De familie Belet vanaf stamvader Jacobus:

De namen van de in de Parenteel opgenomen familieleden:

Geboorteplaatsen en woonplaatsen van de stamlijn Belet:

Naamgenoten waarvan de koppeling met de Parenteel (nog) niet bekend is:

Onze naam in de Nieuwe Wereld:

Onze naam komt ook voor in het Verenigd Koninkrijk:

Het vermoedelijke stamland van onze familie:

Ook toen bestond onze naam reeds:

Via huwelijk met ons verbonden families:

Namen en geboortedata van op de pagina Andere Families vermelde personen:

:

Wat hebben wij u te melden:

Hij verzamelde de namen en data:

Hier kunt u de webmaster bereiken.