Westkerke
St. Philipsland St.Maartensdijk Scherpenisse Dinteloord Steenbergen Bergen op Zoom

Voor ons is Cornelis Bolet, de zoon van Dirk Bastiaensen Ballet, de stamhouder. Cornelis is gedoopt te Sint Maartensdijk, maar is gehuwd en vervolgens gaan wonen en werken in Westkerke, een dorp gelegen 2 kilometer ten westen van Scherpenisse. De naam van het gehucht is ontstaan door een kerkafscheiding met parochiestichting tussen 1170 en 1270. De oude heerlijkheid Westkerke behoorde aan het geslacht Westkerke, welk geslacht voor het eerst werd genoemd in de eerste helft van de 13e eeuw.

 

Het Hooghe Huijs en de Kerk van Westkerke

De twee archeologische monumenten van het eiland Tholen liggen bij Westkerke. Het zijn de Vliedberg en de Begraafplaats. De Vliedberg is een wettelijk beschermd object en is waarschijnlijk een overblijfsel van een kasteelberg. De berg is misschien de voorloper van de latere burcht van het huis Westkerke

.

De Vliedberg te Westkerke

De Begraafplaats is het tweede beschermde object van het eiland Tholen. Het betreft hier de plaats van de vroegere dorpskerk met kerkhof. De plaats is goed herkenbaar omdat die ligt op twee meter hoogte.

Westkerke moet men heden ten dage zien als een schilderachtig gehuchtje waar de tijd is stil blijven staan. Tot 1816 was er een eigen bestuur.

Gezicht op Westkerke Anno 1930

Tot 1602 had de kleine gemeenschap een eigen dorpshuis dat in genoemd jaar of kort daarvoor is afgebroken. Het van de sloop afkomstige materiaal werd verkocht. In 1642 waren er 42 huizen en schuren aangeslagen voor de dubbele honderdste penning. In 1748 telde het dorp 122 woningen.

Scherpenisse
St. Philipsland St.Maartensdijk Westkerke Dinteloord Steenbergen Bergen op Zoom

De zoon van Cornelis Bolet en tevens de volgende stamhouder is Marinis Bolet. Marinis is gedoopt te Scherpenisse. Scherpenisse is een van de oudste dorpen van het eiland Tholen. In een oorkonde uit 1203 wordt Scherpenisse voor het eerst genoemd. In dat jaar traden Lambertus, castellanus de Portfliete en Baldewinus, clerius de Scarpenesse (dus een kasteelheer en een geestelijke) op als getuigen bij een schenking aan de abdij van Ter Doest. In 1285 kreeg het dorp een pastoor.

Het dorp is centraal op het eiland gelegen tussen Poortvliet en Sint Maartensdijk. Ondanks de centrale ligging is er in Scherpenisse weinig industrie. Een opmerkelijk boven het landschap uitstekend object is de circa 50 meter hoge watertoren. De toren is sinds een aantal jaren bewoond door particulieren. Tot 1971 was Scherpenisse een zelfstandige gemeente. Daarna ging het behoren tot de gemeente Tholen.

 

Een oud, ja zelfs het oudste, volksgebruik van het dorp was het leggen van een schoof stro naast de deur van het huis waarin zich een gestorvene bevond. Nadat de aflegger het lichaam had bezorgd, werd er door hem een ongeveer 70 cm lange rol van stro gemaakt. De dikte van de rol varieerde van een enkel halmpje tot wel 40 centimeter; een en ander afhankelijk van de leeftijd van de dode. Aan de einden werd de rol met een scherp mes recht afgesneden. Het ene vlak lag tegen de muur, het andere vlak was naar de straatzijde gericht. Om de rol werd een zwarte band geknoopt. Aan het aantal banden om de rol kon de burgerlijke staat van de overledene worden afgelezen. De rol werd binnenshuis gehaald zodra het lichaam uit het huis werd gedragen ter begrafenis.

 

naar volgende pagina