-4-1868. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 22 en 29-3-1868. Getuigen bij het huwelijk zijn Adrianus Heijns, 47 jaar, timmerman; Marinus Bergs, 44 jaar, kuiper; Marinus Schoonen, 34 jaar, stoker en Petrus de Jong, 25 jaar, timmerman. De moeder van de echtgenoot kan niet schrijven. De echtelieden erkennen en wettigen hierbij hun dochter Hendrika Wilhelmina en hun  zoon Marinus. Hendrika Wilhelmina Laenen heeft een broer:  Marinus Laenen, die op 1-1-1866 te Bergen op Zoom is geboren. Zijn geboorte is aangegeven door Maria Cornelia Deschamps, 42 jaar, vroedvrouw, met als getuigen Marinus Laenen, 24 jaar, korporaal en Marinus Franken, 25 jaar, kanonnier.

 Josephus Laenen, de zoon van Joannis Baptista Laenen, wever en van Petronella Sneijders, is omstreeks 1793 te Turnhout geboren. Hij huwt op 24-2-1838 t Breda met  Gertrudis (Geertruida) Marchand, de dochter van Marijn Marchand, hovenier en van Johanna van Gool. De getuigen bij het huwlijk zijn Joannes Hendriks, 36 jaar, verwer; Antonie van Gool, 38 jaar, tuinman; Hendrik van Hooijdonk, 33 jaar, herbergier en Cornelius Verbunt, 25 jaar, koperslager. Gertrudis Marchand is op 19-6-1803 te Breda gedoopt. Getuigen daarbij zijn Sebastianus Roelands en Gertrudis svan Gool. Zij overlijdt te Breda op 7-1-1885. Haar overlijden is aangegeven door Adrianus Josephus Laene, 45 jaar, kleermaker, en Jacobus Cornelis Smits, 53 jaar, meubelmaker.  Joannis Baptista Laenen, de zoon van Cornelius Josephus Laenen en van Maria Heijlen, overlijdt te Turnhout op 8-10-1827.  Petronella Sneijders is op 29-3-1812 te Turnhout overleden.

 6. Paula Theresia Roels, te Bergen op Zoom geboren op 2-7-1931.Zij huwt op 29-8-1949 te Bergen op Zoom met  Josephus H. Heltzel.

 b. Marie Roels, dochter van Frederik Jan Frans Roels en Helena Weijdt, op zondag 23-2-1896 geboren te Bergen op Zoom.

 c. Johanna Roels, dochter van Frederik Jan Frans Roels en Helena Weijdt, te Bergen op Zoom geboren op donderdag 8-4-1897. De geboorte wordt aangegeven door haar vader, 22 jaar, koopman, met als getuigen Petrus Belet, 58 jaar, koopman en Hermanus Roels, 24 jaar, koopman. Johanna huwt op 2-6-1919 te Bergen op Zoom met  Johannes van Loon, de zoon van Petrus van Loon, arbeider en van Dingena van Tilburg, arbeidster. Johannes van Loon is te Halsteren geboren op 23-6-1891. Zijn  geboorte is aangegeven door Adriana Rombout, 64 jaar, arbeidster. Hierbij getuigen Petrus van Meel, 69 jaar, schoenmaker en Jacobus Groffen, 43 jaar, wagenmaker.

 d. Jacobus Wilhelmus Roels, zoon van Frederik Jan Frans Roels en Helena Weijdt, geboren op maandag 9-5-1898 te Bergen op Zoom. Hij overlijdt te Oud Vossemeer op 16-6-1898.

 e. Wilhelmus Hermanus Jacobus Roels, zoon van Frederik Jan Frans Roels en Helena Weijdt, op zondag 18-3-1900 te Bergen op Zoom geboren.

 f. Elisabeth Maria Roels, dochter van Frederik Jan Frans Roels en Helena Weijdt, . Zij is geboren te Bergen op Zoom op woensdag 21-1-1903.

 5. Joanna Catharina Roels, dochter van Petrus Johannes Roels en Johanna Catharina Cameron, is te Steenbergen geboren op dinsdag 5-12-1876. Zij is op 10-9-1878 te Bergen op Zoom overleden.

 6. Maria Joanna Roels, dochter van Petrus Johannes Roels en Johanna Catharina Cameron, te Steenbergen geboren op donderdag 19-2-1880 en overleden te Bergen op Zoom op 15-7-1880.

 7. Bartholomeus Roels, zoon van Petrus Johannes Roels en Johanna Catharina Cameron, op zondag 18-2-1883 te Steenbergen geboren. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 27-8-1883.

 Johannes Stephanus Frederik Roels is op 24-12-1806 geboren te Zele in België, als de buitenechtelijke zoon van Maria Theresia Roels, die omstreeks 1785 te Zele (België) is geboren. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 13-12-1858.  Johanna Wolse is geboren te Kortgene op 22-8-1814 en zij overlijdt te Steenbergen op 24-2-1896. Johanna is de dochter van Pieter Leendertse Wolse, die omstreeks 1774 te Wissenkerke is geboren en die op 22-4-1848 te Kortgene overlijdt en van Pieternella Liefbroer, die op 17-1-1779 te Kortgene is gedoopt en die op 3-4-1819 te Kortgene overlijdt.  Pieternella Liefbroer is de dochter van Pieter Johannisz Liefbroer, landman en van Jacoba Cornelisse Koeman, landbouwster, landvrouw. Pieter Wolse en Pieternella Liefbroer gaan op 5-3-1802 te Kortgene in ondertrouw. Johannes Stephanus Roels en Johanna Wolse huwen te Bergen op Zoom op 9-6-1853.  Pieter Johannisz Liefbroer, de zoon van Johannis Liefbroer en van Josina Jansdr. Schaatsdorp (Schraasdorp), is te Colijnsplaat gedoopt op 5-1-1738. Hij overlijdt te Kortgene op 18-2-1820.  Jacoba Cornelisse Koeman is omstreeks 1752 geboren en zij is op 27-8-1821 te Kortgene overleden.  Josina Jansdr. Schraasdorp, de dochter van Jan Claase Schraasdorp en van Josijntje de Moor, is gedoopt op 1-12-1708 te Kortgene. Zij overlijdt te Colijnsplaat op 9-12-1762 en zij wordt aldaar begraven op 14-12-1762. Na het overlijden van Johannes Stephanus Frederik Roels huwt Johanna Wolse op 7-5-1863 te Bergen op Zoom met  Arnoldus Koopman, pottenbakkersknecht, de zoon van Martinus Koopman en van Pieternella Mijnsbergen en de broer van de elders genoemde Martinus Koopman. Arnoldus Koopman is te Bergen op Zoom gedoopt op 7-5-1797 en hij overlijdt aldaar op 4-12-1863. Zijn overlijden wordt aangegeven door Cornelis Johannes Koopman, 27 jaar, pottenbakkersknecht, zoon van de overledene en Jacobus Noordhuijsen, 57 jaar, kleermaker. Arnoldus Koopman is eerder gehuwd geweest met  Helena van Someren, de dochter van Cornelis van Someren en van Johanna Kuijpers. Helena is omstreeks 1806 te Steenbergen geboren en zij overlijdt op 3-5-1853 te Bergen op Zoom. De aangevers van haar overlijden zijn Arnoldus Koopman, 56 jaar, potmakersknecht, echtgenoot van de overledene en Johannes Storm, 55 jaar. Johanna Wolse huwt voor de derde maal en wel op 6-10-1864 te Bergen op Zoom met  Jacob Voorhans, de zoon van Gerrit Voorkans, arbeider, geboren omstreeks 1800 en van Hendrica Mooser, arbeidster. Jacob is te Bergen op Zoom geboren op zondag 2-3-1823. De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn Jan Lint en Joseph de Smit. Jacob Voorhans is bij zijn huwelijk met Johanna Wolse weduwnaar van  Maria Theresia Jonkheer, dienstbode. Maria Jonkheer is omstreeks 1826 te Antwerpen geboren, als de dochter van Franciscus Jonkheer en van Frederica Sophia Snijders. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 1-2-1857. Haar overlijden wordt aangegeven door Johannes Voorhans, 28 jaar, pottenbakker, zwager van de overledene en Frederik Alder, 33 jaar, tweede commies ter gemeente secretarij. Voor zijn huwelijk met Maria Theresia Jonkheer, is Jacob Voorhans gehuwd geweest met  Catharina Wilhelmina Koopman, de dochter van Martinus Koopman en van Maria Antonissen en de zuster van de elders genoemde Gerrit Koopman. Catharina Wilhelmina Koopman is te Bergen op Zoom geboren op 16-11-1827. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Johannes Cameron, 51 jaar, arbeider en Johannes Broekhoven, 23 jaar, arbeider. Catharina overlijdt te Bergen op Zoom op 5-9-1863. De aangevers van haar overlijden zijn Johannes Voorhans, 35 jaar, potmakersknecht, zwager van de overledene en Pieter Voorhans, 33 jaar, schoenmaker, zwager van de overledene.

Johanna Wolse heeft vijf zusters en een broer:

 a. Jacoba Wolse, omstreeks 1805 geboren te Kortgene en op donderdag 25-3-1880 te Kats overleden. Op vrijdag 11-9-1829 huwt Jacoba Wolse, arbeidster, te Kats met  Christiaan C. Schrier, landmansknecht, arbeider, de zoon van Cornelis Schrier en van Leuntje Glas. Christiaan is omstreeks 1804 te Kats geboren en hij overlijdt te Kortgene op zondag 23-6-1833. Na het overlijden vanm Christiaan Schrier huwt Jacoba Wolse op zaterdag 16-9-1837 te Kortgene met  Pieter van der Weele, arbeider, de zoon van Cornelis van der Weele en van Adriaantje Versluijs. Pieter is omstreeks 1801 te Kortgene geboren en hij overlijdt aldaar op 12-5-1841. Jacoba Wolse huwt voor de derde maal en wel op vrijdag 18-8-1843 met  Christoffel Vieman (Fieman), arbeider, de zoon van Christoffel Vieman (meer bekend onder de naam Stoffel Fieman) en van Prina Pigchelse (meer bekend onder de naam Prientje Piggel). Christoffel Vieman (Fieman) is omstreeks 1798 geboren te Kortegen en hij overlijdt te Kats op woensdag 22-1-1873. Christoffel Vieman was eerder gehuwd en wel op vrijdag 30-11-1832 te Kats met  Maria de Waard, arbeidster, de dochter van Pieter de Waard, arbeider en van Neeltje Kole. Maria de Waard is omstreeks 1804 geboren te Kats en zij overlijdt aldaar op zaterdag 25-3-1843.

 b. Josina Wolse, geboren te Kortgene omstreeks 1809 en overleden te Wissenkerke op dinsdag 28-10-1874. Op vrijdag 11-8-1848 huwt Josina Wolse, arbeidster, te Kortgene met  Jacobus Alebregtse, arbeider, de zoon van Kornelis Alebregtse, arbeider en van Sara Koeman, arbeidster. Jacobus Alebregtse is omstreeks 1807 geboren te Wissenkerke en hij overlijdt aldaar op woensdag 14-8-1850. Voor zijn huwelijk met Josina Wolse is Jacobus Alebregtse op woensdag 4-3-1835 te Wissenkerke gehuwd met  Johanna Olivier, arbeidster, de dochter van Marinus Olivier en van Neeltje Versluijs. Johanna Olivier is tussen 1811 en 1814 te Goes geboren en zij overlijdt te Wissenkerke op zondag 23-11-1845.  Kornelis Alebregtse is omstreeks 1775 geboren en hij overlijdt te Wissenkerke op zondag 25-11-1855.  Sara Koeman is geboren te Wissenkerke omstreeks 1784 en zij overlijdt in haar geboorteplaats op zaterdag 19-5-1855. Na het overlijden van Jacobus Alebregtse huwt Josina Wolse op woensdag 25-6-1851 te Wissenkerke met  Pieter de Ridder, arbeider, de zoon van Johannis de Ridder en van Anna Kloosterman. Pieter de Ridder is omstreeks 1804 te Wissenkerke geboren en hij overlijdt op dinsdag 16-11-1858 te Wissenkerke. Pieter de Ridder was eerder gehuwd en wel op vrijdag 21-10-1836 te Wissenkerke met  Cornelia Kasteleijn, dienstmeid, arbeidster, de dochter van Adriaan Kasteleijn en van Adriana de Vos, arbeidster. Cornelia is omstreeks 1802 te Wissenkerke geboren en zij overlijdt aldaar op zaterdag 30-11-1850. Cornelia Kasteleijn is eerder gehuwd met  Abraham Imanse, arbeider, de zoon van Janus Imanse, arbeider en van Jannetje van der Weele en wel op vrijdag 7-9-1821 te Wiissenkerke. Abraham Imanse is op 29-8-1801 te Wiisenkerke gedoopt en hij overlijdt aldaar op vrijdag 22-7-1831.

 c. Maria Wolse. Zij is op 27-3-1811 geboren te Kortgene en zij overlijdt aldaar op zondag 3-1-1875. Maria Wolse, dienstmeid huwt op vrijdag 18-4-1834 te Kortgene met  Jan Goudswaard, landmansknegt, de zoon van Philip Goudswaard en van Stoffelina Eijkenhout, arbeidster. Jan Goudswaard is omstreeks 1809 te Colijnsplaat geboren en hij overlijdt te Kortgene op maandag 22-12-1890.

 d. Johanna (Jeane) Wolse, geboren te Kortgene in maart 1812 en aldaar overleden op zondag 23-5-1813. De aangevers van het overlijden zijn Pierre Wolse, 37 jaar, atbeider, vader van de overledene en Thierry Eikenhout, 43 jaar, arbeider, buurman van de overledene.

 e. Dina Wolse, omstreeks 1813 geboren te Kortgene en op donderdag 16-6-1814 aldaar overleden.

 f. Leendert Wolse. Hij is omstreeks 1815 te Kortgene geboren en hij overlijdt aldaar op woensdag 20-11-1872. Leendert Wolse, arbeider, huwt op zaterdag 15-2-1845 te Wissenkerke met  Geertruid Maria de Boo, arbeidster, de dochter van Jacob de Boo, arbeider en van Maria Clement, arbeidster. Geertruid is omstreeks 1819 te Wissenkerke geboren en zij overlijdt te Kortgene op dinsdag 26-1-1892.

Behalve Pieter Jan hebben Johannes Stephanus Frederik Roels en Johanna Wolse nog vijf kinderen:

 a. Petrus Johannes Wolse, als buitenechtelijke zoon te Bergen op Zoom geboren op dinsdag 1-3-1842. De geboorte wordt aangegeven door Maria Cornelia Hergelt, stadsvroedvrouw, met als getuigen Willem Born en Simon Josephus Peeters.

 b. Charles Roels, op dinsdag 22-12-1846 te Oud Vossemeer geboren.

 c. Maria Theresia Roels, te Ooltgensplaat geboren op 18-7-1850. Haar ouders waren met een galanteriekraam op de kermis te Ooltgensplaat, in de Voorstraat. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 21-11-1851. Het overlijden is aangegeven door Johannes Franciscus Janvier, 41 jaar, kleermaker en Gerardus Disco, 40 jaar, schoenmaker.

 d. Hermanus Roels. Hij is geboren te Bergen op Zoom op 8-3-1853 en hij overlijdt aldaar op 13-7-1910. Op donderdag 5-6-1873 huwt Hermanus Roels, negotiant, te Bergen op Zoom met  Cornelia Lommers, de dochter van Ludovicus Johannes (Louis) Lommers, vioolspeler en van Aaltje Servietskij. Cornelia is geboren te Bergen op Zoom op zondag 12-10-1851. Bij de geboorteaangifte zijn getuigen Johannes Baptist van As en Jacobus Lansen. Cornelia overlijdt te Bergen op Zoom op 4-4-1941.  Ludovicus Lommers, de zoon van Cornelis Lommers, muzikant, geboren omstreeks 1798 en van Cornelia Brant, de dochter van Johannes Brant en van Johanna Catharina de Wever, is te Bergen op Zoom geboren op 26-4-1825 en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 9-9-1913.  Aaltje Servietskij, de dochter van Johanna Servietskij, is te Leeuwarden geboren op 15-10-1823.  Cornelia Brant is omstreeks 1792 geboren en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 25-11-1858. Het overlijden wordt aangegeven door Henricus Marinus Lommers, 28 jaar, negociant, zoon van de overledene en Johannes Melchior Niederer, 32 jaar, katoenverwer. Hermanus Roels en Cornelia Lommers krijgen vijf kinderen:

1.  Ludovicus Johannes Roels, die op dinsdag 24-3-1874 te Bergen op Zoom is geboren. De aangifte van zijn geboorte wordt gedaan door Maria Cornelia Deschamps, 52 jaar, gemeente vroedvrouw. Zijn beroep was koopman.

 2. Alida Maria Roels, geboren te Tilburg op 6-12-1875.

 3. Aaltje Roels, op 26-3-1876 geboren te Zoutkamp en aldaar overleden op 26-3-1876.

 4. Alida Cornelia Roels, geboren te Tilburg op 21-3-1877. Zij huwt op 9-7-1896 te Bergen op Zoom met  Hendrikus van Loenhout, venter, koopman, de zoon van Hendrik van Loenhout, arbeider, geboren omstreeks 1841 en van Jacoba Berkenhamer. Hendrikus van Loenhout is te Bergen op Zoom geboren op 21-6-1877. De geboorte wordt aangegeven door de vader 36 jaar, arbeider, met als egtuigen Jacob de Vos, 46 jaar, policie-agent en Johannes Melchior Niederer, 50 jaar, katoenverwer. De vader kan niet schrijven. Hendrikus overlijdt te Bergen op Zoom op 27-3-1904. De aangifte van het overlijden is gedaan door Ludovicus Johannes Roels, 30 jaar, muzikant, zwager van de overledene en Marinus van Huffelen, 24 jaar, koopman. De afkondiging voor het huwelijk is gedaan op 28-6-1896. De getuigen zijn Franciscus van Loenhout, 31 jaar, arbeider, broeder van den bruidegom; Henri Adolphe van Steenkiste, 38 jaar, koopman, oom van de bruid; Petrus van Huffel, 28 jaar, herbergier en Adriaan Verbaarendse, 35 jaar, koopman. Na het overlijden van Hendrikus van Loenhout huwt Alida Cornelia Roels op 4-2-1909 te Bergen op Zoom met  Marijnus van Loenhout, koopman, de zoon van  Marijnus Van Loenhout en van  Antonia Verboven. Marijnus van Loenhout jr. is te Bergen op Zoom geboren op 15-3-1873. Zijn vader, 53 jaar, arbeider, doet de geboorteaangifte. Daarbij getuigen Petrus Johannes Eskens, 42 jaar, geweermaker en Leonard Koebergen, 61 jaar, weeshuisvader. De vader kan niet schrijven.

 5. Fredericus Roels, koopman, te Tilburg geboren op 10-9-1881. Zijn vader, 28 jaar, daglooner, doet de geboorteaangifte. Hierbij getuigen Johannes Pigmans, 60 jaar, daglooner en Jan van de Laar, 64 jaar, daglooner. Johannes Pigmans kan niet schrijven. Fredericus huwt op 4-7-1901 te Bergen op Zoom met  Maria van Huffel, de dochter van Rense van Huffel en van Antonetta Jacett. Maria van Huffel is geboren te Bergen op Zoom op 31-5-1882. De aangifte van de geboorte is gedaan door de vader, 40 jaar, negociant. De getuigen daarbij zijn Jacob de Vos, 51 jaar en Matthijs Verbarendse, 37 jaar, policie agenten. De vader kan niet schrijven.  Rense van Huffel, negociant, is geboren te Bergen op Zoom op 23-8-1843.  Antonetta Jacett is te Bergen op Zoom geboren op 7-8-1842 en zij overlijdt aldaar op 13-1-1915. Fredericus Roels en Maria van Huffel hebben drie kinderen:

 1. Antonetta Roels, geboren te Bergen op Zoom op 1-10-1902 en aldaar overleden op 24-1-1904. De vader, 21 jaar, koopman doet de geboorteaangifte, met als getuigen Ludovicus Johannes Lommers, 78 jaar, koopman en Hermanus Roels, 49 jaar, arbeider. De aangifte van het overlijden is gedaan door de vader, 22 jaar, koopman en Hermanus Roels, 50 jaar, koopman.

 2. Cornelia Roels, op 12-7-1904 te Bergen op Zoom geboren. Haar geboorte is aangegeven door de vader, 22 jaar, koopman. Hierbij getuigen Jacobus van Mourik, 58 jaar, koopman en Johannes Roels, 30 jaar, koopman.

 3. Laurentius Roels, te Bergen op Zoom geboren op 21-6-1906. Anna Cornelia Stenten, 49 jaar, verlodkundige, doet de geboorteaangifte. Daarbij getuigen Hermanus Klupper, 43 jaar, arbeider en David van Loon, 25 jaar, koopman. Op 20-10-1931 huwt Laurentius Roels te Delft met  Anthonia Margaretha Hagen, de dochter van Richard Otto Hagen en van Margaretta Antonia van der Giessen. Anthonia Hagen is te Delft geboren op 18-6-1909.

 e. Maria Theresia Roels, dochter van Johannes Stephanus Frederik Roels en Johanna Wolse. Zij is op 1-7-1856 geboren te Stad aan het Haringvliet en zij overlijdt te Goedereede op 24-6-1860.

 Joannes (Johannes) Cameron is op 21-4-1798 te Bergen op Zoom geboren, als de zoon van Johannes Cameron, arbeider en van Helena (Magdalena) van den Heuvel, arbeidster, de dochter van Joannes Baptista (Jan) van de(n) Heuvel, arbeider, omstreeks 1747 geboren te Welde (Antwerpen), overleden te Bergen op Zoom op 25-2-1822 en van Joanna (Anna) Hertsbergen (Ersbergen), die op zondag 7-4-1754, met als doopgetuigen Andries Miedling en Soffa Charlotte Winter (?), te Bergen op Zoom is gedoopt. Joannes (Johannes) Cameron overlijdt te Bergen op Zoom op 1-8-1849, welk overlijden wordt aangegeven door Jacobus Laurentius LaFontijn, 47 jaar, rentmeester van het Gasthuis en Jan Lenars, 75 jaar, huisknecht.  Joanna (Anna) Hertsbergen (Ersbergen) is de dochter van Samuel Hertzberger (Heirtzberger), geboren te Thorin, kanton Bern in Zwitserland en van Anna Aarden (Herdie, Hardin, Starden), die te Bergen op Zoom wordt begraven op 26-9-1759. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 14-1-1818. De aangevers van het overlijden zijn Johannes van den Heuvel, man van de overledene, 71 jaar, arbeider en Henricus van Hettenhoven, 25 jaar, kleermaker. Johannes van den Heuvel kan niet schrijven. Jan van den Heuvel en Joanna Hertsbergen huwen te Bergen op Zoom op 5-12-1773, met de ondertrouw op 20-11-1773. Joanna (Anna) Hertsbergen (Ersbergen) heeft een zuster, de vermoedelijk jong overleden  Anna Hertsbergen, die op 26-11-1749 te Bergen op Zoom is gedoopt.

 Helena (Magdalena) van den Heuvel is gedoopt te Breda op 17-1-1774 en zij overlijdt te Vlissingen op 13-7-1855. Joannes Cameron en Helena van den Heuvel huwen te Zaltbommel op 4-8-1799.  Johanna (Jans) Lavanchee is te Zwolle geboren op 23-1-1801 en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 24-9-1870. Johanna is de dochter van François Lavanchee, metselaarsknecht, die omstreeks 1751 te Lausanne in Zwitserland is geboren en die op 11-6-1833 te Bergen op Zoom overlijdt en van Maria Theresia Fontaine (Tereijs Fontein), arbeidster, die is gedoopt te Maastricht op 14-7-1772 en die op 14-2-1855 te Bergen op Zoom is overleden. Johannes Cameron, opperman en Jans Lavanchee, arbeidster, huwen te Bergen op Zoom op 23-5-1822. Hierbij zijn de getuigen Philip Peter Clementz, 57 jaar, gepensioneerd officier; Johannes Muller, 29 jaar, winkelier; Johan George Bechthold, 22 jaar, oppasser en Jacobus van Broekhoven, 24 jaar, potmakersknecht.

 Johannes (Jan, John) Cameron (Kameron), dagloner, echtgenoot van Helena van den Heuvel, zoon van Docus (Duncan) Cameron en van Catharina Cameron, is te Nijmegen geboren omstreeks 1777 en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 29-1-1846. Zijn overlijden wordt aangegeven door Bartholomeus Kameron, 35 jaar, zoon van de overledene en Cornelis Cameron, 33 jaar, potmakersknecht, zoon van de overledene. Duncan Cameron en Catharina Cameron huwen te Willemstad op 17-3-1776. Duncan is dan soldaat in de compagnie van den Heer Colonel Bruce. Catharina is bij haar huwelijk jonge dochter en woonachtig te Iperen.

'Meer over de Familie Cameron

 François Lavanchee en Maria Theresia Fontaine huwen te Bergen op Zoom op 13-2-1791, met de ondertrouw op 20-11-1790. Maria Theresia is de dochter van Henricus Josephus Fontaine, militair en van Anna Catharina Chair(e). Henricus Fontaine en Anna Chair(e) komen vermoedelijk uit Namen in België. Zij huwen op 5-2-1769 te Bergen op Zoom, met de ondertrouw aldaar op 21-1-1769. De getuigen bij het huwelijk zijn Antonius Hullet en Maria Barbara Catlin. De ouders van François Lavanchee (Lavanchij, L'Avancé) zijn Isaac Lavanchee en Madelaine Vileron. Maria Theresia Fontaine heeft twee broers en een zuster:

 1. Gerardus Fontaine, gedoopt te Maastricht op 11-7-1775;

 2. Servatius Fontaine, gedoopt te Maastricht op 22-10-1777 en

 3. Maria Ludovica Fontaine, te Maastricht gedoopt op 22-11-1782. 

In het huwelijk van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels zijn ons 20 kinderen bekend geworden:

 1. Adriana Johanna Petronella Roels, geboren te Bergen op Zoom op 12-11-1893. De geboorte wordt aangegeven door de vader, 21 jaar, koopman. Daarbij getuigen Petrus Belet, 54 jaar, koopman en Cornelis Egidius Huijgens, 22 jaar, gehuwd, koopman. Adriana overlijdt te Bergen op Zoom op 30-3-1976. Adriana Roels huwt op maandag 17-6-1918 te Bergen op Zoom met  Cornelis Peeters, kermisexploitant, die op 8-3-1888 te Bergen op Zoom is geboren, als de zoon van Johannes Josephus Peeters en van Adriana van Eekeren. Cornelis Peeters overlijdt te Bergen op Zoom op 18-4-1959.  Johannes Josephus Peeters, gasvitter, is op 15-4-1845 te Bergen op Zoom geboren. Hij is de zoon van Elisabeth Peeters, die omstreeks 1818 is geboren. De geboorte van Johannes Josephus wordt aangegeven door Charles Antonius Adrianus Kieckens, 23 jaar, officier van gezondheid, met als getuigen Aalbert Minne, 60 jaar, zonder beroep en Willem Willem Hooghuis, 33 jaar, artillerist. Op 6-3-1905 overlijdt Johannes Josephus Peeters te Bergen op Zoom. De aangevers van het overlijden zijn Adrianus Marinus Peeters, 33 jaar, stoomcarousselhouder, zoon van de overledene en Franciscus van Eekeren, 42 jaar, smid, zwager van de overledene.  Adriana van Eekeren, de dochter van Johannes van Eekeren, smidsknecht en van Maria Anthonetta van der Meeren, is op 11-5-1846 te Bergen op Zoom geboren. Machiel van Eekeren, 57 jaar, hovenier en Franciscus van der Meeren, 24 jaar, timmerman, zijn de getuigen bij de geboorteaangifte door de vader. Johannes Josephus Peeters en Adriana van Eekeren huwen te Bergen op Zoom op 10-2-1870. Cornelis Peeters en Adriana Johanna Petronella Roels hebben vier kinderen:

 a. Elisabeth Adriana Josephina Peeters, geboren te Bergen op Zoom op 6-5-1919.

 b. Adriana Hermana Peeters, op 5-10-1922 te Tiel geboren.

 c. Joseph Johannes Peeters, te Culemborg geboren op 3-6-1929.

 d. Hermanus Wilhelmina Peeters. Hij is geboren te Bergen op Zoom op 23-2-1933.

 Johannes van Eekeren, de zoon van Michael van Eekeren, hovenier, en van Anna Catharina Lemmers (Lammers), hovenierster, is op dinsdag 11-9-1821 te Bergen op Zoom geboren. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Cornelis Lemmers en Serverinus de Herdt. Hij overlijdt op7-5-1891 te Bergen op Zoom. De aangevers van het overlijden zijn Johannes Josephus Peeters, 46 jaar, winkelier, schoonzoon van de overledene en Josephus Wouts, 35 jaar, smid.  Maria Anthonetta van der Meeren is op woensdag 22-12-1819 te Bergen op Zoom geboren. Bij de geboorteaangifte zijn de getuigen Johannes van der Meeren en Johannes Baptist Lafors. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 11-6-1916. Haar overlijden wordt aangegeven door Adrianus Marinus Peeters, 45 jaar, electricien, kleinzoon van de overledene en Jacobus Matheus Maartense, 33 jaar, brievenbesteller. Maria Anthonetta is de dochter van Cornelis van der Meeren, arbeider, geboren omstreeks 1786 en van Adriana van der Harten. Johannes van Eekeren en Maria Anthonetta van der Meeren huwen te Bergen op Zoom op 8-1-1846. De afkondigingen zijn gedaan op zondag 28-12-1845 en 4-1-1846. De getuigen bij het huwelijk zijn Marijnus van Eekeren, 26 jaar, arbeider, broer van de bruidegom; Marijnus van Eekeren, 48 jaar, hovenier, oom van de bruidegom; Franciscus van der Meeren, 24 jaar, timmerman, broer van de bruid en Jacobus Melsen, 51 jaar, winkelier, oom van de bruid. De vader van de bruidegom kan niet schrijven.

 Michael van Ekeren (van Eekeren), de zoon van Marinus van Ekeren (Eekeren) en van Adriana Lammers (Lemmers), is te Bergen op Zoom gedoopt op woensdag 16-7-1788. De doopgetuigen zijn Sebastianus Schuurbiers en Catharina Lemmers. Michael overlijdt op 1-10-1862 te Bergen op Zoom. Het overlijden wordt aangegeven door Marinus van Eekeren, 43 jaar, arbeider, zoon van de overledene en Adrianus Weijts, 39 jaar, kleermaker. Michael van Ekeren, arbeider, huwt op 26-8-1818 te Bergen op Zoom met  Anna Catharina Lemmers (Lemmens), de dochter van Joannis Lemmens, afkomstig van Turnhout en van Joanna Janssen, die uit Bergen op Zoom komt. Anna Catharina is op 3-8-1790 te Bergen op Zoom gedoopt, waarbij de doopgetuigen zijn Reinerus de Bie en Maria Hofsté. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 9 en 16-8-1818. De huwelijksgetuigen zijn Marijn van Eekeren, 62 jaar, bouwman, vader van de comparant; Cornelis Lemmers, 57 jaar, bouwman, broer van de comparante; Antonij van Eekeren, 33 jaar, hovenier, broer van de comparant en Machiel van Eekeren, 52 jaar, arbeider, oom van de comparant. Anna Catharina Lemmers overlijdt te Bergen op Zoom op 22-7-1842. De aangevers van het overlijden zijn Jacobus Lemmers, 51 jaar, koffijhuishouder, neef van de overledene en Johannes Franciscus Lemmers, 48 jaar, winkelier, neef van de overledene. Het huwelijk van Marinus van Ekeren en Adriana Lammers, beiden Rooms Katholiek en woonachtig in de buitenpoorterij, is gesloten te Bergen op Zoom op zondag 27-7-1783, met de ondertrouw op 12-7-1783.

 2. Johanna Pieternella Roels, dochter van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels, geboren te Bergen op Zoom op 2-2-1895. Haar vader, 22 jaar, koopman, doet aangifte van de geboorte, met als getuigen Hendrikus Roels, 25 jaar, koopman en Cornelis Huijgens, 23 jaar, koopman. Johanna is op 21-1-1918 te Bergen op Zoom gehuwd met  Johannes Petrus Huijgens, ondernemer van een bioscoop. Johannes is geboren te Bergen op Zoom op 10-8-1893 als de zoon van Cornelis Egidius Huijgens, ondernemer van een bioscoop, negociant en van Maria Janvier. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Petrus Johannes Huijgens, 63 jaar, negociant en Adrianus Stadhouders, 58 jaar, kastelein. Het huwelijk wordt als getuigen bijgewoond door Johannes Pieter Oerlemans, 27 jaar, kapper, wonende te Steenbergen, zwager van de bruidegom en Hendricus Johannes Roels, 48 jaar, koopman, oom van de bruid. De beide ouderparen zijn bij de plechtigheid aanwezig. Johannes Petrus Huijgens is te Bergen op Zoom overleden op 29-10-1972. Johanna Pieternella Roels overlijdt te Bergen op Zoom op 9-11-1955.  Maria Janvier is de dochter van Johannes Wilhelmus Janvier  en van Cornelia Putten, welk ouderpaar wij reeds eerder bespraken. Johannes Petrus Huijgens en Johanna Pieternella Roels hebben vier kinderen:

 a. Elisabeth Cornelia Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op 19-7-1918.

 b. Maria Hermania Huijgens, te Bergen op Zoom geboren op 28-8-1919.

 c. Cornelis Hermanus Huijgens, op 7-3-1921 te Bergen op Zoom geboren.

 d. Adriana Petronella Huijgens, geboren op 6-3-1922 te Bergen op Zoom.

 Cornelis Egidius Huijgens is de broer van de hierboven besproken Adrianus Petrus Huijgens, de echtgenoot van Clarisse Louisa Elich. Hij is geboren op 9-7-1871 te Bergen op Zoom. Cornelis Egidius Huijgens en Maria Janvier huwen op 21-11-1892 te Bergen op Zoom. Van Johannes Petrus Huijgens zijn ons een zuster en een broer bekend:

a.  Maria Cornelia Huijgens, die vóór het huwelijk van haar ouders is geboren te Bergen op Zoom op 31-7-1892. Zij wordt erkend en gewettigd op de trouwdag van haar ouders. Maria Cornelia huwt op 8-10-1917 te Bergen op Zoom met  Johannes Pieter Oerlemans, kapper, die te Bergen op Zoom is geboren op 21-3-1890. Johannes Pieter Oerlemans is de zoon van Willem Adriaan Oerlemans en van Maria Adriana Soffers.

 b. Franciscus Huijgens, te Bergen op Zoom geboren op maandag 28-12-1896.

'Meer over de Familie Oerlemans

 3. Maria Hendrica Roels, dochter van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels, geboren te Bergen op Zoom op 5-7-1896 en overleden aldaar op 20-3-1897.

 4. Helena Cornelia Roels, dochter van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels, geboren op vrijdag 10-9-1897 te Bergen op Zoom en in die gemeente overleden op 20-12-1897.

 5. Cornelia Roels, dochter van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels, geboren op 15-9-1898 te Zierikzee en overleden te Bergen op Zoom op 16-10-1898. Het overlijden wordt aangegeven door de vader, koopman en door Pieter Belet, 59 jaar, herbergier, grootvader van de overledene.

 6. Helena Johanna (Lena) Roels, dochter van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels, geboren te Bergen op Zoom, op 10-5-1900. Getuigen bij de aangifte door de vader, 27 jaar, koopman, zijn Hendricus Robbe, 39 jaar, koopman en Hendricus Johannes Roels, 31 jaar, koopman. Helena huwt op 29-1-1931 te Bergen op Zoom met  Kornelis Stuij, kermisexploitant, die is geboren op 30-7-1898 te Sliedrecht en die de zoon is van Kornelis Stuij en van Aartje de Grijp. In de huwelijksakte zijn als getuigen genoemd Johannes Roels, 28 jaar, kermisexploitant, broer van de bruid en Johannes Petrus Huijgens, 37 jaar, kermisexpoitant, zwager van de bruid. De huwelijksafkondigingen zijn gedaan te Bergen op Zoom en te Sliedrecht op 10-1-1931. Lena Roels overlijdt te Roermond op 24-4-1973 en zij wordt te Maasniel begraven op 1-5-1973. Kornelis Stuij overlijdt te Roermond op 19-7-1979 en hij wordt op 24-7-1979 te Maasniel begraven.

 Kornelis Stuij, de vader van de echtgenoot van Helena Johanna Roels, is geboren te Sliedrecht op 15-8-1870 en hij overlijdt op 23-5-1947 te Roermond. Kornelis Stuij, van beroep spekslager, transporteur, carousselhouder, huwt op 13-5-1893 te Sliedrecht met  Aartje de Grijp. Aartje is op 24-3-1873 te Papendrecht geboren. Zij overlijdt te Sliedrecht op 5-12-1928. De ouders van Aartje de Grijp,  Jan de Grijp, bouwman, voerman en  Elizabeth Hofwegen, huwen te Papendrecht op 21-11-1872.

Nu willen wij nog wat meer informatie geven over de familie Stuij.

Jacob Cornelisz Stuij (1786-1816) is de zoon van  Cornelis Jacobsz Stuij en van  Keja (Cornelia) Teunis Boer. Krijntje Bot (1790-1842) is de dochter van  Arij Gijsbertszn Both en van  Helena (Lena) Baan. Arij Gijsbertszn Both is op 12-9-1766 te Sliedrecht geboren, is op 13-9-1766 aldaar gedoopt en overlijdt te Sliedrecht op 30-10-1794. Helena (Lena) Baan, de dochter van  Baan Jansz Baan en van  Cornelia Ariens van Wijngaarden. is op 25-12-1762 te Sliedrecht gedoopt. Na het overlijden van Jacob Cornelisz Stuij huwt Krijntje Bot met  Abram Bartsz van Rees, omstreeks 1766 geboren te Sliedrecht, de zoon van Bart van Rees en van Kornelia van Toorn. Abram Bartsz van Rees is dan weduwnaar van Marigje Lanser. Abram van Rees en Krijntje Bot krijgen een zoon:  Bart van Rees, die omstreeks 1824 te Sliedrecht is geboren. Op 25-2-1848 huwt Bart van Rees te Sliedrecht met  Klara Roskam, geboren omstreeks 1817 te Sliedrecht, de dochter van Geerit Roskam en van Lena Brandwijk. Behalve hun zoon Cornelis hebben Jacob Cornelisz Stuij en Krijntje Arijsdr Bot ook een dochter:  Lijntje Stuij, die omstreeks 1815 te Sliedrecht is geboren. Lijntje huwt op 29-10-1841 te Sliedrecht met  Daniel Jakob Abraham Boulonois, de zoon van Abraham Louis Boulonois, geboren te Zwartewaal en van Anna de Lange, die te Rotterdam is geboren. Daniel is op 14-9-1804 te Rotterdam geboren. Hij wordt op 23-9-1804 aldaar gedoopt, waarbij de getuigen zijn Jakob Boulonois en Anna Boulonois. Abraham Boulonois en Anna de Lange huwen te Rotterdam op 13-12-1795.

Cornelis Jacobsz Stuij is de zoon van  Jacob Johannisz, die op 10-1-1706 te Wijngaarden is gedoopt en die na 18-5-1771 moet zijn overleden. Zijn beroepen waren bouwman, schepen, diaken, kerkmeester en armenmeester. Op 24-1-1734 huwt Jacob Johannisz te Wijngaarden met de moeder van Cornelis Jacobsz,  Maijke Cornelis Stuij. Maijke is op 22-11-1711 te Wijngaarden gedoopt en zij moet na 18-5-1771 zijn overleden.

Arij Both is de zoon van  Gijsbert Pieters Both en van  Crijntje Aries Mes, de dochter van  Arij Cornelisz Mes en van  Commertje Ariens Koppens. Gijsbert Pieters Both is op 17-3-1736 te Sliedrecht gedoopt en hij wordt op 10-10-1809 aldaar begraven. Crijntje Aries Mes is gedoopt te Sliedrecht op 24-2-1740 en zij wordt in die plaats begraven op 17-2-1786. 

Jacob Johannisz is de zoon van  Johannis Jacobsz, bouwman, die is gedoopt op 1-1-1668 te Wijngaarden en van  Barbera Pieters Huijsman, die is geboren omstreeks 1660 te Brandwijk en die te Wijngaarden is overleden op 4-5-1747. Johannis Jacobsz en Barbera Pieters huwen te Wijngaarden op 1-5-1695. Vóór zijn huwelijk met Barbera is Johannis Jacobsz op 24-2-1692 te Wijngaarden gehuwd met  Marijge Jaspers, die op 29-4-1693 te Wijngaarden is overleden.

Maijke Cornelis Stuij is de dochter van  Cornelis Ariensz Stuij en van  Niesje Maartens Vogel. Cornelis Ariensz Stuij is op 10-11-1680 te Bleskensgraaf gedoopt en hij overlijdt te Wijngaarden op 30-8-1747. Niesje Maartens Vogel is gedoopt te Wijngaarden op 26-2-1679 en zij overlijdt aldaar omstreeks 1742. Cornelis Ariensz Stuij en Niesje Maartens Vogel huwen te Wijngaarden op 10-5-1705.

Johannis Jacobsz is de zoon van  Jacob Cornelisz, schepen, die omstreeks 1635 te Wijngaarden is geboren en die te Wijngaarden overlijdt en van  Willemtgen Cornelis Jongbloet. Willemtgen is op 5-11-1634 te Oud Alblas gedoopt en zij overlijdt te Wijngaarden op 1-4-1685. Jacob Cornelisz en Willemtgen Cornelis Jongbloet huwen te Wijngaarden op 26-12-1661.

Barbera Pieters Huijsman is de dochter van  Pieter Hendriksz Huijsman, die te Bleskensgraaf is geboren en die omstreeks 1703 overlijdt en van  Ariaentie Huijberts Swartbol, die omstreeks 1625 te Bleskensgraaf is geboren. Ariaentie Huijberts Swartbol is de dochter van  Huijbert Ariaentsz Swartbol en van  Neeltgen Heijndericx. Pieter Hendriksz Huijsman en Ariaentie Huijberts Swartbol huwen te Molenaarsgraaf op 26-12-1660.

Jacob Cornelisz is de zoon van  Cornelis Jacobsz, die omstreeks 1592 te Wijngaarden is geboren en die aldaar overlijdt en van   Ariaentgen Ariens die omstreeks 1665 te Wijngaarden is overleden. Cornelis Jacobsz en Ariaentgen Ariens huwen te Wijngaarden omstreeks het jaar 1630. Ariaentgen Ariens is de dochter van  Arien Teunisz en van  Jannichje Wouters.

Willemtgen Cornelis Jongbloet is de dochter van  Cornelis Woutersz Jongbloet, die omstreeks 1595 te Oud Alblas is geboren en van  Gerritje Willems Ouwerkercker, die omstreeks 1604 is geboren, eveneens te Oud Alblas. Cornelis Woutersz Jongbloet en Gerritje Willems Ouwerkercker huwen te Oud Alblas op 21-6-1626.

Pieter Hendriksz Huijsman is de zoon van  Hendrick Cornelisz Huijsman, die omstreeks 1590 te Nieuw Lekkerland is geboren en die omstreeks 1658 te Bleskensgraaf overlijdt en van  Grietgen Pieters, de dochter van  Pieter Meusz, bouwman, die omstreeks 1560 is geboren. Grietgen Pieters is omstreeks 1596 te Streefkerk geboren en zij overlijdt omstreeks 1650 te Bleskensgraaf.

Gijsbert Pieterse Both is de zoon van  Pieter Gerritsz Both, die op 16-5-1707 te Sliedrecht is gedoopt en die op 8-6-1775 aldaar overlijdt en van  Lijntje Gijsberts van den Brande, de dochter van  Gijsbert Wouterse van den Brande en van  Hilligje Cornelis van Asperen. Lijntje is op 30-1-1707 te Sliedrecht gedoopt en zij wordt op 10-6-1752 aldaar begraven. Vóór zijn huwelijk met Lijntje Gijsberts van den Brande is Pieter Gerritsz Both gehuwd geweest met  Maria Stoffels.

Cornelis Jacobsz is de zoon van  Jacob Jansz, schepen, die omstreeks 1565 te Wijngaarden is geboren en die omstreeks 1606 aldaar overlijdt en van  Marijken Cornelis, die omstreeks 1562 te Bleskensgraaf is geboren. Jacob Jansz en Marijken Cornelis huwen te Wijngaarden omstreeks 1590.

Pieter Gerritsz Both is de zoon van  Gerrit Gijsbertsz Both, die omstreeks 1674 te Streefkerk is geboren en die op 18-7-1717 te Sliedrecht wordt begraven en van  Geertruij Leenderts Nederlof, die omstreeks 1680 is geboren en die op 10-8-1728 te Sliedrecht wordt begraven. Geertruij Leenderts Nederlof is de dochter van  Leendert Tijsz Nederlof (Boer) en van  Neeltje Jans van der Wiel. Gerrit Gijbertsz Both en Geertruij Leenderts Nederlof huwen te Sliedrecht op 16-4-1700.

Cornelis Woutersz Jongbloet is de zoon van  Wouter Cornelisz Jongbloet, die omstreeks 1565 te Oud Alblas is geboren en die omstreeks 1615 aldaar overlijdt en van  Dievertjen Nanninghs, die omstreeks 1560 is geboren.

Wouter Cornelisz Jongbloet is de zoon van  Cornelis Jansz Jongbloet, die omstreeks 1530 te Oud Alblas is geboren en die omstreeks 1593 aldaar overlijdt en van  Neeltgen Wouters. Cornelis Jansz Jongbloet en Neeltgen Wouters huwen omstreeks 1565.

Cornelis Jansz Jongbloet is de zoon van  Jan Huigensz Jongbloet, die omstreeks 1505 is geboren.

Jacob Jansz is de zoon van  Jan Jacobsz (van Hekelingen), die omstreeks 1539 is geboren en van  Meijns Jans, die omstreeks 1540 is geboren en die te Wijngaarden overlijdt. Jan Jacobsz (van Hekelingen) en Meijns Jans huwen omstreeks 1565 te Wijngaarden. Meijns Jans is de dochter van  Jan Ariensz Jansz, die omstreeks 1507 te Wijngaarden is geboren en die te Wijngaarden overlijdt en van Marijken. Jan Ariensz en Marijken huwen te Wijngaarden omstreeks het jaar 1535. Jan Ariensz Jansz is de zoon van  Arien Jansz, die omstreeks 1480 te Wijngaarden is geboren. 

Jan Jacobsz (van Hekelingen) is de zoon van  Jacob Jansz, die omstreeks 1505 te Maeslant is geboren en die omstreeks 1576 overlijdt en van Lijsbeth. Jacob Jansz en Lijsbeth huwen omstreeks 1532.

Jacob Jansz is de zoon van  Jan Claesz, bouwman, die omstreeks 1480, vermoedelijk te Delft, is geboren en van  Anna Joosten.

Jan Claesz is de zoon van  Claes Boekelsz, die omstreeks 1445 is geboren en van Martijne.

Gerritje Willems Ouwerkercker is de dochter van  Willem Cornelisz Ouwerkercker, die omstreeks 1575 te Lekkerkerk is geboren en die omstreeks 1616 te Oud Alblas overlijdt en van  Neeltje Jans. Willem en Neeltje huwen te Oud Alblas op 15-7-1603. Willem Cornelisz Ouwerkercker is de zoon van  Cornelis Willemsz Ouwerkercker. Zijn onbekende moeder moet zijn geboren omstreeks 1550.

Hendrick Cornelisz Huijsman is de zoon van  Cornelis Hendricksz Huijsman, schepen en heemraad, die omstreeks 1558 te Nieuw Lekkerland is geboren en die omstreeks 1626 is overleden en van  Adriaentgen Jans, die omstreeks 1570 te Bleskensgraaf is geboren en die omstreeks 1616 aldaar overlijdt. Cornelis Hendricksz Huijsman en Adriaentgen Jans huwen te Nieuw Lekkerland omstreeks het jaar 1590. Cornelis Hendricksz Huijsman is de zoon van  Hendrik Dircksz.

Adriaentgen Jans is de dochter van  Jan Jacob Simonsz, die omstreeks 1530 te Bleskensgraaf is geboren en van  Neeltgen Jans, die eveneens omstreeks 1530 is geboren. Jan Jacob Simonsz is de zoon van  Jacob Simonsz, die omstreeks 1500 is geboren en van Lijntgen.

Cornelis Ariensz Stuij is de zoon van  Arie Teunisz, die omstreeks 1648 te Wijngaarden is geboren en die omstreeks 1683 te Bleskensgraaf overlijdt en van  Ariaantje Cornelisdr. Steuij. Ariaantje is op 10-11-1652 te Bleskensgraaf gedoopt en zij overlijdt aldaar op 30-9-1723. Arie Teunsz is de zoon van  Teunis Willemsz en van  Marijken Adriaens. Ariaantje Steuij is de dochter van  Cornelisz Willems Stuij en van  Neeltje Cornelisdr. Sterrenburgh. Neeltje Sterrenburgh is gedoopt te Oud Alblas op zondag 18-6-1616 en zij overlijdt na 1691. Zij is de dochter van  Cornelis Lenaerts Sterrenburgh en van  Ariaentje Heijmans Ottolander. Cornelis Willemsz Stuij is de zoon van  Willem Gerritz Steuij en van  Weijntgen Jacobsdr. de Groot(e).

Niesje Martens Vogel is de dochter van  Maarten Pietersz Vogel en van  Maijke Gerrits Huijsman. Maarten Pietersz Vogel, schepen, is omstreeks 1650 te Wijngaarden geboren en hij overlijdt aldaar op 1-11-1720. Maijke Gerrits Huijsman is omstreeks 1652 te Wijngaarden geboren en zij overlijdt in die plaats op 1-5-1705.

Maijke Gerrits Huijsman is de dochter van  Gerit Fopsz, schepen, die omstreeks 1624 te Nieuw Lekkerland is geboren en die omstreeks 1696 te Wijngaarden overlijdt en van  Marijgje Jans Huijsman, die te Nieuw Lekkerland is geboren. Marijgje Jans Huijsman is de dochter van  Jan Cornelisz Huijsman, geboren te Nieuw Lekkerland en omstreeks 1666 overleden en van  Marichen Fops. Jan Cornelisz Huijsman en Marichen Fops huwen te Nieuw Lekkerland omstreeks het jaar 1622. Jan Cornelisz Huijsman is de broer van de eerder vermelde Hendrick Cornelisz Huijsman.

Gerrit Fopsz is de zoon van  Fop Gerritsz, die weer de zoon is van  Gerrit Fopsz.

Gerrit Gijsbertsz Both is de zoon van  Gijsbert Rochusz Bot(h), heemraad te Naaldwijk, die omstreeks 1632 te Sliedrecht is geboren en die op 28-5-1703 te Naaldwijk overlijdt en van  Pietertje Gerrits Jongevriend, die te Papendrecht is geboren en die op 15-11-1714 te Sliedrecht overlijdt. Gijsbert Both en Pietertje Jongevriend huwen omstreeks 1668 te Sliedrecht. Pietertje Gerrits Jongevriend is de dochter van  Geerit Leendertsz Jongevrient en van  Theuntje Pieters.

Gijsbert Rochusz Bot(h) is de zoon van  Rochusz Pieters, die omstreeks 1600 te Streefkerk is geboren en die omstreeks 1664 aldaar overlijdt en van  Neeltje Ariens, de dochter van  Adriaen Adriaensz en van  Maritgen Pauwels. Rochusz en Neeltje huwen te Streefkerk omstreeks 1620. Rochusz Pieters is ook gehuwd geweest met  Geertgen Dirks.

Rochusz Pieters is de zoon van  Pieter Rochusz, omstreeks 1572 te Streefkerk is geboren, omstreeks 1636 aldaar is overleden en van  Sijtgen Bastiaensdr., die omstreeks 1574 te Streefkerk is geboren. Pieter Rochusz en Sijtgen Bastiaens huwen te Streefkerk op 21-2-1600. Pieter Rochusz is de zoon van  Rochus Walichsz, die tussen 1535 en 1540 te Streefkerk is geboren. De vader van Rochus Walichsz is  Walich Zegersz, die omstreeks 1500 te Streefkerk is geboren en die weer de zoon is van  Zeger Florisz. De vader van Zeger Florisz is  Floris Zegersz de Both, landpoorter van Dordrecht, die omstreeks 1499 is overleden. Floris Zegersz de Both is de zoon van  Zeger Gerijtsz de Both, die de zoon is van  Gerijt (Geert) Moensz.

Gaan we nu dan verder met de familie Roels:

 7. Maria Roels, dochter van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels, is geboren op 1-11-1901 te Bergen op Zoom en is aldaar overleden op 19-8-1902.

 8. Petrus Johannes (Piet) Roels, zoon van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels, geboren te Bergen op Zoom op 15-1-1903 en aldaar overleden op 8-3-1975. Petrus, die het beroep uitoefende van kermisexploitant, huwt op 5-4-1928 te Bergen op Zoom met  Maria Elisabeth Cornelia Peeters. Maria is geboren te Bergen op Zoom op 11-11-1904 en zij overlijdt in haar geboorteplaats op 26-1-1992. Zij is de dochter van Adrianus Marinus Peeters en van Maria Catharina Elisabeth Vincken. Petrus Roels en Maria Peeters hebben een zoon en twee dochters:

 a. Petrus )Peter) Roels.

 b. Elisabeth Catharina Theresia (Lieske) Roels, op 25-4-1929 te Bergen op Zoom geboren. Zij is op 21-2-1953 te Bergen op Zoom gehuwd met  Petrus E. Steenbak.

 c. Elisabeth Maria Adriana Roels, geboren te Made op 1-10-1932. Zij is gehuwd met  Piet van Os.

 Adrianus Marinus Peeters is te Bergen op Zoom geboren op 23-7-1871. De geboorte wordt aangegeven door de vader, 26 jaar, gasvitter. Getuigen daarbij zijn Cornelis van Heusden, 29 jaar, besteller en Johannes Bakx, 42 jaar, besteller. Adrianus is de zoon van Johannes Josephus Peeters, gasvitter, die is geboren op 10-9-1844 te Bergen op Zoom en van Adriana van Eekeren, die op 11-5-1846 te Bergen op Zoom is geboren.  Maria Catharina Elisabeth Vincken is op 2-11-1881 te Dordrecht geboren. Zij is de dochter van Christiaan Lodewijk Hubert Vincken en van Maria Catharina Hubertina Huskens. Maria Catharina Elisabeth Vincken overlijdt te Bergen op Zoom op 13-10-1940. Het overlijden wordt aangegeven door Adrianus Dymphnus Bakx, 62 jaar, stalhouder.

 9. Hendricus Cornelis (Henk) Roels, zoon van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels, is geboren te Bergen op Zoom op 28-1-1904. Zijn vader, 31 jaar, koopman, doet de aangifte. Getuigen daarbij zijn Adrianus Stadhouders, 68 jaar, herbergier en Hendricus Janvier, 36 jaar, carousselhouder. Hendricus Cornelis Roels , kermisexploitant, overlijdt te Bergen op Zoom op 18-9-1943. De aangever van het overlijden is Johannes Petrus Franciscus Videler, 39 jaar, aannemer. Henk Roels huwt op 24-4-1929 te Bergen op Zoom met  Josephina Catharina (Fien) Benner, die op 31-10-1905 te Blerick is geboren en die op 7-2-1965 te Roosendaal overlijdt. Fien Benner is de dochter van Johannes Benner, stalhouder, lunchroomhouder, geboren te Roermond op 1-12-1878 en van Margaretha Elisabeth Gerardina Tewe, die op 27-7-1880 te Alblasserdam is geboren. Henk en Fien krijgen drie kinderen:

 a. Herman J. Roels, geboren te Antwerpen op 7-2-1930. Hij overlijdt te Hemgelo op 26-5-2015. Herman Roels, kermisexploitant, huwt te Bergen op Zoom op 1-2-1956 met  Petronella Theodora (Nell) Warnar, die op 20-12-1932 te Kampen is geboren en die op 7-2-2005 te Bergen op Zoom overlijdt. Herman en Nell krijgen drie kinderen:

  1. Henk Roels. Hij is gehuwd met Truus ?

 2. Mabel Roels. Mabel is overleden.

 3. Susan Roels.

 b. Petrus M. Roels, kermisexploitant. Peter huwt op 19-11-1960 te Bergen op Zoom met  Adriana M.I. Jongmans, die op 15-2-1940 te Bergen op Zoom is geboren. Zij hebben een zoon:  Erno Roels.

 c. Jean Roels, geboren te Ekeren op 12-9-1934. Jean Roels, kermisexploitant (Autoscooter), is gehuwd met  Riet van Gastel. Zij hebben drie kinderen:

 A. Henri (Arie) Roels, kermisexploitant (Casino Royale), geboren omstreeks 1962.

 B. J.M.J. (Jos) Roels, geboren omstreeks 1964. Hij is kermisexploitant (De Puscher). Hij is gehuwd met ? van Essen.

 C. Astrid Roels, kermisexploitant, geboren op 19-3-1969.

 10. Cornelia Roels, dochter van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels, op maandag 13-2-1905 te Bergen op Zoom geboren en overleden op 21-6-1905.

 11. Frederik Roels, zoon van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels, is op 25-7-1906 te Bergen op Zoom geboren en hij overlijdt te Vught op 12-8-1906.

 12. Augustinus Johannes (Guust) Roels, zoon van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels. Hij is geboren op 29-11-1907 te Bergen op Zoom en hij overlijdt in die plaats op 3-12-1987. Hij huwt op 5-12-1932 te Bergen op Zoom met  Maria Catharina Vale. Maria is geboren te Bergen op Zoom op 29-8-1909. Zij is de dochter van (zie ook hierboven) Henri Matthijs Vale en van Cornelia Clasina Groenendijk. Haar geboorte wordt aangegeven door Anna Geertruida Anna Clasina van Lienden, verloskundige, wonende Hof van Delft. Getuigen bij het huwelijk zijn Matthijs van Tilburg, 64 jaar, arbeider en Philippus Thielen, 46 jaar, koopman. Maria Vale is op 4-5-1992 te Bergen op Zoom overleden. Augustinus Johannes Roels heeft als beroep kermisexploitant. Hun drie kinderen zijn:

 a. Cornelia Herman (Corrie) Roels, geboren te Bergen op Zoom op 8-12-1936. Zij is gehuwd met ? Mendez.

 b. Elisabeth (Bettie) Roels, op 5-11-1937 te Bergen op Zoom geboren. Zij is gehuwd met  Johannes (Jan) Witte, die omstreeks 1929 is geboren. Jan Witte overlijdt te Oostburg op 26-6-2009 en hij wordt op 1-7-2009 te Bergen op Zoom gecremeerd. Zij krijgen drie kinderen: 1. Bettie Witte;  2. Hans Witte;  3. Martin Witte.

 c. Hermanus M. Roels, geboren op 30-4-1947 te Bergen op Zoom.

 13. Cornelia (Corrie) Roels, dochter van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels. Zij is geboren te Bergen op Zoom op 10-1-1909 en zij overlijdt in die plaats op 2-7-1985. Cornelia huwt op 28-11-1932 te Bergen op Zoom met  Constantinus (Stan) Vrients, winkelier, ijsboer. Stan Vrients is geboren op 23-6-1907 te Roosendaal en Nispen en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 25-7-1989. Hij is de zoon van Adrianus Vrients, antiquair, geboren te Wouw op 7-1-1877 en overleden te Putte op 5-3-1963 en van Anna Cornelia Boden, arbeidster, die op woensdag 20-5-1868 te Wouw is geboren en die op 28-2-1934 te Bergen op Zoom overlijdt.  Adrianus Vrients is de zoon van Petrus Vrients, koopman, kramer, winkelier en van Pieternella Crijnen, kraamster, dienstmeid, dienstbode.  Anna Cornelia Boden is de dochter van Christiaan Boden, arbeider en van Maria Catharina van Pul, arbeidster. De ouders van Constantinus weigerden hun toestemming tot het huwelijk te geven, doch verschenen niet voor de kantonrechter om in hun weigering te volharden. Adrianus Vrients en Anna Cornelia Boden huwen te Roosendaal en Nispen op vrijdag 3-7-1903. Vóór haar huwelijk met Adrianus Vrients, is Anna Cornelia Boden gehuwd geweets met  Cornelis Voorbogt, arbeider, met wie zij op 30-5-1894 te Wouw is gehuwd. Cornelis Voorbogt, de zoon van Simon Voorbogt, arbeider, geboren omstreeks 1826 en van Maria Dekkers, arbeidster, is op 28-2-1868 te Steenbergen geboren. Zijn vader, 42 jaar, arbeider, doet aangifte van de geboorte. Hierbij zijn de getuigen Gerrit van Aken, 70 jaar, veldwachter en Coenraad van Aken, 41 jaar, huisschilder. Cornelis Voorbogt overlijdt te Roosendaal en Nispen op 30-1-1900.

Behalve hun zoon Constantinus (Stan) hebben Adrianus Vrients en Anna Cornelia Boden nog twee dochters:

 1. Petronella Maria Catharina Vrients, geboren te Roosendaal en Nispen op 14-8-1904. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 1-2-1996. Petronella is gehuwd met  Johannes Petrus Hagenaars.

 2. Anna Maria Vrients, geboren op 18-8-1906 te Roosendaal en Nispen. Anna Maria overlijdt aldaar op 19-8-1906, aan de gevolgen van algemene lichaamszwakte.

 Petrus Vrients is op 5-1-1845 te Woensdrecht geboren en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 12-10-1902. Hij is de zoon van Adrianus Vrients, schoenmaker en van Elisabeth van Geijsen.  Pieternella Crijnen is geboren te Wouw op 2-9-1849 en zij overlijdt aldaar op 15-8-1936. Haar ouders zijn Petrus Crijnen en Maria van Bergen. Petrus Vrients en Pieternella Crijnen huwen te Wouw op 5-5-1873. Petrus Vrients en Pieternella Crijnen hebben naast hun zoon Adrianus nog negen kinderen:

 1. Maria Vrients, geboren te Wouw op 6-8-1875 en aldaar overlden op 6-12-1878.

 2. Elizabeth Vrients, te Wouw geboren op 29-11-1878.

 3. Johanna Vrients, op 16-3-1880 te Wouw geboren en aldaar overleden op 29-6-1881.

 4. Johanna Vrients, geboren te Wouw op 26-1-1883. Zij overlijdt te Wouw op 10-2-1883.

 5. Maria Vrients, tweelingzuster van Johanna, te Wouw geboren op 26-1-1883 en aldaar overleden op 26-4-1883.

 6. Maria Johanna Vrients, op 24-1-1884 geboren te Wouw.

 7. Johanna Vrients, te Wouw geboren op 7-3-1885. Zij huwt te Rotterdam op 4-8-1909 met  Gerardus Rutteman, de zoon van  Benjamin Rutteman en van  Theresia Boumeester. Gerardus is te Rotterdam geboren op 16-1-1881. Het huwelijk wordt op 4-10-1924 beeindigd door echtscheiding.

 8. Constant Vrients. Deze zoon is te Wouw geboren op 23-2-1887 en hij overlijdt aldaar op 16-3-1887.

 9. Johanna Vrients, op 22-1-1888 te Wouw geboren en aldaar overleden op 4-10-1891.

 Christiaan Boden, de zoon van Bartholomeus Boden, arbeider, landwerker en van Anna Catharina Keuppens, arbeidster en huisvrouw, is geboren te Kalmthout op 18-2-1835 en hij overlijdt te Wouw op 21-2-1906.  Maria Catharina van Pul is geboren te Wouw op 28-11-1835 en zij overlijdt in die plaats op 15-2-1893. Gerardus van Pul en Maria Catharina Hertoghs zijn de ouders van Maria Catharina van Pul. Christianus Boden en Maria Catharina van Pul huwen te Wouw op 23-1-1865.  Maria Catharina Hertoghs, de dochter van Theodorus Hertoghs en van Maria Maas, is gedoopt te Essen op 15-9-1794 en zij overlijdt te Wouw op 27-11-1876. Gerardus van Pul, dagloner, arbeider en Maria Catharina Hertoghs, arbeidster, dagloonster, huwen te Kalmthout op 3-2-1820.  Theodorus Hertoghs, de zoon van Adrianus Hertoghs en van Anna Maria Hamels, is geboren te Essen op 28-3-1765 en hij overlijdt te Nieuwmoer op 29-10-1827. Theodorus Hertoghs en Maria Maes, die te Nieuwmoer overlijdt op 8-1-1801, huwen te Essen-Nispen op 1-2-1790. Anna Maria Hamels overlijdt te Essen-Nispen op 3-1-1785 en zij wordt aldaar begraven op 5-1-1785.  Bartholomeus Boden is op 15-10-1799 te Wuustwezel geboren en hij overlijdt te Essen op 27-12-1883. Hij is de zoon van  Joannes Baptist Cornelius Boden, de zoon van Cornelius Petrus Boden en van Catharina Joannis Rommens, die op 21-9-1769 te Wuustwezel is gedoopt en die op 28-1-1803 aldaar overlijdt en van  Anna Catharina Lambrechts. Anna Catharina, de dochter van Peter Lambrechts en van Cornelia Anthonissen, is op 9-9-1773 te Wuustwezel gedoopt en zij overlijdt te Kalmthout op 13-11-1829.  Cornelius Petrus Boden en Catharina Joannis Rommens huwen te Wuustwezel op 7-5-1764, met de ondertrouw op 30-4-1764.  Anna Catharina Keuppens, arbeidster en huisvrouw, de dochter van Joannes Keuppens, dagloner en van Elizabeth Joannes Deckers (Dekkers), is op 5-7-1804 te Essen geboren. Zij overlijdt te Essen op 6-8-1890.

 Adrianus Hertoghs, de zoon van Cornelius Adriaenssen Hertoghs en van Jacomina Cornelis Luijcks, is gedoopt te Nispen-Essen (Steenpaal) op maandag 25-4-1740, met als doopgetuigen Elisabeth Hermans Tollenaers en Joanna Janssen Buijsen. Hij overlijdt te Baan-Essen op 23-9-1817. Op zondag 17-5-1761 huwt Adrianus Hertoghs te Nispen-Essen met  Anna Maria Hamels. De getuigen bij het huwelijk zijn Joannes Baptista Assenbroeck en Maria Suijkerbuijck. Anna Maria Hamels overlijdt te Nispen-Essen op 3-1-1785 en zij wordt aldaar begraven op 5-1-1785.

 Joannes Keuppens, de zoon van Sebastianus Keuppens (Coppens) en van Helena van Geel, is gedoopt te Essen-Nispen op 16-12-1763 en hij overlijdt te Essen-Moerkant op 24-1-1849.  Elizabeth Joannes Deckers (Dekkers), de dochter van Joannes Deckers en van Adriana Lauerijssen, is te Essen-Nispen gedoopt op 9-4-1768 en zij overlijdt te Essen-Moerkant op 25-4-1853.  Sebastianus Keuppens overlijdt te Essen-Nispen op 6-4-1773 en hij wordt aldaar begraven op 7-4-1773. Hij huwt met  Helena van Geel op 30-11-1758 te Essen-Nispen. Helena van Geel, de dochter van Wilhelmus Marijnissen van Geel en van Adriana Huijbrechts Peeters, is geboren te Nieuwmoer en is op 19-8-1737 te Essen-Nispen gedoopt.  Adriana Lauerijssen overlijdt op 22-7-1783 te Essen-Nispen en zij wordt aldaar begraven op 24-7-1783. Joannes Deckers en Adriana Lauerijssen huwen te Essen-Nispen op 6-2-1764.

 Gerardus van Pul is te Oostelaar gedoopt op 21-5-1787, met als doopgetuigen Joannes van Agtmael en Maria Rongens en hij overlijdt te Wouw op 11-1-1857. Hij is de zoon van  Hubertus Joannes van Pul, die is gedoopt te Oostelaar op 17-5-1752 en die is overleden op 31-1-1802 te Westelaar en van  Martina Beijnaarts (Bernards), die op 5-2-1751 te Kalmthout is gedoopt en die op zondag 27-1-1811 te Wouw is overleden. Martina is de dochter van Martinus Beinaerts (Bernaers), die op 20-1-1777 te Essen-Nispen is begraven en van Cornelia Stoffel(e), die op 3-2-1762 te Kalmthout is begraven. Hubertus van Pul en Martina Bernards huwen te Wouw op zondag 30-4-1780, met de ondertrouw op 15-4-1780. Behalve Maria Catharina hebben Gerardus van Pul en Maria Hertoghs nog zeven kinderen:

 1. Hubertus van Pul, geboren te Wouw op zaterdag 2-12-1820.

 2. Maria Cornelia van Pul, te Wouw geboren op woensdag 14-8-1822.

 3. Adriaan van Pul, op vrijdag 24-6-1825 te Wouw geboren en aldaar overleden op donderdag 2-3-1826.

 4. Antonie van Pul, geboren op zondag 12-11-1826 te Wouw.

 5. Martinus van Pul, geboren tr Wouw op zondag 7-6-1829 en overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 28-3-1909. Op 10-8-1862 huwt Martinus van Pul, arbeider, te Roosendaal en Nispen met  Dimphna Hellemons, arbeidster, de dochter van Pieter (Petrus Johannes) Hellemons, arbeider, geboren omstreeks 1798 en van Maria Catharina Bastiaanse(n), die omstreeks 1802 is geboren. Dimphna Hellemons is geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 19-5-1835 en zij overlijdt te Wouw op maandag 23-11-1891.

 6. Adrianus van Pul, de tweelingbroer van Martinus. Hij is te Wouw geboren op zondag 7-6-1829.

 7. Pieter Jan van Pul, geboren te Wouw op woensdag 27-7-1831 en te Wouw overleden op zaterdag 15-5-1897. Op zondag 19-9-1858 huwt hij te Roosendaal en Nispen met  Anna Cornelia Michielsen, de dochter van Adriaan Michielsen, kleermaker, geboren omstreeks 1795 en van Elizabeth Jacobs, die omstreeks 1803 is geboren. Anna Cornelia Michielsen is geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 8-3-1833 en zij overlijdt te Wouw op dinsdag 16-12-1924.

 Joannes (Jan Huijbregtse) van Pul, die is geboren te Nieuwmoer, die gedoopt is te Essen op 1-6-1718 en die is begraven op 10-9-1781 te Wouw en  Maria Henricus van Wesel, die is gedoopt te Oostelaar op 22-3-1711, zijn de ouders van Hubertus Joannes van Pul. Joannes (Jan Huijbregtse) van Pul, de zoon van Hubertus Jansen van Pul en van Joanna Dingeman Buijssen en Maria Hendrikse (Henricus)  van Wesel huwen te Wouw op 23-10-1740, met de ondertrouw op zaterdag 8-10-1740. Maria Henricus van Wesel is de dochter van  Henricus (Hendrick Jacobs) van Wesel, geboren te Wouw en van  Catharina (Catelijn Janssen) (Catharina Jans) Nieulaet (Nieuwlaet), geboren te Wouw. Hendrick van Wesel en Catelijn Nieuwlaet huwen te Wouw op zondag 31-5-1699, met de ondertrouw op 15-5-1699.

 Hubertus Jansen van Pul, de zoon van Jan Huijbregts van Pul en van Anna Rommens, is geboren te Nieuwmoer en is op 26-6-1686 te Essen-Nispen gedoopt.  Joanna Dingeman Buijssen, de dochter van Dingemannus Jan Buijssen de Jonge en van Maria Anthonis Simons, is te Essen-Nispen gedoopt op 22-1-1688 en zij overlijdt te Essen (België) op 15-12-1774.  Maria Anthonis Simons, de dochter van Antonius Sebastiaen Simons en van Paschasia Anthonissen Greefs, is te Essen-Nispen gedoopt op 8-3-1667 en zij overlijdt te Essen (België) op 21-9-1741.

 Adrianus Vrients is op 10-12-1809 te Wouw geboren en hij overlijdt aldaar op 7-4-1882. Hij is de zoon van Joannes Gerardus Vrients en van Anna Catharina Hagenaars. Adrianus, schoenmaker, looiersknecht, zadelmaker, huwt op 8-11-1848 te Woensdrecht met  Maria Elisabeth van Geijzen, arbeidster, dienstmeid. Zij is geboren te Woensdrecht op 10-3-1814 en zij overlijdt te Wouw op 8-5-1895. Maria Elisabeth is de dochter van Petrus Johannes van Geijzen (Gijzen, Geijsen, Gijsen), arbeider, horlogemaker en van Maria Anna Lambregts (Lambrechts), handwerkster, arbeidster. Bij de geboorteaangifte door de vader zijn de getuigen Jacobus Kuijten, 49 jaar, bouwman en Gabriel Swagemakers, 59 jaar, bouwman.  Petrus Johannes van Geijzen (Gijzen van) is als buitenechtelijk kind op 14-9-1779 gedoopt te Woensdrecht, waarbij getuigen Soette Janssen en Catharina van Aerde. Zijn ouders zijn Joannis van Geijse, geboren te Loenhout en Elisabetha Trommelen, die geboortig is van Tole. Petrus van Geijzen overlijdt te Woensdrecht op 10-2-1833.  Maria Anna Lambregts (Lambrechts), de dochter van Joannes Baptist Lambrechts en van Maria Theresia Thijs, is gedoopt te Zandvliet op 12-11-1783 en zij overlijdt aldaar op 23-4-1821. Het huwelijk van Petrus van Geijzen en Maria Anna Lambregts is gesloten te Zandvliet op 18-6-1810. Tussen 1821 en 1824 hertrouwt Petrus van Geijzen met Anna Catharina Cornelissen.  Joannes Baptist Lambrechts is omstreeks 1742 geboren te Oelegem en hij overlijdt op 24-12-1816 te Zandvliet. Hij huwt op 15-5-1769 te Zandvliet met  Maria Theresia Thijs, die omstreeks 1748/1750 te Herentals-Noordewijk is geboren en die op 10-5-1821 te Zandvliet overlijdt.

 Petrus Crijnen, arbeider, dagloner, is te Roosendaal geboren op 1-12-1815, als de zoon van Christianus Petrus (Christiaan) Crijnen en van Anna Maria Bove. Hij overlijdt op 18-10-1878 te Wouw.  Maria van Bergen, arbeidster, dagloonster, de dochter van Arnoldus (Aart) van Bergen en van Pieternella Noldens (Nollens), is geboren te Wouw op 18-1-1816 en zij overlijdt aldaar op 16-7-1880. Petrus Crijnen en Maria van Bergen huwen te Wouw op 3-5-1848.

 Christianus Petrus (Christiaan) Crijnen is geboren en gedoopt te Roosendaal op 19-10-1778 en hij overlijdt te Wouw op 27-6-1845. Hij is de zoon van Petrus Krijnen en van Petronella Sep. Christiaan Crijnen, arbeider, huwt op donderdag 3-3-1814 te Wouw met  Anna Maria Bovée, arbeidster, de dochter van Adrianus Bovee en van Elizabeth Verbiest. Anna Maria is op 3-1-1789 te Bulk geboren, zij wordt te Wouw gedoopt op 4-1-1789 en zij overlijdt te Wouw op 8-7-1864.

 Arnoldus (Aart) van Bergen is geboren in de  Spellestraat te Wouw en hij is op 20-2-1773 te Wouw gedoopt. Hij overlijdt aldaar op 4-2-1855. Hij is de zoon van Lambertus van Berghen, gedoopt te Minderhout op 6-6-1742 en van Cornelia Maas, die is geboren te Tolberg (Roosendaal). Lambertus van Berghen en Cornelia Maas huwen te Wouw op 13-9-1767. Aart van Bergen, dagloner, huwt op zondag 27-4-1799 te Wouw met  Pieternella Noldens (Nollens), arbeidster, die te Wildert is geboren en die op 26-7-1773 te Essen-Nispen is gedoopt. Zij is op 6-12-1824 te Wouw overleden. Pieternella is de dochter van Adrianus (Adriaan) Arnoldus Janssen Nollens (Noldus), geboren te Heuvel en gedoopt te Essen op 3-8-1744 en begraven te Essen-Nispen op 12-10-1777 en van Eva Joannes van Gastel.  Adrianus Arnoldus Janssen Nollens is de zoon van Arnoldus Janssen Nollens en van Maria Cornelissen Hertoghs.  Eva Joannes van Gastel is te Roosendaal gedoopt op 30-7-1749, als de dochter van Joannes (Jan) van Gastel  en van Maria Franssen Loos. Zij overlijdt te Essen op 11-5-1811. Arnoldus Joannis Nollens en Maria Cornelissen Hertoghs huwen te Nispen-Essen op 3-11-1737. Johannes (Jan) van Gastel, de zoon van Joannes Cornelii (Cornely) van Gastel en van Digna Joannes Goosens, is gedoopt te Loenhout op 21-1-1726. Joannes van Gastel en Digna Goosens huwen te Loenhout op 23-4-1725. Jan van Gastel en Maria Loos huwen te Roosendaal op vrijdag 3-4-1744, met de ondertrouw op 21-3-1744. Maria Loos is dan weduwe van Nicolaas Corstiaanse Mangelaars.  Maria Franssen Loos, de dochter van Franciscus Dilisse Loos en van Eva Geerts van den Bleeck, is geboren te Boeink en zij is gedoopt te Wouw op 9-2-1705.  Franciscus Dilisse Loos, de zoon van Dilis Loos en van Cornelia Diricksen Buijsen, is gedoopt te Roosendaal op 5-4-1681. Franciscus Dilisse Loos en Eva Geerts van den Bleeck huwen te Wouw op 16-11-1704, met de ondertrouw op 31-10-1704. Dilis Loos en Cornelia Diricksen Buijsen huwen op 8-12-1667 te Roosendaal. Lambertus van Berghen en Cornelia Maas huwen te Wouw op 13-9-1767, met de ondertrouw op 29-8-1767.

 Petrus Crijnen (Krijnen), is geboren te Baarle-Hertog, hij overlijdt te Langendijk op 29-3-1788 en hij is op 31-3-1788 te Roosendaal begraven. Op 1-2-1761 huwt Petrus Crijnen te Roosendaal met  Petronella Sep (Zeps, Seps, Cep), die op 30-12-1739 is gedoopt te Roosendaal en die op 9-9-1814 te Rucphen overlijdt. Petronella Sep is de dochter van Georgius Seps en van Susanna Pieterse Verreijk. Dit ouderpaar huwt te Roosendaal op 5-6-1724.  Georgius Seps, de zoon van Adrianus Seps en van Maria Cornelisse Maes, is te Rucphen gedoopt op 6-2-1697. Hij wordt te Roosendaal begraven op 29-6-1848. Adrianus Seps en Maria Cornelisse Maes huwen te Rucphen op 21-1-1693.

 Lambertus van Berghen, de zoon van Cornelius van Berghen, die op 13-7-1705 te Minderhout is geboren en van Anna Maria Lambrecht Verheijden, die te Wortel is geboren, is gedoopt te Minderhout op 6-6-1742.  Cornelius van Berghen is de zoon van Joannes Cornelisse van Berghen en van Maria Jacobse Hendricx.

 Joannes Gerardus Vrients is geboren te Wouw op 16-8-1769 en is aldaar overleden op 19-12-1859. Hij is de zoon van Gerardus Vrients en van Joanna van Couwenbergh. Op 16-5-1802 huwt Joannes Gerardus Vrients, timmerman, te Wouw met  Anna Catharina Hagenaars, de dochter van Joannes Hagenaars en Antonia van Sprundel. Anna Catharina is geboren te Wouw op 21-12-1777 en zij overlijdt in die plaats op 8-12-1845.  Joannes Hagenaars (Hagens), de zoon van Cornelius Hagens en van Cornelia van Oorschot, is op 27-11-1728 te Gastel gedoopt, waarbij getuigen Korstiaen van Oorschot en Anna Hagens. Bij zijn doop getuigen Joannes Aernouts en Joanna Voermans. Joannes Hagenaars overlijdt te Oud en Nieuw Gastel op 15-11-1781 en hij wordt aldaar begraven op 19-11-1781.  Antonia van Sprundel, de dochter van Joannis (Jan Jacobs) van Sprundel en van Joanna (Janna) Timmermans, is gedoopt te Out Gastel op 5-8-1744. Bij deze doop getuigen Nicolaus van Sprundel en Joanna Verbraeck. Antonia overlijdt te Standdaarbuiten op 24-1-1828. Joannes Hagenaars en Antonia van Sprundel huwen te Oud en Nieuw Gastel op 15-3-1772, met de ondertrouw op 27-2-1772. Na het overlijden van Joannes Hagenaars huwt Antonia van Sprundel op 17-5-1783, met de ondertrouw op 3-5-1783, te Oud en Nieuw Gastel met  Nicolaas (Nicolaus) van der Heide (van der Heijden), die omstreeks 1743 te Best (Berst Marij) onder Oosterhout is geboren en die op 8-2-1790 te Oud en Nieuw Gastel overlijdt.  Joannis (Jan Jacobs) van Sprundel is geboren te Oud Gastel, hij overlijdt te Oud en Nieuw Gastel op 15-2-1785 en hij wordt op 18-2-1785 te Oud en Nieuw Gastel begraven.  Joanna (Janna) Timmermans is omstreeks 1702 geboren te Alfen (Baarle Hertog?) en zij overlijdt te Oud en Nieuw Gastel op 21-12-1782. Zij wordt op 24-12-1782 te Oud en Nieuw Gastel begraven. Joannis van Sprundel en Joanna Timmermans huwen te Oud Gastel op 28-1-1737, met de ondertrouw op 5-1-1737.

 Adrianus Bovee (Bové) is geboren te Oostelaar en hij wordt op 10-1-1751 te Wouw gedoopt. Hij overlijdt aldaar op 23-3-1800en wordt te Wouw op 26-3-1800 begraven. Zijn ouders zijn Petrus (Pieter Lindertse) Bové (Bovee) , geboren te Wouw en begraven te Essen-Nispen op 21-4-1768 en Anna Maria Hencksels (Hense, Hensen, Hemssen, Hijnse), die is geboren te Wuustwezel en die op 10-10-1781 te Essen-Nispen is begraven. Petrus Bové en Anna Maria Hense huwen te Wouw op 19-4-1750, met de ondertrouw op 4-4-1750. Eerder is Pieter Lindertse Bové op 26-4-1739 te Wouw gehuwd met Johanna Janze Platsman (Janneke Plasmans), die is geboren te Wouw. 

Adrianus Bové huwt op 12-5-1782, met de ondertrouw op 28-4-1782 te Wouw met  Elizabeth Verbiest, dagloonster. Elizabeth, zuster van de hierboven vermelde Danielis Verbiest, is op 18-9-1762 te Wouw gedoopt en zij is aldaar overleden op 20-2-1847. Zij is de dochter van Joannes Verbiest en van Joanna Stock. Na het overlijden van Adrianus Bové huwt Elizabeth Verbiest op 14-9-1812 te Wouw met  Cornelius van Broeckhoven, dagloner, arbeider. Cornelius, de zoon van Joannes Willem van Broeckhoven, gedoopt te Wuustwezel op 5-6-1737, overleden te Kalmthout op 5-2-1788 en van Margareta Laureijs Jacobs, die omstreeks 1738 te Kalmthout is geboren en omstreeks 1781 aldaar overlijdt, is op 12-6-1764 te Kalmthout gedoopt en hij overlijdt te Wouw op 1-2-1832. Bij de doop van Cornelius zijn de getuigen Petrus Lauwrijs Jacobs en Jacoba Janssens. Zijn overlijden wordt aangegeven door Joahnnes van Broekhoven, 36 jaar, arbeider, zoon van de overledene en Jan Loos, 37 jaar, landbouwer. Bij zijn huwelijk met Elisabeth Verbiest is Cornelius van Broeckhoven weduwnaar van  Maria (Marie) Quintus (Kwintes), dagloonster, met wie hij op 4-5-1794 te Roosendaal was gehuwd. Maria Quintus, dagloonster, gedoopt te Roosendaal en Nispen op 17-3-1766, overlijdt te Roosendaal en Nispen op 30-11-1811. Zij is de dochter van Etienne Quintus en van Adrienne Nuijten.  Joanna Stock, de dochter van Petrus Stock en van Sophia Daenen, is geboren te Bulk en zij is op 27-3-1725 te Wouw gedoopt.

 Gerardus Vrients, de zoon van Gerardus Lambertus Vrients en van Jacoba Petrus de Jonge, is op 15-2-1720 te Wouw gedoopt. Hij huwt op 11-11-1759 te Wouw met  Joanna van Couwenbergh, herbergierster, die op 22-3-1737 te Roosendaal is gedoopt en die op 12-6-1820 te Wouw overlijdt. Joanna van Couwenbergh is de dochter van Waltherus Couwenbergh en van Adriana Janssen Wissels Adriana Janssen Wissels is op 30-4-1706 te Wouw gedoopt. Zij is de dochter van Joannes (Jan Geerssen) Wissels, geboren te Wouw en begraven te Wouw op 3-9-1735 en van Joanna (Janneken) van Oosterhout, die geboortig is van Roosendaal. Joannes Wissels, die dan weduwnaar is van Maria Jacobse Wagemakers en Joanna van Oosterhout huwen te Roosendaal op woensdag 22-4-1705, met de ondertrouw op 27-3-1705.  Waltherus Couwenbergh, de zoon van Joannis Couwenbergen en van Antonia ?, is gedoopt te Tilburg op 16-2-1699. Zijn doopgetuige is Adriana van Herge.

 Gerardus Lamberts Vrients, schepen te Wouw, is gedoopt te Wouw op 20-3-1686 en hij wordt aldaar begraven op 2-12-1747. Hij is de zoon van  Lambertus Geeritse Vrients, die omstreeks 1650 is gedoopt te Overpelt en die op 5-1-1722 te Wouw is begraven en van  Elisabetha Janssen Smolders (Smulders), die omstreeks 1650 is gedoopt en die op 15-8-1720 te Wouw is begraven. De vader van Lambertus Geeritse Vrients is   Gerardus Vrients, die op 18-10-1616 te Overpelt is gedoopt en die op 3-7-1687 te Wouw wordt begraven. De ouders van Elisabetha Janssen Smolders (Smulders) zijn Joannes Smolders en Elisabeth Buenen. Lambertus Vrients en Elisabetha Smolders huwen op 4-9-1670.  Jacoba Petrus de Jonge is op 9-6-1697 te Steenbergen gedoopt en zij wordt op 19-2-1775 te Wouw begraven. Jacoba is de dochter van Petrus Sebastiaense de Jongh en van Maria Jacobse Schrauwen. Gerardus Vrients (1616 - 1687) is de zoon van Adrianus Louckers (Smeijers) die te Overpelt is geboren en van  Joanna Vrients, die omstreeks 1595, eveneens te Overpelt is geboren. Adrianus Louckers en Joanna Vrients huwen te Overpelt op 11-2-1615. Joanna Vrients is de dochter van  Petrus Vrients, die omstreeks 1570 is geboren en die op 28-11-1598 te Overpelt is begraven en van Stijn ?, die omstreeks 1575 is geboren. Petrus Sebastiaense de Jongh en Maria Jacobse Schrauwen huwen te Steenbergen op 6-2-1695. Gerardus Lambertus Vrients en Jacoba Petrus de Jonge huwen te Steenbergen op 5-9-1715.

Stan Vrients en Corry Roels krijgen twee kinderen:

 a. Hermanus Anna Cornelis (Herman) Vrients, geboren te Bergen op Zoom op 25-5-1935. Herman huwt op 26-11-1957 te Tholen met  Catharina van Olffen, serveerster. Catharina, de dochter van Bernardus (Ben) van Olffen, schoenmaker en van Maatje Quaak, is geboren te Tholen op 11-5-1935. Herman Vrients en Catharina van Olffen krijgen vier kinderen.  Bernardus (Ben) van Olffen is op 7-6-1898 te Rotterdam geboren en hij overlijdt te Tholen op 5-10-1987. Hij is de zoon van  Jean Jaques van Olffen, bootwerker, geboren op 9-9-1872 te Rotterdam en aldaar overleden op 4-10-1919 en van  Clasina Margaretha Visser, die op 5-9-1872 te Rotterdam-Kralingen is geboren en die op 30-8-1913 te Rotterdam is overleden.  Maatje Quaak is geboren te Tholen op 7-8-1901 rn zij overlijdt in die plaats op 6-8-1987. Maatje is de dochter van Jan Quaak, die op 3-12-1870 te Stavenisse is geboren en van Catharina van Beveren, die op 17-12-1870 is geboren, eveneens te Stavenisse. Jean Jaques van Olffen en Clasina Margaretha Visser huwen op 15-2-1893 te Rotterdam. Bernardus van Olffen en Maatje Quaak huwen te Tholen op 12-4-1928.

 b. Elisabeth Anna (Betty) Vrients, dochter van Stan Vrients en van Corry Roels, is geboren op 28-6-1937 te Bergen op Zoom.

 Jan Quaak, arbeider, 21 jaar, geboren te Stavenisse op 3-12-1870 en overleden te Tholen op 17-3-1964 en  Catharina van Beveren, arbeidster, 21 jaar, geboren te Stavenisse op 17-12-1870 en te Tholen overleden op 28-4-1966, huwen te Stavenisse op vrijdag 24-6-1892. Jan Quaak is de zoon van Hendrik Quaak en van Maatje Hoek. Catharina van Beveren is de dochter van Martinus van Beveren en van Jannetje de Graaf.

 Hendrik Quaak, boereknecht en arbeider, is geboren te Scherpenisse op donderdag 20-3-1823, als de zoon van Cornelis Quaak en van Catharina Helmstrijd.  Maatje Hoek, arbeidster, is geboren te Stavenisse op vrijdag 7-12-1832. Haar ouders zijn Jan Hoek, boereknegt, arbeider en Jannetje Roozemond (Rozemond), arbeidster. Hendrik Quaak en Maatje Hoek huwen te Stavenisse op 15-4-1859. 

 Cornelis Quaak, gedoopt te Poortvliet op 7-4-1776, overleden te Scherpenisse op zondag 31-1-1843, eerder reeds vermeld en Catharina Helmstrijd huwen te Scherpenisse op 1-6-1800, met de ondertrouw op 16-5-1800.  Catharina Helmstrijd is geboren te Scherpenisse op 5-2-1779, is aldaar gedoopt op 7-2-1779 en overlijdt te Scherpenisse op dinsdag 15-2-1831. Zij is de dochter van Hendrik Helmstrijd, die omstreeks 1730 te Breda is geboren en die in april 1794 te Scherpenisse overlijdt en van Geertrui Bijnagte, die op 23-6-1743 te Scherpenisse is gedoopt, als de dochter van Leendert Bijnagt en van Geertruid Adriaans van der Reest. Hendrik Helmstrijd en Geertrui Bijnagte zijn op 29-5-1767 te Scherpenisse in ondertrouw gegaan. Leendert Bijnagt, die ook ter sprake komt bij de "Verbonden Families" is op 5-8-1696 te Scherpenisse gedoopt, als de zoon van Leendert Gillisse Bijnagt en van Lijdia Willems. Geertrui Bijnagte heeft een zuster:  Lidia Bijnagte, die op 31-7-1735 te Scherpenisse is gedoopt.

 Jan Hoek, de zoon van Isaac Janse Hoek, dagloner, arbeider en van Janna Janse Moerland, is op 23-11-1794 te Stavenisse geboren, is aldaar gedoopt op 30-11-1794 en hij overlijdt aldaar op donderdag 6-10-1870.  Jannetje Roozemond, de dochter van Izaak Roozemond en van Lena Abrahamse Moerland, is op 15-4-1796 te Stavenisse geboren, is aldaar gedoopt op 17-4-1796 en zij overlijdt aldaar op vrijdag 27-5-1881. Jan Hoek en Jannetje Roozemond huwen op donderdag 19-9-1816 te Stavenisse. 

 Izaak Janse Hoek, de zoon van Jan Izaakse Hoek en van Sara van Schetsen, die te St. Maartensdijk is geboren, is op 9-11-1760 te St. Maartensdijk gedoopt en hij overlijdt te Stavenisse op 8-3-1840.  Janna Janse Moerland, de dochter van Joannes Isak Moerland en van Adriana Tychon, is te Stavenisse gedoopt op 23-6-1757 en zij overlijdt aldaar op 30-12-1800. Op 28-2-1794 gaan Izaak Janse Hoek en Janna Janse Moerland te Stavenisse in ondertrouw.  Jan Izaakse Hoek, de zoon van Isaak (Izaak) Janssen Hoek, geboren te Stavenisse en van Claesje Izaakse van der Slikke, is gedoopt te Stavenisse op 17-3-1726.  Isaak (Izaak) Janssen Hoek, de zoon van Jan Pieters Hoek en van Pietertje Izakse Priem, is gedoopt te Stavenisse op 21-11-1699 en hij overlijdt te Stavenisse op 23-9-1747.  Claesje Izaakse van der Slikke, de dochter van het elders reeds vermelde ouderpaar Isak Joosse van de(r) Slikke en Neeltje Cornelisse Lepeltak, is te Stavenisse gedoopt op 27-6-1702 en zij overlijdt aldaar op 31-8-1745. Isaak Janssen Hoek en Claesje Izaakse van der Slikke huwen te Stavenisse op 3-5-1725, met de ondertrouw op 15-4-1725. Joannes Isak Moerland en Adriana Tychon huwen te Stavenisse op 20-3-1750, met de ondertrouw op 27-2-1750.  Jan Pieters Hoek is gedoopt te Stavenisse op 23-11-1670 en hij overlijdt aldaar op 6-1-1724.  Pietertje Izakse Priem is op 27-3-1667 te Stavenisse gedoopt en zij overlijdt te Stavenisse op 2-2-1720.

 Izaak Roozemond, landman, de zoon van Louis  (Lowijs) Roozemond (Rosemond) en van Maetje Priem, is op 1-4-1753 te Stavenisse gedoopt en hij overlijdt aldaar op donderdag 3-7-1823.  Lena Abrahamse (Helena) Moerland, landvrouw, de dochter van Abraham Jan Moerland en van Geertuij van der Meere, is op 12-9-1762 gedoopt te Stavenisse en zij overlijdt in die plaats op donderdag 16-11-1843.  Maetje Priem, de dochter van Isaak (Izaak Jacobse) Priem, geboren te Stavenisse en van Sara Cornelisse Haage (Hage), is op 9-5-1723 te St. Maartensdijk gedoopt. Louis Roozemond en Maetje Priem huwen op 17-6-1751 te Stavenisse, met de ondertrouw aldaar op 28-5-1751.  Sara Cornelisse Haage (Hage), de dochter van Cornelis Hage en van Lijsbeth Quack, is te St. Maartensdijk gedoopt op 3-5-1705. Isaak Priem en Sara Haage gaan op 27-12-1722 te Stavenisse in ondertrouw.

 Joannes Isak Moerland is op 12-3-1724 te Stavenisse gedoopt, als de zoon van Isaac Abrahamse Moerland en van Janna Jans Geertien van 't Veer.  Isaac Abrahamse Moerland, de zoon van Abraham Moerland en van Lena Jans Verbeecke, is te Stavenisse gedoopt op 24-12-1684.  Janna Jans Geertien van 't Veer is op 24-4-1701 te Stavenisse gedoopt. Zij is de dochter van Jan Geertse van 't Veer, die op 29-3-1735 te Stavenisse overlijdt en van Matie (Matje Johann.)Pytoor, die geboortig is van St. Maartensdijk.  Abraham Jan Moerland, de zoon van Johannes Moerland en van Krijntje Geers Pover, is gedoopt te Stavneisse op 19-5-1715. Abraham Jan Moerland en Geertruij van der Meere, die te Tholen is geboren, huwen Te Stavenisse op 5-4-1759, met de ondertrouw op 16-3-1759.  Krijntje Geers Pover, de dochter van Geert Jans Pover en van Dingetje Abrahams Mels, is gedoopt te Stavenisse op 10-1-1683. Jan Geertse van 't Veer en Mtie (Matje Johann.) Pytoor huwen te Stavenisse op 11-7-1696, met de ondertrouw op 22-6-1696.

 Martinus van Beveren is geboren te Stavenisse op 4-12-1828 en is aldaar overleden op 6-5-1911. Hij is de zoon van Danker Sentse van Beveren en van Cornelia Hoek.  Jannetje de Graaf, de dochter van Jan de Graaf en van Berbera Soons, is op 12-2-1836 te St. Maartensdijk geboren en zij overlijdt te Stavenisse op 6-3-1913. Martinus van Beveren en Jannetje de Graaf huwen te St. Maartensdijk op 8-4-1858. Jan de Graaf en Berbera Soons huwen te St. Maartensdijk op 18-12-1821.

 Danker Sentse van Beveren is op 10-9-1793 te Stavenisse geboren, is aldaar gedoopt op 15-9-1793 en hij overlijdt aldaar op 30-9-1833. Zijn ouders zijn Sent van Beveren, arbeider en Kaatje Cornelisse Kooijmans.  Cornelia Hoek, de zuster van de eerder vermelde Gabriel Martinusse Hoek, is geboren te Stavenisse op 1-7-1797, als de dochter van Martinus (Maarten) Hoek en van Neeltje van den Doel. Zij overlijdt te Stavenisse op 16-9-1875. Danker van Beveren en Cornelia Hoek huwen te Stavenisse op 6-8-1819. 

 Sent van Beveren, arbeider, de zoon van Gilles van Beveren en van Maetje de Roosemond, is omstreeks 1750 te Stavenisse geboren en hij overlijdt aldaar op 27-11-1799. Hij gaat op 4-12-1778 te St. Maartensdijk in ondertrouw met  Kaatje Cornelisse Kooijmans, naaister, de dochter van Cornelis Koomans, die op 17-3-1796 te Stavenisse overlijdt en van Lena Jans(je) Poot. Kaatje is op 25-4-1756 gedoopt te Stavenisse en zij overlijdt in die plaats op 31-5-1813.  Lena Jans(je) Poot, de dochter van Jan Adriaans Poot en van Kaatje (Katelijntje) Tiggon (Tichon), is op 25-1-1733 te Stavenisse gedoopt en zij overlijdt in haar geboorteplaats op 13-3-1812.  Jan Adriaans Poot, de zoon van Adriaan Leendersen Poot, geboren te Oud Vossemeer en van Willemijntje Ingels, die te Stavenisse is geboren, is te Stavenisse gedoopt op 11-11-1696. Jan Poot en Kaatje Tiggon  gaan op 6-6-1716 te Stavenisse in ondertrouw. Adriaan Leendertsen Poot en Willemijntje Ingels huwen op 18-8-1668 te Stavenisse, met de ondertrouw op 24-7-1668. Na het overlijden van Adriaan Poot huwt Willemijntje Ingels op 7-3-1702 te Stavenisse met  Joos Pieterse Luijk, die dan weduwnaar is van  Rachel Pieters. Kaatje (Katelijntje) Tiggon (Tichon), de dochter van Jan Claase Tichon (Tygon) en van Aarjaantje Janss Verbeeke, is op 8-3-1693 te Stavenisse gedoopt. Bij haar doop getuigen Jan Verbeeke en Jakomijntje Verbeeke. Jan Poot en Katje Tiggon krijgen negen kinderen:

 a. Willemijntje Poot, gedoopt te Stavenisse op 22-11-1716. De doopgetuigen zijn Joost van Luijt en Willemijntje Engels.

 b. Jacoba Poot, te Stavenisse gedoopt op 18-9-1718. Hierbij getuigen Jan Claessen Tichon en Adriaentje Jans.

 c. Adriana Poot, op 5-1-1721 te Stavenisse gedoopt, met als doopgetuigen Catalijntje Tichon, Pieternella van Beveren en Maetje Lowijjse.

 d. Kommertje Poot. Zij is gedoopt te Stavenisse op 9-5-1723. Haar doopgetuigen zijn Jacobus Tichon en Antonetta Hart.

 e. Ariaen Poot, gedoopt te Stavenisse op 16-9-1725. Catalijntje Tichon, Cornelis Joost Luik en Willemijntje Engels getuigen bij de doop.

 f. Lena Poot, te Stavenisse gedoopt op 4-4-1728. Bij haar doop getuigt Catalijntje Jac. Cijs.

 g. Jan Poot, te Stavenisse gedoopt op 18-6-1730, met als doopgetuigen Henrik Tichon en Maria Lepeltak.

h. Lena Jans(je) Poot. Zie hierboven.

 i. Leendert Poot, op 21-8-1735 gedoopt te Stavenisse. Bij zijn doop getuigen Jasper v.d. Gou en Tannetje Poot.

Kaatje Tiggon heeft negen broers en zusters:

 1. Johannes Tygon, gedoopt te Stavenisse op 21-9-1698, waarbij getuigen Johannes Verbeeke en Katlijntje van Rossum.

 2. Klaas Tygon, te Stavenisse gedoopt op 28-8-1689, met als getuigen Paulientje Dijke.

 3. Klaas, Tygon, gedoopt te Stavenisse op 30-9-1690. De doopgetuige is Neeltje Leenderts Stoutjesdijk.

 4. Johannes Tygon, op 27-2-1695 gedoopt te Stavenisse. Cornelis Stoutjesdijk en Rachel Jacobs van Rossum getuigen bij de doop.

  5. Jacob(us) Tygon. Hij is te Stavenisse gedoopt op 15-4-1696, met als getuigen Abraham Moerland en Lijsebeth Verbeeke.

 6. Johannis Tygon, gedoopt te Stavenisse op 29-12-1697. Zijn doopgetuigen zijn Izaak Bakker en Rachel van Rossum.

 7. Abraham Tygon, te Stavenisse gedoopt op 28-12-1698. De doopgetuigen zijn Adolf du Pree en Jacemijntje Mar. Dekker.

 8. Abraham Tygon, op 21-3-1700 gedoopt te Stavenisse. Hierbij is de getuige Paulijntje Dijke.

 9. Hendrik Tygon. Deze zoon is gedoopt te Stavenisse 1-5-1707. Maatjen Lambr. Kolle getuigt bij de doop.

Jan Adriaans Poot heeft drie broers:

 1. Leendert Poot, met als getuigen Jakob L. Poot en Neeltje Janse gedoopt te Stavenisse op 31-12-1690.

 2. Engel Poot, gedoopt te Stavenisse op 20-12-1693. Hierbij getuigen Leendert Poot en Neeltje Ingels.

 3. Jakob Poot, op 20-3-1701 te Stavenisse gedoopt. De doopgetuigen zijn Leendert Poot en Cornelis Huijbregts.

De echtgenoot van Lena Jans(je) Poot is  Cornelis Coomans (Kooijman), die op 17-3-1796 te Stavenisse overlijdt. Cornelis en Lena krijgen acht kinderen:

 A. Adriana Coomans, gedoopt te Stavenisse op 31-3-1754. Haar doopgetuigen zijn Jacobus Coomans en Catharina Huijsers.

B. Caetje Cornelisse Kooijman (zie ook hierboven), te Stavenisse gedoopt op 25-4-1756 en aldaar overleden op 31-5-1813. Bij haar doop getuigen Jan Janse Poot en Kaatje Tichem. Zij isgehuwd met de eveneens hierboven genoemde Sent Gilles van Beveren en heeft met hem acht kinderen:

 1. Jillis van Beveren, gedoopt te Stavenisse op 12-9-1779.

 2. Lena van Beveren, te Stavenisse gedoopt op 24-12-1780.

 3. Maatje van Beveren, op 22-9-1782 gedoopt te Stavenisse.

4. Cornelis van Beveren. Zie hiervoor bij "Verbonden families".

 5. Pieter van Beveren. Hij is te Stavenisse gedoopt op 12-8-1787.

 6. Adriana van Beveren, gedoopt te Stavenisse op 7-3-1790.

7. Danker Sentse van Beveren. Zie hierboven.

 8. Jac van Beveren, op 16-4-1797 te Stavenisse gedoopt.

 C. Jacoba Coomans, de dochter van Cornelis Coomans en Lena Poot, op 9-7-1758 gedoopt te Stavenisse, met als doopgetuigen Jacobus Koomans en Katharina Huijsers.

 D. Jan Coomans, gedoopt te Stavenisse op 1-2-1761. Bij zijn doop getuigen Pieter Vroegop en Janna Jansse Poot.

 E. Jan Cooman(s), op 26-6-1763 gedoopt te Satevnisse en aldaar overleden op 17-6-1725. De getuigen bij de doop van Jan zijn Cornelis Westdorp en Adriana Poot. Jan Coomans, kleermaker, huwt op 28-4-1797 te Stavenisse met  Adriana Batenburg, de dochter van Andries Batenburg en van Petronella Faessen. Adriana Batenburg is op 18-6-1769 gedoopt te Stavenisse, waarbij getuigen Cornelis Daene en Neeltje Fatzoen. Jan en Adriana hebben acht kinderen:

 1. Lena Cooman, geboren te Stavenisse op 6-6-1797 en aldaar gedoopt op 11-6-1797.

 2. Andreas Cooman, te Stavenisse geboren op 5-11-1798 en aldaar gedoopt op 11-11-1798.

 3. Lena Cornelia Cooman, op 10-4-1800 geboren te Stavenisse en te Stavenisse gedoopt op 13-4-1800.

 4. Cornelis Cooman. Hij is te Stavenisse geboren op 4-4-1802 en hij is aldaar gedoopt op 11-4-1802.

 5. Jeanna Cooman, geboren te Stavenisse op 4-12-1804 en aldaar gedoopt op 9-12-1804.

 6. Cornelis Cooman, te Stavenisse geboren op 23-12-1806 en aldaar gedoopt op 28-12-1806.

 7. Arij Cooman, op 28-10-1809 te Stavenisse geboren en aldaar gedoopt op 5-11-1809.

 8. Pieter Cooman, geboren op 25-2-1808 te Stavenisse en aldaar gedoopt op 6-3-1808.

 F. Johanna Corn. Coomans, dochter van Cornelis Coomans en Lena Poot, te Stavenisse gedoopt op 8-12-1765. De doopgetuigen zijn Huijbert Kooijman en Johanna Hendrika van de Ra. Johanna huwt op 2-5-1787 te Stavenisse met  Abram Corn. Hage.  Abram is op 8-7-1791 te Stavenisse begraven. Er zijn drie kinderen:

 a. Adriana Hage, geboren te Stavenisse op 25-2-1788 en aldaar gedoopt op 2-3-1788.

 b. Cornelis Hage, te Stavenisse geboren op 11-6-1789 en aldaar gedoopt op 14-6-1789.

 c. Abraham Hage, op 13-2-1791 te Stavenisse geboren en te Stavenisse gedoopt op 20-2-1791.

 G. Arij Coomans, zoon van Cornelis Coomans en Lena Poot, op 14-2-1768 te Stavenisse gedoopt, met als getuigen Jacobus Coomans en Helena Coomans.

 H. Willem Coomans. Hij is gedoopt te Stavenisse op 25-3-1770. Bij zijn doop getuigen Janus Geluk en Kaetje Geluk.

 I. Leendert Coomans, gedoopt te Stavenisse op 16-2-1772. Daarbij getuigen Arij Coomans en Helena Coomans.

 J. Helena (Lena) Koomans (Cooiman), te Stavenisse gedoopt op 30-4-1775. Haar doopgetuigen zijn Johannes Huijsers en Helena Coomans. Helena, van beroep naaister, overlijdt te Stavenisse op 9-11-1825. Zij is op 29-4-1798 te Stavenisse gehuwd met  Marijnus van der Jacht, arbeider, de zoon van Pieter van der Jacht en van Dina van 't Hof. Marijnus is op 15-3-1771 te Stavenisse gedoopt, met als getuigen Isaac van der Jacht en Ariaentje de Witte. Marijnus van der Jacht overlijdt op 13-10-1819 te Stavenisse. Marinus en Helena krijgen vijf kinderen:

 1. Dina van der Jagt, geboren te Stavenisse op 28-10-1798 en aldaar gedoopt op 4-11-1798.

 2. Dina van der Jagt, te Stavenisse geboren op 3-2-1800 en aldaar gedoopt op 9-2-1800.

 3. Lena van der Jagt, op 17-12-1802 te Stavenisse geboren. Zij is te Stavenisse gedoopt op 19-12-1802.

 4. Pieternella van der Jagt. Pieternella is geboren op 13-1-1805 te Stavenisse en zij is aldaar gedoopt op 20-1-1805.

 5. Kornelis van der Jagt, geboren op 4-3-1807 te Stavenisse en aldaar gedoopt op 8-3-1807.

 Gilles van Beveren, de zoon van Pieter Gillisse van Beveren en van Jannetje P. Bustraan, is op 26-6-1712 te Stavenisse gedoopt.

 Pieter Gillisse van Beveren, de zoon van Gillis Janse van Beveren en van Catharina Mostmans, is op 14-10-1671 te St. Annasland gedoopt.

 Gillis Janse van Beveren, de zoon van Jan Giliisse van Beveren en van Crijntie Goossens, is omstreeks 1640 te St. Annaland geboren.

 Jan Gillisse van Beveren is op 17-7-1601 gedoopt.

 Martinus Hoek, de zoon van Pieter Pieterszn Hoek en van Cornelia Maartensdr. van Rossum, is te Stavenisse gedoopt op 25-1-1756 en hij overlijdt te Stavenisse op 10-1-1810. Hij wordt op 17-10-1810 aldaar begraven.  Cornelia Maartensdr. van Rossum is gedoopt te Stavenisse op 9-2-1721. Zij is de dochter van Maarten van Rossum en van Janna Cornelisse Kampen.  Neeltje van den Doel is gedoopt te Poortvliet op 31-12-1752. Zij is de dochter van Gabriel van den Doel, geboren te Tholen en van Catalijntje Boers, welk ouderpaar te Poortvliet is gehuwd op 19-12-1750, met de ondertrouw op 3-12-1750.  Catalijntje Boers, de dochter van Jacob Boer en van Maria Jansen, is op 7-10-1731 te St. Maartensdijk gedoopt. Martinus Hoek en Neeltje van den Doel huwen te Stavenisse op 19-2-1778, met de ondertrouw aldaar op 30-1-1778. Maarten van Rossum en Janna Cornelisse Kampen huwen te Stavenisse op 8-5-1715, met de ondertrouw te St. Annaland op 10-4-1715.

 Pieter Pieterszn Hoek is op 4-10-1722 te Stavenisse gedoopt. Hij is de zoon van Pieter Corneliszn Hoek en van Geertruit Pietersdr. Reindorps, die te Dordrecht is geboren.  Pieter Corneliszn Hoek is gedoopt te Stavenisse op 18-9-1695, als de zoon van Cornelis Pieterszn Houck en van Jacomijntje Mar. Dekker.

Jean Jaques van Olffen is de zoon van  Frans van Olffen, metselaar, stucadoor, die op 27-1-1845 te Rotterdam is geboren, die op 15-1-1922 te Rotterdam is overleden en van  Elisabeth van Dijk, die op 17-1-1845 te Rotterdam is geboren. Zij overlijdt te Rotterdam op 30-3-1879. Frans van Olgffen en Elisabeth van Dijk huwen te Rotterdam op 28-9-1864.

Clasina Margaretha Visser is de dochter van  Marinus Cornelis Visser, arbeider, ketelmaker en van  Clasina Margaretha Ikler. Marinus Cornelis Visser is geboren te Middelburg op 7-3-1843 en hij overlijdt te Rotterdam op 18-8-1929. Hij is de zoon van Arie Visser, arbeider en van Johanna Cornelia Bouwense. Clasina Margaretha Ikler, de dochter van Jan Frederik Ikler, commissionair, mobielschutter en van Johanna Greeve, is te Amsterdam geboren op 13-7-1840 en zij overlijdt te Rotterdam op 13-2-1913. Marinus Visser en Clasina Ikler huwen te Kralingen op 15-11-1871.  Johanna Cornelia Bouwense is geboren te Middelburg op 9-9-1824 en zij overlijdt te Rotterdam op 26-5-1903. Zij is de dochter van Adriaan Bouwense, metselaar en van Pieternella Johanna van der Sluijs. Adriaan Bouwense en Pieternella Johanna van der Sluijs huwen te Middelburg op 5-2-1824.  Johanna Greeve, de dochter van Theodorus Greeve en van Maria Bok, is in februari 1814 geboren te Falkendiek en zij overlijdt op 3-3-1880 te Kralingen. Jan Frederik Ikler en Johanna Greeve huwen te Amsterdam op 26-7-1838.  Arie Visser, de zoon van Pieter Visser, arbeider en van Cornelia Trompert, arbeidster, is op 29-7-1827 te IJsselmonde geboren en hij overlijdt te Rotterdam op 7-5-1899.  Pieter Visser, de zoon van Cornelis Visser en van Commerijntje den Hoed, is op 11-11-1782 geboren te Stormpolder, hij wordt aldaar gedoopt op 17-11-1782 en hij overlijdt te IJsselmonde op 17-3-1848.  Cornelia Trompert, de dochter van Engel Trompert, oude voddenverkoper en van Janna Kreuk, is gedoopt te Capelle a/d IJssel op 22-11-1795 en zij overlijdt te IJsselmonde op 28-4-1854.  Cornelis Visser overlijdt te Stormpolder op 9-11-1795. Hij huwt op 20-6-1773, met de ondertrouw op 28-5-1773, te Ouderkerk a/d/ IJssel met  Commerijntje den Hoed, winkelierster, de dochter van Klaas Pieterszn. den Hoed, geboren te Ouderkerk a/d IJssel en van Claasje Jansdr. Slot, die is geboren te Stormpolder. Klaas de Hoed en Claasje Slot huwen te Ouderkerk a/d IJssel op 3-12-1747, met de ondertrouw op 10-11-1747. Commerijntje is op 22-2-1750 gedoopt te Ouderkerk a/d/ IJssel en zij overlijdt te Stormpolder op 7-2-1820.  Engel Trompert is omstreeks 1757 te Capelle a/d IJssel geboren en hij overlijdt aldaar op 30-10-1833.  Janna Kreuk, de dochter van Jan Kreuk en van Geertrui de Bruin, is omstreeks 1758 geboren te Krimpen a/d IJssel en zij overlijdt te Capelle a/d IJssel op 11-10-1831. Engel Trompert en Janna Kreuk huwen te Capelle a/d IJssel op 20-7-1794, met de ondertrouw op 20-6-1794.

 Adriaan Bouwense is 4-3-1800 te Middelburg geboren, is aldaar gedoopt op 16-3-1800 en hij overlijdt te Middelburg op 27-9-1837. Hij is de zoon van Mattheus Bouwense en van Jannetje Kosten.  Mattheus Bouwense is omstreeks 1766 geboren en hij is overleden te Middelburg op 6-11-1819.  Jannetje Kosten is omstreeks 1768 geboren en zij overlijdt op 22-11-1822 te Middelburg. Pieternella Johanna van der Sluijs is op 26-4-1806 te Middelburg geboren en is aldaar gedoopt op 4-5-1806. Zij is de dochter van Johannes van der Sluijs, metselaar en van Maria van Wenssen, die omstreeks 1775 te Middelburg is geboren en die op 14-8-1819 aldaar overlijdt. Adriaan Bouwense, metselaar en Pieternella Johanna van der Sluijs huwen te Middelburg op 5-2-1824.  Johannes van der Sluijs, de zoon van Pieter van der Sluijs en van Berbera Wolfers, is op 10-2-1780 te Middelburg geboren. Johannes van der Sluijs en Maria van Wenssen gaan op 24-4-1803 te Middelburg in ondertrouw.  Pieter van der Sluijs, metselaar, de zoon van Jacob van der Sluijs, geboren te Krimpen en van Bastiaentje van der Monde, die te Zwijndrecht is geboren, is op 15-1-1743 gedoopt te Dordrecht en hij overlijdt te Middelburg op 14-1-1818.  Berbera Wolfers is omstreeks 1747 geboren en zij overlijdt op 7-10-1787 te Middelburg. Zij wordt op 12-10-1787 aldaar begraven. 

 Jan Frederik Ikler, de zoon van Jan Fridrich Ikler, winkelier en van Maria Regina Meinertz, is op 23-4-1808 te Utrecht geboren, is aldaar gedoopt op 1 -5-1808 en hij overlijdt te Kralingen op 3-9-1887.  Jan Fridrich Ikler is omstreeks 1776 geboren te Breidenbach in Duitsland en hij overlijdt te Amsterdam op 1-2-1851.  Maria Regina Meinertz is omstreeks 1777 geboren te Esens (Oost-Friesland/Nedersaksen) en zij overlijdt te Amsterdam op 13-2-1847.

 Bernardus van Olffen, kleermaker, gedoopt op 28-1-1787 te Rotterdam, aldaar overleden op 25-7-1870 en  Johanna Noordijk, wasvrouw, geboren op 8-5-1800 te Rotterdam-IJsselmonde, overleden te Rotterdam op 16-3-1875, zijn de ouders van Frans van Olffen. Bernardus van Olffen en Johanna Noordijk huwen te Rotterdam op 26-5-1824. Bernardus van Olffen is de zoon van  Hendrik van Olffen en van  Johanna Geertruij Janssen. Johanna Noordijk is de dochter van  Stephanus (Steven) Noordijk, tuinier, geboren omstreeks 1774 te Oudenhoorn, overleden te Krimpen aan de Lek op 4-1-1827 en van  Maria Bicheling (Biegeling), vroedvrouw, die te IJsselmonde is gedoopt op 5-8-1779 en die op 13-8-1822 te Capelle a/d IJssel is overleden. Zij is de dochter van Frans Biegeling, geboren te IJsselmonde en van Catharina van West, die op 11-7-1757 te Vlaardingen is gedoopt en die op 2-12-1825 aldaar overlijdt. Frans Biegeling en Catharina van West huwen te IJsselmonde op 6-11-1778.   Catharina van West is de dochter van Simon van West, postmeester en van Grietje Franke van Velden.

 Simon van West, de zoon van Adrianus van West, postmeester en van Trijntje de Bergh, is gedoopt te Vlaardingen op 12-8-1732 en hij overlijdt aldaar op 19-10-1806.  Grietje Franke van Velden is op 28-10-1737 te Vlaardingen gedoopt en zij wordt in die plaats begraven in december 1777. Simon van West en Grietje Franke van Velden huwen te Vlaardingen op 26-9-1756.

 Adrianus van West, de zoon van Sijmon van West, bakker, ontvanger, deurwaarder  en van Catharina Jansdr. van Hees, is gedoopt te Vlaardingen op 28-7-1694 en hij wordt aldaar begraven in augustus 1768.  Trijntje de Bergh, de dochter van Pieter Teunisz de Bergh en van Annetje Kornelisdr. de Kock, is op 30-12-1696 te Vlaardingen gedoopt en zij wordt aldaar begraven in december 1744. Adrianus van West en Trijntje de Bergh huwen te Vlaardingen op 28-5-1724.

 Sijmon van West, de zoon van Adriaan Simonsz van West en van Grietje Heijndricksdr. Mullers, is te Delft gedoopt op 12-1-1670.  Catharina Jansdr. van Hees wordt te Vlaardingen begraven in september 1727. Sijmon en Catharina huwen te Delft op 3-7-1690, met de ondertrouw op 19-11-1689.

 Adriaan Simonsz van West, die na 1668 moet zijn overleden, is de zoon van Sijmon Adriaansz, schoolmeester, voorzanger, voorlezer te Nootdorp, overleden na 1668 en van Jannetje Hendricksdr. van der Marckt, die is geboren te Zoetermeer.  Grietje Heijndricksdr. Mullers, de dochter van Hendrick Joosten Muller en van Gerritje Jans, is geboren te Delft en wordt aldaar begraven op 18-1-1678. Adriaan Simonsz van West en Grietje Heijndricksdr. Mullers huwen te Delft op 17-4-1667.

 Sijmon Adriaansz is de zoon van Adriaan Douwen (Doesen), die is geboren te Delgauw omstreeks het jaar 1590 en van Maritgen Sijmonsdr., die te Berkel is geboren. Sijmon Adriaansz en  Jannetje van der Marckt huwen te Pijnacker op 17-5-1637. 

 Adriaan Douwen (Doesen) en  Maritgen Sijmonsdr. huwen te Berkel op 5-5-1613.

 Hendrick Joosten Muller, varentgesel en  Gerritje Jans huwen te Delft op 27-9-1637, met de ondertrouw op 29-8-1637.

Steven Noordijk is de zoon van  Leendert Noordijk. De naam van zijn moeder is niet bekend. Steven Noordijk, jonge man en Maria Biegeling, jonge dochter, huwen te IJsselmonde op 26-10-1799, met de ondertrouw op 3-10-1799. 

Elisabeth van Dijk is de dochter van  Johannes van Dijk, geboren op 12-12-1820 te Rotterdam, overleden aldaar op 10-6-1860 en van  Heiltje Goedhart, die op 21-10-1816 te Rotterdam is geboren en die op 10-2-1906 te Rotterdam is overleden. Johannes van Dijk en Heiltje Goedhart huwen op 26-5-1841 te Rotterdam. Heiltje is de dochter van  Pieter Goedhart, witloodwerker, gedoopt te Rotterdam op 1-2-1789, overleden op 28-11-1841 te Rotterdam en van  Johanna Frederika Aards, die te Rotterdam is geboren op 30-5-1792, die aldaar is gedoopt op 5-6-1792 en die te Rotterdam is overleden op 29-8-1873. Pieter Goedhart en Johanna Frederika Aards huwen te Rotterdam op 7-9-1815. De ouders van Johannes van Dijk zijn  Dirk van Dijk, die op 1-10-1786 te Rotterdam is gedoopt, die op 28-6-1861 te Rotterdam is overleden en  Elizabeth Verhoeven, die op 17-7-1785 te Rotterdam is gedoopt en die op 30-1-1858 aldaar is overleden.

Hendrik van Olffen, gedoopt te Gorinchem op 1-8-1742 en overleden te Rotterdam op 15-11-1824, is de zoon van Pieter van Olffen, soldaat en vanaf 1759 ook Poorter van de stad Gorinchem, geboren te Schoonhoven en van Antonetta van Baten.  Antonetta van Baten is gedoopt te Schoonhoven op 31-5-1721, als de dochter van Everardus van Baten, soldaat en van Maria Verroen. Zij overlijdt te Gorinchem op 22-2-1775.  Pieter van Olffewn en Antonetta van Baten huwen te Gorinchem op 6-5-1741, met de ondertrouw te Schoonhoven op 5-5-1741. Everardus van Baten en Maria Verroen huwen te Schoonhoven op 29-9-1720, met de ondertrouw op 7-9-1720. Johanna Geertruij Janssen is gedoopt te Bredevoort op 26-3-1747 en zij overlijdt te Rotterdam op 29-2-1820. Haar ouders zijn Casper Jansen (Janssen?) en Hermina Meijners (Mengers?). Hendrik van Olffen en Johanna Geertruij Janssen huwen te Gorinchem op 16-6-1770. Pieter van Olffen (van Olphen) en Antonetta van Bade huwen te Gorinchem op 6-5-1741.

Dirk van Dijk is de zoon van  Jan van Dijk, die op 27-3-1746 te Kockengen is gedoopt en die op 19-11-1812 te Rotterdam overleden en van  Aaltje (Alida) de Bruijn, gedoopt te Rotterdam op 6-10-1748, overleden aldaar op 22-4-1819. Jan van Dijk, die vanaf 1782 poorter van Rotterdam is, is de zoon van Coenraad van Dijk, schipper en van Trijntje Kerklaan, welk ouderpaar op 15-11-1744 te Kockengen is gehuwd.  Coenraad van Dijk is geboren te Laag-Nieuwkoop en hij is gedoopt te Kockengen op 5-2-1719, als de zoon van Jan Aalbertse van Dijk en van Geertje Cornelis van der Sluijs. Coenraad van Dijk overlijdt te Kockengen op 1-2-1787. Jan Aalbertse van Dijk en Geertje Cornelis van der Sluijs, die te Kockengen is gedoopt, huwen te Kockengen op 20-11-1712.  Trijntje Kerklaan, de dochter van Kornelis Dirckse Kercklaan en van Grietje Pieterse Geervlied, is op 21-4-1726 gedoopt te Noorden.  Grietje Pieterse Geervlied, de dochter van Pieter Franssen Geervlied en van Marritje Krijnen Verlaan, is gedoopt te Noorden op 4-7-1683.

Elizabeth Verhoeven is de dochter van  Andries Verhoeven, die omstreeks 1740 is geboren te Middelburg, die te Rotterdam is overleden op 14-12-1797 en van  Catharina  (Catrina) van Huijsen. Catharina van Huijsen is gedoopt te Rotterdam op 14-9-1747 en zij overlijdt aldaar op 5-3-1794. Zij is de dochter van  Egbert Gerritz van Huijsen en van  Catharina Alida Vermeulen. Egbert van Huijsen en Catharina Vermeulen huwen te Rotterdam op 10-10-1728, met de ondertrouw op 26-9-1728. Catharina Alida Vermeulen is gedoopt te Rotterdam-Delfshaven op 7-9-1707. Zij is de dochter van  Hendrick Goosense Vermeulen en van  Marijtje Mangelis Staalman. Andries Verhoeven, die vanaf 1778 poorter van Amsterdam is en Catharina van Huijsen huwen te Rotterdam op 29-7-1766, met de ondertrouw op 13-7-1766. 

Pieter Goedhart is de zoon van  Jan Goedhart, witloodmakersknecht en van  Hester (Heijltje) Swartbol (Swartebol, Zwartbol). Jan Goedhart en Hester Swartbol huwen te Rotterdam op 6-5-1788, met de ondertrouw op 20-4-1788. Jan Goedhart is gedoopt te Hilligersberg op 6-5-1759 en hij overlijdt te Rotterdam op 31-1-1818. Hij is de zoon van Pieter Willemsz Goedhart en van Ariaantje Adriaans Verbrugge. Heiltje Zwartbol is op 3-4-1763 te Bleskensgraaf gedoopt en zij overlijdt op 23-12-1846 te Rotterdam. Zij is de dochter van  Hendrik Teunisz. Swartbol en van  Grietje Vlot Pieter Willemse Goedhart, de zoon van Willem Goethart en van Teuntje van Sooren (Alshoorn, Outshoorn), is gedoopt te Hillegersberg op 30-3-1727. Op 17-2-1754 gaat hij te Kralingen in ondertrouw met  Ariaantje Adriaans Verbrugge, de dochter van Adriaan Verbruggen, die geboren is te Nieuwerkerck en van Jaepie Schipper. Ariaantje is te Hillegersberg gedoopt op 14-6-1727.  Jaepie Schipper, de dochter van Arij Cornelisse Schipper en van Arijaantje Theunis, is gedoopt te Hillegersberg op 14-9-1698. Adriaan Verbruggen en Jaepie Schipper huwen te Hillegersberg op 10-3-1726, met de ondertrouw op 21-2-1726. Grietje Vlot, de dochter van Dirk Willemszn Vlot en van Heijltje Cornelisdr. Nieupoort, is gedoopt te Bleskensgraaf op 13-12-1737. Zij huwt op 14-3-1761, met de ondertrouw op 14-2-1761, te Bleskensgraaf met Hendrik Teunisz. Swartbol, de zoon van Teunis Hendrikszn Swartbol en van Adriana Ariens Brand. Hendrik Swartbol is te Bleskensgraaf gedoopt op 16-4-1730.

Johanna Frederika Aards is de dochter van  Johannes Nicolaas Aarts, die is gedoopt op 15-8-1746 te Maastricht en van  Geertruij (Anna Geertruijda) Klessee (Klesse, Klitschin), die is geboren te Oberurs in Hessen. Johannes Nicolaas Aarts, de zoon van Arnoldus Aarts en van Anna Catharina Horrigh, overlijdt te Rotterdam op 21-1-1823.  Arnoldus Aarts, soldaat, geboren te Amma bij Maastricht omstreeks 1717 en  Anna Catharina Horrigh, geboren te Werel (Wesel?), huwen te Breda op 6-5-1742, met de ondertrouw op 22-4-1742.. Pieter Goedhart en Johanna Aards huwen te Rotterdam op 7-9-1815. 

 Jan de Graaf is op 24-3-1800 te St. Maartensdijk geboren, als de zoon van Andries de Graaf en van Elisabeth de Koning. Hij overlijdt te St. Maartensdijk op 2-2-1861.  Berbera Soons (Zoons) is in november 1795 te Steenbergen geboren. Bij haar doop getuigt Berbera Kroonen. Berbera is de dochter van Willem Soons en van Jannetje Kroon Andries de Graaf, de zoon van Mattheus Adriaanse de Graaf en van Jannetje Andriesse van Spiersse, arbeidster, is op 5-6-1762 te Scherpenisse gedoopt.  Elisabeth de Koning, de dochter van Cornelis de Koning en van Catharina Willemina Boom, is op 20-10-1765 geboren te St. Maartensdijk en zij overlijdt op 9-1-1837 te St. Maartensdijk. Willem Soons, geboren te Vlissingen omstreeks 1764 en overleden op 19-1-1820 te St. Maartensdijk en Jannetje Kroon(e) huwen te Steenbergen op 19-5-1791, met de ondertrouw op 23-4-1791 aldaar.  Willem Soons is de zoon van Jasper Soons, die geboren is te Vlissingen, die op zaterdag 30-7-1791 te Koudekerke is begraven en van Johanna Pieterse Vink(e), die onder Hoogelande is geboren en die op 29-11-1800 te Vlissingen wordt begraven. Jasper Soons en Johanna Pieterse Vink(e) gaan op 28-4-1764 te Koudekerke in ondertrouw.  Jannetje Kroon, de dochter van Cornelis Kroon (Croon) en van Janna van der Linden, is omstreeks 1763 geboren te Oude Tonge en zij overlijdt te St. Maartensdijk op 9-12-1818.  Mattheus Adriaanse de Graaf, de zoon van Adriaen de Graef en van Tona IJzermans, is op 7-9-1738 te Scherpenisse gedoopt en hij overlijdt te Oud Vossemeer op 18-1-1798.  Jannetje Andriesse van Spiersse, de dochter van Andries van Spiersse en van Bruina van Vliet, is omstreeks 1730 te Poortvliet geboren en zij overlijdt op 9-2-1814 te Oud Vossemeer.  Cornelis Kroon (Croon), de zoon van Marinus Cornelisse Kroon (Croone) en van Elisabeth Hermanse van Venroy, is gedoopt te Oude Tonge op 23-12-1721 en is op 3-12-1801 te Oude Tonge overleden.    Janna van der Linden, de dochter van Anthoni van der Linden en van Barbera de Leeuw, is op 22-1-1734 te Bergen op Zoom gedoopt en zij overlijdt te Oude Tonge op 6-5-1807. Cornelis Kroon en Janna van der Linden huwen te Oude Tonge op 22-2-1756, met de ondertrouw op 30-1-1756.  Barbera de Leeuw, de dochter van Laureijs (Laurens) de Leeuw en van Jerijntje Jans, is gedoopt te Bergen op Zoom op 2-12-1708. Zij huwt op 27-6-1731, met de ondertrouw op 8-6-1731, te Bergen op Zoom met  Anthoni van der Linden.  Laureijs (Laurens) de Leeuw, de zoon van Hermanus de Leeuw (de Leuw), geboren te Uijtregt (Utrecht?) en van Janneke Laureijssen van Dalen, de dochter van Laureijs van Dalen en van Baijken Pieters, is te Bergen op Zoom gedoopt op 26-2-1669. Bij zijn doop zijn de getuigen Jacob Caluart, Pieternelleken Laureijssen en Cathlijn Barents.  Janneke Laureijssen van Dalen is te Bergen op Zoom gedoopt op 17-4-1637. Laureijs (Laurens) de Leeuw en Jerintje Jans huwen te Bergen op Zoom op 4-6-1691, met de ondertrouw op 10-5-1691.

 Marinus Cornelisse Kroon (Croone), de zoon van Cornelis Petersen Croon en van Elisabeth Cornelisse Henrix, is op 5-2-1687 te Roosendaal gedoopt. Op 27-2-1721 huwt hij te Oude Tonge met   Elisabeth Hermanse van Venroy, de dochter van Hermanus Hendrikse van Venroy en van Cornelia Johannes Brouwers, die te Den Hout is geboren. Elisabeth van Venroy is geboren te Den Hout en zij is gedoopt te Oosterhout op 31-3-1690.  Hermanus Hendrikse van Venroy, de zoon van Henricus Hermans van Venroy en van Lesken (Lynken) Wouters Liefmans, is te Den Hout geboren en hij is te Oosterhout gedoopt op 26-10-1662. Hermanus van Venroy en Cornelia Brouwers huwen te Oosterhout op 15-2-1686. Henricus Hermans van Venroy en Lesken Liefmans huwen te Oosterhout op 30-4-1662. Cornelis Petersen Croon en Elisabeth Henrix huwen op 30-3-1669 te Roosendaal.

 Cornelis de Koning, de zoon van Gerart de Koning en van Neeltje Tuks, is gedoopt te St. Maartensdijk op 24-10-1728 en is op 14-5-1787 aldaar overleden en  Catharina Willemina Boom, die te St. Philipsland is geboren en die te St. Maartensdijk overlijdt op 7-4-1790, gaan op 5-6-1749 te Oud Vossemeer in ondertrouw. 

De ouders van Aaltje de Bruijn zijn  Jacob de Bruijn en  Stijntje Jans de Jongh. Stijntje Jans de Jongh, de dochter van Jan Jacobs de Jongh en van Sietie Magiels van Leeuwen, is te Rotterdam gedoopt op 19-10-1717. Jacob de Bruijn en Stijntje Jans de Jongh huwen te Rotterdam op 1-2-1744, met de ondertrouw op 26-1-1744.  Jan Jacobs de Jongh, de zoon van Jacobus de Jongh, die te Rotterdam is geboren en van Stijntje Jans de Vijver, is gedoopt te Rotterdam op 15-4-1691.  Stijntje Jans de Vijver is de dochter van Jan Janssen de Vijver en van Aefgen Ariens. Zij is te Rotterdam gedoopt op 13-1-1668. Jacobus de Jongh en Stijntje Jans de Vijver huwen te Rotterdam op 10-8-1687, met de ondertrouw op 27-7-1687.

 Petrus Johannes (Piet) Croese is geboren te Amsterdam op 6-8-1934 en hij overlijdt te Heerlen op 3-4-2003. Hij is de zoon van Evert Jacobus Willem (Evert) Croese en van Elisabeth Magdalena Maria Geertrui (Bep) Wagener. Op 19-4-1958 huwt Piet Croese, verkoopleider bij Alfa Gamma, te Bergen op Zoom met  Hendrika Johanna (Riek) van den Boom, die op 9-3-1934 te Bergen op Zoom is geboren, als de dochter van Antonius Marinus (Toon) van den Boom, vertegenwoordiger en van Cornelia Hendrica Videler. Riek van den Boom overlijdt te Venlo op 28-10-2013.  Antonius Marinus van den Boom is geboren te Bergen op Zoom op 11-5-1906 en hij overlijdt aldaar op 22-8-1982. Hij is de zoon van Mattheus van den Boom, koopman, winkelier, handelsreiziger en van Johanna Verbarendse.  Cornelia Henrica Videler, de dochter van Christiaan Videler, bakwerker, machinist en van Adriana Louisa Weijts, naaister, is geboren te Kontich op 8-11-1904 en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 1-4-1994.  Mattheus van den Boom, de zoon van Antonius van den Boom en van Johanna Musters, de broer van Helena van den Boom (zie elders), is geboren te Bergen op Zoom op 26-9-1881. Hij huwt op 15-5-1905 te Bergen op Zoom met  Johanna Verbarendse, de dochter van Martinus Verbarendse en van Maria Catharina Groffen. FDit laatste ouderpaar wordt verder behandeld op de pagina "Verbonden families". Johanna is te Bergen op Zoom geboren en zij overlijdt aldaar op 22-11-1937.  Christiaan Videler, de zoon van Henricus (Hendrikus) Videler, arbeider, spoorwegwachter en van Maria Cornelia van Dongen, arbeidster, is geboren op 22-6-1873 te Krabbendijke en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 6-7-1947. Op 16-7-1900 huwt hij te Bergen op Zoom met  Adriana Louisa Weijts, de dochter van Wilhelmus Weijts, schoenmaker en van Anna Cornelia Woudts. Adriana Louisa Weijts is geboren te Bergen op Zoom op 24-11-1876.

 Henricus (Hendrikus) Videler, de zoon van Franciscus Videler (Vitteler), kleermaker, opzichter van werken, werkman en van Elisabeth (Elizabetha) Adriana Bol, dienstbode, is op 21-5-1839 te Bergen op Zoom geboren en hij overlijdt aldaar op 5-10-1914. Op 9-7-1863 huwt hij te Wouw met  Maria Cornelia van Dongen, de dochter van Cornelis van Dongen, dagloner, arbeider en van Petronilla (Petronella, Pieternella) Verboven, dagloonster, arbeidster. Maria Cornelia van Dongen is te Wouw geboren op 9-1-1842 en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 4-12-1921.  Franciscus Videler (Vitteler), de zoon van Wilhelmus (Joannes) Vitteler (Viddeleur, Videler), kleermaker, klederkoper en van Anna Rassaert, is te Bergen op Zoom gedoopt op 9-1-1810 en hij overlijdt te Middelburg op 18-7-1876. Hij huwt op 3-6-1831 te Bergen op Zoom met  Elisabeth (Elizabetha) Adriana Bol, de dochter van Joannes (Jan) Bol en van Maria Elizabeth van der Mast. Elisabeth Bol is gedoopt te Bergen op Zoom op 27-8-1807 en zij overlijdt aldaar op 2-2-1900.  Wilhelmus (Joannes) Vitteler (Viddeleur, Videler) is omstreeks 1784 te Antwerpen geboren en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 11-11-1833. Op 28-12-1806 huwt hij te Bergen op Zoom met  Anna Rassaert, de dochter van Sebastianus (Bastiaan) Rasschaert (Rasschaat) en van Maria van Migom (Migo, Miego). Anna is te Bergen op Zoom gedoopt op 23-4-1774 en zij overlijdt aldaar op 21-2-1843.  Cornelis van Dongen, de zoon van Cornelis van Dongen, arbeider en van Maria Kostermans, arbeidster, is geboren te Westelaar en hij is te Wouw gedoopt op 28-3-1803. Hij overlijdt te Wouw op 6-6-1871. Cornelis van Dongen huwt op 31-12-1838 te Wouw met  Petronilla (Petronella, Pieternella) Verboven, de dochter van Cornelius Verboven, arbeider en van Adriana van den Berg, dagloonster. Petronella Verboven is gedoopt te Wouw op 23-5-1808 en zij overlijdt aldaar op 8-3-1871.

 Sebastianus (Bastiaan) Rasschaert (Rasschaat), de zoon van Johannes (Joannis) Raschaert (Rasgaart) en van Maria Faes (Faas), is gedoopt te Bergen op Zoom op 23-9-1736 en hij overlijdt aldaar op 20-12-1799. Op 15-9-1762 huwt hij te Steenbergen met  Maria van Migom (Migo, Miego), de dochter van Franciscus van Migom en van Anna Scheurbiers. Maria is gedoopt te Steenbergen op 29-1-1740 en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 22-5-1789.  Johannes (Joannis) Raschaert (Rasgaart), geboren te Bergen op Zoom huwt op 20-6-1728 te Bergen op Zoom met  Maria Faes (Faas), de dochter van Sebastianus Marinissen Faes en van Dijmphna Adriaenssen Beukeleers. Maria Faes is geboren te Borgvliet en zij is te Bergen op Zoom gedoopt op 10-4-1711.

 Cornelius Verboven, de zoon van Joannes Verboven en van Adriana van den Bergh, arbeidster, is geboren in de Beliestraat en is te Essen-Nispen gedoopt op 14-3-1774. Hij overlijdt te Roosendaalen Nispen op 30-3-1828. Cornelius huwt op 4-5-1806 te Wouw met  Adriana van den Berg, de dochter van Passchier (Paschasius) van den Bergh en van Catharina van Aart. Adriana van den Bergh is geboren te Oostelaar en zij is gedoopt te Wouw op 8-11-1784. Zij overlijdt te Wouw op 4-11-1848.  Joannes Verboven, geboren te Wuustwezel, huwt op 30-4-1769 te Essen-Nispen met  Adriana van den Bergh, de dochter van Sebastiaan Luijcken van den Bergh en van Cornelia Adriaenssen van Doren. Adriana van den Bergh is geboren in de Beliestraat en is gedoopt te Essen-Nispen op 15-2-1745. Zij overlijdt te Roosendaal en Nispen op 9-11-1822 en zij wordt te Roosendaal begraven op 11-11-1822.  Passchier (Paschasius) van den Bergh, geboren te Nieuwmoer-Essen, huwt op 24-5-1767 te Wouw met  Catharina van Aart, de dochter van Anthonij Peter van Aart en van Pieternella (Pieternel) Jan Cornelis Meertens (Mertens). Catharina van Aart is te Groot Zundert geboren omstreeks 1741 en zij overlijdt te Wouw op 9-6-1825. Haar ouders huwen te Zundert op 16-8-1733.

 Cornelius van Dongen, de zoon van Petrus Cornelis van Dongen en van Maria Jacobus Gommers, is gedoopt te Rijsbergen op 26-10-1771, waarbij getuigen Adrianus Maas en Adriana Cornelis Vermeulen. Hij overlijdt te Wouw op 4-9-1838. Cornelius, arbeider, huwt te Wouw op 27-10-1799, met de ondertrouw op 12-10-1799, met  Maria Kostermans, arbeidster, de dochter van Daniel (Dielis) Kostermans, geboren te Gastel en van Maria Muijsers, die te Kruisland is geboren. Maria Kostermans is gedoopt te Wouw op 21-2-1778 en zij overlijdt in haar geboorteplaats op 12-9-1855.  Petrus Cornelis van Dongen is omstreeks 1740 geboren te Klein Zundert. Op 3-5-1761 huwt hij te Princenhage met  Maria Jacobus Gommers, de dochter van Jacobus Gommers en van Antonia (Anthonet Jacobus) Zips (Sips). Maria Gommers is te Princenhage gedoopt op 23-1-1742 en zij overlijdt aldaar op 23-3-1810. Bij haar doop getuigen Gummarus Petri Gommers en Adriaan Jacobi Zips.  Jacobus Gommers, die geboortig is van Zundert huwt op 9-7-1741 te Princenhage met  Antonia (Anthonet Jacobus) Zips (Sips), de dochter van Jacobus Rolandus Zips en van Joanna Adriaenssen Neel Vlerckers. Antonia Zips is gedoopt te Groot Zundert op 1-3-1716.

Behalve Cornelius hebben Petrus Cornelis van Dongen en Maria Jacobus Gommers nog acht kinderen:

 1. Adrianus van Dongen, gedoopt te Princenhage op 26-6-1761. De doopgetuigen zijn Cornelius van Dongen en Antonia Zips.

 2. Joannes van Dongen, te Princenhage gedoopt op 25-10-1762. Bij zijn doop getuigen Jacobus Gommers en Joanna Maria van Dongen.

 3. Adrianus van Dongen, op 10-2-1764 gedoopt te Princenhage. De getuigen bij de doop zijn Cornelius van Dongen en Antonia Zips.

 4. Jacobus Peeter van Dongen. Jacobus is op 5-7-1765 te Prinvcenhage gedoopt, waarbij getuigen Joannes Gommers en Jacoba Gommers. Hij is op 29-4-1792, met de ondertrouw op 14-4-1792, te Princenhage gehuwd met  Catharina Adriani Schraauwen, die te Zundert is geboren. De huwelijksgetuigen zijn Anna Maria Soons en Cornelia Linders.

 5. Maria van Dongen, gedoopt te Princenhage op 9-1-1767. Joannes Wouters en Joanna Wouters getuigen bij deze doop.

 6. Joanna van Donge, te Princenhage gedoopt op 14-12-1768 en overleden te Rijsbergen op 26-9-1771. Bij haar doop waren de getuigen Adrianus Smolders en Adriana Vermeule.

 7. Cornelis van Dongen, op 31-5-1770 te Rijsbergen gedoopt.Hierbij getuigen Christianus Jacobi Gommers en Helena Jacobi Gommers.

 8. Antonia van Dongen. Antonia is , met als egtuigen Jan van Dongen en Lisabet Gommers, op 18-3-1778 te Princenhage gedoopt.

 Wilhelmus Weijts, de zoon van Ludovicus Weijts, kleermakersknecht, kleermaker en van Johanna Janssen, dienstbode, is geboren te Bergen op Zoom op 21-12-1851 en hij overlijdt in die plaats op 27-2-1938. Op 26-6-1876 huwt hij te Bergen op Zoom met  Anna Cornelia Woudts, de dochter van Quirijn Woudts, arbeider en van Adriana Bogers, mutsenwaster. Anna Cornelia Woudts is te Bergen op Zoom geboren op 10-11-1852 en zij overlijdt aldaar op 21-4-1939.  Ludovicus Weijts, de zoon van Cornelius Weijts, kleermakersknecht, kleermaker en van Antonia Timmermans, is op 16-5-1824 te Bergen op Zoom geboren en hij overlijdt aldaar op 25-6-1892. Op 23-11-1848 huwt hij te Bergen op Zoom met  Johanna Janssen, de dochter van Joannes Henricus (Johannes Hendricus) Janssen (Jansen), kanonnier in het 6e bataillon artillerie, arbeider en van Johanna Maria Halle, pakdraagster. Johanna Janssen is geboren te Bergen op Zoom op 13-6-1824 en zij overlijdt aldaar op 21-5-1893.  Cornelius Weijts, de zoon van Ludovicus Weijts, dragonder in het regiment van de heer luitenant-generaal Grave van Bijland  en van Maria Schellekens, is te Breda gedoopt op 3-3-1797 en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 17-4-1862. Het overlijden van Cornelius Weijts is aangegeven door Ludovicus Weijts, 37 jaar, kleermaker, zoon van de overledene en Wilhelmus Weijts, 35 jaar, kleermaker, zoon van de overledene. Op 17-4-1823 huwt hij te Bergen op Zoom met  Antonia Timmermans, de dochter van Paulus Timmermans en van Catharina van den Enden, winkelierster. Antonia Timmermans is gedoopt te Bergen op Zoom op 24-6-1799 en zij overlijdt aldaar op 20-10-1837.  Ludovicus (Louis) Weijts is gedoopt op 14-5-1760 te Wassenberg (Gulikerland) en hij overlijdt te Roosendaal en Nispen op 13-12-1830. Hij huwt op 31-7-1791 te Breda met  Maria Schellekens, de dochter van Johannes (Joannis, Jan) Schellekens en van Joanna Josephus Goossens (Josen), die is geboren te Oirschot/Boxtel. Maria is op 23-3-1769 te Ginneken gedoopt en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 23-1-1814.  Joannes Henricus (Johannes Hendricus) Janssen (Jansen), de zoon van Petrus Janssen (Jansen), kleermaker en van Petronella Penninghs, is gedoopt te Kessel op 31-3-1792 en hij overlijdt te Nijmegen op 10-3-1863. Hij huwt op 28-5-1824 te Bergen op Zoom met  Johanna Maria Halle, de dochter van Franciscus Hall (Halle), soldaat in het regiment van Oranje Gelderland, geëmployeerde bij 's Rijksmagazijn van oorlog, portier en van Joanna Janssens (Jansen). Johanna Maria Halle is te Bergen op Zoom gedoopt op 30-12-1797 en zij overlijdt aldaar op 21-6-1838.

 Paulus Timmermans, de zoon van Adrianus (Adriaan, Arjaan) Timmermans en van Maria Timmermans, is gedoopt te Hoeven op 23-6-1756 en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 18-9-1801. Op 3-5-1789 huwt hij te Hoeven met  Catharina van den Enden, de dochter van Petrus van den Enden en van Joanna (Anna) Vermunt. Catharina is te Hoeven gedoopt op 21-1-1764 en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 7-8-1832.  Adrianus (Adriaan, Arjaan) Timmermans is te Oudenbos geboren en hij wordt te Hoeven begraven op 24-9-1788. Hij is op 10-5-1750 te Hoeven gehuwd met  Maria Timmermans, dei op 3-10-1794 te Hoeven is begraven.  Petrus van den Enden, de zoon van Lambertus (Lambreght) Lambreghtse van den Eijnde en van Antonia Aerts (Aarts, Aerdts), is gedoopt te Hoeven op 24-5-1733 en hij wordt te Hoeven begraven op 21-9-1792. Hij huwt te Hoeven op 2-4-1762 met  Joanna (Anna) Vermunt, de dochter van Wilhelmus Marijnissen (Matthijssen) Vermunt en van Catharina Hendrickx Quirijns (Krijns). Joanna Vermunt is te Hoeven gedoopt op 5-1-1730 en zij is aldaar begraven op 25-8-1807.  Lambertus (Lambreght) Lambreghtse van den Eijnde, de zoon van Lambertus Lambregtse van den Eijnde, geboren te Sprundel en van Maria Jansen van Heuven, is te Etten gedoopt op 16-1-1704 en hij is te Hoeven begraven op 15-1-1742. Op 21-10-1725 huwt hij te Hoeven met  Antonia Aerts (Aarts, Aerdts) is geboren te Hoeven.  Lambertus Lambregtse van den Eijnde en  Maria Jansen van Heuven huwen te Etten op 18-7-1694.  Wilhelmus Marijnissen (Matthijssen) Vermunt, de zoon van Matthias Willemse Vermunt en van Maria Adriaenssen van de Riet, is te Etten gedoopt op 4-12-1694 en hij wordt begraven te Hoeven op 11-4-1769. Hij huwt op 28-11-1728, met de ondertrouw op 13-11-1728, te Hoeven met  Catharina Hendrickx Quirijns (Krijns), de dochter van Henricus Cornelis Quirijns en van Joanna Hendricx van Aert. Catharina is gedoopt te Hoeven op 30-6-1692 en zij is te Hoeven begraven op 15-9-1741. Matthias Willemse Vermunt en Maria Adriaenssen van de Riet huwen te Etten op 8-4-1687. Henricus Cornelis Quirijns, geboren te Etten en Joanna Hendricx van Aert huwen op 13-5-1670 te Hoeven, met de ondertrouw op 19-4-1670.

 Petrus Janssen (Jansen), de zoon van Johannes Janssen en van Gertruid Rossers, is tussen 1756 en 1764 te Roermond geboren en hij overlijdt te Kessel op 17-12-1839. Op 22-5-1783 huwt hij te Kessel met  Petronella Penninghs, de dochter van Petrus Penninckx en van Henrica (Hendrina) Geretz (Gerards). Petronella is te Kessek gedoopt op 30-6-1761 en zij overlijdt aldaar op 8-3-1810.  Petrus Penninckx is omstreeks 1737 geboren en hij wordt te Kessel begraven op 14-5-1799.  Henrica (Hendrina) Geretz (Gerards) is op 24-10-1793 te Kessel begraven.  Franciscus Hall (Halle) is omstreeks 1751 geboren te Düsseldorf en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 28-2-1837. Op 21-6-1795 huwt hij te Bergen op Zoom met  Joanna Janssens (Jansen), de dochter van Mattheus Josephus Janssens, geboren te Meele (België) en van Maria Joannes van Aels (Haelst), die te Meer (België) is geboren. Joanna Janssens is gedoopt te Meer (België) op 29-8-1768 en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 23-11-1838.  Johannes (Joannis, Jan) Schellekens, de zoon van Joannes Paulus (Pauwels) Schellekens en van Anna Marcellisse Matthijsse, is gedoopt te Ginneken op 12-4-1719 en hij wordt aldaar begraven op 12-1-1782. Op 7-11-1751 huwt hij te Ginneken-Bavel met  Joanna Josephus Goossens (Josen), die re Oirschot/Boxtel is geboren.

 Quirijn Woudts, de zoon van Cornelius Wouts (Woudts), arbeider, dagloner, bouwman en van Antonia Meesters, arbeidster, is te Wouw geboren op 9-2-1823 en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 17-12-1884. Op 6-11-1851 huwt hij te Bergen op Zoom met  Adriana Bogers, de dochter van Johannes Cornelis Bogers en van Anna van Rijen (van Reijen), landbouwster. Adriana Bogers is geboren in de Buitenpoorterij van Bergen op Zoom op 5-10-1824 en zij overlijdt te Bergen op Zoom op 3-2-1890.  Cornelius Wouts (Woudts), de zoon van Marijnus Wouts, bouwman en van Barbera van Ginneken, is gedoopt te Wouw op 17-8-1780 en hij overlijdt aldaar op 13-1-1848. Hij huwt te Wouw op 16-5-1820 met  Antonia Meesters, de dochter van Leonardus Meesters en van Adriana van Gils, arbeidster. Antonia Meesters is gedoopt te Roosendaal op 19-5-1794 en zij overlijdt te Wouw op 28-11-1855.  Marijnus Wouts, de zoon van Marijn Wouts en van Cornelia Crijnse van Ackeren, is gedoopt te Wouw op 14-11-1744 en hij overlijdt aldaar op 15-3-1820. Hij huwt op 24-10-1779 te Wouw met  Barbera van Ginneken, de dochter van Petrus (Pieter) van Ginneken en van Passina de Beer. Barbera van Ginneken is te Roosendaal gedoopt op 17-9-1757. Zij overlijdt te Wouw op 26-11-1846. Marijn Wouts en Cornelia Crijnse van Ackeren huwen te Wouw op 7-9-1733.  Johannes Cornelis Bogers, de zoon van Johannes (Jan) Bogers (Bogaers), dagloner en van Isabella Klaassen, is gedoopt te Woensdrecht op 26-7-1786 en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 28-4-1868. Hij huwt op 18-2-1813 te Steenbergen met  Anna van Rijen (van Reijen), de dochter van Johannes van Rijen en van Joanna (Anna Maria) Tuitjens. Anna van Rijen is geboren in het Westland bij Halsteren en zij wordt gedoopt te Halsteren op 30-11-1794.  Joannes (Jan) Bogers (Bogaers), de zoon van Hubertus Bogaers en van Cornelia Digmanse Deelen, is te Bergen op Zoom gedoopt op 9-12-1742 en hij overlijdt aldaar op 22-1-1811. Op 25-6-1775, met de ondertrouw op 10-6-1775, huwt hij te Woensdrecht met  Isabella Klaasen, de dochter van Antonij Claesens (Claassen) en van Gertrudis Montré. Isabella is te Woensdrecht gedoopt op 8-6-1756 en zij overlijdt te Ossendrecht op 23-8-1790.Bij haar doop zijn de getuigen Cornelius Michielsen en Christina Koeckhoven. Joannes Bogers is bij zijn huwelijk met Isabella Klaassen weduwnaar van  Bartha Koppers. Bij zijn overlijden is hij de echtgenoot van  Dijmphne Buijsen.

 Johannes van Rijen is overleden te Steenbergen op 15-2-1805. Hij is op 26-6-1791 te Steenbergen gehuwd met  Joanna (Anna Maria) Tuitjens, de dochter van Theodorus Tuities (Tuitjens) en van Cornelia Toleners. Joanna is op 20-8-1761 te Steenbergen gedoopt en zij overlijdt aldaar op 7-12-1828. Theodorus Tuities en Cornelia Toleners huwen te Steenbergen op 29-4-1759.  Leonardus Meesters, de zoon van Jacobus Meesters en van Anthonet Kerstens, is te Roosendaal gedoopt op 20-8-1758 en hij overlijdt aldaar op 9-12-1796. Hij wordt te Roosendaal begraven op 17-12-1796. Op 27-9-1789 huwt hij te Roosendaal met  Adriana van Gils, de dochter van Wilhelmus (Willem) van Gils en van Johanna Christiaanse. Adriana is gedoopt te Essen-Nispen op 29-11-1762 en zij overlijdt te Roosendaal en Nispen op 18-1-1816.  Jacobus Meesters is te Essen geboren en hij wordt te Roosendaal begraven op 14-1-1789. Hij huwt op 27-4-1755 te Roosendaal met  Anthonet Kerstens, die op 8-7-1779 te Roosendaal wordt begraven.  Wilhelmus (Willem van Gils overlijdt te Roosendaal op 17-5-1780.  Johanna Christiaanse overlijdt op 16-2-1801 te Roosendaal.

 Joannes (Jan) Bol, de zoon van Joannis Bol en van Maria Ansems, is op 26-7-1768 te Oosterhout gedoopt en hijoverlijdt te Bergen op Zoom op 17-11-1825. Jan Bol huwt op 15-11-1795 te Bergen op Zoom met  Maria Elizabeth van der Mast, de dochter van Andreas (Andries) van der Mast en van Petronella (Pieternella) Metzels (Messels). Maria Elizabeth is gedoopt te Bergen op Zoom op 5-3-1773 en zij overlijdt aldaar op 16-3-1859.  Andreas (Andries) van der Mast, de zoon van Hendrik (Henricus) van der Mast, soldaat van de compagnie van de heer Kapitein Van der Hooge in het regiment van kolonel Wolters en van Maria van Meron (Meirhe), is op 7-1-1748 te Gorinchem gedoopt en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 11-3-1812. Op 14-6-1772 huwt hij te Bergen op Zoom met  Petronella (Pieternella) Metzels (Messels).  Maria van Meron (van Meirhem), de dochter van Matthias (Mattheus) van Merom (van Meirhem) en van Maria du Vivier (du Vivié), is op 19-12-1716 te Bergen op Zoom gedoopt.  Hendrik (Henricus) van der Mast, de zoon van Jurriaan van der Mast en van Eva Dudijn(s), is te Gorinchem gedoopt op 8-4-1714.  Matthias (Mattheus) van Merom (van Meirhem), de zoon van Laurentius (Laureijs Janssen) van Meirhem en van Catharina van Lil, is te Bergen op Zoom gedoopt op 29-3-1689.  Laurentius (Laureijs Janssen) van Meirhem, de zoon van Joannes Matthijssen van Meirhem en van Cornelia Cornelissen, is te Roosendaal gedoopt op 3-12-1662. Hij huwt op 10-4-1686 te Bergen op Zoom met  Catharina van Lil, die in de Buitenpoorterij van Bergen op Zoom is geboren.  Eva Dudijn(s), de dochter van Andries Dudijn en van Antonia ?, is te Gorinchem gedoopt op 8-1-1692. Jurriaan van der Mast en Eva Dudijn(s) huwen te Gorinchem op 15-1-1713, met de ondertrouw op 1-1-1713.

Na het overlijden van Petronella Messels, huwt Andries van de Mast op 12-11-1797, met de ondertrouw op 28-10-1797, te Bergen op Zoom met  Johanna (Joanna) van Gilst (van Giels, van Gils), de dochter van Christiaan (Christophorus) van Gilst (van Gils) en van Johanna (Anna) Dorothea van Hengsthoven (van Hensthoven, van Henghsthoven, van Engshove, van Hengsthove, van Hinxthove). Johanna van Gilst is op 28-10-1742 te Bergen op Zoom gedoopt, met als getuigen Theodorus Baltijn en Elisabetha van Hensthoven. Zij overlijdt aldaar op 21-5-1817. Christophorus van Gils en Anna van Hengsthoven huwen te Bergen op Zoom op 5-8-1731. Bij het huwelijk getuigen Adriana Timmermans en Elisabeth van Velthoven.

 Evert Jacobus Willem (Evert) Croese, boekbinder, is op 26-2-1903 te Amsterdam geboren en hij overlijdt aldaar op 7-10-1984.  Elisabeth Magdalena Maria Geertrui (Bep) Wagener is geboren te Amsterdam op 3-6-1902 en zij overlijdt aldaar op 11-9-1965. Bep Wagener is de dochter van Petrus Johannes Wagener, stoker en van Maria Geertrui(da) Lever. Evert Croese en Elisabeth Wagener huwen te Rotterdam op 9-5-1928.

 Petrus Johannes Wagener is geboren te Amsterdam op 18-8-1872 en hij overlijdt te Rotterdam op 18-12-1938. Hij is de zoon van Petrus Johan Wagener, werkman en van Anna Catharina Velder. Zijn ouders huwen te Amsterdam op 3-8-1881.  Maria Geertrui(da) Lever, de dochter van Hendrik Philip Lever, vergulder en van Maria Geertrui van den Bij, is geboren te 's Gravenhage op 17-7-1872 en zij overlijdt te Maarssen op 30-3-1971.  Maria Geertrui van den Bij is te Amsterdam geboren op 25-8-1847, als de dochter van Willem van den Bij, sjouwer en van Catharina Siborgh. Petrus Johannes Wagener, stoker, bankwerker,  en Maria Geertrui Lever huwen te Amsterdam op 4-1-1893. Willem van den Bij en Catharina Siborgh huwen te Amsterdam op 29-11-1843.

Evert Jacobus Willem Croese is de zoon van Evert Joost Rudolph Albert Willem Croese, schilder en behanger en van Anna Wilhelmina Koch.  Evert Joost Rudolph Albert Willem Croese is te Amsterdam geboren op 17-4-1873 en hij overlijdt aldaar op 19-7-1945. Hij is de zoon van Jacobus Willem Croese, vleesjongen, bediende en behanger en van Henrietta Paulina van Swinderen.  Anna Wilhelmina Koch is op 10-3-1879 te Amsterdam geboren en zij overlijdt aldaar op 11-5-1960. Zij is de dochter van Martin Wilhelm Koch, broodbakker, bakkersknecht en van Anna Maria Croese. Evert Joost Rudolph Albert Willem Croese en Anna Wilhelmina Koch huwen te Amsterdam op 8-3-1899.

 Jacobus Willem Croese is op 26-11-1831 te Haarlem geboren en hij overlijdt te Amsterdam op 30-1-1913. Hij is de zoon van Willem Croese en van Maria Geertruij Croese, dienstbode.  Henrietta Paulina van Swinderen, de dochter van Evert Joost van Swinderen en van Lammechien Meertens Luursema, is op 1-9-1835 te Groningen geboren en zij overlijdt te Amsterdam op 25-1-1907. Jacobus Willem Croese en Henrietta Paulina van Swinderen huwen te Amsterdam op 4-11-1863. 

 Willem Croese, de zoon van Anthonie Croese en van Alieda van Wijngaarde, is geboren te Amsterdam op 17-12-1802 en hij overlijdt in die plaats op 15-4-1881.  Alieda van Wijngaarde is gedoopt te Amsterdam op 12-10-1768 en zij overlijdt aldaar op 7-7-1808. Alieda is de dochter van Willem van Wijngaarden, timmerman en van Hanna Cornelissen.  Maria Geertruij Croese, de dochter van Jan Croese, lademakersknecht en van Helena Roos, is geboren te Amsterdam op 15-11-1802. Zij overlijdt te Amsterdam op 19-2-1859. Willem Croese, kleermaker en Maria Geertruij Croese, dienstbode, huwen te Haarlem op 8-8-1827.  Willem van Wijngaarden, die omstreeks 1733 te Weesp is geboren en die op 24-5-1806 te Amsterdam wordt begraven en Hanna Cornelissen gaan op 4-11-1763 te Amsterdam in ondertrouw. Willem van Wijngaarden is vanaf 1763 poorter van Amsterdam.  Hanna Cornelissen, de dochter van Benjamin Cornelissen (Cornelisz), baander, geboren omstreeks 1710 te Karlskrona in Zweden en van Catharina Feijenna (Fujenne), is op 21-5-1741 te Amsterdam gedoopt en zij wordt aldaar begraven op 12-2-1789. De ouders van Hanna Cornelissen huwen te Amsterdam op 4-12-1740, met de ondertrouw op 18-11-1740.

 Anthonie Croese, de zoon van Julius Croese, zeilenmaker en van Susanna Althoff, is op 10-3-1765 te Amsterdam gedoopt en hij overlijdt te Haarlem op 11-11-1851. Anthonie Croese, huistimmerman en vanaf 1790 poorter van Amsterdam en Alida van Wijngaarde, visverkoopster, gaan op 2-1-1801 te Amsterdam in ondertrouw en zij huwen te Amsterdam-Buiksloot op 25-1-1801.  Julius Croese, de zoon van Joost Croese, distillateur en van Geertruij Sobbe, is gedoopt te Amsterdam op 6-8-1734 en hij wordt aldaar begraven op 31-8-1798.  Geertruij Sobbe, de dochter van Julius Sobbe, kousenverver en van Maria Veenenburgh, is gedoopt te Amsterdam op 7-2-1710. Zij wordt op 30-7-1752 te Amsterdam begraven.  Susanna Althoff, de dochter van Davit (David) Althoff en van Pouweliena (Paulientje) Deckers (Dekkers), is op 15-8-1734 te Amsterdam gedoopt en zij wordt op 20-2-1794 te Amsterdam begraven. Julius Croese, die vanaf 1757 poorter van Amsterdam is en Susanna Althoff gaan op 20-4-1759 te Amsterdam in ondertrouw. Joost Croese, die vanaf 1731 poorter van Amsterdam is en Geertruij Sobbe gaan op 16-3-1730 te Amsterdam in ondertrouw.  David Althoff, die op 22-12-1709 te Amsterdam is gedoopt als de zoon van Pieter Olthoff (Althoff), lintwerker, geboren te Wesel en van Susanna Verscheur en Paulientje Dekkers, die op 5-4-1706 te Amsterdam is gedoopt en die op 12-1-1753 te Amsterdam wordt begraven, gaan op 12-5-1730 te Amsterdam in ondertrouw.  Paulientje Dekkers is de dochter van Jacob Dirickszn Dekkers en van Maria Brunas.  Maria Veenenburgh, de dochter van Wouter Corneliszn Venenburgh (Veenenburg) en van Annetje Frerickx (Vreerickx), is op 11-8-1666 te Amsterdam gedoopt en zij wordt aldaar begraven op 18-10-1727.  Joost Croese, de zoon van Gerard Croese, die op 8-1-1710 overlijdt en van Aeltje Jans van Renen, die op 11-9-1707 overlijdt, is gedoopt te Kortenhoef op 13-11-1701 en hij wordt begraven te Amsterdam op 30-7-1752. Gerard Croese en Aeltje Jans van Renen huwen te Loenen op 17-4-1701.  Wouter Corneliszn Venenburgh (Veenenburg) is op 26-6-1622 te Amsterdam gedoopt, als de zoon van Cornelis Woutersz, kleermaker en Trijn(tje) Arents.

 Jan Croese, de zoon van Gerrit Croese, varentsman, vanaf 1758 poorter van Amsterdam en van Johanna Jansen, is op 16-10-1768 te Amsterdam gedoopt en hij overlijdt aldaar op 1-4-1814.  Helena Roos, de dochter van Lourens Roos, geboren te Risör Sund in Noorwegen en van Maria Krul, die te Tönder in Denemarken is geboren, als de dochter van Wolbregd Pauluse, is te Amsterdam gedoopt op 22-6-1768 en zij overlijdt aldaar op 19-8-1812. Jan Croese en Helena Roos gaan op 8-7-1791 te Amsterdam in ondertrouw. Lourens Roos en Maria Krul gaan op 1-11-1748 te Amsterdam in ondertrouw en zij huwen aldaar op 17-11-1748.  Gerrit Croese, de zoon van Joost Croes en van Geertruij Sobbe, is op 30-5-1732 te Amsterdam gedoopt.  Johanna Jansen, de dochter van Adolf Jansz en van Eva Bieson, is gedoopt te Amsterdam op 28-11-1734.  Eva Bieson, de dochter van Jan Bieson, omstreeks 1666 te Dordt geboren en van Annetje van Balen (van Baal), die omstreeks 1671 te Grol is geboren, is op 11-4-1702 te Amsterdam gedoopt en zij wordt aldaar op 28-1-1781 begraven. Adolf Jansz en Eva Bieson huwen te Amsterdam op 28-5-1730. Jan Bieson en Annetje van Balen huwen te Amsterdam op 6-11-1695, met de ondertrouw op 22-10-1695.

Behalve Geertruij hebben Julius Sobbe be Maria Veenenburgh nog dertien kinderen:

 1. Joannes Sobbe, gedoopt te Amsterdam op 6-4-1687

 2. Anna Sobbe, te Amsterdam gedoopt op 23-6-1688.

 3. Wouter Sobbe, op 13-11-1689 gedoopt te Amsterdam.

 4. Wouterus Sobbe. Hij is op 8-6-1691 te Amsterdam gedoopt.

 5. Wouterus Sobbe, gedoopt te Amsterdam op 3-5-1693.

 6. Lucresia Sobbe, op 20-2-1695 gedoopt te Amsterdam.

 7. Willem Sobbe, te Amsterdam gedoopt op 27-5-1696.

 8. Lucretia Sobbe. Deze dochter is op 14-3-1698 gedoopt te Amsterdam.

 9. Jacoba Sobbe, gedoopt te Amsterdam op 28-10-1699.

 10. Helena Sobbe, op 2-7-1702 gedoopt te Amsterdam en aldaar overleden omstreeks 1780 en begraven op het Westerkerkhof. Zij is gehuwd met  Christiaan Haije, de zoon van Heinrich Haije (Le Dirk) en van Trijntje Hendrikx An(c)ker. Christiaan Haije is op 8-9-1706 gedoopt te Amsterdam en hij overlijdt aldaar op 18-1-1780. Hij is begraven in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam. Over de familie Haije vertellen wij meer op de pagina "Aan ons verbonden families".

 11. Cornelia Sobbe, op 13-2-1704 gedoopt te Amsterdam.

 12. Maria Sobbe, gedoopt op 19-8-1705 te Amsterdam.

 13. Alida Sobbe, te Amsterdam gedoopt op 11-12-1707.

 Hendrik Philip Lever is geboren te Amsterdam op 16-3-1851 en hij overlijdt aldaar op 31-8-1912. Hij is de zoon van Pieter Albert Lever, vergulder en van Bartha Maria Martens. Hendrik Philip Lever huwt op 7-9-1870 te Amsterdam met Maria Geertruida van den Bij, de dochter van Willem van der Bij en van Catharina Siborgh. Maria Geertrui van den Bij overlijdt te Amsterdam op 10-6-1935. Behalve dochter Maria Geertruida hebben Hendrik Philip Lever en Maria Geertrui van den Bij nog een dochter:  Petronella Lever, die op 22-4-1874 te Amsterdam is geboren en die op 8-7-1952 aldaar is overleden. Petronella is op 13-9-1893 te Amsterdam gehuwd met  Albertus Antonius Okkes, die te Amsterdam is geboren op 14-10-1871 en die aldaar overlijdt op 2-6-1940. Het huwelijk is op 26-11-1927 door echtscheiding beëindigd. Hun twaalf kinderen zijn:

 1. Wilhelmina Geertruida Okkes, op 30-6-1894 te Amsterdam geboren.

 2. Maria Elisabeth Okkes, geboren te Amsterdam op 2-11-1895 en aldaar overleden op 22-2-1896.

 3. Maria Elisabeth Okkes, te Amsterdam geboren op 30-1-1897.

 4. Albertus Antonius Okkes, geboren op 24-3-1898 te Amsterdam.

 5. Hendrik Philip Okkes, op 22-5-1899 te Amsterdam geboren. Hij overlijdt aldaar op 1-3-1906.

 6. Karel Arnoldus Okkes, te Amsterdam geboren op 25-8-1900 en in zijn geboorteplaats overleden op 18-4-1902.

 7. Petrus Nicolaas Okkes. Deze zoon is geboren te Amsterdam op 5-12-1901.

 8. Alida Maria Geertruida Okkes, geboren te Amsterdam op 17-8-1903.

 9. Bernardina Gerardina Okkes, op 30-11-1904 te Amsterdam geboren.

 10. Petronella Okkes, geboren te Amsterdam op 9-11-1905 en aldaar overleden op 20-10-1907.

 11. Johanna Hendrika Okkes, tweelingzuster van Petronella. Zij is te Amsterdam geboren op 9-11-1905. Zij is gehuwd met  Hijlken Visser, die op 9-12-1911 te Heeg (Fr.) is geboren en die op 22-5-1982 te Amsterdam is overleden. Hun twee kinderen zijn:

 a. Johannes Maria Visser, geboren te Amsterdam op 4-9-1930.

 b. Annigje Petronella Visser, die op 27-5-1940 te Amsterdam is geboren. Annigje is gehuwd met ? Walraven, welk huwelijk door echtscheiding is ontbonden. Annigje heeft een zoon:  Purcy Michel Walraven, die op 9-10-1964 te Amsterdam is geboren.

 4. Petronella Cornelia Okkes, te Amsterdam geboren op 24-1-1913.

 Pieter Albert Lever is geboren te Amsterdam op 18-4-1817 en hij overlijdt aldaar op 6-6-1906. Hij is de zoon van Hendrik Philip Lever en van Alida Kramer, schoonmaakster, welk ouderpaar op 6-8-1809 te Amsterdam is gehuwd. Pieter Albert huwt op 31-7-1789 te Amsterdam met  Bartha Maria Martens, die te Amsterdam is geboren op 26-12-1819 en die aldaar overlijdt op 4-5-1861. Bartha is de dochter van  Jansje Martens, die omstreeks 1789 is geboren en die op 24-1-1855 te Amsterdam overlijdt.

 Hendrik Philip Lever is op 6-3-1785 te Amsterdam gedoopt en hij overlijdt te Nieuwer-Amstel op 27-12-1839. Hij is de zoon van  Hendrik Philip Lever, waagdrager, de zoon van Philip Löber, soldaat in het Blauwe Corps in het leger van de Verenigde Provinciën, in de compagnie van lt. kol. de la Rivière en van Elisabeth Hornikkelen/Leevert en van  Sibilla van Hensbergen, turfvulster, die op 15-12- 1754 te Arnhem is gedoopt en die op 9-9-1827 te Amsterdam overlijdt. Sibilla is de dochter van Petrus van Hensbergene en van Margaretha Doesburg, die te Bennekom is geboren, welk ouderpaar huwt te Arnhem op 27-10-1743. Margaretha Doesburg overlijdt op 28-10-1771 te Arnhem en zij wordt op 2-11-1771 te Oosterbeek begraven. Hendrik Philip Lever gaat op 21-7-1809 te Amsterdam in ondertrouw met  Alida Kramer, de dochter van Johan(nes) Albert(us) Kramer, knopenmaker, vanaf 1777 poorter van Amsterdam en van Angenita Catharina Stokman. Alida Kramer overlijdt te Amsterdam op 24-2-1844. Hendrik Philip Lever is op 11-11-1750 te 's Gravenhage gedoopt en hij wordt te Amsterdam begraven op 21-9-1788. Philip Löber en Elisabeth Hornikkelen/Leevert huwen te 's Gravenhage op 17-9-1741. Hendrik Philip Lever en Sibilla van Hensbergen huwen te Amsterdam-Sloterdijk op 5-11-1780, met de ondertrouw te Amsterdam op 18-10-1780. Philip Löber is de zoon van  Frantz Anton Löwer en Susanna Maria ?.

 Johan Albert Kramer is omstreeks 1745 geboren te Wesel (BRD) en hij wordt te Amsterdam begraven op 25-5-1786. Hij gaat op 21-4-1775 te Amsterdam in ondertrouw en huwt op 7-5-1775 aldaar met  Angenita Catharina Stokman, de dochter van Casper Stokman, saaiperser en van Alida Klunder. Angenita is op 9-2-1752 te Amsterdam gedoopt en zij overlijdt aldaar op 8-12-1822.  Casper Stokman, geboren omstreeks 1723 te Blasheim (BRD), vanaf 1751 poorter van Amsterdam en Alida Klunder huwen te Amsetrdam op 26-9-1751, met de ondertrouw op 10-9-1751.

 Alida Klunder, de dochter van Albertus Klunder (Clunder), koopman en van Angenetha Glandorp, is op 13-5-1731 te Amsterdam gedoopt en zij wordt op 7-1-1791 aldaar begraven.  Albertus Klunder (Clunder) is gedoopt te Amsterdam op 25-11-1694. Hij is de zoon van Jan (Jan Gerrits) Clunder (Klunder), spekkoper, geboren te Uelsen in Duitsland en van Femmetie (Femmetje Alberts)Bronkhorst, geboren te Amsterdam omstreeks 1654, als de dochter van Albert Pieterse Bronkhorst, kleermaker. Jan Clunder en Femmetie Bronkhorst gaan op 16-11-1690 te Amsterdam in ondertrouw.  Angeneta Glandorp, de dochter van Coenraet (Coert Barents) Glandorp, geboren omstreeks 1675 te Wiltenburgh en van Hendrickje Jans (Cloostermans, Kloostermans), die omstreeks 1671 is geboren te Nieuwenhuijs, is gedoopt te Amsterdam op 14-2-1702. Albertus Klunder en Angeneta Glandorp zijn op 22-1-1726 te Amsterdam gehuwd, met de ondertrouw op 4-1-1726. Coenraet Glandorp en Hendrickje Jans huwen te Amsterdam op 8-5-1701, met de ondertrouw op 22-4-1701.

 Martin Wilhelm Koch is op 17-5-1838 geboren te Friedeburg, hij wordt gedoopt te Reepsholt op 19-5-1838 en hij overlijdt te Amsterdam op 14-11-1891. Hij is de zoon van Ernst Wilhelm Koch, korenmolenaar, brouwer, herbergier te Wichtens, geboren te Nordhorn in Oost Friesland en van Fatje Hinrichs Rosenboom Anna Maria Croese, de dochter van Willem Croese en van Maria Geertruij Croese en de zuster van Jacobus Willem Croese, is te Amsterdam geboren op 14-10-1836 en zij overlijdt op 14-2-1908. Martin Wilhelm Koch en Anna Maria Croese huwen te Amsterdam op 12-9-1877.  Fatje Hinrichs Rosenboom is omstreeks 1806 geboren te Bruns (Duitsland). Zij overljdt te Wichtens op 5-12-1850 en zij wordt aldaar begraven op 9-12-1850.

 Evert Joost van Swinderen, koopman, is gedoopt te Kolham op 28-10-1798 en hij overlijdt te Stadskanaal op 19-12-1891.  Lammechien Meertens Luursema, de dochter van Meerten Geerts Luursema en van Nanje Tonnis Termaat, is op 28-1-1798 gedoopt te Zeerijp en zij overlijdt te Oude Pekela op 5-12-1844. Hun huwelijk werd gesloten te Wervik (West-Vlaanderen) op 19-2-1828.

 Meerten Geerts Luursema, de zoon van Geert Meertens (Luursema), landbouwer, geboren omstreeks 1723, begraven op 15-9-1780 te Usquert en van Harmke Pieters, landbouwster, is te Usquert geboren op 16-4-1753, is aldaar gedoopt op 22-4-1753 en hij overlijdt te Zuidwolde op 20-2-1837.  Nanje Tonnis Termaat, de dochter van Tonnis Rikkerts Termaat, arbeider en van Lamge Cornelis, arbeidster, is gedoopt te Uithuizermeeden op 6-6-1762 en zij overlijdt te Appingedam op 5-5-1831. Meerten Geerts Luursema en Nanje Tonnis Termaat huwen te Usquert op 18-3-1781. Geert Meertens (Luursema) en Harmke Pieters huwen te Uithuizen op 9-4-1752.  Harmke Pieters, de dochter van Pieter Harms en van Grietje Klaassen, is te Usquert gedoopt op 2-12-1731 en zij wordt aldaar begraven op 1-5-1789. Pieter Harms en Grietje Klaassen huwen te Usquert in november 1728.  Tonnis Rikkerts Termaat, de zoon van Rikkert Wijbrants, die op 27-3-1748 te Uithuizermeeden is begraven en van Jantje Tonnis, die op 15-8-1760 te Uithuizermeeden is begraven, is gedoopt te Uithuizermeeden op 10-8-1727 en hij is aldaar begraven op 26-3-1764.  Lamge Cornelis, de dochter van Cornelis Jans en van Nanje Eltjes, is gedoopt te Uithuizermeeden op 23-5-1723 en zij is aldaar begraven op 3-2-1766. Tonnis Rikkerts Termaat en Lamge Cornelis huwen te Uithuizermeeden op 1-1-1754.  Cornelis Jans, de zoon van Jan Allerts, is te Uithuizermeeden gedoopt op 6-10-1672.  Nanje Eltjes is begraven te Uithuizermeeden op 6-4-1753. Cornelis Jans en Nanje Eltjes huwen te Uithuizermeeden op 6-11-1707.

 Rudolf Alberts van Swinderen is te Groningen gedoopt op 17-4-1767 en hij overlijdt op 17-6-1816 te Groningen. Rudolf is de zoon van Abraham Quevellerius van Swinderen en van Gesina van Rehden.  Catharijna Lewe van Aduard, de dochter van jonkheer Evert Joost Lewe van Aduard en van Henrietta Paulina van Holsten, is op 24-1-1772 te Groningen geboren en zij overlijdt aldaar op 8-8-1846.  Gesina van Rehden is omstreeks 1742 gedoopt te Emden, Duitsland en zij overlijdt te Groningen op 7-12-1815.  Abraham Quevellerius van Swinderen is op 25-12-1736 te Groningen gedoopt en hij overlijdt op 18-6-1808 te Noordwijk. Hij is de zoon van Wicher van Swinderen en van Anna Maria Trip. Rudolph Alberts van Swinderen en Catharina Lewe van Aduard zijn te Noorddijk gehuwd op 14-10-1792 met de ondertrouw op 29-9-1792 te Groningen. Abraham Quevellerius van Swinderen en Gesina van Rehden zijn op 1-4-1763 te Groningen gehuwd, met de ondertrouw op 16-4-1763.

 Willem van den Bij is te Amsterdam geboren op 22-9-1820 en hij overlijdt op 22-5-1856. Zijn ouders zijn Nicolaas van den Bij, kuipersknecht en Maria Geertruij Jansen.  Catharina Siborgh is op 10-3-1823 te Amsterdam geboren en zij overlijdt aldaar op 16-3-1877. Haar ouders zijn Egbert Hendrik Siborgh, sjouwerman en metselaarsknecht en Antje Sas.

 Egbert Hendrik Siborgh, de zoon van Engelbert Hendrik Siborgh en van Elisabeth Bannink, is te Zutphen gedoopt op 29-9-1771 en hij overlijdt te Amsterdam op 20-5-1847.  Antje Sas is te Amsterdam gedoopt op 18-11-1785 en zij overlijdt in haar geboorteplaats op 2-3-1835. Antje is de dochter van Jochem Michielse (Jochem Machiel) Sas, scheepstimmerman  en van Catharina (Kaatje) Panser, de dochter van Abraham Panser, geboren te Amsterdam en van Antje Harms de Vet.  Jochem Michielse Sas is omstreeks 1750 te Quiltzin (Vorpommern-Mecklenburgh) geboren en hij wordt op 7-6-1802 te Amsterdam begraven  Catharina (Kaatje) Panser is op 8-12-1745 te Amsterdam gedoopt en zij wordt aldaar begraven op 11-12-1800. Egbert Hendrik Siborgh en Antje Sas huwen te Amsterdam op 7-5-1815. Jochem Michielse Sas, die vanaf 1783 poorter van Amsterdam is en Catharina Panser huwen te Amsterdam op 5-10-1783. met de ondertrouw op 19-9-1783. Engelbert Hendrik Siborgh en Elisabeth Bannink zijn op 11-11-1764 te Amsterdam gehuwd.  Antje Harms de Vet, de dochter van Harm Dirkse Vedt, varentman, geboren te Wieringen omstreeks 1685, als de zoon van Dirk Harmense Vedt en van Marretje Pieters, te Vlieland geboren omstreeks 1688, als de dochter van Kenouw Douwes, is op 12-4-1712 te Amsterdam gedoopt. Abraham Panser en Antje Harms de Vet huwen te Amsterdam op 23-10-1735, met de ondertrouw op 6-10-1735.

 Engelbert Hendrik Siborgh is te Zutphen gedoopt op 13-6-1736, als de zoon van Jan Hendrik Siborg en van Gardina Gerverdinks.  Elisabeth Bannink, de dochter van Jan (Johan) Bannink en van Johanna Geerdink, is gedoopt op 6-1-1732 te Borculo. Jan Hendrik Siborg, geboren te Laarwold en Gardina Gerverdinks zijn op 14-2-1733 te Warnsveld gehuwd, met de ondertrouw te Zutphen op 25-1-1733.  Jan (Johan) Bannink, de zoon van Berent Bannink en van Engele Koenderink, is op 30-8-1696 te Borculo gedoopt.  Johanna Geerdink, de dochter van Jan Geerdink en van Hendrikjen Gosens, is te Borculo gedoopt op 9-1-1701. Jan Bannink en Johanna Geerdink zijn op 25-6-1730 te Borculo gehuwd, met de ondertrouw op 9-6-1730 aldaar.  Berent Bannink, geboren te Borculo, als de zoon van Thomas Bannink en  Engele Koenderink, geboren te Gelselaar, als de dochter van Jan Koenderink, huwen op 16-12-1695 te Borculo, met de ondertrouw op 30-11-1695.  Jan Geerdink, geboren te Borculo, als de zoon van Berent Geerdink en  Hendrikjen Gosens, geboren te Borculo, huwen te Borculo op 13-12-1699, met de ondertrouw op 18-11-1699.

Petrus Johannes Wagener is de voorechtelijke zoon van  Petrus Johan Wagener, werkman en van  Anna Catharina Velder, die op 27-3-1848 te Amsterdam is geboren en die op 18-3-1944 te Vught overlijdt. Anna Catharina is de dochter van Frans Velder en van Antje Brookman.  Frans Velder, mandenmakersknecht, is te Amsterdam geboren op 16-7-1815 en hij overlijdt aldaar op 7-10-1880. Zijn ouders zijn  Johannes Velder, gedoopt te Amsterdam op 11-10-1786, als de zoon van Jan (Johannes) Velder  en van Hijntie (Hendrina) Horning (Hordering), overleden te Amsterdam op 15-2-1859 en  Anna Catrina ter Want, die op 10-9-1786 te Amsterdam is gedoopt en die op 15-4-1823 te Amsterdam is overleden. Johannes Velder, schoorsteenveger en Anna Catrina ter Want huwen te Amsterdam op 13-7-1806. Anna Catrina ter Want is de dochter van Frans ter Wan en van Elizabeth Frankeveld, schoonmaakster.  Antje Brookman, dekenstikster, de dochter van Christiaan Brookman, smidsknecht en van Catharina Timmerman, werkster, is geboren te Amsterdam op 21-11-1818 en zij overlijdt aldaar op 16-5-1888. Frans Velder en Antje Brookman zijn op 23-1-1839 te Amsterdam gehuwd. Johannes Velder en Anna Catrina ter Want gaan op 20-6-1806 te Amsterdam in ondertrouw. Christiaan Brookman, die op 18-10-1829 te Amsterdam is overleden en Catharina Timmerman, werkster, gaan op 14-7-1809 te Amsterdam in ondertrouw. Petrus Johan Wagener, de zoon van Johan Jacob Wagener en van Maria Elisabeth Waltheusser, naaister, is op 22-5-1851 te Amsterdam geboren en hij overlijdt aldaar op 21-2-1888. Hij huwt met Anna Catharina Velder te Amsterdam op 3-8-1881.  Catharina Timmerman, de dochter van Barend Timmerman, die op 24-12-1805 te Amsterdam woprdt begraven en van Johanna Catharina van Rees, die op 14-2-1805 te Amsterdam wordt begraven, is op 5-10-1788 te Amsterdam gedoopt. Zij overlijdt aldaar op 30-1-1850.  Johanna Catharina van Rees is te Amsterdam begraven op 14-2-1802.

 Jan (Johannes) Velder, de zoon van Jan Velder en van Catrijntje Turijn (Toerein), is te Amsterdam gedoopt op 13-9-1767 en hij is aldaar overleden op 2-12-1826.  Hendrina Hordering, de dochter van Casper Hornung en van Anna KIeswij, turfvulster, is omstreeks 1763 geboren te Amsterdam en zij is aldaar overleden op 23-5-1845. Johannes Velder en Heintie Horning huwen te Amsterdam op 12-9-1786, met de ondertrouw op 24-8-1786.  Jan Velder, die omstreeks 1727 te Mannheim is geboren en  Catrijntje Turijn (Toerein) huwen te Amsterdam op 21-10-1753, met de ondertrouw aldaar op 12-10-1753. Catrijntje Turijn (Toerein), de dochter van Johannes Turijn (Torein) en van Marike Lodewijks van Dalen, is op 27-5-1736 te Amsterdam gedoopt en zij overlijdt te Amsterdam op 9-7-1815. Johannes Turijn en Marike Lodewijks van Dalen huwen te Amsterdam op 18-9-1735, met de ondertrouw aldaar op 2-9-1735.  Casper Hornung, geboren te Osnabrück omstreeks 1736 en  Anna Kieswij, die op 1-12-1735 te Amsterdam is gedoopt, huwen te Amsterdam op 26-2-1758, met de ondertrouw aldaar op 10-2-1758. Anna Kieswij is de dochter van Wolf Jacob Gieswijn, geboren te Neurenberg omstreeks 1703 en van Hendrina ten Deerte, die omstreeks 1704 is geboren te Gemen in Noordrijn-Westfalen.  en

 Frans ter Wan, de zoon van Willem ter Wan en van Barbera de Ruijter, is op 14-2-1762 te Amsterdam gedoopt en hij overlijdt aldaar op 1-7-1808.  Elizabeth Frankeveld, de dochter van Nicolaas Lambertus Frankeveld en van Angenis Catrina Herberg, is gedoopt te Amsterdam op 19-9-1764 en zij overlijdt in haar geboorteplaats op 2-1-1834. Frans ter Wan en Elizabeth Frankeveld huwen te Amsterdam op 12-12-1784, met de ondertrouw op 26-11-1784.  Nicolaas Lambertus Frankeveld, de zoon van Elisabeth Treval, is te Amsterdam geboren omstreeks 1738.  Angenis Catrina Herberg, de dochter van Hermanus Herberg, geboren te Ludenscheid (BRD) in 1716 en van Eva Peeters, is te Amsterdam gedoopt op 23-9-1742. Nicolaas Frankeveld en Angenis Herberg huwen te Amsterdam op 24-1-1762, met de ondertrouw op 8-1-1762.  Eva Peeters, de dochter van Frederik Peeters, geboren omstreeks 1692 te Herford (BRD) en van Elsje Waardeman, is op 27-12-1716 te Amsterdam gedoopt. Hermanus Herberg en Eva Peeters, huwen te Amsterdam op 22-9-1737, met de ondertrouw op 6-9-1737.  Elsje Waardeman is gedoopt te Amsterdam op 22-8-1688. Zij is de dochter van Pieter Werdeman, geboren omstreeks 1655 te Herford (BRD) en van Annetje Kolthoff, die omstreeks 1660 is geboren te Minden (BRD). Frederik Peeters en Elsje Waardeman huwen te Amsterdam op 26-4-1716, met de ondertrouw op 10-4-1716. Pieter Werdeman en Annetje Kolthoff gaan te Amsterdam in ondertrouw op 5-5-1684.

 Johan Jacob Wagener, timmerman, de zoon van Machiel (Michael) Wagener, grenadier, die omstreeks 1770 is geboren te Nienits (bij Praag) en die te Amsterdam is begraven op 11-8-1807 en van Maria Margaretha Eigelscheim, die omstreeks 1769 te Kirchheim (Duitsland) is geboren en die op 19-9-1834 te Amsterdam overlijdt, is op 13-5-1805 te Zeist geboren, is aldaar gedoopt op 19-5-1805 en hij overlijdt te Amsterdam op 21-3-1866.  Maria Elisabeth Waltheusser, de dochter van Adam Waltheusser, die omstreeks 1755 is geboren en die te Amsterdam is overleden op 18-8-1808 en aldaar is begraven op 21-8-1808 en van Johanna Maria Stok, werkster, is te Amsterdam geboren op 2-3-1809, is aldaar gedoopt op 5-3-1809 en is te Amsterdam overleden op 2-4-1873. Johan Jacob Wagener en Maria Elisabeth Waltheusser zij  te Amsterdam gehuwd op 21-7-1830. Machiel Wagener en Maria Eigelscheim huwen te 's Gravenhage op 25-5-1800, met de ondertrouw op 11-5-1800.

 Christiaan Brookman, de zoon van Coenraad Brookman en van Antje Meijer, is te Amsterdam gedoopt op 23-3-1788. Coenraad Brookman en Antje Meijer huwen te Amsterdam op 4-5-1784.  Antje Meijer is omstreeks 1756 te Amsterdam geboren en zij overlijdt aldaar op 18-11-1827.

 Wicher van Swinderen, de zoon van Albert Hendrik van Swinderen en van Allegonda Wichers, is op 5-1-1688 te Groningen gedoopt en hij overlijdt aldaar op 12-3-1764. Wicher van Swinderen, van beroep o.a. burgemeester van Groningen, huwt op 6-5-1731 te Kolham met Anna Maria Trip, de dochter van Hendrik Trip en van Anna Quevellerius, die op 22-5-1756 te Groningen is begraven.  Anna Maria Trip is op 9-10-1712 te Groningen gedoopt en zij overlijdt in die plaats op 6-7-1778.  Albert Hendrik van Swinderen, de zoon van Johan van Swinderen en van Wijtzia Nunninckhof, is op 24-9-1657 te Groningen gedoopt en hij overlijdt aldaar omstreeks 1699. Op 6-2-1682 huwt hij te Haren met  Allegonda Wichers, de dochter van Wicher Wichers en van Margaretha Eeck. Allegonda is op 5-11-1664 te Groningen gedoopt en zij overlijdt aldaar omstreeks 1693. Wicher Wichers en Margaretha Eeck huwen te Groningen op 26-4-1658, met de ondertrouw op 22-4-1658. Johan van Swinderen en Wijtzia Nunninckhof huwen te Groningen op 26-6-1649, met de ondertrouw op 26-5-1649.

 Hendrik Trip, de zoon van Louis Hendrickszn Trip en van Anna Nuijts, is gedoopt te Amsterdam op 14-3-1677.  Louis Hendrickszn Trip, de zoon van Hendrick Trip en van Jeanne de Gheer, is te Amsterdam gedoopt op 7-9-1653.  Anna Nuijts, de dochter van Denijs Nuijts en van Anna Nijs, is gedoopt te Amsterdam op 7-5-1652. Louis Hendrickszn Trip en Anna Nuijts gaan op 5-5-1676 te Amsterdam in ondertrouw.  Hendrick Trip, de zoon van Jacob Trip, die te Bommel is geboren en die op 8-5-1661 te Dordrecht wordt begraven. en van Margareta de Geer, geboren te Luik als de dochter van Louis de Geer, is gedoopt te Dordrecht op 14-1-1607. Jacob Trip en Margareta de Geer huwen te Dordrecht op 9-2-1603.  Denijs Nuijts, de zoon van Cornelis Nuijts, is omstreeks 1617 te Amsterdam geboren. Denijs Nuijts, koopman, huwt op 1-11-1644 te Amsterdam met  Anna Nijs, de dochter van Hans Nijs en van Sara van der Mart. Anna Nijs is op 2-1-1629 te Amsterdam gedoopt.  Hans Nijs, omstreeks 1582 te Antwerpen geboren en  Sara van der Mart huwen te Amsterdam op 12-7-1622. Sara is omstreeks 1598 geboren en zij wordt op 10-2-1642 te Amsterdam begraven.

 Evert Joost Lewe van Aduard, lid van de Staten-Generaal en van Gedeputeerde Staten, de zoon van Berend Lewe van Aduard en van Catharina van Wijhe, is te Aduard gedoopt op 10-2-1743. Hij overlijdt in 1804.  Henrietta Paulina van Holsten, de dochter van Carolus Justus van Holsten, kapitein in het regiment van Prins Frederik van Brandenburg.  Carolus Justus van Holsten, de zoon van Frans Helfrig van Holsten en van Henriette Susanna Pool, is gedoopt te Maastricht op 11-11-1688 en hij wordt begraven te Groningen op 22-8-1770 en van Madeleine Dorothee de Masclary, is op 4-9-1739 te Maastricht geboren en is aldaar gedoopt op 6-9-1739. Zij overlijdt te Groningen op 14-4-1806. Evert Joost Lewe van Aduard en Henrietta Paulina van Holsten huwen te Groningen op 27-9-1766.  Madeleine Dorothee de Masclary, de dochter van Gaspard de Masclary en van Françoise Prondré, is op 9-3-1702 te 's Gravenhage gedoopt. Carolus Justus van Holsten en Madeleine Dorothea de Masclary huwen te Wolder op 9-11-1738. Frans Helfrig van Holsten en Henriette Susanna Pool huwen te Mastricht op 18-4-1685, met de ondertrouw op 16-4-1685.  Gaspard de Masclary, de zoon van Gaspard de Masclary en van Madelaine Petit, is op 14-12-1653 te Parijs (Fr) geboren en hij is op 1-1-1654 aldaar gedoopt. Hij huwt op 1-5-1681 te Parijs (Fr) met  Françoise Prondré, de dochter van Daniel Prondré en van Charlotte Bonenfant.  Gaspard de Masclary, de zoon van Gaspard de Masclary en van Anne des Camps, is op 4-2-1619 gedoopt te Parijs (Fr). Hij huwt in juli 1647 te Parijs (fr) met  Madelaine Petit, de dochter van Jonathan Petit en van Jeanne Muijson. Madelaine Petit is op 5-2-1676 te Perijs (fr) overleden.  Gaspard de Masclary is geboren omstreeks 1576 te St. Esprit (fr) en hij is te Parijs (Fr) overleden op 7-7-1639.  Jonathan Petit, de zoon van Thomas Petit en van Marie Picherel, is te Parijs (fr) overleden op 28-8-1652. Hij is in oktober 1627 te Parijs (fr) gehuwd met  Jeanne Muijson, de dochter van Jacques Muijson en van Marie Conrart. Jeanne Muijson os op 7-1-1664 overleden te Parijs (fr).

 Berend Lewe van Aduard, in 1740 kolonel-commandant van Steenbergen en van Doornik, in 1765 gouverneur van Bergen op Zoom en in 1773 gouverneur van Sluis, de zoon van Evert Joost Lewe en van Christina Emerentiana van Berum, is op 2-9-1710 te Groningen geboren, is aldaar gedoopt op 3-9-1710 en overlijdt op 2-12-1791 te Groningen.  Catharina van Wijhe, vrouwe van Eschate, de dochter van Evert Jan van Wijhe, heer van Eck en Wiel en van Hendrina Bentinck, vrouwe van Eschate, is gedoopt te Tiel op 11-12-1722 en zij overlijdt te Groningen op 19-6-1770. Zij wordt op 22-6-1771 te Groningen begraven. Berend Lewe van Aduard en Catharina van Wijhe huwen te Goch op 1-8-1741.

 Evert Joost Lewe, heer van Ludema, lid van de Saten-Generaal en van Gedeputeerde Staen, de zoon van Evert Lewe en van Elisabeth Tamminga, is gedoopt te Groningen op 21-2-1677. Hij overlijdt op 29-6-1753 te Aduard.  Christina Emerentiana van Berum, de dochter van Berend van Berum, heer van Luinga en Thedema en van Wendelina Cornera Ubbena, erfdochter van Bunde, overlijdt te 's Gravenhage in maart 1740. Evert Joost Lewe en Christina Emerentiana van Berum zijn in april 1698 te Usquert gehuwd.

 Evert Lewe is op 1-6-1654 te Groningen gedoopt, als de zoon van Joost Lewe ter Hansouw en van Peterke Coenders.  Elisabeth Tamminga, de dochter van Onno Tamminga, Heer van Ludema en van Elisabeth Rengers, overlijdt in het jaar 1694. Evert Lewe, kapitein der infanterie en Elisabeth Tamminga huwen te Usquert op 29-6-1673.

 Joost Lewe ter Hansouw, de zoon van Evert Lewe Tho Asinga en Ewsun en van Anna Coenders van Helpen, is geboren te Eelde op 1-6-1626 en hij overlijdt op 2-2-1677.  Peterke Coenders, de dochter van Albert Coenders, Heer van Aduard en van Gratia Maria Clant, is overleden op 26-7-1678. Joost Lewe ter Hansouw, lid van Gedeputeerde Staten van Groningen en lid van de Staten Generaal en Peterke Coenders, huwen te Groningen op 14-10-1649, met de ondertrouw op 29-9-1649. Albert Coenders en Gratia Maria Clant huwen te Groningen op 20-11-1631, met de ondertrouw op 29-10-1631.

 Evert Lewe Tho Asinga en Ewsun, omstreeks 1590 te Ulrum geboren en overleden te Winsum omstreeks 1629, is de zoon van Johan Lewe en van Anna Lewe Tho Asinga.  Anna Coenders van Helpen, de dochter van Abel Coenders Tho Ewsum, eigenaar van Ewsum, jonker en hoofdeling van Middelstum en van Teteke Entens van Vervou, is gedoopt te Groningen op 15-7-1599 en zij overlijdt aldaar op 23-12-1628. Evert Lewe tot Asinga en Ewsun, lid van de Raad van State en van de Staten Generaal en Anna Coenders van Helpen, erfdochter van Ewsum te Middelstum, huwen te Groningen in 1619.

 Johan Lewe, burgemeester van Groningen, de zoon van Joost Lewe Thoe Peijse en van Elisabeth Addinga van Westerwolde, is geboren te Groningen in januari 1547 en hij overlijdt aldaar op 12-5-1615.  Anna Lewe Tho Asinga, erfdochter van Asingaheert te Ulrum, geboren omstreeks 1554 en overleden omstreeks 1630, is de dochter van Evert Lewe en van Wilhelmina Mulert.

 Evert Lewe, eigenaar van Asingaheert te Ulrum, geboren omstreeks 1535 en overleden omstreeks 1568, is de zoon van Gerhard Harmenszoon Lewe en van Hille de Mepsche.  Wilhelmina Mulert is omstreeks 1540 geboren en zij overlijdt op 3-5-1604 te Groningen..

 Joost Lewe Thoe Peijse, geboren omstreeks 1508 en die overlijdt in 1589, is de zoon van Wigbold Lewe en van Wobbe ten Grave.  Elisabeth Addinga van Westerwolde, geboren omstreeks 1516 en overleden op 18-9-1590 te Groningen, erfdochter van Onnema te Zandeweer, is de dochter van Jurgen Addinga, Heer van Westerwolde en van Anna Thedema. Joost Lewe toe Peize en Elisabeth Addinga huwen in 1538.

 Wigbold Lewe is de zoon van Geert Lewe, die ambtman te Selwerd is en burgemeester van Groningen en van Aleid Schaffer, eigenares van ter Hansouw onder Peize.  Wobbe ten Grave is de dochter van Joost ten Grave en van Elteke Schluchting.

 14. Johannes Roels, zoon van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels, is te Bergen op Zoom geboren op 11-4-1910. Hij overlijdt in zijn geboorteplaats op 9-2-1911.

 15. Eduard Roels, zoon van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels, is geboren te Bergen op Zoom op 2-9-1911. De geboorte wordt aangegeven door de vader, 39 jaar, carousselhouder. Getuigen bij deze aangifte zijn Leonardus van Egeraat, 49 jaar, slager en Hendrikus Janvier, 42 jaar, carousselhouder. Eduard Roels overlijdt te Bergen op Zoom op 13-9-1911. Het overlijden wordt aangegeven door Hendricus Dietvorst, 33 jaar, winkelier, oom van de overledene en Lambertus de Bakker, 58 jaar, concierge.

 16. Eduard Roels, zoon van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels. Hij is geboren te Bergen op Zoom op 2-12-1912. De aangifte wordt gedaan door zijn vader, 40 jaar, carousselhouder, met als getuigen hierbij Franciscus Johannes van der Leeuw, 50 jaar, koopman en Hendricus Dietvorst, 34 jaar, winkelier. Eduard, van beroep kermisexploitant, huwt op 21-2-1938 te Bergen op Zoom met  Catharina (To) Proost. To is geboren op 2-9-1916 te Bergen op Zoom. Zij is de dochter van Antonius Proost en van Maria Schuurbiers. Eduard Roels overlijdt te Bergen op Zoom op 23-3-1998. To Proost is te Bergen op Zoom overleden op 26-2-2013. Het echtpaar heeft vier kinderen:

 I. Maria Hermanus Elisabeth Antonia Roels, geboren te Bergen op Zoom op 8-6-1938. Zij is gehuwd met  Piet F. van der Vorst.

 II. Hermanus Antonius (Herman) Roels, op 2-6-1939 te Bergen op Zoom geboren. Hij is gehuwd met  Joke Noorloos en krijgt bij haar twee kinderen:

 A. Eduard Roels, geboren te Bergen op Zoom op 24-11-1965.

 B. Betty Roels, op 3-7-1968 te Bergen op Zoom geboren. Zij is gehuwd met  Lonny Disco en heeft met hem twee kinderen:

 a. Romy Disco.

 b. Colin Disco.

 III. Antonius Adrianus Petrus (Tonny) Roels. Hij is geboren te Bergen op Zoom op 25-6-1943. Op 22-1-1970 huwt Tonny Roels, kermisexploitant, te Uden met  Elske Catharina Dauphin, de dochter van Christiaan Dauphin en van Maria Huizinga. Tonny en Elske krijgen twee kinderen:

 a. Marie-José Roels, geboren omstreeks 1971.

 b. Claudia Roels, op 3-12-1978 te Bergen op Zoom geboren. Claudia Roels, kermisexploitant, is gehuwd met  Jarno Otten, kermisexploitant, die omstreeks 1974 is geboren. Jarno Otten is de zoon van Johan Otten en van Riki ? Claudia en Jarno hebben twee kinderen:

 1. Johan Otten.

 2. Toon Otten.

 IV. Hendrikus P. (Henk) Roels, te Bergen op Zoom geboren op 8-11-1948. Hij is gehuwd met  Cobie Essen. Hun zoon is  Henk Roels.

 Antonius Proost is geboren te Bergen op Zoom op 23-8-1879. Zijn vader, Petrus Proost, geboren in 1848, 31 jaar, arbeider, doet de aangifte. Zijn moeder is Petronella Schijvenaars. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Philippus Pikaar, 30 jaar, arbeider en Sebastianus Proost, 25 jaar, arbeider. De vader kan niet schrijven.  Maria Schuurbiers is geboren te Bergen op Zoom op 2-6-1879. Anna Carolina Stenten, 23 jaar, gemeente vroedvrouw, doet de geboorteaangifte, met daarbij als getuigen Dominicus Franken, 63 jaar, hovenier en Willem Koolen, 65 jaar, pruikmaker. Maria Schuurbiers overlijdt op 2-5-1929 te Bergen op Zoom. Haar ouders zijn Petrus Schuurbiers, arbeider en Elisabeth Franken. De aangevers van het overlijden zijn Adrianus Dymphnus Bakx, 51 jaar, voerman en Godefridus Johannes Aloysius van Steen, 42 jaar, bevolkingsagent. Antonius Proost, van beroep magazijnknecht, arbeider en Maria Schuurbiers huwen te Bergen op Zoom op 6-2-1902. Getuigen bij het huwelijk zijn Gerardus Visser, 74 jaar, zonder beroep, oom van de bruidegom; Sebastiaan Proost, 49 jaar, arbeider, oom van de bruidegom; Adrianus Schuurbiers, 53 jaar, arbeider, oom der bruid en Machiel Franken, 35 jaar, hovenier, oom der bruid. De beide ouderparen zijn aanwezig. De moeder van de echtgenoot, de ouders van de echtgenoote, Gerardus Visser en Adrianus Schuurbiers kunnen niet schrijven. 

 17. Johannes (Jan) Roels, zoon van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels. Geboren te Bergen op Zoom op 21-2-1915. Getuigen bij de aangifte door de vader, carousselhouder, zijn Cornelis Egidius Huijgens, 43 jaar, bioscoopexploitant en Hendrik Dietvorst, 36 jaar, winkelier. Deze zoon is overleden te Bergen op Zoom op 8-3-1918. Zijn vader en Hubertus Lint, 40 jaar, kelner zijn de aangevers van het overlijden.

 18. Anna Roels, dochter van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels. Zij is geboren te Bergen op Zoom op 9-3-1916. Getuigen bij de aangifte door haar vader, carousselhouder, zijn Hendrik Janvier, 48 jaar, carousselhouder en Hendrik Dietvorst, 38 jaar, winkelier. Anna Roels overlijdt te Bergen op Zoom op 22-4-1916.

 19. Hermanus Roels, zoon van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels.

 20. Cornelis Roels, zoon van Elisabeth Catharina Belet en Hermanus Roels.

 VIIa7. Cornelia Rosina Belet

Zij is geboren te Bergen op Zoom, op 15-4-1878. Bij de aangifte door de vader, 39 jaar, kermisreiziger, zijn als getuigen aanwezig Jacobus van Mourik, 31 jaar, kermisreiziger en Johannes Sibens, 50 jaar, kleermaker. Cornelia huwt op maandag 13-12-1897 te Bergen op Zoom met  Hendrikus Dietvorst, arbeider. Hendrikus is geboren te Bergen op Zoom op 18-9-1878. Hij is de zoon van Johannes Dietvorst, arbeider en van Alberta Everdina van Tilborg. In de geboorteakte zijn als getuigen bij de aangifte vermeld Petrus Dietvorst, 53 jaar, arbeider en Petrus Maurer, 42 jaar, arbeider. In de huwelijksakte zijn als getuigen opgenomen Petrus Dietvorst, 35 jaar, metselaar, broer van de bruidegom; Matthijs Dietvorst, 30 jaar, bruggendraaier, broer van de bruidegom; Eduard Bergmans, 56 jaar, koopman, oom van de bruid en Christiaan Bergmans, 54 jaar, koopman, oom van de bruid. Cornelia Rosina Belet en Hendrikus Dietvorst zijn vermoedelijk na 1940 overleden. Hendrikus Dietvorst is de zoon van:

 Johannes Dietvorst, die is geboren te Bergen op Zoom op 9-10-1833. Getuigen bij de aangifte door zijn vader zijn Johannes Moeijaars, 33 jaar, arbeider en Leonardus Lambertus Hanssen, 32 jaar, schoenmaker. De vader kan niet schrijven. Johannes Dietvorst overlijdt te Bergen op Zoom op 8-1-1889. De aangevers van het overlijden zijn Petrus Dietvorst, 27 jaar, metselaar, zoon van de overledene en Franciscus van Tilborg, 49 jaar, arbeider, zwager van de overledene. Op 18-2-1858 is Johannes Dietvorst te Bergen op Zoom gehuwd met  Alberta Everdina van Tilborg, dochter van Cornelius van Tilborg, arbeider, vischventer en van Maria van den Heuvel. Alberta is geboren te Bergen op Zoom op 11-3-1835. Haar vader, 30 jaar, arbeider, doet de aangifte, met als getuigen Bernardus van Broekhoven, 35 jaar, potmakersknecht en Michael Kwanten, 32 jaar, arbeider. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 26-1-1916. De aangevers van het overlijden zijn Mathijs Dietvorst, 48 jaar, brugdraaier, zoon van de overledene en Hendrik Dietvorst, 37 jaar, winkelier, zoon van de overledene. Elders op deze pagina wordt Alberta Everdina vermeld met de familienaam Van Tilburg.

 Cornelius van Tilborg is gedoopt te Bergen op Zoom op vrijdag 3-8-1804, met als doopgetuigen Cornelis van Tilborg, turfwerker en Cornelia Ditvors. Hij is de zoon van Mattheus van Tilborg, turfwerker en van Maria Franken. Zijn ouders komen uit Bergen op Zoom. Cornelius van Tilborg is overleden te Bergen op Zoom op 3-1-1880. Het overlijden wordt aangegeven door Franciscus van Tilborg, 41 jaar, arbeider, zoon van de overledene en Johannes Dietvorst, 46 jaar, arbeider, schoonzoon van de overledene.  Maria van de Heuvel (Maria de Laat) is de dochter van Hendricus van den Heuvel en van Elizabeth de Laat, werkster. Zij wordt gedoopt te Bergen op Zoom op donderdag 1-6-1809, als onwettig kind. Doopgetuigen zijn Martinus van den Heuvel en Maria Beerens. De vader is afkomstig van Dreuten, de moeder uit Bergen op Zoom. Maria overlijdt te Bergen op Zoom op 4-8-1880. De overlijdensaangifte wordt gedaan door Franciscus van Tilborg, 40 jaar, arbeider, zoon van de overledene en Hendrikus Cameron, 40 jaar, arbeider, schoonzoon van de overledene. Cornelius van Tilborg, mobiel schutter bij de Noord Brababntse Schutterij, later arbeider, vischventer en Maria van den Heuvel, dienstbode, huwen te Bergen op Zoom op 29-5-1834. Behalve Alberta Everdina, de echtgenote van Johannes Dietvorst en Cornelia van Tilburg, de echtgenote van Petrus Adrianus Jacobus Kommers (zie elders op deze pagina)  hebben Cornelius van Tilborg en Maria van den Heuvel nog een zoon:

 Henricus van Tilborg, geboren te Bergen op Zoom op 24-1-1842 en aldaar overleden op 15-6-1905. Zijn geboorte is aangegeven door de vader, 37 jaar, arbeider, met als getuigen Mathijs van Tilborg, 26 jaar, potbakkersknecht en Adam Nieboer, 27 jaar, metselaarsknecht. De vader kan niet schrijven. Het overlijden van Henricus is aangegeven door Franciscus van Tilborg, 26 jaar, arbeider, zoon van de overledene en Christoffel Nuijtemans, 51 jaar, arbeider. Henricus van Tilborg, arbeider, huwt in eerste echt op 26-4-1865 te Bergen op Zoom met  Berbara Gabriels, de dochter van Adrianus Gabriels, arbeider, geboren omstreeks 1808 en van Elisabeth van Nispen. Berbara is te Bergen op Zoom geboren op 4-5-1842 en zij overlijdt in haar geboorteplaats op 22-4-1874. De geboorte is aangegeven door haar vader, 34 jaar, arbeider. Hierbij getuigen Johannes Voorhans, 45 jaar, arbeider en Josephus Falck, 43 jaar, kastelein. Haar overlijden is aangegeven door Henricus van Tilborg, 32 jaar, arbeider, echtgenoot van de overledene en Franciscus van Tilborg, 35 jaar, arbeider. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 16 en 23-4-1865. Bij het huwelijk zijn de getuigen Franciscus van Tilborg, 27 jaar, arbeider, broeder van den echtgenoot; Johannes Die,tvorst, 30 jaar, arbeider, zwager van denzelven; Hendrik van Boxsel, 37 jaar, vleesschouwer, aangehuwden neef der echtgenoote en Jan Meerman, 39 jaar, vleesschouwer, aangehuwden neef derzelve. De echtgenoote en de ouders van den echtgenoot kunnen niet schrijven. In tweede echt huwt Henricus van Tilborg op 5-4-1875 te Bergen op Zoom met  Maria Tange, de dochter van Johannes Jacobus Tange en van Petronella Ditvors. De afkondigingen voor dit huwelijk zijn gedaan op zondag 21 en 28-3-1875. De getuigen zijn Franciscus van Tilborg, 36 jaar, arbeider, broeder van den echtgenoot; Johannes Dietvorst, 40 jaar, arbeider, zwager van denzelven; Antonius Tange, 31 jaar, timmerman, broeder der echtgenoote en Johannes Suijkerbuijk, 27 jaar, arbeider. De echtgenoote en Johannes Suijkerbuijk kunnen niet schrijven. De geboorte van Maria Tange, op 7-6-1840 te Bergen op Zoom, wordt aangegeven door Maria Cornelia Hergelt, echtenoote van Josephus Deschamps, met als getuigen Marijn van de Water, 49 jaar, kleermaker en Johannes Baptist van Broekhoven, 35 jaar, bezemverkooper. Maria overlijdt te Bergen op Zoom op 14-10-1893. Haar overlijden is aangegeven door Henricus van Tilborg, 51 jaar, arbeider, echtgenoot van de overeldene en Franciscus van Tilborg, 44 jaar, arbeider, zwager van de overledene. Franciscus van Tilborg kan niet schrijven.

Johannes Dietvorst is de zoon van:

 Johannes Dietvorst, arbeider, Rooms Katholiek gedoopt te Bergen op Zoom op zondag 29-5-1796 en van  Anna Cornelia Moeijaars (Moinjaers), arbeidster, die op zondag 21-11-1790 Rooms Katholiek is gedoopt te Bergen op Zoom. Anna Cornelia is de dochter van Jacobus Moinjaers, dagloner, geboren omstreeks 1770 en van Jacoba Lammers, geboren omstreeks 1772. Getuigen bij de doop van Johannes Dietvorst zijn Joannes Dietvorst en Maria van den Berg. De vader is uit Bergen op Zoom, de moeder is uit Wouw. Bij de doop van Anna Cornelia Moinjaers getuigen Petrus Jacobs en Maria Lammers. Johannes en Anna huwen te Bergen op Zoom op 2-5-1822. De afkondigingen van het huwelijk worden gedaan op zondag 21 en 28-4-1822. De getuigen zijn Cornelis Dietvorst, broeder van den comparant, 25 jaar, arbeider; Dionisius Dietvorst, zwager van den comparant, 33 jaar, vischverkooper; Philippus Krusio, 67 jaar, hovenier en Johannes Verdult, 62 jaar, hovenier. De comparant, de vaders van de comparanten, Dionisius Dietvorst en Johannes Verdult kunnen niet schrijven. Johannes Dietvorst overlijdt te Bergen op Zoom op 16-3-1859. Aangevers van het overlijden zijn Franciscus Dietvorst, 31 jaar, kanonnier bij de vestingartillerie, zoon van de overledene en Martinus Akkermans, 33 jaar, verwer. Franciscus Dietvorst kan niet schrijven. Anna Cornelia Moeijaars (Moinjaers) overlijdt te Bergen op Zoom op 19-11-1858. Het overlijden wordt aangegeven door Franciscus Dietvorst, 31 jaar, kanonnier bij de vestingartillerie, zoon van de overledene en Wenselaar Kampwart, 25 jaar, timmerman, aangehuwd zoon van de overledene. Franciscus Dietvorst kan niet schrijven. Johannes Dietvorst is de zoon van: 

 Petrus Dietvorst, arbeider, gedoopt te Bergen op Zoom op 20-3-1770 en van  Joanna van den Berg, arbeidster, geboren te Wouw en Rooms Katholiek gedoopt op 21-9-1777 te Oosteleir. Petrus Dietvorst is de zoon van Johannes (Jan) Dietvorst (Ditvorst), gedoopt te Bergen op Zoom op 19-3-1736 en van Petronilla (Pieternella) de Burt (Peuters, de Pieter).  Petronella Peuters, de dochter van Joannis Janse Peuters en van Lucia Peeterse, is te Halsteren gedoopt op 9-7-1734. Bij haar doop getuigen Sebastianus van Loenhout en Elisabetha Peuters. Jan Ditvorst en Pieternella de Pieter huwen te Bergen op Zoom op zondag 11-7-1756. Johannes Dietvorst is de zoon van Michaelis Cornelisse Ditvoorts en van Joanna Wouterse de Jong. Johannes is ook de broer van Maria Dietvorst, die elders ter sprake komt. Getuigen bij de doop van Petrus Dietvorst zijn Petrus van Opdorp en Catharina van der Vekens. Joanna is de dochter van Paschasius van den Berg, geboortig van Eschen en van Catharina Verhaert, die afkomstig is van Sundert. Pieter Ditvoors, RK, geboren en wonende in de Buitenpoorterij en Johanna van den Berg, RK, geboren te Huijbergen en wonende in de Buitenpoorterij, huwen te Bergen op Zoom op zondag  13-9-1795, met de ondertrouw op 29-8-1795.

Bierhuis voorheen Wijk B nummer 76.

In 1899 is er al een tapvergunning voor Franciscus Dietvorst (in 1902 een lokaal aan de Moeregrebstraat = Franciscus Klaasen). De vergunning van Hendrikus is op 13-12-1918 ingetrokken, waarom is niet duidelijk; mogelijk heeft hij zelf afstand gedaan.

Uit het huwelijk van Hendrikus Dietvorst en Cornelia Rosina Belet zijn ons twee dochters en een zoon bekend:

 1. Adriana Maria Dietvorst, geboren te Bergen op Zoom op 23-3-1898. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 2-12-1913.

 2. Everdina Petronella Dietvorst, geboren 30-1-1912.

 3. Johannes Maria Dietvorst, geboren te Bergen op Zoom op 4-11-1913. Getuigen bij de aangifte door de vader zijn Hermanus Roels, 41 jaar, carousselhouder en Adam Johannes van Dort, 63 jaar, zonder beroep. 

 VIIIb. Wilhelmus Petrus Belet

Geboren te Bergen op Zoom op 15-12-1865. De aangifte wordt gedaan door Maria Cornelia Deschamps, gemeente-vroedvrouw, met de getuigen Willem Belet, 68 jaar, kermisreiziger, zijn grootvader van vader's zijde en Petrus Cornelis Willemsen. Wilhelmus Petrus overlijdt te Cortgene, op 18-8-1884. De aangifte te Bergen op Zoom wordt gedaan op 31-8-1884. Getuige bij de aangifte is Janus Clement.

 VIIIc. Eduardus Belet.

Eduardus wordt geboren te Groede op 17-4-1876. Deze man, van beroep arbeider, werkman, venter, ijzergieter, huwt op 17-4-1899 te Bergen op Zoom met  Johanna Kalingart, arbeidster, dochter van Gerardus Kalingart en van Johanna Adriana Taheij. Johanna Kalingart is geboren te Bergen op Zoom op 3-8-1877. Bij de aangifte door de vader worden als getuigen vermeld Johannes van Nispen, 50 jaar, schipper en Petrus Johannes Kuijlen, 28 jaar, agent van policie. Het huwelijk is aangetekend met als getuigen Augustinus Fukker, 30 jaar, timmerman, zwager van de bruidegom; Hermanus Roels, 26 jaar, venter, zwager van de bruidegom; Franciscus Taheij, 49 jaar, arbeider, oom van de bruid en Petrus Marinus Taheij, 27 jaar, kleermaker, neef van de bruid.  N.B. In de huwelijksakte tekenen zowel Johanna als haar vader met de naam Kalingaart. Eduardus Belet overlijdt te Leuven op 14-12-1931. De aangevers van het overlijden zijn Edouard Liberton, 35 jaar, gasthuisbestuurder en Michel van Waverenburgh, 29 jaar, schrijnwerker. Johanna Kalingart overlijdt op 13-12-1957 te Herent (België). Haar overlijden wordt aangegeven door Donat Sempels, 46 jaar, aannemer en Emiel Vansteenkiste, 32 jaar, bediende.

 Gerardus Kalingart is geboren te Bergen op Zoom op 2-7-1847. Zijn vader, 32 jaar, arbeider, doet de aangifte, met als getuigen Godefridus Withagen, 35 jaar, schoenmaker en Petrus Marinus Taheij, 37 jaar, scharenslijper. Gerardus huwt te Bergen op Zoom op 4-5-1871 met  Johanna Adriana Taheij, dochter van Petrus Marinus Taheij en van Elisabeth de Neijs. Getuigen bij het huwelijk zijn Adrianus Kalingart, broeder van den echtgenoot, 28 jaar, arbeider; Petrus Marinus Taheij, broeder der echtgenoote, 27 jaar, spoorwegwachter; Johannes Bastiaanse, 70 jaar, voerman en Johannes Lambertus Clarijs, 45 jaar, wagenmaker. De afkondigingen zijn gedaan op zondag 16 en 23-4-1861. De bruidegom heeft toestemming van de Chef van het korps waarbij hij is dienende. De moeders van de comparanten zijn aanwezig. De echtgenoote, de moeders der echtgenooten en de getuige Adrianus Kalingart kunnen niet schrijven. NB. Gerardus tekent zelf met Kalegaart. Behalve hun dochter Johanna, hebben Gerardus Kalingart en Johanna Adriana Taheij nog zeven kinderen:

 1. Elisabeth Kalingart, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 20-2-1872. Zij overlijdt te Bergen op Zoom op 29-2-1872. De aangevers van het overlijden zijn Johannes Melchior Niederer, 45 jaar, katoenverwer en Gerardus Disco, 61 jaar, schoenmaker.

 2. Hendrika Kalingart, te Bergen op Zoom geboren op donderdag 23-1-1873.

 3. Jogidius Petrus Kalingart, op dinsdag 15-6-1875 te Bergen op Zoom geboren. De geboorte wordt aangegeven door Maria Cornelia Deschamps, 54 jaar, gemeente vroedvrouw.

 4. Elisabeth Kalingart, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 23-10-1879.

 5. Adrianus Kalingart, op zaterdag 22-10-1881 te Bergen op Zoom geboren.

 6. Johanna Maria Kalingart, te Bergen op Zoom geboren op donderdag 2-8-1883.

 7. Jacobus Kalingart, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 15-9-1885.

Gerardus Kalingart is de zoon van:  Jogidis Kalingart, die op 14-11-1815 te Bergen op Zoom is geboren als de zoon van Leendert Calingaard (Leonardus Kalegaart), voerman, geboren in 1788 te Antwerpen en van Johanna Geertruida Lemmer (Anna Gertrudis Lemmers), die te Berrgen op Zoom is geboren. De ouders van Jogidis zijn te Bergen op Zoom gehuwd op 16-9-1810, met de ondertrouw op 1-9-11810. De geboorte van Jogidis is aangegeven door zijn vader, 27 jaar, voerman. Getuigen daarbij zijn Pieter Beetz, 30 jaar, gegageerd soldaat en Hendrik Wijkbergen, 24 jaar, kleermaker. De vader kan niet schrijven. Jogidis huwt op 26-8-1841 te Bergen op Zoom met  Hendrika Leemhorst, de dochter van Antonie (Antonius) Leemhorst, kleermaker, pottenverkoper, geboren omstreeks 1775 en van Hendrika Antonisse, dagloonster, werkster.  Hendrika Leemhorst is te Bergen op Zoom geboren op 12-2-1819. Haar vader, 43 jaar, kleermaker, doet de aangifte, met als getuigen Hendrik Wijkbergen, 26 jaar, kleerkoper en Johannes Heijblom, 48 jaar, kleermaker. Bij haar huwelijk getuigen Johannes van Alphen, 43 jaar, kleermaker; Franciscus Kruijf, 25 jaar, kleermaker; Jacobus Harthout, 50 jaar, winkelier en Johannes Wijkbergen, 24 jaar, broodbakker. De afkondigingen zijn gedaan op zondag 15 en 22-8-1841. De moeders zijn aanwezig. De getuigen verklaren geen bloed- of aanverwanten van de echtgenooten te zijn. De echtgenoote en de beide moeders kunnen niet schrijven. Jogidis Calingaard overlijdt te Bergen op Zoom op 4-9-1856. Hendrika Leemhorst overlijdt te Bergen op Zoom op 18-10-1899. Haar overlijden wordt aangegeven door Johannes Melchior Niederer, 71 jaar, katoenverwer en Petrus Johannes Disco, 61 jaar, schoenmaker.  Hendrika Antonisse, dagloonster, werkster, de dochter van Willem Antonisse en van Maria Hogersteijn, is te Bergen op Zoom gedoopt op zondag 28-12-1788. De doopgetuige is Johanna Bos. Hendrika Antonisse overlijdt te Bergen op Zoom op 22-9-1871. Het overlijden wordt aangegeven door Paulus Wouts, 40 jaar, negociant, schoonzoon van de overledene en Johannes Franciscus Somers, 34 jaar. Paulus Wouts kan niet schrijven.

Behalve de zoon Gerardus hebben Jogidis Kalingart en Hendrika Leemhorst nog acht kinderen:

 1. Johanna Francina Calinggard, geboren te Bergen op Zoom op 16-11-1841. Bij de geboorteaangifte zijn de getuigen Jacobus Harthout en Franciscus Kruijf. Johanna overlijdt te Bergen op Zoom op 11-8-1912. De aangevers van haar overlijden zijn Johannes Franciscus van Baal, hoofdagent van poliocie, schoonzoon van de overledene en Franciscus Johannes Gevonden, 36 jaar, smid, schoonzoon van de overledene. Johanna Calinggard is gehuwd met  Henricus Warmoeskerken, arbeider, de zoon van Adriana Warmoeskerken. Henricus is te Bergen op Zoom geboren op 1-11-1839.

 2. Adrianus Kalingaard, te Bergen op Zoom op 21-9-1843 geboren. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Johannes Jaspers en Philippus Cornelis van der Hoeven.

 3. Gerardus Calingaard, op 8-2-1846 te Bergen op Zoom geboren. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Franciscus Kruijf en Jacobus Harthout. Gerardus overlijdt op 4-8-1846 te Bergen op Zoom. Jogidis Calingaard, 31 jaar, arbeider, vader van de overledene en Godefridus Withagen, 34 jaar, schoenmaker, zijn de aangevers van het overlijden..

 4. Maria Kalingaard. Zij is te Bergen op Zoom geboren op 8-10-1849, waarbij als getuigen bij de geboorteaangifte aanwezig zijn Godefridus Withagen en Petrus Marinus Taheij.

 5. Jacobus Kalingaard, geboren te Bergen op Zoom op 25-1-1851. Godefridus Withagen en Petrus Marinus Taheij zijn de getuigen bij de geboorteaangifte. Jacobus Kalingaard overlijdt op 1-2-1851 te Bergen op Zoom. Dit overlijden wordt aangegeven door Jogidis Kalingaard, 35 jaar, daglooner, vader van de overledene en Petrus Marinus Taheij, 41 jaar, scharenslijper.

 6. Charles Kalingaard, te Bergen op Zoom geboren op 11-5-1852. Bij de geboorteaangifte getuigen Godefridus Withagen en Petrus Marinus Taheij. Charles overlijdt op 15-8-1855 te Bergen op Zoom. Het overlijden wordt aangegeven door Jogidis Kalingaard, 40 jaar, arbeider, vader van de overledene en Josephus van Poll, 49 jaar, schoenmaker.

 7. Petronella Calingaard, op 27-7-1854 te Bergen op Zoom geboren. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Petrus Marinus Taheij en Godefridus Withagen. Petronella overlijdt op 14-8-1909 te Bergen op Zoom. Haar overlijden wordt aangegeven door Adrianus de Nijs, 54 jaar, arbeider, echtgenoot van de overledene en Willem Schuurbiers, 35 jaar, arbeider. Petronella is gehuwd met  Adrianus de Nijs, de zoon van Franciscus de Nijs, arbeider, geboren omstreeks 1815 en van Clara Couwenberg. Adrianus is te Bergen op Zoom geboren op woensdag 17-1-1855. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Jacobus Melsen en Frederik Alders. Adrianus de Nijs overlijdt te Bergen op Zoom op 16-2-1933.

 8. Hendrika Calingaard, geboren te Bergen op Zoom op 19-3-1857. Petrus Marinus Taheij en Johannes Henricus Wilhelm getuigen bij de geboorteaangifte door Maria Cornelia Hergelt, stadsvroedvrouw. Hendrika overlijdt te Bergen op Zoom op 9-5-1857. Het overlijden wordt aangegeven door Giljam Palinckx, 64 jaar, broodbakker en Cornelis Taal, 31 jaar, katoenverwer.

De vijf broers en zusters van Jogidis Kalingart zijn:

 1. Johannes Ignatius Calingaert, geboren te Bergen op Zoom op 7-8-1818. De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn Frans Wasdorp en Philippus Love.

 2. Martina Gerarda Calingaart, op 29-4-1821 te Bergen op Zoom geboren. Bij de geboorteaangifte getuigen Gerardus Brouwers en Dirk van Loon.

 3. Francisca Calingaart, te Bergen op Zoom geboren op 6-8-1823. Jacobus van Kempen en Johannes Videler getuigen bij de geboorteaangifte.

 4. Jacobus Calingaart. Deze zoon is geboren te Bergen op Zoom op 17-9-1825. Bij de geboorteaangifte getuigen Jacobus van Kempen en Johannes Adolf Court.

 5. Adrianus Antonius Calingaart, op 11-1-1828 te Bergen op Zoom geboren. Getuigen bij de geboorteaangifte Johannes Herwig en Joseph Falck.

Behalve hun dochter Hendrika hebben Antonie Leemhorst en Hendrika Antonisse nog zeven kinderen:

 1. Antonie (Anthonij) Leemhorst, geboren te Bergen op Zoom omstreeks 1812. Antonie Leemhorst, arbeider, huwt op 15-11-1841 als gepasporteerd ex-militair te Breda met  Martina de Wit, werkster, de dochter van Marcelis de Wit, timmerman, koopman, gedoopt op zondag 21-7-1776 te Breda, met als meter Petronella Strijbos en van Maria (Elisabeth?) Kooman (Koman), die omstreeks 1775 geboren is te Zierikzee. Martina de Wit is te Breda geboren op 29-3-1815. Bij haar huwelijk met Antonie Leemhorst is Martina de Wit weduwe van  Janis (Janus) Jobs, die omstreeks 1803 is geboren te Meliskerke, van beroep sjouwer. Antonie en Martina krijgen een zoon:

 Marcellus (Marcelis) Leemhorst, geboren te Breda op 4-3-1845. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Marcelus de Wit, 69 jaar, timmerman en Angelies Raes, 38 jaar, tapper. Deze zoon overlijdt te Bergen op Zoom op 27-3-1918. Marcellus Leemhorst, negotiant, koopman, arbeider, is op 10-11-1870 te Bergen op Zoom gehuwd met  Isabella Cas, de dochter van het elders vermelde ouderpaar Cornelis Cas (1814-1855) en Johanna Verschoor(en) (1815-1904) en de zuster van Elisabeth Cas (1846-1900), de echtgenote van Eduard Franciscus Bergmans (1841-1909). De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 30-10 en 6-11-1870. De getuigen zijn Pieter Belet, 30 jaar; Egidius Roelants, 55 jaar; Eduard Bergmans, 29 jaar en Christiaan Bergmans, 27 jaar, allen negocianten.  Isabella is geboren te Bergen op Zoom op 27-11-1849. De geboorteaangifte wordt gedaan door Maria Cornelia Hergelt, 49 jaar, stadsvroedvrouw, waarbij getuigen Renso Remkes Kuiper en Marijn van de Water. Zij overlijdt in haar geboorteplaats op 3-2-1935. Haar overlijden is aangegeven door Adrianus Dijmphnus Bakx, 56 jaar, stalhouder. Marcellus Leemhorst en Isabella Cas krijgen twaalf kinderen:

 a. Dina Leemhorst, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 7-9-1871. Dina overlijdt te Bergen op Zoom op 13-9-1872. De aangevers van het overlijden zijn Marcelis Leemhorst, 27 jaar, arbeider, vader van de overledene en Johannes van de Water, 27 jaar, kermisreiziger.

 b. Johanna Leemhorst, te Bergen op Zoom geboren op vrijdag 28-2-1873 en overleden te Vlissingen op 24-12-1948. Zij is gehuwd met  Cornelis Jacobus Evertsen, kermisreiziger, koopman, de zoon van Bernardus Marinus Evertsen, koopman, geboren omstreeks 1838 en van Catharina Wijkhuijs. Cornelis Jacobus Evertsen is geboren te Middelburg op 19-11-1869. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 22-10-1912.

 c. Antonius Leemhorst, op woensdag 12-5-1875 geboren te Hontenisse en overleden aldaar op dinsdag 1-6-1875.

 d. Christianus Leemhorst, tweelingbroer van Antonius, dus ook geboren op woensdag 12-5-1875 te Hontenisse.

 e. Antonius Leemhorst, op 7-2-1878 te Bergen op Zoom geboren. De geboorte wordt aangegeven door Maria Cornelia Deschamps, gemeentevroedvrouw. Op 24-8-1910 huwt Antonius Leemhorst, loswerkman, kermisexploitant, te Bergen op Zoom met  Betje Harms, dan weduwe van Jacob van der Woude, welke beide personen hierboven reeds zijn vermeld. Antonius en Betje krijgen een dochter:  Isabella Leemhorst, die te Bergen op Zoom is geboren op 10-8-1916.

 f. Maria Leemhorst, geboren te Bergen op Zoom op zondag 13-6-1880. Op 23-12-1907 huwt zij te Bergen op Zoom met  Willem Frederik de Dood, schipper, geboren te Gouda omstreeks 1874, als de zoon van Willem de Dood en van Gerritdina van Enter. Willem Frederik is dan weduwnaar van  Anna Dobbelaere. De getuigen bij het huwelijk zijn Cornelis Jacobus Evertsen, 38 jaar, koopman, zwager van de bruid; Hendrikus Adrianus Landa, 25 jaar, schipper, zwager van de bruid; Cornelis Bruijs, 48 jaar, hovenier en Cornelis van der Borght, 65 jaar, slager.  .

 g. Cornelis Leemhorst, te Bergen op Zoom geboren op woensdag 13-12-1882 en aldaar overleden op 3-6-1942. Het overlijden is aangegeven door Jacobus Maria van Broekhoven, 25 jaar, lijkdienaar.

 h. Dina Leemhorst, op 23-4-1884 geboren te Bergen op Zoom. Op 17-12-1903 huwt zij aldaar met  Henricus Adrianus Landa, schipper, de zoon van Wilhelmus Adrianus Landa en van Francina de Min. Henricus Landa is te Bergen op Zoom geboren op 24-6-1882.

 i. Elisabeth Leemhorst, op vrijdag 31-12-1886 geboren te Bergen op Zoom. Zij overlijdt aldaar op 14-10-1932. Op 18-3-1909 huwt Elisabeth Leemhorst, koopvrouw, te Bergen op Zoom met  Jacob Buis, koopman, de zoon van Jacob Buis, sjouwer, kuiper en van Maria Haasbeek. Jacob Buis jr. is op 4-8-1875 te Leiden geboren en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 14-12-1909. De aangevers van het overlijden zijn Cornelis Jacobus Evertse, 40 jaar, koopman, zwager van de overledene en Petrus Gommarus Maas, 39 jaar, biljartmaker. Op 15-12-1910 huwt Elisabeth Leemhorst met  Cornelis Petrus van den Wijngaard, koopman, de zoon van Adrianus van den Wijngaard, smid, geboren omstreeks 1865 en van Maria Braspenning. Cornelis Petrus van den Wijngaard is op 28-7-1890 geboren te Rucphen en hij wordt diezelfde dag te Sprundel gedoopt. De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn Jacobus Dekkers, 55 jaar en Adrianus Maatjens, 37 jaar, landbouwer. Bij de doop getuigen Marinus van den Avoird en Jacoba Braspenning. De afkondigingen voor het huwelijk zijn gedaan op zondag 27-11 en 4-12-1910 te Bergen op Zoom en te Princenhage. De getuigen zijn Cornelis Jacobus Evertsen, 41 jaar, kermisreiziger, zwager van de bruid; Hendrikus Adrianus Landa, 29 jaar, schipper, zwager van de bruid; Cornelis Johannes Janvier, 23 jaar, kermisreiziger, zwager van de bruid en Johannes van de Water, 65 jaar, kermisreiziger. De moeder van de echtgenoote en Johannes van de Water kunnen niet schrijven. Jacob Buis jr. heeft een zuster:  Jansje Buis, die op 20-7-1868 te Leiden is geboren.

 Jacob Buis sr., de zoon van Jacob Buis en van Elisabeth Wiederig, is te Leiden geboren op 5-12-1850. Hij huwt op 10-12-1873 te Leiden met  Maria Haasbeek, de dochter van Matthijs Haasbeek en van Jansje de Vos. Maria Haasbeek is op 3-3-1845 te Leiden geboren en zij overlijdt aldaar op 16-3-1880.

 j. Adriana Petronella Leemhorst, dochter van Marcellus Leemhorst en Isabella Cas. Deze dochter is geboren te Bergen op Zoom op 1-7-1889. Haar geboorte wordt aangegeven door Anna Cornelia Stenten, gemeentevroedvrouw. Zij huwt op 13-1-1910 te Bergen op Zoom met  Cornelis Johannes Janvier, kermisreiziger, de zoon van Adrianus Janvier (1864-?) en van Adriana Wilhelmina Johanna Robben (1865-?). Cornelis Janvier is te Bergen op Zoom geboren op woensdag 24-8-1887. Zijn geboorte wordt aangegeven door Anna Carolina Stenten, gemeentevroedvrouw. De ouders van Cornelis Johannes Janvier worden later nog uitvoerig besproken. Cornelis Johannes Janvier en Adriana Petronella Leemhorst krijgen twee kinderen:

 1. Isabella Janvier, geboren te Bergen op Zoom op 7-6-1910.

 2. Wilhelmina Janvier, te Bergen op Zoom geboren op 12-10-1913.

 k. Petrus Leemhorst, zoon van Marcellus Leemhorst en Isabella Cas, op donderdag 15-1-1891 te Bergen op Zoom geboren. Petrus overlijdt op 19-3-1906 te Bergen op Zoom. Zijn overlijden wordt aangegeven door Marcelus Leemhorst, 59 jaar, koopman en Jacobus van Mourik, 60 jaar, koopman.

 l. Isabella Johanna Leemhorst, dochter van Marcellus Leemhorst en Isabella Cas, te Bergen op Zoom geboren op donderdag 22-12-1892. Op 9-1-1913 huwt zij te Bergen op Zoom met  Petrus Johannes Posthumus, de zoon van Antonius Hubertus Posthumus en van Maria Christina Huberta Huiskens. Petrus Johannes Posthumus is geboren te Roermond op 20-11-1887.

 2. Maria Leemhorst, dochter van Antonie Leemhorst en van Hendrika Antonisse, is geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 30-5-1815. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Henderik Leemhorst en Hendericus Wijkbergen.

 3. Elisabeth Leemhorst, dochter van Antonie Leemhorst en van Hendrika Antonisse, is op maandag 13-1-1817 te Bergen op Zoom geboren en zij overlijdt te Ellewoutsdijk op donderdag 23-7-1896. Elisabeth is gehuwd met  Franciscus Cargards, die omstreeks 1813 in Pruissen is geboren en die op 28-4-1894 te Ellewoutsdijk overlijdt.

 4. Adrianus Johannes Leemhorst, zoon van Antonie Leemhorst en van Hendrika Antonisse, geboren te Bergen op Zoom op zondag 27-3-1825. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Johannes Henricus Wijbergen en Joseph Elissen. Adrianus Leemhorst overlijdt op 20-1-1851 te Bergen op Zoom. De aangevers van het overlijden zijn Johannes Baptist van As, 28 jaar, schoenmaker en Henricus Hermanus Plasmans, 39 jaar, daglooner.

 5. Johanna Leemhorst, op woensdag 9-4-1828 geboren te Bergen op Zoom. Bij de geboorteaangfite getuigen Johannes Henricus Wijkbergen en Gommarus Willems. Johanna overlijdt te Bergen op Zoom op 24-11-1864. Haar overlijden is aangegeven door Paulus Wuijts, 33 jaar, negociant, echtgenoot van de overledene en Henricus Cremers, 60 jaar, schoenmaker. Johanna Leemhorst is gehuwd met  Paulus Wuijts, de zoon van Cornelis Wuijts, arbeider, geboren omstreeks 1807 en van Maria van Loenhout, arbeidster. Paulus Wuijts is te Bergen op Zoom geboren op zaterdag 23-4-1831. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Philippus Crusio en Cornelis Dietvorst. Paulus overlijdt te Bergen op Zoom op 14-4-1908.

 6. Wilhelmina Leemhorst, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 9-4-1828, tweelingzuster van Johanna. Johannes Henricus Wijkbergen en Gommarus Willems getuigen bij de geboorteaangifte. Deze dochter overlijdt te Bergen op Zoom op 2-4-1857. Haar overlijden is aangegeven door Gerrit Koopman, 25 jaar, arbeider, echtgenoot van de overledene en Thomas de Klerk, 32 jaar, kleermaker. Wilhelmina Leemhorst is gehuwd met  Gerrit Koopman, de zoon van Martinus Koopman, visser en van Maria Antonissen, arbeidster, turfmolster. Gerrit Koopman is te Bergen op Zoom geboren op donderdag 3-5-1832. Gertuigen bij de geboorteaangifte zijn David Deleij en Pieter Taal.  Martinus Koopman, de zoon van Martinus Koopman, scheerder, geboren omstreeks 1766 en van Pieternella Mijnsbergen, dagloonster, geboren omstreeks 1770, is gedoopt te Bergen op Zoom op woensdag 8-10-1794, met als doopgetuigen Jan van Gils en Margrita van Elsenraad.  Maria Antonissen, de dochter van Marinus Antonisse, turfdrager, geboren omstreeks 1759 en van Catharina Stoep, dagloonster, geboren omstreeks 1779, is te Bergen op Zoom gedoopt op 23-5-1802, waarbij de getuigen zijn Joannes Noordhuijsen en Cornelia Rassaert.

 7. Helena Leemhorst. Zij is geboren te Bergen op Zoom op zondag 7-7-1833. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Jan Bussing en Nicolaas Kroon.

 Petrus Marinus Taheij is gedoopt te Bergen op Zoom op 31-10-1810. Hij overlijdt in die plaats op 1-7-1864, 53 jaar oud, van beroep scharenslijper, zoon van wijlen Jacobus Taheij en van wijlen Adriana Vervuggen. De aangevers van het overlijden zijn Johannes Lambertus Clarijs, 38 jaar, wagenmaker en Franciscus Nuitermans, 42 jaar, kruijer. Op 17-10-1839 huwt Petrus Marinus Taheij te Bergen op Zoom met  Elisabeth de Neijs, dagloonster, de dochter van Wouter de Neijs en van Anna Coninkx, dagloonster. Elisabeth is geboren te Zuidgeest en is op 29-9-1810 te Huibergen gedoopt. De getuigen bij het huwelijk zijn Marinus Vervuggen, 48 jaar, arbeider; Christiaan Koopman, 49 jaar, schoenmaker; Petrus de Neijs, 35 jaar, schoenmaker en Petrus Laroij, 35 jaar, schoenmaker. Deze getuigen zijn geen bloed- of aanverwanten van de echtgenooten. De afkondigingen zijn gedaan op zondag 6 en 13-10-1839. De echtgenoote kan niet schrijven. Elisabeth de Neijs overlijdt te Bergen op Zoom op 8-1-1893, 82 jaar oud. Volgens de overlijdensakte zou zij zijn geboren te Woensdrecht. De aangevers van het overlijden zijn Gerardus Kalingaart, 45 jaar, arbeider, schoonzoon van de overledene en Lambertus de Bakker, 39 jaar, schoenmaker.

Het gezin van Eduardus Belet en Johanna Kalingart wordt op 24-8-1911 uitgeschreven van Bergen op Zoom naar Wilseele bij Leuven in België. Met betrekking tot het gezin hebben wij voor wat betreft zoon Jacques Belet en diens kinderen en kleinkinderen inmiddels veel informatie ontvangen van de kleinzoon van genoemde Jacques Belet, Jacques (Jacky) Belet. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.

In het huwelijk van Eduardus Belet en Johanna Kalingart zijn voorzover wij weten vier kinderen geboren:

 1. Petrus Johannes Belet, geboren op 12-8-1900 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Pieter Belet, 60 jaar, herbergier, grootvader van vader's zijde en Cornelis Schenkenberg, 27 jaar, voerman. 

 2. Elizabeth Johanna Belet, geboren te Bergen op Zoom, op 6-12-1901. Getuigen bij de aangifte zijn Pieter Belet, grootvader van vader's zijde en Petrus Marinus Taheij, grootvader van moeder's zijde. Elizabeth overlijdt te Bergen op Zoom op 8-12-1901. Bij de overlijdensaangifte door de vader, 25 jaar, arbeider is de getuige Petrus Marinus Taheij, 30 jaar, kleermaker.

 3. Gerardus Johannes Belet, geboren te Bergen op Zoom, op 29-3-1903. In de geboorteakte zijn als getuigen bij de aangifte vermeld Pieter de Wit en Fredericus Roels

 4. Jacques Belet, op 9-12-1910 te Wilseele bij Leuven in  België geboren. Hij huwt met  Leonna Beugnier, die op 9-3-1910 te Grand Han in België is geboren. Het echtpaar krijgt drie kinderen:

 a. Guillaume Belet, geboren te Wilseele bij Leuven in België op 4-12-1932. Guillaume Belet huwt in eerste echt met  Thérèse van Vlerken en heeft bij haar vier kinderen:

 1. Marc Belet. Marc is overleden.

 2. Sylvain Belet.

 3. Dominique Belet

 4. Jacques Belet, geboren te Etterbeek bij Brussel in  België op 6-6-1952. Hij huwt met  Viviane Commerce, die op 9-3-1955 te Ukkel in België is geboren, als de dochter van  Hervé Commerce. Er worden in hun huwelijk twee kinderen geboren:

 a. Stephan Belet, geboren te Brussel in België op 28-2-1974 en in 1974 aldaar overleden.

 b. Laetitia Belet, geboren op 14-6-1978 te Brussel in België. Op 28-7-2002 wordt te Anderlecht in België geboren haar zoon:  Sami Belet. Op vrijdag 10-11-2006 wordt te Anderlecht geboren dochter   Angelina Gallez. De vader van Angelina is de huidige partner van Laetitia:  Roberto Gallez, die op 16-10-1970 te Brussel is geboren.

Thérèse van Vlerken is de dochter van  Pieter van Vlerken en van  Louise Houtevelde. Pieter van Vlerken, huisschilder, de zoon van  Jan Frans van Vlerken en van  Césarine Fournier, is op 25-8-1909 te Brussel geboren, hij overlijdt te Anderlecht op 4-10-1991 en hij wordt te Ukkel begraven op 8-10-1991. Hij huwt op 2-4-1932 te Anderlecht met Louise Houtevelde, die op 8-2-1910 te Brussel is geboren, die op 12-4-1991 te Berchem overlijdt en die op 17-4-1991 te Anderlecht wordt begraven.

Louise Houtevelde is de dochter van  Alexander Pieter (Zander) Houtevelde, glazenmaker en van  Augustine Treiske (Augustine Thérèse) Mellaert. Zander Houtevelde is op 11-2-1884 te Brussel geboren, hij overlijdt te Anderlecht op 24-9-1960 en hij wordt op 27-9-1960 te Anderlecht begraven. Op 14-8-1906 huwt Zander te Anderlecht met Augustine Mellaert, groentevrouw, die te Brussel is geboren op 27-4-1886, die overlijdt te Brussel op 30-11-1939 en die aldaar wordt begraven op 2-12-1939.

Alexander Houtevelde is de zoon van  Pierre Houtevelde, stationschef en van  Jeanne Lafont. Pierre Houtevelde is op 2-1-853 te Brussel geboren en hij overlijdt te Namen op 29-1-1917. Op 11-12-1876 huwt Pierre Houtevelde te Brussel met Jeanne Lafont, dagloonster, die op 10-12-1852 te Brussel is geboren en die te Anderlecht overlijdt op 15-10-1935.

Augustine Treiske Mellaert is de dochter van  Joseph Mellaert, voerman en van  Barbe de Greef. Joseph Mellaert is geboren te Molenbeek op 1-2-1852 en hij overlijdt te Brussel op 22-4-1897. Hij huwt te Brussel op 18-10-1875 met Barbe de Greef, dagloonster, die op 12-1-1856 te Brussel is geboren. Barbe is de dochter van  Jean Baptiste (Jean) de Greef, hoefsmid, overleden te Brussel op 27-10-1881 en van  Catharine Walmagh, dagloonster, dei op 22-7-1810 te Brussel is geboren.

Pierre Houtevelde is de zoon van  Jean Baptiste Houtevelde en van  Jeanne Vander Bock. Jean Baptiste, boekbinder, is op 28-9-1826 te Brussel geboren en hij overlijdt aldaar op 22-11-1878. Jeanne Vander Bock, dagloonster, is op 17-1-1830 te Brussel geboren.

Jeanne Lafonte is de dochter van  Jean Lafont, arbeider, sjouwer, die op 24-9-1816 te Brussel is geboren en van  Marie de Becker, dagloonster, arbeidster, die op 6-2-1812 te Brussel is geboren.

Joseph Mellaert is de zoon van  François Mellaert, geboren te Brussel omstreeks 1815 en van  Marie Biesemans, die omstreeks 1824 te Brussel is geboren.

Jean Baptiste Houtevelde is de \oon van  Jacques Houtevelde en van  Theresia Ferdinand, dagloonster. Jacques Houtevelde is op 20-10-1800 te Brussel geboren en hij overlijdt aldaar op 22-10-1877. Op 17-5-1823 huwt hij te Brussel met Theresia Ferdinand, de dochter van  Petrus Ferdinand, werkman in een leigroeve en van  Barbara Joanna (Barbara) Vander Haeghen.Theresia is geboren te Brussel op 12-12-1799.

Jean Lafont is de zoon van  Joseph Lafont, werkman, geboren omstreeks 1798 en van  Elisabeth Tordeur. Marie de Becker is de dochter van  Pierre Debecker, wever, dagloner en van  Jeanne Seghers, kantwerkster, visvrouw. Pierre Debecker is op 7-2-1788 te Brussel geboren en hij overlijdt in die plaats op 27-1-1870. Op 10-10-1810 huwt Pierre te Brussel met Jeanne Seghers, die op 10-5-1793 te Brussel is geboren en die aldaar overlijdt op 22-12-1877.

Pierre Debecker is de zoon van  Engelbertus Debecker, kustarbeider en van  Marie van Roij. Engelbertus Debecker is geboren te Brussel op 16-7-1757 en hij overlijdt aldaar op 2-6-1803. Op 30-7-1787 huwt Engelbertus te Brussel met Marie van Roij, die op 12-7-1765 te Brussel is geboren en die in die plaats overlijdt op 19-2-1828. Vóór zijn huwelijk met Marie van Roij is Engelbertus Debecker gehuwd geweest met  Marie Collet, die vóór 1787 is overleden.

Jeanne Seghers is de dochter van  Antoine Seghers en van  Joanna Maria Bernardine (Joanna) Duchamps. Antoine Seghers, de zoon van  Joannes Seghers en van  Catharina Huijck, is op 9-8-1769 te Brussel geboren en hij overlijdt aldaar op 5-4-1795. In juni 1790 huwt Antoine te Brussel met Joanna Duchamps, spinster, die op 26-3-1749 te Brussel is geboren en die op 14-11-1832 aldaar overlijdt. Joannes Seghers is geboren te Brussel en aldaar overleden op 26-7-1775. Catharina Huijck is eveneens te Brussel geboren.

Marie van Roij is de dochter van  Petrus van Roij, timmerman en van  Marie Veul, de dochter van  Engelbertus Veul en van  Marie Chambour. Petrus van Roij is te Brussel geboren op 2-1-1737, als de zoon van  Jacobus van Roij en van  Joanna van Overstraten. Marie Veul is omstreeks 1742 te Brussel geboren en zij overlijdt aldaar op 28-2-1791. Petrus van Roij en Marie Veul huwen te Brussel op 3-2-1765. Jacobus van Roij en Joanna van Overstraten huwen te Brussel op 19-3-1735.

Joanna Duchamps is de dochter van  Bernardus Duchamps en van  Joanna Vanderheijden, welk ouderpaar op 11-9-1735 te Brussel huwt. Bernardus Duchamps is op 27-1-1712 te Brussel geboren en hij overlijdt vóór 1787. Joanna Vanderheijden overlijdt te Brussel op 5-1-1787.

Bernardus Duchamps is de zoon van  Joannes Duchamps en van  Barbara Philippa (Barbara) Drinckwater. Joannes Ducahmps is op 7-4-1686 te Brussel geboren. Barbara Drinckwater is eveneens te Brussel geboren en wel op 4-12-1687. Joannes Duchamps, de zoon van  Andreas Deschamp en van  Elizabetha van der Zeijpe en Barbara Drinckwater, de dochter van  Guilelmi Drinckwater en van  Elizabeth van Brussel, huwen te Brussel op 17-5-1711. Guilelmi Drinckwater en Elizabeth van Brussel huwen te Brussel op 29-7-1686.

Jacques Houtevelde is de zoon van  Joannis Baptista (Joannis) Houtevelde, dagloner, geboren omstreeks 1772 en van  Gertrudis van Hoppen.

Elizabetha van der Zeijpe, de dochter van  Lucas van der Zeijpe en van  Maria Hijde, is geboren te Brussel op 31-8-1647. Andreas Deschamp en Elizabetha van der Zeijpe huwen te Brussel op 11-6-1669. Lucas van der Zeijpe en Maria Hijde huwen te Brussel op 10-11-1646.

Engelbertus Debecker is de zoon van  Petrus De Becker, geboren te Watermael-Bosvoorde en van  Anna Lelie, die omstreeks 1711 te Borgloon is geboren en die op 17-12-1794 te Brussel overlijdt. Petrus De Becker en Anna Lelie huwen te Brussel op 22-5-1745.

Uit zijn tweede huwelijk met  Cristiane (Christiaan) Schoeters, die is geboren op 14-7-1954 heeft Guillaume Belet twee kinderen: 

 1. Kim Charlotta Leona J. (Kim) Belet, geboren te Brasschaat in België op 4-6-1977. De partner van Kim is  Davy Vandeweyer, die is geboren te Schoten in België op 5-9-1976, als de zoon van  Frank Vandeweyer en van  Marjan Haerden. Kim Belet en Davy Vandeweyer hebben een zoon:  Mattias Olivier Anick Vandeweyer, die op 9-10-2002 te Merksem in België is geboren. 

 2. Olivier Belet. Olivier is geboren te Brasschaat in België op 7-4-1979. Op 17-11-2001 is hij te Verrebroek bij Beveren in België gehuwd met  Dominique Vermeulen.

De overige kinderen van Jacques Belet en Leonna Beugnier zijn:

 b. Jeanne Belet, geboren te Wilseele bij Leuven in België op 28-2-1935.

 c. Sylvain Belet, geboren op 30-11-1937 te Wilseele bij Leuven in België. 

De geboorteaangifte voor vier van de kinderen van Pieter Belet en Adriana Bergmans, te weten voor Maria Philomena, Sophia Huiberdina Jacoba, Elisabeth Catharina en Wilhelmus Petrus, is gedaan door de gemeentevroedvrouw Maria Cornelia Deschamps. Deze vrouw is in 1821 te Esschen, in het latere België, geboren als de dochter van Maria C. Hergett, eveneens vroedvrouw, geboren omstreeks 1799 te Klundert en van Josephus Deschamps, geboren omstreeks 1793 te Eben -Emael , provincie Luik in België, van beroep stroohoedenmaker. Josephus Deschamps en Maria Cornelia Herget zijn gehuwd te Essen op woensdag 23-8-1820. Het gezin Deschamps heeft gewoond aan het adres Lievevrouwestraat 9 te Bergen op Zoom. Maria Deschamps huwt op 2-6-1842 te Bergen op Zoom met Petrus Philippus van Rijen. koopman, strohoedenmaker. Petrus van Reijen is geboren te Bergen op Zoom op 5-2-1816, als de zoon van Jacobus van Rijen en van Lucia Verdult. Maria Deschamps overlijdt te Bergen op Zoom op 6-2-1879. Petrus Philippus van Rijen overlijdt in dezelfde plaats op 6-2-1893.

naar
boven

 VIIIa. Johannes (Jan) Belet.  

Johannes Belet, het tiende en laatste kind van Pieter Belet en Adriana Bergmans, is geboren op 17-3-1880 te Bergen op Zoom. Volgens de geboorteakte geeft zijn vader, 40 jaar, kermisreiziger, hem aan, met als getuigen Johannes Sibens, 52 jaar, kleermaker en Cornelis van As, 29 jaar, vleeschhouwer. Johannes Belet, van beroep o.a. koopman, kermisexploitant, kermisreiziger en zweefcarousselhouder,  huwt µte Bergen op Zoom op 30-10-1905 met  Antje Feller, de dochter van Pieter Jacobsz Feller, kermisreiziger, kastelein en van Paulina Hoofd. Antje is geboren in Benningbroek, gemeente Sijbekarspel in Noord Holland, op 16-6-1883. In de geboorteakte wordt haar vader, 28 jaar, kastelein, als aangever vergezeld door de getuigen Jan Karel Kesteloo, 36 jaar, hoofd der school, wonende te Sijbekarspel en Willem Kuiper, 55 jaar, veldwachter, wonende te Sijbekarspel. Bij het huwelijk zijn als getuigen aanwezig Christiaan Bergmans, 62 jaar, koopman, oom van de bruidegom; Augustinus Fukker, 36 jaar, koopman, zwager van de bruidegom; Hermanus Roels, 33 jaar, carrouselhouder, zwager van de bruidegom en Hendrikus Dietvorst, 26 jaar, herbergier, zwager van de bruidegom. De afkondigingen hebben plaatsgevonden op 8 en 15 oktober 1905, zowel te Bergen op Zoom als te Hoorn. De ouders van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. De moeder van de bruid heeft toestemming gegeven. De moeder van de bruidegom kan niet schrijven. Johannes Belet is vrijgesteld van militaire dienst wegens broederdienst. Johannes overlijdt op 5-10-1947 te 's Gravenhage. Antje overlijdt te Bergen op Zoom op 18-9-1951. Het overlijden van Antje wordt aangegeven door Guillaume Pierre Fukken, 69 jaar, lijkdienaar.

 Pieter Jacobsz Feller is geboren te Venhuizen op 7-6-1855. Hij overlijdt te Zwaag op 13-1-1939.  Paulina Hoofd is geboren te Broek in Waterland op 12-2-1860, als de dochter van  Jan Hooft, timmerman, geboren omstreeks 1825 te Broek in Waterland, als de zoon van Jan Hooft en van Jannetje Kennedij. De moeder van Paulina Hoofd is  Grietje Booij. Grietje Booij is omstreeks 1823 geboren te Ilpendam, als de dochter van Jacob Booij, landman en van Grietje Smit. Paulina Hoofd overlijdt te Hoorn op 27-10-1933. Pieter Feller en Paulina Hooft huwen te Berkhout op 23-1-1879. Pieter Feller is de zoon van  Jacob Feller, koopman, die op 23-2-1828 te Venhuizen is geboren en die op 18-4-1861 aldaar is overleden en van  Antje Timmer, dienstbare, die op11-6-1864 te Venhuizen is overleden. Antje Timmer is de dochter van  Pieter Timmer, boerenknecht en van  Geertje Dirks Kok. Pieter Timmer en Geertje Kok huwen te Berkhout op 28-4-1826. Pieter Timmer, de zoon van Yzak Timmer, arbeider en van Antje Pieters, is op 20-5-1802 geboren te Sijbekarspel en hij is aldaar gedoopt op 23-5-1802. Geertje Dirks Kok, de dochter van Dirk Pieterse Kok, landman, geboren te Wognum en van Trijntje Klopper, die geboortig is van Berkhout, is op 11-12-1805 gedoopt te Berkhout. Dirk Pieterse Kok en Trijntje Pieters Klopper huwen te Berkhout op 11-3-1797. Wij kennen zes broers van Pieter Jacobsz Feller: 

 1. Willem Feller, geboren te Venhuizen op 9-1-1853 en aldaar overleden op 14-1-1853.

 2. Willem Feller, die op 6-4-1854 te Venhuizen en Hem is geboren. Willem, van beroep arbeider, huwt op 7-9-1873 te Oudendijk, met  Antje Bakker, die te Oudendijk is geboren op 5-5-1853 en die op 19-9-1873 aldaar  is  overleden. Antje Bakker is de dochter van Koen Bakker en van Dieuwertje Sluis. De getuigen bij het huwelijk van Willem Feller en Antje Bakker zijn Cornelis Beemster, 56 jaar, landman, goede bekende der bruidegom; Dirk Zee, 49, landman, goede bekende der bruidegom; Gerrit Schouten, 34 jaar, arbeider, goede bekende der bruidegom, Jan Meijer, 56 jaar, timmerman, oom der bruid; Olof Bakker, 50 jaar, arbeider, oom der bruid en Jan Daalwijk, 58 jaar, onderwijzer, goede bekende der bruid. De grootmoeder der bruidegom kan niet schrijven. Na het overlijden van Antje Bakker huwt Willem Feller op 17-9-1876 te Ursem met Trijntje Evers, die op 6-4-1856 te Ursem is geboren, als de dochter van Cornelis Evers en van Marijtje Broertjes. De getuigen bij dit tweede huwelijk zijn Dirk Beemster, 36 jaar, landman, oom van de bruidegom; Pieter Beemster, 29 jaar, landman, oom van de bruidegom; Jan Koeman, 66 jaar, landman, oom der bruid en Jan Broertjes, 46 jaar, slager, oom der bruid.  Willem Feller en Antje Bakker hebben een dochter:  Antje Feller, geboren te Oudendijk op 9-9-1873 en aldaar overleden op 14-9-1873. Willem Feller en Trijntje Evers hebben vier kinderen:

 a. Antje Feller, geboren te Avenhorn omstreeks 1877 en overleden te Venhuizen op 9-6-1942. Zij is op 20-2-1898 te Venhuizen gehuwd met  Hosse Water, tuinbouwer, landbouwer, de zoon van Cornelis Water en van Trijntje Klaver. Hosse Water is omstreeks 1876 te Venhuizen geboren en hij overlijdt aldaar op 8-10-1948. Hosse is bij zijn overlijden weduwnaar van Antje Feller en van Jannetje Sneelooper. Antje Feller en Hosse Water krijgen drie kinderen:

 1. Cornelis Water, arbeider, vuurstoker ter koopvaardij, omstreeks 1899 te Venhuizen geboren. Hij huwt op 10-10-1923 te Amsterdam met  Catharina Jacoba ter Bruggen, geboren omstreeks 1901 te Amsterdam, de dochter van Jan Willem ter Bruggen en van Neeltje van den Busken. Hun zoon is:  Hosse Water, geboren te Amsterdam omstreeks 1924 en overleden op 2-10-2012. Hij huwt op 17-3-1949 te Amsterdam met  Everdina Veenendaal, de dochter van Jan Veenendaal en van Christina Veenendaal. Everdina is te Amsterdam geboren op 28-12-1924 en zij overlijdt te Almere op 24-1-2011. Zij krijgen twee kinderen:  Ronald (Ron) Water, geboren omstreeks 1956 en  Eveline Water.  Jan Willem ter Bruggen, de zoon van Jan Hendrik ter Bruggen en van Catharina Jacoba Hallewasse, is omstreeks 1873 te Amsterdam geboren. Jan Willem ter Bruggen, schoenmaker, huwt op 22-12-1897 te Amsterdam met  Neeltje van den Busken, de dochter van Adriaan van den Busken en van Maria Broerse. Neeltje is omstreeks 1878 te Amsterdam geboren.

 2. Trijntje Marijtje Water, op 15-5-1904 te Venhuizen geboren en te Amsterdam overleden o 10-1-1982. Zij is gehuwd met  Sieuwert Karemaker, de zoon van Frans Karemaker en van Johanna Jans. Sieuwert is omstreeks 1899 te Enkhuizen geboren en hij is overleden aldaar op 5-7-1929.

 3. Maartje Water, te Venhuizen geboren omstreeks 1909 en in die plaats overleden op 1-8-1910.

 4. Willem Water. Hij is te Enkhuizen geboren omstreeks 1906 en hij overlijdt aldaar op 9-5-1958. Willem is gehuwd met  Elisabeth Bijl

 Jan Veenendaal, de zoon van Gerrit Veenendaal en van Berendina Johanna Wildeman, is geboren te Hattem op 24-8-1882 en hij overlijdt te Amsterdam op 6-8-1964. Op 3-1-1908 huwt hij te 's Gravenhage met  Christina Veenedaal, de dochter van Lambertus Jan Veenendaal en van Christina ten Katen. Christina Veenendaal is op 21-5-1885 te Hattem geboren. Behalve Everdina hebben Jan Veenendaal en Christina Veenendaal nog vijf kinderen:

 A. Gerrit Veenendaal, te Amsterdam geboren op 30-7-1908. Hij huwt op 30-7-1932 te Amsterdam met  Ida Visser, die omstreeks 1911 te Papendrecht is geboren en die omstreeks 1958 is overleden. Zij hebben vier kinderen:

 1. Jan Veenedaal. Hij huwt op 1-4-1964 met Maartje ?. Hun twee kinderen zijn:  Petra Veenendaal en  René Veenendaal.

 2. Piet Veenendaal, gehuwd met Bep ?. Er zijn twee kinderen:  Ingrid Veenendaal en  Karin Veenendaal.

 3. Berend Johannes Veenendaal. Hij huwt op 18-7-1963 te Amsterdam met  Wilhelmina Antoinetta Bouquet. Er zijn twee kinderen:  Michelle Veenendaal, gehuwd met  Ronald Petrus Maria van Veen. en  Marc Veenendaal, die is gehuwd met  Yvonne Christina Ruijgrok. Marc en Yvonne hebben een dochter:  Nynke Veenendaal.

 4. Gerrit Veenendaal, gehuwd met Ineke ?. In tweede echt gehuwd met Franka ?.

  B. Christina Veenendaal, dochter van Jan Veenendaal en Christina Veenendaal. Zij is gehuwd met  Karel Wagenaar.

 C. Berend Johannes Veenendaal.

 D. Jan Veenendaal.

 E. Bertus Veenendaal, geboren te Amsterdam op 14-2-1922 en overleden op 8-9-1971.

 Gerrit Veenendaal, de zoon van Cornelis Veenendaal en van Evertjen van Dijk, is op 18-2-1857 te Hattem geboren en hij overlijdt te Roosendaal op 28-7-1930. Gerrit Veenendaal, aannemer van grondwerk, huwt op 13-11-1879 te Hattem met  Berendina Johanna Wildeman, de dochter van Jan Wildeman en van Zwaantje Visser. Berendina is te Zwollerkerspel geboren op 13-10-1856 en zij is te Hattem overleden op 25-7-1902.  Jan Wildeman, de zoon van Jan Wildeman en van Hendrijka van Dijk, is omstreeks 1821 te Oldebroek geboren en hij overlijdt te Hattem op 28-1-1897. Op 1-8-1851 huwt hij te Zwollerkerspel met  Zwaantje Visser, die omstreeks 1831 te Gent (b.) is geboren en die op 16-8-1884 te Hattem overlijdt.  Jan Wildeman, de zoon van Teunis Wildeman en van Aaltje Jans Klein, is te Hattem geboren op 13-10-1799 en hij is overleden te Oldebroek op 1-1-1827. Jan Wildeman, steenbakker, huwt op 17-1-1821 te Oldebroek met  Hendrijka van Dijk, de dochter van Willem Jans van Dijk en van Jannigje Jans. Hendrijka is op 14-6-1795 te Zwolle geboren. Jan Wildeman en Hendrijka van Dijk hebben behalve hun zoon Jan nog twee kinderen:

 1. Willem Wildeman, te Oldebroek geboren omstreeks 1823 en aldaar overleden op 2-7-1878.

 2. Teunis Wildeman, geboren omstreeks 1826. Hij overlijdt te Oldebroek op 27-3-1850.

Behalve hun zoon Jan, hebben Gerrit Veenendaal en Berendina Wildeman nog zeven kinderen:

 A. Berend Jan Veenendaal, geboren te Hattem op 13-11-1876 en overleden te Amsterdam op 23-2-1949. Berend Jan Veenendaal, arbeider, grondwerker bij Boskalis, huwt met  Hendrika (Heintje) Huisman, de dochter van Herman Willem Anton (Herman) Huisman (Hussman), polderwerker en van Gebke Hinrichs Tjaden. Hendrika Huisman is te Petten (Zijpe) geboren op 1-10-1872 en zij overlijdt te Amsterdam op 16-5-1962.  Herman Willem Anton (Herman) Huisman (Hussman), de zoon van Wilhelm Huisman (Hussman) en van Maria Catharina Keller, is omstreeks 1822 geboren te Ibenburen (Ostfriesland, Dld) en hij is op 2-4-1878 te Groningen overleden.  Gebke Hinrichs Tjaden, de dochter van Hinrich Tjaden en van Peterke Peters Dooden, is geboren te Victorbur (Ost Friesland, Dld) op 19-3-1829 en zij overlijdt te Groningen op 13-5-1935. Zij wordt te Groningen begraven op 17-5-1935. Gebke Hinrichs Tjaden huwt na het overlijden van Herman Huisman met  Dirk Rudolfs Seeberg. Uit dit huwelijk is een dochter geboren:  Maria Catharina Hinrichs Seeberg, geboren op 17-12-1860 te Aurich (Dld) en overleden op 7-2-1922 te Schiedam. Zij huwt op 7-3-1886 te Groningen met  Antonius (Antoon) Maas, die op 24-11-1860 te Roosendaal is geboren. Antonius Maas is de zoon van Adriaan Maas, arbeider, geboren omstreeks 1818 en van Catharina Raaijmakers. Antoon en Maria krijgen zeven kinderen:

 1. Catharina Maas, geboren te Groningen op 14-2-1884 en overleden te Rotterdam op 8-9-1935. Zij is gehuwd met  Franciscus van Tilburg, grondwerker, de zoon van Pieter van Tilburg, arbeider, geboren omstreeks 1854 en van Wilhelmina Fraters. Franciscus is op 4-3-1885 te Roosendaal geboren. Er zijn drie kinderen:

 a. Antonius Petrus van Tilburg, te Rotterdam geboren op 14-2-1909 en aldaar overleden op 7-3-1909.

 b. Antonius Petrus van Tilburg, op 8-5-1910 geboren te Rotterdam. Hij huwt op 8-6-1932 te Rotterdam met  Frederika Johanna Baden, de dochter van Cornelis Baden, matroos en van Johanna Jacoba Stam. Frederika is geboren te Rotterdam op 18-3-1909.  Cornelis Baden, de zoon van Willem Jacobus Baden en van Grietje Zonneveld, is te Rotterdam geboren op 16-6-1860 en hij is te Rotterdam overleden op 18-1-1915.  Johanna Jacoba Stam, de dochter van Gerrit Stam, visscherman, geboren omstreeks 1848 en van Johanna Jacoba Mangel, is geboren te Den Helder op 23-3-1875 en zij overlijdt te Rotterdam op 14-4-1946.. CornelisBaden, matroos en Johanna Stam huwen te Den Helder op 5-11-1896. Frederika Johanna Baden heeft een broer:  Wilhelmus Jacobus Baden, op 31-7-1897 te Den Helder geboren. Hij huwt op 5-4-1922 te Amsterdam met  Henriette Clasina Margaretha Otten, die te Amsterdam is geboren omstreeks 1919.

 c. Wilhelmina Maria van Tilburg.

 2. Herman Antonius Fredericus Maas, zoon van Antonius Maas en Maria Seeberg, geboren op 30-11-1885 te Garnwerd (Ezinge, Friesland).

 3. Herman Antonie Maas, zoon van Antonius Maas en Maria Seeberg, op 17-11-1888 te Wessp geboren en overleden te Schiedam op 6-4-1959. Op 18-6-1912 huwt hij te Schiedam met  Maria Elisabeth van Gils, de dochter van Cornelis van Gils en van Maria Reniers. Maria van Gils is te Terheijden geboren op 5-3-1889 en zij overlijdt te Schiedam op 29-12-1974. Hun zoon is:  Antonius Maas.  Cornelis van Gils, de zoon van Cornelis van Gils en van Petronella de Bruijn, is geboren te Terheijden op 5-6-1862. Hij huwt op 13-8-1886 te Terheijden met  Maria Reniers, de dochter van Pieter Reniers en van Maria van de Rijt. Maria Reniers is te Terheijden geboren op 30-12-1862.

 4. Adrieanus Maas, zoon van Antonius Maas en Maria Seeberg, te Nigtevecht geboren op 11-4-1890 en overleden op 16-11-1969 te 's Gravenhage. Op 24-9-1913 huwt hij te 's Gravenhage met  Dimphena Borremans, die op 6-8-1896 te Woensdrecht is geboren en die op 25-7-1975 te 's Gravenhage overlijdt. Dimphena Borremans is de dochter van Petrus Johannes Borremans, arbeider, geboren omstreeks 1870 en van Maria Catharina van Broekhoven. Adrieanus en Dimphena krijgen drie kinderen:

 a. Maria Catharina Maas, geboren op 3-7-1914 te 's Gravenhage. Zij huwt met  Hendrikus Antonius Hensbroek, die op 9-7-1915 te 's Gravenhage is geboren. Hendrikus Hensbroek is de zoon van Hendrikus Anthonius Wilhelmus Hensbroek en van Johanna Margaretha van Leeuwen.

 b. Petrus Johannes Maas, te 's Gravenhage geboren op 24-7-1915.

 c. Catharina Maas, op 2-12-1916 te 's Gravenhage geboren en aldaar overleden op 19-8-1918.

 5. Gerhardina Maas, dochter van Antonius Maas en Maria Seeberg. Zij is geboren te Düsseldorf (Dld) op 7-9-1892 en zij overlijdt te Groningen op 24-10-1913. Haar beroep was modelliste.

 6. Marie Maas, dochter van Antonius Maas en Maria Seeberg, geboren te Ulrum (Vierhuizen, Gr.) op 3-9-1894. Zij huwt op 22-12-1915 te Rotterdam met  Adrianus Cornelis Buijens, grondwerker, die op 12-10-1885 te Wouw is geboren. Hij is de zoon van Adriaan Buijens, arbeider en van Johanna Cornelia Mangelaars, arbeidster, dienstmeid.  Adriaan Buijens, de zoon van Cornelis Buijens, arbeider, geboren omstreeks 1813 en van Maria Johanna Mouwen, arbeidster, is te Wouw geboren op 1-9-1857 en hij wordt te Heerle begraven op 9-11-1915. Hij huwt op 2-5-1882 te Wouw met  Johanna Cornelia Mangelaars, de dochter van Cornelis Mangelaars, arbeider, geboren omstreeks 1824 en van Elisabeth Lodewijks. Johanna Cornelia Mangelaars is geboren te Roosendaal op 31-8-1855 en zij is te Rilland-Bath overleden op 1-9-1943. Adrianus Cornelis Buijens is de broer van de elders vermelde Elizabeth Huberdina Buijens, de echtegenote van Petrus Goossens. Adrianus Cornelis Buijens en Marie Maas hebben een zoon:  Antonius Adrianus Buijens, die op 9-9-1916 te Rotterdam is geboren.

  7. Pieternella (Petronella) Maas, dochter van Antonius Maas en Maria Seeberg, op 18-1-1897 geboren te Groningen. Op 15-8-1918 huwt zij te Wassenaar met  Desire Johannes van Remortel, grondwerker, de zoon van Josephus Cornelis van Remortel en van Rosalia van Waterschoot. Desire van Remortel is op 20-7-1891 te Hontenisse geboren.  Josephus Cornelis van Remortel, de zoon van Pieter Johannes van Remortel en van Barbarina Serrarens, is geboren te Hontenisse op 21-8-1848 en hij is aldaar overleden op 19-8-1917. Hij huwt op 26-7-1879 te Hontenisse met  Rosalia van Waterschoot, die op 20-2-1852 te Hontenisse is geboren en die aldaar overlijdt op 20-3-1937. Rosalia is de dochter van Jan Augustinus van Waterschoot en van Maria Anna Smit. Desire Johannes van Remortel heeft drie broers en vier zusters:

 1. Petrus Johannes van Remortel, geboren te Ossenisse op 5-5-1880.

 2. Mathilde Barbarine van Remortel, te Ossenisse geboren op 16-11-1881.

 3. Louisa Anna van Remortel, op 30-1-1883 te Ossenisse geboren.

 4. Josephus Cornelis Johannes van Remortel. Hij is geboren te Ossenisse op 9-3-1884.

 5. Maria Paulina van Remortel, geboren te Hontenisse op 20-6-1886 rn aldaar overleden op 8-8-1886.

 6. Aloijsius Johannes van Remortel, te Hontenisse geboren op 18-7-1889. Hij is aldaar overleden op 1-10-1889.

 7. Maria Louisa van Remortel, op 21-9-1892 te Hontenisse geboren.

 Pieter Johannes van Remortel, de zoon van Jan Francies van Remortel, landbouwer, landman en van Anna Maria van Waterschoot, is geboren te Stoppeldijk omstreeks 1812 en hij overlijdt te Hontenisse op 6-5-1886. Pieter Johannes, landbouwer, huwt op 27-6-1838 te Stoppeldijk met  Barbarina Serrarens, landbouwster, de dochter van Jacobus Serrarens en van Apolonia van Campen. Barbarina Serrarens is op 10-2-1815 te Stoppeldijk geboren en zij overlijdt te Hontenisse op 6-11-1888.  Jan Francies van Remortel, de zoon van   (van Remoortel) en van Petronilla Jansen, is omstreeks 1785 te Hontenisse geboren en hij overlijdt aldaar op 12-1-1844. Hij huwt op 17-9-1805 te Hontenisse met  Anna Maria van Waterschoot, landvrouw, die omstreeks 1785 te Kruispolder (Hontneisse) is geboren en die op 14-12-1855 te Hontenisse is overleden. Anna Maria is de dochter van Jacobus Johannes van Waterschoot en van Cornelia Gordijn. Pieter Johannes van Remortel heedt twee broers en twee zusters:

 1. Jan Francies van Remortel, landbouwer, geboren te Hontenisse omstreeks 1806 en overleden te Clinge op 9-4-1881. Hij huwt op 9-11-1833 te Hontenisse met  Josina de Waal., landbouwster, de dochter van Dingenum de Waal en van Anna Catharina Adriaansens. Josina is omstreeks 1808 te Ossenisse geboren en zij overlijdt te Hontenisse op 1-10-1850. Na het overlijden van Josina de Waal huwt Jan Francies van Remortel op 25-4-1851 te Boschkapelle met  Maria Theresia de Waal, de dochter van Jacobus de Waal en van Anna Catharina Warteel. Maria de Waal is te Hontenisse geboren op 13-10-1820 en zij overlijdt aldaar op 13-8-1895.

 2. Cornelia van Remortel, omstreeks 1810 te Stoppeldijk geboren en aldaar overleden op 17-3-1866. Zij huwt op 19-6-1841 te Hontenisse met   Josephus Neve, timmerman, de zoon van Pieter Neve en van Monica de Maat. Josephus Neve is geboren te Hontenisse op 16-4-1815 en hij overlijdt te Stoppeldijk op 25-4-1877. Na het overlijden van Cornelia van Remortel huwt Josephus Neve op 6-6-1867 te Stoppeldijk met  Maria Catharina van Braband, arbeidsterde dochter van Johannes baptist van Braband en van Barbara Lauwen (Lauwers). Maria Catharina is te Stoppeldijk geboren op 24-7-1836 en zij overlijdt te Graauw en Langendam op 24-6-1914.  Johannes Baptist van Braband, koster, landbouwer, de zoon van Jacobus van Braband en van Johanna Francisca Trog, is omstreeks 1795 geboren te Winkelen (Wijnkel, B.) en hij overlijdt te Stoppeldijk op 8-2-1860.  Barbara Lauwen (Lauwers), landbouwster, de dochter van Johannes Baptist Lauwen en van Maria Jacoba Baljouw, is te Doel geboren omstreels 1798 en zij is te St. Jansteen overleden op 13-10-1862. Johannes Baptist van Braband en Barbara Lauwen huwen te Stoppeldijk op 29-9-1819.

 3. Norbertus van Remortel, geboren op 20-9-1814 te Stoppeldijk en overleden te Hontenisse op 8-11-1866. Norbertus van Remortel, landbouwer, huwt op 22-4-1846 te Hontenisse met  Anna Petronella Deijer, landbouweresse, de dochter van Lodewijk Deijer, heelmeester en van Cornelia Apolonia van Waterschoot. Anna Petronella Deijer is te Hontenisse geboren op 10-3-1823 en zij overlijdt aldaar op 27-3-1907.

 . Maria Elisabeth van Remortel, te Stoppeldijk geboren op 10-3-1818, overleden te Biervliet op 11-11-1890 en aldaar begraven op 14-11-1890. Zij huwt op 7-1-1839 te Hontenisse met  Jacobus Bernardus Thomas, landman, de zoon van Augustinus Bernardus Thomas en van Engelina Begheijn. Jacobus Bernardus Thomas is op 2-9-1814 te Hoofdplaat geboren en hij is op 21-4-1872 te Biervliet overleden.

 B. Everdina Veenendaal, dochter van Gerrit Veenendaal en Berendina Johanna Wildeman, te Hattem geboren op 28-8-1880 en overleden te Haarlemmermeer op 5-2-1949. Zij huwt op 18-1-1900 te Hattem met  Arend Jolink, de zoon van Hendrikus Jolink en van Geertje Bos. Arend Jolink is te Zwolle geboren op 4-7-1877. Zij krijgen drie kinderen:

 1. Geertje Jolink, te Oldebroek geboren in juli 1900 en aldaar overleden op 3-10-1900.

 2. Gerrit Jolink, geboren omstreeks 1902.

 3. Arendina Jolink, omstreeks 1904 te Hattem geboren en overleden te Haarlemmermeer op 29-8-1918.

 C. Gerrit Veenendaal,  zoon van Gerrit Veenendaal en Berendina Johanna Wildeman, op 14-10-1884 te Hattem geboren. Gerrit Veenendaal, lijnwerker, huwt op 9-10-1912 te Amsterdam met  Alberdina Carolina van de Camp, die omstreeks 1887 te Amsterdam is geboren. Zij is de dcohter van Coenraad van de Camp en van Anna Maria Brouwer.

 D. Zwier Veenendaal, zoon van Gerrit Veenendaal en Berendina Johanna Wildeman, geboren op 17-3-1887 te Hattem. Hij huwt op 17-3-1907 te Hattem met  Petronella Catharina Duijneveld, geboren omstreeks 1888 te Alkmaar, de dochter van Nicolaas Johannes Duijneveld, werkman en van Hendrika van den Berg. Hun twee kinderen zijn:

 1. Gerrit Veenendaal, te Alkmaar geboren op 23-8-1907 en te Amsterdam overleden op 15-6-1969. Op 21-8-1929 huwt Gerrit Veenendaal, scheepsklinker, te Amsterdam met  Cornelia Maria van Golberdingen, die op 21-11-1907 te Amsterdam is geboren. Cornelia is de dochter van Willem Hendrik Daniel van Golberdinge, werkman en van Angenietje Schweinbergen. Zij hebben een zoon:  Zwier Veenendaal.

 2. Hendrica Veenendaal, op 29-7-1908 geboren te Amsterdam en overleden te Zaandam op 13-5-1975. Zij huwt op 2-4-1931 te Amsterdam met  Johannes Jacobus Hendricus Bouquet, die op 11-2-1904 te Amsterdam is geboren en die te Zaandam overlijdt op 15-7-1980.

 E. Zwaantje Maria Veenendaal, dochter van Gerrit Veenendaal en Berendina Johanna Wildeman, geboren te Hattem op 27-1-1890. Op 22-10-1913 huwt zij te Amsterdam met  Adrianus Pronk, die omstreeks 1885 is geboren te Utrecht.

 F. Bertha Veenendaal, dochter van Gerrit Veenendaal en Berendina Johanna Wildeman, geboren te Broek in Waterlans op 9-4-1892 en overleden te Amsterdam op 21-4-1982. Zij huwt op 31-5-1911 te Amsterdam met  Hendrik Franciscus van Dijk, stukadoor, die omstreeks 1887 te Haarlem is geboren. Hun twee kinderen zijn:  Hendrik Franciscus van Dijk en  Willy van Dijk. Hendrik Franciscus van Dijk is de zoon van Arie van Dijk, huisschilder en van Theodora kleinenbroich Arie van Dijk, de zoon van Arie van Dijk en van Helena Agatha Antonisse, is omstreeks 1847 te Haarlem geboren en hij overlijdt aldaar op 20-3-1929. Hij huwt op 9-7-1873 te Haarlem met  Theodora Kleinenbroich, geboren te Crefeld omstreeks 1850, de dochter van Johan Heinrich Kleinenbroich en van Anna Thoeodra Hopp.

 G. Berendina Johanna Veenendaal, dochter van Gerrit Veenendaal en Berendina Johanna Wildeman, te Hattem geboren op 10-8-1894. Zij huwt op 24-6-1915 te Alkmaar met  Gerardus Johannes Duijneveld, die te Alkmaar is geboren op 24-12-1889.

Gaan wij nu verder met het gezin van Cornelis Veennendaal en Evertjen van Dijk:

 1. Lambertus Jan Veenendaal. Hij is te Hattem geboren op 26-7-1852 en hij overlijdt te Zwolle op 20-11-1936. Op 10-10-1878 huwt Lambertus Jan Veenendaal te Hattem met  Christina ten Katen, die op 31-1-1855 te Hattem is geboren en die op 2-1-1894 aldaar is overleden. Zij hebben zes kinderen:

 a. Everdina Veenendaal, op 25-7-1789 te Hattem geboren en aldaar overleden op 25-2-1880.

 b. Wolter Veenendaal. Hij is te Hattem geboren op 18-12-1880 en hij is aldaar overleden op 24-12-1880.

 c. Everdina Veenendaal, te Hattem geboren op 6-1-1882 en overleden te Zwolle op 21-3-1976.

 d. Gerritje Veenendaal, geboren te Hattem op 2-11-1887 en overleden te Enschede op 5-7-1949. Zij huwt op 30-4-1913 te Enschede met  Roelof Nijboer, die omstreeks 1884 te Hardenberg-Ambacht is geboren. Hun zoon is:  Jan Lambertus Roelof Nijboer, te Enschede geboren omstreeks 1915 en aldaar overleden op 5-1-1919.

 e. Margrieta Antonia Veenendaal, geboren te Hattem op 12-10-1890. Zij overlijdt te Kampen op 1-8-1965 rn zij wordt aldaar begraven op 6-8-1965. Margrieta Veenendaal huwt op 7-11-1918 te Kampen met  Teunis Brouwer, die op 14-4-1891 te Kampen is geboren. Teunis overlijdt te Kampen op 12-3-1971 en hij wordt aldaar begraven op 17-3-1971. Zij hebben een zoon en een dochter:

 a. Berend Wolter Brouwer, die is gehuwd met  Maria Frederika Schepenaar. Berend Wolter en Maria krijgen een dochter:  Margrieta Antonia Brouwer.

 b. Christina Brouwer. Christina Brouwer is gehuwd met  Geert Joan Hupse.

 2. Jan Veenendaal, zoon van Cornelis Veenendaal en Evertjen van Dijk, geboren te Hattem op 11-3-1854.

 3. Evert Veenendaal, geboren te Hattem op 6-5-1864 en aldaar overleden op 22-5-1937. Op 20-2-1897 huwt hij te Hattem met  Hendrikje Kleijbrink, die omstreeks 1875 te Oldebroek is geboren en die op 4-8-1944 te Hattem overlijdt. Zij krijgen zeven kinderen:

 A. Gerrit Veenendaal, te Hattem geboren op 27-3-1898 en aldaar overleden op 16-6-1899.

 B. Zwier Veenendaal, op 25-1-1900 geboren. Hij is gehuwd met  Derkje Borgmeijer, die op 16-4-1895 te Zwolle is geboren.

 C. Everdina Veenendaal. Zij is op 1-1-1901 te Hattem geboren en \ij overlijdt aldaar op 26-7-1901.

 D. Everdina Veenendaal, geboren te Hattem in oktober 1904 en aldaar overleden op 7-5-1905.

 E. Gerard Veenendaal, op 10-5-1909 te Hattem geboren en aldaar overleden op 7-7-1909.

 F. Lambertus Jan Veenendaal, te Hattem geboren in februari 1911 en overleden aldaar op 5-4-1911.

 G. Everdina Veenendaal, geboren in juni 1918 te Hattem. Zij overlijdt aldaar op 3-7-1918.

Na de scheiding van Cornelis Veenendaal huwt Evertjen van Dijk op 31-7-1866 te Hattem met  Gerrit van Dijk, die omstreeks 1838 te Oldebroek is geboren en die te Hattem overlijdt op 4-5-1909. Cornelis Veenendaal huwt in tweede echt op 26-9-1872 te Aalsmeer met  Riemke van der Veen, de dochter van Sake Jeremias van der Veen en van Hendrikje Ages Visscher. Riemke is te Workum geboren op 9-5-1834 en zij overlijdt te Aalsmeer op 20-10-1883. Hun dochter is:  Cornelia Victoria Veenendaal, die op 11-10-1863 te Zutphen is geboren en die op 13-5-1883 te Aalsmeer overlijdt.  Sake Heremias van der Veen, de zoon van Jeremias Oeges van der Veen en van Antje Jans van der Ploeg, is omstreeks 1805 te Leer (Ost Friesland, Dld) geboren en hij is op 9-10-1859 te Workum overleden. Op 9-2-1834 huwt hij te Workum met  Hendrikje Ages Visscher, de dochter van Age Scheltes Visscher en van Riemke Jans Minkes. Hendrikje is op 18-4-1809 te Workum geboren. Riemke van der Veen heeft drie broers en een zuster:

 1. Jeremias van der Veen, geboren te Workum op 12-5-1837.

 2. Age van der Veen, op 4-1-1840 geboren te Workum en aldaar overleden op 21-1-1841.

 3. Antje van der Veen, te Workum geboren op 20-6-1842.

 4. Age van der Veen. Hij is te Workum geboren op 15-11-1845 en hij overlijdt aldaar op 26-4-1851.

Age Scheltes Visscher en Riemke Jans Minkes huwen te Workum op 21-3-1790. Behalve Hendrikje Ages heeft dit echtpaar nog negen kinderen:

 a. Schelte Ages Visscher, geboren te Workum op 15-12-1790 en aldaar gedoopt op 19-12-1790. Hij huwt op 27-6-1819 te Workum met  Ytke Baukes Molenaar, die omstreeks 1799 te Workum is geboren. Ytke is de dochter van Bauke Jelles Molenaar en van Antje Piebes Mulder.

 2. Jan Ages (Janke) Visscher, geboren op 19-9-1792 te Workum en aldaar gedoopt op 30-9-1792.

 3. Baukjen Ages Visscher, op 4-9-1794 te Workum geboren en aldaar gedoopt op 14-9-1794.

 4. Sijke Ages Visscher, te Workum geboren op 5-11-1796 en aldaar gedoopt op 13-11-1796.

 5. IJttje Ages Visscher. Zij is geboren te Workum op 2-9-1798. IJttje is te Workum gedoopt op 9-9-1798.

 6. Trijntje Ages Visscher, geboren te Workum op 30-12-1800 en aldaar gedoopt op 16-1-1801. Trijntje huwt op 5-3-1826 te Workum met  Jan Jans Faber, de zoon van Jan Pieters Faber en van Corneliske Jans. Jan Jans Faber is omstreeks 1801 te Makkum geboren.

 7. Antje Ages Visscher, op 14-8-1803 te Workum geboren en aldaar gedoopt op 28-8-1803.

 8. Henderik Ages (hendrik) Visscher, te Workum geboren op 13-2-1807.

 9. Jacob Ages Visscher, geboren op 12-8-1811 te Workum.

 Cornelis Veenendaal, de zoon van Jan Jorisse Veenendaal, dagloner en van Dirkje (Derkje) Koeman, is op 17-11-1822 te Naarden geboren en hij overlijdt te Leiden op 21-8-1875. Cornelis huwt op 4-3-1852 te Hattem met  Evertjen van Dijk, de dochter van Jan van Dijk en van Grietjen Witteveen. Evertjen is op 22-12-1827 te Hattem geboren en zij is aldaar overleden op 28-1-1903. Het huwelijk van Cornelis en Evertjen is op 24-9-1864 ontbonden door echtscheiding.  Jan van Dijk, de zoon van Evert Claassen van Dijk en van Jannigje Jans, is op 24-2-1799 te Hattem geboren en gedoopt.  Grietjen Witteveen is omstreeks 1804 te Hattem geboren.  Jan Jorisse Veenendaal, de zoon van Joris Stoffelsz Veenendaal en van Stijntje Dirkse van Barnevelt is omstreeks 1769 te Soest geboren. Hij huwt op 16-5-1813 te Huizen met  Dirkje (Derkje) Koeman, de dochter van Cornelis Gerritse Koeman en van Femmetje Bart Martens. Derkje Koeman is geboren te Huizen op 14-3-1788.  Cornelis Gerritse Koeman is op 9-7-1752 te Huizen geboren en hij overlijdt omstreeks 1813. Op 6-5-1787 huwt hij te Huizen met  Femmetje Bart Martens, die omstreeks 1760 te Ermelo is geboren.  Joris Stoffelsz Veenendaal, de zoon van Stoffel Aerts van Veenendaal en van Maria Dirks van der Loik (van York?), is gedoopt te De Bildt op 7-6-1719. Hij huwt op 12-12-1751 te Vuursche met  Stijntje Dirkse van Barnevelt, die omstreeks 1808 is overleden.  Stoffel Aerts van Veenendaal, de zoon van Aart (Stoffelsz) van Ve(e)nendaal en van Jannetje (Jannigje) Joris, is gedoopt te Den Dolder op 9-8-1668. Hij huwt op 3-6-1714 met  Maria Dirks van der Loik (van York?), de dochter van Dirk van der Loik (van York?).  Aart (Stoffelsz) van Ve(e)nendaal, de zoon van Stoffel Aertsz van Veenendaal en van Emmitje Hendriks, is omstreeks 1642 te Vuursche geboren. Hij huwt omstreeks 1662 te Vuursche met  Jannetje (Jannigje) Joris, die omstreeks 1644 te Den Dolder is geboren. Behalve Stoffel Aaerts hebben Aart van Ve(e)nendaal en Jannetje Joris nog zes kinderen:

 A. Merrigje van Ve(e)nendaal, op 6-11-1665 te Den Dolder gedoopt.

 B. Geertje van Ve(e)nendaal, te Den Dolder gedoopt op 3-3-1667.

 C. Neeltje van Ve(e)nendaal, gedoopt te Den Dolder op 2-10-1670.

 D. Joris van Ve(e)nendaal. Hij is te Den Dolder gedoopt op 1-1-1676.

 E. Johannes van Ve(e)nendaal, gedoopt te Den Dolder op 26-12-1678.

 F. Sara van Ve(e)nendaal, op 11-9-1681 gedoopt te Den Dolder.

Joris Stoffelsz Veenendaal heeft twee broers:

 1. Aard(t) Veenendaal, gedoopt op 24-2-1715.

 2. Dirk Stoffelse Veenendaal, omstreeks 1718 te Soest geboren.

Jan Jorisse Veenendaal heeft drie broers:

 a. Stoffel Veenendaal.

 b. Aard Veenendaal, boerenknecht, geboren te Soest op 18-11-1764 en aldaar overleden op 5-2-1827.

 c. Dirk Veenendaal, dagloner, op 20-5-1775 geboren te Isselt en te Soest overleden op 10-3-1835.

De broer en de twee zusters van Cornelis Veenendaal zijn:

 1. Femmetje Veenendaal, geboren te Huizen op 1-12-1813 en aldaar overleden op 6-8-1814.

 2. Joris Veenendaal, weeshuisvader, omstreeks 1815 geboren te Huizen en overleden te Bergen op Zoom op 28-8-1886. Hij is gehuwd met  Albertje Kramer, de dochter van Hendrik Kramer en van Helena Thomas Berger. Albertje is te Dokkum geboren op 20-6-1824 en zij overlijdt te Oostdongeradeel op 24-4-1892. Zij krijgen twee kinderen:

 a. Jan Albertus Veenendaal, hulponderwijzer, geboren te Zwolle omstreeks 1852 en hij overlijdt te Vught op 12-2-1887. Hij is op 20-8-1877 te Bergen op Zoom gehuwd met  Johanna Adriana Witmer, de dochter van Hermanus Gerardus Witmer, rijksambtenaar en van Hendrina Helena Verhaven. Johanna Witmer is geboren te Bergen op Zoom op 11-2-1855. Er zijn twee kinderen:

 1. George Albertus Veenendaal, geboren te Haarlemmermeer op 21-8-1879 en overleden te 's Gravenhage op 18-2-1959. George Veenendaal, 2e luitenant infanterie, huwt op 3-8-1920 te 's Gravenhage met  Catharina Vitringa, die op 1-6-1886 te Bathmen is geboren. Catheina Vitringa is de dochter van Jacob Vitringa, burgemeester, geboren omstreeks 1859 en van Hendrika Bussemaker. George en Catharina krijgen een zoon:  Herman Veenendaal. George Albertus Veenendaal was eerder gehuwd en wel op 17-1-1901 te Bergen op Zoom met  Johanna Wilhelmina Maria Elisabeth Pompe van Meerdervoort, de dochter van Jan Karel Christiaan Pompe van Meerdervoort en van Wilhelmina Albertine Antonia de Jong. Johanna Pompe van Meerdervoort is te Bergen op Zoom geboren op 28-4-1879. In dit huwelijk zijn drie kinderen geboren:

 A. Willem Johan Lodewijk Veenendaal, geboren te Badong (Ned. Indië) op 11-3-1902.

 B. George Albert Veenendaal, te Badong (Ned. Indië) geboren op 14-5-1907. Hij huwt op 29-11-1929 te Weltevreden (Batavia) met  Adrien Victorine Clignet.

 C. Jan Karel Christiaan Veenendaal, op 21-1-1911 geboren te Badong (Ned. Indië).

 2. Herman Hendrik Willem Veenendaal, zoon van Jan Albertus Veenendaal en Johanna Adriana Witmer, op 2-1-1882 geboren te Kruiningen en overleden te Bergen op Zoom op 28-12-1888.

 b. Johan Hendrik Karel Veenendaal, zoon van Joris Veenendaal en Albertje Kramer, te Zwolle geboren omstreeks 1854 en overleden te Maastricht op 9-2-1864.

 3. Stijntje Veenendaal, te Naarden geboren omstreeks 1820 en te Aalsmeer overleden omstreeks 1869. Zij huwt op 20-2-1859 te Aalsmeer met  Jacob Bol, teelman, de zoon van Pieter Bol en van Immetje Prook. Jacob Bol is omstreeks 1803 te Aalsmeer geboren. Na het overlijden van Stijntje Veenendaal huwt Jacob Bol op 12-3-1871 te Aalsmeer met  Alida Cornelia Kouwenberg, die omstreeks 1814 te Nieuwer Amstel is geboren.

 Stoffel Aertsz van Veenendaal, de zoon van Aerd van Veenendaal, geboren omstreeks 1600, overlijdt omstreeks 1662. Hij is omstreeks 1641 te Vuursche gehuwd met  Emmigtje Hendriks, die omstreeks 1620 te Vuursche is geboren en die op 16-2-1670 aldaar overlijdt. Aert (Stoffelsz) van Veenendaal heedt twee zusters:

 a. Grietje Stoffels van Veenendaal, gedoopt omstreeks 1645 te Den Dolder. Zij huwt omstreeks 1667 te Vuursche met  Jan Cornelisz Timmer, die omstreeks 1687 overlijdt. Er zijn twee kinderen:

 1. Niesje Timmer, omstreeks 1667 te Vuursche geboren.

 2. Grietje Timmer, gedoopt te Vuursche op 3-3-1667.

 b. Sara Stoffels van Veenendaal. Zij is omstreeks 1649 te Den Dolder gedoopt. Sara huwt op 26-5-1669 te Vuursche met  Gerrit Goossensz Schout. Hun zoon is:  Stoffel Gerritsz Schout, die op 27-3-1670 te Den Dolder is gedoopt.

 Jan Karel Christiaan Pompe van Meerdervoort, de zoon van Gerrit Jan Pompe van Meerdervoort en van Johanna Hendrika van Goor, is geboren te Nijmegen op 26-1-1841 en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 28-3-1901. Op 4-9-1878 huwt Jan Karel Christiaan, kapitein der infanterie, te Brgen op Zoom met  Wilhelmina Albertine Antonia de Jong, de dochter van Huibert Willem Coenraad de Jong en van Wilhelmina Albertina van Goor. Wilhelmina de Jong is geboren te Elburg op 14-2-1848 en zij is te Arnhem overleden op 14-9-1913. Behalve Johanna Wilhelmina Maria Elisabeth hebben Jan Karel Christiaan Pompe van Meerdervoort en Wilhelmina Albertine Antonia de Jong nog zes kinderen:

 1. Jeanne Wilhelmina Hubertina Pompe van Meerdervoort, geboren te Vlissingen op 13-2-1881. Zij huwt op 17-12-1903 te ARnhem met  Hugo Kerbert, de zoon van Adriaan Kerbert en van Johanna Wunder. Hugo Kerbert is omstreeks 1876 geboren te Haarlen en hij overlijdt te Amersfoort op 22-9-1959.  Adriaan Kerbert, de zoon van Jacobus Johannes Kerbert en van Lijsje van Vleuten, is geboren te Koog aan de Zaan omstreeks 1827 Adriaan Kerbert, fabrikant van verfstoffen, huwt op 8-11-1865 te Haarlem met   Johanna Wunder, de dochter van Heiliger Jacob Wunder en van Wilhelmina Anna de Jong. Johanna Wunder is imstreeks 1840 te Hummelo en Kippel geboren en zij is op 27-5-1928 te Soest overleden.

 2. Abraham Josef Pompe van Meerdervoort, rubberondernemer, te Assen geboren op 29-11-1882 en overleden te Batavia (Ned. Indië) op 30-8-1945.

 3. Johanna Wilhelmina Carolina Pompe van Meerdervoort, op 2-12-1883 te Assen geboren en aldaar overleden op 8-1-1884.

 4. Constance Christina Johanna Jacoba Pompe van Meerdervoort, geboren te Leeuwarden op 2-4-1885. Zij huwt op 24-5-1910 te Arnhem met  Anthonie van Wetering, de zoon van Willem van Wetering, predikant, geboren te Brakel (Gld) op 21-6-1822 en van Sara Susanna Annetta Wunder, die op 24-11-1823 te Amsterdam is geboren. Anthonie is op 4-1-1857 te Leiden geboren.

 5. Ferdinand Pompe van Meerdervoort, te Leeuwarden geboren op 11-9-1888 en aldaar overleden op 8-5-1889.

 6. Cornelis Johannes Ferdinand Pompe van Meerdervoort, te Leeuwarden geboren op 11-11-1890 en aldaar overleden op 21-9-1891.

 Gerrit Jan Pompe van Meerdervoort, de zoon van Abraham Jan Pompe van Meerdervoort en van Josephina Bangen (Kangen?), is omstreeks 1807 te Bodegraven geboren en hij overlijdt te Maastricht op 13-9-1863. Op 22-11-1833 huwt hij te Arnhem met  Johanna Hendrika van Goor, de dochter van Abraham van Goor en van Johanna Bernardine Blaauw. Johanna Hendrika van Goor is omstreeks 1813 geboren en zij is op 17-4-1881 te Vlissingen overleden.Behalve hun zoon Jan Karel Christiaan hebben Gerrit Jan Pompe van Meervoprt en Johanna Hendrika van Goor nog zes kinderen:

 1. Abramina Josephina Pompe van Meerdervoort, geboren te Arnhem op 7-2-1836 en overleden te Bergen op Zoom op 20-4-1915.

2. Een op 25-12-1834 te Arnhem levenloos geboren zoon.

 3. Johanna Bernardina Laurentina Pompe van Meerdervoort, op 4-11-1837 geboren te Arnhem en aldaar overleden op 16-10-1839.

 4, Maria Wilhelmina Pompe van Meerdervoort, te Nijmegen geboren op 25-10-1842 en overleden te Kralingen op 30-8-1884. Zij huwt op 4-9-1867 te Bergen op Zoom met  Bernardus Heidenreich Thompson, marine arts, de zoon van Jan Jacob Thomson, militair en van LouisaWilhelmina van Hopbergen. Bernardus Thomson is omstreeks 1838 te Empel (Nbr) geboren en hij overlijdt te Nijmegen op 3-1-1898.  Jan Jacob Thomson, de zoon van James Thomson en van Susanna Elisabeth de Waal, is te Maastricht geboren op 25-10-1784 en hij overlijdt te Bredevoort (Aalten) op 11-10-1858. Hij huwt op 31-10-1837 te Empel en Meerwijk met  Louisa Wilhelmina van Hopbergen, de dochter van Diederik Christoffer van Hopbergen en van Maria Wilhelmina Frank. Jan Jacob Thomson was eerder gehuwd en wel op 4-9-1818 te Brielle met  Aagtje (Aagje) Rumph, de dochter van Jan David Rumph en van Woutina (Wolterina) Bal. Aagje Rumph is omstreeks 1799 geboren te Nieuwe Tonge en zij is overleden op 20-5-1833 te Empel an Meerwijk. Bernardus Heidenreich Thomson en Maria Wilhelmina Pompe van Meerdervoort hebben twee kinderen:

 a. Gerrit Jan Pieter Albert Thomson, geboren te Amsterdam op 29-5-1868 en overleden te 's Gravenhage op 30-7-1936. Hij huwt op 19-8-1897 te Schidam met  Adrienna Jacoba Helena Prins, die op 5-1-1872 te Schiedam is geboren. Gerrit huwt in tweede echt op 11-5-1909 te Rheden met  Clementine Boddaert, de dochter van Jacques Phoenix Boddaert en van Jeanne Madeleine Castendijk. Clementine is te Middelburg geboren op 28-1-1880.  Jacques Phoenix Boddaert, de zoon van Willem Reinbrand Boddaert en van Clementine, barones van Heeckeren van Brandenburg, overlijdt te Velp op 9-6-1918. Hij huwt op 9-8-1877 te Arnhem met  Jeanne Madeleine Castendijk, de dochter van Robertus Jan Castendijk en van Maria Catharina van den Brandeler.  Robertus Joan Castendijk, de zoon van Robertus Joan Castendijk en van Henriette Hester Constance de Roo, is op 19-3-1810 te Dordrecht geboren ern hij is op 9-5-1886 te Arnhem overleden. Hij is op 18-5-1848 te Dordrecht gehuwd met  Maria Catharina van den Brandeler, de dochter van Philip van den Brandeler en van Jeanne Madeleine Begram. Maria Catharina is te Dordrecht geboren op 12-2-1819 en zij overlijdt te Arnhem op 14-5-1886.  Robertus Joan Castendijk, de zoon van Joan Castendijk en van Maria Bezemer, is op 8-4-1852 te Velp overleden.  Henriette Hester Constance de Roo, de dochter van Boudewijn de Roo en van Anna Sophia van den Brandeler is te Velp overleden op 23-6-1855.

 b. Lodewijk Willem Jan Karel Thomson, te Voorschoten geboren op 21-6-1869 en overleden te Dürres (Durazzo, Albanië) op 15-6-1914. Lodewijk Thomson, militair, politicus, huwt op 28-11-1895 te Arnhem met  Henrietta Lambertina Slotemaker, de dochter van Willem Leonard Slotemaker, commissionair en van Elisabeth Geertuida Outshoorn. Henrietta is op 13-5-1869 te Schiedam geboren en zij is te Baarn overleden op 20-5-1926.  Willem Leonard Slotemaker, de zoon van Adrianus Slotemaker, predikant en van Lambertina Henriette Ravesteijn, is geboren te Maassluis op 4-5-1838 en hij overlijdt te Apeldoorn op 11-8-1910. Willem Slotemaker huwt op 6-6-1866 te Rotterdam met  Elisabeth Geertruida Outshoorn, de dochter van Arij Outshoorn en van Elizabeth Geertruida Pottum. Elisabeth is op 27-2-1840 te Rotterdam Geboren en zij is te Apeldoorn overleden op 4-5-1911.  Adrianus Slotemaker, predikant, de zoon van Cornelius Gerardus Slotemaker, overleden te Nijkerk en van Gerritje Keumans, is te Nijkerk geboren omstreeks 1804 en hij is op 3-2-1866 te Middelburg overleden. Op 24-11-1825 huwt hij te Utrecht met  Lambertina Henriette Ravesteijn, de dochter van Willem Leonard Ravesteijn en van Anna Aletta Lankhorst. Lambertina is op 7-3-1805 te Utrecht geboren en zij overlijdt te Middelburg op 29-3-1859.  Arij Outshoorn, de zoon van Gerrit Janze Outshoorn en van Maria Vollebregt, is geboren te Nieuwkoop op 12-9-1801 en hij is te Rotterdam overleden op 28-5-1872. Hij huwt op 11-6-1829 te Leiden met  Elizabeth Geertruida Pottum, de dochter van Hendrik Pottum en van Maria Wilhelmina Coster. Elizabeth is op 7-3-1805 gedoopt te Leiden en zij overlijdt te Rotterdam op 22-7-1870. Bij de doop van Elizabeth zijn de getuige Andries Coster en Elisabeth Geertruij van Dijk.

 5. Hendrik Alexander Louis Pompe van Meerdervoort, zoon van Geerit Jan Pompe van Meerdervoort en Johanna Hendrika van Goor. Hij is in maart 1844 geboren te Amsterdam en hij overlijdt aldaar op 18-5-1844.

 6. William Pompe van Meedervoort, zoon van Geerit Jan Pompe van Meerdervoort en Johanna Hendrika van Goor, geboren te Groningen op 26-11-1845 en aldaar overleden op 4-10-1846.

 Abraham Jan Pompe van Meerdervoort, de zoon van Anthony Pompe van Meerdervoort en van Catharina Johanna de Vassy, is omstreeks 1766 geboren te Veere (?). Hij is gehuwd met  Josephina Bangen (Kangen?), die omstreeks 1769 te Bocholt (Dld) is geboren en die op 13-10-1833 te Doetinchem overlijdt.  Anthony Pompe van Meerdervoort, de zoon van Abraham Pompe van Meerdervoort en van Ada Gerardina van Besten, is geboren te Sluis op 20-1-1736 en hij overlijdt te Bergen op Zoom op 5-4-1789. Anthony Pompe van Meerdervoort, baken- en havenmeester en boomsluiter te Sluis, huwt op 16-6-1766 te Veere met  Catharina Johanna de Vassy, die op 22-9-1734 te Veere is geboren.  Abraham Pompe van Meerdervoort, de zoon van Jacob Pompe van Meerdervoort en van Barbara Maria Thiens, is te Dordrecht geboren op 22-10-1707 en hij overlijdt te Sluis op 6-7-1752. Hij huwt op 23-5-1733 te Eede met  Ada Gerardina van Besten, die op 5-1-1701 te Sluis is geboren en die op 21-9-1758 aldaar is overleden.  Jacob Pompe van Meerdervoort, de zoon van Cornelis Pompe van Meerdervoort en van Alida de Beveren, is te Dordrecht geboren op 16-3-1666 en hij is aldaar overleden op 24-3-1712. Op 18-9-1689 huwt hij te Dordrecht met  Barbara Maria Thiens, die op 7-9-1669 te Amersfoort is geboren en die op 16-2-1720 te Dordrecht overlijdt.  Cornelis Pompe van Meerdervoort, de zoon van Michiel Pompe van Meerdervoort en van Adriana de Bevere, is geboren te Dordrecht op 16-12-1639 en hij is aldaar overleden op 1-7-1682. Hij huwt op 7-2-1662 te Dordrecht met  Alida de Beveren, die op 13-7-1640 te Dordrecht is geboren en die op 11-11-1680 aldaar overlijdt.  Michiel Pompe van Meerdervoort, de zoon van Michiel Pompe van Meerdervoort en van Maria Sasbout, is op 22-1-1613 te Dordrecht geboren en hij overlijdt aldaar op 9-12-1639. OP 13-11-1637 huwt hij te Dordrecht met  Adriana de Bevere, die op 1-4-1618 te Dordrecht is geboren en die aldaar is overleden op 2-8-1678.  Michiel Pompe van Meerdervoort, de zoon van Pieter Pompe, omstreeks 1534 geboren en omstreeks 1589 overleden, is omstreeks 1578 te Goch geboren en hij overlijdt te Dordrecht op 27-8-1625. Op 5-8-1601 huwt hij te Dordrecht met  Maria Sasbout, die op 15-3-1578 te Dordrecht is geboren en die op 13-11-1629 aldaar overlijdt.

Gerrit Jan Pompe van Meerdervoort heeft twee broers:

 1. William Pompe van Meerdervoort, militair, omstreeks 1801 geboren te Hight (Might?) (Engelanf) en overleden te 's Hertogenbosch op 27-11-1831.

 2. Ferdinand Pompe van Meerdervoort, militair, geboren omstreeks 1810. Hij is gehuwd met  Judith Arendina Gezina Josephina Verhoef. Hun zoon is:  Ferdinand Pompe van Meerdervoort, geboren te Soerabaja op 25-5-1844 en overleden te Nijmegen op 25-10-1904. Hij is gehuwd met  Johanna Gezina Josephina Schuijt. In tweede echt huwt hij op 17-7-1895 te Nijmegen met  Frederieke Jacobine Verbirk, hotelhoudster, die op 10-7-1857 te Rolantswerth is geboren.

 b. Marijtje Feller, dochter van Willem Feller en Trijntje Evers, te Oudendijk geboren omstreeks 1880. Op 8-5-1904 huwt zij te Venhuizen met  Jacob Bierhaalder, landbouwer, de zoon van Jan Bierhaalder, veehouder en van Diewertje Bakker. Jacob Bierhaalder is omstreeks 1882 te Venhuizen geboren.  Jan Bierhaalder, de zoon van Jacob Bierhaalder, koopman en van Neeltje Kracht (Kragt), is te Venhuizen geboren omstreeks 1852 en hij is aldaar overleden op 13-2-1921.  Diewertje Bakker, de dochter van Koen Bakker en van Dieuwertje Sluis, is omstreeks 1846 geboren te Oudendijk.  Jacob Bierhaalder sr., de zoon van Jan Bierhaalder sr. en van Sijtje van het Zand, is te Bovenkarspel geboren omstreeks 1812 en hij is overleden te Enkhuizen op 9-5-1884. Hij huwt op 6-2-1852 te Venhuizen met   Neeltje Kracht (Kragt), de dochter van Dirk Kragt en van Sijtje Bakker. Neeltje is omstreeks 1828 te Venhuizen geboren en zij overlijdt te Venhuizen op 30-3-1891.

 c. Jacob Feller, die omstreeks 1889 te Nibbixwoud is geboren. Jacob Feller is op 9-5-1912 te Grootebroek gehuwd met  Aaltje Ruiter, de dochter van Klaas Ruiter en van Aaltje Groot. Aaltje Ruiter is omstreeks 1889 geboren te Grootebroek.

 3. Jacob Feller, zoon van Jacob Feller en Antje Timmer, op 20-9-1856 geboren te Venhuizen en aldaar overleden op 18-6-1863.

 4. Cornelis Feller, zoon van Jacob Feller en Antje Timmer. Hij is geboren te Venhuizen op 27-8-1857 en hij overlijdt aldaar op 7-9-1857.

 5. Cornelis Jacobsz Feller, zoon van Jacob Feller en Antje Timmer, geboren te Venhuizen op 1-3-1859. Op 18-1-1885 huwt Cornelis Feller, landbouwer, te Schellinkhout met  Geertje Pietersdochter Groot, die op 30-12-1860 te Schellinkhout is geboren. Geertje is de dochter van Pieter Groot, vrachtrijder, vrachtman en van Alida Schmidt, naaister.  Pieter Groot, de zoon van Dirk Groot en van Geertje Noorloos, is omstreeks 1830 geboren. Hij huwt op 13-4-1856 te Schellinkhout met  Alida Schmidt, de dochter van Frederik Wilhelm Schmidt, schildersknecht en van Aafje Gerrits Koomen. Alida is te Avenhorn geboren op 9-6-1826 en zij overlijdt omstreeks 1866.  Frederik Wilhelm Schmidt, de zoon van Philip Wilhelm Schmidt en van Alida Spijker, is te Den Helder geboren op 13-6-1791 en hij is overleden te Avenhorn op 1-12-1848. Op 3-9-1815 huwt hij te Monnickendam met  Aafje Gerrits Koomen, de dochter van Gerrit Koomen en van Harmijntje van Oosten. Aafje Koomen is omstreeks 1790 te Monnickendam geboren en zij is te Avenhorn overleden op 20-8-1855.

Alida Schmidt heeft een broer:  Gerrit Schmidt, die op 27-3-1820 te Avenhorn is geboren. Gerrit Schmidt, glazenmaker, huwt op 2-7-1843 te Onderdijk met  Lijsbeth Klomp, de dochter van Joris Klomp en van Maartje Klaasdr, Ton. Lijsbeth Klomp is op 4-8-1821 te Schermerhorn geboren en zij is te Sint Maarten (NH) overleden op 26-2-1849. Na het overlijden van Lijsbeth huwt Gerrit Schmidt op 28-3-1850 te Nieuwe Niedorp met  Antje de Jong, de dochter van Klaas de Jong, veldwagter, dienaar der policie en van Guurtje van der Meulen. Antje de Jong is omstreeks 1820 geboren te Winkel en zij is overleden te Koedijk op 15-9-1879. Aantje de Jong was eerder gehuwd en wel op 24-4-1842 te Nieuwe Niedorp met  Pieter Stam, boer, de zoon van Dirk Stam, landman en van Neeltje Boerman. Pieter Stam is omstreeks 1816 geboren te Nieuwe Niedorp en hij overlijdt aldaar op 4-3-1848.

Gerrit Schmidt en Lijsbeth Klomp hebben twee kinderen:

 1. Aafje Schmidt. Zij is omstreeks 1844 geboren te Onderdijk en zij is overleden te Berkhout op 6-2-1868. Op 15-10-1865 huwt Aafje Schmidt te Berkhout met  Arien Schuitemaker, landman, de zoon van Simon Schuitemaker, landman en van IJetje Mol. Arien is omstreeks 1843 te Berkhout geboren. Na het overlijden van Aafje Schmidt huwt Arien Schuitemaker op 5-11-1874 te Berkhout met  Trijntje Nierop, de dochter van Pieter Nierop, arbeider en van Jantje Bouwman. Trijntje is omstreeks 1849 geboren te Hensbroek en zij is te Zijpe overleden op 17-1-1928.

&nb